Anders Tyvand

58

Oss og dem og Aksel Braanen Sterri

Aksel Braanen Sterri mener religiøse har en hang til å dele verden inn i «oss» og «dem». Dette illustrerer han ved å dele verden inn i «oss» og «dem»; De religiøse på den ene siden, og de sekulære på den andre.

Publisert: 29. mar 2016

 «Dem» er i Sterris univers alle mennesker med en religiøs tro. Det er det overveldende flertallet av jordens befolkning. Det er alle de som har et annet livssyn enn Sterri selv. I et innlegg på Dagbladets debattsider, skriver kommentatoren at religionen er en parasitt på menneskets hjerne. Den utgjør en trussel mot menneskets mulighet til å danne seg sin egen mening, og den står i veien for et liberalt samfunn – et samfunn som riktignok ikke er liberalt nok til at det også har rom for at mennesker tenker annerledes enn Sterri selv. Derfor må religiøse bekjempes.

«Oss» er i Sterris hode de som ikke bekjenner seg til en religion. Det er Sterri selv, og andre mennesker med et ateistisk livssyn. De representerer den frie tanken, moralen og fornuften.

Sterri viser videre til at det er sammenheng mellom religion og terror. Han har åpenbart rett i at mye av den terroren vi ser i verden i dag har religiøse aspekter ved seg, og at mange av gjerningsmennene er religiøse ekstremister. Men når han skriver at det finnes en drøss av handlinger som religiøse mennesker utfører som sekulære aldri ville utført, strekker han strikken lovlig langt, og overvurderer sekularismens fortreffelighet. Et ateistisk livssyn er ingen garanti for at du er et godt menneske og velger å gjøre det gode. Et sekulært styresett er ingen garanti for åpenhet, toleranse og likeverd. Et blikk i historiebøkenes kapitler om Kina og Sovjetunionen illustrerer dette.

Jeg har veldig lite til overs for religiøse mennesker som viser mangel på respekt for annerledes tenkende. Jeg har akkurat like lite til overs for ateister som viser den samme mangelen på respekt. Når Sterri sier i klartekst at religionen ikke bør ha noen plass i samfunnet, er det i mine øyne et like stort overgrep som når en religiøs leder påtvinger andre sitt livssyn. Sterri kritiserer religiøse menneskers inndeling av verden i «oss» og «dem», men ligger godt plassert i den samme grøfta selv. Beskrivelsen av religionens betydning for menneske og samfunn vitner om mangel på både kunnskap, forståelse og respekt. 

Jeg har selv fått en kristen oppdragelse. Det har ikke hindret meg i å tenke selv, og det har ikke hindret meg i å ta selvstendige valg. Jeg gir også mine egne barn en kristen oppdragelse, i den forstand at jeg forteller dem hva jeg tror på – fordi jeg tror det er sant. Jeg har helt klart en verdiagenda overfor dem, og det tror de fleste foreldre har overfor barna sine, uavhengig av tro. Men jeg hindrer dem ikke å tenke selv. Jeg nekter dem ikke å tenke annerledes enn meg. Jeg håper at Sterri og andre ateister også vil gi sine barn muligheten til å tenke og velge selv, også hvis de skulle konkludere annerledes enn opphavet. 

For meg er universet et fantastisk mysterium, og jeg tror vi må erkjenne at mennesker alltid vil tro og tenke ulikt. Ingen har tilgang på fasiten. Noen tror at universet er skapt av en Gud, andre tror det ble til på annet vis. Målet må være å kunne leve sammen i respekt for hverandre på tvers av disse ulikhetene. Både fanatiske religiøse og fanatiske ateister kan gjøre det vanskelig å nå dette målet.

Les også: Hallgeir Reiten: Tid for en mer balansert debatt

Les også: Hallgeirs Reitens svar til Aksel Braanen Sterri

Les også: Alf Gjøsund: Begge lot følelsene overstyre samtalen

Kommentar #1

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

En betimelig

Publisert over 5 år siden

opprenskning. Historisk kunnskapsløshet er en farlig kombinasjon med sterkt engasjement og eksponeringsevne. Kunnskap og evne til refleksjon er et kjennetegn ved raske elektroniske medier. Det er trist når denne tendensen også slår inn i kronikker og lignenede ytringer der en kan, og bør, forvente mer solid argumentasjon.

Kommentar #2

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Å tiltrekkes av Gud, - kjærligheten kraft

Publisert over 5 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
«Dem» er i Sterris univers alle mennesker med en religiøs tro. Det er det overveldende flertallet av jordens befolkning. Det er alle de som har et annet livssyn enn Sterri selv. I et innlegg på Dagbladets debattsider, skriver kommentatoren at religionen er en parasitt på menneskets hjerne.

Jeg leste dette innlegget ETTER at jeg hadde postet min kommentar på en annen tråd, hvor jeg og hevder at det er Ateismen som er retningen som splittet menneskeheten!

Ser nå at kommentaren hadde passet enda bedre her. - For å trekke tanken enda et skritt lenger.... - Jeg tenker meg. at de ulike religionene nok vil være raskere til å finne en felles vei videre. - De står jo alle for "humanetikk", og det er gledelig å høre om alle pavens fremstøt mot andre religioner; - ikke minst islam! - Slik jeg har lest om det, så ble det uenighet innen den unitare kirke tidlig på 1900 tallet om Guds plass i læra? For når det bare var én Gud likevel, så trengte man jo ikke dette begrepet? - Gud forsvant og humanismen og senere humanetisk samfunn ble etablert.

Det er min forståelse at tanken nok var god, men at det viser seg at Gud ikke kan utryddes med et pennestrøk. Gud er som den åndelige magnetiske kraften som trekker alle "cellene" i  sammen. Når vi splitter opp så trekker vi alle cellene fra hverandre - og menneskeheten fjerne seg fra Gud.

mvh Mette

Kommentar #3

Kjetil Landrog

16 innlegg  104 kommentarer

Akkurat

Publisert over 5 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Jeg har veldig lite til overs for religiøse mennesker som viser mangel på respekt for annerledes tenkende. Jeg har akkurat like lite til overs for ateister som viser den samme mangelen på respekt.

Nå er jo Anders Tyvand på stortinget for KRF, et parti som har som mål å påtvinge alle, uansett tro eller ikke tro sitt religiøse virkelighetsbilde det være på kristendom i skolen, abort, homofilt samliv etc. Respekten for meg som agnostiker har jeg aldri opplevd fra KRF. Snarere tvert imot er det ikke noe parti jeg opplever mangler totalt respekt for meg som ikke religiøs. 

Så kan jeg være enig i at Sterri hadde en for tabloid beskrivelse av religøse. Og at regimer kan være hatfulle, selv uten religion er riktig. Nå er det nok slik at det er i de mest sekulære stedene i Europa det er best å leve. I land preget av mye kristendom, la oss ta Filippinene kan ikke folk skilles en gang. Mørketallene på abort er store. Kriminaliteten og korrupsjonen er også stor. I afrikanske land der kristendommen står særlig sterkt er det forbudt i flere land å være homo. Det hindrer ikke kristene trosfeller fra blant annet Norge å utveklse erfaringer med de religiøse ledere som bidrar til at regimet fenglser homofile. 

At over halvparten av verdens befolkning er troende er jeg forøvrig usikker på. I Norge viser det seg jo at flertallet slett ikke tror på noen gud når en blir spurt i målinger, selv om mange står som medlem av blant annet statskirken. Dessuten viser det seg at når utdanningen øker i et samfunn blir færre religiøse. Kombinert med velstandsøkning som vi her på kontinentet har sett, ser en at flere og flere ikke har en tro. Resultatet er et Europa med større respekt for kvinner og homofile. I Island er kun en av tre født i ekteskap. Men få land er det bedre å bo. Tradisjonell familiepolitikk med basis i kristendom eller islam ser ikke ut til å gi like stor glede for befolkningen. 

 http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9362

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere