Knut Rasmussen

78

Alt skal bli gratis, men hvem skal betale ?

Mange er opptatt av søppelberget, men hvem bryr seg om gjeldsberget?

Publisert: 29. mar 2016

Mette Hanekamhaug stiller spørsmålet:

Oslo - en kommuniststat?

Nå skal det bli gratis barnehage i Oslo.

Avisene forteller hvordan du kan  få det meste gratis fra det offentlige.

Her er tre eksempler på hvordan folk tar seg tilrette:

1)Vi bestemte oss for å gå til aksjon, forteller han til NRK.

De bevæpnet seg med slagvåpen og reiste ut.

– Tyvene ble møtt med brutal, rå, vold. Når vi var ferdig med dem, satte vi dem ut i veien, med bruddskader og sånn smått.

De kvittet seg med bilen de antatte tyvene hadde brukt.

– Det var ikke meningen at de skulle omkomme, men godt med juling fikk de.

Han vurderte aldri å ringe til politiet, for erfaringen fra andre i bransjen er at dieseltyveri bare blir henlagt. Han angrer ikke på det han gjorde og er heller ikke bekymret for hvordan det gikk med de antatte tyvene.

Resultatet er selvtekt og oppbygging av  borgervern.

2)Du kan gå inn å forsyne deg med varer i butikker uten å betale, det har ingen konsekvenser

I fjor sendte vår butikk inn et tosifret antall anmeldelser på tyveri fra vår butikk, der tyven gjennom et standard anmeldelsesskjema innrømmer de faktiske forhold og skriver under med fullt navn og adresse, etter å ha legitimert seg for oss eller vekter.

Nå er ikke alle anmeldelser ferdig behandlet hos politiet ennå, men tendensen er entydig, også når man tar med anmeldelser sendt inn i 2007: Samtlig anmeldelser blir henlagt. Oppgitte årsaker er forskjellige. Overrasket blir man ikke av at enkelte saker blir henlagt med henvisning til at man ikke har kapasitet til å behandle saken. Overrasket blir man heller ikke over at enkelte saker blir henlagt fordi forholdet er av forholdsvis bagatellmessig art.

Vi må prioritere de alvorlige sakene, og da må mindre saker vike, sier politiet.

Resultatet er at det er lov å prøve seg, du risikerer lite.

3)Det fuskes av studenter og andre som søker stønad hos Nav i millionklassen. 

Vanlig tankegang hos studenter som fusker med borteboerstipend: det er greie penger å få med seg.

Dette ser ut å være en villet politikk:

Vi skal få alt gratis og da må en spørre seg: Hvem skal betale dette tilslutt?

Miljøbevegelsen har sterkt fokus på søppelberget, men hvem bryr seg av gjeldsberget i verden.

Gjelden vokser i akslerende tempo og man trykker bare opp penger. Tilslutt sitter vi igjen med monopolpenger, de er  verdiløse. For å skjule at pengene ikke har noen verdi lenger, så  går samfunnet  over til elekronisk betaling.

Vi er på full fart i det kommunistiske samfunn hvor alt skal bli gratis, men vi mister all vår frihet.

Kommentar #1

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Politiet gir opp å etterforske småforbrytelser.

Publisert rundt 6 år siden
Politiets virkelighet

– Vi må prioritere de alvorlige sakene, sier påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad.

FOTO: NRK

– Det er viktig at en overlater til politiet å etterforske og oppklare straffbare handlinger. Så kan heller publikum bidra med å gi oss informasjon og opplysninger om de sakene de har. Det tror jeg gir seg selv i et rettssamfunn som Norge, sier Gunnar Fløystad, påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt.

De konkrete sakene om dieseltyveri kan han ikke gå inn i, men han sier det er fortvilende at politiet ikke har tid og ressurser til å etterforske mer av vinningskriminaliteten.

– Vi må prioritere de alvorlige sakene, og da må mindre saker vike, sier han.

Han tror tilliten til politiet ville økt, dersom de hadde mulighet til å etterforske flere slike saker.

– Både patruljeseksjonen og etterforskere har i overkant for mye å gjøre. Og når sakene kommer til påtalejuristene, så har de i alle fall for mye å gjøre til at de kan bruke mye tid på mindre alvorlige saker.

– Må vi bare leve med den situasjonen som er? 
– Nei jeg håper ikke det. Jeg håper den nye politireformen og fremtidige budsjettrunder vil gjøre oss i stand til å oppklare flere slike saker, sier Fløystad.

Politiet må ha fokus på  18.000 ulovlige innvandrere og det tar vel mye kapasitet bort.

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jeg så dette innslaget på Dagsrevyen i helgen, om butikktyven som stjeler for en mill i året og som får en straff som tilsvarer tyverier for 25 laken. Denne holdningen i straffepleien er ikke holdbar. 

Jeg tenker som så at alle forbrytelser må etterforskes, og når man har en gjerningsmann må vedkommende følges opp hele veien til ferdig sonet dom. Det må bli en fastere regel at alle lovbrudd ender i noen form for bøtlegging og straff. 

Ingen kjent gjerningsmann skal gå fri. Er han kjent, skal han ha bot eller fengsel. 

Politiet skal ha kapasitet til å ta seg av alle forbrytelser. Påtalemakten skal ha ressurser til å reise tiltale. Domstolene skal dømme eller frikjenne alle som er tiltalt, og fengselsvesenet skal kalle alle som skal sone inn til soning. Ingen forbrytelse skal kunne passere uten etterforskning, påtale og dom. 

I begynnelsen kan dette komme til å koste ressurser. Det bør være ordren fra myndighetene til politiet at alt som er begått skal komme for dagen og føres frem til en konsekvens i rettsvesenet. Håpet er at over tid blir det færre forbrytelser, ikke minst fordi forøverne er inne til soning. Det kan være soning i lavterskeltilbud for den vanligste småkriminaliteten, men det må sones for alle som har forbrutt seg.

Vi må komme til livs denne holdningen at forbrytelse skal lønne seg fordi man ikke bruker nødvendige ressurser på å stoppe dem. Det er utilfredstillende at man overlater saker til forsikringsselskapene for å holde ofrene skadesløse. En slik holdning stopper ikke forbryterne. De må lære på den harde måten. Alt for lenge har vi tatt for lett på hverdagskriminalitet slik at ingen frykter avsløring. Dette må komme til en slutt. 

Kommentar #3

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

"Alt skal bli gratis, men hvem skal betale?"

Det blåblå regimet vårt avgjør det.

Derfor er det neppe rikfolk som får regningen. De får skatteletter, de.

Det er nok heller pensjonistene og småbrukerne som skal få blø.

Og så arbeidsledig ungdom, selvsagt. Har vi nok arbeidsledige og arbeidsinnvandrere, så vedlikeholdes tilstrekkelig press på lønnsveksten, og da kan velstående bedriftseiere håve inn enda mer.

Kommentar #4

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Forbrytelser lønner seg.

Publisert rundt 6 år siden

Det ble intervjuet en mann som hadde livnært seg på å stjele, men nå har han fått seg en ny jobb.

Nå er han ansatt i næringslivet for å lære opp ansatte hvordan de skal avsløre tyvene.

Moralen er:

Hvis  går på trynet må lære på den tunge måte,   men det gir også  karrieremuligheter.

Hvis du går i baret og gjør dumme ting, så blir du omdømmeekspert.

Hvis du er ex-terrorist, så blir du terrorekspert.

Hvis du har et rikt kjærlighetsliv (i gamle dager  ble de  kalt å være en  horebukk) så blir du sexekspert.

Ikke nok med det noen av disse vil sette standarder for oss  og blir etikere.

Før hadde vi jo yppersteprestene, men nå har vi et utall av etikere.

Vi lærte i gamle dager at du skal frykte og elske Gud.

Nå er det blitt slik at du skal frykte Allah og etikerne.

I gamle dager  fikk du bare en lov nemlig  å elske din neste som deg selv også dine fiender (folkeskikk),

mens de gudløse fkk hundrevis av lover.

Det skumle med disse etikerne er at de kan kaste "fatwa" etter deg noe som  imamer kan gjøre.

Vi har jo sett  at  nazikortet er blitt kastet på flere personer i disse dagene. Det kan være veldig stigmatiserende for noen og de  kan miste arbeid og  ære.

Men å være terrorist venn, elske Pol Pot eller  å drømme om det lysende tårn  i Albania er kvalifiserende. De er ingenting som hindrer dem til å bli både direktører eller professorer.

Kommentar #5

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Riv øyet ut.

Publisert rundt 6 år siden

Det som uroer meg er at bandittorganisasjoner også rekrutterer  advokater, forretningsmenn og andre  høyt ansatte mennesker. Hvilket syn må de ha  på moral når de kan se seg tjent av slike organisasjoner? De er med på å ufarliggjøre disse organisasjonene. 

En mengde av medlemmene av en bandittorganisasjon møtte opp i selveste Domkirken, ikke for å be om syndens forlatelse, men for å bruke kirka for minnestund for et avdød medlem. I ettertid kan jeg ikke se at denne organisasjonen har gjort noe avbikt. Legitimerer også kirka slike organisasjoner?

Vi ser i våre dager at kristne blir forfulgt og drept i MØ, men også norske konservative kristne blir forfulgt.

Disse mennesker vil ganske enkelt leve et rett liv ved å følge Guds lover. De lever i gudsfrykt og vil unnfly helvete med rett levesett, det å være rettferdigjort

De gudløse vil ta disse menneskene og bruke makt til å tvinge dem til taushet når vi påtaler av onde handlinger i henhold til Guds lover. Det er som en lukter væpna revolusjon lang vei.

Disse omtales også som om de øver religøs terror.

De hater slik påtale om umoralske tilstander fordi de vil forsette å gjøre onde gjærninger uten påtale.

Det som innlegget handler om er et samfunn er i full moralsk oppløsning.

Spørsmålet er om vi vil ha et slikt samfunn.

Jesus sier: Om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild. Her er det snakk om selvdisiplinering.

Det kommer snart den nye tid hvor venstresida slår seg sammen med islamistene og innfører sharialover.

Vi får en moralsk opprustning på den harde måten.

Vi får mennesker gående rundt  med et øye (det andre øyrt ble revet ut fordi de ikke leste  Allah sine  bud), med et øre (de fulgte ikke Allah sine instruksjoner) og med bare en arm fordi den andre var kappet av på grunn av tyveri.

Kommentar #6

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Denotasjon vs konnotasjon

Publisert rundt 6 år siden

Begrepet "gratis" er bare ordinær sosialistisk måte å forsøke å tilsløre virkeligheten med forvirrende begreper. Det er stort sett lett å avsløre sosialister når de skriver og snakker. Slå opp denotasjon vs konnotasjon.

En denotasjon er et begreps referent i virkeligheten. En konnotasjon er en vilkårlig assosiasjon, som gir deg et annet bilde enn fra virkeligheten - det er ment å lure deg. Sosialister benytter ofte konnotasjonstrikset for å lure deg.

Gratis høres fint ut, men noen må åpenbart betale. Sosial dumping er et annet eksempel på en konnotasjon, der sosialister forsøker å lure deg til å tro at noen lider, blir behandlet dårlig og blir sosialt dumpet. Sannheten, det denotative, er at noen fattige mennesker får en meget god lønn, mye bedre enn der de kom fra, som gjør at de får en langt bedre økonomi enn de noensinne kunne hatt i hjemlandet sitt. Men, fordi grådige fagforeningspamper med fettete fingre ønsker å tviholde på godene til seg og sine medlemmer og hater konkurranse, så konstruerer de en bro av tankefeil, som ikke representerer virkeligheten, men som fester seg som mentale bilder som spretter opp hver gang begrepet blir nevnt. Så får de sine sosialistiske medløpere i media til å spre usannhetene gang på gang på gang, til de fleste mennesker uten kritisk sans har latt seg lure. Og så begynner de lureriet sitt et annet sted. Utrettelig.

Reflekter over sosialistiske begreper du hører ofte, så ser du selv. Start med spleiselaget. Klarer du å avsløre løgnen? 

Kommentar #7

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Den moralske standarden her i landet er lav. Hva gjør vi med det?

Publisert rundt 6 år siden

Takk respons. Ja sosialistene har jo egne moralske standarder.

Direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet, er bekymret, og advarer mot konsekvensen dersom gjelden øker mer enn inntektene over tid.

– Det ser ut som om at husholdningene i år låner nye 100 milliarder kroner på toppen av det gjeldsberget de allerede har. Over tid blir de veldig sårbare for tilbakeslag i økonomien eller uventet renteoppgang, sier Andreassen.

I næringslivet så skjer det konkurser. Et eksempel er Sydvaranger Gruve AS gikk konkurs ifjor og det var over 2 milliarder i manko i kassa. Nå har den tidligere eier Felix H. Tschudi kjøpt opp gruva igjen.

Hvem betalte tapet mon tro?

Hvem skal ta seg av gjeldsberget til slutt? Er det et svarteperspill?

Muslimene har et poeng at det er lave standarder her til lands.  Muslimene (og venstresida?) jo vil gjerne innføre sharialoven som et mottak mot det.

Men hva kan vi gjøre? 

Innføre tradisjonell kristendom med de 10 bud igjen?

Kommentar #8

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Er det et svarteperspill?

Det vil jeg tro, med det kjennskapet vi etterhvert har fått og den nedadgående tilliten til styrende.

Trist at det er slik, men å være realitetsorientert er bra.

PS Spleiselaget ble og blir sponset av skattebetalerne.

Kommentar #9

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Hvordan er det mulig å trylle bort kr 3,7 milliarder gjeld og en tidligere eier kan kjøpe tilbake for kr 78 millioner.

Publisert rundt 6 år siden

Bjarne Johansen i Bjørnevatn stusset veldig da han hørte nyhetssendingene på NRK Finnmark tirsdag. Der meldte de at bostyreren i sin tremåneders innberetning i forbindelse med konkursboet har konkludert med at det ikke er avdekket at det har foregått ulovligheter i forkant av konkurseni Sydvaranger gruve. Johansen får ikke dette til å henge sammen.

Hva sier Bergmesteren til dette?

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt sier at de for hvert tonn malm de tar ut må ta vekk to tonn gråberg. Det er lenge siden Sydvaranger gruve sluttet å ta ut gråberg. Og gjelda? 3,7 milliarder kroner. Virksomheten skulle vært stoppet lenge før kroken ble satt på døra, mener Johansen.Så noe ulovlig må ha foregått. Dette burde vært gått nøyere igjennom, mener han.

Ja hvordan er dette mulig?

Kommentar #10

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Hvem bryr seg om personer, kommuner og land går i luksusfellen?

Publisert rundt 6 år siden

Selv om oljenedturen har sendt norsk økonomi inn i en nedgangskonjunktur, vokser fremdeles gjeldsgraden i husholdningene.

Samtidig som boligprisene har steget mye gjennom mange år, har husholdningene gjeld som andel av disponibel inntekt skutt i været, fra rundt 130 prosent for femten år siden til rekordhøye 230 prosent ved utgangen av 2015.

Det bekymrer NHO-direktør Dag Aarnes.

- Man bør være svært bekymret, fordi man har sett i andre land at når gjeldsutviklingen blir såpass sterk som den har vært i Norge nå, kommer det til et punkt hvor veksten i husholdningenes bruk av varer og tjenester flater ut og stopper opp. Privat konsum er 50-60 prosent av BNP og en viktig drivkraft i økonomien, sier Aarnes til Nettavisen.

Med høy gjeld kan selv små renteøkninger medføre kutt i annet forbruk. Det betyr fare for den økonomiske veksten. Kanskje vi får deflasjon som vi ikke vet hvilke farlige  konsekvensr det har. Da utsetter vi kjøp i forventning at prisene skal falle og økonomien stopper opp.

Kommentar #11

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Slutt å jobb! Får deg borgerlønn!

Publisert rundt 6 år siden

Fra en ytring på Nrk

Universell inntekt .

Så hvorfor blir ikke borgerlønn diskutert i Norge? Hva er argumentene mot en slik ordning? Hovedargumentene synes å være dels økonomiske – en borgerlønn vil bli for dyr – og dels moralske: Den rammer en av velferdsstatens moralske kjerner som er en idé om rettferdighet som gjensidighet, som ytelse og gjenytelse.

NETTAVISEN MENER: Hvis alle voksne nordmenn  skal få 200.000 kroner fra staten, vil det koste 800 milliarder kroner i året. Det er omtrent dobbelt så mye som de årlige ytelsene fra folketrygden.

Debatten om borgerlønn på NRK Debatten hadde bare en ørliten mangel - ingen snakket om hvordan samfunnet skulle få råd. Det er forståelig, for med en gang man blander penger inn i den økonomiske diskusjonen om borgerlønn, så blir den virkelighetsfjern.

Ja slik kan man ytre seg om noe som går mot alle  økonomiske lover, hvis man da ikke tror på det kommuniske samfunnet.

Ja vi går mot et samfunn hvor alt skal bli gratis. 

Après nous, le déluge («Etter oss kommer syndefloden») eller det holder bare i vår generasjon.

Gjeldsberget vokser og vi er inne negative renter og da spøker deflasjonen som alle frykter. Da kan økonomien kollapse.

Vi har migrantkrisen som koster milliarder. (I Sverige kostet migrasjonen i år hele landets forsvarsbudsjett). Nærmere halvparten av elevene i vgs dropper  ut  og vi mangler 30 000 lærere om noen år.

Hvilket signal gir dette med borgerlønn til den oppvoksende slekt?  

Hvorfor slite når en kan nave?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere