Hallgeir Reiten

215

Derfor politianmelder jeg Dagbladet og Braanen Sterri

I går leverte jeg inn en politianmeldelse på avisen Dagbladet og dens kommentator og lederskribent Aksel Braanen Sterri. Det handler om mer enn selve kronikken, om en viktig prinsipiell diskusjon.

Publisert: 28. mar 2016

Jeg har valgt å levere inn en politianmeldelse, etter at Dagbladet den 23. mars publiserte kommentaren «Religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen» 

Slikt blir det selvfølgelig bråk av, og det må jeg selvsagt tåle. En del vil kanskje hevde at dette er en skivebom.

Men om en ser litt lenger, så har denne politianmeldelsen en samfunnsmessig bakgrunn. Den reiser også et spørsmål som er større enn en kronikk Dagbladet har trykket.

I og for seg er denne kronikken ille nok, siden den faktisk oppfordrer til maktbruk mot religiøse, og ellers omtaler oss religøse på en svært nedsettende og stigmatiserende måte. Jeg står derfor fullt ut inne for at det er viktig å vurdere dette sett mot diskriminieringsbestemmelsene i det norske lovverket.

Kronikkens overskrift er alene et svært nedsettende utsagn om religion. I kronikken framsettes det ellers en rekke meninger og påstander, som undertegnede oppfatter som både krenkende og diskriminerende om en stor gruppe mennesker i det norske samfunnet – religiøst troende – da inkludert meg selv.

Blant annet skriver Aksel Braanen Sterri: «Forekomsten av religion i et samfunn gjør makt mer nødvendig enn det burde være. Religiøse har aldri hatt problemer med å bruke makt for å tvinge gjennom sitt verdisyn på andre. Men skal et sekulært samfunn vinne fram må også religiøse bekjempes med makt».

Påtalemyndigheten bør klart undersøke hva den overnevnte påstanden innebærer. Om Braanen Sterri og Dagbladet AS faktisk oppfordrer til bruk av makt mot religiøse for å få et «sekulært» samfunn, minnes det om at norsk lov slår klart fast at ingen skal diskrimineres på grunn etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Utover selve kronikken, så lever vi nå i en hverdag der kommentarfeltene på nett flommer over med hatytringer og meget sterke utsagn om religion og religiøse mennesker. Bakgrunnen er selvfølgelig flyktningesituasjonen i Europa, den blodige borgerkrigen i Syria og gjentatte terroraksjoner.

En annen av Dagbladets kommentatorer, John Olav Egeland, satte nettopp gode ord på en del av denne utviklingen i kommentaren "Det som er trendy nå: Å si at medfølelse er moralisme og maktmisbruk".

Skal vi ha det slik i det norske samfunnet at en i praksis kan si hva som helst om religion og religiøse mennesker?

Slik sett er det egentlige spørsmålet som politianmeldelsen reiser hvordan diskrimineringsbestemmelsene i det norske lovverket faktisk fungerer. Er det slik at religiøse mennesker faktisk har et dårligere diskrimineringsvern enn andre grupper nevnt i lovverket når det kommer til stykket? Eller er det faktisk likhet for loven?

Om overskriften på kommentaren som anmeldes eksempelvis hadde vært «Homofili er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen», så regner undertegnede med at saken klart hadde blitt anmeldt og muligens straffeforfulgt. Samt grepet fatt i av diskrimineringsombudet.

Det kan ikke være slik at det norske samfunnet for eksempel ikke tolererer diskriminering på bakgrunn av seksuell legning eller etnisitet, mens diskriminering av religiøse mennesker er greit.

Når Dagbladet fyrer kraftig opp under farlige holdninger og strømninger i det norske samfunnet, så er det all grunn til å rope et varsko.

Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Strafferetssystemet mot ytringsfrihet

Publisert over 5 år siden

Selv om jeg av og til har fått bidra i Dagbladets spalter, er eg oftest uenig med de redaksjonelle standpunktene de har, og dette var en tullete kronikk av Aksel Braanen Sterri. 

Men det er like tullete av Reiten å prøve å bruke strafferettssystemet for å straffe ytringer han ikke liker. Hvis dette skulle få gjennomslag ville vegen være kort for at de politisk korrekte elitene kunne straffeforfølge oss som er kritiske til islam og de multikulturelle svermeriene som Reiten og mange andre står for.

Her sviker Reiten ytringsfriheten på samme måte som hans partifelle Kjell Magne Bondevik stakk Vebjørn Selbekk i ryggen med en sløv kniv under karikaturstriden. KrF har sannelig mye å lære om ytringsfrihet i det offentlige ordskiftet.

Kommentar #2

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

RE: Kristian Kahrs

Publisert over 5 år siden

Jeg vil bare understreke at denne politianmeldelsen er levert inn som privatperson. Den, eller mine meninger om Dagbladet og Braanen Sterri represnterer på ingen måte KrF.

Utover det, så mener jeg at også debatten rundt ytringsfrihet har flere sider. Vi må ikke male oss inn i et hjørne der alt skal godtas under dekke av ytringsfriheten.

På en side har Vebjørn Selbekk bidratt til å reise en viktig debatt om ytringsfrihet. På den andre siden må vi passe oss for at konsekvensene av denne debatten blir en normalisering og ufarliggjøring av hatytringer og diskriminering.

Selv Vebjørn Selbekk kan komme i skade for å nøre oppunder holdninger i det norske samfunnet, som får konsekvenser vi ikke ønsker.

Nå bygges det nye murer over hele Europa, og høyre ekstreme krefter er på rask frammarsj.

Vi har en eksisterende lovgivning som tar i tu med diskriminering. Det er, slik jeg ser det viktig at denne lovgivningen ikke pulveriseres.

Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Fri og bevare meg vel

Publisert over 5 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
ufarliggjøring av hatytringer

hvis de er Reiten og hans meningsfeller som skal definere hva som er "hatprat".

Kommentar #4

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Ordet er vårt våpen

Publisert over 5 år siden

Til Hallgeir Reiten (#2):

Hvis du har levert denne anmeldelsen kun som privatperson, hvorfor offentliggjør du den da? Det at du gjør det, får oss andre til å oppfatte at du gjør dette på alle kristnes vegne. Jeg støtter ikke den nevnte Dagbladkronikken, men jeg har ikke oppfattet at den går ut over ytringsfrihetens rammer.

Ordet er vårt våpen. Derfor skal ytringer primært imøtegås med ytringer. Velger vi derimot å politianmelde, skal alvorlige grenser være overtrådt. Jeg vet ikke om det har skjedd her (jeg har ikke lest kronikken). 

Jeg tipper at politiet henlegger saken. Hva skal de ellers gjøre?

Kommentar #5

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
I går leverte jeg inn en politianmeldelse på avisen Dagbladet og dens kommentator og lederskribent Aksel Braanen Sterri. Det handler om mer enn selve kronikken, om en viktig prinsipiell diskusjon.

Jeg har valgt å levere inn en politianmeldelse, etter at Dagbladet den 23. mars publiserte kommentaren «Religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen»

Slikt blir det selvfølgelig bråk av, og det må jeg selvsagt tåle. En del vil kanskje hevde at dette er en skivebom.

Men om en ser litt lenger, så har denne politianmeldelsen en samfunnsmessig bakgrunn. Den reiser også et spørsmål som er større enn en kronikk Dagbladet har trykket.

I og for seg er denne kronikken ille nok, siden den faktisk oppfordrer til maktbruk mot religiøse, og ellers omtaler oss religøse på en svært nedsettende og stigmatiserende måte. Jeg står derfor fullt ut inne for at det er viktig å vurdere dette sett mot diskriminieringsbestemmelsene i det norske lovverket.

for min del tror jeg nok den saken kommer til å bli henlagt.

en sak er at for meg virker det som mye er begrunnet i at man ikke skiller mellom sekulært, og ateisme.

forsvar mot terror, enten vi snakker om Israel, eller Europa, eller ellers i verden, vill nok bli begrunnet av nettopp sekulære grunner, og for meg virker det som mer om å handle om det, enn det er noen oppfordring å oppfordre til vold mot frimenigheter eller lignende i Norge.

tviler mange ville ment at man bør bruke religiøs begrunnelse, for forsvar mot terror, men jeg greier ikke se noe annet alternativer, vis man mener at sekulre begrunnelser, er det samme som ateistiske begrunnelser.

ellers kunne man sikkert si at overskriften er drøy, men når man ser på hva som ellers er sagt, av både ateister, og religiøse, uten at det har ført til noe, så tviler jeg på at noe skjer der, og om det skulle det, så tror jeg fint kunne skrivet veldig mange politianmeldinger selv, men jeg tror igrunnen ingen av oss virkelig vill ha et slikt samfunn, hvor ingenting kan bli sagt hverken for eller mot noe religiøst standpunkt, i frykt for at man kan bli dømt i en rettsak.

Kommentar #6

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Jeg er helt enig i Dagbladets skibettens holdning til religion og religiøsitet!

Publisert over 5 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Det kan ikke være slik at det norske samfunnet for eksempel ikke tolererer diskriminering på bakgrunn av seksuell legning eller etnisitet, mens diskriminering av religiøse mennesker er greit

Først vil jeg si følgende - din anmeldelse av denne skribenten vil være med på å begrense yttringsfriheten.

Jeg er helt enig i Dagbladets skibettens holdning til religion og religiøsitet, den er et virus på sjela.

Definisjon på en kristendommen som religion:

Det er en respekt for Gud - uten relasjon til Ham - det er religion. En religion som erstatter relasjonen med Gud med ritualer og tradisjoner  -er en død og ikke levende tro. Når da troen ikke er levende men bare et ytre skall som vises i det ytre rom og ikke innenfor de fire vegger - det er da en blir definert som hykler.

I en relasjonstro så er det en kommunikasjom mellom Herren og den troende - tilitsforholdet er mellom Herren og den troende - ikke mellom mennesker og den troende. Du blir ledet, ikke styrt av Herren - og fruktene av denne relasjonen er venlighet, tolmodighet, kunnskap og visdom.

Fornærmelse: De som lett blir fornærmet eller såret av andres væremåte eller uttalelser har som oftest stolthet i hjerte.

Visdomen her er klar - skribetten uttaler seg slik som verden uttaler seg - og ikke troende ser galskapeni religion - respekt for Gud uten en relasjon til Ham. Skribenten uttaler seg i ren frustasjon over de barbariske drepene som skjer i religionens navn. Pavens påskerituale som han demsotrerte i påsken er en tro uten relasjon til Herren. Et spill for galeriet.Derfor er jeg enig i Hans resonoment vdr religion.

En som har gjort opp sitt indre med Herren - har ikke behov for å bevise noe som helst ovenfor verden - hans kilde ligger i Herren- ikke i verden.


Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tiltredes

Publisert over 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Til Hallgeir Reiten (#2): Hvis du har levert denne anmeldelsen kun som privatperson, hvorfor offentliggjør du den da? Det at du gjør det, får oss andre til å oppfatte at du gjør dette på alle kristnes vegne. Jeg støtter ikke den nevnte Dagbladkronikken, men jeg har ikke oppfattet at den går ut over ytringsfrihetens rammer. Ordet er vårt våpen. Derfor skal ytringer primært imøtegås med ytringer. Velger vi derimot å politianmelde, skal alvorlige grenser være overtrådt. Jeg vet ikke om det har skjedd her (jeg har ikke lest kronikken). Jeg tipper at politiet henlegger saken. Hva skal de ellers gjøre?

Først tenkte jeg at Reitens utsagn om politianmeldelse ikke var alvorlig ment.  Når det så gikk opp for meg at den faktisk var det, ble jeg sittende lenge og riste på hodet.  Det er gode grunner for å mene at Braanen Sterris kronikk er spissformulert inntil det forenklede og banale - men politianmeldelse?

Selvsagt blir saken henlagt.

Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg synes ikke det er noen vits i å politianmelde folk som går i sin egen felle

Publisert over 5 år siden

Først sier Sterri at en må ikke generalisere, å si at alle muslimer er terrorister. Så, senere i kronikken, generaliserer han selv religion. Dette blir latterlig!

Når Reiten politianmelder dette, spenner han beina under seg selv. Folk må få lov til å dumme seg ut, det er ikke ulovlig det!

Selv oppfatter jeg Sterri som om han oppfordrer til bruk av politisk makt. Han har ikke, eksplisitt, sagt noe annet. Det er ikke ulovlig det, og derfor heller ikke straffbart.

Artikkelen er full av feil, da tenker jeg på logiske uholdbarheter.

Dette må møtes med argumenter, ikke en politianmeldelse.

Kommentar #9

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Viktig debatt

Publisert over 5 år siden

Det er ein viktig debatt Sterri tek opp. Og han har viktige punkt. Andre punkt var ikkje like gode. Sånn vil det vere. Det er ein svært viktig samtale som bør takast i det offentlege rom, på sakleg og respektfullt vis! Sjølv tykte eg imidlertid også at tonen til Sterri var for aggressiv og provoserande. Så har eg også i eit kommentarfelt utfordra han til å bryne meiningane sine mot: 

David Bentley Hart: Atheist Delusions. The Christian revolution and its fashionable enemies. (Yale University Press).

Var det klart nok? Over og ut for denne gongen. 

Kommentar #10

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

@Jørgensen

Publisert over 5 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Var det klart nok? Over og ut for denne gongen.

Jeg ser du er en mann som har tenkt mye. Jeg har respekt for det.

Her refererer du til en bok, som folk må kjøpe.

Det egner seg ikke på et debattforum. Du kan godt referere til noe og noen kan kjøpe den, men et debattforum er vel for argumenter?

I det minste kunne du ha kommet med et "kort" referat!

(Hehe, tok du den?)

Kommentar #11

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Hva når argumenter ikke teller?

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Dette må møtes med argumenter, ikke en politianmeldelse.

Dette er ikke en kommentar for innskrenke ytringsfriheten. Det er kommentar for reflektere litt oer hva ytringsfriheten skal benyttes til og den gjelder ikke "mannen i gata" for for disse betyr ikke ytringsfriheten noe særlig til eller fra. Ikke slipper de til med kronikker etc. de fleste er ikke tilstrekkelig flinke til å uttrykke seg eller de har ikke tid. Eller aller mest: De bryr seg ikke. Ytringsfriheten praktiske anvendelighet gjelder bare noen få % av landet befolkning.  Problemet som oppstår er at det ikke med automatisk virknings/årsaksforhold blir slik at det rasjonelle og moralsk høyverdige utkrystalliserer seg.  Dette handler om bygge sosiale konstruksjoner som er gode eller dårlige byggverk.  Det er jo ikke slik at det er mangel på ytringsfrihet som har etablert EU-kommisjonen, som er et udemokratisk embedsmannsvelde som har de øverste fullmakter i EU. Heller ikke evnet ytringsfriheten i EU å avverge økonomikrisen og banksubsidiene som tas fra godtfolk over skatteseddelen fordi mangel på rasjonalitet i nasjonale regjeringer gjorde at man ikke forsto at utgiftene ikke kunne være høyere enn inntektene.  Slik er det massevis av eksempler på hvordan ytringsfriheten har forårsaket store katastrofer fordi man ikke forstår forskjell på verktøy og emne.  Hvem har ansvaret? De som forvalter ytringsfriheten. Braanen Sterri kan selvsagt si så mye stygt og løgn han vil han, helt uten ansvar. Det er ikke sikkert at Dagbladet tar seg bryet med å korrigere. Enfoldige sjeler tar media ofte for god fisk og særlig dersom det kan bekrefte allerede eksisterende fordommer.  Rasismen i store deler av vesten for 100 år siden ble etablert i ly av ytringsfriheten. Dreyfus-saken i Frankrike var en annen sak der ytringsfriheten ble benyttet til skade.  Spørsmålet hos trådstarter ligger prinsippielt på følgende problemstilling:  Skal de som benytter ytringsfrihetten skadelig være like ansvarlig som de som benytter en øks til å skade. En øks kan benyttes til å hugge ved til varme og hygge men er like anvendelig til drap og uhygge.  Slik er ytringsfriheten gjennom tidene forårsaket mange mennesker død og lemlestelse. 

Kommentar #12

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Til Petter

Publisert over 5 år siden

Her er ein link. Boka drøftar kva som er kjelder for vald, terror og strid i antikk og modernitet, samt kva som er dei mest vesentlege kjeldene for moral som vesten ynskjer å fylgje i dag. I tillegg til ein del anna. Boka drøftar ikkje i så stor grad islam. Eg peikar på denne boka pga. nokre ganske oppsiktsvekkande utsegner om "det sekulære" og om "religion" i Sterris kronikk. 

Kommentar #13

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Takk for det!

Publisert over 5 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Her er ein link. Boka drøftar kva som er kjelder for vald, terror og strid i antikk og modernitet, samt kva som er dei mest vesentlege kjeldene for moral som vesten ynskjer å fylgje i dag. I tillegg til ein del anna. Boka drøftar ikkje i så stor grad islam. Eg peikar på denne boka pga. nokre ganske oppsiktsvekkande utsegner om "det sekulære" og om "religion" i Sterris kronikk.

Jeg skal lese til øyet blir stort og vått!

Det er ikke så lett her i Afrika, jeg må drikke mye vann!

Vel, jeg kommer hjem til Norge om noen få dager:)

Kommentar #14

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Om overskriften på kommentaren som anmeldes eksempelvis hadde vært «Homofili er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen», så regner undertegnede med at saken klart hadde blitt anmeldt og muligens straffeforfulgt. Samt grepet fatt i av diskrimineringsombudet.

Denne sammenligningen er dårlig.  Du sammenligner et bredt begrep (religion) med en spesifikk seksuell orientering (homofili).  Om du skulle sammenligne analoge begreper burde du ha skrevet "Seksualitet er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen".

Kommentar #15

Kim Sakariassen

0 innlegg  1 kommentarer

Feil lov - og

Publisert over 5 år siden

I forarbeidene til loven kan man finne dette: 

"Forbudet retter seg imidlertid ikke mot ytringer i den offentlige debatt som rammer en gruppe som sådan. Trakasseringen må ha en tydelig adressat; handlingen, unnlatelsen eller ytringen må være rettet mot en eller flere konkrete enkeltpersoner. Eksempelvis vil et leserbrev, som innebærer nedverdigelse av en hel gruppe på grunn av deres etnisitet, religion mv. uten å være myntet på navngitte enkeltpersoner, falle utenfor. Slik atferd vil imidlertid kunne rammes av straffeloven § 135 a, som også rammer diskriminerende ytringer rettet mot grupper av personer. "

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-33-2004-2005-/id394992/?q=&ch=10#KAP10-5


Verdt å merke seg at 135 a har blitt erstattet med 185 i ny straffelov. 

Selv om jeg personlig ikke synes at kronikken i dagbladet var spesielt god, så er den definitivt innenfor alle grenser for hva som er tillatt ref loven. 

Kommentar #16

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Hva med den grunnlovsfestede sjikane og fordømmelse av alle som ikke er troende kristne?

Publisert over 5 år siden

Foranlediget av en aktuell debatt, så mine øyne for 10 år siden, det på tide med følgende avisinnlegg (SA):

"...FRA MITT STÅSTED er det imidlertid av stor betydning hvilken tro og lære det dreier seg om, og ikke minst hva man mener om de statsborgere som avviser denne troen? Menneskesynet får selvfølgelig betydning i en rekke sammenhenger: Jeg har fått dette innprentet i min oppvekst og på skolen, og blitt påminnet om det ved alle dertil passende anledninger: I Bibelens og kristendommens verden er menneskene delt i to: Troende og ikke troende, gudelige og ugudelige, utvalgte eller fortapte, gode eller onde, Guds barn eller - ja, nettopp - djevelens barn. Alle er født onde og fortapt på grunn av arvesynden. Så trer et frelsesverk i funksjon. De som tror og blir døpt, får ny status: De blir frelste og Guds utvalgte. Alle er gitt fri vilje, men få er utvalgt til å ville tro. Barn kan og bør frelses ved at foreldre eller andre tror for dem. Hva så med de «forherdede» sjeler som ikke kan tro? På dommens dag skal de sammen med djevelen kastes i ildsjøen for evig pine. Forbrytelsen er at de ikke makter å tro på det de oppfatter som løse og urimelige påstander. I den ikke troendes øyne tar dette seg ut som sjelerasisme.

I SIN NYE BOK «The God Delusion» tar Richard Dawkins for seg slike religiøse fenomen. Han undrer seg over den respekt vi alltid forventes å utvise overfor religiøs tro. Du kan fremføre det mest horrible og latterlige, så lenge du gjør det ut fra din religiøse overbevisning. Hva er det som er så spesielt med religiøs tro, at vi tillater klart umoralske gjerninger i dens navn? Hvorfor fortjener religiøse forestillinger mer respekt enn andre forestillinger? Vi kan konkludere at religionene har ryddet seg en romslig plass i samfunnet, høyt hevet over annet tankegods.

DEN NORSKE KIRKES RELIGIØSE FORESTILLINGER, og hva læren - og dermed også Grunnloven - mener om ikke troende borgere, er nå i sin helhet å finne på Internet. Oppmerksomheten bør spesielt rettes mot Den augsburgske bekjennelse, som er klargjøringen av den Evangelisk-lutherske troslære. Noe av essensen er: De som ikke tror, er onde og likestilles med djevelen - det er bare å lese.

En må finne seg i at en menighet på grunn av religionens opparbeidede romslighet til å slå om seg, står fram med denne læren. Men at den norske stat og Kongen skal være forpliktet i Grunnloven til å sortere rikets borgere på denne sjikanøse måten, er mildt sagt ille. Om man skulle komme og si at dette er skrevet for lenge siden, og at man ikke mener det i dag, så er slikt snakk intellektuelt uredelig. Da man ikke lenger mente at jøder og jesuitter skulle utestenges fra riket, ble bestemmelsen fjernet. Har noen sett den minste antydning om at trosbekjennelsene vil bli moderert? Forsøk på å få i stand en skikkelig prinsipiell debatt ser ut til å bli møtt med (talende?) taushet..."

Nå har det skjedd en del ting siden dette ble skrevet. Men det vesentligste gjenstår. Jeg tror imidlertid ikke at en politianmeldelse av Dnk vil få mer fart på dette.

 

Kommentar #17

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hmm. Har du lært av Lars Gule?

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet hos trådstarter ligger prinsippielt på følgende problemstilling: Skal de som benytter ytringsfrihetten skadelig være like ansvarlig som de som benytter en øks til å skade. En øks kan benyttes til å hugge ved til varme og hygge men er like anvendelig til drap og uhygge. Slik er ytringsfriheten gjennom tidene forårsaket mange mennesker død og lemlestelse.

Problemet med en slik argumentasjon er at ytringsfrihet blir for eksperter med "rette" ideer om hva som er rasjonelt. Og da har du en annen variant av Gules nye totalitære "humanistiske" livssyn.

Man må gripe dette fra en helt annen synsvinkel: Hva er naturlig?

Det er naturlig for mennesket å ytre seg. Å nekte mennesket å være naturlige mennesker er et overgrep.

Den praktiske politiske vinklingen er at man har ikke noe bedre enn å slippe til de forskjellige ytringer. Ytringsfriheten hindrer overgrep mot det naturlige.

Derfor er det viktige spørsmålet: Hvilke grupper slipper ikke til med sine ytringer?

Kommentar #18

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Bra med de rette ideer!

Publisert over 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Problemet med en slik argumentasjon er at ytringsfrihet blir for eksperter med "rette" ideer om hva som er rasjonelt.

Det må være bra med de rette ideer! Og tilsvarende galt med feilaktige ideer.  Det er åpenbart ikke alle ideer som etablerer siviliserte samfunn. Poenget mitt er ikke å innføre fengsel eller bøter. Poenget er at ytringsfrihet er et redskap og ikke emne. I næringslivet er det slik til en viss grad at lederskap forutesetter rasjonelle ytringer, fra lederne. Det er selvsagt ytringsfrihet også i næringslivet men jeg har sett mange ganger at ytringene fra næringslivets ansvarlige har gjort at forretningene går konkurs.  Ekstrem-eksemplet Hellas viser hvordan ytringsfrihet og en fri presse ikke med lovmessighet etablerer det velfungerende. Land som Spania/ Portugal/Hellas er pr. dags dato samfunnsmessige katastrofer. Ikke med nødvendighet men som følge av feilaktig ledelse og ytringer er ledelse. Man tiltar seg et mandat  og man har moralsk ansvar, men ikke et juridisk ansvar.  Jeg skal ta et annet ekstrem-eksempel. I Nurnbergprosessen ble topplederne innen Nazibevegelsen stilt for en domstol. I prinsippet var denne dommen umoralsk fordi disse menneskene delaktighet i å etablere den nasistiske ideologi var begrenset.  Dette var handlekraftige menn som utførte handlingene som kom som følge av en samfunnsideologi som var innført av noen andre i kraft av ytringsfriheten. De reelt ansvarlige gikk egentlig fri.  Utfordringene ligger i at mange som forholder seg til jusen som moral og mangler forståelse at ytringsfrihet krever en moral, som alt annet.  Ytringsfrihetne kan benyttes moralsk høyverdig og moralsk forkastelig og det ser ut til at mange ikke ikke helt forstår hva ytringsfrihet kan fremføre av skade, død og lidelser. 

Kommentar #19

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Nei

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
I prinsippet var denne dommen umoralsk

Det finnes en nedre grenser for HANDLINGER, ikke for IDEER og påfølgende ytringer.

Den nedre grensen handler om nøyaktig det samme som jeg skrev om ovenfor: Det NATURLIGE.

Mennesket har NATURLIGE RETTIGHETER. Det er dette som er FRIHET.

Disse kan utledes uavhengig av livssyn basert på hva mennesket er (antropologi, historie, evolusjonspsykologi, etc) og respekten for menneskets rett til SEG og SITT (utledes av menneskenes valg).

Redskapet er logikk.

I denne sammenhangen kommer Jesus svært godt ut av det, og Bibelens budskap om respekt for samvittigheten og om forkynnelsen som redskap der paradigmene og menneskets "kjød" (for å bruke bibelterminologi) roper etter vold. Inkludert kristne menneskers mer dyriske sider, når de roper etter lover for å tvinge mennesker med voldsmonopolet slik SV'ere vil tvinge for sine saker.

Ideen om rettigheter i andres liv, er dyrisk og i klassen man kan slenge slaveri inn i, men med gradsforskjeller.

Med det er det ikke sagt at rette ytringer ikke er bra, eller at feil ytringer ikke er skadelig. Men det er ikke nødvendigvis umoralsk å ta feil mht IDEER.

Om man skal slutte å dømme basert på handlinger eller finne det formildende at de hadde feil paradigme, så er vi på vile veier. Overgripere skal stoppes. Mennesket har et moralsk ansvar for å ikke gjøre grusomme handlinger overfor andre.

Kommentar #20

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Jo, det er umoralsk

Publisert over 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Med det er det ikke sagt at rette ytringer ikke er bra, eller at feil ytringer ikke er skadelig. Men det er ikke nødvendigvis umoralsk å ta feil mht IDEER.

Jo, det er umoralsk å fremføre menneskefiendtlige ideer og idealer. Det er åpebnart umoralsk å lyve, baktale og sette ut falske rykter om sine medmennesker.  Det er helt klart umoralsk ved sine ord å manipulere aksjemarkeder og finansmarkeder.  Dette siste er til og med straffbart såvidt jeg har fått med meg.  Det var åpenbart umoralsk av Arnulf Øverland i 1933 å kalle kristendommen for den 10 landeplage når alternativene bedre rovmord og eiendomstyvere i stor skala.  Poenget mitt er å påpeke at ytringsfriheten er allerede innskrenket på mange områder fordi ytringer innebærer manipuleringer, løgner, hjernevask, propaganda osv. til skade for individ og samfunn.  Andre områder der ytringsfriheten er innskrenket er reklamer rettet mot barn, OL er fri for reklame og kopiering av varemerker er forbudt.  Men mitt poeng er fortsatt at ytringsfrihet er et redskap og at refleksjons og kunnskapsnivået av gjør ytringens kvalitative egenskaper. Slik er det men livet er en risiko og ytringer er første årsak til kuler i panne til mange mennesker. 

Kommentar #21

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Du glemte en sak på listen

Publisert over 5 år siden

På listen over at det er umoralsk å ta feil glemte du deg selv. Du er jo ikke enig med meg. ;-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere