Rolf Larsen

19

Guds liv og menneskenes liv

Zoe - evig, guddommelig liv, altså Guds eget liv. I Johannes 10:10 sier Herren Jesus at Han kom for å gi liv, og det i overflod. Det er zoe Han snakket om her.

Publisert: 24. mar 2016

Hva er liv? I den norske Bibelen kan vi ofte lese ordet liv, men på gresk er det tre ord som gjerne oversettes til liv. Disse tre ordene er bios, psuche og zoe. I den greske grunnteksten i det nye testamentet ser vi disse ordene igjen og igjen, så hvorfor brukes da de om hver andre? Hvorfor er deres betydning blitt skjult for alle norske troende i alle århundre siden troen kom til Norge for 1000 år siden? Hva har de for betydning, og hvorfor betyr det at det finnes tre typer liv?

Bios (gr) som betegner det biologiske livet, eller det biologisk riket som f.eks. dyrerike, planterike osv. viser også til mennesket legeme, menneskets kropp.

Psuche (gr) viser til sjelsliv, vårt indre liv i sinn, følelse og vilje - man kunne kalt det menneskets psyke, men la oss holde psykologien utenfor.

Zoe (gr) viser til guds eget liv, det evige guddommelige livet.

De to første type livene er noe vi mennesker har, og vi kan besitte det tredje når vi blir født på ny i vår ånd. Men det er bare Gud som har dette livet, og Han gir det frivillig til menneske, om de tror på Jesus, se Joh. 1:12-13, 10:10. 

Uten dette livet kan vi ikke bli frelst, for uten Guds liv som bor i oss, er vi Guds fiender. Det som Gud ønsker av oss er at vi bekjenner at Jesus er Herre, hver dag.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #1

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

påfyll dette

Publisert rundt 6 år siden

Godt innlegg for refleksjon i Påsken, kan du skrive noe om satan også, han som ødelegger alt han kan i denne  verden. Hva tror du om å bli født på ny uten indre rydding i det gamle menneske.

Kunnskap og sannhet er en god blanding.

Kommentar #2

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Hvor jeg henter alt fra

Publisert rundt 6 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Godt innlegg for refleksjon i Påsken, kan du skrive noe om satan også, han som ødelegger alt han kan i denne verden. Hva tror du om å bli født på ny uten indre rydding i det gamle menneske.

Kunnskap og sannhet er en god blanding.

I tillegg til å finne sannheten fra Bibelen, finner jeg at Bibelen blir åpnet ved å lese av denne litteraturen fra Rhemabooks.

Når vi tar imot Kristus, så blir vi frelst, men vi behøver å samarbeide med Herren slik at Han kan gro i oss, gjøre sitt hjem i oss. Ellers vil vi ikke få ryddet opp i vårt gamle menneske. Du kan jo også se på det som et annet bilde. Utifra Guds perspektiv, så finnes det to trær, livets tre og kunnskapens tre. Gamle menneske befinner seg på kunnskapens tre, men når vi tok imot Herren og bekjente at Kristus er vår Herre, ble vi podet inn i livets tre. Men pga vårt gamle menneske, så forsøker Satan å lure oss til å si at alt det gode vi gjør er godt nok for Gud. Altså våre gode gjerninger er godt nok for Gud, problemet er at Gud øsnker ikke gjerninger fra oss, og Satan holder oss i kunnskapens tre, og som kristne tror vi at alt er bra med Gud, men det er det ikke. Vi trenger å forsake alt som er godt i oss selv, slik Peter ble nødt til å forsake det gode i seg selv. Husk at Herren Jesus både roste Peter og ba Satan vike bak ham i Matteus 16. Hvorfor det, jo fordi Satan gjennom kjødet hadde påvirket Peter til å jobbe mot Gud. Peter sa, du må ikke gå til Jerusalem å dø. Det var imot Guds plan, men det var det gode i Peter som responderte på Herren. 

Det er flere gode sider hos Peter som kan fremheves, som at han ville bygge hus til både Moses, Elia og Jesus, men igjen ser vi at dette var ut av godhet. Moses representerer loven, Elia profetene. Med Kristus er disse tingen oppfylt, og vi trenger ikke noe annet enn Kristus som vårt livets tre. Dette så ikke Peter pga sin godhet, og han måtte knuses ved å fornekte Herren tre ganger. Etter dette kunne Herren gjenopprette Peter for byggingen av det virkelige huset, det som bygges åndelig. Derfor behøver vi å komme til Herren daglig for å rense alle rom i vårt indre, slik at vårt gamle menneske ikke lenger eksisterer, bare det som ble født på ny.

men det gamle menneske og det nye menneske er også noe man bør se på som korporative, og trenger en like lang om ikke lengre beskrivelse. Og som du sikkert forstår er det mange lag i Bibelen som trenger bli åpenbart, noe jeg ikke er i stand til å gjøre alene, det er noe man trenger en levende menighet for, en som har Kristus som hode.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #3

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Takk for redelighet

Publisert rundt 6 år siden

Takk for det du skrev og har notert Rhemabooks. Det gode menneske og Peter var også en påminnelse om noe jeg nesten hadde- glemt i alt som skjer (det hadde kommet i bakgrunnen-at det går an). En prøver å være redelig, men den indre vennlighet 8ordentelighet) som en lærte i god oppdragelse må jo vurderes. Og en har lov å bli sint om det skjer overgrep  både privat og i det offentlige rom. Men problemet er jo at mange ikke forstår det større bildet av menneske i verden. Heller ikke på disse sidene, mye innestengt skuffelse og raseri fra ukristelige mennesker her. Håper moderator holder orden på hån og indirekte angrep i fortsettelsen.

Det er vanskelig for en kan bli forferdet over folks uredelighet og folks nesten helt åpne angrep-dette mot folk som snakker sant om ting har jeg notert meg. Men hjertet bir jo steinhardt i vår tid åpent og i alle kanaler. Forstår de som tar oppgjør, men en del ting skulle kanskje vært forbeholdt mere private områder. Trist med far og sønn på tv, har bare lest ikke sett (det gjør jo nesten ondt selv om ikke kjenner noen av de) for det blir en stor ubalanse med far som lever i en annen verden og er tydeligvis skadet i egen oppvekst. Det rettferdiggjør jo ikke at han var med på helt utrolige og hårreisende saker i troens navn-tenker jeg. Vi må alle stå til rette en dag.

Har selv vurdert å fortelle i det åpne rom, men det handler ikke om kristenheten, men om logen. Den er svært undervurdert i Norge og mange aner ikke hvor dyp okkult den er. I vår tid er jo prester med der og folk er så forvirret om tro. Det okkulte er jo et tabu område fortsatt og mange innen "overklassen" -eller de som ønsker å være med i det skuespillet der  melder seg på. Der handler det jo veldig om egne godhet og storhet i tillegg.

Opplever også Magnus Malm som redelig og en stemme for vår tid og tenker at det må bli plass til en større vurdering i alles menneskesyn også i Norge.Leser også hans tanker.

Skulle ønske det var flere en kunne snakke med i kristen-landskapet og at det var mere rom for det i menigheter her i Oslo. De kunne kanskje stå frem om de finnes.

Takk for din oppriktighet og alt du skrev. Mvh Unn

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Du er inne på noe her...

Publisert rundt 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
De to første type livene er noe vi mennesker har, og vi kan besitte det tredje når vi blir født på ny i vår ånd. Men det er bare Gud som har dette livet, og Han gir det frivillig til menneske, om de tror på Jesus, se Joh. 1:12-13, 10:10

Men vi mennesker, i alle fall noen, forstår ennå ikke at frelsen består i to avdelinger - uten å ta med det hebr. ordet for frelser, ( http://www.bibel.no/InnholdTilblivelse/Bibelens__innhold/Bibelsk-persongalleri/Jesus)

så står det skrevet i Esek.39.29: Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem, for jeg øser ut min Ånd over Israels hus, sier Herren Gud.(Første prioritet, Matt.1.21, 15.24, Rom.11.25-26) Deretter kommer frelsen til alle gjennom dem; Joel 3.1-5, Apg.2.16f., Joh.4.22, Jes.2.3, Rom.9.4-5, 11.18: Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg)

Det bibelske mennesket og det jordiske mennesket er ulike fra hverandre - noe uforståelig for oss enda, men siden vi ikke er skapt av Gud ennå, men oppstått fra jord/jorden som Adam, er vi likstilt med dyrene/ som dyr (Fork.3.18) eller det Bibelen også kaller forgjengeligheten (det som dør/råtner/ ruster, etc. 1.Kor.15.49-54)

Til slutt: Troen er viktig for de utvalgte (prio 1, de som ikke sovner inn) - de andre (de mange - prio 2) er de som får frelsen som gave, vederlagsfritt og av nåde. (Joh.1.16, Luk.3.6/16, Ef.2.8 ikke deres eget verk) Prio 2 behøver ikke tro, fordi tro uten gjerninger er nytteløst (Jak.2.20) Joh.12. (vantro og dom):Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.  Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.

Dette kan jevnføres med 1.Kor.1.26-31 - det er bare det at denne forløsningen venter man fortsatt på, det som gir Zoe... 

Kommentar #5

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Takk selv

Publisert rundt 6 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Takk for din oppriktighet og alt du skrev

Vi mennesker er falne, og Gud har kun et krav, og det er at vi tar imot Kristus. Det er den eneste unike synden i hele verden å benekte Ham. Når vi bekjenner Ham som Herre, da er vi frelst, og blir født på ny som Guds barn. Dette bekrefter Bibelen i Johannes 1:12-13.

Rom. 5:10 sier likevel at vi skal bli frelst så mye mer i Hans liv. Dette innebærer at Guds fulle frelse er med dette livet som Kristus kom for å gi, dette evig guddommelige livet som Han snakket om i Joh. 10:10. Dette livet vil bringe oss fra fordømmelsen til å bli frelst og bli Guds barn, men Gud øsnker ikke at vi skal stoppe der, Han øsnker at vi skal modnes med dette livet. Gå gjennom en helliggjørelse og herliggjørelse slik at vi kan vinne sønnekåret og bli Guds arvinger og Kristi medarvinger, for at dette skal kunne skje må vi la oss bli ledet av Guds Ånd som bor i vår ånd (Rom. 8.14-27).

Få mennesker i det kristne Norge har innsikt at dette er Guds intensjon for menneske. De er fornøyd med å være Guds barn. Men Gud ønsker at Hans barn skal modnes, og blir arvinger. Det krever lidelse, ikke i menneskets eget selv, men lidelse med Kristus, lidelse for Hans hensikt.

Hensikten er å elske alle mennesker, og å bringe Guds ord til alle som ønsker å ta det imot, slik at de også kan erfare Kristus subjektivt, istedet for objektivt, i sin ånd.

Akkurat som deg kjenner jeg ikke far eller sønn som det er skrevet mye om i det siste, spesielt gjennom VGTV-serien frelst og ulike debatt-tråder her på verdidebatt.no. Dette kjenner jeg likevel er en metode for å svartmale hva ordentlig tro er, slik at de som kanskje en gang var nysgjerrige, blir enda mer forvirret.

Med så mange mennesker som forkynner sin tro, og så brennende, og så forskjellig, men med et snev av sannhet likevel, så er det ikke rart folk blir forvirret. Problemet er at noe av den større sannheten, kan forsvinne, og man får med seg at hva andre sier kan komme fra ulver i fåreklær. 

Jeg ønsker bare å vise mennesker at Gud kom i Kristus for å gi oss av Sitt liv, slik at vi kan bli frelst så mye mer i Hans liv, og det er Hans intensjon og hensikt siden Han kom inn i tiden og skapte Adam, det første mennesket.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #6

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

PÅ dette punkt skilles vi

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
det er bare det at denne forløsningen venter man fortsatt på, det som gir Zoe...

Jesus er den livgivende Ånden, og gir nå Zoe, dette er fullført, det ble fullført når Han døde på korset.

Han er utøst over alt levende kjød (Apg. 2:1-4) og det har fortsatt siden, og alle som påkaller Herrens navn skal bli frelst (Apg. 2:21, Rom.10:13). De vil da få den iboende Ånden, den livgivende Ånden vil da komme inn i menneske, slik Han gjorde med disiplene i Johannes 20:22: "Da Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til dem: «Ta imot Den Hellige Ånd!" I dette verset ser vi Kristus som den livgivende Ånden ånde Seg Selv inn i disiplene. Det er dette som skjer når man kaller på Herren, og bekjenner at Han er vår Herre. Det er i dette øyeblikket at vi blir født på ny og blir Guds barn (Joh. 1:12-13). Når vi så har blitt forlikt med Gud når vi var Hans fiender, skal vi så mye mer bli frelst i Hans liv (Rom. 5:10). Hva innebærer det, om ikke dette evige guddommelige livet som nå har tatt bolig i vår ånd, begynner å forvandle oss fra innsiden? Vi forvandles til å innholde Gud, Han gjør oss til Hans bolig, ikke bare en person, men alle som velger å samarbeide med Ham , og tillater seg å åpne sitt indre for at Han kan bo der. Guds Zoe er allerede i den menneskelige ånden, ellers kunne vi ikke være Guds barn.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #7

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

sant alt sammen

Publisert rundt 6 år siden

Det er godt å lese det du skriver for det er oppriktig og ordentelig. Tar det med meg dette og har samme tanker om det som skjer- at de troende blir herjet med.  Tror det skjer både utvendig og innvendig. Mange klarer ikke på bli "voksne"jeg er er en av de. Forstår alt med hodet, og det er ingen tvil. Samtidig styrer hodet- ikke tvilen slik som mannen i Risen, alltid på vakt. Han heller tvilte etterhvert heller ikke, men  det norske folk ser det ikke. Alle skriver om at han tvilte.

Har en vært i livslang kamp så blir en veldig på vakt slik soldaten var. Forsvaret sitter i ryggmargen, selv om våpenene har blitt senket.

Tillit til Gud, men lever i verden hvor alle er skadet og det er hverdagen.

Ja, en må samarbeide med Gud og ha  helt tillit. Veldig vanskelig men det er vårt eneste håp.

 Mvh Unn Elisabeth

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Håpløs konspirasjonsteori

Publisert rundt 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jesus er den livgivende Ånden, og gir nå Zoe, dette er fullført, det ble fullført når Han døde på korset.

Han er utøst over alt levende kjød (Apg. 2:1-4) og det har fortsatt siden, og alle som påkaller Herrens navn skal bli frelst (Apg. 2:21, Rom.10:13). De vil da få den iboende Ånden, den livgivende Ånden vil da komme inn i menneske, slik Han gjorde med disiplene i Johannes 20:22: "Da Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til dem: «Ta imot Den Hellige Ånd!"

Har du aldri lest at det Jesus sier i en nedtegnet bok som i utgangspunket er skrevet av profetene kan være profetier;

Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. ?

(Joh.14.29, 13.19, Luk. 1.20)

Selv om du ramser opp alle mulige bibelsitater som forteller; "nå" har ditt og datt... så har ordet "nå" ingen mening så lenge Bibelen ikke har datomerking slik aviser har. Ordet "NÅ" fremstår som "frelsens dag" i 2.Kor.6.2 som kan sammenlignes med Åp.14. og Åp.20. - noe annet ville være tøv i følge 1.Kor.15.13 (For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus ståttopp), 20 (Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som "førstegrøden" av dem som er sovnet inn (og v23 - som du finner igjen i Åp.1.5:

og fra Jesus Kristus, det troverdige vitnet, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger. Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen.

Og i Åp.14.1-5 Og jeg så, og se! – Lammet sto på Sions fjell, og sammen med ham de 144 000 som hadde Lammets navn og navnet til Lammets Far skrevet på pannen.(v1)
Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor han så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en førstegrøde for Gud og Lammet. I deres munn ble det ikke funnet løgn, de er uten feil.

Når Bibelen frembringer ordet "førstegrøde" betyr dette ; Note : førstegrøde: betegner den første delen av avlingen. Jf. Rom 8,23; 1 Kor 15,20. =offer og soning - som igjen betyr av høsten som kommer = Lignelsen om såmannen i Matt.13.

Jesus forklarer lignelsen om såmannen /og lignelsen om ugresset

«Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode kornet er de som er rikets barn, ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens ende, de som høster inn, er englene.  - La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»

Kommentar #9

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kjell G. Kristensen # 8

Publisert rundt 6 år siden

Hadde skrevet et langt og innviklet svar, men tenker jeg skal henvise til Matt 17:1-8

Seks dager deretter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Og Han ble forklaret for dem. Hans ansikt skin te som solen, og Hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og talte med Ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Hvis Du vil, så la oss lage tre hytter her, én til Deg, én til Moses og én til Elia.» Mens han fremdeles snakket, se, da kom en strålende sky og skygget over dem. Og plutselig lød det en røst ut av skyen, som sa: «Dette er Min Sønn, Den elskede, i Ham har Jeg velbehag. Hør Ham!» Da disiplene hørte det, falt de ned på sitt ansikt og ble meget redde. Men Jesus kom og rørte ved dem og sa: «Reis dere opp, og vær ikke redde!» Men da de løftet blikket, så de ingen andre enn Jesus alene.

Her får Peter, Jakob og Johannes se Jesus bli forherliget. Han står sammen med Moses, som er et forbilde på loven, og Elia som er et forbilde på profetene. Når Peter ser dem, vil han bygge tre hytter for dem. Men Gud vil ikke at det bygges annet enn et hus for Gud, derfor fjernet Han Moses og Elia. Kristus har fullbyrdet loven og profetiene. Her kan vi faktisk se hva det er Gud ønsker, et hus for Seg selv, det er ikke rom for andre ting der. Bare kristus i alle Hans utvalgte, de som har tatt imot Hans førstefødte. Bare gjennom å bli hodet opp i Ham kan vi bli modnet opp til å være blant førstegrøden. Kristus bringer dette zoe-livet inn i oss og bringer oss inn til Gud, ingenting vi gjør i oss selv kan gjøre det. Det er bare dette livet gitt av Gud som kan bringe oss inn i Guds rike, og gjøre oss til levende steiner. Det var det Peter fikk se, når han var med opp på fjellet, og så Kristus forklaret, at vi blir gjort til levende steiner gjennom den første Levende Steinen.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #10

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Stole på Herren

Publisert rundt 6 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Tillit til Gud, men lever i verden hvor alle er skadet og det er hverdagen.

Kan bare snakke med Herren. Be til Herren og be om nåde til å håndtere disse tingene. Det er ingenting vi kan gjøre selv, bare stole på Gud at Han håndterer dette for oss. I oss selv har vi ikke kraft til å gjøre noe med de ting som plager oss, bare Gud har kraft til å holde oss oppe.

Jo fortere vi innser det, da vil vi begynne å be de riktige bønnene.

MVH

Rolf larsen

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja- ja sann! Med dom og hele pakka?

Publisert rundt 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Seks dager deretter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Og Han ble forklaret for dem. Hans ansikt skin te som solen, og Hans klær ble hvite som lyset.

" Her får Peter, Jakob og Johannes se Jesus bli forherliget. Han står sammen med Moses, som er et forbilde på loven, og Elia som er et forbilde på profetene. Når Peter ser dem, vil han bygge tre hytter for dem. Men Gud vil ikke at det bygges annet enn et hus for Gud, derfor fjernet Han Moses og Elia. Kristus har fullbyrdet loven og profetiene."
_________________________________________

Da har du sannsynligvis rett nok engang da! Rart dette med solen (eh... verdens lys, Joh.3.19: Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde)

Det som tydeligvis er greia her er at disiplene får se Jesu herlighet, men da må du lese deg opp litt mer på akkurat dette emnet, hvis du leser Luk.24.25-27 og v44-45 først, så skjønner du sikkert at dette også handler om den siste basun? Basunene kan du lese om fra og med Åp.8.2 - tilogmed Åp.11.19, men den siste og 7. basun nevnes i Åp.10.5-7 (når tiden er slutt, , i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.) Den siste basun er også nevnt i 1.Kor.15.52 som er oppstandelsesdagen.

Du må se til å få ordnet deg en sammenheng i det du skal prøve å fortelle, den herligheten disiplene får se, nevnes også i Luk.24.25-27 slik: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 26 Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.44-45: Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.»  Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene.

Det Jesus sier her er at hele skriften må oppfylles før han kan gå inn i sin helighet,og han kan jo heller ikke vise den frem for disiplene før han selv kan gå inn i den, det forstår du vel? Men han har jo også fortalt Peter dette da han spurte Jesus:

Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. (Matt.19.27-28)

Så kommer det jo an på hvor sterk i troen du er på at alt er født på ny og at det nye Jerusalem har steget ned fra Himmelen slik det står om gjenfødelsen i Åp.21? I følg 2.Pet.3.13 venter vi fortsatt på en ny himmel og en ny jord? (Herligheten hvor rettferdighet bor?)

Ser du noe til denne herligheten får du bare hilse? Men jeg for min del kan ikke si å ha sett hverken menneskesønnens komme eller han som nevnes i Apg.3.22-26; Moses har sagt: ‘Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere. Hver og en som ikke hører på denne profeten, skal utryddes av folket.  Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager. Dere er barn av profetene og har del i den pakten som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham: ‘ I din ætt skal alle slekter på jorden velsignes.Gud lot sin tjener stå fram for dere først og sendte ham for å velsigne dere når hver og en vender om fra sin ondskap.»

Da kan jeg i alle fall ikke si som deg at Kristus har fullbyrdet loven og profetiene, det er noe som skurrer i ørene mine.

Kommentar #12

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kristus død og oppstandelse...

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Da kan jeg i alle fall ikke si som deg at Kristus har fullbyrdet loven og profetiene, det er noe som skurrer i ørene mine.

er fullbyrdelsen av alt som er skrevet om i GT, det er det som er skrevt om i loven om profetiene, og som Kristus fullbyrdet med Sitt liv, død, oppstandelse og himmelfart. I GT har vi alle bildene på Kristus virke på jorden når Han levde. 

Som f.eks, i 2 Mosebok når Israels barn slakter påskelammet, det er et forbilde på Kristus, som blir slaktet, og, for er ikke Kristus Guds Lam?

MVH¨

Rolf Larsen

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Helt i orden!

Publisert rundt 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
er fullbyrdelsen av alt som er skrevet om i GT, det er det som er skrevt om i loven om profetiene, og som Kristus fullbyrdet med Sitt liv, død, oppstandelse og himmelfart. I GT har vi alle bildene på Kristus virke på jorden når Han levde.

Kristus død og oppstandelse... er fullbyrdelsen av alt som er skrevet om i GT, det er det som er skrevt om i loven om profetiene, og som Kristus fullbyrdet med Sitt liv, død, oppstandelse og himmelfart. I GT har vi alle bildene på Kristus virke på jorden når Han levde.
___________________________________________________

Kan du vise meg noe fra GT som konkret er oppfylt da? F.eks fra 4.Mos. 24? Jes.24?

Kommentar #14

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Har allerede vist deg det

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Kan du vise meg noe fra GT som konkret er oppfylt da? F.eks fra 4.Mos. 24? Jes.24?

Når Israels barn blir bedt av Moses til å plukke seg ut et lytefritt lam som de skal saumfare og ivareta i 14 dager, før de slakter, og så tilbereder det, er et bilde på Kristus som blir plukket ut som et lam av Gud, for at Han skal dø for vår skyld, og leser du historien i 2 Mosebok, så vil du se det er mange likhetstrekk til hendelser hvor Kristus akkurat som lammet i 2 Mosebok blir saumfart og undersøkt i noen dager før det blir drept, slik skjer også med Kristus. Han er Guds Lam, plukket ut for å være vårt soningsoffer, men også Han blir saumfart og vist til et menneske uten skyld og lyte.

I forhold til 4 Mos. 24, her ville jeg også inkludert 23, siden dette er inkludert, da ville jeg anbefalt deg å lese Matt 4 og se likheten i historien. Satan frister Kristus,, akkurat som Balak frister Bileam til å forlate Gud, og ikke gjøre hva Gud sier, men hva Guds fiender sier her Satan og Balak. Kan man da si, er det bilder på Kristus og Satan som fremkommer i Matt. 4?

Jes. 24 viser til Israels tilstand og at den nye vinen visner, vintræet tørker inn osv, viser til Kristus ikke har plass i Israel, ikke før i endetiden. Videre viser de første 39 kapitlene av Jes til at Israel vil bli straffet av nasjonen for at de skal søke Gud, og her fortelles det også at Gud vil straffe de nasjonene som har tatt seg for store friheter i å utøve den makt Gud har gitt dem, for Gud har planer om å bringe dem tilbake gjennom Kristus. Alt dette er ikke sagt i Jes 24. det er kort gjenfortalt av hva Jes handler om som profeti.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bibelen stemmer ikke med historien

Publisert rundt 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Når Israels barn blir bedt av Moses til å plukke seg ut et lytefritt lam

I forhold til 4.Mos.23 viser nå den til 1.Mos.16 som igjen viser til 1.Kong.4 (Jeg lar din ætt bli som støvet på jorden. Kan noen telle støvet på jorden, skal også din ætt kunne telles.) - Salomos makt og visdom: Folket i Juda og Israel var tallrikt som sanden ved havet. De spiste og drakk og var glade.

Dette kan selvfølgelig jevnføres med menneskesønnen i Matt.11.19: Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!’ – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes.»

Jeg kan ikke se at disse profetiene er oppfylt. 1.Kong.4.20 viser til 1.Kong.3.(7)-8-9:

Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann.Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?»

Tjeneren som er nevnt ovenfor er Kristus, 1.Kong. 4.7 viser til 4.Mos.27.(16)-17: «Måtte Herren, som er Gud over livsånden i alt som er av kjøtt og blod, sette en mann over menigheten, en som kan gå foran dem når de drar ut og når de vender hjem, en som kan føre dem ut og føre dem tilbake, så Herrens menighet ikke skal være som sauer uten gjeter.»

(Apg.1.6: Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» )

Alt dette er uoppfylte profetier, jo mer du involverer GT, jo mer finner du som er uoppfylt fordi GT støtter opp om fortellingene i NT som heller ikke er oppfylte, bare inne hodene på folk som har så sterk tro at den ordinære historien ikke spiller noen rolle. Gjeteren som skal styre Israel finner du hos Joh.10. I følge deg levde og døde han mens Israel var okkupert av romerne og døde mens Israel var okkupert og måtte forlate landet 40 år senere. Det skjer det stikk motsatte av hva Matteus 1.21 skriver om Jesu fødsel; du skal gi ham navnet Jesus for han skal frelse sitt folk!

Så nevner du at Satan frister Kristus (i ørkenen) - vel det er jo dette som skjer i Åp.12? (ørkenen og ødemarken har samme betydning - det menes Jerusalem og byene i Israel , Jes.6.11,5.9, Jes.64.9, Matt.10.23)

Vennligst jevnfør historie med Bibelen før du korrigerer?

Kommentar #16

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Bibelen stemmer med Kristus

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Vennligst jevnfør historie med Bibelen før du korrigerer?

Som alltid har du hatt gleden av å se ting som jeg ikke ser, og jeg har sett ting som du ikke ser, og der bør vi nok skille lag, for slik du tolker Bibelen er ukjent for meg. Det du forsøker å vise for meg, er kapitler og vers som underbygger det jeg har sagt.

For eksempel så viser Kvinnen og guttebarnet i Åp.12 ikke til Kristus i Matt 4 slik du hevder, men kvinnen viser til Guds universale menighet på jord, og ut av denne menigheten skal det fødes et guttebarn, det vil si de som er modnet i Guds liv og har blitt Guds arvinger, og Kristi medarvinger (Rom.8:14-27). Disse vil bli rykket opp til Gud, men de som ikke ennå har blitt modnet nok, blir igjen for modning i Guds liv.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Smart gjort å redigere Bibelen slik en selv vil ha den!

Publisert rundt 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
For eksempel så viser Kvinnen og guttebarnet i Åp.12 ikke til Kristus i Matt 4 slik du hevder, men kvinnen viser til Guds universale menighet på jord, og ut av denne menigheten skal det fødes et guttebarn, det vil si de som er modnet i Guds liv og har blitt Guds arvinger, og Kristi medarvinger (Rom.8:14-27). Disse vil bli rykket opp til Gud, men de som ikke ennå har blitt modnet nok, blir igjen for modning i Guds liv.

Hvilke andre guttebarn har Gud interesse for? 1.Tim.2.5:For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. - Hvilke andre guttebarn tar Gud seg av?

Åp.12.2 viser til at den fødende kvinnen kommer til Babylon gjennom: Åp 12,2 viser til Mi 4,9f hvorfra Jesus blir født 490 år etterpå (14 ættledd) (Matt.1.17) Og Babylon som gutten (Jesus/ lammet) deretter nedkjemper i (Åp.17.1-14.- Åp.12.6: Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. -

(Åp 12,5 viser til Sal 2,9, Åp 2,27- (28> morgenstjernen, som er Jesus > Åp.22.16) - Salm.2.9 viser til Åp.19.5 som igjen viser til menneskesønnen i Åp.14.14)

Universal menighet? Hvor leser du dette fra?

Rom.8.14-27 handler om Abrahams barn (Gal.3.15-29) De som er døpt til å være Kristus.

Kommentar #18

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kjell # 17

Publisert rundt 6 år siden

Jeg redigerer ikke Bibelen. Du er velkommen til å lese dette selv fra Rhemabooks.org hvor du finner 7 gratis bøker som åpner opp bibelen. Da vil du kanskje skjønne litt mer hvor jeg kommer fra. inntil du har lest disse, vil vi nok se Bibelen med forskjellig syn.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jo, du redigerer

Publisert rundt 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg redigerer ikke Bibelen. Du er velkommen til å lese dette selv fra Rhemabooks.org hvor du finner 7 gratis bøker som åpner opp bibelen. Da vil du kanskje skjønne litt mer hvor jeg kommer fra. inntil du har lest disse, vil vi nok se Bibelen med forskjellig syn.

Du besvarer ikke hvor du henter fantasien din fra (din # 16 ), klarer du ikke stå ved Bibelens egen forklaring på at Åp.12.1-6 er menneskesønnen som kommer til verden i mine henvisninger #18? Det er ingen andre bøker som åpner opp for andre sannheter annet enn skriftene i seg selv.
Du redigerer Bibelen i og med at du forklarer hva som skjer her og der i Bibelen og hva som er meningen, og setter deg således over Guds ord. Jeg har tidligere henvist deg til Luk.24.25-27 og 44-45, disse ordene om å skjønne skriftene burde sannelig du også ta til deg?

Apg.3.24  Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager ( Refr.Luk.21.22) Ta deg heller en tenkepause?

Kommentar #20

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Redigering?

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Apg.3.24 Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager ( Refr.Luk.21.22) Ta deg heller en tenkepause?

Å vise til Lukas 24:44-45  

Så sa Han til dem: «Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om Meg i Moseloven og Profetene og Salmene.» Og Han åpnet deres forstand så de kunne forstå Skriftene.

Dette viser til at Herren åpnet sinnet til disiplene slik at de skulle forstå GT, altså skriftene, fordi når de levde så var ikke NT ennå skrevet.

Og videre så taler jo verset fra Apg 3:24 om det som skjer der og da (i disse dager), for disiplene forkynner Guds rike som er i menneskenes ånd, for de som har tatt imot Kristus i tro. 

Jeg redigerer ingenting, jeg viser bare til hva Bibelen åpenbarer, og det er at Gud er Ånd, Kristus er Ånd, og at Kristus kom for å gi liv og det i overflod (Joh.10:10). Dette livet som Han kom for å gi er zoe, som betyr evig guddommelig liv.

Spør deg selv, hvilket annet liv skulle Jesus gi oss? For vi har både bios og psuche, men vi har ikke zoe. Og vi trenger zoe for å bli Guds barn, og dette får vi bare gjennom Kristus.

Anbefaler deg fremdeles å lese de 7 gratis bøkene på rhemabooks.org

MVH
Rolf Larsen 

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Misvisende

Publisert rundt 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dette viser til at Herren åpnet sinnet til disiplene slik at de skulle forstå GT, altså skriftene, fordi når de levde så var ikke NT ennå skrevet.

Og videre så taler jo verset fra Apg 3:24 om det som skjer der og da (i disse dager), for disiplene forkynner Guds rike som er i menneskenes ånd, for de som har tatt imot Kristus i tro.

Han åpnet tydeligvis ikke sinnet ditt, han viser disiplene at hele bibelen skal forståes under ett. Det står også i Jes.46.10 at Gud fra begynnelsen forkynner om enden. Jesus sier til disiplene i Tomasev. at begynnelsen er der hvor enden er.

Så var det dine fantastiske redigeringsevner igjen, skriftene var til lenge før de så dagens lys, Luk.1.1-2: Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. (Det vil si profetene som i sin begynnelse var "seere" (øyenvitner) 1.Sam.9.9:  Før i tiden sa de i Israel når noen gikk for å søke råd hos Gud: «Kom, la oss gå til seeren!» Det de nå kaller profet, kalte de før i tiden seer.

Kommentar #22

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Tomasevangeliet er ikke en del av Bibelen

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jesus sier til disiplene i Tomasev. at begynnelsen er der hvor enden er.

Kanskje derfor du og jeg ikke blir enige

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #23

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Et øyenvitne er nok et øyevitne

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Luk.1.1-2: Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. (Det vil si profetene som i sin begynnelse var "seere" (øyenvitner)

Man skal ikke putte noe i ordet som ikke er i det. Du anklager meg for å redigere. Hva gjør du ikke selv.

Lukas 1:1-2 sier det den sier, at mange forsøkte å fremstille noe skriftlig, et skriftlig vitnesbyrd, og det ble gjort av mange øyenvitner. Lukas tok altså på seg og samlet disse i Lukas, og for disse fremstillinger var skrevet av mennesker som var øyenvitner til Kristus liv og død. Det er altså ikke profeter han mener, men disiplene og de andre menneskene rundt Kristus, som Hans familie og følgesvenner.

MVH
Rolf Larsen 

Kommentar #24

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Ja

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
1.Sam.9.9: Før i tiden sa de i Israel når noen gikk for å søke råd hos Gud: «Kom, la oss gå til seeren!» Det de nå kaller profet, kalte de før i tiden seer.

Ja, det gjorde de, men de var ikke faktiske øyenvitner til oppfyllelsen av Kristi død og oppstandelse som var profetert i GT, det var disiplene, Hans familie og flere. Husk i Apg, var det 120 som bad med samstemt sinn. Alle disse hadde vært Kristi øyenvitner.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #25

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

UTRO KONTRA SANN TRO

Publisert rundt 6 år siden

Det er lett å lese forskjellen i den som holder seg til ordet og den som sporer helt av. Jeg kjenner mange som driver på i en gråsone hvor de prøver å få Bibelen til å innpasse seg selv istedet for motsatt. Når en har forstått det så blir det veldig klart hvem som snakker om det som er sant og det gir en forsterkende opplevelse av tro. Troen er ukomplisert og oppriktig det er vi mennesker som roter det til i alle retninger.

Det blir fort en kamp og et strev. Men leser at Rolf Larsen er stødig og orker dialogen med de sinte og de som sloss med seg selv. Ikke mange som orker det, kanskje det kan hjelpe noen.

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det lar seg nok ikke gjøre

Publisert rundt 6 år siden

Å vise til noe konstruktivt (1.Pet.1.21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.) Det er visst nytteløst. Jeg blir målbundet av kristne fanatikere som sitter med bevis etter bevis etter bevis etter bevis - enda det ikke finnes noe bevis, bare tro uten gjerninger... ved å ramse opp noen bibelvers er det bevis nok... ja, ja - sånn er det jo bare...

Jeg undrer meg stort over hvordan man skal finne frem til den totale summen av Guds ord, for det er jo den som gir sannheten? (Salm.119.160) Så hvorfor gidde å nevne noe konstruktivt, så lenge man stamper mot brodden? Og hvor sant er ikke Joh.4.24:Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet - 25 «Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.»

Så er det visst mange som tror han har kommet og snakker med ham når de egentlig snakker med seg selv.

Takk for seg, og ha en fin opplevelse i ånden! (i 1.Kor.2.11-16)

Kommentar #27

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Takker for ditt synspunkt

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Så er det visst mange som tror han har kommet og snakker med ham når de egentlig snakker med seg selv.

Jeg beklager at du ser det slik. Jeg synes det også er vondt at du farer med anklager slik du gjør. Det er dessverre ikke noe annet jeg kan gjøre enn å henvise deg til de syv gratis bøkene som kanskje kan gjøre det letter for deg å forstå. Du finner de på www.rhemabooks.org

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #28

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Takk for støtten

Publisert rundt 6 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Det blir fort en kamp og et strev. Men leser at Rolf Larsen er stødig og orker dialogen med de sinte og de som sloss med seg selv. Ikke mange som orker det, kanskje det kan hjelpe noen.

Jeg setter pris på støtten her. Det var veldig fint skrevet. Tusen takk

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jeg har alle tiders temaboks i Skriften - takker så mye!

Publisert rundt 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg beklager at du ser det slik. Jeg synes det også er vondt at du farer med anklager slik du gjør. Det er dessverre ikke noe annet jeg kan gjøre enn å henvise deg til de syv gratis bøkene som kanskje kan gjøre det letter for deg å forstå. Du finner de på www.rhemabooks.org

Det er ingenting å beklage, det er brillene mine som gjør det. Anklagene har jeg begrunnet, og siktelsen er bemerket i Åp.22.18-19, men som en venn som vil trøste i det du lider vondt av, vil jeg si at alt sammen handler om ham i 1.Mos.5.1 (og 1.Kor.15.45) og at Åp.22.18-19 gjelder det som står i 5.Mos.4.2-3 og 5.Mos.12.32 slik at du kan se at Bibelen har sammenhenger i alle mulige retninger.

Så håper jeg at jeg verken har utelatt noe, eller trukket fra noe som står i skriften da jeg som regel støtter meg på skrift, og ikke andres oppfinnsomme tanker om temaet. Når jeg studerer bøker vil jeg gjerne at de skal være uten andre skribenters tankegods. Det er snilt av deg å opplyse om disse bøkene som attpå til er gratis, men det hjelper så lite hvis det ikke er ekte vare fra profetene. (De hellige skrifter)

Jeg støtter meg heller på f.eks Åp.22.7: Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.»

Kommentar #30

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Salig er den...

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg støtter meg heller på f.eks Åp.22.7: Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.»

Er ikke alle salige da som tar vare på ordene som er skrevet i Bibelen. Husk på en ting, jeg bringer ikke inn andre elementer, annet enn det som står i Biebelen, og disse kristne bøekene som jeg viser til. Og disse kristne bøkene er alle basert på Bibelen alene. Du bringer inn Tomas evangeliet, som ikke er bibelsk, så jeg vet ikke alltid hvor du har dine sitater ifra.

Jeg viser til noe som Herren gjør nå, fordi Han trenger sine troende til å bli modnet i Hans liv. Hva betyr ellers verset fra Rom 5:10

For om vi ble forlikt med Gud ved Hans Sønns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved Hans liv etter at vi er blitt forlikt.

Skal vi så mye mer bli frelst ved Hans liv, dette indikerer at det er noe med en den første frelsen, den som bragkte oss vekk fra fiendeskapet med Gud, til å bli Guds barn. Det viser altså til en modningsprosess, at vi skal vokse opp og bli Guds sønner. I de fleste norske bibler står det Guds barn der det burde ha stått Guds sønner, altså at vi skal vokse opp fra å være barn, dette er spesielt i Romerbrevet. Bibelen Guds ord har dette med i sine Bibeler, men bare som en fotnote der det burde stå, i de tidligste versjonene.

I disse versene fra Rom. 8 kan du godt bytte ut Guds barn med Guds sønner

14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn.

14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

19 For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds barn.

19 For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God.

Her ser du at engelske utgavene opererer med sønner av Gud, eller Guds sønner, så hvorfor har ikke norske oversettelser det med? Hvorfor har ikke norske Bibler dette med, hvorfor mangler de denne prosessen med modning i liv, at vi skal bli Guds arvinger og Kristi medarvinger

17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med Ham.

og som arvinger, må vi ha samme liv og natur som Gud.

Det er dette jeg har sagt hele tiden

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #31

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Oss salige sønner imellom

Publisert rundt 6 år siden

Til Rolf Larsen (#30):

Hvorfor vil du endre ordet barn til sønner i Rom. 8, 14 og 19? De norske bibeloversettelsene har oversatt med barn både i 1930, i 1978 og i 2011. Det antar jeg at det er gode grunner til. Uten at jeg har skjekket det, regner jeg med at det er i samsvar med intensjonen i den greske grunnteksten, selv om Paulus kanskje skrev "sønner".

Hvorfor vil du utelukke jentene? Er ikke de også Guds barn? Har den modningen du skriver om, noe med kjønn å gjøre? Du mener vel ikke at Gud er en "mann"? Jeg bruker også pronomenet "han" om Gud, men det betyr ikke at Gud er en mann. En mann er jo kun et menneske. Men Gud er Gud. 

La oss inkludere begge kjønn i begrepet Guds barn! 

Kommentar #32

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Jeg har tenkt litt

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor vil du utelukke jentene? Er ikke de også Guds barn?

over formuleringer i denne boken; Ta et skriftsted som: Der er ikke jøde eller greker, trell eller fri, mann eller kvinne osv. ... hvor mange menn og hvor mange kvinner ser du for deg? Jeg har spurt noen mennesker, og alle har sagt at de ser flest menn for seg, så det er egentlig litt rart dette her, synes jeg. Er denne boken skrevet av menn, om menn, siden kvinner blir så lite synlige?

Kommentar #33

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det vet jeg lite om

Publisert rundt 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Er ikke alle salige da som tar vare på ordene som er skrevet i Bibelen

Jeg kjenner til dette hos Dan.12.4-13:Men du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke.Jeg, Daniel, så, og se! – to andre sto der, en på den ene siden av elven og en på den andre siden av elven.

En av dem spurte mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i elven: «Hvor lenge skal det vare før alt dette underfulle får sin ende?»Mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte ham sverge ved Han som lever evig: «Én tid og tider og en halv tid. Når det hellige folkets makt er helt knust, skal alt dette ta slutt.»

Jeg hørte det, men forsto det ikke og spurte: «Herre, hva er slutten på dette?»Han svarte: «Gå bort, Daniel, for ordene skal holdes skjult og være forseglet inntil endetiden.Mange skal bli renset, lutret og vasket rene. Men de urettferdige skal gjøre urett, og ingen av dem skal forstå. Men de kloke skal forstå.

Fra den tid da det daglige offeret blir avskaffet og det motbydelige som ødelegger, blir stilt opp, skal det gå 1290 dager. Salig er den som venter og når fram til 1335 dager. Og du, gå endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»

Eller Matt.5.3: «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. - Eller hele Matt.5.

Kommentar #34

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Velsignet er du blant kvinner!

Publisert rundt 6 år siden

Til Marianne Solli (#32):

"Velsignet er du blant kvinner!" står det i Lukas 1, 42. Det handler om Maria. Hun hadde en veldig viktig rolle. Kanskje den viktigste av alle roller som et alminnelig menneske kunne få. Hun var nemlig den som fødte Jesus, Guds sønn, inn i vår verden. 

Det er også mange andre viktige kvinneroller i Bibelen. Det gjelder bare å få øye på dem. Men de kan ofte bli borte mellom alle mennene. For Bibelens bøker er skrevet av menn i et patriarkalsk samfunn. Det er imidlertid ingen tvil om at Jesus løftet kvinnene opp og fram. Det bør vi også gjøre. 

Vi har nettopp feiret påske. Det var kvinner som oppdaget at Jesus hadde stått opp fra graven!

Kommentar #35

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Gud og kjønn

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
La oss inkludere begge kjønn i begrepet Guds barn!

Sønner er bare et begrep og viser til en modningsprosess, og som igjen viser til at man må bli styrket i sin ånd. Både menn og kvinner kan bli Guds sønner, men det beror på om de har nådd opp til modningen i Guds liv.

Bruken av ordet Han om Gud, viser til at Gud er vår ektemann, mens alle troende blir Hans brud, det er igjen viktig å se at alle troende er underlagt Ham, fordi vi er under Ham. Det har ikke med kjønn og gjøre, men det har med Guds intensjon og hensikt. ¨

Se f.eks. når sadukeerne angriper Herren Jesus og spør hvem kvinnen skal være gift med etter hun har vært gift med alle 7 brødrene på jorden fordi de av plikt til jødenes harde hjerter mått gifte seg med henne for å skaffe arvinger. Herren Jesus sier at menneske er som engler, det vil si vi er ikke delt opp i kjønn i Guds rike.

Så når jeg leser Guds sønner, så ser jeg menn og kvinner her, men modnet i Guds liv.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #36

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Bibelens ord er liv

Publisert rundt 6 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Er denne boken skrevet av menn, om menn, siden kvinner blir så lite synlige?

Boken er skrevet av troende som lever i sameksistens med Ånden for å fortelle andre troende om Kristus som kom for å gi evig guddommelig liv. Kristus selv sier at de ord Han taler de er Ånd og de er liv (Joh. 6:63). Og Paulus skriver i 2 Tim. 3:16

"Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet."

Så om hele skriften er innåndet av Gud, er den ikke da Ånd og liv, slik Kristus sier at Hans ord er?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #37

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Det er ikke så enkelt

Publisert rundt 6 år siden

Til Marianne Solli (#32):

Det svaret du fikk av Rolf Larsen (#36) er høyst problematisk.

Selvsagt er Jesu egne ord guddommelige, men når han omtaler sine egne ord, peker han selvsagt ikke på noe skrift. Han skrev ikke noe (så vidt vi vet). Vi har ingen direkte ord fra Jesus, bare gjenfortellinger som er nedskrevet av andre mange år seinere. 

Kommentaren ovenfor (# 36) antyder at Bibelen er ufeilbarlig,  og det er høyst diskutabelt. Mange av Bibelens forfattere gjennom mer enn tusen år har selvsagt skrevet under Guds ånds inspirasjon, men vi har ingen garanti for at alt de har skrevet er Guds ord. Bibelens 66 ulike bøker er primært troende menneskers vitnesbyrd om Gud. Og da er det menneskelige blandet inn i det guddommelige på en måte som gjør at vi i dag både trenger teologers hjelp, og åndens veiledning når vi leser. 

Bibelen er derfor ikke identisk med Guds ord, men vi tror at vi finner Guds ord i Bibelen. Dette er kanskje en litt for enkel måte å si det på, men likevel atskillig mer korrekt enn å hevde at Bibelen som helhet er Guds ufeilbarlige ord.

Gud selv er selvsagt ufeilbarlig. Men han har aldri gitt oss en fiks ferdig bok med sitt udiskutable budskap. Derfor trenger vi dyktige teologers hjelp, og åndens veiledning, for å finne ut hva Gud vil si oss gjennom Bibelens ord, og hva i denne boken (som består av 66 ulike bøker) som bare er mennesketanker.

Det hadde vært veldig fint om vi hadde hatt en bok som Gud selv - eller Jesus - hadde skrevet. Det hadde vært flott å ha noe skriftlig som vi kunne stole hundre prosent på, for ikke å si "tusen"! Men det har vi altså ikke.

Når noen derfor påstår  at Bibelen er ufeilbarlig, er det ren ønsketenkning. De som hevder denne feilaktige oppfatningen, gjør det selvsagt i god tro og i aller beste mening, men dette har dessverre villedet mennesker gjennom hundrevis av år. Dette har også vært hovedårsaken til de fleste kirkelige stridigheter gjennom kirkens historie, fordi ulike kirkelige fraksjoner har hevdet at Bibelen er ufeilbarlig og at deres egen tolkning derfor har vært den eneste rette. 

Kommentar #38

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Boken er skrevet av troende som lever i sameksistens med Ånden for å fortelle andre troende om Kristus som kom for å gi evig guddommelig liv. Kristus selv sier at de ord Han taler de er Ånd og de er liv (Joh. 6:63). Og Paulus skriver i 2 Tim. 3:16

"Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet."

Så om hele skriften er innåndet av Gud, er den ikke da Ånd og liv, slik Kristus sier at Hans ord er?

 Vil så gjerne takke deg Rolf Larsen for dine innlegg , som jeg mer enn aner Ånder av liv og lys fra Ordet .

Takker for at du deler det Jesus kom for å lære oss .

Gud er den samme fra evighet til evighet.......og summen av Guds Ord er......sanheten .

Det er det som gjør Bibelen så troverdig for meg er at så mange ulike forfattere er så tydelig inspirert av den samme " kilde " som klarer gjennom Bibelen å gi oss ett tydelig bilde av Ordet ( Kristus ) fra begynnelsen til slutten og Jesus viser oss bildet av sin Far den Hellige Gud .

Bibelen speiler også hvordan vi er og hvordan Gud virker mellom oss med utrolig nøyaktighet og den er like brennende aktuell idag som den dagen den ble skrevet til å lese....leve etter .....reflektere over ......til å gi mat til den som hungrer og tørster etter Ordet .

Mvh Torhild

Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nåvel... her trengs det vel en kalkulator?

Publisert rundt 6 år siden
Torhild Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Gud er den samme fra evighet til evighet.......og summen av Guds Ord er......sanheten . Det er det som gjør Bibelen så troverdig for meg er at så mange ulike forfattere er så tydelig inspirert av den samme

Dette må jeg bare kommentere fordi dette Ordet om Jesus kan bli noe ensidig om man bare gjentar de samme strofene som virker noe tillært. Hvordan i all verden kommer så mange ulike forfattere frem til sannheten dersom de har lagt fra seg kalkulatoren?

Du leste kanskje ikke mitt innlegg 33? Der siterte jeg bare ifra Dan.12, men den hører kanskje ikke med til selve summen? (Men du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke...) Da begriper jeg ikke hvordan forfattere med skrivekløe kan bli inspirert til å ha oppdaget sannheten?

Det er vel bare Davids rotskudd som kan fortelle oss ? (Åp.5 og boken med de 7 segl, Davids rotskudd finner du forklart i Åp.22.16 og Gal.3.16. I Åp.22.16 er rotskuddet også morgenstjernen, den samme som du finner i Jes.14.12 - jeg ser ingen skribenter som har fått med seg summen?

Kommentar #40

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du leste kanskje ikke mitt innlegg 33? Der siterte jeg bare ifra Dan.12, men den hører kanskje ikke med til selve summen? (Men du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke...) Da begriper jeg ikke hvordan forfattere med skrivekløe kan bli inspirert til å ha oppdaget sannheten?

Jeg hadde ikke lest ditt innlegg 33 , og jo den hører absolutt med til summen og vi venter på Kristus som skal åpne seglene .

At du oppfatter min erfaring med Guds Hellige Ord som tillært ? ...... Ja så er det Ordet i Boken som har lært meg det , men du vet vi oppfatter stykkevis og delt alle og får ut av Ordet det som trengs for vår frelsesvei og den kan nok erfares individuelt for den enkelte .

Jeg er " ennå " medlem i DNK enn så lenge , men da jeg vente meg om til Jesus og Bibelen var jeg ikke med i noe aktivt kristent fellesskap så man kan nå ikke beskylde slike for mine eventuelle feiltolkninger .

At jeg etter denne tid har deltatt i kristne møter på bedehus og kirke og sett kristne møteopptak på internett .

Jeg var ganske flink i ( hode ) regning på skolen og i  regnestykker og brukte skjelden kalkulator , men det er klart at i yrkessammenheng med bokholderi for andre var det av profesjonelle og nøyaktihetsgrunner behov for å bruke kalkulator m.m.

Beklager om du oppfattet meg som bedreviter , jeg vet ikke alt , men ber Herren om å få lære ved Hans Ord , og jeg har underveis måttet revurdere mange av " mine egne " oppfattninger og flere blir det nok i det fremtidige også .

Med ønske om alt godt

Mvh Torhild

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kalkulering og beregning

Publisert rundt 6 år siden
Torhild Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Beklager om du oppfattet meg som bedreviter , jeg vet ikke alt , men ber Herren om å få lære ved Hans Ord , og jeg har underveis måttet revurdere mange av

Nei, jeg oppfattet deg ikke slik du beskriver, bare som en som støtter opp om andre med tilnærmet syn som deg selv. Jeg er selv medlem i DNK selv om våre syn er helt forskjellige idet jeg tar hele skriften (hver bok, 2.Tim.3.16 kan også oppfattes som hele skriften) som sannhet. Her har DNK og andre mye å innhente.

Det er en flott holdning å ikke ha for bastante oppfatninger og det å kunne revurdere, for underveis lærer man så lenge man lever - heldigvis er det slik,og også beskrevet flere steder i skriften. Det begynner med en som ikke har noe navn i GT, men som vi gjenkjenner i NT, fra Jes.53 som godt kan sammenlignes med ham i Jes.14.12f.;

53.2 Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord.  Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. - 10 Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.

Et langt liv forandrer det en hittil har erkjent, slik er det også med Guds sønn; 11 Etter sin nød skal han se *lys•, han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige, han har båret deres skyld.

Heldigvis er dette håndgripelige ting menneskeheten etter hvert kan være vitner til skjer, ikke slike åndelige ting som ikke har noe med dette livet å gjøre i det hele tatt. (1.Kor.15.46-47:  Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen.)

Det er alltid slik at en må sette tæring etter næring, og hvorfor det trengs et nytt Jerusalem er det vel ingen som har tenkt større over? I alle fall heter det om det i Jes.65.19-20: Jeg vil fryde meg over Jerusalem og glede meg over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen. Der skal det ikke lenger finnes spedbarn som bare blir noen dager gamle, eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål. Ung er den som dør hundre år gammel, den som ikke blir hundre, må være forbannet.

Det er mange som påstår at GT er historie, men jeg fatter bare ikke hvorfor det kan stå om det nye Jerusalem mitt i GT? Jeg heller vil ikke fremstå som bedreviter, men når jeg ser skriften på veggen har jeg anledning til å påpeke det. Jesus red ikke inn i et historisk Jerusalem, men til Sions datter (Matt.21.5) Man må faktisk lese Esek.16.1-45 for å kunne forstå denne varianten.

Håper jeg ikke fremstår som alt for belærende.

 

Kommentar #42

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Tusen takk

Publisert rundt 6 år siden
Torhild Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Det er det som gjør Bibelen så troverdig for meg er at så mange ulike forfattere er så tydelig inspirert av den samme " kilde " som klarer gjennom Bibelen å gi oss ett tydelig bilde av Ordet ( Kristus ) fra begynnelsen til slutten og Jesus viser oss bildet av sin Far den Hellige Gud .

Jeg satte pris på det du skrev, for det er det jeg selv erfarer når jeg leser Bibelen, at den er like levende i dag som den dag da den ble skrevet. Det var faktisk en av mine første opplevelser med Herren, som Han visste meg, at Bibelen var en levende og puslerende bok full av liv.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #43

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Løkke # 37

Publisert rundt 6 år siden

Løkke> Selvsagt er Jesu egne ord guddommelige, men når han omtaler sine egne ord, peker han selvsagt ikke på noe skrift.

Dette er feil. Kristus når Han talte, brukte Selv tilgjengelig skrift, som f.eks. denne når Han ble fristet av Satan til å gjøre noen steiner om til brød så svarte Kristus dette:

«Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. » (Matt.4:4).

Det viser at Kristus selv nøt Skriftene, for Han siterte nesten ordrett siste del av 5 Mosebok 8:3

Derfor ydmyket Han deg, lot deg sulte og ga deg manna å ete, som verken du eller dine fedre kjente, for at Han skulle la deg kjenne at mennesket lever ikke bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn.

Så var det Moses som sa det først eller Gud som gav dem til Moses? Dette er høna og egget, men det beror også på hva man tror, om man tror Bibelen ord, eller ikke.

Løkke> Han skrev ikke noe (så vidt vi vet). Vi har ingen direkte ord fra Jesus, bare gjenfortellinger som er nedskrevet av andre mange år seinere.

Her kommer din teologiske opplæring fram. Matteus skatteinkreveren som Kristus ba om at han måtte følge Ham, er den som skrev dette evangeliet. Det er mest sannsynlig skrevet føre Jeruslaems murer ble revet, noe dette verset indikerer, siden Herren gav det som en profeti.

«Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier Jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal bli revet ned.» (Matt. 24:2)

Likedant er det med Markus, her har du samme profetien, noe som indikerer at Jerusalems murer ennå ikke hadde falt, og profetien ennå ikke hadde blitt oppfylt. Og som du vet falt murene 70 år etter Kristus. Hva har slike profetier om Jerusalems murer i fortellingen om Kristus å gjøre, om det allerede hadde skjedd? Hvorfor ta denne profetien med slik i etterkant, når den skrives mange år etterpå slik du hevder?

Ja Bibelen ble kanonisert i den tilstand vi har i dag 2-3 hundre år etter Kristi død, men jeg synes du bør lese denne nettsiden om kanonisering av Bibelen

Løkke> Kommentaren ovenfor (# 36) antyder at Bibelen er ufeilbarlig, og det er høyst diskutabelt.

Dette er vel å ta i. Jeg antyder at Gud som bor i ånden til dem som har skrevet de ulike vitnesbyrd, har vært drevet av Guds Ånd, og da kan man si at det de har skrevet er Ånd og det er liv i disse ordene. Det er fordi i dem så bor Guds Ånd, og siden Han har gjort Sitt hjem i dem, har de også tilgnag på Guds sinn, Guds følelse og Guds vilje, og Guds hjertes ønske, fordi som Paulus skriver i Gal 2:20

Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og ga seg selv for meg.

Løkke> Når noen derfor påstår at Bibelen er ufeilbarlig, er det ren ønsketenkning. De som hevder denne feilaktige oppfatningen, gjør det selvsagt i god tro og i aller beste mening, men dette har dessverre villedet mennesker gjennom hundrevis av år. Dette har også vært hovedårsaken til de fleste kirkelige stridigheter gjennom kirkens historie, fordi ulike kirkelige fraksjoner har hevdet at Bibelen er ufeilbarlig og at deres egen tolkning derfor har vært den eneste rette.

For det første hevder jeg ikke at Bibelen ikke er ufeilbarlig, jeg hevder Guds Ord er ufeilbarlig. Det er en forskjell her. Mennesker er fallent, det er ikke Gud, og forstår man den forskjellen, så vil man se det at tolkninger av Bibelen kan lede til de stridigheter du mener en slik forståelse har.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #44

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bymurer og slikt...

Publisert rundt 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
«Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier Jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal bli revet ned.» (Matt. 24:2) Likedant er det med Markus, her har du samme profetien, noe som indikerer at Jerusalems murer ennå ikke hadde falt, og profetien ennå ikke hadde blitt oppfylt. Og som du vet falt murene 70 år etter Kristus. Hva har slike profetier om Jerusalems murer i fortellingen om Kristus å gjøre, om det allerede hadde skjedd?

Vel, her er det noe som ikke stemmer i det hele tatt om du sammenligner Jerusalem i år 70 med Herrens vingård i Jes.5?

Og nå skal jeg si dere hva jeg vil gjøre med vingården min.Jeg tar bort gjerdet så den blir til beitemark, jeg river ned muren så den kan tråkkes ned.

(Legg merke til at han som river ned muren ikke heter Titus og han rev heller ikke ned murene, men Tempelet og byen. - https://snl.no/Jerusalems_historie)

Jeg skal gjøre den til ødemark.Den skal ikke beskjæres og lukes mer, men torn og tistel skal gro. Og jeg skal nekte skyene å la regnet falle på den. (Refr.Åp.11.1-6)

For vingården til Herren over hærskarene, det er Israels hus,og menneskene i Juda er hans kjæreste hage. Han ventet rett, men se, det kom blod, rettferd, men se, det kom skrik!

Du har sannsynligvis ikke lest Jes.52 heller, siden du spør om profetien ikke hadde blitt oppfylt i år 70, ser du noe som ligner?

Jeg viser til Åp.11.1-6 og lar dette gjenspeile seg hos Sak.2.1-9*

*Som du vet bygges det fortsatt murer rundt Jerusalem? Og legg nå merke til at byen ikke lengre kalles Jerusalem (Sion) men Jerusalems datter (Sions datter, Matt.21.5, Mik.4.8, Esek.16)

Kommentar #45

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Det er ikke Bibelen, men Gud vi tror på

Publisert rundt 6 år siden

Til Rolf Larsen (#43):

Aller først vil jeg takke deg for en hyggelig tone i debatten!

Når det gjelder spørsmålet om skriftlige nedtegnelser av Jesu ord, så uttrykte jeg meg kanskje litt upresist. Selvsagt henviser Jesus til det som vi i dag kaller Det gamle testamentet, men som de på den tid omtalte som Loven, Profetene og Skriftene (og som ikke var samlet i én bok). Det jeg mente, var at intet av det Jesus sa eller gjorde ble nedskrevet umiddelbart, det levde videre i muntlige overleveringer i flere tiår før en del av det ble nedskrevet. 

Jeg er enig med deg i at Guds ord er ufeilbarlig, fordi Gud selv er det. 

Men det mange gjør, er å sette likhetstegn mellom Bibelen og Guds ord. Det er Gud vi tror på, ikke Bibelen. Den er en samling av 66 ulike bøker som er skrevet av mange forskjellige forfattere gjennom en periode på mye over tusen år. Vi trenger hjelp til å finne de ekte Gudsordene i disse bøkene. Og vi trenger hjelp til å forstå hva som kun er menneskeord.

Denne hjelpen vil Gud selv gi oss gjennom åndens veiledning, men også gjennom mennesker som har lest og forsket og som vet mer enn de fleste av oss andre om Bibelens bakgrunn og tilblivelse, og om de forhold som den har blitt til under. 

Takk for en hyggelig samtale, og god natt!

Kommentar #46

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Tror ikke...

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Denne hjelpen vil Gud selv gi oss gjennom åndens veiledning, men også gjennom mennesker som har lest og forsket og som vet mer enn de fleste av oss andre om Bibelens bakgrunn og tilblivelse, og om de forhold som den har blitt til under.

... vi står så langt unna hverandre som det kanskje ser ut til likevel. Og som du sier, takk for en  hyggelig tone. God natt

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #47

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Takk for korrigeringen

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
(Legg merke til at han som river ned muren ikke heter Titus og han rev heller ikke ned murene, men Tempelet og byen. - https://snl.no/Jerusalems_historie)

Det var flott å få lest om Jerusalems historie, og på den måten også bli korrigert på dette med bymurer kontra templet og byen. Tusen takk. Det er bra og blir korrigert.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #48

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk det samme!

Publisert rundt 6 år siden

Til Rolf Larsen (#46):

Jeg satte pris på din hyggelige tilbakemelding! Tusen takk!

Kommentar #49

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Saken er den

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg satte pris på din hyggelige tilbakemelding! Tusen takk!

Den Treenige Gud har nemlig bare tilgang til menneskets ånd etter kristus ble den livgivende Ånden (1 kor. 14:45), for før det åpenbarte Gud Seg Selv for Sine talerør, slik som Jeremia og jesaja med flere. Du kan se forskjellen i hvordan de ulike forfatterne skriver som Guds vitner. En del forfattere i GT skriver slik sier Hærskarenes Gud... og så kom Guds budskap til folket. Gud brukte alltid en svært talentfull person som var Hans talerør i GT og i NT.

Forskjellen på GT og NT er at i GT måtte GUd åpenbare Seg utenfor Sitt talerør, men etter Kristi død og oppstandelse, så har Gud nå muligheten til å bruke menneskets ånd til å åpenbare Seg i, og likedanne dem som skriver i NT til Sin Sønns bilde, og uttrykke det samme som Kristus for de er ett i liv og natur via Kristus. Les Johannes 17 og Kristi bønn til Faderen om kristi ønske for alle troende.

MVH

Rolf Larsen

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere