Jonas Stava

16

Den Ubehagelige Sannheten om Islam

Publisert: 20. mar 2016

Det er brann i Islams hus. Mediefolk og politikere i Vesten har i lengre tid prøvd å slokke brannen med bensin. De lovte en arabisk vår men isteden fikk vi se in iskald vinter. Til tross for for at brannen er større enn noen gang så fortsetter elitene å spre mytene om Islam. Resultatet er at radikal har spredd seg som ild i tørt gress og er dermed en mye større trussel enn tidligere. Om vi skal stoppe radikal Islam så er det første å steget å være ærlige om hva som faktisk skjer, og hvorfor det skjer. En korrekt diagnose er nødvendig før problemet kan løses.

Det er defor godt at Nabeel Quershi har tatt seg tid til å skrive en av de beste bøkene jeg har lest om Islam og Jihad. Nabeel Quershi har to mastergrader i religion, er utdannet lege, jobber for tiden med doktorgraden og memoriserte store deler av Koranen fra ung alder og vokste opp i som en veldig overgitt Muslim. Han har også vært med i mange debatter og jeg det er ingen overdrivelse å si at han er en stor autoritet innen Islam. Han er også opptatt av sannhet, noe som er en sjelden vare i vår politisk korrekte tid. 

Nabeel elsket Islam og hadde stort sett bare positive opplevelser av Islam. Han har også kun positive ting å si om sine Muslimske foreldre. Nabeel sitt liv ble derimot radikalt forandret ettersom han begynte å granske original kildene til Islam. Nabeel ble sjokkert over det han fant. Den Islam han elsket var en helt annen religion enn den Islam Muhammed praktiserte. I boken, “Jihad, a better way forward” så deler Nabeel noen av sine viktige funn. Nabeel klarer samtidig også det vi har blitt fortalt er umulig. Nemlig å ha omsorg for Muslimer samtidig som en er ærlig om hva den Islam Muhammed praktiserte er. Anbefaler at du selv kjøper og leser boken. Her har du en kort introduksjon til hva boken handler om.

La meg først si at Nabeel skiller mellom den Islam som Muhammed praktiserte og den Islam som mange Muslimer praktiserer rundt i verden. Muslimer er ofte hyggelige, fredelige og gode mennesker som er ønsker fred mer enn noen. Dette er altså ingen kritikk av Muslimer, men heller en ærlig fremstilling av den Islam som Muhammed praktiserte faktisk er. Husk at Muhammed er ifølge Muslimer det beste mennesket som har levd og praktiserte den sanne Islam. Alle Muslimer vil imitere Muhammed sin praksis av Islam. Islam er ikke en postmoderne religion, men bør forstås på egne premisser. Det finnes nemlig kun en Islam, og det er den som best korresponderer med livet til Muhammed og budskapet i Koranen.

  1.  Islam betyr ikke fred. Mark Durie som er spesialisert i Islamsk språk sier i artikkelen Independent Journal at Islam først ble kalt fredens religion så sent som 1930. Dette ble mer populært på 70 tallet ettersom Muslimer ville presentere sin religion til Vesten. Koranen sier aldri at Islam er fredens religion. Dette gjør heller ikke tradisjonen til Muhammed. Det arabiske ordet Islam, betyr, “overgivelse”. Det er knyttet til ordet, “salaam”. Durie mener dette er en militær metafor som kommer fra aslama som betyr, “surrender”. Det betyr at en overgir seg i krigføring. Det var slik Muhammed selv brukte ordet. Han sa til sine nabo stammer, “If you surrender, you will have peace”. Freden kommer altså etter krigen ettersom en har overgitt seg til Islam. Ifølge David Cook i, “Understanding Jihad” så var Muhammed direkte involvert i 86 slag. Dette er mer enn 9 slag i året. I etterkant spredde Islam seg ved hjelp av sverdet. For å sitere Nabeel direkte, “Apart from the first thirteen years of Islamic history, when there were not enough Muslims to fight, Islam has always had an elaborate practice or doctrine of war”. 

2. Jihad betyr fysisk krig mot vantroende. Ordet, “Jihad” betyr strid. I Surah 22.78 så er dette beskrevet som en åndelig strid. Encyclopedia of Islam definerer dette som, “In law, according to general doctrine and in historical tradition, the djihad consists of military action with the object of the expansion of Islam, and if nede be, of its defense. Dette er en standard definisjon av Muslimske lærde i Vesten. I Hadith så så blir Jihad mest brukt for å beskrive fysisk krig. For å bruke Muhammed sine egne ord, “I have been made victorious with terror” (Sahih al-Bukhari 4.52.220). Nabeel sier også, “The notion that spiritual Jihad is greater than physical Jihad has no place in the foundation of Islam”. Nabeel fortsetter, “Physical jihad was given such a place of prominence in the foundation of Islam that it has been honorifically referred to by some Muslim scholars as “the sixth pillar”. 

Muhammed sitt mest suksessfulle raid var Nakhla raidet der han angrep en karavan et stykke utenfor Medina. Dette skjedde i en hellig måned der alle Arabere hadde lovet fred med hverandre. Muslimene barberte hodene sine og latet som det var på pilgrimsreise. Folkene fra Mekka la ned sine våpen og satt opp leir. Muslimene angrep disse menneskene som var totalt forsvarsløse. Surah 2:217 gjør det klart at slakting er bedre enn at Mekka holdt mennesker fra Islam. Koranen sier, “Those who believe in Allah and in the last day do not ask you to excuse them from jihad (9.44). 9.49 gjør det klart at slike mennesker er dømt til helvete. 

Fysisk jihad er altså viktig nok til å kvalifisere en Muslim om han virkelig har tro. Nabeel sier, “The final Chapter of the Quran launched Muslims into warfare with no clear end point and a desire to fight to death. This was the ethos that led to Muslims conquering fully one-third of the known world within 150 years of the advent of Islam”. Surah 9.29 gjør det klart at Muslimer må kjempe mot Jøder og Kristne fordi de ikke tror. Om ikke dette var nok så finner du også i Sahih Bukhari som er en samling av den mest troverdige hadith om Sunni Muslimer stoler på. Her finner du en hel bok dedikert til Muhammed undervisning om jihad. For å sitere Sahih Bukhari 1.2.25, “I have been ordered to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammed is Allah’s Messenger. Only then will they save their lives and property from me. I Sahih al-Bukhari 4.52.50, “The Prophet said, “A single endeavor of fighting in Allah’s Cause in the forenoon or in the afternoon is better than the world and whatever is in it”.  Det er også viktig å huske på at de klassiske Muslimske juristene mente at sverd vers som 9.5 kansellerte fredlige vers som 109. 

Om ikke dette var nok så kan vi legge til Ibn Khaldun 1332-1406 som er en av Islams aller største historikere gjennom historien. Han har en legendarisk status hos Muslimene. Han sier, "In the Muslim community, the holy war is a religious duty, because of the universalism of the Muslim mission and the (obligation to) to convert everybody to Islam either by persuasion or force".  (Ibn Khaldun, The Muqaddimah, translated by Franz Rosenthal, Bollingen Series, (Princeton, NJ: Princeton University Press 1967, p. 183).

3. Ble Islam spredd med sverdet? 

David Cook oppsummerer i sin bok, Understanding Jihad: Islam was in fact “spread by the sword, conversion was not forced on the occupants of conquered territories, but the conquest created the necessary preconditions for the spread of Islam. With only a few exception… Islam has become the majority faith only in territories that were conquered by force. Thus, the conquest and the doctrine that motivated these conquests, jihad, were crucial to the development of Islam”. Territorier som ble overtatt ble områder der ikke Muslimer ble påtvunget en jizya skatt på grunn av deres annen klasse dhimmi status. I Sahih al Bukhari 8.78.686 sier Muhammed, “The best of you are my generation, and the second best will be those who will follow them, and then those who will follow the second generation… Then will some peolpe who will make vows but will not fulfill them; and they will be dishonest and will not be trustworthy, and they will give their witness, and fatness will appear among them. De beste Muslimene var altså de som var nærmest Muhammed og hans første etterfølgere. Denne Islam var en Islam praktisert av Muhammed selv som ble spredd med sverd.

4. Radikal Islam begynte med Koranen og Hadith.


Ettersom Vesten har vært foran Midtøsten de siste 500 årene og ettersom Vesten spesielt utviklet seg enormt i den Industrielle Revolusjonen så begynte Muslimer å spørre seg selv hvordan de kunne være så underutviklet og svake med hensyn til alle store løftene i Koranen. Disse spørsmålene drev den radikale bevegelsen. Dette er interessant med tanke på at mesteparten Europa sine kolonier ble avsluttet rundt 1920. Det Muslimske Brorskap ble opprettet i 1928. Land som Saudia ble aldri kolonisert. Sayyid Qutb som bodde mange år i Usa fikk avsmak for Vesten og utviklet en sterk forakt for Vestens kultur. Qutb joinet de Muslimske brorskap som akkurat hadde blitt opprettet. Denne organisasjonen hadde som må å returnere til Koranen og Hadith. De ville tilbake til den Islam Muhammed praktiserte. Han ble brorskapets store intellektuelle figur og ble etterhvert drept av regjeringen. Qutb ble martyr og et stort forbilde for mange Muslimer. Han ville vekke opp Muslimer til å gå tilbake til fundamentet til Islam der Muhammed spredde Islam gjennom Jihad. 

5. Islam trenger ingen Reformasjon, men heller progresjon. 


I begynnelsen av kapittel 8 sier Nabeel, “It is true also of the Muslim Brotherhood and ISIS today, whose publications and proclamations are punctuated by references to the Quran and the hadith literature. Radical Muslims organization are explicit in their aim to reform Islam”. Disse radikale organisasjonene har altså grundige referanser til de beste orginal kildene for å støtte sine handlinger. Hadith og Koranen er deres viktigste kilder.

120 moderate skolerte Muslimer skrev et brev (www.lettertobaghadi.com) for å tukte ISIS for deres versjon av Islam. Her klargjør de at de at Islam må følges som i de klassiske tekstene. Men ISIS gir ingen autoritet til de klassiske tekstene, men heller til fundamentet som er Koranen og Hadith. Det er det samme for alle radikale Muslimske grupper. En ting de tuktet dem spesielt for var sex slaveri. De moderate lærde Muslimene kunne ikke finne et eneste sted der Koranen og Hadith forbyr det. Koran godkjenner sex slaver (23.6, 33.50, 70.30). Med tanke på at radikal Islam har som mål å angripe nettopp moderate Muslimer så fikk de radikale Muslimene en bekreftelse på noe de visste hele tiden.  At moderate lærde Muslimer vil ha progresjon isteden for reformasjon. I motsetning til ISIS så baserer de baserer ikke sin lære på Koranen og livet til Muhammed.

Moderate Muslimske lærde kan ikke avvise det radikale Muslimer driver med på grunnlag av Koranen. ISIS er den Islamske reformasjonen. De går tilbake til røttene og praktiserer Islam slik Muhammed gjorde. For å sitere Nabeel, “Since violence is built into the very origins of Islam, the religion would need to be re-envisioned in order to produce a peaceful religion that is internally consistent. Emphasis would have to be drawn way from the Quran and Muhammeds life, or the records of their context would need to be disavowed. this would not be a reformation but a progression of Islam”. Nabeel sier videre, “I hope I am wrong, but I doubt progressive Islam will ever have much sway among Muslims. Islam has always been grounded in obedience to Muhammad; that is the crux of the religion”. 

6. Unge mennesker blir radikalisert. Selv bodde jeg i England i fjor og hadde mange samtaler med unge Muslimer både på og utenfor Universitetene. De mest radikale Muslimene var ofte veldig godt utdannet. Gjerne medisin studenter og fra øvre middel klasse. Mine erfaring stemmer overens med det Princeton økonom Calude Berrebi publiserte i et detaljert studie i 2007 (Evidence about the Link between Education, Poverty and terrorism among Palestinians): Both higher education and standard of living are positively associated with participation in radical Muslim groups and with becoming a suicide bomber”. Jo mer utdannelse og penger desto større sjans for radikalisering. Det kan være greit å ha i minne at Osama Bin Laden var søkkrik. 

Etter Nabeel selv ble konfrontert med denne veldig ubehagelige sannheten om Islam så konkluderte han at det var tre muligheter. 1. Å forlate Islam. 2. Slutte å bry seg i tillegg til å ignorere profeten. 3. Å bli radikalisert. Nabeel valgte heldigvis et fjerde altarnativ som var å konvertere til Kristendommen. Det er et valg han aldri har angret. Alt han søkte hos Allah og Muhammed fant han hos Jesus. Det er tross alt sannheten som setter en fri.

Kilder og relevant litteratur

  • Answering Jihad: A Better Way Forward
  • Understanding Jihad av David Cook
  • Islam and Terrorism av Mark Gabriel
  • Bøker av Nabeel: Her.
  • Ressurser for å forstå Islam: Her.
  • Dette innlegget er også postet på min blogg. Du finner også flere poster om Islam der: Her.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Grunntekstene, grunntekstene, grunntekstene

Publisert rundt 5 år siden

Bill Warner har skrevet om de samme tingene lenge. Dette kan ikke sies for mange ganger av for mange forskjellige personer og grupper.

Husker min første tanke da jeg hørte om IS var at de er de sanne muslimene, ifølge grunntekstene og Muhammeds praksis. At jeg liker bedre de vantro muslimene, men at de skjuler sannheten, fordi de ikke kjenner den eller fordi de ikke tør være ærlige.

Alt står i koranen, Sira og hadith

Kommentar #2

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Enig

Publisert rundt 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Bill Warner har skrevet om de samme tingene lenge. Dette kan ikke sies for mange ganger av for mange forskjellige personer og grupper.

Husker min første tanke da jeg hørte om IS var at de er de sanne muslimene, ifølge grunntekstene og Muhammeds praksis. At jeg liker bedre de vantro muslimene, men at de skjuler sannheten, fordi de ikke kjenner den eller fordi de ikke tør være ærlige.

Alt står i koranen, Sira og hadith

At dette ikke kan sies nok ganger har du helt rett i. Det tar lang tid å bryte ned mytene som media og politikere stadig gjentar. Folk er redde for å innse sannheten. 

For de som benekter dette så er det viktig å stille noen viktige spørsmål. Hvordan har det seg at unge intelligente oppegående unge mennesker fra øvre middel klasse med universitets utdannelse går i mot sine foreldre som er Muslimer for delta i fysisk Jihad? Hvordan kan noe slik skje i 2016 der vi har tilgang på informasjon fra hele verden? Alle kan lese Hadith, Sira og Koranen selv direkte på sin egen data. Vi har oversettelse på flere språk og aldri før har disse tingene vært mer tilgjengelige. Hvordan kan unge mennesker som vokser opp i Vesten med tilgang til stor materiell velstand velge et slikt altarnativ? Kan det være fordi ISIS faktisk støtter alt de gjør direkte fra Koranen og Hadith? Kan det være at Muhammed faktisk praktiserte disse tingene selv? 

Vi skal være svært glade for at mange Muslimer heldigivis lever mye beder enn Muhammed noensinne gjorde. Moderat Islam er et avvik fra Muhammed og Koranen. 

Kommentar #3

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Relevante spørsmål

Publisert rundt 5 år siden

Jeg har sjelden hatt diskusjonen om Islam uten at korstog og Gamle Testamentet kommer opp. Jeg har svart på disse spørsmålene på min blogg. Legger muligens ut en post på verdidebatt om dette en annen gang. 

- Korstogene sammenlignet med Islamsk Jihad

Volden i det Gamle Testamentet sammenlignet med Islamsk Jihad

Kommentar #4

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

"Det finnes kun en sann Kristendom og det er den Jesus praktiserte. Det finnes også bare en sann Islam og det er den Muhammed praktiserte. Alt annet er et avvik. Den Islam Muhammed og hans etterfølgere praktiserte er en Islam der fysisk Jihad med sverd ble sett på som en selvfølge for å spre Islam. Den Kristendommen Jesus og hans etterfølgere praktiserte var pasifistisk og ble spredd med korsets kjærlighet. Forskjellene mellom dem kunne knapt vært større."

Derfor gir det liten mening å sammenlikne islam med kristendommen eller islamsk fred(altså alles underkastelse under islam) med Jesus sin ide om fred.

Fordi Allah 93 ganger i koranen sier at Muhammed er det perfekte eksempelet til etterfølgelse for alle muslimer i all fremtid er det logisk ugyldig å hevde at man er muslim hvis man ikke følger Muhammed. Hvis man ikke følge Muhammed følger man ikke Allah og koranen og dermed følger man ikke islam. Hvis man ikke følger islam er man ikke muslim. Enkel og sann logikk.

Eneste potensielle redning er tolkning, men tolkning må også tilfredsstille logikk. Når Allah gjennom koranen og Muhammed gjennom Sira og Hadith og samtlige skriftlærde autoriteter sier at muslimske menn kan voldta småjenter, så nytter det ikke å tolke seg vekk. Beviset er ugjendrivelig. Punktum.

Kommentar #5

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Enig der

Publisert rundt 5 år siden

Jeg er enig med deg. Beklagligvis så er ikke alle like klartenkte og opplyste som deg. Mange velger å fornekte virkeligheten. Offermentalitet, følelser og politisk korrekthet trumfer fakta. Kulturmarxistene og mulitikulutralistene er de som har bidratt aller mest til å drepe debatten. Det er trist at vi ikke var linke flinkere å kritisere Kommunismen som vi var å kritisere Nazismen. Prisen for dette betaler vi nå. 

Kommentar #6

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Muslimer følger ikke med i "timen"

Publisert rundt 5 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Det er brann i Islams hus.

Det er mange gode grunner til at Islams "hus" burde brenne. Her er noen farlige sannheter om Islam, Muhammed og Koranen. Alt har jeg lært av Jay Smith som har studert og debattert Islam i mer enn 30 år. Link til video med info om de mest "brennbare" temaene her, ligger nederst.

- Den første moské man kjenner til ble bygd i år 624 og med retning mot byen Petra og ikke Mekka.

- Alle moskéer ble i begynnelsen bygd i retning Petra helt fram til år 741.

- Det finnes ingen skriftlige referanser med navnet Muhammed som profet før år 691, da navnet bl.a ble  brukt på en mynt. Kalif Abdul Malik sørget for at dette ble utført.

- Kalif Abdul Malik introduserte også ordet Muslim og Islam i 691.

- En liten detalj om Jesus. Dersom man oversetter navnet Yeshuah fra hebraisk får man et navn som uttales Jesua, evt Yeshua, som ikke er i nærheten av navnet Isa som brukes i Koranen.

Muslimer hevder alltid at teksten Koranen består av, er Guds ord og kan ikke forandres.
Koranen hevdes også å være evig, sendt ned fra Allah og komplett.

La oss se hva nyere forskning lærer oss om dette. To lærde muslimer fra Tyrkia fikk i år 2001-2007 tilgang til verdens eldste Koran manuskripter. De fikk studere et manus i Tyrkia, et i Uzbekistan, et i Kairo, et i London, et i Paris og et i Yemen som ble oppdaget i 1975. 
I 2009 gav de ut en 1000 siders bok hvor det de hadde funnet ut ble offentliggjort.

- De hadde funnet ut at ingen av manusene var fra 600-tallet.
- Ingen av manusene var komplette og alle hadde endringer/korrigeringer.
- Endringene korresponderte ikke med dagens Koran som ble først utgitt i 1924.
Dette burde være nok info til å forstå et dagens Koran verken er komplett, uendret, den samme som Muhammed fikk fra engelen(hvis det i det hele tatt skjedde) eller evig.

Muslimske lærde hevder alltid i debatter at Islam har Koranmanus fra ca år 650, men det er nok feil og kan derfor heller ikke bevises.(da blir det kun en påstand uten verdi)
Jay smith hevder at de endringene som har blitt gjort opp igjennom har blitt styrt/bestemt av rådende Kalifer, og at det har blitt gjort helt opp til 800 - tallet, muligens enda lenger.

Om Hadith:

- Ingen Hadith ble nedskrevet før 200-240år etter Muhammed. Hvor troverdige er de da?
- 600 000 fortellinger/hadith ble krympet ned til litt i overkant av 7300. Resten ble sett på som oppspinn eller løgn. Hvor troverdige er da resten? Mange hadith blir fortsatt forkastet da de ikke korresponderer med koranen....

https://www.youtube.com/watch?v=J-4RH6Xv_Vs

Kommentar #7

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Islam

Publisert rundt 5 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Det er mange gode grunner til at Islams "hus" burde brenne. Her er noen farlige sannheter om Islam, Muhammed og Koranen. Alt har jeg lært av Jay Smith som har studert og debattert Islam i mer enn 30 år. Link til video med info om de mest "brennbare" temaene her, ligger nederst.

Jay Smith er en veldig god autoritet for å forstå Islam. Jay Smith underviste i England når jeg studerte der. En veldig kunnskapsrik og hyggelig kar.

Det er veldig interessant at ISIS for slik innflytelse i vår mest informerte tidsalder. Idag har alle muligheten til å sjekke opp ting selv. At godt skolerte unge mennesker forlater velstand og komfort for støtte ISIS burde være en veldig viktig oppvekker for folk. Det er ikke mangelen på kunnskap som gjør at de blir overbevist. Det er presist det motsatte. Det er tilgangen på kunnskap.

Kommentar #8

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Enig

Publisert rundt 5 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Idag har alle muligheten til å sjekke opp ting selv. At godt skolerte unge mennesker forlater velstand og komfort for støtte ISIS burde være en veldig viktig oppvekker for folk. Det er ikke mangelen på kunnskap som gjør at de blir overbevist. Det er presist det motsatte. Det er tilgangen på kunnskap.

Et problem er at de fleste muslimer tør ikke engang tenke kritisk over hva de tror på, men holder på myten om at Muhammed var en perfekt rollemodell, og at Koranen er ord direkte fra en sann Gud osv.
Dette kan merkelig nok tas til inntekt for både moderate og ekstreme muslimer. Hvor mange vers i Koranen oppfordrer til fred og toleranse? Ikke lett å finne... Vi bør nok være glade for at de fleste muslimer forholder seg til fortellingene om Muhammed, selv om de ikke ble nedskrevet før 200-240 år etter hans død og burde dermed ikke være særlig troverdige.

Kommentar #9

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Islam

Publisert rundt 5 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Et problem er at de fleste muslimer tør ikke engang tenke kritisk over hva de tror på, men holder på myten om at Muhammed var en perfekt rollemodell, og at Koranen er ord direkte fra en sann Gud osv.
Dette kan merkelig nok tas til inntekt for både moderate og ekstreme muslimer. Hvor mange vers i Koranen oppfordrer til fred og toleranse? Ikke lett å finne... Vi bør nok være glade for at de fleste muslimer forholder seg til fortellingene om Muhammed, selv om de ikke ble nedskrevet før 200-240 år etter hans død og burde dermed ikke være særlig troverdige

Du har mange gode poeng her. 

Det er også viktig å huske på forskjellene på tidene. Gjennom mesteparten av historien så har ikke bøker vært tilgjengelige for alle. Feks i år 1096 da de første korstoget tok sted så var dette i en tid der svært få hadde tilgang på Bibelen. Bøker var veldig dyre og få kunne lese og skrive. Også prester visste svært lite om Bibelen i Middelalderen. Det er lett å feilinformere i et slikt klima. Etter reformasjonen så skjedde det store forbedringer. Korstogene tok sted ikke fordi mennesker var informert om Bibelens budskap, men heller fordi de manglet kunnskapen.

Innenfor Islam så er det viktig å huske på at oversettelser til andre språk har knapt vært tilgjengelig før i senere tid. Bare de siste 30 årene har det skjedd en teknologisk revolusjon der alle Muslimer kan google alle orginal kildene på kort tid. I motsetning til tidligere der mange doktriner var avhengige av store autoriteter som ikke alltid kunne bli holdt til ansvar. Mange Muslimer leser orginal kildene selv og ser hva Muhammed prekte og gjorde. Det har aldri vært enklere å undersøke tekstene selv, og midt i informasjonens tidsalder opplever vi også økning av radikal Islam. For de som tar seg tid til å lese orginal tekstene så er det veldig interessant å se hvordan ISIS nøye dokumenterer sine påstander basert på Koranen og livet til Muhammed. Om Islam var fredens religion så burde tilgangen på kunnskap nøytralisert all form for voldelig Islam. Vi ser presist det motsatte. Tilgangen på kunnskap gjør at ISIS vokser. 

Kommentar #10

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Ikke for sent

Publisert rundt 5 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Det er trist at vi ikke var linke flinkere å kritisere Kommunismen som vi var å kritisere Nazismen. Prisen for dette betaler vi nå.

Vi må fordømme og få utstøtt kommunister og kulturmarxister i like stor grad som vi gjorde med nazister og fascister. Jeg benytter enhver anledning til å snakke stygt om disse ekle menneskene.

Kommentar #11

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Ideologier

Publisert rundt 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Vi må fordømme og få utstøtt kommunister og kulturmarxister i like stor grad som vi gjorde med nazister og fascister. Jeg benytter enhver anledning til å snakke stygt om disse ekle menneskene.

Det er utvilsomt en frustrende tid vi lever i. Vi er sveket av elitene. Vi må derimot prøve å skille mellom ideologiene og menneskene. Derfor veldig viktig at vi viser kjærlighet og respekt til mennesker vi er uenige med. Det er av min oppfatning at det er kun ved å returnere til korsets frelse og kjærlighet at vi kan vise en bedre vei fremover. Jesus sitt eksempel er til etterfølgelse.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere