Gard Realf Sandaker-Nielsen

33

Vi er åpne om teologi, Kvalbein

Publisert: 18. mar 2016

Jon Kvalbein spør (Vårt Land 14. mars) om Åpen folkekirkes teologi. Dette er enkelt å svare på. Vi er en organisasjon innen Den norske kirke og bygger således på denne kirkens bekjennelser. Det betyr at også Confessio Augustana (CA) inngår. Samtidig er det klart at CA er et dokument som er blitt til i sin tid og som må tolkes på sin historiske grunn.

Kvalbein tar feil når han skriver at vigsel av likekjønnede var Åpen folke­kirkes eneste sak under valget. Om det var tilfelle, hadde vi ikke trengt en plattform. Han har rett i at dette er en viktig sak for oss, men den er mer en konsekvens av hvordan vi mener at kirken er og bør være, hva et ekteskap er og hva det betyr å være mennesker skapt av Gud. Om han faktisk har lest plattformen, som ligger åpent på nettsiden vår, burde han fått med seg dette.

Plattformens uttrykk om alle døpte, er grunnleggende og står fast, da ingen av oss kan vurdere et annet menneskes stand i eller utenfor nåden. Vi trenger dessuten alle den daglige omvendelse. Ingen av oss har fått blankofullmakt til verken å dele ut frelse, eller å holde den tilbake. Det er det heldigvis kun Gud som kan.

Uenig. Når det er sagt: Kvalbein legger til grunn sin tolkning av CA og kirkens bekjennelse, en tolkning som langt fra alle vil være enig i at er korrekt. Hans forståelse trer også frem i lyset mot slutten hvor han framholder at han mener Åpen folkekirke handler mot Guds vilje og det sjette bud.

Den norske kirke, som mange ­andre kirker, er uenig i hvordan en vurderer kjærlighet mellom to av samme kjønn. Åpen folkekirke bygger på det grunnlag som flertallet i utredningen om samliv gav i 2013, og som flertallet i bispemøtet sluttet seg til. Et ­enstemmig bispemøte aksepterte i 2015 at det innføres en liturgi for vigsel av likekjønnede par. Åpen folkekirke står derfor på trygg grunn når vi går inn for en slik vigsel.
Troskap. Etter januar neste år vil vi forhåpentligvis også i kirken kunne feire lesbiske og homofiles forpliktelse og løfte om troskap overfor hverandre. Med det vedtaket vil Den norske kirke fremdeles stå på bekjennelsens grunn.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 18.3.2016

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gard Realf Sandaker-Nielsen. Gå til den siterte teksten.
Kvalbein tar feil når han skriver at vigsel av likekjønnede var Åpen folke­kirkes eneste sak under valget. Om det var tilfelle, hadde vi ikke trengt en plattform. Han har rett i at dette er en viktig sak for oss, men den er mer en konsekvens av hvordan vi mener at kirken er og bør være, hva et ekteskap er og hva det betyr å være mennesker skapt av Gud. Om han faktisk har lest plattformen, som ligger åpent på nettsiden vår, burde han fått med seg dette.

Når man er uenig med noen er det ikke uvanlig å fornekte faktum eller fortie viktige deler av saken. Kvalbein er nok uenig i deres plattform, og jeg har mistanke om at da eksisterer den ikke for ham. Dette har vært synlig i flere tråder på VD. Det som ikke passer inn blir fortiet og fornektet. Til sist går det antagelig da bort og blir ubetydelig. Eller for den som sitter fast, bare enda mer irriterende. Det er hver enekelts rett å velge selv, men det blir underlige debattforhold av det. 

Kommentar #2

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Spørsmål til Gard Realf Sandaker-Nielsen.

Publisert over 5 år siden

Er Dere klar nok på at bildet ikke er svart/hvitt-heterofil eller homofil og poengterer virkeligheten med bifili?

En person som er heterofilt gift og "finner ut" at han er homofil og skiller seg for å bli samkjønnet samboer,er ikke homofil,men et eller annet sted på skalaen bifili.

Er det klare nok på at homofile følelser kan være naturlig forekommende og forbigående i overgangsalderen?

Det var legevitenskapes lære før modernisme kom på banen. Les HOMOFILE FØLELSER KAN VÆRE NATURLIG FOREKOMMENDE OG FORBIGÅENDE I PUBERTETEN. Psykiater Arne Schjøth ,Tidsskrift for Den norske legeforening nr.15,2004.

Psykiater  Arne Austad ,pensj. fra Modum Bad siteres av dr.theol Gunnar Heiene i VG.15/11-1995::"full akseptering av homoseksuell praksis i kirke og samfunn kan føre til at unge med usikker identitet og biseksuelle velger en homofil identitet og livsstil."

Hvem har diktet bort tidligere etablert legevitenskap.?

Kommentar #3

Jon Kvalbein

71 innlegg  27 kommentarer

Hva med åpenheten, Gard?

Publisert over 5 år siden

Gard Sandaker-Nielsen (GS-N) forsikrer at Åpen Folkekirke (ÅF) er åpen om sin teologi.  Men hans artikkel  ovenfor viser det motsatte.  Jeg etterlyste ÅFs holdning til Den norske kirkes trosgrunnlag.  Ikke noe sted i partiets plattform eller vedtekter har ÅF uttrykt noen forpliktelse på Skriften som norm for tro, lære og liv. Heller ikke GS-N, ÅFs leder, gjør dette. GS-N betrakter Confessio Augustana (CA) bare som et historisk dokument som må tolkes til enhver tid.  Men CA eroffisiell kirkelære og forplikter alle som har vigslede stillinger i kirken. Da er det av offentlig interesse hvordan landets eneste og dominerende kirkepolitiske parti ”tolker” CA.  

 GS-N bør ikke vike unna, men svare på mine spørsmål: Står ÅF for det grunnsyn at alle blir frelst og at ingen trenger å frykte Guds dom og fortapelse etter døden? Er ÅF enig i at det bare er troen på Kristus og hans forsoningsverk som gjør et menneske rettferdig for Gud? Eller mener ÅF at det også er mulig å bli frelst uten en slik tro? Er ÅF enig i et ”lært rent” og ”forvaltet rett” i CA VII betyr at kirkens lære, forkynnelse og sakramentforvaltning skal være i samsvar med Bibelen? Er ÅF enig i at døpte kan falle fra (CA XII), og at Den norske kirke har medlemmer som ikke er frelst? Er ÅF enig i at forkynnelsen i kirken bør kalle de frafalne døpte til omvendelse slik CA beskriver dette? Hvilke argumenter vil ÅF bruke for å fastholde at samboerskap er et syndig forhold når ÅF mener at partnerskap og likekjønnet ekteskap ikke er det?

            Jeg kan ikke se at GS-N har besvart noen av disse spørsmålene. Jeg etterlyser fortsatt Åpen Folkekirkes åpenhet.

Jon  Kvalbein

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere