Roald Øye

Pensjonist
395

Er teologer av og til på avveie?

Det er et tankkors at teologiske studier gjennom mange år ikke alltid gir et fortrinn når det gjelder en rett bibelsk forståelse av Guds ord og profetier, som i ettertid blir bekreftet av de historiske begivenhetene.

Publisert: 13. mar 2016

Det gjelder i hvert fall i spørsmål som angår Israel og jødene. (Israel i 1948)

Det kirkehistorien har lært oss om sviket overfor det jødiske folk, blir etter manges mening bekreftet av det vi opplever i våre dager. Fra nær norsk fortid illustreres dette forholdet av historien om de to kjente personlighetene fra mellomkrigstidens ånds/kulturkamp, Ole Hallesby og Arnulf Øverland.

De sto på hver sin side i åndskampen. Den kristne tro og moral var kamparenaen, og de hadde hver sin «menighet» bak seg i. Kristenfolket hadde Hallesby, og de kulturradikale og den politiske venstresiden hadde Øverland. De hadde fordypet seg på hver sine ulike fagområder i livet, og det hadde ført til uventede personlige ståsteder i politiske spørsmål. Den teologiske professoren, hilste, sammen med Aftenposten og noen andre borgerlige aviser i Norge, nazistenes og Hitlers maktovertakelse i 1933 velkommen med optimisme og tro på en ny og bedre tid for Tyskland og verden.

Arnulf Øverland derimot skrev allerede i 1936 et advarende dikt, «Du må ikke sove», om hva som kunne komme etter Hitlers maktovertakelse. Som ateist og uttalt gudsfornekter så han klarere hva som var i emning i Europa enn åndshøvdingen, Hallesby. Teologien hjalp ham ikke i vurderingen av nazismen og fascismen. Det førte ham og hans likesinnede på avveier med de alvorlige følger det fikk for norsk militær beredskap før 9. april 1940, og for ham personlig med internering på Grini under krigen. Han reviderte etter hvert sitt syn på nazismen, og til slutt i 1948, etter sigende, også på sionismen.

Forklaringen på Øverlands klarsyn var trolig at han hadde gode kontakter i Tyskland, og fulgte godt med i mediene. Forfatterskapet hans vitner underlig nok om solid bibelkunnskap, og det har ikke vært skadelig for hans politiske helhetssyn, selv om Israel og jødenes rolle i endetiden lå utenfor hans horisont. Det bør den ikke gjøre for teologer. Men det var nettopp det som var tilfelle den gang, slik det også er i våre dager.

Teologiske studenter ved våre to teologiske fakulteter ble i en mannsalder påvirket av det alment aksepterte synet til professor Ole Hallesby også på et annet aktuelt område: Israel som løfteslandet. Det hadde han ikke sans for. Erstatningsteologien skal han likevel ha forlatt før han døde i 1952. Den er fremdeles lys levende i kirken: "Dagens Israel har intet med Bibelens Israel å gjøre", heter det fra kirkelig hold, slik også generalsekretær i Mellomkirkelig Råd, Berit H. Agøy, skrev i Vårt land 08.03.2016: «MKR ba den norske regjeringen anerkjenne Palestina til observatørstat i FN. For oss er det en naturlig konsekvens av norske myndigheters arbeid for en tostatsløsning.» Om denne felles forståelsen av tostatsløsningen skriver hun i avslutningen: «Vi er også bekymret for utviklingen i Israel. Dersom landet blir en jødisk stat, frykter vi at det vil forsterke diskrimineringen og segregeringen og underminere det israelske demokratiet.» Et flertall av israelere bærer i dag på en annen og langt alvorligere frykt, nemlig frykten for selve landets eksistens - hvis FNs målsetning, med kristenheten som pådrivere, blir påtvunget landet. For MKR er Israel som en jødisk stat selveskrekkscenariet, og det er det aller mest skremmende.

Dette er et tragisk standpunkt når faktum er at Israels legitimitet som jødisk stat kan forsvares på grunnlag av både historiske, arkeologiske, juridiske, moralske og bibelske forhold. En sionistisk forståelse blir bekreftet av det jødiske folks enestående og vedvarende forbindelse med deres eldgamle hjemland, slik det går frem av skriftene både i GT og NT. Dette syn står i skarp kontrast til de moralsk forkastelige og teologisk svikefulle anti-israelske aktiviteter, som har sin hovedbase ved Bethlehem Bible College sine Christ at the Checkpoint konferanser hvert annet år, og som pågår i disse dager.

Akkurat som i mellomkrigstiden blir dagens teologer, f.eks. biskoper og medlemmer av Norges Kristne Råd, Sabeel og andre råd, tillagt en autoritet og innsikt i konflikten i Midtøsten, som de verken fortjener eller har. MKR støtter, som Agøy bekreftet, den internasjonale DBS-kampanjen mot Israel, og hun og rådet kan umulig vite hva de gjør. Innsikt i historiske forhold er for dårlig blant dagens åndelige ledere. Hvis DBS- kampanjen lykkes, kan de umulig være klar over hva konsekvensene kan bli for jødene i Israel. Det fins relevant litteratur om temaet. Jeg vil anbefale alle i kirken å lese Caroline Glicks analyse av kampanjens konsekvenser. Den er en øyenåpner for både lek og lærd i kirken og kan leses på Google, likedan litteratur om "krigserklæringen" mot Israel fra den internasjonale kampanjen: "Christ at the Checkpoint". Krigserklæringen tror jeg vil sjokkere uhildede lesere.

Gatestone Institute's artikler om temaet bør dessuten være obligatorisk lesning for åndelige ledere for ikke å gå i samme fellen som Hallesby, som på ett område dessverre hadde for liten bibelsk og samtidshistorisk innsikt. Ellers var han en stor åndelig leder.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjarne Bjelland

92 innlegg  51 kommentarer

Takk for relevante og riktige refleksjoner.

Publisert rundt 5 år siden

Det er et skammens utstillingsvindu vår kirke nå har blitt i forhold til jøden Jesus sitt fødeland Israel. Det er trist og virkelig tankevekkende at DNK sin ledelse bruker sine krefter på å sette Israel i et negativt søkelys. I dag har vi orkesterplass hvordan Israels løfter i GT og Jesus egne ord går i oppfyllelse rett foran øynene våre. Å benekte dette og ikke velsigne jødene som har gitt oss Jesus og Bibelen er for meg en total faktisk villfarelse. 

"I sine notater om Romerbrevet skrev Wesley: "Det finnes så mange profetier som henviser til dette (gjenoppbyggingen av Israel). Det er overraskende at enkelte kristne kan tvile på det. Og disse tingene blir bekreftet når man ser på det faktum at det jødiske folket fremdeles lever den dag i dag. Når disse profetiene blir oppfylt så vil dette være en kraftfull bekreftelse på det som står i Det nye og Det gamle testamentet."

Ikke glem at Wesley skrev dette på slutten av 1700-tallet, for nesten 250 år siden. Han fikk ikke se at det han sa kom til å bli oppfylt i årene etter hans død. Men vår generasjon har blitt rikelig velsignet av Gud til å se at Guds utvaglte folk fikk returnere hjem etter nesten 2000 år. De har samlet seg fra alle verdens kanter og har nå fått returnere til landet som Gud ga til deres forfedre" (Israel today)

 En trenger ikke lese mye av kirkehistorien for å se hva slags innsats kirken har lagt i å forfølge jødene. Hele kirkehistorien er et skammens dokumentar om kirkens overgrep overfor Guds utvalgte folk. Det er derfor trist å se at flere av kirkens organer holder frem med sine angrep på staten Israel fortsatt som de ikke har en historie som heller burde tilsi at de heller å gå stille i dørene enn stadig å komme med usaklige angrep på staten Israel. En god restart på dette kunne være å formidle jødenes rolle i den kristne tro. Er det ikke snart på tide for den norske kirke å revurdere sine holdninger mot jødene og Israel og la Bibelens ord om jødene komme frem fra talerstolene? Romerbrevet 9-11 sier mye om Israel. Guds løfter til Israel gjelder fortsatt og Israel er ikke forkastet av Gud selv om Israel forkastet sin Frelser. Paulus skriver i Romerbrevet 11 at jødenes forkastelse av evangeliet førte til frelse for oss hedningene.

 

.

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

143 innlegg  13843 kommentarer

Opprettelser av land

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Det gjelder i hvert fall i spørsmål som angår Israel og jødene. (Israel i 1948)

Jesus fikk aldri den muligheten å gjenopprette sitt rike for Israel (Apg.1.6-8, Matt.1.21, Josva 10.13-14)

Hva som ellers er av betydning er vel heller fra skriftens side et tidsspørsmål?

Kommentar #3

Roald Øye

395 innlegg  2311 kommentarer

Opprettelsen av Israel i 1948:

Publisert rundt 5 år siden

Var det en katastrofe, et gledelig guddommelig inngrep i historien eller en vanlig politisk begivenhet på linje med utallige liknende begivenheter gjennom tidene? I en global gallupunderøkelse ville det første og siste alternativet trolig fått flest stemmer. I min trådstarter trodde jeg det ville gå klart frem at det er det midtre alternativet som er mitt valg.

Jeg er redd både den kristne kirkes ledere i Norge og fotfolket i den, ville ha stemt på alternativ 3, men håper at jeg tar feil. Jeg spiller ballen over til Norsk gallupinstitutt og ber dem finne ut hvem som vill ha stemt på hva. Kanskje jeg og andre kristensionister ville få en gledelig overraskelse.     

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

143 innlegg  13843 kommentarer

Jeg ser ikke for meg et gjenopprettet Israel før om lenge...

Publisert rundt 5 år siden

Slik profetiene i seg selv er bygget opp i Bibelen ser jeg for meg et annet Israels land, som når lang tid er gått skal ligge der trygt? (Esek.38.) Slik Sak.2. omtaler Israel og Jerusalem har muren ingenting der å gjøre, Jerusalem skal ligge der uten murer... den skal rives og tråkkes ned...  Jeg selv skal være en ildmur rundt byen, sier Herren,
jeg skal vise min herlighet der inne.

Jes.5.1-7 sier at det skal ødelegges, de skal jages ut på marken igjen - Herren liker ikke at de fører krig og raner til seg hus og eiendommer... (Mika.2.2-10)

Kommentar #5

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Ikke av denne verden

Publisert rundt 5 år siden

Selvfølgelig kan teologer ta feil, også i spørsmålet om Israel. Jesus sa at hans rike ikke var (er) av denne verden (Joh. 18, 36). Det er derfor ingen grunn til å tolke opprettelsen av en nasjonalstat i denne verden som oppfyllelsen av en bibelsk profeti. Det gudsriket som Jesus innbyr oss til, ligger fortsatt foran oss. Det er av en annen verden. Kanskje er de allerede der, de som har gått foran oss. Det vet vi lite om. En vakker dag skal vi i alle fall alle få være der.   

Kommentar #6

Roald Øye

395 innlegg  2311 kommentarer

Også en filolog kan ta feil.

Publisert rundt 5 år siden

I trådstarteren "Er teologer av og til på avveie" skrev jeg feilaktig at Ole Hallesby døde i 1952, og det er et eksempel på at også en filolog med historie som fag, kan komme på avveie på fagfeltet sitt. Ole Hallesby døde i nemlig i 1961.

Det gikk opp for meg da jeg husket at "Helvetesdebatten", som Hallesby initierte med sin tale i Storsalen, fant sted i 1953. Dermed hadde han ennå mange år på seg til å komme frem til et annet og nytt syn på Israels opprettelse som stat for det jødiske folk, slik Per Faie Hansen har formidlet til datteren sin, Gro Wenske, etter en samtale med Ole Hallesby på dødsleiet hans i 1961 Da var han kommet frem til et, for ham, nytt syn på Bibelens løfter til det jødiske folk. Denne opplysningen har jeg fått tillatelse av Gro Wenske som nå bor i Israel, å formidle i det offentlige rom.

Kommentar #7

Roald Øye

395 innlegg  2311 kommentarer

Tilgi dem! De vet ikke hva de gjør.

Publisert rundt 5 år siden

Vi må ikke være hard i vår dom over teologer og kirkeledere som etter aposteltiden, spesielt på 17- 18- og 1900-tallet - frem til jubelåret 1948, var erstatningsteologer og naturligvis mente at den kristne kirke  tilkom alle landløftene i Bibelen. At den kristne menighet hadde overtatt jødenes rolle i frelsesistorien ble etter hvert mer og mer sannsynlig ettersom jødene aldri så ut til å få landet sitt tilbake. Hundreårene kom og gikk, og det var bare jødene i gettoene som hilste hverandre med: "Neste år i Jerusalem!"  For kristne måtte erstatningsteologien  etter hvert fortone seg å være den rette forståelse av bibeltekstene. "Den tid er for alltid forbi, at jødene igjen skal ha en stat i Palestina."sa teologisk professor Ole Hallesby til kristne forsamlinger i mellomkrigstiden.  

I århundrene frem til 1948 var det få kristne som bevarte troen på at landløftene skulle forstås bokstavlig. Wesley-brødrene på 1700-tallet var visst det eneste unntaket blant kirkeledre, sammen med keiser Napoleon, som med en fransk  hærstyke besøkte Det hellige land i 1799. De har alle etterlatt seg skriftlig dokumentasjon på at de ventet på en global oppvokning blant jøder og tilbakevnding av dem til fedrenes land. De var ensomme svaler, som ikke innvarslet noen sommer.  

At kristenhetens ledere fremdeles holder fast ved den tradisjonelle teologiske missforståelsen etter jubelåret 1948, er trist. Det er også det intense jødehatet gjennom tidene, i oldtiden som hat overfor etterkommerne av Jesu mordere, i våre dager som hat på grunn av den "ulovlige okkupasjonen av Palestina." De første hadde helt glemt Jesu ord på korset: "Tilgi dem! De vet ikke hva de gjør. "De sistnevnte ignorerer folkerettslige dokumenter om eierforholdet i det palestinske mandatområdet etter 1924, slik de foreligger i Folkeforbundets og FNs vedtak og resolusjoner.            

Kommentar #8

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Midt på veien eller på avveie..

Publisert rundt 5 år siden

En gammel kollega av meg leverte en gang følgende gullkorn:  Den eneste gangen de kristne ser ut til å befinne seg midt på veien, er når de er på vei fra den ene grøftekanten til den andre!

Såkalte teologer er vel ikke akkurat noe unntak fra dette?

Kommentar #9

Roald Øye

395 innlegg  2311 kommentarer

Selvbedraget.

Publisert rundt 5 år siden

«Du er en selvbedrager og tilhører som sådan den forrige generasjon.» Slik lyder åpningsreplikken i «Syndere i sommersol», Sigurd Hoels gjennombruddsroman fra 1927. Den forteller om fire unge studenterpar som drar til skjærgården for å tilbringe en sorgløs sommer sammen. De forutser muligheten for erotiske konflikter, men regner ikke med sjalusi, slagsmål og selvmordsforsøk i forbindelse med kjærligheten.

I begynnelsen av fortellingen skildres en scene der to av de unge mannlige studentene i begynnelsen av 20 - årene ligger på magen på en brygge og fisker krabber, mens damene forbereder frokosten. De filosoferer videre om dette med selvbedraget. En krabbe som henger i enden av et snøre med en stein som agn, anskueliggjør levende for dem dette med selvbedraget, som de fleste (andre) mennesker lider under. De unge herrer har nylig avlagt eksamen i «forberedende prøve i filosofi», og nå anvender de sine kunnskaper på krabben, som krampaktig holder fast på steinen mens den langsomt blir trukket opp og ut av vannet. Den tviholder på bedraget om at steinen er en kulinarisk godbit, og vet ikke at den snart skal havne oppe i en kokende gryte og bli fortært. Den registrerer ikke en gang overgangen fra vann til luft, men blir i trass med hele veien opp i gryta, under rå latter fra «filosofene».

Denne dyretragedien forteller noe om sider ved menneskelivet, som er en ganske vanlig i religiøse og politiske sammenhenger. Den oppfatning man har fått om livets vitale spørsmål i unge år, holder man fast ved til livets slutt selv om ytre betingelser har endret seg betydelig underveis - og ny kunnskap blitt lagt til.

Denne sannhet kan bli brukt/misbrukt som argument/våpen mot alle man er dypt uenige med både i religiøse og politiske spørsmål. Den kan gjøre en skeptisk til verdien av å debattere her på verdidebatt.no og ellers i mediene, i hvert fall når det gjelder politiske divergenser, aller mest i Israel/Palestina - spørsmålet. Der henger de fleste som krabba fast ved steinen og nekter som den å bli forstyrret av nye fakta på veien opp i gryta.

Kommentar #10

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Denne håpløse skråsikkerheten

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Var det en katastrofe, et gledelig guddommelig inngrep i historien eller en vanlig politisk begivenhet på linje med utallige liknende begivenheter gjennom tidene? I en global gallupunderøkelse ville det første og siste alternativet trolig fått flest stemmer. I min trådstarter trodde jeg det ville gå klart frem at det er det midtre alternativet som er mitt valg.

Jeg tar antagelig feil, men jeg synes Øye i det siste har lagt bort skråsikkerheten som syntes å prege hans tidligere innlegg på VD. I så fall er det gledelig.

Men ja, selvsagt kan teologer og studenter av Bibelen ta feil. Ikke noe sted kommer dette klarere til syne enn i Bibelens egne beretninger om de Skriftlærdes oppfatning av Jesus som Messias, selv om han oppfylte jødenes krav for å være Messias. (Messias måtte gjøre fire undre for å kvalifisere: 1) Rense en spedalsk; 2) Kaste ut en demon som forårsaket stumhet; 3) Helbrede en blindfødt; 4) Oppreise en som hadde vært død i fire dager.)

Teologer som ved etterprøving har tatt objektivt feil er i mangfold gjennom hele historien opp til dags dato. Og akkurat dette kan være klokt å ha i bakhodet når man selv som ikke-teolog snakker om "Guds klare ord". For klare ord er det sjelden nødvendig å diskutere eller være uenige om.

Kommentar #11

Roald Øye

395 innlegg  2311 kommentarer

Letter to the Jewish Nation

Publisert rundt 5 år siden

Brevet fra keiser Napoleon i forbindelse med min kommentar no. 7 på denne tråden, om teologer som har vært på avveie. Keiseren må ha vært på rett spor allerede i 1799:

From the French Commander-in-Chief Buonaparte
(translated from the Original, 1799)

General Headquarters, Jerusalem 1st Floreal, April 20th, 1799,
in the year of 7 of the French Republic

BUONAPARTE, COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ARMIES OF THE FRENCH REPUBLIC
IN AFRICA AND ASIA, TO THE RIGHTFUL HEIRS OF PALESTINE.

Israelites, unique nation, whom, in thousands of years, lust of conquest and tyranny have been able to be deprived of their ancestral lands, but not of name and national existence!

Attentive and impartial observers of the destinies of nations, even though not endowed with the gifts of seers like Isaiah and Joel, have long since also felt what these, with beautiful and uplifting faith, have foretold when they saw the approaching destruction of their kingdom and fatherland: And the ransomed of the Lord shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads; they shall obtain joy and gladness and sorrow and sighing shall flee away. (Isaiah 35,10)

Arise then, with gladness, ye exiled! A war unexampled In the annals of history, waged in self-defense by a nation whose hereditary lands were regarded by its enemies as plunder to be divided, arbitrarily and at their convenience, by a stroke of the pen of Cabinets, avenges its own shame and the shame of the remotest nations, long forgotten under the yoke of slavery, and also, the almost two-thousand-year-old ignominy put upon you; and, while time and circumstances would seem to be least favourable to a restatement of your claims or even to their expression ,and indeed to be compelling their complet abandonment, it offers to you at this very time, and contrary to all expectations, Israel's patrimony!

The young army with which Providence has sent me hither, let by justice and accompanied by victory, has made Jerusalem my headquarters and will, within a few days, transfer them to Damascus, a proximity which is no longer terrifying to David's city.

Rightful heirs of Palestine!

The great nation which does not trade in men and countries as did those which sold your ancestors unto all people (Joel,4,6) herewith calls on you not indeed to conquer your patrimony; nay, only to take over that which has been conquered and, with that nation's warranty and support, to remain master of it to maintain it against all comers.

Arise! Show that the former overwhelming might of your oppressors has but repressed the courage of the descendants of those heroes who alliance of brothers would have done honour even to Sparta and Rome (Maccabees 12, 15) but that the two thousand years of treatment as slaves have not succeeded in stifling it.Hasten!, Now is the moment, which may not return for thousands of years, to claim the restoration of civic rights among the population of the universe which had been shamefully withheld from you for thousands of years, your political existence as a nation among the nations, and the unlimited natural right to worship Jehovah in accordance with your faith, publicly and most probably forever (Joel 4,20). 

 

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

143 innlegg  13843 kommentarer

Noe keiseren ikke fikk med seg?

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
The young army with which Providence has sent me hither, let by justice and accompanied by victory, has made Jerusalem my headquarters and will, within a few days, transfer them to Damascus, a proximity which is no longer terrifying to David's city. Rightful heirs of Palestine! The great nation which does not trade in men and countries as did those which sold your ancestors unto all people (Joel,4,6) herewith calls on you not indeed to conquer your patrimony; nay, only to take over that which has been conquered and, with that nation's warranty and support, to remain master of it to maintain it against all comers.

Hva er vel dette skrivet mot alle Guds velsignelser og forbannelser om påbud som er gitt til overholdelse for at en profeti skal kunne gå i oppfyllelse? (5.Mos.28.) Det er vel alt som står skrevet som er selve summen av Guds ord?

Utdrag av 5.Mos.28.:

Velsignelser dersom:

Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Guds sette deg høyt over alle folkeslag på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud:

Velsignet er du i byen og velsignet ute på marken! - Velsignet er du når du går inn, og velsignet er du når du går ut! Når fiender angriper deg, skal Herren gjøre det slik at du beseirer dem. Om de kommer mot deg på én vei, skal de flykte for deg på sju.

Herren skal åpne sitt velfylte forrådskammer, himmelen, for deg. Han skal gi landet regn i rett tid og velsigne alt dine hender gjør. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne. Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid komme høyere, aldri lavere, så sant du lyder budene fra Herren din Gud som jeg gir deg i dag, så du holder dem og gjør etter dem. Du skal ikke vike av fra noen av de budene jeg gir deg i dag, verken til høyre eller venstre, ikke følge andre guder og ikke dyrke dem.

Forbannelser (straff) dersom:

Men  hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, ikke holder alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg:

Forbannet er du i byen og forbannet ute på marken! -  Forbannet er du når du går inn, og forbannet når du går ut! Herren skal sende forbannelse, forvirring og plage over deg og over alt dine hender gjør, til du blir utryddet og brått går til grunne, fordi du gjorde det onde og forlot meg.  Herren skal la pesten bli hengende ved deg til den gjør ende på deg i det landet du nå går inn i for å legge det under deg.

Herren skal slå deg med tæring og betennelse, med frysninger og feber, med tørke, kornsot og svartrust, og det skal forfølge deg til du går til grunne. Himmelen over hodet ditt skal bli til bronse og jorden under deg til jern. Herren skal forvandle regnet over landet ditt til sand og støv. Fra himmelen skal det falle ned over deg til du blir utryddet. Herren skal gjøre det slik at du beseires av dine fiender. Drar du ut mot dem på én vei, skal du flykte for dem på sju. Du skal bli til skrekk for alle riker på jorden....

Herren skal slå deg med vanvidd, blindhet og sinnsforvirring.Midt på dagen skal du famle deg fram som den blinde famler i mørke. Du skal ikke lykkes på din vei. Du blir undertrykt og utplyndret dag etter dag, og det er ingen som hjelper

Sønnene og døtrene dine skal overgis til et fremmed folk. Du skal se og lengte etter dem hele tiden, men forgjeves, for du er maktesløs. Et folk du ikke kjenner, skal ete opp grøden av jorden din og det du har vunnet med alt ditt strev. Du blir undertrykt og tråkket på, dag etter dag. Du skal bli gal av det synet du får se.  Herren skal slå deg på knærne og på lårene med ondartede verkebyller som ikke kan helbredes; de skal bre seg fra hode til hæl.

Herren skal føre deg og den kongen du setter over deg, bort til et folkeslag som verken du eller dine fedre har kjent, og der skal du dyrke andre guder, stokk og stein. Du skal bli et skremsel, et ordtak og et spottord blant alle de folk som Herren fører deg bort til.

Mye korn skal du så i åkeren, men lite får du høste inn, for gresshoppene eter det opp. Vinmarker skal du plante og dyrke, men du får verken drikke eller lagre vin, for marken eter dem opp. Oliventrær skal du ha overalt i landet ditt, men du får ikke salve deg med olje, for olivenfrukten faller ned.Sønner og døtre skal du få, men de skal ikke tilhøre deg, for de må gå i fangenskap.Alle trærne dine og grøden på jorden din skal gresshoppene ta.  Innflytteren som bor hos deg, skal komme høyere og høyere over deg, men du skal komme lavere og lavere.  Han skal låne ut til deg, men du kan ikke låne ham noe. Han skal bli hode, og du skal bli hale.

 Alle disse forbannelsene skal komme over deg. De skal forfølge deg og nå deg igjen til du blir utryddet, fordi du ikke adlød Herren din Gud og ikke holdt de budene og forskriftene som han har gitt deg. De skal være tegn og varsel for deg og etterkommerne dine til alle tider.
Fordi du ikke tjente Herren din Gud av et godt hjerte, i glede over all din overflod,  må du tjene de fiendene Herren sender mot deg, og være sulten, tørst og naken og mangle alt. Han skal legge et jernåk på nakken din, helt til han har utryddet deg.


Herren skal sende over deg et folkeslag fra det fjerne, fra jordens ende, som en stupende ørn, et folk med et språk som du ikke forstår, et folkeslag med harde ansikter, som ikke tar hensyn til de gamle og ikke er nådig mot de unge. De skal ete opp frukten av buskapen din og frukten av åkerjorden, til du blir utryddet. De lar verken korn, ny vin eller fin olje være igjen til deg, verken avkommet av storfeet ditt eller tilveksten til småfeet. De fortsetter til de har utryddet deg. De skal omringe deg i alle byene dine, helt til de styrter ned, de høye festningsmurene som du stolte på overalt i landet ditt. De skal omringe deg i alle byene i hele landet som Herren din Gud gir deg. 

Og i den trengsel og nød som fienden fører over deg, skal du spise dine egne barn, kjøttet av sønnene og døtrene som Herren din Gud har gitt deg. Den fineste og mest bortskjemte mann hos deg vil være så ond mot sin bror og sin egen kone og mot de barna han ennå har tilbake,at han ikke unner en eneste av dem å få kjøtt av barna han spiser. For han har ikke noe annet igjen i den trengsel og nød som fienden fører over deg i alle byene dine.Og den fineste og mest bortskjemte kvinne, som aldri har prøvd å sette foten på jorden, så fin og bortskjemt som hun var, skal ikke unne sin egen mann og sin sønn og datter etterbyrden som kommer ut mellom beina hennes, eller barna hun har født. Fordi hun mangler alt, spiser hun dem i hemmelighet, i den trengsel og nød som fienden fører over deg i byene dine.


Dersom du ikke trofast følger hvert ord i denne loven som er skrevet i denne boken, og ikke frykter dette ærerike og skremmende navnet, Herren din Gud,  da skal Herren sende ufattelige plager over deg og dine etterkommere, store plager og onde sykdommer som ingen ende vil ta. Han skal igjen sende over deg alle Egypts smittsomme sykdommer som du gruer for, og de skal bli hengende ved deg. Også alle de sykdommer og plager som ikke er nevnt i denne lovboken, skal Herren sende over deg, helt til du blir utryddet.

Bare en liten flokk skal bli igjen av dere som før var tallrike som stjernene på himmelen. For du adlød ikke Herren din Gud. Slik Herren før gledet seg over å gjøre godt mot dere og gjøre dere tallrike, skal han nå glede seg over å gjøre ende på dere og utrydde dere. Dere skal rykkes opp av det landet du nå går inn i og skal legge under deg.

Herren skal spre deg blant alle folkene fra den ene enden av jorden til den andre, og der skal du dyrke andre guder som verken du eller dine fedre har kjent: stokk og stein.  Blant disse folkeslagene skal du aldri få ro og aldri finne hvile for din fot. Der skal Herren gi deg et urolig hjerte, et sviktende syn og et motløst sinn. Livet ditt skal henge i en tråd. Dag og natt skal du leve i frykt og aldri være trygg for ditt liv. Om morgenen skal du si: «Bare det var kveld!» og om kvelden: «Bare det var morgen!» Slik frykt skal du kjenne i ditt hjerte, og så redselsfullt er det du får se. Herren skal føre deg på skip tilbake til Egypt, den veien jeg sa at du aldri mer skulle se. Der skal dere by dere fram til å bli solgt til fiendene som slaver og slavekvinner, men ingen vil kjøpe.

Herrens veier er visst uransakelig? Og det er flere enn teologene som er på avveier kanskje?

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

143 innlegg  13843 kommentarer

Se også

Publisert rundt 5 år siden

Bare en liten flokk skal bli igjen av dere som før var tallrike som stjernene på himmelen. For du adlød ikke Herren din Gud.
_______________________________

Førstegrøden og tienden (5.Mos.26) Når du det tredje året, tiendeåret, har samlet inn hele tienden av avlingen din og gitt den til levittene, innflytterne, de farløse og enkene, og de så har spist seg mette i byene dine, da skal du si for Herren din Guds ansikt: «Jeg har tatt det hellige ut av huset og gitt det til levitten, innflytteren, den farløse og enken, nøyaktig slik du har påbudt meg. Jeg har ikke overtrådt eller glemt noen av dine bud. Jeg har ikke spist av tienden mens jeg hadde sorg. Jeg har ikke båret bort noe av den mens jeg var uren, og ikke gitt noe av den til de døde. Jeg har vært lydig mot Herren min Gud og gjort alt det du har pålagt meg.  Se nå ned fra din hellige bolig, fra himmelen, og velsign ditt folk, Israel, og den jord du har gitt oss, slik du med ed lovet våre fedre, et land som flyter av melk og honning.»

Og Israel stadfester pakten (5.Mos.26.16-19)

Kommentar #14

Roald Øye

395 innlegg  2311 kommentarer

Guds uransakelige veier

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, ikke holder alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg:

Ja, det har de visselig gjort. 5 Mosebok, kapittel 28 er dyster lesning, og like dyster er lesningen av boken til Trond Berg Eriksen, Morten Harket og Einhart Lorenz fra 2005, utgitt på Cappelen/Damm: "Jødehat, antisemittismens historie fra antikken til i dag". Forfatterene har vist hvilken forferdelig forbannelse jødene har lidt under på grunn av oss kristne i 2000 år, og i våre dager av muslimer, og som det altså står profetert om i 5. Mosebok, 28. Det smertet meg å lese boken om jødhatet, for så mye djevelskap mellom to permer har jeg ikke lest, ikke en gang i Bibelen. Det utløste en trang i meg etter å gjøre godt mot det jødiske folk, uansett hvor på kloden jeg kom til å møte dem og bli kjent med noen av dem. Derfor har jeg forsøkt å følge Davids oppfordring i Salme 122, vers 6:"Be om fred for Jerusalem!", og alt hva det innebærer.

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

143 innlegg  13843 kommentarer

Vel...

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Ja, det har de visselig gjort. 5 Mosebok, kapittel 28 er dyster lesning, og like dyster er lesningen av boken til Trond Berg Eriksen

Jeg ser det ikke slik. De ti bud er nedtegnet i 2.Mos.20.3-17 - Noen av dem lyder slik:

Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Du skal ikke slå i hjel.

Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til. (din nestes eiendom)

Her bryter Israel i hvert fall 3 av budene... de tror ikke på Kristus...
De slår i hjel sine naboer...
De tilraner seg deres eiendommer

Når alt kommer til alt, er det Gud som dømmer dem, ikke vi, dystert eller ei.

Senest på nyhetene i går:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/03/15/195205711/israel-konfiskerer-store-omrader-pa-vestbredden

Kommentar #16

Roald Øye

395 innlegg  2311 kommentarer

Er deuteronomy 28 så gåtefull?

Publisert rundt 5 år siden

og det må jeg ta til etterretning. Jeg tror begivenheter på bakken snart vil gi oss svaret på hva som er en rett forståelse av deuteronomy 28.Takk for samtalen!

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

143 innlegg  13843 kommentarer

Begivenhetene vil dra ut i tid...

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror begivenheter på bakken snart vil gi oss svaret på hva som er en rett forståelse av deuteronomy 28

Bibelens profetier strekker seg over et langt tidsrom, det er ikke slik at man direkte kan si når Jes.7.8 går i oppfyllelse, og Rom.10.19 spør Israel om de virkelig ikke kjente til dette faktum? Det er ikke noe en trenger å vente å se et synlig bevis på, men når dette oppfylles.

Kommentar #18

Roald Øye

395 innlegg  2311 kommentarer

Hjelp!

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Forfatterene har vist hvilken forferdelig forbannelse jødene har lidt under på grunn av oss kristne i 2000

Beklager! Det gjør de ikke. Jødenes forkastelse av Jesus som Messias  er vel det vi tror er årsaken til forbannelsen. Men det var de kristne som gjennom århundrene stod bak deres lidelser. På dette punkt skulle jeg ønske bibeltroende teologer kunne komme inn og veilede oss debattanter.Se min kommentar nr.14!

Kommentar #19

Roald Øye

395 innlegg  2311 kommentarer

Dagens bibelord, 7. april 2016:

Publisert rundt 5 år siden

Er dette en profeti om det som skjedde for lang tid siden, eller er det en profeti om det som skjer og vil skje i våre dager og fremover? For de som kjenner historien - og tror på løftene i Bibelen, synes svaret enkelt.

Esek 34,11-16
11 Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12 Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13 Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 14 På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. 15 Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. 16 Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.
        

Kommentar #20

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ja, såre enkelt

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Er dette en profeti om det som skjedde for lang tid siden, eller er det en profeti om det som skjer og vil skje i våre dager og fremover? For de som kjenner historien - og tror på løftene i Bibelen, synes svaret enkelt.

Esekiel ble i likhet med Jeremias sendt til jødene i fangenskap i Babylon for å trøste, irettesette og gi dem løfter om at en dag skulle de få mulighet til å vende tilbake til Sion. Den 2600 år gamle profetien ble m.a.o oppfylt etter at kong Kyros åpnet for denne muligheten.

Det vet også mange som kjenner historien og tror på Bibelens løfter. At ikke alle profetier dreier seg om hva som skulle skje i en fjern framtid, men som relativt snart skulle skje. Og som vi kan lese om i dag.

Kommentar #21

Roald Øye

395 innlegg  2311 kommentarer

Løftene kan ikke svikte.

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13 Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet

Jødene satt og sang og gråt ved Babylons floder i årene da de på 500-tallet f.kr. levde i eksil og lengtet hjem til landet sitt. De ble bønnhørt og kom tilbake etter 70 år. De ble på nytt drevet i eksil under Hadrians terrorvelde på 100-tallet e.kr, og deretter ble både jødenes og 10-stammerikets etterkommere spredt ut over hele verden i nesten et par tusen år inntil Herren på slutten av 1800-tallet begynte "å føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land." Der skal han "gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet." 

Gjeter dem gjør Han i våre dager da vi opplever så mange under og tegn med dette folket, som bare Herren kan stå bak.(i følge sitt løfte) Profetien i Esekiel 34 er ikke til å misforstå, selv om mange krampaktig fosøker på det. Landet blomstrer selv om profetien ennå ikke helt har gått i oppfyllelse. 

Kommentar #22

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Uforståelig også

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Profetien i Esekiel 34 er ikke til å misforstå

Påstanden bør mane til refleksjon om at jødene i Babylons fangenskap må etter all sannsynlighet ha forstått profetiene til Esekiel og Jeremias, mens profetiene altså egentlig allikevel var myntet på en situasjon over 2500 år fram i tid. Det er nok mange som ikke vil kjøpe dette.

Kommentar #23

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Bibelen er full av profetier.

Publisert rundt 5 år siden

Dette er en profeti av Jeremia 46 flere hundre år før det skjedde:

Ordet som Herren talte til profeten Jeremia da kong Nebukadnesar av Babel kom for å slå Egypt: her.

Kommentar #24

Roald Øye

395 innlegg  2311 kommentarer

Kart og terreng må harmonere.

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
16 Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.

Esekiel 34.16 understreker noen historisk forhold som gjør at profetien bare kan gjelde vår tid og ikke jødene som i samlet flokk var blitt fordrevet til Babel. "Lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de de syke, voke de fete og sterke og gjete dem på rett vis." Alle disse kategoriene er gjenkjennelige i våre dagers hjemvente jøder etter 1948. At ikke alle "kjøper"en naturlig forståelsen av en bibelsk profeti, er vel kjent, f.eks. at jødenes skriftlærde ikke gjenkjente Jesus i Messias-pofetiene.   

Kommentar #25

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Disse futuristiske brillene..

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Alle disse kategoriene er gjenkjennelige i våre dagers hjemvente jøder etter 1948.

Roald Øye leser bibelens profetier gjennom futuristiske briller (noe han aldeles ikke er alene om) og da står også problemene i kø.

For hvis de nevnte og lignende profetier omtaler dagens Israel, ja da må nødvendigvis også dagens Jerusalem være det åndelige Sodoma i Åpenbaringsboken:

Og deres lik skal ligge på gaten i den store by, den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypten, der hvor og deres herre blev korsfestet.

Bytter man imidlertid de futuristiske brillene med de preteristiske, og ser at størsteparten av Bibelens profetier allerede er oppfylt, ja så ser man også klart at Jerusalem i Åpenbaringsboken referer til dramaet i år 70.


Kommentar #26

Roald Øye

395 innlegg  2311 kommentarer

Den hele sannhet.

Publisert rundt 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Roald Øye leser bibelens profetier gjennom futuristiske briller (noe han aldeles ikke er alene om) og da står også problemene i kø.

På Oslo lærerhøgskole i 1950-årene hadde jeg gleden av å ha Per Lønning som lærer i "kristendom", og noe av det han doserte sitter ennå som spikret, blant annet at bibelske profetier kunne ha flertydige budskap og bli oppfylt til ulike tider, noen allerede i fortiden og andre ennå ikke oppfylt. Siden jeg ikke er teolog, vet jeg ikke om det han sa, fremdeles "er god latin". Jeg utelukker ikke at min forståelse av Esekiels profeti kan være sett gjennom såkalte futuristiske briller, som dermed har åpenbart for meg bare en halv sannhet. Det hadde vært verre om jeg hadde hatt på meg skylapper, for da hadde jeg ikke sett noen ting. Finlesning av den mange-fasetterte profetien i Esekiel 34, v.12 og v.13 kan gi en pekepinn om i hvilken tid profetien gjelder, eller rettere sagt, er nødt til å gjelde.

At Jerusalem av i dag periodevis likner på det åndelige Sodoma i Åpenbaringsboken, slik du helt riktig påpeker, Leif Gullberg, er jeg enig i. Jødene har ennå en vei å gå før de blir det folket de er eslet til å bli: At de oppfyller profetien om at de til slutt skal se opp til Ham som de har gjennomstunget. Da kommer alt på plass. 

Leif Gullberg skrev: "For hvis de nevnte og lignende profetier omtaler dagens Israel, ja da må nødvendigvis også dagens Jerusalem være det åndelige Sodoma i Åpenbaringsboken."

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere