Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Innta landet

‘Vi er et folk som skal innta landet’, sang barna i koret mitt. Jeg tenkte ikke så mye over hvilken teologi som lå bak.

Publisert: 12. mar 2016

«Frelst» heter VG-TV-serien som Ruth Helen Gjævert har laget med utgangspunkt i sin fortid i Jesus Revolution. Selv om hun hele tiden refererer til sin egen erfaring fra denne spesifikke organisasjonen, oppsøker hun flere andre miljøer – også noen som har et helt annet ideologisk utgangspunkt.

Derfor har serien interesse langt ut over Jesus Revolution. Det er mye gjenkjennelig i tankegangen bak, selv om ikke så mange har vært like radikale i sitt engasjement.

Noe godt. Den gang jeg gikk ut på gater og kjøpesenter, var det fordi jeg følte at jeg hadde opplevd noe godt som andre burde få del i. Som mormoner-misjonæren sa i «Frelst»: Hvis du vet at hva som kan helbrede en sykdom, så er det egoistisk ikke å fortelle det til andre.
Det handler om å gi videre noe godt, altså om å bry seg om andre. Det kan være meningen med livet, tryggheten ved å ha Jesus som venn, eller det kan være å få del i himmelen og unngå fortapelsen.

Men det må nok innrømmes at det kan blande seg inn andre motiver. Ønsket om å være del av noe stort, om å bety noe eller utrette noe viktig, for eksempel. Eller ønsket om å vise at jeg er bra nok for meg selv, for andre, for Gud.

Slike motiver vil man nødig være seg bevisst. Men de kan lett trigges av store visjoner om hva vi skal utrette eller om hvor viktig vår innsats er for Gud eller for Saken. Inspirerende ledere kan skape og spille på slike motiver – bevisst eller ubevisst.

Les Hans Eskil Vigdel: Jesus Revolution var ikke det jeg trengte

Utslitt. Ruth Helen Gjævert forteller åpent om hvilke følger slike motiver fikk for henne. Om hvordan hun drev seg selv og andre hardt, om hvordan hun skjøv sine følelser og reaksjoner til side dersom de kunne være til hinder for innsatsen. Det endte med at det ble et sprik mellom det hun forkynte utad og det hun følte. Det slet henne ut.

Det er mange som kan fortelle om det samme: På den ene siden den store gleden over å kunne satse fullt på noe meningsfullt, men på den annen side hvordan det ender i krise fordi innsatsen koster for mye.

Når det legges stor vekt på å oppnå resultater, blir også de andre lett til objekter. Å få folk til å ta beslutningen slik at de kan telles som frelst blir viktigere enn å få et ekte forhold til dem. Dermed blir heller ikke resultatene så varige.

Les Paul Hockley i Jesus Revolution: Jeg har store ører og ingen pekefinger

Visjoner. Det er naturlig å ønske at alle skal få del i frelsen man selv har opplevd. Men når vi snakker om å innta landet og om å være soldater i en krig, så går vi inn i et maktspråk som kan ha uventede effekter.

For noen år siden var det mange profetier og visjoner om at Norge skulle ha en spesiell rolle i endetiden, at hele nasjonen skulle bli frelst, at landet skulle bringes tilbake til Gud.
I ettertid fikk jeg behov for å gå gjennom i det teologiske grunnlaget for ting jeg selv hadde vært med på. Da oppdaget jeg at den sangen jeg hadde sett som en optimistisk barnesang, hørte hjemme i en tradisjon jeg ikke var klar over.

Sangen handlet om at vi var den generasjonen som skulle innta landet og bringe Kongen tilbake. Dette er nettopp innholdet i en teologisk retning som kalles post-millenialisme: De kristne skal innta alle de viktige samfunnsinstitusjonene og slik ta kontroll med samfunnsutviklingen. Først når det har skjedd, kan Jesus komme tilbake.

Ted Cruz. Denne tankegangen er mer aktuell enn mange er klar over. Den amerikanske presidentkandidaten Ted Cruz hører til i denne tradisjonen. I alle fall er hans far, predikanten Rafael Cruz, tilhenger av det som kalles Seven Mountains Dominion: Kristne skal ta kommandoen over alle viktige samfunnsinstitusjoner for å berede veien for endetiden. Han skal ha forkynt at sønnen er en av dem som er salvet til denne oppgaven.

Det betyr nok ikke at Cruz vil innføre teokrati og gjøre Bibelen til amerikansk lov, slik enkelte kritikere hevder. Men det setter hans tale om at han vil gjenreise USA som kristen nasjon inn i et perspektiv.

Elske nesten. Doug Coe, hovedinspirator bak den nasjonale bønnefrokosten i USA, fortalte meg en gang at han hadde blitt bedt om gi råd til ledelsen i en menighet. Han spurte dem hva som var deres viktigste mål. De svarte: Å frelse sjeler. Han spurte hvor mange de hadde frelst det siste året. De slo øynene beskjemmet ned.

«Det Jesus ba oss om, var ikke å vinne sjeler, men å elske Gud og vår neste. Hva om dere heller prøvde det?» repliserte Coe.

Så mye enklere alt hadde vært om vi holdt fast ved at det er dette det dreier seg om.

Les Arne Lauvhjell: Jesus Revolution kom med brann - kort tid etter var berre oska tilbake

FØRST PUBLISERT SOM KOMMENTAR I VÅRT LAND 12. MARS 2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kanskje det ytre fakisk gjenspeiler det indre?

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Når det legges stor vekt på å oppnå resultater, blir også de andre lett til objekter.

Kanskje alle aktivitetene som gjøres "på vegne av" Gud faktisk reflekterer hva det hele handler om.

Vi er objekter for Gud, og vår verdi avhenger av Gud.

"Ingen Gud, ingen verdi."

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Kanskje alle aktivitetene som gjøres "på vegne av" Gud faktisk reflekterer hva det hele handler om.

Vi er objekter for Gud, og vår verdi avhenger av Gud.

"Ingen Gud, ingen verdi."

Vi har egenverdi. Hvert liv har egenverdi. Vi er ikke objekter eller brikker i noens spill, og slik bør det fortsette å være. Ser du på perioder i historien hvor menneskene har vært gjort til brikker vil du sannsynligvis ikke finne mange gode resultater, bortsett fra hos de som satte brikkene i spill. 

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
For noen år siden var det mange profetier og visjoner om at Norge skulle ha en spesiell rolle i endetiden, at hele nasjonen skulle bli frelst, at landet skulle bringes tilbake til Gud.

En fantastisk idé. Likevel har jeg vansker med å ta på alvor at noen land skal være utpekt av Gud til å ha en spesiell rolle i verden. Det får være en gåte hvordan et lite land som Norge skulle erobre en rolle hvor vi skulle ha overherredømme på enkelte punkter, eller at vi skulle gjøre landet til en slags Leviathan, et monster som har rettigheter fremfor andre. Jeg tror vi skal være fornøyd med at vi får lov å bo her og stelle med vårt uten den ekstra byrden det medfører å være verdens vokter og eier. Mange har knelt under slike visjoner allerede, og vi ville sikkert ikke gjøre det noe bedre enn de som har forsøkt. 

Kommentar #4

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
«Det Jesus ba oss om, var ikke å vinne sjeler, men å elske Gud og vår neste. Hva om dere heller prøvde det?» repliserte Coe.

Så mye enklere alt hadde vært om vi holdt fast ved at det er dette det dreier seg om.

Men elsker vi Gud og vår neste hvis vi ikke går ut for å vinne sjeler? (jf. Misjonsbefalingen)

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Men elsker vi Gud og vår neste hvis vi ikke går ut for å vinne sjeler?

For egen del har jeg alltid følt meg like elsket av de som jeg har forsøkt å frelse som de jeg ikke har forsøkt å frelse. 

Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

universets navle

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi har egenverdi. Hvert liv har egenverdi. Vi er ikke objekter eller brikker i noens spill, og slik bør det fortsette å være. Ser du på perioder i historien hvor menneskene har vært gjort til brikker vil du sannsynligvis ikke finne mange gode resultater, bortsett fra hos de som satte brikkene i spill.

Som universets navle er jeg tilbøyelig til å være enig i det siterte.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Som universets navle er jeg tilbøyelig til å være enig i det siterte.

Jeg tror de fleste vil være enige i dette. Om du vil oppsummerer det jeg skrev 4-10 bud, og jeg tror ikke det er noen stor uenighet i noe samfunn eller noen religion rundt innholdet i disse. 

Jeg tror også at det er umulig å tvangsfrelse noen til betongkristendom. Frelsen må komme innenfra. Seffli kan man høre på andre og la seg påvirke eller ikke, men hvis man ikke tror på det med hjertet er det intet verd. Først når man internaliserer en tanke og gjør den til sin kan man se på det som et fullbragt frelsesverk. Av den grunn tror jeg også at mht den tanke du siterte meg på, finner man flere ekte frelste til en menneskelig handlemåte, en menneskelig tanke- og væremåte selv blandt ateister med samme innstilling. Ateister som skiller seg fra denne tankegangen må evt være de som ser mindre humant på menneskene, men jeg tror ikke det er mainstream ateisme. Vanligvis respekterer folk hverandre og har andre leve i fred slik de selv forventer å få leve i fred. Vi skal ikke forlange mer av hverandre enn at vi oppviser den beste varianten av tro og gode holdninger som vi er i stand til. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere