Ingunn Løkstad Salvesen

33

Paradigmeskifte i forståelsen av kjønn.

Når samfunnets forståelse av kjønnsidentitet forandres, oppstår det en inkongruens i forhold til den klassiske tolkning av Bibelens samlivsetikk.

Publisert: 4. mar 2016

Klassifiseringen av kjønn har opp gjennom tidene skjedd på forskjellige måter:

1): Fra tidlig i menneskehetens historie ble «sorteringen» gjort ved inspeksjon av ytre genitalia.

2): I nyere tid har vi lagt vekt på kjønnskromosomene for bestemmelse av kjønn. Innen legevitenskapen fant vi at personer med XY-kromosom nesten alltid hadde mannlige ytre genitalia, og tilsvarende XX-kromosom hos kvinner. Etterhvert har det vist seg at noen som vi oppfattet som menn, hadde XX-kromosom, og noen kvinner hadde XY-kromosom. En sjelden gang kan et menneske ha en mosaikk av celler med XX-kromosom og celler med XY-kromosom. Konklusjon: Kjønnskromosom-analyse samsvarer altså ikke alltid med førstnevnte måte å bestemme kjønn på. Denne forskjell i resultat kan vi beskrive som kjønnsinkongruens.

3): I mars 2016 forventes et paradigmeskifte med hensyn til bestemmelse av juridisk kjønn i Norge. Sannsynligvis vedtar politikerne en ny lov: Alle kan selv få bestemme sitt juridiske kjønn etter å ha utfylt en egenerklæring. Det betyr at samfunnet skal akseptere det enkelte individs egen oppfatning av sin kjønnsidentitet. Vi skal altså godta at toppkompetansen på vår kjønnsidentitet ligger i «sentraladministrasjonen» i hjernen, - hvor info fra alle cellene i kroppen og info fra omgivelsene via sansene samles. 

Forøvrig formoder jeg at det snart i Norge blir lovlig å bli registrert som «tredje kjønn»/intersex. Slik har det vært i mange år i Nepal, Pakistan, India, Bangladesh, Australia og New Zealand, - de siste par årene også i Tyskland, Danmark og Malta.

I det følgende vil jeg bruke beskrivelsen maskulin (mannlig) om egenskaper som oftest forekommer hos de som ser ut som mann ved inspeksjon av ytre genitalia. Tilsvarende bruker jeg feminin (kvinnelig) i relasjon til kvinne.

Forskning tyder på at enkelte organismer øker artens overlevelsesevne ved overgang fra enkjønnet til tokjønnet stadium. Om en slik evolusjonsmessig utvikling over milliarder av år ligger forut for Bibelens billedlige fremstilling av Adam og Eva, kan ingen vite. Men hvis vi følger tanken om at Eva utviklet seg fra et ribben av Adam, må det bety at femininiteten hos Eva stammet fra Adam. Men intet i Bibelen tyder på at Adam ga fra seg alle sine feminine egenskaper. Det samsvarer med at alle menn er født med t. eks. brystvev og brystvorter som hos kvinner. Nyfødte gutter kan produsere «heksemelk» Menn kan dessverre også oppleve det kvinnelige fenomenet å dø av brystkreft.

Utfra både Bibelens skapelsesberetning og evolusjonslæren kan vi forvente at vi alle har en blanding av maskuline og feminine egenskaper. En person kan til eksempel i det ytre se ut som en mann, men ha eggstokker i stedet for testikler i pungen, eller ha et feminint reaksjonsmønster i de områder i hjernen som stimulerer reproduksjonsorganene. (Se forskning av Ivanka Savic.)

Ingen kan beskrive i detalj hvordan denne blandingen har oppstått. Med vår ringe forstand må vi bare godta de fakta vi ser i skaperverkets mysterium. At noen kan oppnevne seg selv som en slags overdommer og sortere mennesker etter en "genetisk-vellykkethets-skala", er for meg ubegripelig.

Det har vært lite fokus på vitenskapelige fakta om kjønnsmangfoldet blant oss. Denne vegringen er kanskje ekstra uttalt blant kristne. I Norge henger det kanskje sammen med en unøyaktig/upresis/villedende oversettelse av skapelsesberetningen i vår norske bibel, hvor det i 1. Mos 1, 27 står «..til mann og kvinne skapte han dem».

 I følge Bauer greske leksikon (University Press Chicago revidert versjon 1979) er den rette oversettelsen fra Septuaginta (skrevet 100-200 år f. Kr.): male and female, (–altså mannlig og kvinnelig).

Og i Vulgata (ca. 400 år e.Kr.):  Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos.

Og i 1853 oversatte den tysk-jødiske bibeloversetteren Ludwig Philippson 1. Mos. 1,27 slik: "Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; männlich und weiblich schuf er sie."

Og i Basic English 1964: "....male and female he made them."

Hvorfor vi har denne diskrepansen mellom oversettelsen til norsk og til de store verdensspåkene, vet ikke jeg. Men i 2011-utgaven fra Bibelselskapet står anført en fotnote til 1. Mos. 1,27: Hebr. har "mannlig og kvinnelig". Kanskje blir det forandret neste gang Bibelen skal revideres?

Det kan ta tid å forandre samfunnets innhold i et begrep. Våre forfedre  at jorden var flat, men når «vidvinkelen» ble tilgjengelig for hvermansen, snudde opinionen, og jorden ble oppfattet som rund.

I vår IT-verden er «vidvinkelen» lett tilgjengelig for alle. Derfor kan vi håpe på raskere snuing av innholdet i begrepet kjønn, - som nå kan bygge på nye metoder for klassifisering.

Jeg tenker at delegatene til vårens Kirkemøte bør bli godt oppdatert på nye vitenskapelige fakta angående kjønn. Hvis de vedtar mer enn én vigselsliturgi (som kan brukes av alle), vil kirken være sikret en årelang indre strid, - i tillegg til anklager om diskriminering og brudd på menneskerettighetene.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

En mann med eggstokker i pungen

Publisert nesten 5 år siden
Ingunn Løkstad Salvesen. Gå til den siterte teksten.
En person kan til eksempel i det ytre se ut som en mann, men ha eggstokker i stedet for testikler i pungen,

er en like sjelden rarietet som en mann med to hoder. Å fremstille dette som noe bortimot en normalvariant er derfor et skikkelig bomskudd. 

Sannheten er at de aller fleste menn har testikler i pungen, og de aller fleste kvinner har eggstokker i bukhulen. Og de aller fleste mennesker har bare ett hode.


Heldigvis. 

Kommentar #2

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Det er da svært hvor vi skal bli forklart hvor feil vi har oppfattet både livet, blomstene og biene?

Kommentar #3

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Rart ikke de intellektuelle skjønner det?

Publisert nesten 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Sannheten er at de aller fleste menn har testikler i pungen, og de aller fleste kvinner har eggstokker i bukhulen. Og de aller fleste mennesker har bare ett hode.

Selvsagt er det en spydighet men spydighet er vel det som blir massenes reksjoner på samfunnets intellektuelle elites merkverdighet og tåpelige påfunn. For prøv å dra på noen fester med lastebilsjåfører, forskalingsnekkere, renholdsarbeidere, butikkansatte, elektrikere, dvs. de det er definitivt flest av og som forholder seg til livets realiteter.  Vi som er kristustroende kan sannsynligvis ta kjønnsdebatten med knusende ro når alt kommer til alt. Biologien vil trenge seg på og fungere som den har gjort i noen millioner år, enten vi snakker om maur eller mennesker. Ingen jus kan demme opp for fjortisjenters Justin Bieber-feber. Her ser vi biologien i full utfoldelse. Samme mekansisme ser vi på messer for teknologi. Ingen kvotering eller likestillingskampanjer kan få kvinner til å rope halleluja for nye teknologiske landevinninger.  Samme gjelder to-kjønnet formering. Forskjellen før og nå er at stat/kirke melder seg av virkeligheten, folk vil finne sammen, pare seg og sette unger til verden som før.  Lovverket løper etter realitetene og utopistene kan bare stå der med sine drømmerier for deretter å reparer skadene på skattebetalernes regning.  Dette siste er jo litt kjipt men vi som har advart mot utviklingen har jo ingen skyld. 

Kommentar #4

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Tusen takk

Publisert nesten 5 år siden

Ingunn Løkstad Salvesen for et veldig informativt og velskrevet innlegg! :-) 

Det er ingen vits i å bortforklare vitenskapelige fakta med morsomheter, noe de som vil forstå, også forstår ... om de kaller seg kristne eller annet. 

De fleste mennesker er jo heldige og får sine riktige kjønnsidentiteter til å klaffe helt både innvendig og utvendig, og det er selvsagt bra at det går slik i de aller fleste tilfeller. Men det er også noen som ikke får helt full klaff, og disse menneskene er jo også fullverdige individer i vårt skaperverk, så vidt jeg kan bedømme. Dette kommer så klart frem i ditt innlegg.

Slike uregelmessigheter ser ut til å skje sporadisk i alle skapninger. For noen år siden var vi med vår Nusse-pus til dyrlegen for å kastrere hen. Da vi hentet den fortalte dyrlegen at pusen vår hadde vært tvekjønnet ... med eggstokker, testikler og livmor, og at det var første gangen han hadde vært ute for et slikt tilfelle, så den hadde blitt nøye fotografert og bildene ble bevart for undervisning senere ... hvis vi tillot det, noe vi gjorde. Etterpå ble pusen hetende Nusse-Per, noe våre jenter fant på, siden hen var tvekjønnet.

Takk igjen!

Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

"Vitenskapelige fakta"

Publisert nesten 5 år siden
Ingunn Løkstad Salvesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at delegatene til vårens Kirkemøte bør bli godt oppdatert på nye vitenskapelige fakta angående kjønn.

Problemet: Hele kjønnsdebatten er alt annet enn vitenskapelig.

Som ellers skilles ikke mellom fakta (empiri), årsaker, virkning, hypoteser og teorier. Eller høy og lav evidens.

I vår fordummende samfunnsdialog drevet av media, byråkrati, lobyister, politikere, aktivister, osv er vitenskapskritikken nærmest helt fraværende.

Forskning er liksom bare forskning enten det er metaundersøkelser som solid dokumenterer eller det er forskning på en god håndfull av ressurssterke lespers vellykkede barn som generaliseres som beste metaundersøkelse. Eller såkalt kvalitativ forskning som "beviser" hva som helst alt etter hvilken gruppe man spør.

"Alle" misbruker kraften i ord som "forskning", "vitenskap", "kunnskap", osv, mens interessen for faget som sier noe om dette har blitt uinteressant og er en mer eller mindre blindsone for akademikere og journalister.

I alt dette babbelet så skal vi nå leke at vi skjønner de avvikene som ligger utenfor historiens, antropologiens, osv, røde tråder for menneskelig liv. Og den oppvoksende slekt skal lære at de kan velge å vrake mellom alle mulige kreative og allsidige kjønn som er trend i tiden (og derfor SELVFØLGELIG bevist!!!).

Hvor kommer galskapen fra? Jo, fra finansieringen - skattepengene.

Ekstremstatene kan betale for at folk nærmest skal tro på hvilken som helst trend.

Det blir spennende å se hvor grensene går når folk flest reiser seg mot alt idioti.

Når det er sagt: Biologien spiller oss noen puss. DET er empiri.

Det er altså en noen mennesker som trenger vår forståelse grunnet spesielle tilstander som påvirker kjønnstenkningen. Det er imidlertid et sprang derifra og til dagens hysteri.

Til slutt: Jeg skulle ønske at faget vitenskapskritikk ble gjort viktig igjen og at ikke rent få doktoravhandlinger havnet i søppelkassen.

Kommentar #6

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Korrigering av tidspunkt i Stortinget.

Publisert nesten 5 år siden

Via telefon fikk jeg idag opplyst fra Stortinget at det forventede lovforslag angående skifte av juridisk kjønn ikke er kommet til Stortinget enda. Da er det nok liten sjanse for at de får behandlet det i løpet av mars, men forhåpentligvis i løpet av våren 2016.

Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Skadene

Publisert nesten 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Forskjellen før og nå er at stat/kirke melder seg av virkeligheten, folk vil finne sammen, pare seg og sette unger til verden som før. Lovverket løper etter realitetene og utopistene kan bare stå der med sine drømmerier for deretter å reparer skadene på skattebetalernes regning.

Skadene er mye mer omfattende enn folk tror. Det er hele familien som er under angrep på mange arenaer samtidig. Ødelagte relasjoner er skadelig. DET har vi solid forskning på.

18-20 år etter 1992/-93 ble det pluttselig økning i unge uføre. "Ingen" skjønte hvorfor.

Vi lever i et stadig dummere samfunn!

Kommentar #8

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Nettopp

Publisert nesten 5 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
det var første gangen han hadde vært ute for et slikt tilfelle,

Selv har jeg arbeidet som dyrlege siden 1982, og har aldri vært borti et eneste slikt tilfelle på katt, men har sett noen få tilfeller på gris.

Og jeg har ved to anledninger vært borti individer med 2 hoder, en gang hos kalv, en annen gang hos lam.

Så jeg har mine ord i behold: Dette er først og fremst veldig sjeldent, biologiske unntakstilfeller som det blir helt feil å fremstille som normalvarianter, enten vi snakker om mennesker eller dyr.

Kommentar #9

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Kan ikke se

Publisert nesten 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Dette er først og fremst veldig sjeldent, biologiske unntakstilfeller som det blir helt feil å fremstille som normalvarianter, enten vi snakker om mennesker eller dyr.

at jeg har fremstilt slike sjeldne tilfeller som normalvarianter. Jeg tror heller vi er enige her.

Kommentar #10

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det var nå vel så mye myntet på dem

Publisert nesten 5 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror heller vi er enige

som har bestemt at åpningsinnlegget fortjener status som "Redaksjonens lesetips"...

Kommentar #11

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Komm. 10

Publisert nesten 5 år siden

Nååå ... slik å forstå, ... får vel godta den, he he.

Kommentar #12

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Takk for nyttig kommentar.

Publisert nesten 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
veldig sjeldent, biologiske unntakstilfeller som det blir helt feil å fremstille som normalvarianter, enten vi snakker om mennesker eller dyr.

Du bringer inn begrepet "normalvarianter". Det begrepet har en "skygge-side"/bakside i vår tanke. Det assosieres med unormal, og det er et negativt ladet ord. Jeg undres: Hva vil du kalle mennesker med kjønnsinkongruens? Er de unormale?  -  Er det eventuelt fordi de er sjeldne? - Vil du kalle Einstein unormal fordi han hadde en ekstremt sjelden matematisk intelligens? Skal blåklokker regnes som unormale fordi de er sjeldne i forhold til løvetann? I plante- og dyreriket verdsetter vi jo også de sjeldne artene.

Hvilken nytte har du av å bringe inn normalitets-begrepet i forhold til mennesker? Jeg er fullt klar over at vi mennesker har en medfødt trang til flokkmentalitet, hvor gruppens størrelse betyr mye for trygghetsfølelsen. Det gir status å være sterk i forhold til omgivelsene. Det øker selvfølelsen/"selfesteem" å ha noen å se ned på. Å regne seg som en av de utvalgte, gir en velbehagelig selvrespekt. Dette er medfødte egenskaper som ligger i vår menneskelige natur.

Men jeg undres: Har du andre grunner til å dele oss mennesker inn i normale og unormale?

Når det gjelder å beskrive hyppighet av egenskaper hos oss mennesker, har vi gode verdinøytrale ord vi kan bruke, t.eks. "sjelden", "uvanlig" eller angi med prosenter.

Det var kjekt at du fanget opp intensjonen i mitt innlegg. Jeg er ivrig motstander av at vi som kirke skal sortere mennesker etter om de er normale eller unormale. I februar 2005 sendte jeg et brev til Lærenemnda i Den norske kirke, og ba nemnda vurdere hvordan kirken skal forholde seg til hermafroditter (tvekjønnede), transvestitter og transseksuelle. (Kan leses på min webside: https://ingunnlokstadsalvesen.wordpress.com/2013/04/22/brev-til-laerenemda-i -den-norske-kirke/ ) Etter 11 år venter jeg fortsatt på svar i det offentlige rom. Utenom diverse avis-innlegg om dette tema, sendte jeg et innspill til Samlivsutvalget i Den norske kirke, - (lagt ut på verdidebatt.no 27.september 2012).

Det virker som mange av de kirkeaktive ser på mennesker med kjønnsinkongruens som unormale. Det er et syn jeg mener er feil. Jesus formidlet likeverd til alle. Det bør også kirken gjøre. Mangfold er normalt i skaperverket enten det gjelder mennesker, dyr eller planter, - enten det gjelder kjønn, talenter, hårfarge, gangmønster, personlighetstrekk, osv., osv...... Jeg lengter etter en kirke som formidler at alle er likeverdige. Det er ikke mulig hvis vi skal forskjellsbehandle folk etter en vellykkethets-skala. Ser vi på det som et gode at to mennesker får starte/innlede et livslangt forpliktende samliv i en kirke ("foran Guds ansikt") bør det være et gode som alle får tilgang til.

Hvis Kirkemøtet vedtar to forskjellige vigselsliturgier, kan det bli mye krangling hvis prest og brudepar har forskjellige definisjoner på hva som er normalt. Hvis en ny lov i Norge bestemmer at alle selv kan velge sitt juridiske kjønn, kan det bli en stor utfordring for en homokonservativ prest å overbevise offentligheten om at ifølge "Bibelens klare ord" skal kjønn bestemmes ved å ta en titt på de ytre genitalia.

Kommentar #13

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Behandling i Stortinget.

Publisert over 4 år siden

Tiden nærmer seg for behandling i Stortinget av:

Lov om endring av juridisk kjønn.

På nettsiden for stortinget står det nå:

Foreløpig dato behandling i Stortinget:

30.05.2016 

Interesserte kan på nettet se videoopptak fra høringen på Stortinget 28/04-2016. Der får en nyttig info om begrunnelser for lovforslaget. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere