Cathrine Sandnes

1

Velferds-profitører på tynn is

88 prosent av befolkningen vil begrense­ velferdsprofitørenes mulighet til å ta ut profitt fra barnehager og eldreomsorg. Det bør sentrums- og venstrepartiene merke seg.

Publisert: 1. mar 2016

De såkalte velferdsprofitørene er kontroversielle i Norge. Mediene forteller om «asylbaroner» og «barnehagekonsern» som henter rekordhøy privat profitt fra felles velferdsmidler.

Adecco Helse måtte stenge butikken etter at NRK avslørte hvordan selskapet behandlet pleierne sine. Brødrene Løvenskiold fikk ikke engang Høyres støtte da de tappet 100 millioner­ kroner fra den statsstøttede skolen­ Westerdals.

Et ord som «mangfold» klinger unektelig hult hvis konkurranse egentlig betyr at ideelle og offent
lige ­virksomheter fortrenges av kommersielle storkonsern.

Vinden snur. Endringene skjer raskt. I Sverige økte de kommersielle selskapene sin andel av sysselsettingen innen eldreomsorg fra 15 til 25 prosent på seks år under høyreregjeringen til Reinfeldt. Veksten skjedde på bekostning av de ideelles andel. Også innen helse fortrenger velferdsprofitørene både ideelle og offentlige tilbud i Sverige, viser en rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

Lenge virket det uavvendelig at velferdsprofitørene ville seile­ fram på en retorisk bølge av «valgfrihet» og «mangfold» også i Norge. Men vinden har snudd. I hovedstaden har det nye byrådet satt ned foten for all nybygging av kommersielle barnehager. Det er en politisk helomvending fra den rødgrønne regjeringen, som la til rette for kommersielle barnehageeiere­.
Flere andre kommuner gjør som Oslo, og setter stopp for at fellesskapets velferdsmidler skal gå til privat profitt. Nå kommer tallene som viser at disse folkevalgte har folket i ryggen.

Folkets røst. I midten av februar­ gjennomførte Ipsos en meningsmåling for Manifest Tankesmie. Den viser at 88 prosent av velgerne som har tatt standpunkt, vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg. Bare 12 prosent av de som har tatt standpunkt sier seg enige i at «de kommersielle aktørene bør selv bestemme hvor mye profitt de henter ut». 
11 prosent svarer «vet ikke».

De spurte er presentert for flere­ mulige metoder for å hindre at felles velferdsmidler gjøres om til privat profitt. Den tydeligste metoden er å stenge ute de kommersielle selskapene: «Private tilbud innen sykehus, eldre-
omsorg, skole, barnehage og barnevern skal kun drives av ideelle aktører, ikke kommersielle».

59 prosent av KrF-velgerne mener dette er et bra forslag, bare 7 prosent av dem mener det er dårlig. 38 prosent av KrF-velgerne oppgir dessuten at «spørsmålet om å unngå profittmotiverte virksomheter innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern er så viktig» at de vil bytte parti hvis partiet ikke har samme syn som dem.

Tallene for partier må tolkes med mer forsiktighet enn tallene­ for befolkningen som helhet, i en undersøkelse med 931 respondenter. Men 54 prosent av de spurte Ap-velgerne mener­ altså det er et godt forslag å sende de kommersielle aktørene på dør. 14 prosent synes det er et dårlig forslag. 46 prosent av Ap-velgerne sier saken er så viktig at de vil bytte parti hvis partiet ikke er enig med dem.

Blant velgerne totalt er 45 prosent tilhengere av full stopp for kommersielle virksomheter. Bare 22 prosent synes det er et dårlig forslag. Det blir likevel opinionskampen som avgjør utfallet av denne 
saken. Hele 33 prosent av velgerne er usikre på hva de mener.

Vinnersak. For sentrums- og venstre-partiene er dette en potensiell vinnersak. Hvis KrF og de rødgrønne partiene går sammen om en politikk for å sikre at felles­ velferdsmidler faktisk går til felles velferd, vil de ha folket i ryggen. Hvis Høyre og Frp går til kamp for velferdsprofitørenes interesser­, vil de antakelig tape på det. Flere private sugerør i felles-
skapets velferdskasse er ingen populær kampsak.

Dagens Næringslivs avsløringer om eiernes tapping av midler fra Westerdals høyskole, sier litt om hvor svakt de blåblå står i opinionen. Verken Høyre eller­ Frp ville forsvare brødrene Løvenskiolds­ rett til å tjene 100 millioner kroner på Westerdals, til tross for at dette er en kommersiell reklameskole. Hvis dét ikke er greit, hvordan skal det da være greit at kommersielle eiere beriker seg på barnehager, barnevern­ og eldreomsorg?

Ideell eller kommersiell. I motsetning til de kommersielle aktørene, er de ideelle virksomhetene et tradisjonsrikt element i den norske «velferdsmiksen». Noen av de ideelle har gjort sin jobb i det norske samfunnet siden­ før velferdsstaten ble påtenkt­.

Når velferdsprofitørene har brukt opp mye av fellesskapets tillit, blir det enda viktigere for de ideelle virksomhetene å trekke et tydelig skille mot profittmotiverte aktører. På den ene siden: Virksomheter som driver for ideelle formål, enten de er offentlig eller privat organisert. På den annen side: Virksomheter med inntjening i fokus.

De kommersielle selskapenes profittmotiverte eiere og deres bransjeorganisasjoner har lenge brukt de ideelle virksomhetene i sin argumentasjon for «mangfold» og «valgfrihet». Samtidig viser utviklingen i Sverige at kommersielle storkonsern fortrenger de ideelle. Med andre­ ord: Mangfoldet forsvinner. Valgfriheten blir tom retorikk.

Det er selvsagt legitimt å mene at velferdsprofitørene gjør en viktig jobb og ønske en større­ rolle for dem på norske velferdsbudsjetter, slik høyresiden argumenterer for. Men det må også være legitimt å slå ring om fellesskapets­ velferdsmidler.

Barn og syke. Folk flest vil at pengene vi betaler inn i skatt skal brukes til å ta vare på barn, syke og eldre. Pengene bør gå til felles­ velferd, ikke til privat profitt. Likevel­ er det per i dag fritt fram for privat fortjeneste på driften­ av både barnehager, eldre-
omsorg og barnevern. Her har flere partier en jobb å gjøre – dersom de vil være på linje med folket.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 1. MARS 2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

James Stove Lorentzen

1 innlegg  2 kommentarer

sammensurium av påstander

Publisert rundt 5 år siden

Det refreres til at mediene rapporterer at "velferdsprofitørene" henter rekordhøy privat proffit. Hvilken dekning har Manifest for å skrive dette, annet enn å referere til pressen? Her er det et bredt spekter av forskjellige virkosmheter som ikke er sammenlignbare. Det er meningsløst å slenge dette sammen i en retorisk forenkling; "profitører", "baroner", "profitt", ord som forenkler og fordummer debatten. Hva vet du om driftsmarginene i disse selskapene? har du dekning for å si at de er rekordhøye? 

Du skriver; "Folk flest vil at pengene vi betaler inn i skatt skal brukes til å ta vare på barn, syke og eldre. Pengene bør gå til felles­ velferd, ikke til privat profitt." , men du unlater å si at kommunen sparer penger på å konkurranseutsette. Tallene fra både Oslo og Bergen er klare på at de private anbudene er lavere enn kommunenes egne driftstall, til tross for at kvalitet tilegges mer vekt en pris og pleiefaktoren er lik eller høyere hos de kommersielle. Du unlater også å nevne at sykefraværet er mye lavere hos de kommersielle enn i kommunen, hva kan det skyldes?? og hva er effekten av dette for både beboere og eierne??

Det er ingen tvil for meg at de kommersielle og ideele gjør sykehjemsetaten bedre, kreativitet, innovasjon og kvalitetsforbedringer drives frem av denne konkurransen, noe et kommunalt monopol ikke ville klare. Det er de kommersielle sykehjemmene, som Manglerud og Paulus som eksempler, som utmerker seg med nye gode prosjekter og tiltak, som bør heies frem, ikke nedvurderes i en fordummende debatt om "velferdsprofitører", et innholdsløst begrep.

Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Oslo er nærmere stalinistisk styresett.

Publisert rundt 5 år siden

Det er noe som er ubegripelig med venstresida, deres innbitte tro på at all private foretak er forbundet med ondskap, korrupsjon osv som må unngåes for enhver pris.

Alle pengene må lzzm innom statskassa og "velsignes" der før de kan brukes på offentlig foretak.

De er liksom man hører et ekko fra marxsistiske programmet fra Sovjet:

Alle som gjorde aktiv motstand mot kollektiviseringen ble definert som storbønder – kulaki, som ikke fikk være med i kollektivene og som skulle «utryddes som klasse». Store grupper ble deportert til Sentral-Asia eller Sibir, eller sendt i fangeleire.  

Vi kan ha privatdrevet barnehager, asylmottak med barn osv. , men bestemor på anbud er synd.

Hvordan ville samfunnet sett ut hvis vi ikke hadde det private initiativ?

Jeg har sett med egne øyne hvordan det så ut i det kommunistiske Sovjet når grensene ble åpnet.

Skogen brente ned, ingen vedlikehold osv på grunn av at det var ingen som eide noe. STATEN EIDE ALT.

Disse nykommunistene snakker mot bedre vitende og burde besøke slike ettpartistater.

Hvis hun insisterer på å ha bestemor på statlige hjem,så forlanger jeg å få EU-kontroll på et STATLIG verksted neste gang.

Nå skal Oslo bruke millioner av kroner for å omgjøre private sykehjem til kommunale. 

Makan til sludder.

Kommentar #3

James Stove Lorentzen

1 innlegg  2 kommentarer

gallupen

Publisert rundt 5 år siden

etter å ha fått tilsendt gallup undersøkelsen og fått lest igjennom spørsmålstillingen så konkluderer jeg at resultatet av undersøkelsen som dere referer til er uinteressante. Et eksempel; å slå sammen private sykehus(som det er nesten ingen eksempler på i Norge idag) og barnehager(som er helt avgjørende for full barnehagedekning)  i samme spørsmål er helt irrelevant. At Nordmenn er imot private sykehus(Aleris, Volvat) som et alternativ til offentlige sykehus er nok som forventet, mens alle undersøkelser viser at et flertall av befolkningen er godt fornøyd med private barnehager.

Isetedenfor spørsmålet om øremerking kunne man spurt; gitt at kommersielle tilbydere skårer høyere på kvalitet og sparer det offentlige penger, er du enig at kommersielle tilbydere er en berikesle for velferdsstaten?

Kommentar #4

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Barnehageplass gratis!!!!! Stalinistiske tilstander i Oslo

Publisert rundt 5 år siden

Plass i barnehage bør ikke koste en krone i egenbetaling, foreslår byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo. Hun vil ha med seg årsmøtet i Oslo Ap og Ap-landsmøtet på en ny barnehage-reform.

Du går forbii en butikk som selger skjorter til kr 10 per stykk.

Du gå inn og spør om det er feil ved skjorta eller om det er andre grunner for den latterlige prisen.

For ingen tror på slik veldedighet at noen  gir bort skjorter nesten gratis.

Slik er vi har kommet stalinistiske tilstander, alt skal bli gratis. Barnehageplass skal være gratis, men

HVEM SKAL BETALE FOR DENNE?

Vi forstår ikke lenger hva varene egentlig koster. Det er ikke rart at mange ender i luksusfellen mennesker forstår seg ikke på pengenes verdi.

I gamle dager fikk vi lønn i en lønningspose og vi skjønte hvor mye vi hadde å rutte med.

Nå er de som vokser opp så regningssvake at  tall det er bare et symbol på kalkulatoren.

Hvordan skal vi vurdere kvaliteten på varene eller tjenestene  fra tilbyderne, når alt er gratis?

Det  nærmere seg det det kommunistiske samfunn (i kibutzer er vel det nærmeste vi kan komme)med stormskritt.

Alt blir gratis, men du fratas grunnleggende rettigheter.

Staten oppdrar og utdanner barna dine og de forer barna dine med  en ateistisk lærdom og forkvaklet morallære med bare kvinnelige lærere.

Som en lege sa det alle menn blir kjerringer.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere