Levi Fragell

102

Hva skjer med pinsebevegelsen?

Pinsebevegelsens organ Korsets Seier omtaler Visjon Norges annonserte arrangement på Telenor Arena i mai: "Guds kraft var sterkt tilstede i fjor, noe som blant annet resulterte i sterke helbredelser og folk som danset for Herren rundt i hele salen."

Publisert: 29. feb 2016

 

 

Under min oppvekst var pinsebevegelsen Norges største trossamfunn utenfor Statskirken, og i kontinuerlig vekst. I dag er den en av mange minoriteter, preget av   stagnasjon og avsporinger. Lederskapet var en gang sindige forkynnere, ofte med bakgrunn fra metodistene, baptistene, lutherske bedehus o.a. Bibelen sto i sentrum, både på prekestolen og i benkeradene. Ingen gikk til et «møte» uten en bibel i veska eller et nytestamente i lomma. Å stille opp uten en salmebok var utenkelig. Når man i dag stikker innom et pinsestevne for å hilse på gamle venner, står forsamlingen og svaier med hendene i været mens man synger et hallelujakor på tre verselinjer, gang etter gang, og teksten er for sikkerhets skyld gjengitt på skjerm over poporkesteret på scenen. Og når stemningen er ladet tilstrekkelig opp, tar Ånden og Kraften tak i både røst og lemmer.

 Hva har skjedd? Selvsagt er verden ikke den samme fra tiår til tiår. Endring er en naturlig prosess for de fleste sosiale fellesskap. (Og de som mener at en kirkelig tradisjon bør være mer gjenkjennelig fra epoke til epoke, finner seg en utvei til den katolske eller lutherske kirke.) Men er denne utviklingen også en avvikling – av verdier som nettopp burde stå sentralt i organiserte livssyn? Etter min meninng: Ja.

 Flere av seniorene i pinsebevegelsen kjempet for å holde på dette trossamfunns verdighet, som Egil Strand, Martin Ski, min far Øivind Fragell og enkelte av de yngre ledere. Uroen dempet seg etter besøket av de amerikanske helbredelsespredikantene W. Branham og W. Freeman på 40- og 50-tallet, men «trosbevegelsens» inntog fra 60-tallet lot seg ikke stanse. Aril Edvardsen var for dyktig. Han kopierte sine amerikanske forbilder, fikk dem til Norge, startet forlag og bibelskole, kunngjorde sine åpenbaringer fra Gud og fotograferte sine makabre demonutdrivelser. Og etter hvert ble Sarons Dal en møteplass for hele den karismatiske del av kirken – og for politikere og biskoper som anså stedet som en scene for positiv  oppmerksomhet. Men når pinsebevegelsens høyt ansette evangeliesentre gikk i allianse med Jan Hanvold og TV Visjon Norge og stilte opp til regelmessige sendinger og aktiviteter, antok jeg at dette var et feilsteg som ville bli korrigert. Slik ble det ikke. Relasjonen ble styrket, og Hanvold har fremhevet samarbeidet som viktig for sin drift. Likevel var det en ny  skuffelse at pinsebevegelsens hovedorgan Korsets Seier for noen dager siden omtalte Visjon Norges annonserte besøk av den skandaliserte  mirakelpredikanten Guilermo Maldonados i mai -  i en artikkel uten forbehold, og hvor det blant annet heter:

  «Prosjektleder for arrangementet er Jon Egil Stavik. Han uttrykker glede for at Maldonado, som er sterkt etterspurt internasjonalt, i fjor lovte å komme på et nytt besøk til Norge i år. Under besøket i fjor understreket Maldonado at tro er vinduet til det usynlige.

Stavik understreker hvordan Guds kraft var sterkt tilstede i fjor, noe som blant annet resulterte i sterke helbredelser og folk som danset for Herren rundt i hele salen.

Mest kjent er han nok for å ha 19 heltidsansatte som kun er opptatt av bønn.

– Dette er absolutt et tverrkirkelig arrangement som er verdt å få med seg. I ukene fremover vil vi kontakte forkynnere, pastorer og andre kristne ledere fra de ulike kirkesamfunn. Vi håper at hele Kristen-Norge vil være med på denne unike begivenheten.

Det sier Stavik, som også er programleder i Studio Direkte i Visjon Norge, til visjonnorge.com.

– Gud har lagt spesielt Norge på hans hjerte. Det er Europa som trenger vekkelse nå. Så vi takker Gud for alle misjonærer som har kommet hit ifra Afrika, Asia og Amerika, skriver Hanvold på sin facebookside.» 

 

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Enig

Publisert over 5 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Men når pinsebevegelsens høyt ansette evangeliesentre gikk i allianse med Jan Hanvold og TV Visjon Norge og stilte opp til regelmessige sendinger og aktiviteter, antok jeg at dette var et feilsteg som ville bli korrigert. Slik ble det ikke. Relasjonen ble styrket, og Hanvold har fremhevet samarbeidet som viktig for sin drift. Likevel var det en ny skuffelse at pinsebevegelsens hovedorgan Korsets Seier for noen dager siden omtalte Visjon Norges annonserte besøk av den skandaliserte mirakelpredikanten Guilermo Maldonados i mai - i en artikkel uten forbehold, og hvor det blant annet heter:

«Prosjektleder for arrangementet er Jon Egil Stavik. Han uttrykker glede for at Maldonado, som er sterkt etterspurt internasjonalt, i fjor lovte å komme på et nytt besøk til Norge i år. Under besøket i fjor understreket Maldonado at tro er vinduet til det usynlige.

Jeg undrer meg også over at pinsebevegelsen - og Korsets Seier, som jeg har oppfattet som relativt "edruelig" - kan gå god for dette.

Kommentar #2

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Det må tas et oppgjør nå

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg undrer meg også over at pinsebevegelsen - og Korsets Seier, som jeg har oppfattet som relativt
Problemet med utviklingen i TVVisjon Norge og andre tilsvarende kanaler både i Norge og andre land, er kanalenes støttespillere og samarbeidsmiljøer i mer "respektable" miljøer. En rekke kjente profiler i Den norske kirke, politikk og samfunnsliv stiller opp hos Jan Hanvold og bidrar kanalens popularitet og finansiering. Flere av pinsebevegelsens populære predikanter har vært støttende "gjester", og pinsevennenes høyt ærede prestisjeprosjekt, Evangeliesenteret, baserer mye av sin anseelse og støtte på samarbeidet med TV Visjon Norge. Jeg hadde ventet at seriøse kristne organer - som Vårt Land - også hadde bidratt til å avklare dette ansvarsforholdet. Men her er det også total taushet. Hvorfor?
Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Lite tillitvekkende

Publisert over 5 år siden

Jeg ser av en av lenkene i Levi Fragells innlegg at TV Visjon Norges arrangementet i mai karakteriseres som tverrkirkelig, der de inviterer andre kristne kirkesamfunn med, mens de samtidig omtaler kirkens sjelesorg i negative ordelag og sier at den ikke setter mennesker fri. Dette er svært lite tillitvekkende. Det er flott at Levi Fragell setter søkelyset på denne organisasjonen. 

Kommentar #4

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Tverrkirkelig

Publisert over 5 år siden
Ja, Dag Løkke, det er nettopp det "tverrkirkelige" som skaper og øker problemet. Vi har sett det gang etter gang i moderne "kirkehistorie". Hele Norge uskyldiggjorde Aril Edvardsens demon- og mirakelvirksomhet når biskoper og statsråder stilte opp på plattformen hans. Telefonhelbrederen Svein Magne Pedersen "ufarliggjøres" når han inviteres til sommerstevner og kirker. Jan Hanvold håver inn sine millioner av samme grunn - og bidrar til at medmennesker nedverdiges.
Kommentar #5

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Selvransakelse

Publisert over 5 år siden

Jeg ser poenget, nemlig at vi i Den norske kirke bør gå noen runder med oss selv her. I tillegg til å se på hva som eventuelt finnes av usunne trekk internt i vårt eget kirkesamfunn.  

Kommentar #6

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

BLÆST

Publisert over 5 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Pinsebevegelsens organ Korsets Seier omtaler Visjon Norges

Det er blitt så mye blæst rundt dette, at noen henger seg ukritisk på, mens andre trekker seg unna med ekte avsky. Det siste kan foreløpig være Vårt Lands valg. Det vil jo falle naturlig, nettopp for å unngå å gi denne aktivteten ekstra publisitet. Vi får se.

Jeg vet ikke hva som skjer med norske pinsevenner eller kristne venner uansett konfesjoner, men organet "Korsets Seier" virker her ukritisk både i forhold til den omtalte TV-kanalen og dette arrangementet med et nytt eksemplar av demagogisk forkynnelse. Hensikten er åpenbar. Dette er et nytt ledd  i innsatsen for å bygge opp om TV-kanalens posisjon.

Levi Fragells innlegg gir uttrykk for omsorg for den frikirkelige tradisjon, som Pinsebevegelsen i sterk grad har vært med om å utvikle, ikke bare i kraft av sitt antall av medlemmer. Norsk frikirkelighet har vært med på å gi innhold til norsk trosfrihet og kravet om at samtlige tros- og livssynssamfunn skal stå på likefot i forhold til staten. I dette ligger også et innbakt krav om å vise respekt for hverandre som kirkesamfunn, og sikre likeverd.

Vi som husker samtlige av de ledere han nevner - sammen med deres samtidige i andre kirkesamfunn, blant annet metodister, baptister, frie evangeliske, luthersk-frikirkelige og kvekere. Det finnes ikke noe likhetstegn mellom den generasjonens kristne profil og verdier og det lavmål av uttrykksformer, som nevnes her av Fragell, og som klart kan skyldes direkte observasjon i mange sammenhenger, ikke bare blant pinsevenner. Men det er ingen trøst at det skjer MANGE steder.

Det er avgjørende viktig å ikke la seg overkjøre av denne nye "storkanonen", men å besinne oss på hva vi  har stått for og fortsatt står for, slik at det er helt klart også for nye generasjoner. Valget er deres.

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ingen troverdighet.

Publisert over 5 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Ja, Dag Løkke, det er nettopp det "tverrkirkelige" som skaper og øker problemet. Vi har sett det gang etter gang i moderne "kirkehistorie". Hele Norge uskyldiggjorde Aril Edvardsens demon- og mirakelvirksomhet når biskoper og statsråder stilte opp på plattformen hans. Telefonhelbrederen Svein Magne Pedersen "ufarliggjøres" når han inviteres til sommerstevner og kirker. Jan Hanvold håver inn sine millioner av samme grunn - og bidrar til at medmennesker nedverdiges.

Det er ganske spesielt å se Fragell og Johannesen uttale seg om levende kristen virksomhet.

At disse ikke liker forskjellige forkynnere er ikke så merkelig.De har jo tatt avstand fra budskapet de kommer med.

Men samtidig har de visst "godkjent" deler av kristen virksomhet..slike som nåværende biskoper og andre som preker et ullent og uklart budskap.

Det finnes ingen nedverdigelse i å ta imot Jesus. Det er bare noe Fragell har fått for seg.

Kommentar #8

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Hvor mange ganger kan man skape skandale på samme sak?

Publisert over 5 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Pinsebevegelsens organ Korsets Seier omtaler Visjon Norges annonserte arrangement på Telenor Arena i mai: "Guds kraft var sterkt tilstede i fjor, noe som blant annet resulterte i sterke helbredelser og folk som danset for Herren rundt i hele salen."

Hvor mange ganger kan man skape skandale på samme sak? Ikke mange, tipper jeg.

Fragell hadde sin store sjanse da han møtte lederen for Oase-bevegelsen, Simonnes, til debatt i NRKs Verdibørsen. Lufta gikk ut av det hele da Simonnes ba om å få stille Fragell et spørsmål: "Tror du på helbredelse, Fragell?".

Fragell tror ikke på helbredelse. Fordi han tror ikke på Gud. Og han mener Jesus er skadelig for barn.

Det går an å ha ulike meninger om Maldonado. Og det har mange pinsevenner, også. Pinsevennenes organ Korsets Seier kjører åpne kommentarspalter, og der får alle komme til orde, også ateister.

Det går også an å ha mange meninger om Hanvold. Men en ting skal han ha: Det er neppe noen som så sterkt konfronterer sekularismen i Norge. Under forrige skandale-runde hvor NRK oppsøkte han til intervju, fikk vi se i nærbilde en fyr som ba for maten på restauranten. Makan!

Kommentar #9

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Tro og moral

Publisert over 5 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.
Vi som husker samtlige av de ledere han nevner - sammen med deres samtidige i andre kirkesamfunn, blant annet metodister, baptister, frie evangeliske, luthersk-frikirkelige og kvekere. Det finnes ikke noe likhetstegn mellom den generasjonens kristne profil og verdier og det lavmål av uttrykksformer, som nevnes her av Fragell, og som klart kan skyldes direkte observasjon i mange sammenhenger, ikke bare blant pinsevenner. Men det er ingen trøst at det skjer MANGE steder.

Jeg tror ikke lenger på Gud og at Jesus er verdens frelser. Men mine foreldre var troende til sin siste dag. De var gode mennesker. Det var også de fleste av mine kristne venner, også nesten alle mine predikantkolleger. Men ikke alle. Endel ble mer og mer opptatt av sin egen suksess. De begynte å jukse. Skrytet på prekestolen om hva Gud hadde gjort i deres forrige vekkelsesmøte var ikke sant. De leste og hørte om superpredikantene i USA, om profetiene og miraklene. Og de begynte å etterligne. Og de lyktes. Det var smertelig. Jeg sluttet som predikant. Min egen far gråt av fortvilelse - ikke fordi jeg ble journalist i Vårt Land istedet, men fordi han forstod min begrunnelse. Han skrev selv to hefter om denne uverdige utviklingen i deler av pinsebevegelsen. Og idag er det ti ganger verre i miljøer som får stadig større innflytelse. Den samvittighetsfulle og ærlige forkynner Peder Liland har fulgt med i hele denne prosessen, og det han nå skriver rører mitt hjerte. Are Karlsen mener jeg har brukt opp min rett til protest. Jeg følger heller min fars eksempel, og satser på at det etterhvert blir flere av oss.
Kommentar #10

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Analyse

Publisert over 5 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Are Karlsen mener jeg har brukt opp min rett til protest.

Nei - du har all rett til å protestere. Men det blir noe rituelt over dette, når det er samme fenomen som kritiseres og samme fravær av reaksjon år etter år.

Dersom jeg skal komme med et forsøk på analyse, ser den slik ut:

Det eksisterer en løpende kritikk i ulike fora av de fenomen Fragell peker på. Men den kritikken er ikke av Fragells "barnet og badevann"-typen. Man prøver i stedet å komme inn med edruelighet og sunnhet.

Den karismatiske vekkelsen berører hele kristenheten, som Liland er inne på. Men dette er en vekkelse som lederskapet i konfesjonene ikke har bedt om. Den karismatiske vekkelsen er på mange måter ikke ønsket. Den er en genuin grasrotbevegelse, enten vi snakker om Den katolske kirke eller baptistsamfunnet. Siden de karismatiske fenomenene er forankret i grasrota, er det begrenset hva det kirkelige lederskapet kan gjøre, uten å tape legitimitet.

Fragells årlige framstøt er lite virkningsfulle fordi han henvender seg til lederskapet. Han må henvende seg til grasrota. Problemet for ham da, er at svært mange i grasrota har positive, karismatiske erfaringer og et verdensbilde deretter. Fragell er dermed avskåret fra dialog med dem.

Den karismatiske kristendommen er i ferd med å erobre hele kristenheten. Fragell har dårlige odds.

Kommentar #11

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Triste greier, Are

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Den karismatiske kristendommen er i ferd med å erobre hele kristenheten. Fragell har dårlige odds.
- men jeg gir ikke opp. Du har rett i at evangelisk/karismatisk kristendom er fremtidens protestantiske variant. Men om 50 år vil også den tape grunn i den stadig mer opplyste og skolerte del av verden. I mellomtiden får noen av oss gjøre hva vi kan for redde medmennesker fra lureri og bedrag.
Kommentar #12

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Karismatisk kristendom

Publisert over 5 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
- men jeg gir ikke opp. Du har rett i at evangelisk/karismatisk kristendom er fremtidens protestantiske variant. Men om 50 år vil også den tape grunn i den opplyste og skolerte del av verden. I mellomtiden får noen av oss gjøre hva vi kan for redde medmennesker fra lureri og bedrag.

Karismatisk kristendom handler i liten grad om massemønstringer med store predikanter. Karismatisk kristendom handler om erfaring av Den hellige ånd, av Guds kraft og nærvær. Som regel gjør mennesker disse erfaringene i små, enkle samlinger eller også når de er alene.

Inspirasjonen bak karismatikken er Skriften selv. Skriften er full karismatikk. At mennesker i dag opplever dette som en realitet i eget liv, er forutsetningen for at kristendommen skal overleve og ekspandere.

De fenomenene du kritiserer, er marginale i forhold til den virkeligheten karismatiske kristne lever i. Men det finnes berøringspunkter, hvilket gjør temaet relevant.

Kommentar #13

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Mitt innlegg

Publisert over 5 år siden
Dette innlegget var ment som et forsøk på å knytte an til den bølgen av kritikk mot karismatikken som nå i mars vil stå sentralt i pressen, bl.a. på grunn av VGTVs avsløring-serie - og pga andre forestående mediale begivenheter. Vårt Lands debattredaktør har valgt ikke å fremheve dette utspillet, men jeg vil anta at denne viktige debattspalten ikke har sløvnet hen når det gjelder temaet. Spesielt interesserte får/bør lese Stian Kilde Aarebrot i VG idag. Dagene som kommer blir interessante.
Kommentar #14

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Samme sak ?

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Hvor mange ganger kan man skape skandale på samme sak?

Utgangspunktet i denne tråden er Levi Fragells utfordring om åpenhet, ikke om det Are Karlsen omtaler som en gammel sak, som på denne tråden skal forsøkes brukt nok en gang, for å kunne kritisere oppslaget i Korsets Seier om et konkret arrangement: "Hva skjer med pinsebevegelsen ?"

I det livsynsåpne samfunn i Norge bør det være enkelt å akseptere, at vi fra ulike hold har omsorg for hverandre, ikke minst om dette dreier seg om noe så forkastelig som kvakksalveri. Spørsmålet er om det faktisk er dette vi står overfor, eller om det er en troverdig form for kristentro, som ikke overkjører eller krenker noen. Det gjenstår å se, men Levi Fragell har brydd seg om å reise dette som en NY sak som kan treffe mye bredere enn kun pinsebevegelsen i Norge.

De unge generasjoner tar sine valg for dagen og morgendagen, og det skal de selvsagt gjøre. Men i den grad den generasjonen som nå er eldre og snart utdødd kan være til hjelp, får vi vel lov å forsøke å være det ?

Problemet er selvsagt ikke genuin karismatikk. Vi opplever helt nødvendige og naturlige generasjonsskifter, der nye tar ansvaret og skal prege dagen og morgendagen. Heller ikke det er problemet. Kravet er ekthet, ikke minst fordi Mesteren selv er "full av nåde og sannhet" (Joh 1:14d). PROBLEMET er de ulike former for kvakksalveri, som ofte rammer uskyldige og velmenende mnennesker, og som fortjener å bli avkledd som det dette faktisk er.

Kommentar #15

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

Er det noen på dette forumet som tror på dette?

Publisert over 5 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
arrangement på Telenor Arena i mai: "Guds kraft var sterkt tilstede i fjor, noe som blant annet resulterte i sterke helbredelser

Det kunne vært interessant å høre om det er noen som tror det skjedde "sterke helbrdelser" i fjor?

Kan noen også fortelle meg hvorfor det er disse som kommer på møtene i privat jetfly som er best på helbredelser?  Er ikke denne personlig rikdommen som både leder av Visjon Norge og andre forkynnere har rett og slett ukristelig? (var det ikke noe med kamel og nåløye? )

Kommentar #16

Anders Torp

6 innlegg  59 kommentarer

Helbredelse og drivelse av seksuelle demoner

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Fragell tror ikke på helbredelse. Fordi han tror ikke på Gud. Og han mener Jesus er skadelig for barn.

Blir nysgjerrig, Are Karlsen: Syns du helbredelser er bra? Men hva da med å kaste ut seksuelle demoner, som Maldonado gjør av ungdommer? Han mener for eksempel at onani er forårsaket av demoner, og at det er en seksuell synd.

Kommentar #17

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Anders Torp. Gå til den siterte teksten.
Men hva da med å kaste ut seksuelle demoner, som Maldonado gjør av ungdommer? Han mener for eksempel at onani er forårsaket av demoner, og at det er en seksuell synd.

Om noen hadde kastet ut overvektsdemoner fra ungdommer som selv mente på at de hadde et vektproblem, så ville det sannsynligvis blitt anmeldt og stoppet. Å krenke ungdommer på en slik måte, burde det vært et lovverk som forbød. Og helst med fengselsstraff, for dette er både skadelig og ødeleggende for de unge sitt syn på egen kropp og seksualitet. 

Tenke seg til jenter og gutter som allerede er usikre på eget kroppsbilde. At noen tukler med deres private forhold til egen kropp på den måten, er minst like ille som om de hadde tatt i noe fysisk ellers, som feks vekt.

Jeg blir både sint og får en kvalmende følelse i magen når jeg hører om slike overgrep mot barn og unge. 

 

Kommentar #18

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Kast deg i havet.

Publisert over 5 år siden

Kan noen også fortelle meg hvorfor det er disse som kommer på møtene i privat jetfly som er best på helbredelser? Er ikke denne personlig rikdommen som både leder av Visjon Norge og andre forkynnere har rett og slett ukristelig? (var det ikke noe med kamel og nåløye? )

Jeg tror at de fleste her på tråden er sosialister og tror mer på Staten enn på Gud.

Her i landet så har kirkeorganisasjonene sugerør i Statens pengebinge og prekenen blir jo deretter.

Mens andre kirken (for eks. i USA må skaffe penger fra menigheten for spre evangeliet. (Derfor blir det mye mas om penger som noen mener.)

Skal altså utbredelsen av evangeliet foregå i sekk og aske på apostelens hester?

Ja det kommer mye penger inn, men det brukes mye penger på evangelisering. (Hvis fokuset blir bare på penger så er jo man på gale veier.)

Jeg skjønner ikke Levi Fragell sin agenda.

Han tror ikke på bibelen, men er likevel opptatt av virksomheten.

Forstå den som kan.

Jeg tror det står og faller med dette skriftstedet:

21 Jesus svarte dem: «Sannelig, jeg sier dere: Dersom dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fikentreet. Også om dere sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet’, så skal det skje. 22 Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro.»

De kristne skal kunne gjøre det som Jesus gjorde, ja til og med større mirakler med tro: altså helbrede, kaste ut onde ånder osv.

Kan ikke de som tror dette, få lov til å bruke dette i sin tjeneste?

Jeg har fulgt Andrew Wommack i flere år nå (awmi.net) og han tror på dette skriftstedet og  har en enestående helberdelsesprosent i sin virksomhet. Vekket tre mennesker fra døden (sin egen sønn).

Men disse menneskene synes det ikke er bra med helbredelse eller frelse?

En mann leste mitt innlegg  på Dagen.no og jeg fikk beskjed at jeg var på vei til et visst sted, men han skulle be for meg.

Hva slags holdninger er dette?

Kommentar #19

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner ikke Levi Fragell sin agenda.

Han tror ikke på bibelen, men er likevel opptatt av virksomheten.

Jeg tror heller ikke på Bibelen. Men hjernevasking og/eller krenking av barn og unge er noe som angår oss alle, uansett hvilken "organisasjon" eller gruppe som utøver former for dette. 

 

Kommentar #20

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 5 år siden

. Men hjernevasking 

Hva gjør du når du skal inn i et hus du ikke har vært i før?

Kanskje huset raser sammen?

Ber du om arkitekttegningene, sjekker om om bærekraften er sterk nok osv.

Tør du gå inn før du har sjekket alt dette?

Aha, du stoler på bygningsmannen.

For å gå gjennom livet med all den bekymringer og gleder, så må vel du ha noen strategier og prinsipper som du følger?

Men alt dette er jo hjernevasking?

Kommentar #21

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Dokumentasjon?

Publisert over 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Vekket tre mennesker fra døden (sin egen sønn).

Og dette kan selvsagt dokumenteres?  Ikke sant, Rasmussen?

Kommentar #22

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Og dette kan selvsagt dokumenteres?

Gå til nettstedet og få det bekreftet. Familien Wommack ble budsendt til sykehuset og han vekket sin egen sønn til live etter å vært erklært død i 5 timer. Alt er åpne kilder og jeg kan ikke tenke meg at Andrew Wommack ville lyve om noe slikt. Hadde dette vært bløff, vlle hans kirke vært død.

Kommentar #23

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Hadde dette vært bløff, vlle hans kirke vært død.

Det skal du ikke være så sikker på.  I enkelte miljøer har humbug svært gode livsvilkår.

Kommentar #24

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

sannheten har dårlig kår

Publisert over 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Gå til nettstedet og få det bekreftet. Familien Wommack ble budsendt til sykehuset og han vekket sin egen sønn til live etter å vært erklært død i 5 timer. Alt er åpne kilder og jeg kan ikke tenke meg at Andrew Wommack ville lyve om noe slikt. Hadde dette vært bløff, vlle hans kirke vært død.

Du går virkelig rundt og tror på dette?

Da kan man jo fprtå hvor mye galt tro kan gjøre med mennesker

Kommentar #25

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Men når pinsebevegelsens høyt ansette evangeliesentre gikk i allianse med Jan Hanvold og TV Visjon Norge og stilte opp til regelmessige sendinger og aktiviteter, antok jeg at dette var et feilsteg som ville bli korrigert. Slik ble det ikke. Relasjonen ble styrket, og Hanvold har fremhevet samarbeidet som viktig for sin drift.

Så ser vi det: Når Kristus Jesus ikke får de som bekjenner sin tro på Ham til å lytte etter Åndens veiledning, må Han bruke en som bekjenner seg som ikke-troende til å formidle sannheten. Og det er ikke bare Evangelisenteret som har knelt for TV Visjon Norge, kanalen som ikke skiller mellom "surt og søtt", men også sprer ut vranglære. Det går uker mellom hver gang jeg besøker kanalen, men når jeg gjør det, kommer det nesten alltid uttalelser jeg vil kalle ubibelske og kjødelige. Som disse: "Å rulle rundt på golvet og le er berøringer av Herren". "Her er vi gærne på den greie måten". "Den Hellige Ånd sa jeg skulle gifte meg med denne mannen" (en som var skilt flere ganger).  Jeg har også hørt en programleder komme med en hånlig bemerkning om folk som sliter (med helsa) om morgenen. Profetier har også blitt hausset opp, som at Ariel Sharon skulle bli frisk og ta over statsministerembetet i Israel igjen. Denne profetien ble også sendt på kanalen lenge etter Sharons død. 

Jeg spør: Om menigheten du går i hadde oppført seg slik VN (som kaller seg en menighet) gjør, og også opphøyet vranglærere, hadde du funnet deg til rette og sagt at menigheten din var vel bevart i Ordet? Men, dessverre, så har jo også mange "vanlige" menigheter forlatt Ordet: De ansetter mennesker som lever i urene forhold, for - "de er jo så flinke talere, de synger jo så fint, de er så frimodige, så snille, de blir jo så såret hvis vi praktiserer hva Kristus forkynte."

Menighetsledere, også de som har inngått partnerskap med VN, bør be Davidsbønnen oppriktig om ransakelse.

Så kan man undres: Hvorfor stiller folk med god bibelsk kunnskap og integritet opp i VN? Hvorfor samarbeider de med en kanal som kaller seg en menighet, men langt fra har kvaliteter vi kjenner fra Bibelen om hvordan en menighet og menighetsledere skal te seg og å forkynne? Er det fascinasjonen over å se seg selv på skjermen som driver folk til samarbeid? Om så er: En kristen bør alltid ha "rent mel i posen" - la Den Hellige Ånd lede seg, ikke kjødets og øynenes lyst. 

Levi Fragell - Kristus leter etter deg.

Kommentar #26

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Er det og ikke å tro en vrangforestilling? En rykker tilbake til starten av sivilisasjonen?

Publisert over 5 år siden

Kommentar # 24  Du går virkelig rundt og tror på dette?

Jeg synes du antyder en vrangforestilling?

Men dette er det som kalles for tro?

Hvilken gud tilber du? Er det deg selv?

I alle samfunn til alle tider har stilt seg disse spørsmål:

Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen og hva er hensikten med livet.

Det er jo dette som kalles for religion og jeg må jo konstantere at du er uten tro på noe som helst.

Tenk deg:

Solen går ned og  du ser på  alle lysene i byen fra byene som skinner.

Så løfter du blikket over horisonten og du ser milliarder av lyspunkter over horisonten.

Du konkluderer med at det vi ser er fiktive lys som kommer fra et sted vi ikke vet hvor.

Jeg sier at dette er dette er en del av skaperverket  Gud  har skapt.

Denne tanken at  universet er skapt ved en tilfeldighet, er en vrangforstilling som dukket opp for 200 år siden.

Kommentar #27

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det er omvendt.

Publisert over 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen og hva er hensikten med livet.

Det er jo dette som kalles for religion og jeg må jo konstantere at du er uten tro på noe som helst.

Det å stille disse spørsmålene, er undring.

Det å postulere svar på disse spørsmålene, er religion.

Kommentar #28

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Agenda ?

Publisert over 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner ikke Levi Fragell sin agenda. Han tror ikke på bibelen, men er likevel opptatt av virksomheten.

Denne tråden ble startet med et klart spørsmål, som åpent viser hva denne tråden skulle dreie seg om.

Agenda må jo oppfattes som et opplegg til handling, og i dette tilfelle er det klinkende klart. Jeg går da ut fra at Knut Rasmussen bruker ordet i denne betydning, og ikke opererer med tanker om en slags hemmelig handlingsplan med helt andre mål enn å rette søkelys mot det nevnte problemet, som må oppleves krenkende og forkastelig, uansett hvor vi personlig måtte befinne oss, når det gjelder tro og livssyn.

Bibelen er ingen ukjent faktor i vår samtid og historie. Det samme gjelder virksomheten innen ulike tros- og livssynssamfunn, som norsk lov tillater og som Staten ser med velvilje på. Men norsk lov tillater IKKE og ser IKKE med velvilje på humbug.

Problemet i denne tråden er selvsagt ikke Levi Fragells forhold til Bibelen, og slett ikke hans omsorg for at tros- og livssynssamfunn ikke manipuleres av humbugmakere. En får nesten inntrykk av at Knut Rasmussen faktisk tror dette.

Kommentar #29

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Drivkraften er antisemitisme?

Publisert over 5 år siden

Problemet i denne tråden er selvsagt ikke Levi Fragells forhold til Bibelen, og slett ikke hans omsorg for at tros- og livssynssamfunn ikke manipuleres av humbugmakere. En får nesten inntrykk av at Knut Rasmussen faktisk tror dette.

Agendaen her på tråden er å angripe den eneste kanalen vi har for kristenkonservative og som  samtidig støtter Israel.

Er dette en form for antisemmitisme som driver disse menneskene?

Dette har vi sett gang etter gang her på tråden og det slitsomt.

Det er en slik splitt og hersk mentalitet gående som ikke er bra og til tider ondsinnet.

Det som også ligger under  er å angripe amerikansk kristendom som mange på tråden anser som vranglære.

Gud bruker også disse kirker hvis det  prekes ut fra skriften. 

Kan ikke de som vil benytte seg av kanalen få gjøre det uten innblanding, vi har da religionsfrihet her i landet.

For de som ikke tåler denne kanalen er mitt råd : Keep out.

Kommentar #30

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Ikke enig

Publisert over 5 år siden
Anders Torp. Gå til den siterte teksten.
Blir nysgjerrig, Are Karlsen: Syns du helbredelser er bra? Men hva da med å kaste ut seksuelle demoner, som Maldonado gjør av ungdommer? Han mener for eksempel at onani er forårsaket av demoner, og at det er en seksuell synd.

Jeg er ikke enig i denne type kobling mellom seksualitet og demoner.

Når det gjelder synd i forhold til seksualitet, er hva Jesus sier normen.

Kommentar #31

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Observere

Publisert over 5 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.
Utgangspunktet i denne tråden er Levi Fragells utfordring om åpenhet, ikke om det Are Karlsen omtaler som en gammel sak, som på denne tråden skal forsøkes brukt nok en gang, for å kunne kritisere oppslaget i Korsets Seier om et konkret arrangement: "Hva skjer med pinsebevegelsen ?"

I det livsynsåpne samfunn i Norge bør det være enkelt å akseptere, at vi fra ulike hold har omsorg for hverandre, ikke minst om dette dreier seg om noe så forkastelig som kvakksalveri. Spørsmålet er om det faktisk er dette vi står overfor, eller om det er en troverdig form for kristentro, som ikke overkjører eller krenker noen. Det gjenstår å se, men Levi Fragell har brydd seg om å reise dette som en NY sak som kan treffe mye bredere enn kun pinsebevegelsen i Norge.

De unge generasjoner tar sine valg for dagen og morgendagen, og det skal de selvsagt gjøre. Men i den grad den generasjonen som nå er eldre og snart utdødd kan være til hjelp, får vi vel lov å forsøke å være det ?

Problemet er selvsagt ikke genuin karismatikk. Vi opplever helt nødvendige og naturlige generasjonsskifter, der nye tar ansvaret og skal prege dagen og morgendagen. Heller ikke det er problemet. Kravet er ekthet, ikke minst fordi Mesteren selv er "full av nåde og sannhet" (Joh 1:14d). PROBLEMET er de ulike former for kvakksalveri, som ofte rammer uskyldige og velmenende mnennesker, og som fortjener å bli avkledd som det dette faktisk er.

Gammel sak: Nå mente jeg selvfølgelig ikke at denne saken er gammel, - den har jo oppstått i media de siste dagene. Men saksforholdet er gammelt, - Fragell har gått ut mange ganger med samme type sak og samme oppfordring til ledere.

Om åpenhet: Hva slags utfordring om åpenhet er det snakk om? Gjelder ikke saken et offentlig møte som til og med sendes live på TV?

Det som er pussig, er at kritikerne alltid er aktive i forkant. Men man får aldri rapporter som inneholder observasjoner av kritikkverdige forhold.

Jeg utfordrer derfor alle som er bekymret til å oppsøke arrangementet og observere hva som skjer. Interaksjonen mellom forkynner og publikum kan være særlig interessant.

Kommentar #32

Anders Torp

6 innlegg  59 kommentarer

Bra Fragell advarer, Are?

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke enig i denne type kobling mellom seksualitet og demoner. Når det gjelder synd i forhold til seksualitet, er hva Jesus sier normen.

Dersom du ikke er enig i den type kobling mellom seksualitet og demoner, så er det vel kanskje positivt for Kristen-Norge at Fragell ytrer sin bekymring over at Maldonado mottar støtte fra Hanvold og TV Visjon Norge? 

Anbefaler deg å se denne videoen der Maldonado kaster seksuelle demoner ut av ungdom: https://www.youtube.com/watch?v=mSpt6Jm8SJo 

Kommentar #33

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Ja til kritikk

Publisert over 5 år siden
Anders Torp. Gå til den siterte teksten.
Dersom du ikke er enig i den type kobling mellom seksualitet og demoner, så er det vel kanskje positivt for Kristen-Norge at Fragell ytrer sin bekymring over at Maldonado mottar støtte fra Hanvold og TV Visjon Norge?

Anbefaler deg å se denne videoen der Maldonado kaster seksuelle demoner ut av ungdom:

Rent generelt: Predikanter av alle slag må vurderes kritisk og åpent.

Problemet med å ta inn predikanter fra andre kulturer, kan være variasjoner i teologi. Maldonado har muligens en teologi som går ut på at all synd er forårsaket av demoner. I vår egen kristne tradisjon snakker vi om å være fristet av Djevelen.

Derfor er det heller ikke snakk om eksorsisme i tradisjonell forstand, slik du antyder. Det er snakk om en felles bønn over en forsamling, hvor han nevner omtrent alt som er av seksuelle synder, inklusive abort. Som kjent, abort mener også kristne i Norge er synd.

Men altså: Ja til kritikk fra både Fragell og andre. Men det er ingen grunn til å legge seg flat for enhver kritikk.

Kommentar #34

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Mangel på tro har store skadevirkninger.

Publisert over 5 år siden

Fragell går ut  og advarer oss mot skadelige virkninger av kristendommen.

Jeg mener det er større skadevirkninger med mangel på tro.

Hvis framtidstroen ( det kristne håpet) forsvinner, vil nihilismen bli resultatet. 

Klimafantastene er vel farligere, de skremmer med at hvis 2 graders målet ikke nås så går alt går  til helvete. Det er så mye negativ tenkning som spys ut av media for tiden at mange har skrudd av.

La Boheme er et opera med tragist slutt, hovedpersonen dør. Men alle er ikke klar over hvorfor en tidlig død inntreffer.

Handlingen utspiller seg i kunstnerkretser i det senere 1800-tallets Paris og de bærende rollene er poeten Rodolfo (tenor), skredderen Mimi (sopran), maleren Marcello (baryton), musikeren Schaunard (baryton), filosofen Colline (bass) og den tidligere sangeren Musetta (sopran).

Rodolfo ville ikke binde seg til Mimi?

Grunnen var at han ikke trodde at  lykken ville vare!

Denne vantro eller negative holdning er som en gift som sprer seg og ødelegger.

Strindberg er jo inne på det samme tema.

Mange unge vil ikke gå ut i livet for framskrittstroen mangler.

Hva er det som skjer med mange ungdomer jo dør av anereksia, kreft  osv av denne dødelig gift, nihilismen.

Som pensjonist ser jeg hvor utbredt denne neagativismen er og hvor ødeleggende den er.

Kommentar #35

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Anbefaler deg å se denne videoen der Maldonado kaster seksuelle demoner ut av ungdom:

Detter er da ikke noe nytt. Derek Prince har jo skrevet bøker om hvordan kaste ut demoner.Du får ta fram den gamle predikanten igjen. Verdt å studere for en nykomling.

Kommentar #36

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Respekt

Publisert over 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Detter er da ikke noe nytt. Derek Prince har jo skrevet bøker om hvordan kaste ut demoner.Du får ta fram den gamle predikanten igjen. Verdt å studere for en nykomling.

Dette blir desverre litt flåsete. Det er grunn til å ha respekt for Torps erfaringer fra kristne miljøer med en tvilsom praksis på dette området.

Kommentar #37

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Hva gjør du når du skal inn i et hus du ikke har vært i før?

Kanskje huset raser sammen?

Jeg tror heller det er bedre å sammenlikne med en historie en fremmed forteller deg, som høres ut til å "være for godt til å være sann". Erfaringsmessig så vet vi som forbrukere at mennesker som forsøker å overbevise deg om å kjøpe en ting eller et budskap som høres så bra ut at det nesten må være for godt til å være sant, gjerne selger noe som faktisk er for godt til å være sant. 

Noen selgere er faktisk så overbevist at de tror på det selv, uansett hvor hinsides utrolig ting høres ut, og uansett hvor lite beviser de faktisk har for at det de selger er reelt eller holder det som loves. 

 

Kommentar #38

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Men det er ingen grunn til å legge seg flat for enhver kritikk.

Så lenge man selv ytrer seg eller handler på vegne av en form for "budskap", så har man allerede åpnet opp for motargumenter. Så lenge det er ytringsfrihet så kan hvem som helst uttale seg og komme med sine synspunkter og meninger. 

Det å få motargumenter er en selvfølgelig kostnad man påtar seg ved å ytre seg på en eller annen måte. Man kan aldri forvente å kunne si noe eller handle på et vis som har en form for budskap, at alle andre enten holder kjeft eller er helt enig i det man sier eller driver med.

Og dersom man har problemer med at andre enn dem som er "innafor" etter egen definisjon og kriterier ytrer seg, så er det all grunn til å være ekstra skeptisk, for det betyr egentlig alt for ofte at det som ytres eller drives med rett og slett ikke har argumenter som er holdbare nok til å tåle dagens lys og lupe.

Åpenhet og ærlighet vil alltid tåle kritiske spørsmål og dagens lys, uansett om de kommer fra ens "nærmeste" eller om de kommer fra grupper av mennesker som står langt fra det man driver med eller de ytringer man kommer med.

Man trenger selvfølgelig ikke å legge seg flat, og spesielt ikke dersom det man driver med faktisk tåler dagens lys og kritiske spørsmål fra alle hold.  

Kommentar #39

Anne Risjord Berg

0 innlegg  5 kommentarer

Pinsebevegelsen - tilbake til røttene

Publisert over 5 år siden

Alle har sine referansepunkter, også Lewi Fragell.

Mitt spørsmål er om vi ikke nettopp er på vei tilbake til de første røttene i pinsebevegelsen. Det finnes oppsiktsvekkende berettelser i en historisk basert roman.

Jeg vil utfordre deg til å lese boken "Lewis reise" av Per Olov Enquist. Det er en roman som inneholder en god del dokumenterbar historie både om Herrnhuterne og om pinsebevegelsen. Jeg leste boken med stor interesse og med et åpent sinn. Den beskriver begynnelsen på pinsebevegelsen i Sverige.

Sindighet og visdom er en del begreper som har tilkommet når man syntes det gikk for urolig og ustrukturert for seg. Har vi blitt smartere? Har Gud sluttet å manifestere seg på slike ville måter?

Eller er det som på pinsefestens dag at "disse er ikke drukne, slik dere tror, men de er fylt av den Hellige Ånd.

Det virker som Åndens manifestasjoner er kommet for å bli, de dukker stadig opp igjen, uansett hvor mye vi prøver å holde orden på saker og ting. La meg skynde meg å si at jeg ikke tror at ALLE manifestasjoner er fra Gud. Folk med diverse problemer kan komme med sin egen sjelelige reaksjon.

Sjekk ut disse røttene og trekk dine egne konklusjoner. Vi tror at Gud kan forårsake tungetale, manifestasjon av sin kraft og sitt nærvær. Jeg har førstehånds kjennskap til mennesker som har blitt konstatert helbredet på overnaturlig måte. De var målbare etter vitenskapelig standard.

Altså, les om Herrnhuterne - "Lewis reise" av Per Olov Enquist.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere