Espen Breivik

1

Tryggere i en verden full av atomvåpen?

Det finnes over 16.000 atomvåpen i verden. Eksplosjon fra bare ett av disse vil kunne ta livet av hundretusener av mennesker­ i løpet av få sekund.

Publisert: 26. feb 2016

Mener vi at verden er et tryggere sted fordi vi truer hverandre med masseødeleggelser, eller burde vi finne andre løsninger på dagens trussel- og sikkerhetssituasjon?

Da atombomben falt i Hiroshima i 1945, ble 270 av 300 leger drept. Av 1.780 syke-
pleiere døde 1.654. Konsekvensene av sprengingen har gitt ringvirkninger som fortsatt gjør seg gjeldene i området bomben falt, over 70 år senere.

Det finnes ingen­ realistisk beredskap eller nødhjelp som på noen måte vil være i stand til å hjelpe­ ofrene­ fra eksplosjonen av en atom-
bombe i dag. Hverken fra Røde Kors, andre humanitære organisasjoner eller myndigheter.

De humanitære konsekvensene er utenfor vår fatteevne. Derfor må debatten om nedrustning ta utgangspunkt i det faktum at bruk av våpenet vil føre til uakseptable menneskelige lidelser og enorm ødeleggelse.

Eksplosjonen fra en atombombe vil ramme på tvers av landegrenser og politiske­ forhold.

Røde Kors har siden 1945 bedt det internasjonale samfunnet om å forby atomvåpen. Gjennom vår 150 år lange historie, har vi vært vitne til ekstreme lidelser forårsaket av krig og konflikt. Vi kan rett og slett ikke tillate konsekvensene ved bruk av atomvåpen.

Arbeidet med atomnedrustning har stått i stampe i mange år. Selv om det er politisk enighet om at atomvåpen bør avskaffes­, beholder stormaktene sine enorme arsenaler.

Dette skjer samtidig som flere og flere stater erkjenner at enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser, og at deres eksistens ikke medfører økt sikkerhet hverken for landene som har dem, eller for oss som ikke har dem.

Snarere tvert imot.

Mange har begynt­ å engasjere seg for at det må bli mer handling og mindre snakk om vi skal få gjort noe med denne enorme trusselen.

I 2013 vedtok også statsministerens parti­ at «Høyre vil arbeide mot spredning av atomvåpen [...] og styrke eksisterende nedrustningsavtaler. [...] Målet må derfor være en verden fri for atomvåpen».

Året etter tok Østerrike initiativ til et løfte der de lover å jobbe aktivt for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen. De inviterte alle andre stater til å slutte seg til løftet. 146 stater har signert, Norge er ikke en av dem.

Samfunnet er i endring, det er også verdens konfliktsituasjon. Med andre typer trussel- og sikkerhets-
situasjoner. Hva ville konsekvensene vært om en bombe gikk av i dag?

Det er over 70 år siden bombene gikk av over Hiroshima og Nagasaki, men siden den tid har vi vært vitne til flere nesten-ulykker. Produksjon, lagring og frakt av atomvåpen er i seg selv et farlig spill.

Diskusjonen om nedrustning og et atomvåpenforbud må ta utgangspunktet i de enorme humanitære konsekvensene bruken av våpenet kan medføre.

Jeg føler meg ikke tryggere i en verden med tusener av masseødeleggelsesvåpen som til en hver tid står klare til å utslette og ødelegge.

Derfor mener Røde Kors og Røde Kors Ungdom at et internasjonalt forbud er eneste veien å gå. Vi har allerede lært av historien, og trenger ikke gjøre de samme feilene igjen. Forby atomvåpen.

Først publisert i Vårt Land 26.2.2016

Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Dette er hodeløs ungdommelig naivitet

Publisert over 5 år siden
Espen Breivik. Gå til den siterte teksten.
Derfor mener Røde Kors og Røde Kors Ungdom at et internasjonalt forbud er eneste veien å gå. Vi har allerede lært av historien, og trenger ikke gjøre de samme feilene igjen. Forby atomvåpen.

Du har rett i noe av det. En reduksjon i antall atomvåpen i verden vil minske sjansen for "vådeskudd". Bekjempelse av spredning av atomvåpen er også en fornuftig ting. Hvorfor er en da så ettergive overfor Iran? Det er lite protester å høre fra bombofobikernes side. Det var heller ingen protester å høre mot Irak da de utviklet atombomber. Det var Israel som ordnet opp i det.

Så til der logikken svikter. Atombomber er kunnskap! Det er bare i et ungdommelig sinn at en kan tenke seg å forby kunnskap. En kan kjempe mot spredning av denne kunnskapen og teknologien men en kan ikke forlange at noen skal glemme den. Hvis en har null atomvåpen i verden har en likevel kunnskapen. Det er bare snakk om hvor lang tid det tar å produsere. Det kan være minutter. Du beveger deg inn på et farlig spill der.

Hvorfor tror du "Nei til Atomvåpen" fikk støtte fra Moskva. Er de så mye mer fredselskende der borte?

Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ingen er uenige i at verden ville blitt et bedre og tryggere sted uten atomvåpen.

Ensidig nedrustning ville imidlertid gjøre verden langt mer utrygg enn i dag.

Dersom man kunne være sikker på at nedrustning og fjerning av atomvåpen hadde vært oppriktig og gjensidig, ville det ikke stått på Norge og de vestlige landene. Men så lenge situasjonen ikke er slik, kan ikke Norge arbeide for et slikt forbud – som implisitt ville forby NATO å ha atomvåpen og dermed altså skape en langt farligere verden – en uhyggelig skremmende og farlig verden.

Kommentar #3

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvis en har null atomvåpen i verden har en likevel kunnskapen

Javisst. Einstein beklaget forholdet i brev til Roosevelt i 1945. Men så døde Roosevelt, og Truman ble president...

Mon tro hvorfor de aller fleste japanere mener at kunnskapen om atomvåpen er det beste argument for å avskaffe dem? Til tross for at de er det eneste folket på kloden som virkelig har førstehånds kjennskap til hva som skjer når disse våpenene brukes til det som de er lager for, altså? Lider hele nasjonen Japan av "hodeløs, ungdommelig naivitet", etter din oppfatning?

Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Joda

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Mon tro hvorfor de aller fleste japanere mener at kunnskapen om atomvåpen er det beste argument for å avskaffe dem?

Japanere har kunnskap om effekten av atomvåpen. De har jo selv opplevd det. Men det var ikke det jeg snakket om......

Kommentar #5

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Dersom man kunne være sikker på at nedrustning og fjerning av atomvåpen hadde vært oppriktig og gjensidig, ville det ikke stått på Norge og de vestlige landene. Men så lenge situasjonen ikke er slik, kan ikke Norge arbeide for et slikt forbud – som implisitt ville forby NATO å ha atomvåpen og dermed altså skape en langt farligere verden – en uhyggelig skremmende og farlig verden.

Jeg husker fra 1960-årene at NATO sin atomvåpenstrategi var begrunnet i at Sovjets konvensjonelle, militære styrker var NATO sine fullstendig overlegne i Europa. Dermed måtte amerikanske atomvåpen plasseres ut, særlig i Vesttyskland.

Bare vel tjue år etter Hitler sitt angrep på Sovjet, altså. Halvparten av alle drepte gjennom hele annen verdenskrig var russere. Minnene var ferske, og nå skulle man plassere ut raketter med atomvåpen i den delen av Tyskland som Sovjet ikke hadde noen kontroll over. Hvilke reaksjoner kunne man forvente? Selvsagt et rustningskappløp verden ikke hadde sett maken til. Og da amerikanerne sprengte sin 25 megatonns hydrogenbombe i Stillehavet, svarte russerne med å sprenge en på 50 megatonn over Novaja Semja.

Galskapen var var komplett, og kaldkrigs-retorikken gikk på høygear.

Atomvåpendebatten var på sitt heteste her i landet i 1960. Høyres tabloidorgan, "Billedbladet NÅ", hadde krigstyper over hele forsiden: "De 13 er farlige for landet", sto det. Jeg ble nyssgjerrig, og det viste seg til min forbløffelse at "De 13" var landets fremste åndselite, anført av biskop Shelderup. Folk gikk mann av huse. Lange tog av fakkelbærere inntok gatene over hele Norge. Selveste landsfader Gerhardsen måtte gi seg for folkemeningen, og Norge har siden vært atomvåpenfritt.

Et globalt forbud mot atomvåpen kan trolig bare komme i stand dersom vetomaktene i Sikkerhetstrådet slutter seg til det. Går vetomaktene  inn for det, så er det ikke diplomatisk usannsynlig at både India og Pakistan følger opp. Mer aparte regimer, så som i Israel og Nordkorea, må kanskje tvinges via amerikanske og kinesiske sanksjoner, slik som man gjorde med Iran. Det er så absolutt verdt et forsøk.

Kommentar #6

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Nå bør det vel også nevnes...

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Bare vel tjue år etter Hitler sitt angrep på Sovjet, altså. Halvparten av alle drepte gjennom hele annen verdenskrig var russere. Minnene var ferske, og nå skulle man plassere ut raketter med atomvåpen i den delen av Tyskland som Sovjet ikke hadde noen kontroll over.

At det var Stalin som drepte flesteparten av dem. Han regnes ansvarlig for adskillig fler menneskeliv enn Hitler. Da halter jo dette bildet ditt litt.....

Så i slutten av kommentaren virker det som du mener at et forbud mot atomvåpen er veien å gå, men du argumenterer ikke for det. Du bare tar det som en selvfølge og begynner straks å diskutere veien.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere