Trond Wathne Tveiten

47

Sjokket over de vantro

Publisert: 21. feb 2016

Mina Gerhardsen bruker i sitt innlegg i Vårt Land 19/2 to hele avsnitt på å forskrekket ramse opp sine motstandere. Journalister, ungdomspartier og organisasjoner som ønsker å legalisere cannabis. Og hun viser til en amerikansk lærer, som mener hasj gjør studentene mindre nysgjerrige.

Om Gerhardsen ikke har noe bedre å trekke opp fra hatten, burde hun kanskje latt være å skrive innlegget. For anekdotisk bevis fra én lærer i New York er rett og slett ikke godt nok. Vi har lærere – som er for legalisering – som medlemmer i Normal, og en av dem, som er lektor på en videregående skole i Oslo, kan fortelle at han ikke kjenner seg igjen i Gerhardsen sine påstander. Tvert imot er det de mer kreative og nysgjerrige, de som våger å være utfordrende, som ofte er de samme han mistenker for å bruke cannabis.

Nei, Gerhardsen. «Det er ikke alltid lett å vite om den tause eleven bak i klasserommet er trøtt, har kjærlighetssorg, problemer hjemme eller om det er noe annet». Men å kriminalisere vedkommende eller presse hen inn i et regime med inngripende urinkontroller, er ikke rett måte å møte problemene på.

Korrelasjon og kausalitet. Gerhardsen må lære seg å skille mellom korrelasjon og kausalitet. At bruken av cannabis er større hos de som har problemer betyr ikke at rusmiddelet også er årsaken. Mer sannsynlig er det at det er problemer hjemme, og at cannabis bare er en del av et større bilde. Ofte er rusavhengighet et symptom, ikke en årsak – å behandle noen som kriminell, også om de er unge, fordi de selvmedisinerer, er grunnleggende uetisk og hjelper dem på ingen måte.

At det bare er de som prøver cannabis én til to ganger og «lar det bli med det» som det går bra med er en drøy og ukorrekt påstand, som minner om den gamle hasj-til-helvete-propagandaen Gerhardsen har påstått at hun har sluttet med. Blant de som bruker cannabis et helt liv, er det nemlig færre som utvikler avhengighet enn for alkohol.

Kompromissløs heksejakt. De fleste voksne som bruker cannabis gjør det for å ha det gøy, bruker det moderat og har ikke problemer med bruken. 91% utvikler aldri avhengighet – og de som gjør det slutter gjerne av seg selv når de blir eldre. Kriminologer som Henrik Tham mener at det er problematisk konsum som er viktig å se på, ikke konsum som sådan. Allikevel forsvarer Gerhardsen noe som best kan beskrives som en kompromissløs heksejakt mot de som bruker rusmiddelet.

En omfattende britisk studie publisert i januar i år i Journal of Psychopharmacology viser at det ikke er noen sammenheng mellom cannabisbruk og lavere utdanningsprestasjoner, dersom man justerer for andre faktorer. Allikevel velger Gerhardsen å fortsette å så tvil. Grunnen kjenner vi så altfor godt: avholdsbevegelsen har allerede bestemt seg, og er ikke åpen for noe nytt. De er mot akkurat så mye som de kan være mot til envher tid, uten at det betyr politisk selvmord. Det nytter for eksempel ikke lenger å være mot metadon eller sprøyterom, så derfor er de nå mot regulert salg av cannabis og heroinassistert behandling.

De tillater seg også alle teknikker i boken i arbeidet for lavest mulig bruk av rusmidler – koste hva det koste vil. Inkludert en helt ny type nytale der de «låner» sine kritikere sin talemåte og vrir og vender på innholdet.

Neste gang hun skriver bør Gerhardsen mate propagandamaskinen sin med bedre fakta. Selv om det ikke er like mange vantro som leser Vårt Land, finnes de – dessverre for henne – også blant denne avisens lesere.

Trond Wathne Tveiten

Leder for Normal Bergen, som jobber for fornuftig regulering av cannabis i Norge

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
Tvert imot er det de mer kreative og nysgjerrige, de som våger å være utfordrende, som ofte er de samme han mistenker for å bruke cannabis.

Om korrelasjon og kausalitet. Ja, kanskje kreative og nysgjerrige mennesker er mer trolige til å forsøke cannabis, men cannabisen er ikke det som gjør dem kreative og nysgjerrige. Tvert imot.

Det er vel liten tvil om konsekvensene av å røyke cannabis?

Om jeg skal være for eller imot legalisering så handler det om konsekvensene av legalisering vs konsekvensene av forbud. Jeg tenker det er ganske åpenbart at cannabis ikke er en god ting.

Dersom forbud fører til mindre av det du kaller problematisk bruk så kan det være verdt det, dersom det ikke fører til mindre problematisk bruk eller tvert om mer så bør det legaliseres. Det er også ett spørsmål om det fører til mer kriminalitet, ved at man gir kriminelle inntekter. Kobling til hardere stoffer når kriminelle selger full pakke og tjener mer på hardere stoffer.


Jeg er som deg klar på at man ikke skal straffe mennesker med problematisk forbruk.

Kommentar #2

Mina Gerhardsen

50 innlegg  11 kommentarer

Hensyn til de sårbare

Publisert rundt 6 år siden

Nei, enkelteksempler er ikke forskning. Læreren Normal kjenner til som mener cannabisbruk er bra for elvene, er ikke et bevis for at cannabis er bra, på samme møte som en New York-lærers syn om at det er skadelig, heller ikke er det. Men på dette området finnes det mye forskning. Hyppig bruk av cannabis svekker evnen til å lære, huske og ta initiativ. Dette er ikke et «anekdotisk bevis», men resultater som anerkjente forskere som for eksempel Hall og Volkow har kommet frem til gjennom sin forskning. Det er også gjort en rekke studier som viser at elever som bruker cannabis har høyere fravær, svakere skoleresultat og økt risiko for frafall. 

 

Forskningen er videre tydelig på at cannabis er avhengighetsskapende. Studier anslår at rundt 9 prosent av alle som prøver cannabis utvikler avhengighet. Dette er et noe lavere anslag enn for alkohol eller andre illegale stoffer, men likevel betydelig. En viktig grunn til at tallet er lavere er også at de aller fleste som prøver cannabis lar det bli med noen få ganger og så slutter igjen. Blant de som begynner å bruke cannabis i ungdomsårene, er risikoen imidlertid høyere, rundt 17 prosent. Ifølge forskeren Wayne Hall, som har gått gjennom all sentral cannabisforskning for de siste 20 årene, utvikler opp mot halvparten av alle dagligbrukere avhengighet.

 

Personlighet og sinnstilstand, omstendighetene, stoffmengde og -konsentrasjon vil påvirke effekten cannabis har på brukeren. Virkningene kan dessuten bli forsterket hvis cannabis brukes sammen med andre narkotiske stoffer og/eller alkohol. Forskning viser at slik kombinasjonsbruk er utbredt. 

 

Å sette cannabis og alkohol opp mot hverandre gir lite mening fordi tall og forskning viser at cannabis kommer i tillegg, ikke istedenfor. En svensk studie viser at de som røyker mest cannabis også er de som drikker mest alkohol. Tall fra USA kan tyde på det samme: Delstaten Colorado, som har legalisert cannabis, er også blant delstatene med høyest alkoholkonsum. 


Norge har lav bruk av cannabis sammenlignet med andre europeiske land, mye takket være forebyggingsinnsats, forbudet og det faktum at lover og tilgjengelighet påvirker folks holdninger. Det finnes alltid forbedringspotensiale både når det gjelder bedre forebygging, ettervern og behandling, men legalisering er ikke veien å gå.

 

Det er bred faglig enighet om at cannabis har størst skadepotensial på unge, uferdige hjerner. Nettopp derfor er det ekstra viktig å beskytte denne gruppen.  Unge som allerede har utfordringer, som vanskelig hjemmesituasjon, psykiske problemer eller andre faktorer, er også mer utsatt for å få problemer med cannabis. Dette bør være et sterkt argument for en ruspolitikk som tar hensyn til de sårbare. 

Vår vurdering er at vi allerede har nok problemer med rus i Norge, vi trenger ikke øke rusproblemene ved å legge til rette for flere stoffer som kan skade.

Kommentar #3

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Gerhardsens argumentasjon faller sammen

Publisert rundt 6 år siden

Mina Gerhardsen setter opp et klassisk stråmannsargument der hun tillegger sine motstandere meninger de ikke har, for så å argumentere mot dem.

Lektoren som er for legalisering av cannabis mener ikke at cannabis er «bra for elevene» – tvert imot er han fullt klar over at rusmiddelet er mer skadelig for unge enn for voksne, noe den aktuelle lektoren sier han også pleier å advare om dersom temaet kommer opp. Men han mener at kriminalisering gjør ting verre, også for de av elevene som mot formodning skulle bruke cannabis.

At Gerhardsen i sitt opprinnelige innlegg bruker tall fra Oslo for å forsvare påstanden om sammenheng mellom cannabisbruk og frafall gjør forøvrig at hele argumentasjonen hennes faller sammen. Dersom tesen hennes stemte, burde Oslo – som ligger helt i toppen når det gjelder cannabisbruk blant ungdom – hatt et skyhøyt frafall. Men Oslo er blant kommunene som har lavest frafall fra videregående skole i hele Norge.

Når Hall diskuterer sammenheng mellom svekkede resultater i utdanning og cannabis beskriver han det ikke slik Gerhardsen hevder. Hall peker på kompliserte årsakssammenhenger der større problemer fra før av hos de som blir regelmessige cannabisbrukere og større samkvem med andre som har et negativt syn på skolen er en del av bildet. Det siste synes å være en klar effekt av kriminalisering.

Så lenge cannabis er kriminelt forbindes det med noe opprørsk. Bruk både forsterker ekskluderende selvbilder og fører også til at andre ekskluderer de som bruker cannabis fra det vanlige samfunnet – noe den svenske narkotikaforskeren Ted Goldberg og vår egen Willy Pedersen er opptatt av når de beskriver negative konsekvenser av kriminalisering.

Når Gerhardsen gjentar at en «viktig grunn til at tallet [som blir avhengige] er lavere er også at de aller fleste som prøver cannabis lar det bli med noen få ganger og så slutter igjen» kan man lure på om hun i det hele tatt har lest svaret vårt. Ifølge International Centre for Science in Drug Policy er det 9% av de som bruker cannabis et helt liv, som blir avhengighe. Regner man bare med de som bruker det i ti år, synker tallet til 5,9%.

Påstandene Gerhardsen pleier å fremme om at cannabis kommer «i tillegg, ikke i stedet for» alkohol er høyst tvilsomme. En ny amerikansk studie viser at det er uvanlig å bruke cannabis samtidig der det er lovlig. Og Professor David Nutt mener at så mange som 1/4 ville bytte ut alkohol med cannabis om det ble lovlig – noe han mener er en god ting, siden det er langt mindre skadelig.

Å endre sin bevissthet er noe mennesker har gjort i alle samfunn – siden tidenes morgen. Det er like primitivt og udemokratisk å kriminalisere bruk av rusmidler som det er å kriminalisere homoseksualitet eller annen utbredt oppførsel. I stedet for å oppretholde et generelt forbud som virker helt mot sin hensikt, må vi regulere cannabis innenfor loven. Bare da kan vi gjøre bruken tryggere – og samtidig være et inkluderende samfunn. Og et forbud hjelper ikke de såbare. Tvert imot rammer kriminalisering både de ressurssterke og de sårbare, men de sårbare rammes aller hardest.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere