Shadi Alzaghari

12

Intifadaen fortsetter, okkupasjonen taper

Nesten et halvt år har gått siden det tredje opprøret i det okkuperte Palestina blusset opp igjen, og det er all grunn til å tro det kun vil øke i styrke og forhåpentligvis vare over flere år.

Publisert: 20. feb 2016

Før denne intifadaen startet, skrev jeg en artikkel (http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11603036/)

Der det ble advart om at den generelle situasjonen i Palestina vil lede veien til en tredje intifada, kraftigere og farligere enn sine forgjengere.

 Personlig tror jeg at dette opprøret er begynnelsen på en svært kraftfull krig, som vil føre til vesentlige endringer ikke bare i Midtøsten, men på verdensnivå.

 Israel utnytter den internasjonale stillheten for å utøve daglige overgrep mot ubevæpnede palestinere. Særlig i Jerusalem og på Vestbredden, går det ikke en dag uten at noen bli drept eller arrestert. Barn og unge palestinere blir stadig drept med styggere metoder, det er bevist at israelske soldater  har barn og unge som mål.


For en uke siden, ble tre barn som viste seg å være fra Jenin, drept i Jerusalem. De var vennene til et annet barn som for en måned siden også ble drept. De tre barna hadde gått ut i protest for å hevne sin avdøde venn, men møtte døden de og'.

Dette har blitt vanlig praksis, der enhver protest eller motstand møtes med voldsbruk og tortur.
 
I tidligere diskusjoner, har mange pro-israelere spurt meg om hvorfor de palestinske barna går til fysisk angrep med steiner og dolker på israelske soldater?
Da svarer jeg at hvorfor bærer den israelske soldaten våpen når det eneste barna som angriper dem har er steiner? Hvorfor skal en soldat avfyre sitt dødelige våpen mot hodet til en gutt som holder et våpen som hverken kan skade eller utgjøre en reell skade? Hva er en stein sammenlignet med et gevær? Et palestinsk barn vet at hans land er okkupert, og føler at det er hans rett og plikt  motarbeide okkupanten og forsvare sitt land, akkuratt som nordmenn motarbeidet den tyske okkupasjonen. Og det er i den kampen, kampen for å forsvare sitt land, at de palestinske barna blir drept.
 
Den som for et øyeblikk tror eller tenker at det palestinske folk vil fortsette å akseptere å leve under okkupasjonen, bare fordi det har levd under den  de siste seksti årene, tar rimelig feil.

En skal aldri undervurdere et folk i opprør, et folk som er klar for å ta grep over sin skjebne.

I de kommende månedene vil den kalde krigen vi i dag er vitne til, som sakte men sikkert hetes opp, endre verdensbildet. Steile fronter og koalisjoner mellom Iran, Syria og Russland mot Tyrkia og  SaudiAarabia, med USA og NATO-land innblandet, vil resultere i en tredje verdenskrig som vil endre om på hele Midtøsten – ikke minst endre om på Palestina.

Kommentar #1

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ei rett framstilling?

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
For en uke siden, ble tre barn som viste seg å være fra Jenin, drept i Jerusalem. De var vennene til et annet barn som for en måned siden også ble drept. De tre barna hadde gått ut i protest for å hevne sin avdøde venn, men møtte døden de og'.

Eg undrast over alderen på dei du nemner. Var dei under 15 år alle saman? Sjølv i Noreg skil vi mellom barn og tenåringar, dvs frå 13 år og oppover.

Du nemner heller ikkje kva "protesten" gjekk ut på. Var det eit angrep på sivile med kniv, kanskje? I så fall var det ikkje rart at politi treiv til pistolen. Sjølv ein norsk politimann skaut i naudverje for ikkje lenge sidan, då ei somalisk kvinne trua eit barn med kniv.

Kommentar #2

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Israel utnytter den internasjonale stillheten for å utøve daglige overgrep mot ubevæpnede palestinere. Særlig i Jerusalem og på Vestbredden, går det ikke en dag uten at noen bli drept eller arrestert. Barn og unge palestinere blir stadig drept med styggere metoder, det er bevist at israelske soldater har barn og unge som mål.

Virkelig ?

Israels rettmessige kamp mot terrorister er altså en kamp mot  demokratiske fredsorienterte miljøer og aktivister av typen Hamas.  

De som applauderer og som oppfordrer til drap , terrorisme og åpenlyse angrep med ett eneste formål ; å såre og drepe uskyldige - bare fordi de jøder !

Slike som f,eks disse :

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11617689/

Med ditt utgangspunkt for debatten - "de skyldige jødene" -  er det lite å legge til utover en uendelig trishet over at alle i denne konflikten er tapere.

Spesielt for palestina -araberne som må leve med en ledelse som til enhver tid fremmer hat, ødeleggelse og terror - mot staten Israel og det jødiske folk.

 

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Så du ønsker krig og elendighet i flere år?

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Nesten et halvt år har gått siden det tredje opprøret i det okkuperte Palestina blusset opp igjen, og det er all grunn til å tro det kun vil øke i styrke og forhåpentligvis vare over flere år.

Tror du Israel kommer til å gi opp? Jeg tror ikke det. Jo mer intifada jo mer blod. Jeg kan ikke skjønne at du ønsker det. Er det ikke bedre å leve i fred da?

Kommentar #4

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
det er all grunn til å tro det kun vil øke i styrke og forhåpentligvis vare over flere år.

En tid tilbake kunne Nrk Tekst Tv ,samt andre internasjonale nyhetsmedier melde om den palestinske statministeren (På Gaza Stripen)  Ismail Haniyeh`s besøk i Iran. Foranledningen var det iranske regimets feiring av 33 årsdagen for islamistenes maktovertagelse i Iran.

Den Palestinske statsministeren fra Gaza benyttet anledningen til å klargjøre sitt synspunkt på Israel da han uttalte følgende i sin tale i Iran : 

" Vi vil aldri anerkjenne Israel "

" Hamas vil aldri anerkjenne israels rett til å eksistere "

Er det virkelig  dette laget og disse holdningene du stiller deg bak Alzaghari ?? 

Kommentar #5

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Statistikk og fakta

Publisert over 5 år siden

De som er opptatte av fakta kan lese dette:

Siden 1.okt

Døde 27 palestinke barn

Døde 7 palestinske damer

På den andre side døde 0 barn og 1 dama

I sista gaza krigen

Døde over 400 palestinske barn

og på den andre side døde 1 barn

De tallene her kan være bra info til de som prøver å snu eller forandre sannheten om at okkupasjonen driver med mord og drap.

Kommentar #6

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Tror du Israel kommer til å gi opp? Jeg tror ikke det. Jo mer intifada jo mer blod. Jeg kan ikke skjønne at du ønsker det. Er det ikke bedre å leve i fred da?

Det heter jo mer okkupasjon jo mer blod.

Jeg selvfølgelig ønsker fred men "uten okkupasjon" 

Kommentar #7

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
" Vi vil aldri anerkjenne Israel "

" Hamas vil aldri anerkjenne israels rett til å eksistere "

Er det virkelig dette laget og disse holdningene du stiller deg bak Alzaghari ??

Hva om israel anerkjenne Hamas og retten til å bekjempe okkupasjonen?

Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Det heter jo mer okkupasjon jo mer blod. Jeg selvfølgelig ønsker fred men

Israel ble angrepet fra alle kanter i 1967. Araberne trodde det skulle bli lett match. Israel tok kontroll over Judea, Samaria, Golan, Gaza og Sinai. Sinai ble levert tilbake til Egypt etter en fredsavtale. Det har fungert bra.

Israel ga tilbake kontrollen over Gaza for noen år siden. Det gikk ikke så bra. Etter det har det haglet med raketter fra den siden, det er bygd underjordiske tuneller og Gaza er brukt som en krigsbase mot Israel. Når en får det som takk er det ikke sannsynlig at Israel vil oppgi kontrollen over Judea og Samaria veldig stor. Det skjønner alle.

Araberne får det de ber om, nemlig krig. Jødene har ingen andre steder å flytte. Araberne har mange naboer de kan flytte til og leve i fred med sin politikk, hvis de vil. Det gjør de ikke. De såkalte palestinere blir brukt som en brekkstang mot Israel av de andre araberne. Så lenge det fortsetter vil det aldri bli fred.

De hadde muligheter til å vise vilje til fred da de fikk Gaza. Den viljen var ikke tilstede og de viste tydelig hva målet er. Bort med Israel!

Så lenge det er holdningen er sjansen en dråpe i havet på at de får kontroll over flere områder. De har seg selv å takke.

Kommentar #9

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
De som er opptatte av fakta kan lese dette:

Siden 1.okt

Døde 27 palestinke barn

Døde 7 palestinske damer

På den andre side døde 0 barn og 1 dama

I sista gaza krigen

Døde over 400 palestinske barn

og på den andre side døde 1 barn

De tallene her kan være bra info til de som prøver å snu eller forandre sannheten om at okkupasjonen driver med mord og drap.

Til dette skulle det selvsagt være unødvendig å kommentere, men for ordens skyld ; Et hvert liv, palestina- arabisk eller jødisk, som går tapt - er ett for mye.

Kommentar #10

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Jeg stilte deg altså dette spørsmålet.

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Hva om israel anerkjenne Hamas og retten til å bekjempe okkupasjonen?

Du har allerede i ditt hovedinnlegg ytret ønske om at intifadaen, oppblussingen av det tredje palestina-arabiske opprøret - skal fortsette. Dessverre.

Men jeg fikk ikke svar på mitt spørsmål om du deler synspunktene til Ismail Haniyeh i #4 

Han målbærer jo med dette synspunkter som er anerkjent av Hamas.

" Vi vil aldri anerkjenne Israel "

" Hamas vil aldri anerkjenne israels rett til å eksistere "

Er du enig eller uenig i disse utsagnene fra  Ismail Haniyeh ??

Ja eller nei ?

Kommentar #11

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Alzagharis logikk

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Døde 27 palestinke barn

Døde 7 palestinske damer

På den andre side døde 0 barn og 1 dama

Eg fekk ikkje svar på spørsmåla mine i kommentar #1. Kan vi då gå ut frå at "barna" du nemnde var mellom femten og atten år gamle og at dei gjekk til angrep med kniv på uskuldige, fredelege og uvæpna sivile?

Tal på drepne på dei respektive sidene seier ikkje alt om partane i ein konflikt eller krig. Sivile tap i 2VK: Tyskland: 3,6 millionar, Storbritannia: 68 tusen, USA: 2 tusen.

Kommentar #12

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Et tyveri er og blir et tyveri

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
(http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11603036/)

Jeg skriver i din forrige tråd: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11603036/?next=20:

Et tyveri er og blir et tyveri. Muslimske jihadister okkuperte Midtøsten med Jerusalem i 638.

Så det er ingen okkupasjon av jøder, men derimot en okkupasjon av muslimske arabere.

Kommentar #13

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skriver i din forrige tråd: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11603036/?next=20:

Et tyveri er og blir et tyveri. Muslimske jihadister okkuperte Midtøsten med Jerusalem i 638.

Så det er ingen okkupasjon av jøder, men derimot en okkupasjon av muslimske arabere.

Du vet at jeg nekter å diskuterer hva som helst om religjon og særlig det som du mener ha kjedd i 636

Kommentar #14

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Eg fekk ikkje svar på spørsmåla mine i kommentar #1. Kan vi då gå ut frå at "barna" du nemnde var mellom femten og atten år gamle og at dei gjekk til angrep med kniv på uskuldige, fredelege og uvæpna sivile?

Tal på drepne på dei respektive sidene seier ikkje alt om partane i ein konflikt eller krig. Sivile tap i 2VK: Tyskland: 3,6 millionar, Storbritannia: 68 tusen, USA: 2 tusen.

De var 20-21 år

Motavasjonen var å ta hevn til deres venn. 

Kommentar #15

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Han målbærer jo med dette synspunkter som er anerkjent av Hamas.

" Vi vil aldri anerkjenne Israel "

" Hamas vil aldri anerkjenne israels rett til å eksistere "

Er du enig eller uenig i disse utsagnene fra Ismail Haniyeh ??

Ja eller nei ?

Hva Haniyeh sier og mener kan jg ikke svare på, men hvorfor tror du at Palestinere som er okkupert av Israel vil enerkjenne israel? og om palestinere enerkjenner israel vil israel gjør det samme og tilbake deres land de stjålet?

Kommentar #16

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Du vet at jeg nekter å diskuterer hva som helst om religjon og særlig det som du mener ha kjedd i 636

Så du er enig i at det var en muslimsk okkupasjon?

Kommentar #17

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Taqiyya?

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Israel utnytter den internasjonale stillheten for å utøve daglige overgrep mot ubevæpnede palestinere. Særlig i Jerusalem og på Vestbredden, går det ikke en dag uten at noen bli drept eller arrestert.

Dette er løgn. Her fremstilles det slik at det er Israelerne som initierer. Det er helt feil. Det er så og si alltid en eller annen tulling som går til angrep med kniv e.l mot israelske borgere. At man da reagerer og slår ned på slike idiotiske påfunn er helt naturlig!

Kommentar #18

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
I tidligere diskusjoner, har mange pro-israelere spurt meg om hvorfor de palestinske barna går til fysisk angrep med steiner og dolker på israelske soldater?
Da svarer jeg at hvorfor bærer den israelske soldaten våpen når det eneste barna som angriper dem har er steiner? Hvorfor skal en soldat avfyre sitt dødelige våpen mot hodet til en gutt som holder et våpen som hverken kan skade eller utgjøre en reell skade?

En stein kan skade, en stein kan drepe.

14 mennesker har blitt drept av palestinske steinkastere, det seneste dødsfallet var 4 år gamle Adele Biton som døde etter å ha ligget nesten 2 år i koma etter at bilen hun satt i ble utsatt for steinkasting.

Kniver kan skade, kniver kan drepe.

27 israelere, de fleste av dem sivile, har blitt drept og 351 har blitt skadet i løpet den såkalte "knivintifiadaen", det seneste offeret var 21 år gamle Tuvia Weissman om ble drept i et supermarked på torsdag.

Kommentar #19

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kommentar #20

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Er det de to som ble tatt med automatvåpen ved Damaskusporten i Jerusalem du snakker om?

Hvordan hadde du forventet at israelsk politi skulle handle i en slik situasjon?

Police killed two Palestinian terrorists late Sunday night who opened fire on them by the Damascus Gate near the Old City in Jerusalem:

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Initial-report-Suspected-shooting-attack-at-Damascus-Gate-444900

Kommentar #21

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Hva om israel anerkjenne Hamas og retten til å bekjempe okkupasjonen?

Hamas kjemper ikke bare mot okkupasjonen av Vestbredden, Hamas kjemper mot Israels eksistens. For Hamas er hele landet okkupert siden 1948.

Kommentar #22

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

58% av palestinerne MOT intifadaen!

Publisert over 5 år siden

Ifølge en meningsmåling som nylig ble gjort på Vestbredden, støtter bare 42% av palestinerne en ny intifada:

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4763051,00.html

Kommentar #23

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Hei Isak

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Hamas kjemper ikke bare mot okkupasjonen av Vestbredden, Hamas kjemper mot Israels eksistens. For Hamas er hele landet okkupert siden 1948.

Hvilken løsninger har du på denne konflikten Isak? 

Kommentar #24

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Nettopp

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Hamas kjemper mot Israels eksistens. For Hamas er hele landet okkupert siden 1948.

Hamas, PLO, Arafat, Abbas osv er årsaken til at det er som det er der nede. I likhet med Iran, muslimske brorskap i Egypt osv, er/var utslettelsen av Israel helt sentralt for disse organisasjonene/personene. Deres kamp mot Israel og jødenes Jerusalem har vi sett gang på gang i deres "al Quds" propaganda.

Kommentar #25

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Hamas, PLO, Arafat, Abbas osv er årsaken til at det er som det er der nede. I likhet med Iran, muslimske brorskap i Egypt osv, er/var utslettelsen av Israel helt sentralt for disse organisasjonene/personene. Deres kamp mot Israel og jødenes Jerusalem har vi sett gang på gang i deres "al Quds" propaganda

Okkupasjonen er årsaken på alt som skjer i Palestina, hadde ikke de okkuperte palestina hadde vi ikke hatt alt dette. 

Kommentar #26

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Hvilken løsninger har du på denne konflikten Isak?

En tostatsløsning med grenser basert på våpenhvilelinjene fra 1949 med utbytte av noen landområder (større israelske bosettninger som ligger nær våpenhvilelinjene annekteres til Israel mot at områder av tilsvarende størrelse på den israelske siden annekteres til Palestina).

http://fmep.org/resource/olmerts-final-status-map-west-bank-gaza/

Kommentar #27

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
En tostatsløsning med grenser basert på våpenhvilelinjene fra 1949 med utbytte av noen landområder (større israelske bosettninger som ligger nær våpenhvilelinjene annekteres til Israel mot at områder av tilsvarende størrelse på den israelske siden annekteres til Palestina).

Høres bra ut.

Jeg selv vil si ja til denne løsningen.

Men tror du Natanyaho og Likud vil gå på dette? 

Kommentar #28

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Men tror du Natanyaho og Likud vil gå på dette?

Nei, og ikke heller tror jeg Abbas og Fatah, og ihvertfall ikke Hamas, vil gå med på dette.

Kommentar #29

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Nei, og ikke heller tror jeg Abbas og Fatah, og ihvertfall ikke Hamas, vil gå med på dette.

Tror Abbas og Fateh vil akseptere det løsningen du snakka om.

Abbas vil akseptere mye mindre en dette for oss, jg synes ikke han er bra leder.

Kommentar #30

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Hvis jeg var palestiner nå!!

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Den som for et øyeblikk tror eller tenker at det palestinske folk vil fortsette å akseptere å leve under okkupasjonen, bare fordi det har levd under den de siste seksti årene, tar rimelig feil.

Jeg har sikkert nevnt det tidligere men hvis jeg var palestiner akkurat nå ville jeg definitivt søkt sikkerhet-samarbeide med israelerne.  IS er rimelig sikkert en maktfaktor nå og vil være det i uoverskuelig fremtid og jeg venter bare på nyhetsmeldingenen om at IS nå etablerer celler i Gaza og Vestbredden.  Om Israel ikke vil gi dere en egen stat så vil helt sikkert ikke IS gjøre det. Like lite som egypterne eller tyrkerne vil det. Et barn ser dette: Uten israelerne er palestinerne sjanseløse mot IS.  Det som er merkelig er at palestinerne setter sin nasjonalisme høyere enn sivil sikkerhet og borger-rettigheter. Det virker som om de ikke har begreper om sikkerhetspolitikk i regionen.  Selvom Irak, Syria, Libya, Libanon helt eller delvis fremstår som en slagmark der Israel ikke er delaktig i det hele tatt så lever de i den tro at de kan håndheve sin egen stat.  Palestinerne har ikke sjans, men det handler ikke om Israel. Det handler om alle andre grupperinger i midtøsten og Alzaghari argumenterer som om andre arabiske/ islamske stater ikke representerer en sikkerhetsmessig trussel for palestinerne. Hvorfor skal palestinere være et unntak nå arabere/muslimer worldwide dreper hverqandre i hopetall?  

Kommentar #31

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

The Hares boys

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
det seneste dødsfallet var 4 år gamle Adele Biton som døde etter å ha ligget nesten 2 år i koma etter at bilen hun satt i ble utsatt for steinkasting.

Interessant at Aasvestad refererer til den lille jenta Adele Bitons død, som han hevder døde pga "at bilen hun satt i ble utsatt for steinkasting."    

Nylig ble fem palestinske tenåringer dømt til 15 års fengsel for drap på den lille jenta. Men - skyltes Adeles død steinkasting - eller var de fatale skadene hun fikk, resultat av en tragisk trafikkulykke? 

Hva skjedde torsdag 14. mars 2013 kl. 18:30, på vei 5 i Salfit Governate på den okkuperte Vestbredden?
Jo - lille Adeles mor kjørte inn i en lastebil som plutselig bremset opp og stoppet foran henne. Lastebilsjåføren hevdet umiddelbart etterpå at han stanset fordi han trodde han hadde punktert. Senere endret han forklaring og sa han hadde sett steiner i vegbanen. Moren til lille Adele hevdet ulykken skjedde fordi noen ungdommer hadde kastet stein på hennes bil.   

De fem guttene er dømt uten bevis - og får sine liv ødelagt. Det finnes ingen vitner til ulykken, og ingen har sett barn eller ungdommer som har kastet stein den aktuelle dagen. Rettsprosessen mot de fem guttene er vel kjent i menneskerettighetskretser i Israel, der guttene går under under navnet "the Hares boys" - med referanse til landsbyen de kommer fra. Anklagene og prosessen mot dem er en god illustrasjon på den rettsløshet okkuperte palestinere lever under. 

Kommentar #32

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Du nærmar deg sanninga

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
De var 20-21 år

Motavasjonen var å ta hevn til deres venn.

Korleis rimar dette med det du skreiv i innlegget ditt:

"For en uke siden, ble tre barn som viste seg å være fra Jenin, drept i Jerusalem. De var vennene til et annet barn som for en måned siden også ble drept. De tre barna hadde gått ut i protest for å hevne sin avdøde venn, men møtte døden de og'."

Sjølv i Noreg blir personar over 18 år rekna som myndige, vaksne og ansvarleg for det dei gjer. Du har m.a.o. prøvd å bløffe oss ved hjelp av ei lygn. Det er nokså frekt, men det er likevel bra at du no skriv det som er sant.

Men enno har du ikkje sagt noko om kva "protesten" gjekk ut på. Demonstrerte dei fredeleg eller gjekk dei til angrep på tilfeldige, uskuldige og ubevæpna sivile med kniv? Når du skriv at dei ville hemne vennen sin, går eg ut frå at dei ville skade nokon.

Kommentar #33

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det er religion det går på

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Du vet at jeg nekter å diskuterer hva som helst om religjon og særlig det som du mener ha kjedd i 636

????????????? Du nekter.

For å ha en diskusjon/dialog er det viktig å kunne svare for det en gir utrykk for eller som her skriver. Uten en lik diskusjon blir det bare tøys. Å svare med at "jeg nekter å diskutere religion" blir sørgelig dumt.

Det er religion det går på. Å si noe annet blir feil. Muslimske jihadister innvanderte Midtøsten i 638 i følge Wikipedia: I 638 ble Jerusalem erobret av de fremadstormende muslimske araberne. Det står svart på hvitt at Jerusalem ble erobret av muslimske arabere.

Du sier at Palestina er okkupert av Israel?.

Kommentar #34

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Unge opprørere

Publisert over 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Sjølv i Noreg blir personar over 18 år rekna som myndige, vaksne og ansvarleg for det dei gjer. Du har m.a.o. prøvd å bløffe oss ved hjelp av ei lygn.

Shin Bet - den israelske sikkerhetstjenesten - publiserte nylig en rapport som bl.a. avdekker alderssammensetningen hos de som er utpekt som ansvarlige for 228 angrep de siste 4,5 måneder.

Den viser at omtrent halvparten er under 20 år - hele 37% i aldersgruppen 16-20 år, og 10% mindreårige under 16 år. (Ytterligere en tredjedel av det totale antallet er mellom 21 og 25 år). 

Kommentar #35

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Men enno har du ikkje sagt noko om kva "protesten" gjekk ut på.

Det er ikke bare protest, det er en ny gammel "kamp mot okkupasjonen".

Palestinere får lov å bekjempe okkupasjonen på den måte DE vil og synes er bra for deres kamp.

Har et spøsmål til deg. fra profil bilde dit ser du ut som en av de som opplevde den tyske okkupasjonen a Norge, lurer på hva drev du med under okkupasjonen? og har du klagte på de norske kjempere som kjempet med alt de har mot okkupasjonen?

Kommentar #36

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.


Du sier at Palestina er okkupert av Israel?.

Selvfølgelig.

Beklager jeg ahr ikke mye tid til  å diskutere med folk som ikke innrømer at palestina er okkupert av Israel,når israelene selv innrømer og mener det..du må finne på noe nytt Georg

Kommentar #37

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Jeg har sikkert nevnt det tidligere men hvis jeg var palestiner akkurat nå ville jeg definitivt søkt sikkerhet-samarbeide med israelerne. IS er rimelig sikkert en maktfaktor nå og vil være det i uoverskuelig fremtid og jeg venter bare på nyhetsmeldingenen om at IS nå etablerer celler i Gaza og Vestbredden. Om Israel ikke vil gi dere en egen stat så vil helt sikkert ikke IS gjøre det. Like lite som egypterne eller tyrkerne vil det. Et barn ser dette: Uten israelerne er palestinerne sjanseløse mot IS. Det som er merkelig er at palestinerne setter sin nasjonalisme høyere enn sivil sikkerhet og borger-rettigheter. Det virker som om de ikke har begreper om sikkerhetspolitikk i regionen. Selvom Irak, Syria, Libya, Libanon helt eller delvis fremstår som en slagmark der Israel ikke er delaktig i det hele tatt så lever de i den tro at de kan håndheve sin egen stat. Palestinerne har ikke sjans, men det handler ikke om Israel. Det handler om alle andre grupperinger i midtøsten og Alzaghari argumenterer som om andre arabiske/ islamske stater ikke representerer en sikkerhetsmessig trussel for palestinerne. Hvorfor skal palestinere være et unntak nå arabere/muslimer worldwide dreper hverqandre i hopetall?

Spennende med ISIS utviklinken i midtøsten, men jeg tror Palestinere her mye viktigere ting å bekymre seg om 

Kommentar #38

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Tvilsom retorikk

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Palestinere får lov å bekjempe okkupasjonen på den måte DE vil og synes er bra for deres kamp.

Har et spøsmål til deg. fra profil bilde dit ser du ut som en av de som opplevde den tyske okkupasjonen a Norge, lurer på hva drev du med under okkupasjonen?

Du insinuerer altså at en mann som ennå ikke er 70, er over 80 år. Høyst tvilsom retorikk...

Du sammenligner okkupasjonen av Norge med det Israel gjør. Helt ufattelig. Det finnes flere grunner til det. For det første er det ikke sånn at Norge på et tidspunkt var tysk, og at Tyskland derfor ville ha Norge tilbake. For det andre er det ikke slik at Norge utøvde terror mot Tyskland slik at tyskerne måtte sette inn tiltak. 

Hele ditt resonnement baseres på ordet "okkupasjon", et ord du altså bruker serdeles historieløst. Historien startet IKKE i 1949...

Kommentar #39

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg tror

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke bare protest, det er en ny gammel

at "når støvet får lagt seg" i MØ, er Vestbredden en del av Israel.

Israel kan ikke leve med at arberne på sikt blir i flertall i landet.  De kan heller ikke leve med dagens lavintensitets Intifada, som nok skyldes opplevd trakassering for araberne i området.

Derfor tror jeg dagens israelske regjering gjør alt de kan for å gjøre det vanskelig for araberne i området, og at det vil ende med noe bortimot etnisk rensing.

Kommentar #40

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Okkupasjon

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Du sammenligner okkupasjonen av Norge med det Israel gjør. Helt ufattelig.

Selvfølgelig kan man sammenligne okkupasjonen i Norge og i Palestina - men det betyr jo ikke at de er identiske.

Likheten er først og fremst at enhver okkupasjon har noen fellestrekk, som f.eks.: frihetsberøvelse, undertrykkelse, undergraving av rettssikkerheten, innføring av militære lover, tungt militært nærvær i sivilsamfunnet, manglende respekt for grunnleggende menneskerettigheter, ydmykelse, kollektiv avstraffelse......   

Okkupasjon utløser derfor motstand i det folket som blir okkupert - det skjedde umiddelbart i Norge og det skjer i Palestina. Det folk er ikke "oppfunnet" som finner seg i å være okkupert, og de har faktisk internasjonal rett på sin side til å gjøre motstand mot okkupasjonsmakten (MEN - selvsagt ikke rett til terrorhandlinger mot sivile).

Slående forskjell mellom okkupasjonen i Norge og Palestina:
- Den tyske okkupasjonen varte i 5 år - Vestbredden og Gaza har snart vært okkupert i 50 år.
- Historikere beskriver den tyske okkupasjonen i Norge som relativ mild, sammenlignet med det andre tysk-okkuperte land erfarte. Den israelske okkupasjonen derimot, er ikke bare den lengste i moderne historie, men kanskje også den mest omseggripende og brutale. 

Kommentar #41

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Man

Publisert over 5 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig kan man sammenligne okkupasjonen i Norge og i Palestina

kan ikke sammenligne et ja med et nei på denne måten...

Nuff said

Kommentar #42

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Beklager jeg ahr ikke mye tid til å diskutere med folk som ikke innrømer at palestina er okkupert av Israel,når israelene selv innrømer og mener det..

I stedet for at vi skal diskutere om og om igjen hvem som er okkupant kan du svare på om Wikipedia refererer til at Midtøsten med Jerusalem ble okkupert av muslimske jihadister i 638. Du sier 636.

Er ikke wikipedia korrekt på dette?

Kommentar #43

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Palestinere får lov å bekjempe okkupasjonen på den måte DE vil og synes er bra for deres kamp.

Nei, faktisk ikke! Folkeretten setter grenser for hva en okkupasjonsmakt lovlig kan gjøre på okkupert område, men den setter også grenser for hva den okkuperte befolkningen lovlig kan gjøre i sin kamp mot okkupasjonen.

Angrep på rent sivile mål er en krigsforbrytelse (og under den andre intidafaen var målene for palestinske selvmordsangrep nesten utelukkende sivile, og også under den pågående "knivintifadaen, er de fleste israelske drepte og sårede sivile.)

Bruk av mindreårige i motstandskampen, altså barnesoldater, er også en krigsforbrytelse.

Kommentar #44

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Historieløst

Publisert over 5 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Den israelske okkupasjonen derimot, er ikke bare den lengste i moderne historie, men kanskje også den mest omseggripende og brutale.

Den er ikke brutal. Det er sjekkpoints noe vi er vant med fra alle flyplasser. Palestinerne har arbeide i Israel og årsaken til sjekkpoints er PLO-terror. Denne terroren med flykapringer og mord på sivile uskyldige var det PLO som innførte på verdensarenaen. Dette er videreført og utvidet av andre muslimer og bedrives i omfattende omfang mot andre muslimer. Årsaken til våre flyplass-kontroller ligger i arabis/muslimsk terroraksjoner. Nilsen kjenner åpenbart ikke til sovjetiske invasjoner, okkupasjoner, folkforflytninger og masse mord på sosiale grupper. Overgrep og okkupasjon er og har vært helt normalt i Europeisk histore i et par tusen år. Norge var jo under DK i nesten 400 år og under S i nesten 100 år. Vi drev da ikke terrorisme mot svensker og dansker av den grunn.  Hviterussland, Latvia, Estland og Litauen har vært okkupert av en av verdens mest brutale og politisk tåpelige stormakter, nemlig Sovjetunionen men de drev ikke global terror av den grunn. Palestinerne hadde hatt sin selvråderett, nasjonalisme, borger-rettigheter og sivil sikkerhet dersom de hadde samarbeidet med israelerne, for mange år siden. De kunne hatt integrert næringsliv, felles utdanningsinstitusjoner osv. for lengst. Problemet er at palestinerne er en del av arabisk/muslimsk voldskultur, synliggjort gjennom de politiske virkemidler de har valgt. Deres påståtte nasjonalisme kan ikke rettferdiggjøre dette og det er ikke bare israelerne som har problemer med palestinerne. Så det er ubegripelig at det kun er israelerne som skal gis skylden for palestinernes situasjon.       

Kommentar #45

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Barn som soldater, menneskelig skjold og informanter

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Bruk av mindreårige i motstandskampen, altså barnesoldater, er også en krigsforbrytelse.

Jo - bruk av mindreårige i væpnede konflikter er forbudt etter internasjonal lov. Forbudet gjelder i flere sammenhenger, som f.eks.: direkte involvering i væpnet kamp, som informanter, som speidere, utstyrsbærere - og som menneskelige skjold.

I Israel/Palestina konflikten har både israelske myndigheter og palestinske væpnede grupper gjort seg skyldige i brudd på forbudet mot bruk av barn i denne sammenheng. Det kom fram bl.a. i rapporten Recruitement and use of Palestianian Children in Armed Conflict fra Defence for Children International (2012). Rapporten dekket perioden 2004 - 2011, og så nærmere på tre områder der barn var spesielt utsatt.

Barnesoldater: Rapporten registrerte 26 tilfeller av barnesoldater. Med unntak av 3 tilfeller, var alle knyttet til ulike væpnede grupper i Gaza. Alle intervjuede hevdet de meldte seg frivillig til tjeneste - ikke tvangsrekruttert. Begrunnelsene deres varierte fra patriotisme og okkupasjonens undertrykkelse til drap eller fengsling av nære familiemedlemmer. Rekrutteringen øker i perioder med israelske militære angrep mot Gaza.
Rekrutteringen av mindreårige soldater er i strid med internasjonal lov - uavhengig om det skjer frivillig eller ved tvang.     

Menneskelig skjold: Ialt 17 tilfeller ble avdekket, der den israelske okkupasjonshæren brukte mindreårige som menneskelige skjold i ulike operasjoner. 16 av de omtalte tilfellene i rapporten skjedde etter at israelsk høyesterett hadde erklært praksisen i strid med israelsk lovgiving (men praksisen er  forbudt internasjonalt, uavhengig av hjemlig lov).

Informanter: Ialt 16 tilfeller ble identifisert der israelske myndigheter forsøkte å overtale barn til å bli informanter i sine lokalsamfunn - med rapporteringsoppdrag om f.eks. mulige væpnede aksjoner; politisk aktivisme og mindreårige som hadde kastet stein.

Arrestasjon av mindreårige palestinere skjer i svært stort omfang av okkupasjonsmakten. Det er som regel i forbindelse med avhør at mindreårige blir forsøkt tvunget / lokket til å bli informanter.
Israel er sterkt kritisert - bl.a. av UNICEF - for ikke å ville sikre mindreårige grunnleggende rettssikkerhet under avhør (som nærvær av advokat eller voksne familiemedlemmer, og bruk av video-opptak).   

Fravær av slike beskyttende tiltak for mindreårige arrestanter, setter barna i en forsvarsløs og sårbar situasjon og åpner for omfattende overgrep og maktmisbruk. Praksisen med forsøk på å rekruttere mindreårige som informanter for okkupasjonsmakten ansees som meget utbredt, men vanskelig å avdekke fordi barna er redde for å snakke om det. 

Kommentar #46

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jo - bruk av mindreårige i væpnede konflikter er forbudt etter internasjonal lov. Forbudet gjelder i flere sammenhenger, som f.eks.: direkte involvering i væpnet kamp, som informanter, som speidere, utstyrsbærere - og som menneskelige skjold.

I Israel/Palestina konflikten har både israelske myndigheter og palestinske væpnede grupper gjort seg skyldige i brudd på forbudet mot bruk av barn i denne sammenheng. Det kom fram bl.a. i rapporten Recruitement and use of Palestianian Children in Armed Conflict fra Defence for Children International (2012). Rapporten dekket perioden 2004 - 2011, og så nærmere på tre områder der barn var spesielt utsatt.

Barnesoldater: Rapporten registrerte 26 tilfeller av barnesoldater. Med unntak av 3 tilfeller, var alle knyttet til ulike væpnede grupper i Gaza. Alle intervjuede hevdet de meldte seg frivillig til tjeneste - ikke tvangsrekruttert. Begrunnelsene deres varierte fra patriotisme og okkupasjonens undertrykkelse til drap eller fengsling av nære familiemedlemmer. Rekrutteringen øker i perioder med israelske militære angrep mot Gaza.
Rekrutteringen av mindreårige soldater er i strid med internasjonal lov - uavhengig om det skjer frivillig eller ved tvang.

Menneskelig skjold: Ialt 17 tilfeller ble avdekket, der den israelske okkupasjonshæren brukte mindreårige som menneskelige skjold i ulike operasjoner. 16 av de omtalte tilfellene i rapporten skjedde etter at israelsk høyesterett hadde erklært praksisen i strid med israelsk lovgiving (men praksisen er forbudt internasjonalt, uavhengig av hjemlig lov).

Informanter: Ialt 16 tilfeller ble identifisert der israelske myndigheter forsøkte å overtale barn til å bli informanter i sine lokalsamfunn - med rapporteringsoppdrag om f.eks. mulige væpnede aksjoner; politisk aktivisme og mindreårige som hadde kastet stein.

Arrestasjon av mindreårige palestinere skjer i svært stort omfang av okkupasjonsmakten. Det er som regel i forbindelse med avhør at mindreårige blir forsøkt tvunget / lokket til å bli informanter.
Israel er sterkt kritisert - bl.a. av UNICEF - for ikke å ville sikre mindreårige grunnleggende rettssikkerhet under avhør (som nærvær av advokat eller voksne familiemedlemmer, og bruk av video-opptak).

Fravær av slike beskyttende tiltak for mindreårige arrestanter, setter barna i en forsvarsløs og sårbar situasjon og åpner for omfattende overgrep og maktmisbruk. Praksisen med forsøk på å rekruttere mindreårige som informanter for okkupasjonsmakten ansees som meget utbredt, men vanskelig å avdekke fordi barna er redde for å snakke om det.

Tusen takk Kjetil.

I tillegg til dette ble det 400 tusen"pistoler og maskingeværer" skjøpt av israelere(sivile) siden Oktober 2015.

Kommentar #47

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
I stedet for at vi skal diskutere om og om igjen hvem som er okkupant kan du svare på om Wikipedia refererer til at Midtøsten med Jerusalem ble okkupert av muslimske jihadister i 638. Du sier 636.

Er ikke wikipedia korrekt på dette?

Jeg dessverre vet veldig lite om det som ha skjedd i 638.

Skal undersøke og lese litt så kommer jg tilbake til deg.

Kommentar #48

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ute etter fakta

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke bare protest, det er en ny gammel "kamp mot okkupasjonen".

Palestinere får lov å bekjempe okkupasjonen på den måte DE vil og synes er bra for deres kamp.

Har et spøsmål til deg. fra profil bilde dit ser du ut som en av de som opplevde den tyske okkupasjonen a Norge, lurer på hva drev du med under okkupasjonen? og har du klagte på de norske kjempere som kjempet med alt de har mot okkupasjonen?

Mitt ærend her er berre å få deg til å skrive det som er sant. Du har etter purring vedgått at "barna" slett ikkje var barn, men over 20 år. Men kva dei faktisk gjorde, vil du ikkje svare på. Kven gjekk dei til angrep på; var det uskuldige, ubevæpna sivile eller var det israelske soldatar? Og brukte dei våpen i angrepa? Viss det siste var tilfellet, måtte dei vel vere klar over risikoen, også for sjølv å bli skotne på.

Det har ikkje stort med saka å gjere, men på min profil står alderen min, 67 år. Då kan du rekne ut at eg er fødd i 1948, tre år etter at krigen tok slutt.

Kommentar #49

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Shadi Alzaghari. Gå til den siterte teksten.
I tillegg til dette ble det 400 tusen"pistoler og maskingeværer" skjøpt av israelere(sivile) siden Oktober 2015.

At en befolkning på 8 milioner skal ha kjøpt 400 000 "pistoler og maskingevær" på  tre og en halv måned høres ut som et veldig høyt tall, har du noen kilde på det?

Relevansen har jeg uansett vanskelig for å forstå...

Kommentar #50

Shadi Alzaghari

12 innlegg  106 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det har ikkje stort med saka å gjere, men på min profil står alderen min, 67 år. Då kan du rekne ut at eg er fødd i 1948, tre år etter at krigen tok slutt.

Beklager det var ikke meningen å blande meg i ditt privat liv, men jg bare tente det kan være interresent å høre hva du mener om den tyske okkupasjonen.

Det var ikke angrep mot sivile, det var 1 israelsk soldat/politi døde og 3-4 soldater ble skadet hvis ikke jeg tar feil.

Når israelene får lov å bære våpen hvorfor tror du ikke palestinere skal få lov til det? jeg selv synes ikke noen skal bære våpen i heletatt fra begge sidene og håper at det kommer en dag vi ser ingen har på seg våpen der nede. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere