Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Selbekk og Listhaug blant de nye politisk korrekte

Det koketteres med utenforskap. Men Sylvi Listhaug, Hege Storhaug og ­Vebjørn Selbekk er blant Norges nye politisk korrekte.

Publisert: 19. feb 2016

Et interessant fenomen er blitt tydeligere den siste­ tiden: Diskusjonen og om hvem som har makt og hvem som er ukorrekt, eller kanskje til og med «offer», i den norske offentlighet.
Etter valget ble Frp et regjerings- og maktparti. Den siste tiden er Sylvi Listhaug blitt synlig i det ­offentlige rom. Den asylpolitiske plattformen partiet laget før valget, er i grove trekk i ferd med å bli offisiell norsk politikk.

En av bidragsyterne til Frps plattform var islamkritiker Hege Storhaug. Gjennom Frps innflytelse har hun også fått gjennomslag. Samtidig har hun gitt ut boken Islam, den 11. landeplage. Boken selger godt. I høst fikk hun også flest stemmer i VGs folkekåring. I likhet med Frp og Sylvi Listhaug er også Hege Storhaug blitt en mektig kvinne.

Det samme gjelder forsvareren­ av Listhaugs asylpolitikk, ­Vebjørn Selbekk. Den kristenkonservative redaktøren i Dagen er aller­ mest kjent for sin offentlig­gjøring av Muhammed-karikaturer i 2006. For dette fikk han Fritt ords honnørpris. Nå er det få som tør å kritisere ham offentlig.

Situasjonen er slik: I flere sentrale debatter har Sylvi Listhaug, Hege Storhaug og Vebjørn Selbekk blitt en del av det nye ­politisk korrekte Norge.

Interessant dobbeltrolle. Men det som kjennetegner og gjør den nye meningseliten så annerledes enn den som dominerte for noen år siden, er at den hele tiden omtaler sitt utenforskap. Den nye meningseliten ser seg selv i offerrollen i den offentlige debatten.
Tidligere har det vært en vedtatt sannhet at makteliten må tåle mye kritikk, nettopp fordi den har makt.

Den smale definisjonen av begrepet «politisk korrekt» viser til venstresidens ønske om ikke å diskriminere eller omtale utsatte­ grupper på en ugunstig måte, være seg kvinner, etniske eller religiøse minoriteter, homofile eller utviklingshemmede. Den videre betydningen av «politisk korrekt» handler om at man er en del av et maktapparat, og dermed lite maktkritisk. Denne ­definisjonen har ikke høyresiden tatt inn over seg.

Når høyresiden er blitt kritisert de siste årene har derimot offerkortet blitt trukket, til tross for at Frp og Høyre sitter både med faktisk makt og dagsordenmakt. Et eksempel er den fremskutte forskingsdirektøren og kommentatoren Asle Toje. Han ble latterliggjort for sine innvandringspolitiske synspunkter i en satire i NRK. Toje, som med tiden er blitt en respektert forsker, opplevde satiren som et maktovergrep.

Hans virkelighetsbeskrivelse fikk tilslutning i Kringkastingsrådet, som kvitterte med å ønske seg mer høyrevridd humor.

Et annet eksempel er at Selbekk på Facebook omtaler Storhaug som en av de «modigste og mest politisk ukorrekte damene» han kjenner.

Det ser nærmest ut til at flere av disse ikke har fått med seg at høyresiden nå sitter med makt. Ikke bare kan de vedta politikk. De er også langt mer til stede i alle medier. Et raskt søk på ­Retriever, basen med oversikt over norske papiraviser, tydeliggjør dette.

Torsdag viste et kjapt søk på Listhaug at hun er nevnt i 1.350 saker de siste 30 dagene. Til sammenligning var det laget 1.256 saker om Erna Solberg, og kun 501 saker om Ap-leder Jonas Gahr Støre. Det er skrevet 116 ­saker om Hege Storhaug. Omtrent dobbelt så mange som om Hadia Tajik, Norges mest fremtredende muslimske politiker.

Men også det faktum at landets­ aviser nærmest tapetseres med artikler om Listhaug, bidrar til at enkelte gir henne en offerrolle.­ Når hun får bruke hele førstesiden på Dagbladet til å si at flyktninger «må yte, ikke bare nyte», blir det ansett som negativ omtale.

På Document.no skrives denne konspiratoriske teksten: «Hvorfor har mediene rullet ut det tunge­ skytset mot innvandringsminister Sylvi Listhaug? Én grunn er åpenbar: Hun er en handlekraftig, uredd Frp-statsråd. Slike må tas ned før de får en maktbase. Mediene har merket at Listhaug er populær. Tenk om hun skulle etterfølge Siv Jensen! Da kan FrP virkelig bli farlig. Tenker redaksjonene».

Større ansvar. At det påligger pressen et større ansvar å følge opp en handlekraftig minister, har åpenbart ikke slått Document.no. Det store spørsmålet er om den mer ordinære høyresiden forstår det. Og verdsetter det, slik den burde.

Så blir spørsmålet den mer moderate høyresiden forstår at det hverken er Listhaug, Storhaug eller Selbekk som er årets politisk ukorrekte. Denne tittelen går til Audun Lysbakken. I dagens klima er han trolig også den modigste: For mens resten av det politiske Norge har ropt om innstramninger, har han vært den eneste som har latt det være. Han har talt makteliten, og dermed de politisk korrekte midt imot.

FØRST PUBLISERT SOM KOMMENTAR I VÅRT LAND 19. FEBRUAR 2016

Kommentar #1

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Eit korrektiv til Aalborg

Publisert nesten 6 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Torsdag viste et kjapt søk på Listhaug at hun er nevnt i 1.350 saker de siste 30 dagene. Til sammenligning var det laget 1.256 saker om Erna Solberg, og kun 501 saker om Ap-leder Jonas Gahr Støre. Det er skrevet 116 ­saker om Hege Storhaug. Omtrent dobbelt så mange som om Hadia Tajik, Norges mest fremtredende muslimske politiker.

"Politisk korrekt" er ikkje noko presist omgrep. I følgje Wikipedia kan det t.d. handle om sjølvsensur i offentleg debatt. Dei som vågar å snakke om ting som er litt tabu, er iallfall ikkje politisk korrekte. Det er dei som teier eller er unnvikande, som er det. Når Aalborg hevdar mange medieoppslag viser at Listhaug og Storhaug no har blitt dei "politisk korrekte", er resonnementet hennar difor ulogisk. Ikkje minst må ein sjå på korleis media då framstiller dei, positivt, negativt eller sakleg nøytralt. Det er ikkje slik at "all publicity is good publicity". På leiarplass gjorde VL sist haust same feilen. Dei heldt fram at Merkel var kåra til årets kvinne av Time, men blant kandidatane var også Putin og IS-leiar al-Baghdadi. Ville Aalborg likt å bli omtalt som "eit uver" på eit politisk landsmøte til stor applaus frå salen, eller få vite at landets leiande biskop opna eit møte med å seie "det er godt Aalborg ikkje er her"?

Men belastninga med å seie ting som er tabu, kan gå på livet laust. Det har Selbekk fått erfare. Han er ein særs modig mann som i boka si, "Fryktens makt", vågar å vise ein faksimile av muhammedkarikaturane endå ein gong. Storhaug bur framleis på skjult adresse med hemmeleg telefonnummer. Og ingen av oss veit korleis det er for barna til Listhaug å lese at nokon omtalar mor deira som ei heks dei helst såg brend på bålet. Når Aalborg i staden ropar ut SV-leiar Audun Lysbakken som den mest modige i dag, kan ein spørje om kva tilsvarande han risikerer. Det verste må vere eit liv under sperregrensa for SV, og dermed frykt for sitt politiske liv.

Når FrP sin innvandringspolitikk kan bli gjennomført eit stykke på veg, er det ikkje fordi media eller andre parti er så begeistra for Listhaug eller HRS, som også har vore ein premissleverandør for programmet på dette området, men fordi realitetane gjorde at andre parti sine program fall i fisk som urealistiske, medan nettopp FrP sin politikk stod si prøve.

Problemet med angrepa på Listhaug er at dei har vore så personlege. På vegne av oss alle har ho fått ansvaret for å setje i verke den innstramminga som det politiske fleirtalet frå FrP til V og KrF bad om. Og 37 av dei 40 forslaga som ho på vegne av regjeringa sende til høyring, ser ut til å kunne få fleirtal. Når det gjeld måten media har vridd på alt ho har sagt, viser eg til denne artikkelen på document. Og tonen i kritikken av Storhaug og Listhaug har vore ganske hatsk, sjølv i spaltane i VL eller innlegga som blir slått stort opp på Verdidebatt.

Når Storhaug sel i store opplag, medan tradisjonelle media berre melder om krise og tilbakegang, kan ein kanskje bli misunneleg. Men meir konstruktivt ville det vere om media tok litt sjølvkritikk. Det handlar ikkje berre om digitalisering og nettaviser, men om truverd. Folk stolar ikkje på media lenger, verken i Finnland, Tyskland, Sverige eller Noreg, iallfall ikkje når temaet er asyl og flyktningar. I dei tre sistnemnde landa synest også fleirtalet at media er venstrevridde når dei omtalar kriminalitet og immigrasjon. Folk kan lese sjølv, både bøker og på nett, og dei kan sjå med sine eigne auga. Derfor nyttar det ikkje lenger å skjule fakta og "oppdra folket" i den rette trua. Heldigvis lever vi verken i Nord-Korea eller i DDR.

Kommentar #2

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

mot og forstand

Publisert nesten 6 år siden

Jeg har ofte vært veldig uenig i dine innlegg og i dine meninger. Min opplevelse er at du er heller uklar  i vårt land panelet i innsikt og refleksjon, også i dette innlegget.

Hva er hensikten med ditt innlegg??

Hvor i alle dager har fanget opp at Audun Lysbakken er modig. Han er en katastrofe for sitt parti og en politiker som ikke hengerr sammen. Dette kom frem for lenge siden og Halvorsen var fortvilet, men de blir jo ikke kvitt han. Den eneste synlige i partiet med vett, forstand og mot er Inga Marte T.

  Men du skriver mye rart som også spriker ille retninger - hva er gentlig din agenda??? i bunn?

Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Berit Aalborgs nyspråk

Publisert nesten 6 år siden

Berit Aalborgs store blinde flekk.

Skal man kikke makten i kortene, så forutsetter det at man holder sin sti ren selv. Det er dessverre mer regelen enn unntakene at noen journalister og sågar redaksjoner utviser en heller spesiell form for objektivitet; dvs de har en ganske så situasjonsbetinget omgang med presseetikken og de journalistifaglige dyder. De opptrer ikke nødvendigvis i noen saker som rapportører og formidlere, men mer som deltagere. Ergo blir de en del av det som egentlig er saken i utgangspunktet.

Å møte kritikk er en øvelse ikke alle journalister er mestere i. Journalistene forbigår sågar legene hva gjelder kameraderi og unnvikelser her. Det er greit at journalistene oppfatter seg som vaktbikkjer, men de skal vel verken være løsbikkjer eller jaktbikkjer?

Det er et faktum at den journalisten som ser deltar i selve prosessen i bemøtning av det man ser. Det handler ofte om hva man velger å SE… og hva man velger å IKKE se. Og det som styrer her er helt andre elementer enn det journalisten har på blokken. Berit Aalborg tar for seg makten i samfunnet relatert til regjeringen generelt og Listhaug spesielt, men velger gjennom sine vurderende briller stort sett å se bort fra den vesentlige makten hun står nærmest selv: Nemlig egen pressestand. Makten som ligger i journalistyrket er sjelden undervurdert: At pressen har en såkalt diskursiv makt burde være mer enn velkjent også for Aalborg. Hun deltar, observerer, analyserer og konkluderer, men hun glemmer det viktigste: At det er nettopp hun som deltar. Og apropos: Videre viser jo undersøkelser at absolutt ingen journalister ville stemt på FrP ved valgene.

Og hva gjelder regjeringen og FrP: Poenget er selvsagt ikke at både saker og personer nevnes, men selve måten dette gjøres på: Valg av hva som skal anses som "interessant og relevant" (uten å forklare hvorfor), vinklinger, narrativer og valget av intervju-objekter og videre hvilke spørsmål som stilles,  - og ikke minst hvilke spørsmål som IKKE stilles. Det er vanligvis én type journalistikk som utskiller seg: Det er der hvor dekningen handler om verdimessige forhold som engasjerer den enkelte dypt, og som har klare politiske under- og overtoner.  Sakstolkninger som speiler de vurderinger som bæres og fremmes av hyppig forekommende mediestemmer; som selvsagt også anses som politisk korrekte. Ikke minst tydeliggjort når temaet er Palestina/Israel. Journalistikken blir m.a.o. uttrykk for bærende narrativer om det som anses som den egentlige virkeligheten. Og i de verste tilfellene er vi ikke vitne til journalistikk, men snedig presenterte partsinnlegg.

Vi har i de fleste medier vært vitne til en demonisering av Lysthaug. Berit Aalborg bør modig våge å speile seg selv, frenfor å umiddelbart snu på ordenes innhold og saken på denne patetiske måten her. Hun illustrerer jo tragikomisk nok nettopp det som er grunnproblemet.

Valgkampen er visst allerede i gang i Vårt Land..

Kommentar #4

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Berit Aalborg bør modig våge å speile seg selv, frenfor å umiddelbart snu på ordenes innhold og saken på denne patetiske måten her. Hun illustrerer jo tragikomisk nok nettopp det som er grunnproblemet.

Akkurat hva jeg tenkte da jeg leste dette innlegget. Jeg forundres over hvor lettbent Vårt Land har blitt... Ønsker enkelte av disse kommentatorene å bli tatt seriøst? Og av hvem?

Kommentar #5

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Berit Aalborg mister makt ?

Publisert nesten 6 år siden
Som vanlig, er hun opptatt med å belære oss dødelige at vi er blitt lurt! Vi har ikke oppdaget at Selbekk og Listhaug er blant de nye politiske korrekte! Hun har gjennom mange år hatt en synbar antipati mot FRP og skrevet det ene mere belærende innlegget etter det andre for å vise oss dette partiets lumske hensikter ! Selv er hun human og ærlig og har de beste hensikter med alt hun skriver, må vite ! Vi andre må undervises og belæres. Nå har hun en ny avsløring: Selbekk og Listhaug er slue, selv om de opptrer politisk korrekt ! Obs! Obs! Vel, for ikke å overraske henne, kan det norske folk både tenke, analysere og ta egne valg uten hennes hjelp. At hun selv i mange år har og er av de politiske korrekte med en evne til arroganse som er langt over våre holdet, må komme som et sjokk for henne ? Problemet er at hun og mange av de ansre politiske journalistene som i årevis har prøvd å styre oss - i hennes øyne kunnskapsløse individene - et at de nå mister makt og liker det ikke. Da er det best å gjøre som AP og KRF - mobb og avslør Selbekk, Storhaug og Lusthaugs maktbehov ! Beklager, Aalborg, det eneste vi helst vil duppe er din arroganse og mobbing av annerledes tenkende ! Om ikke for noe annet enn å redde ansiktet til en avis som har i sin tittel " kristen dagsavis" .
Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Tråden er et god eksempel på at det nå er FrP og høyresiden som er i en posisjon til å undertrykke meninger, og gjør det. Likefult er det ikke å være politisk korrekt, da dette begrepet er skapt som en intelektuell uredelig debatteknikk mot venstresiden. Prinsippet dog er det samme, så dersom en er imot uredelig diskusjon og å undertrykke meninger så burde man se på hva en virkelig gjør. Do as I say, not as I do?

Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Nice try, Christiansen

Publisert nesten 6 år siden

Din logikk er faktisk sirkulær og dermed selvreferende, i og med at dine grunntanker og målestokker som du her bruker til å vurdere saksforholdene med er dannet av- og begrunnet i den posisjon du allerede befinner deg i, i det politiske landskapet. Premissene er hentet fra de allerede bærende konklusjonene. Og for god ordens skyld: Jeg tilhører et av partiene i det tidligere rødgrønne samarbeidet.

Kommentar #8

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Vebjørn Selbekk. Den kristenkonservative redaktøren i Dagen er aller­ mest kjent for sin offentlig­gjøring av Muhammed-karikaturer i 2006. For dette fikk han Fritt ords honnørpris. Nå er det få som tør å kritisere ham offentlig.

Kanskje det mest eiendommelige utsagnet i dette innlegget. Hvem er det som er redd for å kritisere Selbekk? Jeg går ut i fra at du har mange konkrete eksempler å komme med? Hvorfor maler du opp et bilde av din kollega på denne måten?

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
i og med at dine grunntanker og målestokker som du her bruker til å vurdere saksforholdene med er dannet av- og begrunnet i den posisjon du allerede befinner deg i, i det politiske landskapet. Premissene er hentet fra de allerede bærende konklusjonene. Og for god ordens skyld: Je

Det tar utgangspunktet i begrepet PK, ikke i mitt politiske ståsted.

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Kanskje det mest eiendommelige utsagnet i dette innlegget. Hvem er det som er redd for å kritisere Selbekk?

Redd og redd. Dersom du kritiserer Listhaug og Storhaug, så kommer det en storm av personkarakteristkker med hensikt å stemple og undertrykke meninger.

Personlig så blir det for meg utveksling av meninger, så jeg er ikke redd for å fortsatt yttre mine meninger.

Det jeg reagerer på imidlertid er når man angriper PK og selv utfører det samme. For meg er det slik at enten så så synes du det er greit å gi og ta, at det ikke er greit, så blir andre kombinasjoner dobbeltmoral.

Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #7 ikke sirkulær

Publisert nesten 6 år siden

PK har til nå vært en merkelapp brukt av SK (sutrekopp).

Jeg spår at PK-begrepet, nå som SK er blitt de "korrekte", vil lide en snarlig død.

Kommentar #12

Jan Isakson

3 innlegg  93 kommentarer

Ufrivillig spagat?

Publisert nesten 6 år siden

Når VL-journalisten i forsøket på å diskreditere Listhaug, Storhaug og Selbekk – ender opp med å prise Lysbakken som Norges modigste politiker – blir det en, i overkant, komisk spagat.

SV - journalistene i Dagbladet og Vårt Land tilhører samme ummah.

Ingenting galt i det – men greit å være oppmerksom på.

«Alle journalister er like – men noen journalister er likere enn andre» (Fritt etter G. Orwell)

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg spår at PK-begrepet, nå som SK er blitt de "korrekte", vil lide en snarlig død.

Hvordan kan man i det hele tatt argumentere med merkelapper som politisk korrekt? Det som er korrekt for meg er ikke korrekt for en annen. Det blir et eneste søl. Korrekthet er ikke et korrekt begrep, og er intetsigende i seg selv da det ikke kjenner en generell standard. Fx i mine begreper er en politisk korrekt en som ikke har særlig veloverveide meninger og som heller ikke mener noe oppsiktsvekkende basert på selvstendig tenkning. Han passer inn i alles meninger og kan neppe såre noen. Foraktelig? Vel, det er hva han klarer og han viser seg på sitt beste qua meningsdannelse. Slik livet består av flest hverdager består det politiske bildet av flest alminnelige meninger. En som trer frem til en lederskikkelse er ikke politisk korrekt for han har tatt chansen på å forme egne tanker og fremmer dem. 

Høyre-venstreproblematikk er et annet felt hvor det er umulig å diskutere. Hvem er til høyre eller venstre for hvem? Uten nærmere spesifikasjon av hvor den ene siden slutter og den andre begynner blir det døde argumenter. Hvis man selv definerer alle som mer venstreside enn De Kristne, hvor man selv hører hjemme, blir venstresiden veldig stor. Blandt Raut sine velgere er man høyreavviker om man er trotskist. Disse begrepene er døde og maktesløse, og mennesker som forfekter et syn bør heller få diskusjon om sine argumenter fremfor karakteristikker av dette slaget da det blir ryddigere. 

Kommentar #14

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Politisk korrekt korrekthet

Publisert nesten 6 år siden

Det kan riktig nok gå inflasjon i bruket av begrepet "politisk korrekt". Men det betyr ikke at begrepet tømmes for reellt innhold. En grei forklaring av begrepet "politisk korrekt" finnes her i wikipedia.   Den er ennå brukbar, slik jeg ser det. Det kan jo også oppfattes som politisk korrekt å benytte eufemismer, som feks. "alternativt begavet" fremfor det mer direkte  ´oppblåst, uoppvakt og tjukk i hue´.

Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Det kan jo også oppfattes som politisk korrekt å benytte eufemismer, som feks. "alternativt begavet" fremfor det mer direkte ´oppblåst, uoppvakt og tjukk i hue´.

Jeg synes alternativ intelligens er et dekkende begrep for dumhet!:-)))

Kommentar #16

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Alt er som før!

Publisert nesten 6 år siden

Jeg kan ikke se at noe er endret. FrP mener det de alltid har ment og det gjør journaliststanden og den akademiske eliten også.

Jeg synes ikke det er så fryktelig modig av SV-lederen å fronte et synspunkt som har støtte hos stort sett alle journalister og hele den selvutnevnte intellektuelle eliten.

Selv bruker jeg begrepet "politisk korrekthet" om det som er det aksepterte standpunktet i pressen og hos eliten. Der er intet endret.

En VG-leser fulgte forøvrig en NRK-debatt mellom Listhaug og Hareide forleden dag. Han tok tiden og kunne fortelle at Listhaug fikk snakke i 4,5 minutt og ble avbrutt av en hissig programleder 6 ganger. Mens Hareide fikk snakke i 7 minutter med kun 1 avbrytelse.

Så her kan man trygt slå fast at alt er som før.

Journalistene er langt mer pågående, hissige og provoserende når de snakker til Listhaug enn til en hvilken som helst annen politiker.

Deres sympatier og antipatier er åpenbare! Det politisk korrekte er akkurat det samme som før!

Mvh Sverre

Kommentar #17

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes alternativ intelligens er et dekkende begrep for dumhet!:-)))

Uenig. Saken fortjener egen tråd. Jeg er høyst middelmådig i matematikk, men går for å være glup på tekniske løsninger.  Lett for å lære språk, men er en håpløs taler.  ;-))

Kommentar #18

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes alternativ intelligens er et dekkende begrep for dumhet!:-)))

Så da må alternativ dumhet være klokskap:-)

Kommentar #19

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Redd og redd. Dersom du kritiserer Listhaug og Storhaug, så kommer det en storm av personkarakteristkker med hensikt å stemple og undertrykke meninger.

Det er ikke Listhaug og Storhaug jeg er opptatt av. Som det framgår av sitatet er det Aalborgs påstand om Selbekk jeg reagerer på.

Kommentar #20

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke Listhaug og Storhaug jeg er opptatt av. Som det framgår av sitatet er det Aalborgs påstand om Selbekk jeg reagerer på.

Jeg byttet til Listhaug og Storhaug, fordi jeg ikke ser at Selbekk er så ekstrem at han vekker mye oppmerksomhet og opplever mye motargumenter.

Kommentar #21

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg byttet til Listhaug og Storhaug, fordi jeg ikke ser at Selbekk er så ekstrem at han vekker mye oppmerksomhet og opplever mye motargumenter.

Greit nok, men det var altså ikke disse jeg refererte til. :)

Kommentar #22

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Kokettering

Publisert nesten 6 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Det koketteres med utenforskap

Nei da, det koketteres ikke over utenforskap. I hvert fall ikke blant de Aalborg beskylder for slik kokettering. Hvis det koketteres, er det i så fall hun selv som koketterer. Aalborg forsøker seg. Og det er jo lov.

Politisk korrekthet har aldri vært massenes greie. Den politiske korrektheten har etter hvert blitt så kvelende, at det i de senere tiårene har oppstått partier som er tuftet på kampen mot politisk korrekthet. Disse har, ikke overraskende fått til dels stor oppslutning  –  riktignok fra massene.

Men de har også fått og får så ørene flagrer. Når de politisk korrekte blir utfordret, retter de inn sitt tyngste skyts og fyrer løs. Og enda verre når de får panikk. Da kan det bikke helt over for dem, slik at de begynner med kokettering. Slik kan ting fort gå litt i ball.

Listhaug, Storhaug og Selbekk, som forøvrig har svært ulike roller med ulik tilnærming og ulike personligheter i samfunnsdebatten, opplever noe Aalborg antakelig aldri har opplevd. De har tildels betydelig ryggdekning her ute i allmuen  –  blant de som velger politikere og som velger om de vil kjøpe aviser eller la være. De har i realiteten svært mye makt, men det skal likevel mye til for de gjør seg hørbare.

De er både i stand til å vurdere det de hører og leser  –  og å gjøre seg opp en mening. Seksti prosent av dem mener f.eks. at Sylvi Listhaug har en høy eller svært høy troverdighet i innvandringspolitikken. Og førti tusen av dem har kjøpt boka til Hege Storhaug. Dette strider mot alt det mange i media står for og mener – herunder Berit Aalborg. For det første er de uenige med de strømmingene som tydelig er i folket, og så mener de naturligvis at folket tar feil. Terrenget stemmer ikke med kartet – deres.

Et slik privilegium tilkommer de politisk korrekte. De forventer at deres mening er den rådende. Men når det viser seg at massene ikke bare er uenige, men også gir uttrykk for det, begynner det politisk korrekte å slå sprekker – eller det blir avkledd, som det også heter, og da brer panikken seg.

Aalborg kaster seg derfor over tastaturet og koketterer med begreper og håper det kan være en lynavleder. Hun velger den velkjente "boomerang"-metoden. Hun snur ting rundt og sender en rekyl (velkjent forhandlingsteknikk). Og så prøver hun seg med; "det koketteres med utenforskap. Men Sylvi Listhaug, Hege Storhaug og ­Vebjørn Selbekk er blant Norges nye politisk korrekte."

Det blir som om en bergenser skulle si til de av oss ellers i landet, som av til smiler litt av nettopp bergensere; "dere kokettere med oss, men det er dere som er de nye bergenserne." !!???

Jo da, det er, som nevnt, lov å prøve seg. At det er nettopp Aalborg som føler seg presset til å gjøre det, er ikke overraskende  –  for de av oss som leser litt i Vårt Land.

Kommentar #23

Harry Mikkelsen

2 innlegg  174 kommentarer

Ad begrepet PK

Publisert nesten 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Politisk korrekthet har aldri vært massenes greie.

Ad ovennevnte sitat: Faktisk har det det. Konferer vår nære og nest-nære historie.

Første gang jeg støtte på forkortelsen PK, var faktisk her på Verdidebatt. Da tenkte jeg i mitt enfold at det betød “pluralistisk kommunikasjon” eller noe slikt. Så skjønte jeg jo etter hvert at det betød noe annet.

 Fra Wikipedia: “Politisk korrekthet (ofte forkortet PK) er et begrep som betegner utsagn, ideer og oppførsel som brukes slik at man søker å unngå å støte andre i sosiale og institusjonelle sammenhenger,[1] for eksempel når det gjelder kjønn, rase, kultur, seksuell orientering, religion, trosretning, funksjonshemming eller aldersforskjeller, og gjerne når dette gjøres i utstrakt grad. Politisk korrekthet kan også betegne utsagn, ideer og oppførsel som søker å unngå å bryte med normene og idealene i det sosiale miljøet man er en del av. Politisk korrekthet kan være en form for selvsensur i offentlig debatt.”   … og, “Begrepet politisk korrekt har også etter hvert antatt en mer uformell betydning, der begrepet betegner å ha holdninger og meninger som samsvarer med flertallet i en gruppe. En slik gruppe kan være alt fra samfunnet generelt til mindre grupper.”

 ... og, ifølge snl.no: “Ved å uttrykke seg politisk korrekt skulle man forhindre diskriminering av blant annet kvinner, etniske eller religiøse minoriteter, homofile og utviklingshemmede.” Altså overfor antatt svake grupper.

 I motsetning til alt dette står Verdidebatts enkle og forståelige definisjon: “(P)ersoner som er uenige med me(K)”, altså PK.

For å si det med Njål Kristiansen: “Det blir et eneste søl.”

 PS. Berit Aalborg har et rungende poeng. Det blir verken boomerang- eller lynavleder-effekter av det her i huset.

 

 

Kommentar #24

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Du gamla du ufria

Publisert nesten 6 år siden
Harry Mikkelsen. Gå til den siterte teksten.
Ad ovennevnte sitat: Faktisk har det det. Konferer vår nære og nest-nære historie.

Javisst er det så. Det aller beste og mest lettfattelige eksempel finnes i vårt broderland Sverige. Der har de politisk korrekte massene rådd grunnen i årevis. Det vil  si en førende elite av journalister, akademikere og politikere har skremt medel-Svensson til tystnad, til taus politisk korrekthet med en suksess som  ikke står mye tilbake for hva DDR- pampene klarte  i sine velmaktsdager.  Ingen liker å bli kalt rasist, bli utfrosset av godt selskap og miste jobben, med rasist- og naziststemplet  i panna.

Kommentar #25

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Apropos

Publisert nesten 6 år siden

Apropos politisk korrekthet.

Her en professor som går i rette med den politiske korrektheten som rir forskningsmiljøer:

«Professor Kristian Gundersen mener forskermiljøet i Norge er så politisk korrekt at det verken er økonomi eller klima til å forske på om innvandrere er overrepresentert i saker som omhandler seksuelle overgrep http://www.tv2.no/v/1024333/

Nei, PK er definitivt ikke massenes greie. Av og til kan kanskje "massene" forveksles med massemedia. Men det er altså noe annet. Den politiske korrektheten defineres av meningsdannere og meningsbærere. Sannheter etablerers, og vips, ja, så er det ikke noe mer å diskuterer. Alle, som har et avvikende syn, blir satt på plass, slik Aalborg gjør et mislykket forsøk på i sitt innlegg på denne tråden.

Det er riktig at utgangspunktet er "godhet" og en slags opphøyet moral. Og slik kan det også vinne gehør hos en del av oss her ute i allmuen. Godhet og moral i en slik kontekst ender gjerne i politisk selektiv sentimentalitet. Krenkelsestyranniet har i mange år vært en innfallsvinkel i debattene, helt til Listhaug og andre børstet støvet at godhetstyranniet som professor Terje Tvedt lanserte alle rede i 2003.

I sin bok «Spoilt Rotten: The Toxic Cult of Sentimentality» skriver Theodore Dalrymple:

«Sentimentalitet er et uttrykk for følelse uten dømmekraft, kostnader og krav. Offentlig blir den direkte farleg. Den er i åpen konflikt med fornuften, og den trumfer rasjonelle argument, fordi det er mer tiltrekkende å føle enn å tenke. Rasjonalitet blir sett på som kaldt og uten medfølelse, mens følelser er noe varmt og godt. Sentimentalitet visker bort grensen mellom det private og det offentlige....

Sentimentaliteten kan også bli farlig for de som argumenterer sakelig mot den eller som ikke vil ta del i den. For de, som dette gjelder, kan konsekvensene bli store og negative. De blir ofte stemplet som kyniske og følelseskalde, og de blir møtt med sinne fra sentimentalistene. En kime til generasjonskonflikt kommer også til syne, fordi dyd og ideal er blitt erstattet av en kultur som dyrker følelser. Men det er ikke dermed sagt at evnen til medfølelse er blitt større. Tvert imot har følelser blitt mer hverdagslige og dermed mer overflatiske. Til slutt blir vi så selvopptatte at vi glemmer de som er rammet av noe vondt og som virkelig har lidt tap.»

----

Kaj Skagen har skrevet interessant i Dag og Tid om begrepene "godhetstyranni" og "Gullstol". For egen del sender jeg en bønn til Gud Fader om at klerikale damer og herrer og andre leser Dag og Tid og også slumper til å lese Kaj Skagens "Trollkvinna og dei gode hjelparane."

Her påviser Skagen med all tydelighet hvordan biskoper og andre politiske motstandere uhemmet vrangtolker Listhaug, og tolker henne ut fra vedtatte holdninger og sannheter – altså politisk korrekthet.

Ja, jeg er enig i at Aalborg sitt forsøk på å irettesette meningsmotstanderen er rungende – i all sin hjelpeløshet.

Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Politisk korrekthet er likevel først og fremst en meningsløs floskel. 

Kommentar #27

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Temmelig presist

Publisert nesten 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Politisk korrekthet er likevel først og fremst en meningsløs floskel.

Politisk korrekthet er en meningsløs floskel – for de politisk korrekte. For hva skulle de ellers kalle det?

Kommentar #28

Henrik Lillelien

0 innlegg  30 kommentarer

Meningsløse floskler uten innhold av betydning

Publisert nesten 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Politisk korrekthet er likevel først og fremst en meningsløs floskel.

En floskel er per definisjon meningsløs; tomt uttrykk/talemåte. 

Politisk korrekthet er imidlertid en grei beskrivelse av den overdrevne sensitiviteten som har vært dyrket frem - på egne og især andres vegne - i hovedsak ved høyere læreinstitusjoner. Derfra har dette strømmet ut i vestlige samfunn i senere desennier. Slike institusjoner produserer mesteparten av "råvarene" og personellet som i hovedsak bekler samfunnets fremste posisjoner, som politikere, institusjonsledere, forskere, byråkrater, lærekrefter og tildels næringslivsledere.

Begrepet mikroaggresjon er et eksempel på politisk korrekthet "gone mad". Når folk blir krenket av spørsmålet "hvor kommer du fra?" og lignende samtaleåpnere, da settes det en stopper for helt vanlig samkvem i hverdagslivet. Nå er det kommet så langt at våre vanlige personlige pronomen kan være krenkende. Personer velger sitt helt egne personlige pronomen som det kreves at andre skal bruke ved omtale av vedkommende - og bare den ene, på linje med vedkommendes reelle navn - for eksempel 'ze' i stedet for det vanlige 'han'.

«The Inclusive Excellence Center at the University of Wisconsin declared that the latest addition to its list of censored terms is ‘politically correct’. Without a hint of irony, it said that PC has become a ‘dismissive term’, used to suggest that ‘people are being too “sensitive”, and police language’. By attempting to censor the phrase ‘politically correct’, microaggression-watchers proved they were indeed in the business of policing language.»

Kommentar #29

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Begrepet PK er som banning.

Publisert nesten 6 år siden
I likhet med banning sier merkelappen PK mer om avsenderen enn om mottakeren.
Kommentar #30

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Henrik Lillelien. Gå til den siterte teksten.
Politisk korrekthet er imidlertid en grei beskrivelse av den overdrevne sensitiviteten som har vært dyrket frem - på egne og især andres vegne - i hovedsak ved høyere læreinstitusjoner.

Å klandre andre for politisk korrekthet er snarere å ta på seg underdoghatten for å skape inntrykk av at den med kunnskap er suspekt. Floskelen er meningsløs utover å være underdogens hersketeknikk. 

Kommentar #31

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Politisk korrekthet er en meningsløs floskel – for de politisk korrekte. For hva skulle de ellers kalle det?

Ikke et argument der, kast skitt paa veggen og satts paa at noe av den sitter fast. Ærlighet. En verdi. Forsøk det.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere