Halvor Moxnes

26

Jeg angrer min stemmegivning om ny vigselsliturgi

Jeg angrer på min stemmegivning på Åpen folkekirkes årsmøte, for ordlyden på vedtaket kjøper det konservative mindretallets premisser, når det sier at den nye liturgien kommer «i tillegg til dagens vigselsliturgi.»

Publisert: 16. feb 2016

årsmøtet i Åpen folkekirke stemte jeg for ledelsens forslag om «en ny liturgi som åpner for likekjønnet vigsel og som kan brukes av alle.»

Jeg var enig i hensikten, at Åpen folke-­kirke skal være mer sjenerøs overfor ­mindretallet enn det har vært. Men jeg angrer, for ordlyden på vedtaket kjøper det konservative mindretallets premisser, når det sier at den nye liturgien kommer «i tillegg til dagens vigselsliturgi.» ­Ifølge mindretallets syn ekskluderer denne ­liturgien likekjønnede par. Den uretten kan ikke gjøres godt igjen med et tillegg, den må erstattes av en ny liturgi som avspeiler at ekteskapet bygger på kjærlighet, ikke på kjønn!

Det er dette synet på ekteskapet som må ligge til grunn for vigselsritualet, slik også Åpen folkekirke går inn for. Men da må det gjøres tydelig at det er dette som nå er kirkens syn. Dette er teologisk begrunnet av flertallet i Samlivsutvalget, ledet av kirkens preses, og støttet av flertallet av biskopene i 2013. Det er dette synet som Åpen folkekirke gikk til valg på i 2015 og vant. Dette var også dette synet Sturla Stålsett, leder i ÅFK, begrunnet i Vårt Land høsten 2015.

Derfor må flertallet på Kirkemøtet ta konsekvensen av dette teologiske synet og vedta at kirken fra nå skal ha en liturgi som ikke gjør forskjell på kjønn. Da er det ikke nødvendig å spesifisere at det er et ritual som også inkluderer likekjønnede par, det blir selvsagt.

Hva skal en så gjøre med den gamle liturgien som ifølge mindretallet er eksklusivt for par av ulikt kjønn?

Det beste er å la den gå ut på dato, som den Svenske kirken gjør når den i forsøksordning for ny kirkelig håndbok av 2012 (som antakelig blir innført i 2017), har innført ett vigselsrituale. En ny liturgi kan som den svenske inneholde stor valgfrihet i tekster og bønner, også spesielt for par av ulikt kjønn. En slik valgfrihet kan ivareta de ønsker et par har for uttrykk som passer deres livssituasjon. Det eneste som er nødvendig er at selve vigselsformularet, som er den offentlige delen av ritualet, er kjønnsnøytralt (slik det også i dag er et alternativ for).

Det er tydelig at et mindretall i kirken har et ønske om å beholde en egen ­liturgi som symbolfunksjon for å uttrykke e­iendomsrett til et ekteskapssyn bygget på ulikt kjønn. Det reiser spørsmålet om Kirkemøtet skal gi dispensasjon for bruk av det gamle ritualet i en periode. Men det må være klart at det da er dette som kommer «i tillegg».

Først publisert i Vårt Land 16.2.2016

LES MER: Jan Ove Ulstein skriver: «Einskap og krenking i debatten om vigselsliturgi»

LES MITT svar til Jan Ove Ulstein: Direkte krenkende

LES JAN OVE ULSTEIN: To liturgiar for éi kyrkje?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere