Hege Storhaug

22

‘Uår i folket følges av de største skader’

I en ukultivert og ­usivilisert epoke vil den islam som er i kamp med friheten dominere. Det er dit vi er på vei.

Publisert: 11. feb 2016

Det burde være den ­største selvfølge at 
enhver frihetsorientert 
borger, ikke minst 
«eliten», stod opp mot den form for islam som har befestet makt i Norge og Europa. Dessverre er dette ikke en realitet, til tross for at vi lever midt i en sivilisasjonskamp mellom den humanis­tiske kritiske fornuften, og økende oppslutning om å underkaste seg forkvaklede islamske dogmer. Samtidig ser vi en folkevandring 
av historisk omfang inn i 
Europa fra den dysfunksjonelle islam­dominerte verden. Dette er ­grunnen til at folket har «stemt frem» boken Islam. Den 11. 
landeplage til en gedigen bestselger.

Folket er fornuften, og folket er med rette bekymret for frem­tiden. Ja, jeg skrev målrettet den sensasjonelle bestselgeren på nå 46.000 bøker til folket. Det er den vanlige mann og kvinne 
jeg identifiserer meg med og som kan utgjøre en forandring. 
«Eliten» har generelt vært faktaresistent i 30-40 år.

Da Arnulf Øverland raljerte mot kristendommen på 30-tallet 
(foredraget om «den tiende 
landeplage»), kunne han spankulere fritt på Karl Johan uten frykt for å bli overfalt eller drept. I vår tid er denne friheten tapt for dem som har stått i fremste rekke med kritikk av den harde lovreligionen som oppstod da 
Muhammed fikk makten i 
Medina i 622 etter å ha mislykkes 
som ren forkynner i Mekka.

Pensjonisten og tegneren Kurt Westergaard, Lars Hedegaard og Lars Vilks er alle utsatt for attentat i våre naboland — det kunne like gjerne endt med døden. De overlevde på tross av, og de lever nå begrensede liv omgitt av sikkerhets­regimer. Theo van Gogh, derimot, 
ble drept, strupeskåret i Amsterdam (2004). Jeg undrer meg: Hva blir fortsettelsen? Eller konkret: Hvem blir den neste?

Folk forstår at noe ikke ­stemmer med den islam som har fått makt og som dominerer mange sunni- og sjiamoskeer og -bevegelser i Norge. Det er en humørløs, hevngjerrig, hårsår, kvinneundertrykkende, jødehatende, maktsyk og intolerant islam.

Den fredsæle islam fra Mekka-
perioden, den rent spirituelle, 
utgjør ingen trussel. Det er den form for islam mine venner ­følger, og de er like frihetsorien­terte som kristenkulturelle meg og som troende kristne flest. De støtter oppunder likestilling, 
like­verd, religiøs frihet (som ­retten til å konvertere og falle 
fra) og ytringsfriheten. For ­debatten videre er det uhyre ­viktig å skille de muslimene som er våre ­venner, fra dem som har et mål om å presse lovreligionen fra Medina-tiden gradvis inn i samfunnslivet vårt.

Espen Ottosen mener det å påpeke faktiske forhold er å spre frykt (Vårt Land 30. januar). I min optikk minner 
dette om forsøk på herske­teknikken knebling. I en tid der vi har krefter på norsk jord (over hele landet i henhold til PST) som eksempelvis støtter den barbariske Islamske staten (IS), der vi har åpne jihadister (som ­Profetens Ummah), der vi har ­tusener av salafister som forherliger et shariastyrt samfunn, der vi gjennom flere tiår har hatt politikere som har ført en politikk uten verdimessig bærekraft, der vi har toneangivende medier og akademikere som har prøvd sitt beste for å retusjere virkeligheten, er det altså ett menneske som sprer frykt. Det kan være verdt å minne om at å peke på fakta og realisme var heller ikke «populært» blant sentrale deler av «eliten» på 30- og 70-tallet.

Men denne form for argu­mentasjon fra Ottosen og hans like, går ikke hjem hos folket. Problemene med islam i Europa 
er nå så åpenbare at man skal være virkelighets­fornekter av høy rang for å fortsette å tviholde på en konstruert idyll. Jeg har selv bivånet på nært hold ­områder i Europa som langt på vei er tapt for de nasjonale myndighetene og der islam i sin uskjønne versjon dominerer (Rosengård i Malmö, arrondissement i Marseille, bydelen Tower Hamlet i London). I et kvinne- og barneperspektiv vil jeg helst ikke vite hva som kan foregå bak ­dørene i slike områder. Det vi dog vet, er at det er ingen tegn til at utviklingen vil snu og reverseres. Tvert om, som jeg skriver i boken.

Ottosen er opptatt av ­demografi. Han kobler den ­muslimske befolkningen på fire prosent i Norge i dag til min ­sitering av Øverland: «Er vår tid forbi?» Deretter spør han om «integreringen» blir «bedre hvis nordmenn flest blir overbevist om at de ekstreme muslimene straks vil ha flertall i ­landet vårt».

Er det på dette nivået debatten skal legges? Har det slått Ottosen hvor mye utrygghet og støy så få har skapt i Norge og Europa? Har det slått ham at den folkevandringen vi så i fjor inn i Europa — dominert av unge muslimske menn, etter all sannsynlighet vil forsterke allerede eksisterende verdiproblem rundt islam?

Ser ikke Ottosen sammen­hengen mellom høy innvandring og økende integreringsproblem? Hvis svaret er nei, da står Ottosen sammen med en stadig mindre flokk politikere.

Den islam som har satt seg i veggene i de dominerende sunni- 
og sjiamoskeene, er en totalitær ideologi. Å ville begrense denne politiske ideologiens innflytelse 
har ingenting med å «avvikle religions­friheten for noen av innbyggerne i landet vårt». Ideologien er først og fremst politikk og juss, der det spirituelle er i bakgrunnen. Å begrense denne ideologien vil gi religionsfrihet til de frihetsorienterte muslimene som ønsker å leve i et verdslig demokrati. Resultatet blir også økt trygghet for jøder, «vantro», ikke-muslimske og seksuelle ­minoriteter.

Ja, jeg mener 
at politikerne aldri skulle latt totalitær islam få lov til å 
organiseres i moskeer under 
dekke av «religion», dertil ­sponset av offentlige kroner på linje med et fredsælt bedehus. Hva som foregår i slike moskeer, hva det jobbes for og mot, er i all sin uskjønnhet beskrevet av den ­tidligere danske imamen ­Ahmed Akkari.

Akkari var en sentral imam i en rekke danske sunni-moskeer, shariadommer i gettoer, og en hjerne bak den danske delegasjonen som var med på å ildne opp massene i Midtøsten under karikaturstriden i 2006. I boken 
Min afsked med islamismen. ­Muhammedkrisen, dobbelt­spillet og kampen mot Danmark, 
beskriver han totaliteten og ­avskyen for det liberale demokratiet i disse moskeene. Som han formulerer seg: «Alle de (muslimene) som levde integrert i Danmark uten å være bundet av Koranens og profetens mange regler, følte seg etter alt å dømme 
fremmedgjorte i disse miljøene 
og holdt seg vekk.» Tanke­vekkende fra en avhopperimam?

Ottosen er tydelig berørt av mine beskrivelser fra «tapte områder» 
i ­eksempelvis Sverige og Frank­rike. Han vil dog ikke at den ­dystre tilstanden i disse 
områdene skal kobles til islam, enten det gjelder kriminelle ­forhold eller sosiale og økonomiske problem.

Men hvorfor domineres slike områder så sterkt av personer fra den islamdominerte verden? Hvorfor befolker ikke hinduer, sikher og buddhister de «tapte områdene» eller lager sine egne slike områder? Hvorfor viser ­kriminalstatistikker på land­bakgrunn i andre europeiske land at personer fra den islamske verden topper — ikke eksempelvis kinesere og vietnamesere?

Kan det ha noe med islam å gjøre at bildet er likt i hele Vest-Europa? Kan det være en sammenheng med dysfunksjonaliteten i opprinnelseslandene? Kan det være en sammenheng med stammementaliteten som trives så godt der islam dominerer?

Som historiker Halvor Tjønn sier det: «Det som fins på muslimsk område, er stort sett territorium holdt sammen av brutale diktatur. Når diktatoren faller, da faller også området sammen.» For islam vektlegger det muslimske fellesskapet, ikke det norske eller det pakistanske. Å høre til klanen eller stammen er langt viktigere enn tilhørighet til en nasjonalstat.

Ser vi også ­resultatet av at islamske land ­
hektet seg selv av den teknologiske utviklingen før den ­industrielle revolusjonen i ­Vesten? Blind underkastelse forkastet den frie tanken? Kan vi i tillegg si det som det er: At islam også legitimerer voldsbruk mer enn noen annen religion, slik også forsker Tina Magaard har kommet frem til etter studier av religioners tekster?

Demografi vil spille en 
avgjørende rolle i årene som ligger foran oss etter som islam ikke er blitt humanisert på 1.400 år. (Noen vil kanskje fremdeles ta sjansen på at islam «plutselig» blir noe helt annet enn hva ­Muhammed predikerte ved makten?)

Derfor mener jeg at hvis 
ikke politikerne stopper den pågående folkevandringen fra ­islamske stater inn i Europa, vil vi om knapt en håndfull år vite hvor dette prosjektet ender: 
Islam vil få betydelig og kontinuerlig økende grep om Europa.

I Middelalderverket Konge­speilet fra 1200-tallet, der en konge taler til sønnen, ­prinsen, heter det:

«Om det kommer uår i folket, er det verre enn uår i landet. Et land kan bli hjulpet om det står vel til i grannelandene og kyndige menn ordner med tilførselen derfra. Men om det blir uår i folket, i landets seder, da følges det av de aller største skader. For ingen kan kjøpe fra andre land seder eller mannevett om det ødelegges eller spilles som før fantes i landet.»

Her ligger den realistiske ­
frykten: I en ukultivert og ­usivilisert epoke vil den islam som er i kamp med friheten 
dominere. Det er dit vi er på vei. Men det er vel ikke dette vi vil, enten vi er konservative kristne eller ikke-kristne som setter pris på det åpne, frie demokratiet?

Først publisert i Vårt Land 10.2.2016

LES MER: Lars Gule skriver at «Altfor mange lærde har kritikkverdige tolkninger av islam.»

LES MER: Basim Ghozlan skriver om «Storhaugs 'grundige' arbeid» 

LES MER: Basim Ghozlan spør «Islam.no er ikke Rabita-moskeen sin hjemmeside og administrasjonen i Rabita aldri har administrert siden. Så hvorfor fremstiller Hege Storhaug saken helt annerledes?»

LES MER: Erik Lunde skriver at «Hege Storhaug stigmatiserer muslimer»

Kommentar #1

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Uår på veg?

Publisert over 5 år siden

Som Hege Storhaug set eg pris på det opne, frie demokratiet. Eg set pris på religionsfridom og andre grunnleggjande menneskerettar. Eg set òg pris på ein open debatt om vanskelege spørsmål. Hege Storhaug tek opp spørsmål som heilt tydeleg engasjerer, og det er imponerande at ei debattbok sel i eit så stort opplag som den siste boka hennar.

Eg er ikkje usamd med Hege Storhaug i at enkelte former for islam representerer ei stor ufordring for eit samfunn som vil byggja på grunnleggjande menneskerettar. Det gjeld til dømes den form for islam IS står for, profetens Ummah og andre med tilknytning til salafastiske retningar. Det er dei som er villige til å bruka vald eller ulike formar for tvang for å fremja islam, me har grunn til å følgja ekstra nøye med på og åtvara mot. Det skal me ikkje ta lett på.

Hovudproblemet med innlegget til Hege Storhaug er alle generaliseringane og påstandane som ho ikkje grunngjev. Ho fastslår mellom anna at ein totalitær form for islam "har befestet makt i Norge og Europa". Dette er eit svært sterkt uttrykk som ho ikkje grunngjev. Men det ser ut til at ho inkluderer nærmast alle moskémiljø i den form for islam ho åtvarar mot, og det kan eg ikkje sjå at det er grunnlag for. Innan alle muslimske miljø kan det finnast personar som står for ytterleggånde tolkingar av religionen sin, men det er ikkje spesielt for muslimske miljø.

Storhaug hevdar vidare at "vi lever midt i en sivilisasjonskamp mellom den humanistiske kritiske fornuften og en økende oppslutning om å underkaste seg forkvaklede islamske dogmer". Det er altså ein sivilisasjonskamp mellom ein totalitær form for islam og det fridomselskande Vesten. Her er det fleire ting å gripa fatt i. Kor har ho dette frå at det er ein aukande oppslutning om ein totalitær form for islam? Kva samfunn er det ho skriv om? Kor har ho det frå at "den islam som har satt seg i veggene i de dominerende sunni- 
og sjiamoskeene, er en totalitær ideologi"? Me ser altså at Storhaug generaliserer og bruker sterkt føelsesladde bilete for å understreka poenga sine. Men dette blir påstandar utan klar grunngjeving og difor fungerer det som urettvis stempling av heile muslimske miljø.

Ho unnlet å nemna at sentrale norske muslimar har tatt tydeleg avstand frå bruk av vald og terror. Ho skriv som om det er nokre få som ho kallar Mekka-muslimar, som står for dei rette humanistiske verdiane. Resten abv muslimane støttar ein totalitær form for islam. Dette trur eg er å gje eit uriktig bilete av situasjonen. Det er slik eg har sett det mange praktiserande muslimar som støttar opp under dei verdiane me ønskjer å byggja samfunnet vårt på. Hovudkonflikten er ikkje mellom islam og Vesten, men skiljelinene går mellom dei som vil bryta med våre demokratiske verdiar og dei som vil bruka vald og tvang. Og blant dei som vil bruka udemokratiske verkemiddel finn me ikkje berre ytterleggånde muslimar, men òg personar som støttar ikkje-relgiøse totalitære ideologiar som til dømes sterkt høgreorienterte miljø. 

I slutten av innlegget sitt har Storhaug vist til eit flott sitat frå Kongespeilet. Svært få vil vera usamde i at me bør kjempa mot det som kan ta frå oss verdiar me ønskjer skal prega samfunnet vårt. Eg ser at det er tolkingar og praktisering av islam (som trugsmål mot konvertittar, trusmål mot homofile, legitimering av valdsbruk) som me skal vera på vakt mot, men å ta frå dei fleste muslimar retten til å praktisera religionen sin ved å forby moskear, stempla dei fleste muslimar som motstandarar av vår humanistiske arv og framstilla dette som ein sivilisasjonskamp mellom Vesten og islam, tek eg sterk avstand frå. Det vil nettopp kunne skada samfunnet vårt slik det står i sitatet frå Kongespeilet. Det byggjer opp om ein frykt som eg ikkje ser det er grunnlag for.

Kommentar #2

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

God artikkel med nyansert islamkritikk

Publisert over 5 år siden
Hege Storhaug. Gå til den siterte teksten.
Den fredsæle islam fra Mekka-
perioden, den rent spirituelle, 
utgjør ingen trussel. Det er den form for islam mine venner ­følger, og de er like frihetsorien­terte som kristenkulturelle meg og som troende kristne flest. De støtter oppunder likestilling, 
like­verd, religiøs frihet (som ­retten til å konvertere og falle 
fra) og ytringsfriheten. For ­debatten videre er det uhyre ­viktig å skille de muslimene som er våre ­venner, fra dem som har et mål om å presse lovreligionen fra Medina-tiden gradvis inn i samfunnslivet vårt.

Espen Ottosen mener det å påpeke faktiske forhold er å spre frykt (Vårt Land 30. januar). I min optikk minner 
dette om forsøk på herske­teknikken knebling. I en tid der vi har krefter på norsk jord (over hele landet i henhold til PST) som eksempelvis støtter den barbariske Islamske staten (IS), der vi har åpne jihadister (som ­Profetens Ummah), der vi har ­tusener av salafister som forherliger et shariastyrt samfunn,

Denne artikkelen er noe av det aller beste jeg har lest på lenge. Sitatene overfor viser at Storhaug er mye mer nyansert enn mange av verdidebatts islamkritikere.

Islamkritikk er nødvendig. Islam: Den 11 Landeplage er en KJEMPEVIKTIG bok. Muslimer bør lese den. Norsk venstreside bør lese den.

Og siden Storhaug er nyansert, vil det være lettere å få målgruppene til å lese den.

Kommentar #3

Ola Espelid

0 innlegg  1 kommentarer

«Kanskje burde han ikke ha svart på spørsmålene».

Publisert over 5 år siden

Som et lite apropos til det jeg opplever som det politiske miljøs angst for å konfrontere forkvaklede islamske dogmer i det offentlige rom: 

Muslimen og høyrepolitikeren, Summer Ejaz, ble av Stavanger Høyre i fjor lansert som kandidat til ledervervet i byens Innvandrerråd. 

I et intervju med Stavanger Aftenblad i desember, svarer Ejaz:

 

- Hvordan stiller du deg til straffemetoder i sharia-loven, som for eksempel steining av kvinner og menn som har vært utro?

 

- Det er ikke lover som kan brukes i Norge eller Vesten. Jeg kan ikke som muslim ta avstand fra at dette er straffer som kan anvendes i islamske land . I den islamske verden i dag råder kaos, vanstyre og korrupsjon. Heller ikke i slike stater er det grunnlag for å innføre sharialover. Før det skjer må det være innført full respekt for mennesker og menneskerettighetene. Det kan ikke være slik at konger, sjeiker og statsledere som stikker alle pengene i egen lomme. skal dømme andre mennesker til slike straffer, sier Ejaz.

 

- Men du kan ikke ta avstand fra selve straffen, at man steiner folk for et forhold som utroskap?

 

- Det høres selvsagt grotesk ut. Men du har USA, som dreper folk med giftsprøyter og elektrosjokk. Slik gjør de det der, men det er ingen som lar være å reise til USA for det. Jeg kan ikke ta avstand fra noe som står i Koranen. Det kan du ikke be meg om, sier Ejaz. 

Etter uttalelsene fra Ejaz, trakk Stavanger Høyre hans kandidatur til ledervervet.  

Høyres gruppeleder til Stavanger Aftenblad: 

- Vi ønsker ikke kontroverser i Innvandrerrådet. Jeg har snakket med Summer, som er enig i at uttalelsene han kom med til Aftenbladet kom uheldig ut. Kanskje burde han ikke ha svart på spørsmålene, sier Høyres gruppeleder John Peter Hernes.

Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Skal en ha frihet til å ikke svare på dette som Ejaz hevder

Publisert over 5 år siden
Ola Espelid. Gå til den siterte teksten.
Det kan du ikke be meg om, sier Ejaz

Her er vi inne på det som vel er kjernen i problemet Islam.

Hvorfor tar ikke muslimer avstand fra læresetninger som: Drep de vantroende, eller som her Sharialoven?

Indoktrineringen sitter faktisk så langt inne at de nekter for å å ta avstand til bestialiteten/hatet mot de vantroende i sin religion.

Som Storhaug sier Islam er på full fart inn i våre stuer. Det er dit vi er på vei i vårt sekulariserte samfunn.

Vi snakker om religionsfrihet. Skal det være frihet til å påtrenge alle vantroende religionen Islam. Om du ikke omvender deg vil du bli tatt livet av.

Jevnf. Sura 9,5 :Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Allah er tilgivende, nåderik.

Skal en ha frihet til å mene dette?

Skal en ha frihet til å ikke svare på dette som Ejaz hevder.

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vi snakker om religionsfrihet. Skal det være frihet til å påtrenge alle vantroende religionen Islam. Om du ikke omvender deg vil du bli tatt livet av

Nei, dette er ikke hva religionsfrihet betyr, Bye-Pedersen :-)

Kommentar #6

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Nei, dette er ikke hva religionsfrihet betyr,

I henhold til Store norske Leksikon heter det: Religionsfrihet, rett til personlig trosfrihet og til å utøve den religion man bekjenner seg til.

En har rett til å utøve den religion man bekjenner seg til. Følgelig er det lov å bekjenne seg til om så det var "satanisme" og også utøve denne i følge religionsfrihet!

Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Hovudproblemet med innlegget til Hege Storhaug er alle generaliseringane og påstandane som ho ikkje grunngjev. Ho fastslår mellom anna at ein totalitær form for islam "har befestet makt i Norge og Europa". Dette er eit svært sterkt uttrykk som ho ikkje grunngjev. Men det ser ut til at ho inkluderer nærmast alle moskémiljø i den form for islam ho åtvarar mot, og det kan eg ikkje sjå at det er grunnlag for. Innan alle muslimske miljø kan det finnast personar som står for ytterleggånde tolkingar av religionen sin, men det er ikkje spesielt for muslimske miljø.

Hæåk kan som så mange andre med høy utdanning og viktige stillinger  i vårt land, gå så langt at de ser noen betenkeligheter med islam og den store innvandringen, men Hege Storhaug roper ulv, uten noen særlig dokumentasjon for sitt varsko.I tillegg har vi så mange snille muslimer som slett ikke deler totalitære sider ved islam. Å hevde at salafist- og jihadist- tenkningen har noe særlig fotfeste hos oss, må være langt fra virkeligheten.

Jan Hårstad har et innlegg her på Verdidebatt i dag, under tittelen " Ønsketenkningen" hvor han referer følgende fra den velrenommerte storavisen " Die Weld" som står stort opp en forskningsrapport som opplyser om  det følgende: "

"En tredjedel og opp til halvparten av muslimene i VestEuropa har et tenkevis som overenstemmer med den ideologi og de målsetteingene som de voldelige står for."

Storhaug ser ut til å ha sine ord i behold. Det er ikke boken til Storhaug som skaper frykten, frykten har vært her lenge og er en sunn og naturlig reaksjon på det som nå utspiller seg i stadig større grad i mange byer og samfunn ute i Europa og som daglig blir dokumentert gjennom aviser, TV og Internett. Det die Weld hevder kommer vel ikke som noen overraskelse... Gitt islams natur, ville noe annet være ønsketenkning.

Kommentar #8

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Dysfunksjonalitet er skremmende

Publisert over 5 år siden

spesielt når den forvolder skade på menneskene. Jeg lytter til det du skriver med interesse. Det må være lov å bruke kunnskap til det beste for alle.

Vi må møte andre mennesker med noe elskelig og spesielt, akkurat som vi strengt og fast siler ut de som vil krige og dyrke ondskap.

Det er så mange farer. Livet er ikke risikofritt.

Mange ville gjerne rømt fra og utryddet dysfunksjonalitet (f.eks psykopater). Det går ikke. Det som en eller to flykter fra, må ti andre forholde seg til. 5 av dem kan være barneofre. Psykologer og parterapeuter råder alle til å komme seg vekk  fra dem. De teller ca. 100 000 i Norge. Det virker lettvindt på mange måter. Å konfrontere dem, anmelde, ansvarliggjøre og sette krav gir et annet fokus.

Å ta ansvar betyr at man må ha etiske normer og regler for kommunikasjon og felleskap som alle kan være med på.

Å forherlige vold skaper uhelse.

Kriminelle her bedrar eldre og skader deres selvbilde og trygghetsfølelse.

Ved å dele vår kunnskap med andre, kan man får et bedre liv. Internt i landet er det store forskjeller i levealder.

Kvinner tar også selvmord ved bombing som dreper andre. Det har skjedd mange ganger, og er hårreisende.

Nå flykter de også.

Dysfunksjonalitet har den ulempen at den utrydder seg selv og går til grunne. Livsvilkårene er ikke tilstede.

Frykt skaper panikk og passivitet.

Det er ingen tjent med.

Sakte, men sikkert, må man bygge sten på sten i et nytt landskap.

Ledelse krever god kunnskap om omverdenen.

Vi må bruke den til utvikling, ikke til frykt og destruktive tanker. 

Kommentar #9

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Jeg har lest boka, men forstår ikke problemet? Høyt utdannet?

Publisert over 5 år siden

Me ser altså at Storhaug generaliserer og bruker sterkt føelsesladde bilete for å understreka poenga sine. Men dette blir påstandar utan klar grunngjeving og difor fungerer det som urettvis stempling av heile muslimske miljø.

De er moderate når det gjelder daglige gjøremål, men når det kommer til viktige trosspørsmål så er det nok imamene som bestemmer og da inntar de radikale standpunkter.

Det blir som før krigen  så kom det mange hyggelige tyske turister som tok bilder og fortalte hvor fredelig og flott landet vårt var.

Neste år så kom de som soldater med kart og bilder som de hadde tatt som turister.

Jeg må minne om at Knut Hamsun som ble minnet per brev om  å  ikke samarbeide med fienden.

Men han kastet de alle fordi de var så dårlig begrunnet med dårlige formuleringer.

Kritikere av Storhaug plukker på  bagateller og   forstår ikke farene som truer oss. 

Kommentar #10

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Direkte feil fra Storhaug

Publisert over 5 år siden
Hege Storhaug. Gå til den siterte teksten.
Espen Ottosen mener det å påpeke faktiske forhold er å spre frykt (Vårt Land 30. januar). I min optikk minner 
dette om forsøk på herske­teknikken knebling.

Igjen kan jeg konstatere at det er vanskelig å debattere med Storhaug. I steden for å forholde seg til det jeg faktisk har skrevet, og kommentere det, dikter hun opp synspunkter jeg ikke er i nærheten av å ha fremført. Dette var det jeg faktisk skrev om hvordan hennes retorikk skaper uheldig frykt:

"Selv om mye av det Storhaug skriver, er fornuftig (og i blant selvfølgelig), mener jeg også at kritikken hennes er så ubalansert at den skader debatten og sprer frykt. «Vi står på ny midt i en sivilisasjonskamp, den mest dramatiske siden 1930-tallet», skriver hun i sin siste bok og legger til at vi kan få svaret på utgangen av denne kampen «allerede om to til fem år».

Da kan det være greit å påpeke at andelen muslimer i Norge er omkring fire prosent. Mange av disse er ganske sekulære og ønsker på ingen måte at Norge skal bli som Saudi-Arabia. Da er det rett og slett uforståelig at Storhaug dramatisk spør på baksiden av boken: «Er vår tid forbi?»

Jeg er kritisk til Storhaugs retorikk fordi den kan øke fremmedfrykten. Selvsagt blir ikke integreringen bedre hvis nordmenn flest blir overbevist om at de ekstreme muslimene straks vil ha flertall i landet vårt.

Kommentar #11

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Her må du svare.

Publisert over 5 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt blir ikke integreringen bedre hvis nordmenn flest blir overbevist om at de ekstreme muslimene straks vil ha flertall i landet vårt.

Hva mener du her? Vet du ikke at Koranen tar sterk avstand fra integrering blant vantroende?

Er det muslimer som er ekstreme eller er det Koranen som er ekstrem? Kanskje du kan svare på dette.

Dersom det er Koranene som er ekstrem, hvilken betydning har dette da for troende muslimer?

Kommentar #12

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Muslimer forstår Koranen forskjellig

Publisert over 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du her? Vet du ikke at Koranen tar sterk avstand fra integrering blant vantroende?

Er det muslimer som er ekstreme eller er det Koranen som er ekstrem? Kanskje du kan svare på dette.

Takk for spørsmål! Mitt svar er at mange muslimer er ekstreme. Det er selvsagt skremmende at mange muslimer vil motarbeide ytringsfrihet og religionsfrihet, at noen støtter terror -- og at noen vil bruke vold for å fremme sitt religiøse ståsted. Men det er også et faktum at de aller fleste muslimene i Europa tar sterk avstand fra IS / Daesh.

Du slår fast at Koranen tar sterk avstand fra integrering blant vantroende. Vel, som kristen er ikke jeg opptatt av å forstå og fortolke Koranen. Det overlater jeg til muslimene å gjøre. Jeg synes det er urimelig at jeg skal fremstå som en slags religiøs overdommer og fastslå hva Koranen mener om integrering.

Kanskje mener Bye-Pedersen at det bare er å sjekke hva Koranen sier for å finne ut hva muslimer bør mene. Men så enkelt er det ikke. Først fordi muslimer bygger sine overbevisninger på mer enn Koranen. Fortellinger om Muhammeds liv har for eksempel stor betydning.

Dessuten inneholder Koranen svært ulike oppfordringer. «Det finnes ingen tvang i religionen» er et vers mange trekker frem til støtte for religionsfrihet. Men et annet sted i samme bok står det: «Så når de hellige måneder er gått bort, så drep og bekjemp de vantro hvor enn du finner dem». Også muslimer som er dypt overbevist om at Koranen er en hellig bok, vil vektlegge ulike tekster noe forskjellig. Alle må stille spørsmål av typen: Hva gjelder for dagens muslimer? Hva gjaldt for en spesifikk historisk situasjon? Svarene som gis er ulike.

Kort sagt: jeg tror det er svært uklokt at ikke-muslimer går i gang med å argumentere for -- direkte eller indirekte -- at ekstreme muslimer i størst grad tar sin tro på alvor. Jeg mener mye mer om hvordan kristne bør forholde seg til sin hellige bok.

Kommentar #13

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Frykt for frykten

Publisert over 5 år siden

Jeg er kritisk til Storhaugs retorikk fordi den kan øke fremmedfrykten. Selvsagt blir ikke integreringen bedre hvis nordmenn flest blir overbevist om at de ekstreme muslimene straks vil ha flertall i landet vårt.

Det er mange her på VD og ellers, som skriver at islamismen er like farlig som nazismen.

Nobelprisen til Ossietzky i 1935 er tidenes kanskje mest kontroversielle, både i verden og i Norge. Utenriksminister Havdan Koth trakk seg fra Nobelkomiteen, for at arbeiderpartiregjeringen ikke skulle identifiseres med prisen, og kong Haakon kom ikke til nobelseremonien i Rådhuset i Oslo. Det er første og eneste gang kongehuset ikke har deltatt i seremonien.

Hvis Hege Storhaug får Nobels fredspris 2016 for hennes bok Islamismen den 11.landeplage, ville den nok det ha skapt den samme redsel som ble utløst  i 1935.

Kommentar #14

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Hva er Bibelens tilnærming?

Publisert over 5 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Kort sagt: jeg tror det er svært uklokt at ikke-muslimer går i gang med å argumentere for -- direkte eller indirekte -- at ekstreme muslimer i størst grad tar sin tro på alvor. Jeg mener mye mer om hvordan kristne bør forholde seg til sin hellige bok.

Det er åpenbart at en utenforstående ikke kan ha noen oppfatning om hva som skal være normativt i en annen religion eller ideologi. Her har Ottosen et godt poeng. På den annen side er det meningsløst å påstå at en som står utenfor en religion eller ideologi ikke kan ha en kvalifisert forståelse av hva den religionen eller ideologien går ut på. Det finnes noe som heter innenforperspektiv og utenforperspektiv. 

Ethvert ansvarlig menneske bør prøve og bedømme alle ideologier og religioner kritisk. Kommunisme, fascisme, kapitalisme, darwinisme, liberalisme, buddhisme, islamisme, teisme og alle andre slags ismer bør kritisk prøves. 

Apostelen Paulus sier det slik: "Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud" (2. Kor 10,4-5). Hva annet er tankebygninger enn ideologier og filosofier som bygger på feil premiss, og som derfor holder mennesker fanget i løgn? Også islam bør kritisk prøves og vurderes. Uten tvil ville Paulus betraktet islam som en tankebygning som reiser seg mot kunnskapen om Gud. 

På meg virker det som Ottosen fraskriver seg denne viktige oppgaven.  Den boken Ottosen mener mye om synes å ha en annen tilnærming enn å overlate andre ideologier til å seile sin egen sjø. 

Kommentar #15

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Både blind og døv?

Publisert over 5 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Takk for spørsmål! Mitt svar er at mange muslimer er ekstreme. Det er selvsagt skremmende at mange muslimer vil motarbeide ytringsfrihet og religionsfrihet, at noen støtter terror -- og at noen vil bruke vold for å fremme sitt religiøse ståsted. Men det er også et faktum at de aller fleste muslimene i Europa tar sterk avstand fra IS / Daesh. Du slår fast at Koranen tar sterk avstand fra integrering blant vantroende. Vel, som kristen er ikke jeg opptatt av å forstå og fortolke Koranen. Det overlater jeg til muslimene å gjøre. Jeg synes det er urimelig at jeg skal fremstå som en slags religiøs overdommer og fastslå hva Koranen mener om integrering.

Moderat eller ekstrem, spiller ingen rolle. Det som er hevet over all tvil er at islam legger sharia til grunn for all lovgivning. Dette vil per def være i strid med (en forsiktig formulering) den politiske modernitet og vitenskapelige rasjonalitet som ligger til grunn for staten Norge. At Ottosen ikke ser dette er skremmende.

Det Ottosen skriver om å tolke Koranen er meningsløst og ansvarsfraskriving. Som sagt: islam foreskriver sharia som "basis for legislation", og i den islamske staten (et samfunn basert på sharia) er kristne og jøder definert som annenrangs under dhimmi-ordningen. Det er noe man virkelig må bry seg om. Les gjerne Kari Vogts "Islams hus".

Jeg er rystet over at en profilert kristenleder og debattant som Ottosen ikke greier å kommunisere klart om dette. 

Kommentar #16

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Om å være rystet

Publisert over 5 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
Som sagt: islam foreskriver sharia som "basis for legislation", og i den islamske staten (et samfunn basert på sharia) er kristne og jøder definert som annenrangs under dhimmi-ordningen. Det er noe man virkelig må bry seg om. Les gjerne Kari Vogts "Islams hus".

Jeg er rystet over at en profilert kristenleder og debattant som Ottosen ikke greier å kommunisere klart om dette.

Jeg er bortimot rystet over at du konstruerer en uenighet som ikke fins. Selvsagt er jeg svært kritisk til en sharia-lovgivning som definerer kristne og jøder "som annenrangs under dhimmi-ordningen". Men det var altså noe ganske annet jeg kommenterte.

Kommentar #17

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Helt enig, men ...

Publisert over 5 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Ethvert ansvarlig menneske bør prøve og bedømme alle ideologier og religioner kritisk. Kommunisme, fascisme, kapitalisme, darwinisme, liberalisme, buddhisme, islamisme, teisme og alle andre slags ismer bør kritisk prøves.

Du mener jeg fraskriver meg ansvaret for å bedømme islam kritisk. Nei, det gjør jeg ikke. Kristne bør absolutt vurdere, analysere og kritisere alle -ismer, inkludert islamisme. Det er neppe noen hemmelighet at jeg -- som attpåtil er ansatt i en misjonsorganisasjon som driver misjon blant muslimer -- er kritisk til islam. Det gjelder faktisk for islam i alle versjoner. Men når jeg skal vurdere i hvilken grad muslimer er en "fare" for Norge, er jeg selvsagt mer redd for ekstreme muslimer enn for mer moderate muslimer, og det var temaet denne gang.

Kommentar #18

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Tja, Brandal.....

Publisert over 5 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
Moderat eller ekstrem, spiller ingen rolle. Det som er hevet over all tvil er at islam legger sharia til grunn for all lovgivning. Dette vil per def være i strid med (en forsiktig formulering) den politiske modernitet og vitenskapelige rasjonalitet som ligger til grunn for staten Norge. At Ottosen ikke ser dette er skremmende.

Nå har de jo nettopp utnevnt 7 nye sharia-dommere i Israel - det var det presidenten og justisministeren som gjorde - de 7 nye kom i tillegg til tidligere dommere i nasjonal og regionale sharia-domstoler i Israel

Vet de ikke hva sharia-domstoler er for noe i Israel ?? - - eller vet ikke israelske politikere hva de gjør ??

Kommentar #19

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Spådommer om en snarlig sivilisasjonskollaps er selvsagt alvorlig

Publisert over 5 år siden
Hege Storhaug. Gå til den siterte teksten.
I en ukultivert og ­usivilisert epoke vil den islam som er i kamp med friheten dominere. Det er dit vi er på vei.

Hva er vi på vei mot? En ukultivert og usivilisert epoke?

Jeg er ikke motstander av forskning om og kritikk av alle ideologier og religioner som arbeider aktivt for å undergrave vårt demokrati om vår sivilisasjon.

Men for at forskningen skal vise det riktige bildet av hva vi er i ferd med å nærme oss, må man beholde såpass mye edruelighet at man ikke kun trekker frem de negative tendensene, men også de positive trekkene i utviklingen.

Det som interesserer meg personlig, er i hvilken grad det store flertallet av muslimer i Norge slutter seg til de mest ektreme holdningene innen islam, eller om de slutter seg til norske verdier som demokrati, ytringsfrihet og toleranse.

Jeg kan dessverre ikke se at Hege Storhaug bidrar med noen egentlig viten om akkurat dette. I stedet for en nogenlunde balansert forskning om hva den norske muslimske befolknignen faktisk står for, synes jeg hun spår en massiv sivilisasjonskollaps i nær fremtid, uten helt å gjøre rede for hva hun bygger dette på.

I motsatt retning av Storhaugs spådommer trekker flere hendelser de siste årene, f eks demontrasjoner der et stort antall norske muslimer tok avstand fra vold og terror, den levende beskyttelsesringen av muslimer omkring en synagoge i Oslo, muslimer som tilbød seg å vaske den rasismebeskyldte lærerens bolig ren for slagord osv.

Det er sjelden fornuftig å skremme folk og rope ulv, ulv uten at det er reelt grunnlag for det. Ja, det er åpenbart visse ikke-akseptable holdninger som er mer utbredt i muslimske miljøer og det bør vi som samfunn ta tak i, men er vi virkelig på vei mot at vår sivilisasjon går under?

Her synes jeg Hege Storhaug maler med alt for bred pensel og hausser opp en katastrofestemning som jeg ikke kan se at det er grunnlag for. Norske muslimer er så få, de er i så stor grad i ferd med å integreres og slutte seg til norske verdier, at det virker helt uten grunnlag å bruke de aller feteste typene når man vil kritisere dem.

Jeg er sterk motstander av all fremtidspessimisme, dommedagsprofetier og overdreven svartmaling av vårt samfunn.

Jeg har intet imot kritikk av kritikkverdige forhold, og på det området har Storhaug gjort en beundringsverdig innsats.

Jeg synes ikke hun er like god når hun kommer med sine fremtidsspådommer. Jeg ser rett og slett ikke grunnlaget for å være så til de grader pessimistiske. Jeg tror simpelthen ikke at vi er på vei mot sivilisasjonens kollaps. Jeg omgås muslimer daglig i mitt arbeid. De er akkurat like fredselskende som meg og ønsker ikke annet enn at de selv og deres barn skal få en god, fredelig fremtid!

Mvh Sverre

Kommentar #20

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor tar ikke muslimer avstand fra læresetninger som: Drep de vantroende, eller som her Sharialoven?

Det er under tvil jeg skriver denne kommentaren, men det undrer meg at ikke Bye Pedersen har reflektert iver det faktum at muslimer flest aldri dreper noen, og at de muslimer som dreper de foto dreper flest muslimer. 

Men hvordan er det med deg Bye Pedersen tar du avstand fra følgende vers fra 5 mosebok.,

Når en mann treffer en ung pike i byen, en som er jomfru og forlovet med en annen mann, og han har samleie med henne, 24 skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hjel, piken fordi hun ikke ropte om hjelp enda hun var i en by, og mannen fordi han krenket en annen manns kvinne. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.

Kommentar #21

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Koranen er et oppgjør med de vantroende

Publisert over 5 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Mitt svar er at mange muslimer er ekstreme.

Takker for tilbakemelding. Følte jeg tok litt hardt i for å få en tilbakemelding. Fint at du svarte.

Det at vi ikke skal sette oss inn i hva Islam står for, føler jeg kan være svært farlig når en kan lese Koranen på en slik måte som du gjengir en del av i Sura 9 vers 3-5.

Som gjengitt under vil ikke Ejaz fortelle hva han mener om Sharialoven. Slik er det om alle sider ved Koranen. De kan dessverre ikke si hva de mener om alle de versene som fornedrer alle vantroende med til og med drap. De er så bundet av Koranen at det ikke lar seg gjøre.

Da sier det seg selv at vi ikke kan forvente at muslimer forteller oss hva de mener om alle de 345 versene som omtaler vantroende på en nedrig måte. Vi må selv ta stilling til dette i Koranen. Det er dilemmaet. Forståelsen av disse grusomme versene overlater de troende til oss vantroende om selv å ha en formening om. Derfor blir det ikke riktig å si at dette må muslimene selv finne ut av. Det kan de bare ikke da deres meninger er så avskyelige at det kan bare ikke bli satt på trykk. Det står bare i Koranen som Allahs ord.

Så kan en selvsagt spørre seg om muslimer virkelig kan tro og mene det som står her. Vel, spør en imam om Koranen skal forståes slik den er skrevet. Du kan selv tenke deg hvilket svar du vil få.

Derfor vil jeg bare oppfordre dere teologer til å sette dere inn i Muhammed sitt liv slik Halvor Tjønn sier i sin bok. Muhammed fikk drept 700 jøder. Fortår en hvordan Muhammed levde forstår en også Koranen.

Koranen er et oppgjør med de vantroende. Det er budskapet i Koranen. Den skiller sterkt mellom de troende og de vantroende. Derfor kan det stå også hyggelige vers i Koranen men det er bestemt for de troende.

Kommentar #22

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Men hvordan er det med deg Bye Pedersen tar du avstand fra følgende vers fra 5 mosebok.,

Ja det gjør jeg. Undertegnede er ikke redd for å si det. Nå er det den nye pakt som forrettes i Kirken.

Kommentar #23

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

For mange tråder

Publisert over 5 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Du slår fast at Koranen tar sterk avstand fra integrering blant vantroende. Vel, som kristen er ikke jeg opptatt av å forstå og fortolke Koranen. Det overlater jeg til muslimene å gjøre. Jeg synes det er urimelig at jeg skal fremstå som en slags religiøs overdommer og fastslå hva Koranen mener om integrering.

Med hensyn til det siterte: Ja, og det er hva våre muslimer tror og står for som er av interesse.

Les dette!

Kommentar #24

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Islam bygger på 5 prinsipper

Publisert over 5 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Ja, og det er hva våre muslimer tror og står for som er av interesse.

Som du skriver, så er det av interesse for oss hva våre muslimer tror og står for. - Underlig nok nevnes det svært sjelden hva de egentilig står for? - Hele islam hviler på de 5 søylene som du kan lese om her i Store Norske 

På disse 5 søyler hviler hele islam: Trosbekjennelsen på én Gud og profetlæren, de daglige bønnene, allmisser til de fattige, faste og pilgrimsferd.

Merkelig da hvordan noen mener de kan gå inn i hodene på muslimene og gi troen all slags meninger? Tro handler først og fremst om dannelse og dissiplin. - Jeg har et bilde som er laget av en persisk miniatyrkunstner. Det beskriver en kvinne som står på hesteryggen (dyret), som har full kontroll over sine iboende krefter (drifter og livsenergi) og fra den posisjonen evner å fange et hjortedyr med lasso! - 

Det jeg finner i kristendommen som har noe av det samme i seg er ordene fra dåpen: "....og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere". Men dette synes å være glemt i dag?

Ellers er det viktig å påpeke, at når troen mister sitt grep i befolkningen, så medfører dette uår som følges av store skader! - Derfor venter de også på den nye Mahdi

mvh  Mette

Kommentar #25

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Hva med religionsforskning, Espen Ottosen?

Publisert over 5 år siden

!5.oktober utkom Ekstrabladet med omtale av et 3-års dansk forskningsprosjekt om 10 store religioner, samt en stor internasjonal undersøkelse.  

Det første prosjektet besto i tekstanalyse av komplette tekster i disse religioner, og utfallet var helt entydig mest negativt for islam, jeg siterer:

"Teksterne i islam adskiller sig klart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordre til vold og aggression over for anderledes troende. Der findes også direkte opfordringer til terror. ... Desuden er der i Koranen hundredvis af opfordringer til kamp mod anderledes troende."

Et af versene, som omhandler ikke-muslimer lyder:

"Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen!" (Koranen, 47:4).

Men i tilllegg kommer en svær intervjuundersøkelse overfor 45 000 personer, som viser helt fatale resultater når materiale gjennomgåes og analyseres, nemlig at unge muslimer er mest tilbøyelig til å bruke vold av alle grupper.

Undersøkelsen er omtalt næmere her: http://www.thelocal.de/20100606/27673 

Det heter i Ekstrabladets omtale videre:

Islam er ikke kun verdens mest voldelige religion på skrift. Undersøkelsen viser at den også er verdens mest voldelige religion ...

Muslimer har siden 11. september 2001 begått mer enn 27 000 terrorangrep med dødelig utgang, utført i islams navn og gjerne med henvisning til martyrdom. Som svarer til ca. 2000 om året eller 5 om dagen.

Nok en dansk undersøkelse nevner det ikke uviktige poeng at muslimer som bor i vesten leser Koranen stadig mer, da deres religiøsitet øker, det gjelder 77% av de som ble spurt, og de oppfatter tekstene bokstavelig og helt konkret.

Heller ikke dette er vel egnet til å rokke ved Espen Ottosens klokkertro på egen tvil og avvisning!? Har du tenkt å bli en av "de siste dagers hellige" som forblir i strålekransen mellom de troskyldige mens resten av det innvandringsåpne vesten forstår at fruktene av 40 år med høykonjunktur har medført et forfall i evnen til kritisk sans hos deler av almenheten og særlig medier og samfunnselite, som kort og godt innebærer betydelig nedsatt kulturell forsvarssevne. Dekadanse og faneflukt kan det og kalles, og svarer til hva de eldre sa før i tida: det skal ekstra god rygg til for å bære gode tider.

Kommentar #26

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Når ikke fjellet kommer til Muhammed så må Muhammed komme til fjellet.

Publisert over 5 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Men når jeg skal vurdere i hvilken grad muslimer er en

Eller omvendt: Når Espen Ottosen ikke kommer til mitt innlegg så må mitt innlegg komme til Espen Ottosen:

Jeg har flere ganger hevdet at tolkingen av Koranen, denne troen og tolking får vi overlate til muslimene selv. For oss blir det nødvendig å forholde oss til det de etterlever og står fram med. Våre muslimer virker for det meste å være fredelige, men klare svar når det gjelder kvinner, homofile, de ikke troende og sharia, har det vært vanskelig å få dem på banen med. Dette er imidlertid hva som er nødvendig dersom det skal bli noe givende dialog om integrering og sameksistens.

Høyrepolitikeren i Stavanger Summer Ejaz, som er muslimenes representant i byens innvandrerråd og STL, har nå stått ærlig fram med sin tro i Stavanger Aftenblad 11. desember, i forbindelse med valg av ny leder i nevnte innvandrerråd:

"Du har erklært deg som en klar motstander av homofiles rettigheter? – Det går på min religiøse overbevisning. Jeg har min religion som konservative kristne har sin religion. Jeg kan ikke gi meg til å tolke det som står i Koranen og velge bort det ene eller det andre.

Forholdet til sharia

– Hvordan stiller du deg til straffemetoder i sharia-loven, som for eksempel steining av kvinner og menn som har vært utro? –Det er ikke lover som kan brukes i Norge eller Vesten.  Jeg kan ikke som muslim ta avstand fra at dette er straffer som kan anvendes i islamske land . I den islamske verden i dag råder kaos, vanstyre og korrupsjon. Heller ikke i slike stater er det grunnlag for å innføre sharialover. Før det skjer må det være innført full respekt for mennesker og menneskerettighetene (de islamske`? mitt spørsmål her). Det kan ikke være slik at konger, sjeiker og statsledere som stikker alle pengene i egen lomme. skal dømme andre mennesker til slike straffer, sier Ejaz –Men du kan ikke ta avstand fra selve straffen, at man steiner folk for et forhold som utroskap? – Det høres selvsagt grotesk ut. Men du har USA, som dreper folk med giftsprøyter og elektrosjokk. Slik gjør de det der, men det er ingen som lar være å reise til USA for det. Jeg kan ikke ta avstand fra noe som står i Koranen. Det kan du ikke be meg om, sier Ejaz"

Ingen fra byens sju moskeer har kommet med korrigerende innlegg.

Med grunnlag i det Ejaz presiserer i dette intervjuet - hvis han som mye tyder oå, har en rimelig oppslutning blant våre muslimer, tillater jeg meg å stille noen spørsmål: Er denne troen uproblematisk for et fremtidige islampåvirket samfunn? Når integrering mislykkes, store misnøyer oppstår og den muslimske verden påvirker? Ja, studer godt hva islamsk demokrati og menneskerettigheter betyr. Og selv om integrering skulle gå bra, og påvirkning utebli? Da vil demokratiet kunne innføre sharia lover, ned dødsstraff ved steining for homofili og utroskap (slik steining for "utroskap" hører vi i dag nesten kun rammer jentunger som blir voldtatt)

Vil noen muslimer - eller andre som ikke ser slike problemer - melde seg på her med meninger: og tilrettevisning av misoppfatninger. Jeg stiller altså kun spørsmål som grunnlag for saklig og målrettet dialog. Og målet bør vel være å få greie på hva de muslimene som kommer hit og vil leve sammen med oss, bringer med seg av religiøse holdninger, kultur, forestillinger, menneskesyn og i det hele tatt; grunnlag for fredelig og nødvendig sameksistens.

Kommentar #27

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Dag-Ivar Rognerød. Gå til den siterte teksten.
det skal ekstra god rygg til for å bære gode tider.

AMEN!!

Kommentar #28

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Vanskelig å forstå?

Publisert over 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Det er under tvil jeg skriver denne kommentaren, men det undrer meg at ikke Bye Pedersen har reflektert iver det faktum at muslimer flest aldri dreper noen, og at de muslimer som dreper de foto dreper flest muslimer.

Her tror jeg du burde ha latt tvilen komme tastaturet til gode.

Kommentar #29

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Merkelig da hvordan noen mener de kan gå inn i hodene på muslimene og gi troen all slags meninger? Tro handler først og fremst om dannelse og dissiplin. - Jeg har et bilde som er laget av en persisk miniatyrkunstner. Det beskriver en kvinne som står på hesteryggen (dyret), som har full kontroll over sine iboende krefter (drifter og livsenergi) og fra den posisjonen evner å fange et hjortedyr med lasso! -

En bør forstå hva koranen er - den fornekter Jesus Kristus som Guds Sønn. En ting er å ikke tro, en annen ting er å "vite" at Jesus ikke er Guds Sønn. Den som fornekter Jesus har heller ikke Gud. Det finnes mange vel menede muslimer og fine mennesker der.

Utfordringen er følgende. Du kan ikke disiplinere deg selv når du er omgitt av en kraft som er større enn deg. Menneke kan ikke annet enn å være bundet til en negativ kraft, så lenge de ikke har tatt imot Jesus. Det være seg uansett religion. Det er bare Jesus som kan sette menneske fri fra "fangenskapet" koranen er motstander av Jesus, den er innspirert og skrevet under påvirkning av antikritus ånd. kroanen kan ikke sette noen mennesker fri - den gjør det stikk mottsatte - den binder folk opp i ære, stolthet. Altså naturen til lucifer..

Kommentar #30

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Vil noen muslimer - eller andre som ikke ser slike problemer - melde seg på her med meninger: og tilrettevisning av misoppfatninger.

Vil dessverre ikke tro at noen muslimer vil svare på vanskelige spørsmål i fra Koranen. Når Ejaz sier avskrift:  Det kan du ikke be meg om, sier Ejaz.

Kommentar #31

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
den er innspirert og skrevet under påvirkning av antikritus ånd. kroanen kan ikke sette noen mennesker fri - den gjør det stikk mottsatte - den binder folk opp i ære, stolthet. Altså naturen til lucifer..

Her er du inne på det viktige. Falskhet.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere