Hanne Nabintu Herland

89

Det er typisk norsk å være ond

Vi lever I en fryktinngytende mobbekultur mot de som tror på den åndelige dimensjon. I det offentlige rom tas ikke oppgjøret med den utbredte personangrepstrenden. Nå rammes Joralf Gjerstad av den samme intoleransen.

Publisert: 10. feb 2016

En manns gode intensjoner og handlinger produserer aggresjon, hån og tunnelsyn i Norge, skriver Hanne Kristin Rohde på sin blogg. Hun kommenterer Margreth Olins nye film om Snåsa-mannen, Joralf Gjerstad, og lar seg forundre over hvor mye raseri en god mann makter å skape i lille Norge.

Og det er trist. I gamle dager sa vi at det var typisk norsk å være god. Det var lenge siden. I dag er det typisk norske å være ond. Ondsinnet snakk om andre, hets mot mennesker som tenker annerledes enn en selv og særlig individualister, latterliggjøring av mennesker som lykkes i livet, stygt snakk om de som arbeider hardt og blir rike, - vi mobber hverandre på skoler, på arbeidsplasser og i parforholdet.

Vi preges av en bemerkelsesverdig intoleranse mot religionsfriheten, til tross for at respekt for religionene er ett av de frie samfunns største kjennetegn. Kristne, muslimer og andre utsettes i dag for en betydelig sekulær intoleranse. Måten muslimer hetses i Norge som om hele religionens 1.3 milliarder mennesker er «uønskede terrorister», er et meget unyansert overgrep.

Nå møtes Joralf Gjerstad med den samme intoleransen. ISSP 2008 viste at rundt 70 % av befolkningen tror på en Gud og det overnaturlige. Jeg minner om de tusenvis med syke mennesker som har fått varme og helbredelse hos Gjerstad. Hvor er respekten for disse og deres lidelser?

Hvilken fattig kultur vi har fått, så preget av forakt for de få vi har igjen av åndelige menn. Det kan virke som man søker å mobbe de troende ut av samfunnet, til tross for at det er det tyvende århundre,- ateismens århundre, med sekulære ateister som Hitler, Pol Pot, Stalin og Mao, som har stått for de verste overgrep mot mennesker i verdenshistorien.

Vi lever med fryktinngytende mobbetendenser mot de som tror på den åndelige dimensjon som har bred støtte i det offentlige rom der man sjelden tar oppgjøret med den utbredte personangrepstrenden. Debattkulturen har dessuten utviklet seg til å i stor grad bekrefte status quo. Ikke rart at vi ikke makter å markere oss internasjonalt, vi som gjennomsyres av så mye ondskap på hjemmebane. Vi har mislyktes i alt fra fredsarbeidet i Palestina, Sri Lanka, Sør Sudan, og bidratt til en forferdelig borgerkrig i land som Libya der halve Afrika nå destabiliseres som følge av dette. La meg ikke engang nevne ansvaret for flyktningekatastrofen vi nå erfarer.

Her hjemme har vi en markant fryktkultur og konsensusorientering som gjør at altfor mange velger å tie der man burde talt. Av frykt for å selv bli avvist fra «det gode fellesskap», velger man å delta i mobben som ledes av  maktpersoner som ofte dominerer i media. Disse som preges av mangel på visdom og dybdekunnskap, har ikke engang oppdaget at de bor i et lite land uten omtrent noen som helst innflytelse, verken i Europa eller i verden.

Som kjent viste fjorårets Fritt Ord Undersøkelse at nordmenn mer enn noen gang ikke våger å si sin mening. Det er slett ikke rart. Dannelses- og høflighetsnivået er på et historisk lavmål. Det er som om vi mentalt er i ferd med å synke tilbake i de prehistoriske huler vi engang grov oss ut ifra da vi først begynte å bygge sivilisasjonen. Dette gjelder på lik linje høyre – så vel som venstresiden, en politisk kategoriseringsmetode som for øvrig er utgått på dato.

Hva hadde samfunnskritiker Henrik Ibsen sagt hvis han levde i dag og så det middelmådige nivået i Norge? Vi som begynte så godt i 1905 og ville skape en stor nasjon. Han hadde antagelig flyktet nå, som da, tilbake til utlendighet, til steder der det fortsatt går an å puste fritt, puste ut fra det trangsynte norske.

Tenk å ville sitt eget land så vondt at man bruker sin tid til å mobbe åndelig nytenkning, sementere nye forslag som kunne bidratt til å hjelpe Norge med de mange problemene landet nå sliter med?Jeg har sett hvordan våre beste kompetansepersoner trekker seg fra offentlig debatt, en etter en, etter å ha vært utsatt for brutale hets-kampanjer, preget av hersketeknikk og skyttergravstenkning som gjør at personen fremstilles som et skrekkbilde av seg selv, løgner fremsettes, personsjikane. Lojalitet, saklighet og godhet virker ofte fraværende.

Forleden leste jeg hva som står skrevet om pressemann og Høyre-politiker Carl Joachim Hambro på norsk Wikipedia. Jeg ble nesten mørkredd. Ondskapen oss imellom gjør at vi til og med latterliggjør vårt århundres kanskje mest kjente politiker internasjonalt. Alt som er stort, skal rives ned i Norge. Folk blir, som Rohde poengterer, sinte når noen gjør noe godt mot andre. Folk blir sinte når andre lykkes.

Vi har en notorisk hang til det smålige. Man må til engelsk Wikipedia for å finne en hederlig omtale som ikke gjennomsyres av ideologisk nedsnakking av våre store menn, både de store vikinge-kongene vi hadde den gangen Norge faktisk var en stor stat i Europa, men også omtale av tidlig norsk middelalder og de store nordmenn som har levet i moderne tid.

Jeg sikter til bautaer som Fridtjof Nansen, Amundsen, Ole Bull, Ibsen, Munch, Thor Heyerdahl og som nevnt, Carl Joachim Hambro. Disse som preget den internasjonale stjernehimmelen i sin samtid. Er vår agenda å rive ned alt som har vært stort i vårt eget land? Hvordan skal vi noensinne bli en stor nasjon dersom dette er strategien?

 

Det slo meg at det som antagelig blir stående over Norges grav er: "Her hviler en ondsinnet, smålig mann som brukte sin livskraft til å rive ned store personers ettermæle mens han terroriserte sine egne slik at alle han kom i kontakt med ble knuget og knust under Janteloven."

 

Tenk hva vi mister ved å dyrke ondskap og trangsynthet heller enn raushet og respekt for forskjellighet?

 

Eirik Veums glitrende triologi har den talende tittel: "Nådeløse nordmenn". Svært mange av oss var alt fra Gestapo til annet under krigen. Veums bøker er skrekkelig lesning, som på mange måter minner om det nådeløse klimaet i dagens offentlighet. Jeg håper Joralf Gjerstad kan tilgi oss vår ondskap mot ham, for vi vet definitivt ikke hva vi gjør.

Kronikk Dagen, 8.2.16

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hadde Joralf Gjerstad vært muslim, så hadde det meste som er sagt om han fra ikke-troende, humanetikere, ateister,  tvilere  og venstrevridde vært klassifisert som hat og fobi.   Men da hadde det ikke vært sagt.

Kommentar #2

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Sutring

Publisert over 5 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Hvilken fattig kultur vi har fått, så preget av forakt for de få vi har igjen av åndelige menn. Det kan virke som man søker å mobbe de troende ut av samfunnet, til tross for at det er det tyvende århundre,- ateismens århundre, med sekulære ateister som Hitler, Pol Pot, Stalin og Mao, som har stått for de verste overgrep mot mennesker i verdenshistorien.

Vi lever med fryktinngytende mobbetendenser mot de som tror på den åndelige dimensjon som har bred støtte i det offentlige rom der man sjelden tar oppgjøret med den utbredte personangrepstrenden. Debattkulturen har dessuten utviklet seg til å i stor grad bekrefte status quo. Ikke rart at vi ikke makter å markere oss internasjonalt, vi som gjennomsyres av så mye ondskap på hjemmebane. Vi har mislyktes i alt fra fredsarbeidet i Palestina, Sri Lanka, Sør Sudan, og bidratt til en forferdelig borgerkrig i land som Libya der halve Afrika nå destabiliseres som følge av dette. La meg ikke engang nevne ansvaret for flyktningekatastrofen vi nå erfarer.

Hva er det Herland forsøker å si her? At ateisme leder til grusomheter og umoral? At sekularitet og idekritikk er av det onde?

Det har kanskje gått henne hus forbi, men Norge er altså ett av verdens beste land å leve i. Dette har vært status quo i en årrekke. Hun etterlyser nyanser, men selv hopper hun galant over slikt. 

Brorparten av innlegget er sutring på lavt nivå. 

Kommentar #3

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Jfr sistnevne på talelista

Publisert over 5 år siden

Noe bedre bekreftelse på den innskrenkende, sjølforminskende mentalitet som har utbredt seg i dagens Norge, som Hanne beskriver så glimrende og treffende, skal godt la seg gjøre å finne bedre framført, enn hva som framgår av få ord i ovenstående innlegg .....

Det har vært merkbare taktomslag i vår offentlige oppmerksomhet i seinere år, som har betinget at den relative gode overbalanse i en lang periode gikk over i nåværende nedslående tilstand, noe jeg håper og tror har bare forbigående karakter ....

Det er jo også en god side ved oss nordmenn at vi ofte greier å gjenvinne oss, både ved dugnad og skippertak. Vi som i hele Europa er den nasjon som sank aller dypest i forfall og sjølstendighet, ikke engang Irland var under fremmedstyre like sakeløst og utspilt som det norske lydrike fra 1537, da vi bare ble provinser av København.

Det gikk endel århundrer før vi endelig gjenfant vår sjølstendige tilstand i samråd med omgivelser, og skal vi nå forspille dette bare av lettsinn etter 40 år med høykonjunktur, mette som vi ble, men i sterkt økende splid, eller kanskje ettersøke om den åndelige og etiske forankring ennå har godt feste?

Denne forankring kan aldri bare handle om universelle menneskerettigheter fra 1948, som er nærmest i fritt spill når de skal tolkes i ulike land og leire. Til orientering: vi krangler i dag så busta fyker om de mest sjølinnlysende vilkår for nasjonal overlevelse og balanse i våre forpliktelser, og forvirringa er utbredt, bare se under tråden som Oftestad startet i går.

Hanne skulle ikke behøve å høre at hun sutrer, for husk at den som mobbes skal ha førsterett til uttalelse. Mange av oss oppfatter at vi har all grunn til å være bekymret, for hun har rett i at kanskje 70% av oss mer enn aner at ankeret bør sitte dypere.  

Som de eldste en gang sa, det skal god rygg til å bære gode tider.

Men det er vel ikke for seint å prøve denne gang heller ....

Kommentar #4

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

De hyler så øredøvende

Publisert over 5 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Eirik Veums glitrende triologi har den talende tittel: "Nådeløse nordmenn". Svært mange av oss var alt fra Gestapo til annet under krigen. Veums bøker er skrekkelig lesning, som på mange måter minner om det nådeløse klimaet i dagens offentlighet. Jeg håper Joralf Gjerstad kan tilgi oss vår ondskap mot ham, for vi vet definitivt ikke hva vi gjør.

Gjoralf vet han har en større skare av venner enn av fiender. Det bare virker som om fiendene er så mange for de hyler så høyt i sine forbannelser. Så vi er tilgitt, også fienden om jeg kjenner ham rett fra bøkene jeg har lest.

Kommentar #5

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Tenk hva vi mister ved å dyrke ondskap og trangsynthet heller enn raushet og respekt for forskjellighet?

Jeg tenker at alle som selv viser gjensidig respekt for sin annerledes neste, er de første som fortjener respekt. Og her er ingen bedre eller verre enn andre, her er det ikke nødvendigvis slik at "store kvinner og menn" gjennom historien fortjener respekt noe mer enn andre eller omvendt. 

For i det man ser ned på eller ønsker former for diskriminering av sin annerledes neste, så fortjener man ikke respekt. Et godt eksemel på det er hvordan en del religiøse mennesker ønsker å diskriminere homofile, og hvor de i sin feighet "gjemmer" seg bak sin tro for å ytre slike meninger. Det er både ondskapsfullt, viser null raushet og respekt for forskjellighet, og gir ingen grobunn for å selv få respekt.

 

Kommentar #6

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
For i det man ser ned på eller ønsker former for diskriminering av sin annerledes neste, så fortjener man ikke respekt. Et godt eksemel på det er hvordan en del religiøse mennesker ønsker å diskriminere homofile, og hvor de i sin feighet

Og her viser du i praksis hva en ondskapsfull tankegang konkluderer med: Null respekt for mennesker som tenker annerledes enn deg selv.

Du kaller det for feigt å ha en tro. Ditt utsagn er generaliserende og stigmatiserende. Så mye som du har deltatt i debatten, burde du vite at homofilidebatten er mye mer komplisert enn slik du framstiller den.

Kanskje du er feig og ondskapsfull? Jeg kjenner deg i grunn ikke godt nok til å dra en slik konklusjon, men du kjenner tydeligvis godt nok til tusener av troende, slik at du kan foreta en slik generalisering som du her gjør?

Det går an å respektere både homofile og andre mennesker, selv om man er saklig uenig. Prøv å ta det innover deg.

Kommentar #7

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Oi Oi OI, Herland.....

Publisert over 5 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Vi lever med fryktinngytende mobbetendenser mot de som tror på den åndelige dimensjon som har bred støtte i det offentlige rom der man sjelden tar oppgjøret med den utbredte personangrepstrenden.

.... før du tar på deg oppgaven som folkeoppdrager og før du leter frem de alrfor fete typene, bør du selv huske da du mobbet prinsesse Märtha og kalte henne en heks og villel ta fra henne prinsesse-tittelen....

Men hun hadde kasje ikke så bred støtte i det offentlige rom, derfor er det på tide at du kansje tar et oppgjør med din egen personangrepstrend.

Kommentar #8

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Herland skriver som vanlig med fet skrift og unyansert sort-hvitt tenkning.  Hun ser ut til å være en slags verdensmester i å framstille Norge som et av de verste land i verden, enda alle statistikker forteller en helt annen historie, nemlig "Look to Norway".

Sort-hvitt tenkningen vises tydelig når hun deler verden opp i ondt og godt.  Men verden består ikke bare av gråtoner, men av alle slags farger.  Selvfølgelig finnes det hatkommentarer mot Joralf Gjerstad, på samme måte som det finnes hatkommentarer mot Audun Lysbakken eller Sylvi Listhaug.  Men det er så mye mer.  Mange kritiserer Gjerstad og hans venner på et saklig grunnlag, og påpeker det faktum at evnene hans ikker er bevist vitenskapelig.  Det må være lov å komme med slik kritikk uten å bli kalt "ond".

Vi lever i polariserte tider hvor det er en konkurranse om å fremstille dem man er uenig med på en mest mulig hetsende måte.  Se bare på den amerikanske valgkampen.  Herland bidrar selv til denne polariseringen.

Kommentar #9

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
For i det man ser ned på eller ønsker former for diskriminering av sin annerledes neste, så fortjener man ikke respekt. Et godt eksemel på det er hvordan en del religiøse mennesker ønsker å diskriminere homofile, og hvor de i sin feighet "gjemmer" seg bak sin tro for å ytre slike meninger. Det er både ondskapsfullt, viser null raushet og respekt for forskjellighet, og gir ingen grobunn for å selv få respekt.

Virkelig !

Jeg skjønner at toleransen er ute og lufter seg en vinterdag.

Kommentar #10

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Dag-Ivar Rognerød. Gå til den siterte teksten.
Noe bedre bekreftelse på den innskrenkende, sjølforminskende mentalitet som har utbredt seg i dagens Norge, som Hanne beskriver så glimrende og treffende, skal godt la seg gjøre å finne bedre framført, enn hva som framgår av få ord i ovenstående innlegg .....

Spar meg. 

Herlands innlegg er tendesiøst, en eneste lang klagesang. Sutring om du vil. 

Forsøk å finne en eneste nyansering!

Lykke til!

Kommentar #11

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Virkelig !

Jeg skjønner at toleransen er ute og lufter seg en vinterdag.

Ingen saklige argumenter å komme med? 

Kommentar #12

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Dannelses- og høflighetsnivået er på et historisk lavmål. Det er som om vi mentalt er i ferd med å synke tilbake i de prehistoriske huler vi engang grov oss ut ifra da vi først begynte å bygge sivilisasjonen.

"– Vi kan ikke tolerere at prinsesse Märtha Louise står frem som heks og spiritist som maner ånder, sier hun til TV 2 Nyhetskanalen. "

"– Hvis hun fratrer sin prinsessetittel, er det gode muligheter for at hun kan fortsette sin virksomhet på steder som Haiti sammen med voodokvinnene der."

Alt sagt av Herland selv.

Kommentar #13

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
"– Vi kan ikke tolerere at prinsesse Märtha Louise står frem som heks og spiritist som maner ånder, sier hun til TV 2 Nyhetskanalen. "

"– Hvis hun fratrer sin prinsessetittel, er det gode muligheter for at hun kan fortsette sin virksomhet på steder som Haiti sammen med voodokvinnene der."

Alt sagt av Herland selv.

Herland er vel norsk hun også? Og dersom det er typisk norsk å være ond, så viser hun jo bare at hun er veldig typisk norsk med disse uttalelsene :P 

 

Kommentar #14

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
"– Vi kan ikke tolerere at prinsesse Märtha Louise står frem som heks og spiritist som maner ånder, sier hun til TV 2 Nyhetskanalen. "

"– Hvis hun fratrer sin prinsessetittel, er det gode muligheter for at hun kan fortsette sin virksomhet på steder som Haiti sammen med voodokvinnene der."

Alt sagt av Herland selv

Oh, the irony. 

Nå lo jeg godt. 

Kommentar #15

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Herland er 100% uprofesjonell

Publisert over 5 år siden

Sølvi Sveen:

ja, det kan du si... og hun sier hele tiden VI - noe som er et typisk manipulativt grep. Jeg kjenner meg igjen i svært lite av det hun sier, det er bare unøyaktigheter i hele hennes tekst, så jeg er ikke med i dette VI hun beskriver virkeligheten som. Dette Gro sa om `typisk norsk å være god`, altså det må oppfattes som litt spøkefullt sagt og som et ideal å strekke seg til. Ikke tas helt seriøst. "Typisk norsk å være ond" er heller ikke seriøst sagt.

For å si det rett ut - noe jeg forstår er påkrevet å gjøre i selskap med Miss Herland - så bidrar Herland til - og hun inspirerer andre til -  mer drittsnakk og useriøsitet med sitt innlegg her. Med sine store ord og vendinger..... nærmest alle vendingene i teksten er unøyaktige. (!) Det blir en stor suppe hun tar autoritært grep på fordi hun må. Fordi det er så lite næring i suppen så blir hun nødt for å ta fram alle de største og farligste ord, som ond. Og et sutreinnlegg er det, helt rett Kvangarsnes. 

"Her hjemme har vi en markant fryktkultur og konsensusorientering som gjør at altfor mange velger å tie der man burde talt." Å, har vi??? Så vidt jeg husker handlet fritt ord undersøkelsen først og fremst om sosiale medier. Det er en egen kategori og jeg har ikke sett at dette har blitt reflektert i undersøkelsen. Selvfølgelig er folk litt mer tilbakeholdne med sterke politiske / religiøse meninger på sosiale medier overfor sine venner. Her vil man ta høyde for personlig tro - i alle retninger. Akkurat som at vi har kunnskap om at politikk og religion lett fører til konflikter og at man tar slike ting i egnede fora (ikke nødvendigvis i vennemiddagen eller i familieselskapet eller på kontoret i arbeidstiden). Ikke først og fremst på sosiale medier. Jeg har diskutert med veldig mange her og der (mest i avisforumer) de siste 5 år - frykt kultur eller konsensuorientering har jeg ikke sett noe til.

Det virker for meg at den som bidrar useriøst er dem som oftest får useriøst tilbake. Horrible sammenligninger fører også til reaksjoner. Som når Herland tidligere har brukt holocaust sammenligning med aborttall, f.eks. Som for å kjempe sin sak på den måten at aborttilhengere skal assosieres med holocaust. Ondt gjort eller et ordspill uten innhold? Hm.  

Herland er uprofesjonell og hun bidrar til mer drittsnakk og polarisering. Ikke noe å gå i dialog med fordi det vil føre til mer av det samme.

Kommentar #16

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Det er ikke mobbing

Publisert over 5 år siden

Det er ikke mobbing å si at "de krefter Gjerstad påstår å besitte, er ikke fysisk mulig".

Gjerstad er sikkert en koselig godsinnet mann som vil det aller beste for de mennesker han tror han hjelper. Ja, det kan diskuteres at mannen har blitt millionær på salg av bøker. Ja det kan diskuteres at mannen har nektet å la seg og sine påståtte evner undersøke vitenskapelig, selv om dette kunne revolusjonert legevitenskapen totalt. 

Men alt i alt koker det hele ned til følgende:

Gjerstad påstår å kunne helbrede fysiske sykdomstilstander ved å legge hendene sine på den syke og prate og vips så er folk friske. Dette går ikke an.

Så all den tid at Gjerstad selv og andre, som skapene av den nyeste filmen om han, påstår at han kan gjøre disse tingene, så tar de enten feil, eller så lyver de, eller så har de rett men feiler gang på gang på gang i å presentere troverdige beviser for sine utrolige påstander. 

For nei, å påstå at et fysisk menneske har blitt fysisk frisk av et fysisk besøk hos Gjerstad, er ikke et spørsmål om "den åndelige dimensjon". Det er påstander om konkrete hendelser i tid og rom i vår fysiske verden. 

Det samme gjelder religioner. Kristendommen for eksempel er ikke kun snakk om den åndelige dimensjon, så lenge kristne hevder at Gud gjorde en fysisk jomfru faktisk gravid og at Jesus faktisk og historisk utførte mirakler og levde fysisk etter sin død.

Dette er ikke åndelige spørsmål men faktapåstander. Enten skjedde det eller så skjedde det ikke. Det er vitenskapelige spørsmål som vitenskapen i prinsippet kan undersøke, og i mange tilfeller allerede har undersøkt. 

Å påberope seg en rolle som offer for ondskap fordi folk påpeker dette, virker som en desperat stråmann.

Det er ikke mobbing å si at "de påstandene som du/dere tjener millioner av kroner på å fronte, er feil". Er man da uenig så får man argumentere tilbake eller teste påstanden vitenskapelig. Men å bare rope "hjelp nå mobbes vi av de onde skeptikerne igjen!" er ikke spesielt fruktbart. 

Kommentar #17

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Rune Foshaug skriver: 

Ja det kan diskuteres at mannen har nektet å la seg og sine påståtte evner undersøke vitenskapelig, selv om dette kunne revolusjonert legevitenskapen totalt.

Men alt i alt koker det hele ned til følgende:

Gjerstad påstår å kunne helbrede fysiske sykdomstilstander ved å legge hendene sine på den syke og prate og vips så er folk friske. Dette går ikke an.

---------------------------------------------------------------------------------------

Om det er sant, så syns jeg det er synd om han ikke vil at evnene skal undersøkes vitenskapelig. MEN...

Hvordan mener du man kan undersøke helbredelsene vitenskapelig, hva ville være bra nok for deg?

Kommentar #18

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg stiller meg til disposisjon!

Publisert over 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan mener du man kan undersøke helbredelsene vitenskapelig, hva ville være bra nok for deg?

Jeg har akkurat samme evner som "Snåsamennen"! Men folk blir ikke friske sånn helt uten videre! Healeren kan tilføre den syke energi fra sin egen utstråling, som styrker deres livsenergi.

De kan deretter bli helbredet av sitt eget immunforsvar, fordi de har fått styrket sitt generelle energinivå.

Det er ikke egentlig noe hokuspokus, men helt naturlig!

Jeg har hjulpet svært mange mennesker etter at jeg begynte å tilby min hjelp via internett! Har fått kjempemange gode tilbakemeldinger!

http://vandrermotlyset.net/Healing.html

Mvh Sverre

Kommentar #19

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Sverre Avnskog skriver:

Jeg har akkurat samme evner som "Snåsamennen"! Men folk blir ikke friske sånn helt uten videre! Healeren kan tilføre den syke energi fra sin egen utstråling, som styrker deres livsenergi.

De kan deretter bli helbredet av sitt eget immunforsvar, fordi de har fått styrket sitt generelle energinivå.

----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Jeg tror ikke det er bra nok for vitenskapen til at helbredelsen skal være uforklarlig  i det du nevner her.  Men etter som jeg har forstått av å ha lest en bok av Snåsamannen så har det hendt at mennesker har blitt helbredet fullstendig og øyeblikkelig når han har lagt sin hånd på dem, eller bedt for dem over telefonen. Det er en stund siden jeg har lest boken, så jeg husker kanskje feil.

Jeg vet om helbredelser som skjer uforklarlig, det er de jeg er mest ineteressert i. Når slike helbredelser skjer så burde man la vitenskapen se på det.

Kommentar #20

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Antihealing

Publisert over 5 år siden

Folk som ønsker et kortere sykefravær, kan ta kontakt med meg. 

Antihealeren kan tilføre den friske negativ energi, som gir lett feber og hoste. Immunforsvaret ordner opp etter noen dager, og man blir helt frisk igjen. 

Har også fått tilbakemeldinger. 

Nettsiden min er dessverre nede for øyeblikket. 

Kommentar #21

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Fordi det er så lite næring i suppen så blir hun nødt for å ta fram alle de største og farligste ord, som ond.

Ord har en enorm makt, så slik sett burde man være veldig forsiktig med å bruke "store" ord man egentlig ikke mener bokstavelig. Herland fremstår ofte som en slags "drama-queen" slik hun formulerer seg, med tanke på hvor lite nyansering hun evner å få til i innleggene sine. 

Kommentar #22

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan mener du man kan undersøke helbredelsene vitenskapelig, hva ville være bra nok for deg?

Det finnes mange undersøkelser jeg kunne tenke meg som ville gi innsikt i dette.

1. Av 100 pasienter med samme lidelse, la 50 bli helbredet av Gjerstad og 50 ikke, og se om det er noen forskjell i hvor mange prosent i hver gruppe som blir friske.

2. Dersom test 1 gir positivt og statistisk signifikant utslag, utfør samme test igjen, men la 50 bli helbredet av Gjerstad og 50 bli helbredet av en som ikke påstår å kunne healing, for å se om det er opplevelsen av å bli behandlet av en healer som har en placebo-effekt eller om Gjerstad har ekstra medisinsk effekt utover dette.

3. Test om avstand har noe å si - han legger jo ikke hendene direkte rett på folk nødvendigvis, siden folk kan beholde klærne på og han legger hendene utenpå klærne. Så hva med skikkelig tykke klær? Hva med blyforkle som det man bruker ved røntgenfotografering hos tannlegen? Trenger Gjerstads kraft gjennom disse? Enn om Gjerstad må sitte en meter lenger bort? Ti meter? Hvor lang rekkevidde har Gjerstads kraft? Sjekke med såpass store antall pasienter at resultatet blir statistisk signifikant.

4. Test om Gjerstad også kan helbrede dyr.

5. Test om Gjerstad også kan helbrede noen som har hørselvern og ikke hører det han sier til dem, eller bind for øynene så de ikke vet om det er den ekte Gjerstad eller noen andre som er der. Selvsagt med en ubehandlet kontrollgruppe for sammenligning.

Dette er bare noen av de forslagene som jeg kommer på nå på stående fot for å finne ut om det virker. Dersom det gjør det, må man jo prøve å finne ut hvordan det virker - sette opp måleinstrumenter og måle etter alt fra stråling til temperaturendringer, og gjerne la Gjerstad helbrede noen i et røntgen-, CT eller MRI-apparat så man på direkten kan se ryggen rette seg opp eller magen endre struktur.

Spesielt i tilfeller der man kan peke på en bestemt årsak til smerter, gjerne en betennelse der man kan måle og filme og sjekke i sanntid om tilstanden fysisk endres når Gjerstad gjør det han gjør.

Det finnes mange måter å teste slike påstander på.

Kommentar #23

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Åndelig dimensjon

Publisert over 5 år siden

Skulle gjerne hatt en forklaring fra Herland på hvordan hun mener at en fysisk helbredelse av en fysisk sykdomstilstand gjennom fysisk håndpåleggelse av en fysisk mann som man fysisk må dra på besøk til, har noe med "den åndelige dimensjon" å gjøre.

Kommentar #24

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Rune Foshaug skriver:

Dette er bare noen av de forslagene som jeg kommer på nå på stående fot for å finne ut om det virker. Dersom det gjør det, må man jo prøve å finne ut hvordan det virker - sette opp måleinstrumenter og måle etter alt fra stråling til temperaturendringer, og gjerne la Gjerstad helbrede noen i et røntgen-, CT eller MRI-apparat så man på direkten kan se ryggen rette seg opp eller magen endre struktur.

Spesielt i tilfeller der man kan peke på en bestemt årsak til smerter, gjerne en betennelse der man kan måle og filme og sjekke i sanntid om tilstanden fysisk endres når Gjerstad gjør det han gjør.

------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

Gjerstad har jo blitt en gammel mann, såjeg skjønner at han ikke klarer å gjennomføre alle disse forslagene du kommer med. Kanskje det kan være noe for Sverre Avnskog som stiller seg til disposisjon og påstår at han har samme egenskaper?

Nå vet jeg ikke om Sverre har opplevd at mennesker som har vært alvorlig syke bli friske gjennom helbredelse. Det tror jeg Gjerstad har gjort.

Men jeg er ganske sikker på at det vil gå an å måle varme hender og at det skjer noe med de som blir bedt for. Om man tar som eksempel den lille jenta som er med i reklamen til snåsamannen og hvor hun opplever varme hender og at noe skjer med henne. Om det er bare det du ønsker å bevise, så tror jeg at det går bra. Tror du ikke at noe skjer med henne når Gjerstad legger hendene på henne, tror du hun ljuger?

Kommentar #25

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Om man tar som eksempel den lille jenta som er med i reklamen til snåsamannen og hvor hun opplever varme hender og at noe skjer med henne. Om det er bare det du ønsker å bevise, så tror jeg at det går bra.

Det holder jo at hun ble frisk.  Er ikke det bra da?  For de som tror er det en bekreftelse på at det er mer mellom himmel og jord enn det vi ser - for ateister er det visst helt forferdelig at hun blir frisk uten vitenskapelig bevis. 

Er det fordi ateistene føler at deres grunne og ensidige virkelighetsforståelse rokkes i sine grunnvoller?

Det er jo en rekke ting som ikke forklares vitenskapelig?  Selv en ihuga vitenskaps fundmentalist som Atle Pedersen sa jo at 99 % av virkeligheten ikke kunne bevises vitenskapelig.

Men å leve på kun en 1 % av virkeligheten blir nok også for ateister et svært trangt liv.  Så også ateistene godtar virkeligheten de opplever uten vitenskapelig bevis.

Kommentar #26

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Foshaug. Gå til den siterte teksten.
5. Test om Gjerstad også kan helbrede noen som har hørselvern og ikke hører det han sier til dem, eller bind for øynene så de ikke vet om det er den ekte Gjerstad eller noen andre som er der. Selvsagt med en ubehandlet kontrollgruppe for sammenligning.

Husker ikke helt hvor jeg leste det, eller om det var en dokumentar på tv. Men der hadde de forsket på og kommet frem til at pasienter generelt sett følte seg bedre bare på grunnlag av å bli møtt med omsorg fra den som skulle behandle dem. 

Så det er jo mange faktorer som spiller inn utover bare selve behandlingen. Og skal man da ha et klart svar på om behandlingen i seg selv faktisk hjelper i større eller mindre grad, så må man jo utelukke ganske mye. Dersom man som pasient er overbevist om at noen faktisk kan hjelpe, så er jo det også en faktor som kan være med å bidra til at pasienten føler seg bedre eller gir en boost til eget imunforsvar. Og det er en faktor som er vanskelig å fjerne med mindre pasienten er med på noe hvor de faktisk ikke vet at det er behandling som foregår.  

Kommentar #27

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
For de som tror er det en bekreftelse på at det er mer mellom himmel og jord enn det vi ser - for ateister er det visst helt forferdelig at hun blir frisk uten vitenskapelig bevis.

Dette er demonisering av andre mennesker, Fjerdingen. 

Tror du virkelig at ateister, på noen som helst slags måte (uavhengig av årsakssammenhenger), synes det er forferdelig at noen blir friske? 

Alvorlig? 

Kommentar #28

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Det tror jeg ikke

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Tror du virkelig at ateister, på noen som helst slags måte (uavhengig av årsakssammenhenger), synes det er forferdelig at noen blir friske?

Nei. Det tror jeg ikke. Men, jeg trodde det kom fram at det gjaldt kommentarene på denne tråden og da jeg skrev:

«Det er jo en rekke ting som ikke forklares vitenskapelig? Selv en ihuga vitenskaps fundamentalist som Atle Pedersen sa jo at 99 % av virkeligheten ikke kunne bevises vitenskapelig.»

Kommentar #29

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Mennesket er mer enn bare det fysiske

Publisert over 5 år siden
Rune Foshaug. Gå til den siterte teksten.
Skulle gjerne hatt en forklaring fra Herland på hvordan hun mener at en fysisk helbredelse av en fysisk sykdomstilstand gjennom fysisk håndpåleggelse av en fysisk mann som man fysisk må dra på besøk til, har noe med

All healing bygger på en aksept av at mennesket er mer en bare fysisk stoff - vårt helbred er avhengig av at vi har et visst nivå av livsenergi.

Jeg tror de aller fleste mennesker opplever at de enkelte ganger har lite energi, føler seg trøtte, uopplagte og tiltaksløse, mens de andre ganger sprudler av energi, tiltakslyst og god humør.

Selv er jeg altså svært sensivit overfor energier, og når jeg holder hendene ca 10 cm over folk, kan jeg kjenne om de har sterk eller svak energiutstråling. Mennesker som er plaget med sykdom, har alle det til felles at de har svak energi generelt eller i spesifikke deler av kroppen.

Noen av oss mennesker, har fått med den egenskapen at vi både kan føle folks energinivå, og vi kan tilføre andre vår egen livsenergi gjennom håndflatene.

Dette er egentlig ikke noe hokus pokus eller noe mysterium. Energien vi kan overføre til andre, styrker deres eget energinivå og ved å få mer livsenergi, vil kroppens eget immunsofrsvar og evne til selvhelbreding aktiveres. Det skjer altså ikke noe "mirakel" når en person får healing, annet enn at det styrkes ved å få tilført livsenergi.

Healing kan aldri utføre mirakler. Den som mottar energi, er avhengig av at deres egen motstandskraft makter å ta opp kampen og bekjempe sykdommen. Alle har litt energiutstårling fra håndflatene. Det vil derfor alltid føles veldig godt når andre legger hånden på den som er urolig, redd eller angstfull. Energien kan også påvirke andre selv om man ikke berører hverandre. Sympati, omsorg og gode tanker om et annet menneske påvirker vedkommende selv uten berøring. Jeg husker jeg skulle få utført en undersøkelse av magen ved at en slange ble ført gjennom munnen og ned i spiserøret. På et visst tidspunkt holdt jeg på å få fullstendig panikk. En av sykepleierne så det, og la en hånd på meg og roet meg ned. Hennes varme og energien fra hennes omsorg roet meg.

Utstrålingen fra håndflatene lar seg lett måle. Jeg forsøkte en gang å legge et gammeldags kvikksølvtermometer på et bord i et rom der temperaturen var ca 20 grader. Så holdt jeg hånden 10 cm over kvikksølvkulen. I løpet av få minutter steg temperaturen på termometeret til 25 grader.

Livsenergi gir varme! Jeg fryser ytterst sjelden på hendene selv om jeg går uten hansker i sterk kulde.

Mvh Sverre

Kommentar #30

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Utstrålingen fra håndflatene lar seg lett måle. Jeg forsøkte en gang å legge et gammeldags kvikksølvtermometer på et bord i et rom der temperaturen var ca 20 grader. Så holdt jeg hånden 10 cm over kvikksølvkulen. I løpet av få minutter steg temperaturen på termometeret til 25 grader.

Søsteren min har "varme hender". Hun er nok ikke av de som har mest "energi" å føre over til andre, og hun har ingen kontroll på hvordan hun kan bruke det. Hendene hennes har en tendens til å bli varme når de er i nærheten av "vondter". Og hun har flere ganger merket at hendene hennes blir varme når hun sitter ved siden av meg. Men de gangene hun har lagt sine hender på meg slik, så har det vært i sosiale sammenhenger med en del andre folk til stede (vi møtes sjelden sånn helt privat bare jeg og søsteren min). Og da passer det jo ikke særlig godt å sitte slik, samt at min reaksjon på hendene hennes er rett og slett at jeg blir usigelig døsig og holder på å sovne. Og det skjer på null komma svisj, går bare et minutt eller så, og så er jeg i ferd med å glippe med øynene. 

Men jeg har aldri merket noen bedring på noe vis, ei heller tror jeg at det kan utføre noen mirakler. Kanskje god sovemedisin for min del, og kan hende at det bare er det å bli berørt av varme menneskelige hender i seg selv som gjør at jeg blir så døsig.

Og man vet jo at både berøring og varme gjør godt for kropp og sjel. "Gode" hormoner i kroppen skilles ut, og det kan være mye av forklaringen på at mange føler at det "skjer" noe eller føler at det har "skjedd" en "bedring" i etterkant.

Jeg vet ikke. Men jeg er skeptisk anlagt, og tar aldri noe for god fisk før det ligger en "vitenskapelig forklaring" på bordet.  

Kommentar #31

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Og man vet jo at både berøring og varme gjør godt for kropp og sjel.

Dagen før  jeg skulle begynne på bibelskole i slutten av 80-tallet så fikk jeg influensa og ble  sengeliggende. Det ville være umulig for meg å dra på skolen i den tilstanden, og det var ganske ille for meg. Det her var i Sverige så jeg var langt hjemmenfra også. Men jeg lå og hadde vondt i hele kroppen og høy feber. Jeg ba jo til  Gud  om dette, og så hørte jeg GUd si at jeg skulle ta hånden min på brøstet. Da kjent jeg en sterk varme som kom ut av hånden og som spredte seg utover i kroppen. Det tok ikke mer enn ett minutt før jeg var helt frisk. Det er jo en hendelse som ikke kan bevises, men for meg selv som vet det er sant så er det et mirakel som skjedde.

Det fins mirakler som skjer. Mennesker har blitt friske fra kreft og blindhet og mye annet.  Det fins ingen vitenskapelige forklaringer, men skeptikeren (tror jeg) prøver å forklare helbredelsene som skjer. Men det er fordi de ikke tror på Gud, og man blir ikke automatisk troende selv om man får bevis på en helbredelse som har skjedd.

Her er det en skeptiker (tror jeg) som forteller om helbredelser som skjer i Lourdes, der 20 spesialister over hele verden som har forskjellig tro eller ikke tro. 

Det står bla.  Flere kriterier må innfris før en pasienthistorie kan vurderes som medisinsk uforklarlig. Den medisinske diagnosen må være omforent og uomtvistelig, tilstanden må oppfattes som uhelbredelig, og helbredelsen må skje i tilknytning til besøk i Lourdes. Videre må helbredelsen inntre raskt med umiddelbar tilbakegang av symptomer. Den må være komplett uten restplager og/eller følgetilstander, og helbredelsen må være permanent og uten tilbakefall i minst fem år.

Det er en uavhengig kommisjon i Lourdes som undersøker helbredende mennesker. Det er selvsagt mange flere som blir helbredet enn de som kommer gjennom nåløyet i denne kommisjonen. I Lourdes så kryr det av krykker og lignende som mennesker ikke trenger lenger. Mange som blir helbredet. Men de som blir godtatt er de som har uhelbredelige sykdommer. Alvorlige sykdommer.

Kan lese artikkelen her: http://tidsskriftet.no/article/1895678/

Da er spørsmålet. Kan man av seg selv om man tror bli fri fra uhelbredelsig kreft, MS, blindhet? Uansett, da ville Jesu ord om at tro kan flytte fjell være sant.

Kommentar #32

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
All healing bygger på en aksept av at mennesket er mer en bare fysisk stoff - vårt helbred er avhengig av at vi har et visst nivå av livsenergi.

Jeg tror de aller fleste mennesker opplever at de enkelte ganger har lite energi, føler seg trøtte, uopplagte og tiltaksløse, mens de andre ganger sprudler av energi, tiltakslyst og god humør.

Energi er definert som et fysisk systems evne til å utføre arbeid. 

Når du nå sier at livsenergi er "mer enn bare fysisk stoff", hva mener du da? Er det en ikke-fysisk energi du referer til? Har du en definisjon? 

Kommentar #33

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det fins mirakler som skjer. Mennesker har blitt friske fra kreft og blindhet og mye annet. Det fins ingen vitenskapelige forklaringer, men skeptikeren (tror jeg) prøver å forklare helbredelsene som skjer. Men det er fordi de ikke tror på Gud, og man blir ikke automatisk troende selv om man får bevis på en helbredelse som har skjedd

Her er det et eksempel på en som blir helbredet:

Idag är Lourdes en av den katolska kyrkans mest besökta vallfartsorter. Varje år besöks platsen av över fyra miljoner människor från 150 länder. Särskilt sjuka människor vallfärdar dit och flera oförklarliga tillfrisknanden har rapporterats. Över 6000 oförklarliga tillfrisknanden har rapporterats i Lourdes men bara 66 av dem har klarat de stränga vetenskapliga kontrollerna sedan 1862. Alla andra har antingen inte varit tillfrisknanden eller också kunde de förklaras på något annat sätt. Torsdag 11 februari firade den katolska kyrkan i Frankrike den 141:a årsdagen av uppenbarelserna i grottan. Samtidigt firade man det officiella erkännandet av det 66:e säkra miraklet i Lourdes. Den MS-sjuke Jean-Pierre Bely botades 1987, och efter tolv års utredning har en internationell expertkommitté kommit fram till att vetenskapen inte kan förklara hans tillfrisknande. Förra gången ett mirakel godkändes var 1989. Det rörde en kvinna från Sicilien vars maligna tumör försvann på ett oförklarligt sätt. Det tog 13 år innan experterna var säkra på att hennes tillfrisknande inte gick att förklara.

Jean-Pierre Bely från Angoulême var 51 år gammal när händelsen inträffade. 1987 åkte han som MS-sjuk pilgrim till Lourdes. När Bely kom till Lourdes kunde han inte gå. Han led av en "framskriden och allvarlig form" av MS. I Lourdes deltog han i en utomhusmässa. Då hände något.

"Det kändes som om jag drömde när det hände," säger Bely till Vatikanradion. "Sedan kände jag en intensiv glädje, något som inte går att uttrycka. Det var en väldigt stark upplevelse. Jag skulle vilja förklara det, men det finns inga ord för att beskriva det."

Sedan kände han först köld, sedan värme, och upptäckte sedan att han kunde röra sina armar. På natten vaknade han och kunde gå för första gången på tre år. Bely säger till dagstidningen Le Figaro att han inte förstår varför det hände just honom. Efter sitt tillfrisknande har han fått stå ut med många undersökningar från den internationella grupp av läkare som är knuten till Lourdes för att kontrollera alla rapporter om oförklarliga tillfrisknanden. Läkarna är eniga om att hans tillfrisknande var "plötsligt, fullständigt och varaktigt", vilket är nödvändigt för att kunna tala om mirakel. Bely har sedan undersökts av experter på medicin, psykologi och neurologi. När Lourdes internationella läkarkommitte hade bedömt undersökningarna sände de sitt utlåtande till de religiösa mydnigheterna. För Bely har det varit tolv jobbiga år med alla undersökningar och kontroller.

Kommentar #34

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Livsenergi

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Energi er definert som et fysisk systems evne til å utføre arbeid.

Når du nå sier at livsenergi er "mer enn bare fysisk stoff", hva mener du da? Er det en ikke-fysisk energi du referer til? Har du en definisjon?

har å vi desverre ennå ikke ikke måleinstrumenter til å påvise! Men de kommer nok med tiden!

Derfor er det så lett for deg og andre til å avvise eksistensen av den.

Om vi ser tilbake på historien har vitenskapen avvist absolutt alt det som ennå ikke kunne påvises.

Dessverre har det vist seg i ettertid at svært mye faktisk eksisterte, selv om vitenskapen avviste det!

Jeg inviterer Kvangarsnes til å se litt inn i fortiden og akseptere at vitenskapen faktisk ikke vet ALT pr i dag.

Noen av oss er faktisk i stand til å erfare fenomener som ennå ikke er bevist av vitenskapen.

Så enkelt er det! Noen henger etter og motsier alt nytt! Noen erfarer at det faktisk eksiterer noe som vitenskapen ennå ikke kjenner til!

Mvh Sverre

Kommentar #35

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Dessverre har det vist seg i ettertid at svært mye faktisk eksisterte, selv om vitenskapen avviste det!

Dette har du rett i. Vitenskapelig framskritt har vel ofte blitt hindret eller trenert på grunn av eksisterende sannheter.

Vitenskapen har ofte den svakhet å tro på sin egen lære som en endelig sannhet. Det er nok en kontinuerlig utfordring for den etablerte vitenskap å tro at noen kan ha kommet et steg videre.

Kommentar #36

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
har å vi desverre ennå ikke ikke måleinstrumenter til å påvise! Men de kommer nok med tiden!

Derfor er det så lett for deg og andre til å avvise eksistensen av den.

Om vi ser tilbake på historien har vitenskapen avvist absolutt alt det som ennå ikke kunne påvises.

Dessverre har det vist seg i ettertid at svært mye faktisk eksisterte, selv om vitenskapen avviste det!

Jeg inviterer Kvangarsnes til å se litt inn i fortiden og akseptere at vitenskapen faktisk ikke vet ALT pr i dag.

Noen av oss er faktisk i stand til å erfare fenomener som ennå ikke er bevist av vitenskapen.

Så enkelt er det! Noen henger etter og motsier alt nytt! Noen erfarer at det faktisk eksiterer noe som vitenskapen ennå ikke kjenner til!

Mvh Sverre

Merkelige svar. Ingen av de syv siterte avsnittene adresserer det jeg sa. En liten kommentar til hver av dem, likevel. 

1. Jeg har ikke spurt om det finnes måleinstrumenter. 

2. Jeg har ikke avvist livsenergiens eksistens. 

3. Vitenskapen produserer forklaringsmodeller ut i fra tilgjengelige data. Dersom en ikke kan innhente noen form for data om et fenomen, kan vitenskapen heller aldri si noe om dette fenomenet. Det ville også være rart hvis vitenskapen skulle bekrefte årsakssammenhenger som ikke kan påvises.... Hva skulle det være godt for??

4. At noe blir avvist, betyr bare at en ikke har adekvate data som da bekrefter en hypotese - og ikke at påvisning, eller eksistens er en umulighet. Jeg tror du har misforstått betydningen av "avvist".

5. Ingen har påstått at vitenskapen vet alt. Noe slikt ville ført til massiv arbeidsledighet. 

6. Jeg har ikke sagt at hittil uforklarlige fenomen kan oppleves. Vitenskapen jobber hele tiden med fenomen som enda ikke er forklart. Det er nettopp derfor det finnes vitenskapsmenn. De er motivert av å finne forklaringer. 

7. Jeg kan lese. Det er helt tydelig at du mener å ha opplevd noe som vitenskapen ikke kjenner til. Det var hele poenget med å stille deg noen spørsmål. 

Siden du her ikke valgte å svare på noe av det jeg spurte om, så må jeg nesten bare repetere hele kommentar #32

"Energi er definert som et fysisk systems evne til å utføre arbeid.

Når du nå sier at livsenergi er "mer enn bare fysisk stoff", hva mener du da? Er det en ikke-fysisk energi du referer til? Har du en definisjon?"

Mvh Arild

Kommentar #37

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo en hendelse som ikke kan bevises, men for meg selv som vet det er sant så er det et mirakel som skjedde.

Jeg har også opplevd slike helt uforklarlige ting. Men da ved hjelp av egen tankekraft, og at det var min egen "vilje" som trigget kroppen på et eller annet vis. Og enten man tror på seg selv eller på en gud, så er det jo likevel viljen og troen man selv produserer som utgjør det samme, egentlig ingen forskjell på resultatet. 


Men så har man det som kalles for tilfeldigheter her i livet da. Noen kan feks fortelle historier om dager med uflaks på rekke og rad på en slik måte at man ville trodd at noen faktisk hadde gått inn for å lage problemer for dem. Og med historier som er for "utrolige" til at det liksom kan være "tilfeldligheter". 
Men tilfeldigheter kan være helt utrolige mange ganger, også når det kommer til hvordan kroppen i løpet av veldig kort tid kan gå fra å være veldig elendig til helt "frisk".

Mirakel er nok et ord som ofte egentlig handler om at tilfeldigheter klaffet sammen på en måte vi mennesker har en tendens til å tillegge noe mer enn hva det egentlig i realiteten er.

 

Kommentar #38

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Nei. Det tror jeg ikke. Men, jeg trodde det kom fram at det gjaldt kommentarene på denne tråden og da jeg skrev:

«Det er jo en rekke ting som ikke forklares vitenskapelig? Selv en ihuga vitenskaps fundamentalist som Atle Pedersen sa jo at 99 % av virkeligheten ikke kunne bevises vitenskapelig.»

Hvordan utsagnet om Pedersen skulle hjelpe meg til å forstå det, forstår jeg fremdeles ikke. 

Men bra at du ikke tror det. 

Kommentar #39

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Energi

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Noen av oss mennesker, har fått med den egenskapen at vi både kan føle folks energinivå, og vi kan tilføre andre vår egen livsenergi gjennom håndflatene.

Problemet når du bruker ord som "energi", er at det allerede har en helt klart definert betydning. Energi er et fysisk begrep og måles i joule, evt kalorier.

Når du da bruker ordet "energi" i en annen betydning, som noe mer "åndelig" eller "ullent", noe som ikke kan måles eller der du ikke kan oppgi hvor mange joule energi Gjerstads hender overfører til den syke og hvordan denne energien egentlig overføres, så har du ikke forklart noe som helst. Du har brukt begrepet feil.

Kommentar #40

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Svært gammel betegnelse

Publisert over 5 år siden
Rune Foshaug. Gå til den siterte teksten.
Problemet når du bruker ord som "energi", er at det allerede har en helt klart definert betydning. Energi er et fysisk begrep og måles i joule, evt kalorier.

Når du da bruker ordet "energi" i en annen betydning, som noe mer "åndelig" eller "ullent", noe som ikke kan måles eller der du ikke kan oppgi hvor mange joule energi Gjerstads hender overfører til den syke og hvordan denne energien egentlig overføres, så har du ikke forklart noe som helst. Du har brukt begrepet feil.

Dessverre er det Foshaug som ikke er helt orientert om hvordan begrepet "livsenergi" er anvendt i flere kulturer i årmillioner.

Blant annet innen akapunktur, som er en eldgammel kinesisk behandlingsform, er dette begrepet klart og entydig definert.

"Livsenergi - Qi

Til grund for flere alternative behandlingsformer, bl.a. akupunktur, ligger en forestilling om, at mennesket har et energisystem. Energisystemets tilstand afhænger af den basale livsenergi. Inden for traditionel kinesisk medicin kaldes denne livsenergi for qi (udtales tji).

Forudsætningen for et godt helbred er, at qi frit kan cirkulere i kroppen. Sygdom opstår, hvis cirkulationen bliver forstyrret, og energistrømmen kommer ud af balance.

Meridianer

Qi kommer rundt i kroppen via et kompliceret net af energibaner, de såkaldte meridianer."

Fra: http://www.srab.dk/alternativ+behandling/akupunktur/livsenergi,+meridianer+og+akupunkturpunkter

Når Foshaug påstår at dette er feil måte å anvende begrepet "energi" på, skyldes det nok heller hans egen begrensede viten. Beklager å måtte si det! Legg også merke til at akapunktur nå også er en akseptert begandlingsform i den norske helsevesenet!

Mvh Sverre

Kommentar #41

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Livsenergi!

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Energi er definert som et fysisk systems evne til å utføre arbeid.

Når du nå sier at livsenergi er "mer enn bare fysisk stoff", hva mener du da? Er det en ikke-fysisk energi du referer til? Har du en definisjon?"

Jeg henviser deg til mitt forrige svar i tråden, der jeg har satt inn et lite avsnitt om hvordan ordet energi brukes innen den svært gamle kinesiske behendlingsformen, akapunktur, som nå også er akseptert som behandlingsform i det norske helsevesenet.

Det er en energiform som, såvidt jeg vet, ikke ennå er målbar! God akapunktører kan likevel foreta nokse presise vurderinger av en persons energinivå ved hjelp av pulsdiagnose.

Noen av oss er også ekstra følsomme for menneskers energiutstråling. Jeg er en av dem som kjenner personers energi som grad av varme og intensitet i deres utstråling.

Mvh Sverre

Kommentar #42

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg henviser deg til mitt forrige svar i tråden, der jeg har satt inn et lite avsnitt om hvordan ordet energi brukes innen den svært gamle kinesiske behendlingsformen, akapunktur, som nå også er akseptert som behandlingsform i det norske helsevesenet.

Det er en energiform som, såvidt jeg vet, ikke ennå er målbar! God akapunktører kan likevel foreta nokse presise vurderinger av en persons energinivå ved hjelp av pulsdiagnose.

Noen av oss er også ekstra følsomme for menneskers energiutstråling. Jeg er en av dem som kjenner personers energi som grad av varme og intensitet i deres utstråling.

Mvh Sverre

hvordan definerer du begrepet behandlingsform her?

for så vidt jeg vet, kan man ikke si noe slikt som at fx man kan bruke akupunktur mot kreft, eller noe annen lidelse, man kan muligens si at det kan ha noen effekt mot smerter, kvalme osv, men så vidt jeg vet ikke mot noen form for sykdom.

samtidig, er det ikke mer enn et system for akupuntur?

at noen kunne være ekstra følsommen for noe man ikke direkte kan måte med vitenskapelige instrumenter, kan sikkert være greit, men likevel burde man kunne finne ut om behandler 1 for det samme resultat som behandler nr 2, og like lidelser burde gi like utslag, så det virker litt merkelig at man ikke har fått noen vitenskapsgren bassert på dette.

at du føler ting er for min del greit nok, jeg har drev med noe tilsvarende temmelig lenge, og om ting hadde vært anderledes hadde jeg nok fremdeles holdt på, men det er dessverre nesten umulig å forstå at noe man opplever selv, ikke stemmer med virkeligheten.

Kommentar #43

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg bygger på de tilbakemeldingene jeg får!

Publisert over 5 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
at du føler ting er for min del greit nok, jeg har drev med noe tilsvarende temmelig lenge, og om ting hadde vært anderledes hadde jeg nok fremdeles holdt på, men det er dessverre nesten umulig å forstå at noe man opplever selv, ikke stemmer med virkeligheten.

Når svært mange mennesker melder tilbake til meg at de opplever svært god effekt av den healingen jeg gir dem, så er dette godt nok for meg til å tro at jeg gjør noe positivt.

Om ingen hadde syntes det hadde noen verdi, ville jeg selvsagt gitt meg. Men så lenge tilbakemeldingene er svært gode, har jeg tro på at noen har nytte av at jeg ber for dem og sender dem healing-energi!

Mvh Sverre

Kommentar #44

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Når svært mange mennesker melder tilbake til meg at de opplever svært god effekt av den healingen jeg gir dem, så er dette godt nok for meg til å tro at jeg gjør noe positivt.

Om ingen hadde syntes det hadde noen verdi, ville jeg selvsagt gitt meg. Men så lenge tilbakemeldingene er svært gode, har jeg tro på at noen har nytte av at jeg ber for dem og sender dem healing-energi!

Mvh Sverre

vel, det jeg vurderer, er ting som at de forskjellige forestillingene, eksister i forskjellige varianter, som ikke passer bra sammen. fx at det finnes flere systemer for meridianer, at det finnes flers systemer for religion, osv.

for min del har jeg bare prøvd meg med healing en gang, og den personen merket ingenting, så muligens var det derfor jeg ikke fortsatte.

derimot har jeg gjort andre ting, selv foran vitner med positive tilbakemeldinger, som jeg senere har forstått ikke kan ha virket, noe som gjør at jeg ikke helt stoler på positive tilbakemeldinger.

Kommentar #45

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg henviser deg til mitt forrige svar i tråden, der jeg har satt inn et lite avsnitt om hvordan ordet energi brukes innen den svært gamle kinesiske behendlingsformen, akapunktur, som nå også er akseptert som behandlingsform i det norske helsevesenet.

Det er en energiform som, såvidt jeg vet, ikke ennå er målbar! God akapunktører kan likevel foreta nokse presise vurderinger av en persons energinivå ved hjelp av pulsdiagnose.

Noen av oss er også ekstra følsomme for menneskers energiutstråling. Jeg er en av dem som kjenner personers energi som grad av varme og intensitet i deres utstråling.

Mvh Sverre

Jeg blir ikke mye klokere av dette, Avnskog. 

Definisjonen din sier bare at livsenergien er en del av et energisystem i kroppen. Dette blir noe sirkulært, da definisjonen anvender ordet som skal defineres i selve definisjonen. Ta fysikkens definisjon som et eksempel på hvordan en definisjon skal se ut:  

"Energi er et fysisk systems evne til å utføre arbeid."

Legg merke til hvordan ordet "energi" ikke forklares med referanse til "energi, men til andre konsepter". 

Mitt anliggende var uansett å få svar på om denne energien (du snakker om) er ikke-fysisk. Jeg får ikke noen klare svar her, men går ut i fra at den er fysisk - siden du kan "kjenne grad av varme i menneskers utstråling". 

Varme er også et godt forstått fenomen. Hvorfor sier du at det ikke finnes måleinstrumenter for slikt? 

Kommentar #46

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Energi

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Dessverre er det Foshaug som ikke er helt orientert om hvordan begrepet "livsenergi" er anvendt i flere kulturer i årmillioner.

Blant annet innen akapunktur, som er en eldgammel kinesisk behandlingsform, er dette begrepet klart og entydig definert.

Fortsatt anvender du (og hele alternativbransjen, og østens healere, og mange andre) ordet "energi" på en måte som ikke sier oss noe som helst.

Ja, jeg er klar over at ordet brukes og har vært brukt slik i mange kulturer over lang tid.

Denne "livsenergien" du snakker om er like fullt ikke en energi. Den er ikke påvist, den går ikke over i andre energiformer som faktisk temperaturøkning (burde være lett å se "varme hender" på IR-kamera i så fall!), og den oppfører seg ikke som faktisk fysisk energi. De påståtte energibanene, "meridianene", er aldri blitt påvist, og faktisk effekt utover placebo har aldri blitt påvist for healing, håndspåleggelse, forbønn, akupunktur og de mange andre alternative forsøkene på å gjøre folk friskere. Det er ingen forskjell i effekt på faktisk akupunktur som følger gammel lære om meridianer, og juksenåler som settes tilfeldig og ikke en gang går inn i huden.

Så når du snakker om "livsenergi" som en type energi, så er det i beste fall en metafor. Det er ikke faktisk energi i samme betydning som for eksempel bevegelsesenergi eller kjemisk lagret energi.

Og denne livsenergien du snakker om, er ikke påvist som noe reelt.

Kommentar #47

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nei, ikke ennå!

Publisert over 5 år siden
Rune Foshaug. Gå til den siterte teksten.
Og denne livsenergien du snakker om, er ikke påvist som noe reelt.

Det er nok riktig. Men så vet ingen av oss hva som blir mulig å påvise i fremtiden. Selv før mennesket klarte å lage elektrisk energi, eksisterte denne enrgiformen, eller hva?

Det at vi ennå ikke har måleinstrumenter som er finstemte nok til å påvise livsenergi, beviser egentlig ingenting annet enn at vi ikke kan påvise denne energien. Eksisterer den, så gjør den det, helt uavhengig av om vi klarer å påvise den.

Mvh Sverre

Kommentar #48

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Psykisk energi

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Mitt anliggende var uansett å få svar på om denne energien (du snakker om) er ikke-fysisk. Jeg får ikke noen klare svar her, men går ut i fra at den er fysisk - siden du kan

Den energien jeg snakker om, kan innvirke på det fysiske, men er likevel ikke en fysisk energi.

Det oppstår varme, ja, men den som gis healing får også økt sitt eget energinivå.

Elektrisk energi kan også gi varme, selv om det ikke er det primære ved denne energien. Elekstisk energi kan bevege seg gjennom en ledning uten at det oppstår varme.

En healers varmeutvikling i hendene kan selvsagt måles. Jeg har selv gjort forsøk med et gammeldags kvikksølvbarometer. Jeg holdt hånden ca 10 cm over kvikksøvet i et rom der temperaturen var ca 20 grader, og etter kort tid steg kvikksølvet til 25 grader.

Men varmen er altså kun det fysiske uttrykket fordi også livsenergi kan generere varme, mens livsenergien er psykisk eller "åndelig" - jeg kjenner ikke noe bedre ord.

Mvh Sverre

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere