Martha Rubiano Skretteberg

10

Bekymret for menneskerettigheter til flyktningene

Caritas-organisasjonene i Norden er bekymret over menneskerettighetssituasjonen for flyktninger som kommer til de nordiske landene etter den senere tids innstramming i asylpolitikken.

Publisert: 8. feb 2016

Vi ber våre regjeringer om å prioritere asyl­søkernes liv og sikkerhet, og i tråd med de nordiske landenes humanitære tradisjoner, bidra til å finne felleseuropeiske løsninger. Våre politikere bør være pådrivere for utvikling av en ny flyktningpolitikk, som fordeler ansvaret for flyktningene som kommer til ­Europa på en mer huma­n og rettferdig måte, og som forhindrer at desperate mennesker må ofre livet for å komme seg i sikkerhet. Liv går tapt mens Europa nøler! I en slik situasjon er det en fallitterklæring at europeiske land konkurrerer om å ha den strengeste asylpolitikken.

Dublinforordningen har vist seg å ikke tåle den tilstrømmingen av flyktninger Europa­ nå står overfor. Da må man tenke nytt. Mer soli­daritet, både mellom de europeiske landene og overfor folk på flukt, bør bli svaret på dagens flyktningsituasjon, ikke flere stengte grenser.

Flyktningkonvensjonen, som skal sikre at alle som er på flukt fra uholdbare forhold i hjemlandet skal få opphold i et annet land til det er trygt å reise hjem igjen, må som menneskerettighetene respekteres. Det må dessuten legges opp til en rask integrering av dem som har krav på beskyttelse, ved å gi dem muligheter til å lære språket og til å få utdanning og arbeid. Samtidig hviler det et­ ­ansvar på oss alle for å bekjempe fordommer, hat og rasisme som kan stå i veien for flyktningenes integrering i de nordiske landene. I dette integreringsarbeidet både kan og vil frivillige organisasjoner spille en viktig rolle i årene som kommer.

Caritas tar til orde for:

• At Dublin-avtalen erstattes med et nytt system som fordeler ansvaret for flyktningene som kommer til Europa på en mer human og rettferdig måte.

• Å åpne trygge og lovlige fluktruter til Europa

• Innføring av humanitære visum.

• At visumplikt kan oppheves når den humanitære situasjonen tilsier det.

• At det legges til rette for at familier raskest mulig kan gjenforenes med sine nærmeste.

Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge

Henrik Alberius, generalsekretær i Caritas Sverige.

Jann Sjursen, generalsekretær i Caritas Danmark

Larissa Franz-Koivisto, generalsekretær i Caritas Finland

Først publisert i Vårt Land 8.2.2016

Kommentar #1

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

MEN, tåler Europa dette?

Publisert over 5 år siden
Martha Rubiano Skretteberg. Gå til den siterte teksten.
Dublinforordningen har vist seg å ikke tåle den tilstrømmingen av flyktninger Europa­ nå står overfor

Professor Bernt Toril Oftestad la i dag ut et FLOTT innlegg "Frihetstyranni og nasjonal rettsstat"  vedrørende konsekvenser for nasjonalstaten I forbindelse med "flyktningetsunamien" mot Europa.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread11627865/#post _11627865

...........

Dette perspektivet tar ikke du med i ditt innlegg. 

...........

Bryr du deg om nasjonalstatene sitt "ve og vel" Skretteberg, eller er det kun flyktningeperspektivet som er INTERESSANT?

I såfall, - forklar hvordan nasjonalstatene skal overleve som nasjonalstater, og da gjerne i lys av perspektivet Oftestad påpeker.

Kommentar #2

Martha Rubiano Skretteberg

10 innlegg  1 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Svar til Robert Rygge: Ja vi i Caritas  bryr oss også om nasjonalstatens ve og vel, og vårt mål er ikke at vi i Norge skal gi opphold til alle som kommer, men at de som kommer hit skal få sin en individuell og grundig behandling av sin søknad om asyl. Dersom de har rett på asyl,  må vi gi dem opphold og muligheter til å integrere seg i samfunnet vårt. I vårt innlegg ber vi europeiske politikere sette seg til forhandlingsbordet og bli enige om en rettferdig fordeling av flyktningene som kommer til Europa. Hvis flyktningene blir bedre fordelt i de europeiske landene, er ikke antallet som kommer til Europa større enn hva nasjonalstatene vil klare å håndtere. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Grafene-som-viser-hvor-skjevt-asylsokerne-er-fordelt-i-Europa-8146989.html

De europeiske landene kan ikke kreve at Tyrkia og andre naboland åpner sine grenser og arbeidsmarkeder for flyktningene fra Syria, mens vi samtidig stenger våre egne grenser og lar dem bli sittende i årevis på asylmottak i redsel for at de skal ta jobbene fra våre egne. Mottak av flyktninger har høye kostnader på kort sikt, men med Europas aldrende befolkning og synkende befolkningsvekst tatt i betraktning, mener mange eksperter at immigrasjon i fremtiden snarere bli en forutsetning for vekst og ikke en trussel mot velferden, slik mange hevder.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf

 

Kommentar #3

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Lav sysselsettingsgrad....

Publisert over 5 år siden
Martha Rubiano Skretteberg. Gå til den siterte teksten.
med Europas aldrende befolkning og synkende befolkningsvekst tatt i betraktning, mener mange eksperter at immigrasjon i fremtiden snarere bli en forutsetning for vekst og ikke en trussel mot velferden, slik mange hevder.

Dyr innvandring

"- Nå får vi også en ny type innvandring til Norge, som blir dyr. Sysselsettingsgraden for den type flyktninger som kommer, er lav. Forskjellen er stor til en svenske som går rett inn i en jobb."

Fra sjeføkonom Elisabeth Holvik sin analyse av de økonomiske utsiktene for næringsliv og privatpersoner til Norsk Landbrukssamvirkes årlige toppmøte Mat og landbruk 2016. "Og utsiktene er dystre."

http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2016/01/13/195193482/du-ma- vaere-forberedt-pa-boliglansrenta-gar-opp

...........

Forutsetningen for vekst, som du snakker om Skretteberg, ser dermed ikke særlig tillitvekkende ut i lys av uttalelsene til Andreassen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere