Gunnar Søyland

18

Folkekirke havner før eller senere i grøfta

Det moderne mennesket tror man kan leve et liv i løgn - uten konsekvenser!

Publisert: 7. feb 2016Man tror på frihet uten ansvar, og at man kan slippe unna konsekvensene av de valgene man tar. Og så tror man på at det flertallet bestemmer seg for å velge alltid er det rette, og dette kaller man demokrati.

Nå har man tatt med seg denne troen på at det går an å gjøre opp regning uten vert inn i den norske statskirken. Man kaller det åpen folkekirke, for her er det er folkeviljen som rår.

Og i den åpne folkekirken er det bare ett bud som gjelder:
Du skal ikke dømme noen!
For dersom du drister deg til å kritisere de valgene folk tar, er du dømmesyk og forårsaker splittelse. 

Og Guds vilje er erstattet med ønsketenkning:
Gud er bare god. Han forstår alt, tilgir alt og tillater derfor det aller meste av det som flertallet i folkekirken bestemmer seg for, og kan på magisk vis fjerne alle konsekvensene av alle dårlige valg. For størst av alt er kjærligheten!

Det er sant at Gud elsker alle, men det er ikke sant at han elsker alle løgnene våre. Gud lar seg ikke spotte. For når Guds vilje byttes ut med folkeviljen, blir det som når en blind skal lede en blind. Man havner før eller senere i grøften. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Sugerør

Publisert rundt 5 år siden

Ja, sånn kan det gå når men velger å tilhøre en kongelig, luthersk, skattebetalerfinansiert folkekirke.

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Det moderne mennesket tror man kan leve et liv i løgn - uten konsekvenser!

Men dersom man ikke vil dele fellesskap med alle løgnerne, så er det vel bare å melde seg ut?

Kommentar #3

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Så lenge man ikke blir tvunget

Publisert rundt 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
dele fellesskap med alle løgnerne,

til å ta aktivt del i praktisering av løgn, tror jeg mange blir værende.

1 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Nytt fra glasshuset?

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Det moderne mennesket tror man kan leve et liv i løgn - uten konsekvenser!

Hva med halvsannheter som den du presterte om biskop Berggrav? Hvilke konsekvenser har den? Visste du den ene halvparten visste du sikkert også den andre men tiet fordi den ikke passet inn i den stadige hatretorikken din mot andre mennesker. 

Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Avsporing

Publisert rundt 5 år siden

Jeg har svart på dette i den tråden der det hører hjemme

Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva med halvsannheter som den du presterte om biskop Berggrav?

 Jeg tar gjerne skylda for den.  Og var kjent med hele historien. Det blir nok flere enn biskop Berggrav som vil måtte erkjenne sannheten i årene som følger.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Jeg har svart på dette i den tråden der det hører hjemme

Jeg nevner det her. Å utelate det viktige ved Berggravs virke blir feil når du forsøker å ramme hans ettermæle som du gjør. Kunne kong Haakon tilgi burde alle andre klare det også. 

Du skriver at dette er en sannhet fra Arbeiderpartiet. For egen del hadde jeg den fra en av de mest sentrale personene i Trondheim Høyre, også motstandsman,  for ca 40 år siden. Jeg tror biskopens liv og virke har vært godt kjent. 

Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det blir nok flere enn biskop Berggrav som vil måtte erkjenne sannheten i årene som følger

Jeg tror ikke du skal ha så store forhåpninger til biskopens erkjennelser da det er sannsynlig at han var ferdig med sine overveielser allerede i 1959 ved sin død. 

Kommentar #9

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Frihet, ansvar og demokrati

Publisert rundt 5 år siden

Gunnar Søyland løfter fram tre viktige sannheter, som jeg vil gjengi slik:

1. Det er ikke mulig å ha frihet uten ansvar hvis fellesskapet skal fungere for oss alle.

2. Flertallet har ikke alltid rett. Men i et demokrati er det likevel flertallet som får "rett"! 

3. Gud elsker alle mennesker, men han aksepterer ikke våre onde gjerninger. 

Til tross for de spenningene som ligger i dette, så støtter jeg demokratiet.

Og jeg stemmer antakelig på Åpen folkekirke ved neste valg også. 

Kommentar #10

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Litt presisjon, for en gangs skyld

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
For dersom du drister deg til å kritisere de valgene folk tar, er du dømmesyk og forårsaker splittelse.


Søylands bidrag er, som vanlig, halvkvede viser. Men jeg vil denne gang be ham være konkret:

1) Hvilke kritikkverdige valg er det folk tar, og som Søyland sikter til i innlegget?

2) Hvem har kritisert disse valgene, og hvem har angrepet kritikerne?

Kommentar #11

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke du skal ha så store forhåpninger til biskopens erkjennelse

Å, du skjønte nok hva jeg mente.  Ellers,  denne motstandsmannen fra Trondheim, det var vel en bekjent av Erik Gjems-Onstad ?   Noen går fra vanære til å bli helter, med andre er det motsatt.

Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Noen går fra vanære til å bli helter, med andre er det motsatt.

Ja, men det er det jo ofte svært gode grunner for.  Tilfellene Berggrav og Gjems-Onstad er talende eksempler på det.

Kommentar #13

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Når kirken avkristnes fra innsiden

Publisert rundt 5 år siden

blir angstbiterske, aggressive ateister så glade at det er rett før de roper "Halleluja!"

:-) 

Kommentar #14

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Denne sleivete og idiotiske kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
blir angstbiterske, aggressive ateister så glade at det er rett før de roper "Halleluja!"


er ikke svar på det jeg spurte om. Og inntil du gir ugjjendrivelige bevis på det motsatte, vil jeg tro at du er intelligent nok til å forstå at du ikke har besvart mine spørsmål.

Kommentar #15

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Denne

Publisert rundt 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
vil jeg tro at du er intelligent

har fått 3 personer til å trukke på bra-knappen.

Mitt poeng med startinnlegget  er at vi  har religionsfrihet her i landet. 

Kirken er for de som tror. De som ikke tror har full frihet til å melde seg ut, men man har vel ikke noe krav på å bestemme hva andre skal tro?

I den gamle østblokken var det ateister som bestemte over kirken. Det var det motsatte av religionsfrihet. Å  innføre østblokkstyre i kirken 25 år etter Berlinmurens fall blir derfor fullstendig meningsløst.

I den norske kirke er det den apostoliske trosbekjennelsen som gjelder:

Den apostoliske trosbekjennelsen som fremsies av menigheten ved gudstjenester i Den norske kirke:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, 
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fòr ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse 
og det evige liv.

Amen.

Ved å gi stemmerett til personer som ikke kan skrive under på ære og samvittighet på at de tror på dette, har man trillet en trojansk hest inn i kirken. Kirken kommer  i strid med seg selv, og blir avkristnet fra innsiden.

Men det har  angstbiterske og aggressive ateister sikkert ikke noe i mot?

Kommentar #16

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

De som sier amen

Publisert rundt 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
kongelig, luthersk, skattebetalerfinansiert folkekirke.

til den apostoliske trosbekjennelsen betaler selvfølgelig også skatt, så hvorfor kan ikke deres skattepenger være med på å finansiere kirken?

Melder du deg ut av kirken, får du skattelette.

 

Kommentar #17

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Denne "sleivete og idiotiske kommentaren"

Publisert rundt 5 år siden

har fått 3 personer til å trykke på bra-knappen!
:-) 

(Jeg tar dette en gang til, da redigeringen av kommentar #15 slo litt krøll på seg)

Kommentar #18

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Siden du tilsynelatende

Publisert rundt 5 år siden

er en slik ekspert på Biskop Bergrav, og siden moderator ikke har henvist din kommentar til den tråden der den hører hjemme, har jeg følgende spørsmål til deg:

Hva tror du Biskop Bergrav hadde sagt til at det nå finnes en fløy innen kirken som er så liberal at den seriøst arbeider med å lage en liturgi for noe de kaller kjønnsnøytrale  eller likekjønnede ekteskap? 

Kommentar #19

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Man tror på frihet uten ansvar, og at man kan slippe unna konsekvensene av de valgene man tar. Og så tror man på at det flertallet bestemmer seg for å velge alltid er det rette, og dette kaller man demokrati.

En må se på motivet bak det som sies og gjøres. Selvsagt er det konsekevenser fordet som en gjør.

Men bare en liten påminnelse. I den første avtalen (DGT) som Jesus hadde med Isralittene, så måtte Isralittene holde de ti bud (loven) for å komme til Himmelen. I den nye avtalen (DNT) som Jesus kom med så oppfylte Jesus de ti bud for Isralittene. Jesus fjernet kravet om at du selv må følge de ti bud for å komme til Himmelen. Nå i den nye kontrakten som Gud har med menneskene så trenger en bare å ta imot Jesus. 

Kommentar #20

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Ingen skattelette

Publisert rundt 5 år siden

Til Gunnar Søyland (#16):

Man får ikke skattelette ved å melde seg ut av kirken. "Kirkeskatten" er ingen særskatt. Den norske kirke er en post på statsbudsjettet, akkurat som sykehusene, skolevesenet og Forsvaret. Men ved å melde seg inn i et annet kirkesamfunn, kan man bidra til at dette kirkesamfunnet får økt statsstøtte.  

Kommentar #21

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Så da er det helt greit å leve i samkjønnede ekteskap

Publisert rundt 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Nå i den nye kontrakten som Gud har med menneskene så trenger en bare å ta imot Jesus.

bare man har tatt imot Jesus?

Kommentar #22

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Men da er det vel i det minste

Publisert rundt 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
ved å melde seg inn i et annet kirkesamfunn, kan man bidra til at dette kirkesamfunnet får økt statsstøtte.

en viss øremerking av kirkeskattepenger, for da får jo statskirken mindre, og det andre kirkesamfunnet får mer?

Kommentar #23

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Nei, Den norske kirke får ikke mindre om noen melder seg ut.

Bevilgningene til Den norske kirke er basert på alminnelige budsjettforhandlinger i Stortinget etter forslag fra regjeringen (statsbudsjettet).

Deretter regner man ut hva dette blir pr hode (kirkemedlem), og så får de andre kirke- og trossamfunnene det samme beløpet pr medlem. 

Kommentar #24

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #16 Never bite the hand that feeds you!

Publisert rundt 5 år siden

Du får ikke skattelette ved å melde deg ut av statskirken. Jeg snakker av erfaring.

Og det er dette som er "avkristningen" av Dnk. Kirken hører hverken Gud eller Jesus til. Kirken (Dnk) hører oss skattebetalere til.

Jeg vil anbefale alle "ekte" kristne om å slutte seg til en kirke som ikke finansieres av feiltroende.

Kommentar #25

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Men bare en liten påminnelse. I den første avtalen (DGT) som Jesus hadde med Isralittene, så måtte Isralittene holde de ti bud (loven) for å komme til Himmelen.

Rudi,  mener du virkelig det jeg har sitert deg på?

Vil du med det si at Abraham ble frelst fordi han holdt de 10 bud? "Det som var umulig for loven, det gjorde Gud......". Ingen ble frelst fordi de holdt budene. De ble frelst av tro på Gud og hans løfter. De ble oppfylt ved Jesus. Ofrene ble det slutt på da Jesus ble ofret. Men ikke for at vi skulle få tillatelse til å synde. 

Kommentar #26

Geir Wigdel

40 innlegg  2088 kommentarer

Søyland synes

Publisert rundt 5 år siden

å gå inn for et "rettroenhetspoliti" i kirken. Dette er bemerkelsesverdig i en tid der det reises sterk kritikk mot slike tendenser innen islam, og der det oppfordres til å markere at kristendom står for noe annet. Men fanatikere er seg selv lik. Nå går Søyland selvsagt ikke inn for halshugging, han vil nøy seg med å frata stemmeretten ved kirkevalg. Men er en først på glid - som mange påpekte da homofile ble akseptert i kirka. Han vil teste rett-troenheten mot trosbekjennelsen. Nå er det bare den haken at trosbekjennelsen er ikke entydig og klar. F.eks vil det være mange meninger om hva som menes med: "unnfanget ved den hellige ånd" eller "født av jomfru Maria; for ikke å snakke om: "legemets oppstandelse". Det finnes nok mange som sier fram denne trosbekjennelsen i stor frimodighet, men som legger noe helt annet i disse formuleringene enn det Søyland gjør. Så i tillegg til kontroll av rett-troenhet, vil han måtte innføre et tankepoliti også - og da er vi virkelig på glid.

Kommentar #27

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg fratar ingen stemmeretten

Publisert rundt 5 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
nøy seg med å frata stemmeretten ved kirkevalg

Det jeg sier er at modellen for kirkelig selvstyre er lite gjennomtenkt når man innfører almen stemmerett blant alle døpte, der saker avgjøres med simpelt flertall. Det man da gjør er å trille en trojansk hest inn i kirken, slik at man fremskynder kirkens ødeleggelse fra innsiden. 

På den annen side finnes det vel ikke noen fullgod  måte å skille klinten fra hveten på uten å ødelegge hele åkeren. At akkurat den problemstillingen holder på å bli dagsaktuell tyder vel mest på at høsten nærmer seg med stormskritt...

Kommentar #28

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Ellers, denne motstandsmannen fra Trondheim, det var vel en bekjent av Erik Gjems-Onstad ?

Ja. 

Kommentar #29

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Hva tror du Biskop Bergrav hadde sagt til at det nå finnes en fløy innen kirken som er så liberal at den seriøst arbeider med å lage en liturgi for noe de kaller kjønnsnøytrale eller likekjønnede ekteskap?

Jeg er ingen slik kjenner av Berggrav at jeg kan svare på hva han ville ha ment om dagens samfunn. Jeg opplever det som direkte sært at noen kan stille et slikt spørsmål. 

Kommentar #30

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Her var der mye rart

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Mitt poeng med startinnlegget er at vi har religionsfrihet her i landet.


Har noen benektet at vi har religionsfrihet her i landet? Men religionsfriheten gjelder vel også andre enn de som tror det samme som Søyland? Så når flertallet i kirken tror noe annet enn Søyland, så må det vel reflekteres i kirkens syn?

Videre skriver Søyland: "Kirken er for de som tror. De som ikke tror har full frihet til å melde seg ut, men man har vel ikke noe krav på å bestemme hva andre skal tro?". Kirken er for de som tror, men "de som tror" er ikke det samme som "de som tror det samme som Søyland"?

"I den gamle østblokken var det ateister som bestemte over kirken. Det var det motsatte av religionsfrihet. Å innføre østblokkstyre i kirken 25 år etter Berlinmurens fall blir derfor fullstendig meningsløst." Hvilken verden lever Søyland i?


Søyland siterer så trosbekjennelsen:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fòr ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.

Amen.

Men hva har denne infantile lille reglen med spørsmålet om enkjønnet ekteskap å gjøre?


Søyland fortsetter så: "Ved å gi stemmerett til personer som ikke kan skrive under på ære og samvittighet på at de tror på dette, har man trillet en trojansk hest inn i kirken. Kirken kommer i strid med seg selv, og blir avkristnet fra innsiden." Hvem har trillet denne trojanske hesten inn? Når ble den trillet inn?


Det underlige er at ingen kristne har hatt noen innvendinger mot systemet tidligere. Så lenge man tjente penger på å ha med "hedninger" i medlemsmassen var man fornøyd. (For livssynssamfunn får støtte ut fra medlemstall.) Men når bakstreverne (ayatollah-gjengen i kirken) ikke er enige med flertallet lenger, da begynner man å hyle.

"Men det har angstbiterske og aggressive ateister sikkert ikke noe i mot?" Dette vet jeg ingenting om. da jeg ikke kjenner noen aggressive eller angstbiterske ateister. Jeg kjenner kun angstbiterske og aggressive mørkemenn. Men selv er jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skal forholde meg til spørsmålet om kirkens aksept av enkjønnede ekrteskap- Jeg har tidligere her på Verdidebatt skrevet at jeg ser det som en fordel at kirken er mot slike ekteskap, fordi dette vil få flere til å melde seg ut.

Hvis Søyland og hans gjeliker mener at kirken ikke lenger har den rette tro, vil det være ærligst å melde seg ut og danne sin egen mørkemannskirke, i stedet for å prøve å bestemme hva flertallet skal tro.

 

"

"

Kommentar #31

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
At akkurat den problemstillingen holder på å bli dagsaktuell tyder vel mest på at høsten nærmer seg med stormskritt...

Hvis det er dommedag du tenker på her tror jeg det er mest sannsynlig at dommedag blir like ille for alle. Jeg kan ikke tenke meg at noen får det lettere enn andre. Det er nok et håp du har i eget hode, at du skal slippe billigere unna enn andre. Der vil du bli grundig lurt - av deg selv!:-)

Kommentar #32

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Ikke basert på medlemstall

Publisert rundt 5 år siden

Til Torvid Høiland (#30):

Den norske kirke har aldri fått statsstøtte etter medlemstall. 

Jeg viser også til mine kommentarer #20 og #23 ovenfor. 

Kommentar #33

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg ser at Høiland gjerne vil stemple meg som mørkemann

Publisert rundt 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
danne sin egen mørkemannskirke

Sannheten er at jeg var ganske mørk i ungdommen, men etter hvert som årene går, har jeg bare blitt lysere og lysere. Om jeg er heldig og får leve lenge nok, kan det hende jeg blir hvit som snø til slutt...
:-) 

Kommentar #34

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Du må ikke forakte det infantile, Høiland! :-)

Publisert rundt 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
denne infantile lille reglen

Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»(Mark. 10,15)

Å bli som barn igjen er faktisk noe av det mest sentrale i hele kristendommen...

Kommentar #35

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #34 Apropos små barn

Publisert rundt 5 år siden

Når det gjelder de metafysiske spørsmål, stiller vi alle likt, både de undrende små barn og de lærde teologer.

Froskene i brønnen trenger ingen utdannelse eller autoritet for å fantasere over hva som befinner seg i verdenen der oppe og utenfor.

Heller ikke bør noen av froskene frykte evig fortapelse om de ikke har de samme ideene om verden utenfor brønnen enn det som regnes som gangbar tanke hos brønnfroskenes patriarkat.

Kommentar #36

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Nettopp

Publisert rundt 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder de metafysiske spørsmål, stiller vi alle likt, både de undrende små barn og de lærde teologer. Froskene i brønnen trenger ingen utdannelse eller autoritet for å fantasere over hva som befinner seg i verdenen der oppe og utenfor.

det kreves ikke noe velutviklet analytisk intellekt for å få innsikt i åndelige spørsmål, det kan tvert imot være en ulempe da det ofte står i vegen for det intuitive. 

Kanskje det nettopp er den som sverger til troen på intellektet som er frosken i brønnen i Hermann Wildenveys dikt?

Tal ikke om hav til en frosk i en brønn.
Den vil kalle deg gal og bespotte ditt skjønn.
At havet er til, det er løgn for et kryp,
som tror at en brønn er det evigste dyp

 

Kommentar #37

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Sannsynlighet

Publisert rundt 5 år siden

Hva er sannsynligheten for at jeg skulle velge froskienbrønnmetaforen uten at det var med kjennskap til Wildenvey?

Men som sagt, froskene, med eller uten livlig fantasi, har ikke noe å frykte fra sadister som leser deres tanker.

Kommentar #38

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Siden du spør

Publisert rundt 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hva er sannsynligheten for at jeg skulle velge froskienbrønnmetaforen uten at det var med kjennskap til Wildenvey?

så vil jeg tro at sannsynligheten er nærmere 1 enn 0.

Men her er det både andre lesere enn du og jeg, og flere måter å tolke Hermann Wildenveys dikt på...

:-) 

Kommentar #39

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
men man har vel ikke noe krav på å bestemme hva andre skal tro?

Dette er vel egentlig løsningen på alle problemer innen emnet "å tro på noe". 

Om det sitter to personer på kirkebenken under en gudstjeneste, og disse ikke tror eksakt det samme, fordi de tolker og ser på Bibelen forskjellig. Så har ingen av disse to noen krav til å bestemme over at den andre må tro annerledes dersom vedkommende skal passe inn i kirken. For begge har helt rett for seg selv og sitt eget liv. Disse to menneskene kan fint leve side om side, og være troende begge to, uten å gå på bekostning av den andres privatliv og mulighet til å følge sin tro.

Det er først når noen både skal tro hva de mener er riktig, og samtidig styre og bestemme hva andre må tro og følge dersom de skal få være med i "det gode fellesskap", at problemer oppstår. Da er det noen som innbiller seg at de har rett på å få både i pose og sekk, noe som er svært urettferdig og et "krav" om å skulle bestemme hva andre skal tro.

En heterofil og en homofil kan fint dele kirkebenk. Den heterofile mister ikke sin rett til å leve i et heterofilt ekteskap og følge sin tro i sitt liv og leven, selv om den homofile også får leve sitt liv etter sin tolkning av Bibelen. Ingen av partene mister sin frihet og mulighet i livet så lenge de selv kan få velge, og uten at noen av dem forsøker å "kreve" en rett for seg selv som de ønsker å nekte sin annerledes neste.
Så hva er poenget med at noen faktisk forsøker å kreve å bestemme hva andre skal tro? Og i tillegg kreve å få leve ut sin egen tro, men gjøre alt man kan for å nekte noen som tror litt annerledes enn en selv å få leve ut sin i sitt liv?

Slemt? Ufint? Dårlig gjort? Urettferdig? Egoistisk? 
Kall det hva man vil, men særlig medmenneskelig er det hvertfall ikke.
 

Kommentar #40

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite rumpetroll, skal ikke komme opp av brønnen.»

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
tolke Hermann Wildenveys dikt

Jeg er mer interessert i å tolke froskenes skjebne relatert til hva de har (eller ikke har) av postulater om tilværelsen utenfor brønnen.

Kommentar #41

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
bare man har tatt imot Jesus?

Nei det er ikke å leve i et sammkjønnet ekteskap som er spørsmålet. Sprøsmåelet er om en tror at vedkommende kan selv utfri seg fra denne legningen, eller om en trenger en å få Jesus på insiden, for da har du fått verktøyet som krevs for å "sparke ut det som ikke skal være på innsiden"

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere