Tor Berger Jørgensen

62

Storhaug om islam som Øverland om kristendommen

En kommentar til Storhaugs bok om Islam lest i lys av Øverlands foredrag i 1933 om kristendommen som den tiende landeplagen.

Publisert: 6. feb 2016

Storhaugs bok. Hege Storhaugs bok om islam har solgt overveldende godt. Bare ut fra salgstallene er dette ei viktig bok. Det er en sterk og provoserende bok. Faglig har den fått kritikk. "Farvel, Storhaug" skriver Olav Elgvin i Morgenbladet (20.11). "Med denne boken har Hege Storhaug meldt seg ut av debatten om islam og muslimer i Norge", lyder ingressen. Lars Gules anmeldelse i Dag og Tid har overskriften: "Storhaug er ein ukritisk kritikar" (29.1.). Og i Vårt Land har Espen Ottosen en interessant, kritisk kommentar,"Underlig kristen støtte til Storhaug" (30.1).

Eget ståsted. Jeg er ingen spesialist på islam eller situasjonen rundt muslimske miljøer i Oslo-området. Men jeg har som generalsekretær i NMS reist mye i Asia, Midt-Østen og Afrika og møtt kirker/kirkeledere i noen tilfelle som minoriteter i et muslimsk land, andre i land hvor muslimer utgjør (ofte truende) minoriteter. Som prest og biskop har jeg også hatt et åpent og velvillig "dialogisk" forhold til lokale moskeer/muslimske kultursentra og muslimer. Også for meg virker Storhaugs bok som fortegnende på den virkeligheten som møter oss i Norge. Hennes dramatiske innsteg med at det nå bare dreier det seg om to til fem år før det hele går galt, fortoner seg som overdrevent apokalyptisk. Som i den apokalyptiske sjangeren blir ofte enkeltbegivenheter fortegnet og satt inn i sammenhenger som svarer til det mønsteret den forventede undergangen forutsetter.

Den 11. landeplage. At Storhaug mener seg å ha en tilnærmet profetisk oppgave, angir undertittelen på boka: "Den 11. landeplage". Her dukker Arnulf Øverland og hans Studentersamfundsforedrag fra 1933 opp: "Kristendommen den tiende landeplage". Det var en tale som vakte stort oppstyr. Og det var hensikten. Talen var propagandistisk i sin grunnstruktur. Den tegnet et ensidig og forenklet bilde av kristen tro og av den kirkelige virkelighet. Foredraget var en ateistiske og anti-kirkelig provokasjonen. Talen var et retorisk mesterstykke. Men den fortalte ikke sannheten om kristendommen. Den gjorde ikke slutt på den kristne tro, selv om kristen-Norge lærte at å gå rettens veg med henvisning til blasfemiparagrafen var spilt møye. Talen gjorde det kanskje lettere for den tradisjonen som i dag betegner seg som "human-etikere" (hvem av oss er ikke egentlig det? Jeg regner meg som en human og etisk kristen), å finne sin plass i den offentlige diskursen. Styrken i talen er nettopp dens unyanserte og polemiske karakter. Dens ironiske og latterliggjørende beskrivelse av kristentroen og dens talsmenn.

Lukker dører. Hallesby og mange med han ble opprørt. Deres respons bekreftet Øverlands mistro. Men hans tale skapte ingen endring. Ingen ny selvinnsikt. I stedet forsteinet den posisjoner. Den åpnet ikke for samtale, bare en dypere kløft. Og det passet Øverland. Han ville kirka til livs. Han ønsket den bort. Han taler ikke bare nedlatende om Hallesby, men også den "mildere" Berggrav får sitt pass påskrevet. Slik jeg leser Storhaug, er det interessant nok i denne øverlandske tradisjonen hun plasserer seg. Men med sin ensidige fortelling om islam i dagens Europa lukker hun dører. Hun styrker de muslimske kreftene som ønsker kamp og konflikt. De har fått sin bekreftelse på Storhaugs mål: å få stengt flest mulig moskeer i Norge og stanset innvandring av muslimer. Ikke bare som en trussel for framtida, men som nødvendig aktuell politikk.

Fortsatt kritikk. Men selv om en slik tilnærming gjør det nødvendig å distansere seg både fra Storhaugs islambeskrivelse og den frykt hennes apokalyptiske korttidsvisjon skaper, betyr ikke det at det ikke er viktig med kontinuerlig «fundamentalismekritikk», for å vise til Ole Jørgen Anfindsens nylig utkomne bok, «Fundamentalistiske favntak». Møte mellom tradisjonelle islamske verdier og menneskerettigheter, slik disse er utviklet i vårt samfunn, innebærer mange spenningsflater. For egen del framstår trosfrihet, inklusive retten til å forlate islam (apostasi), synet på kvinners plass i samfunn og familieliv og, som et fundament for det alt sammen, ytringsfriheten, som helt avgjørende bærebjelker. Disse verdiene må integreres i et islamsk verdiunivers. I et samfunn hvor islam, muslimer og moskeer ikke oppfattes som en landeplag, men har sin naturlige plass.

Jeg tviler på om Storhaugs øverlandske modell er til hjelp i disse prosessene og for de muslimer som har ansvar for å skape en human og etisk norsk utgave av islam.

Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Flott, innlegg, Jørgensen. Jeg deler din konklusjon.

Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Den islamske pietismen og oppvåkningen

Publisert over 6 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Flott, innlegg, Jørgensen. Jeg deler din konklusjon.

Joda Husøy, de muslimene du har dialog med har en tendens med å ende opp i IS.... ;-)

Vi må først og fremst være solidariske med de mange muslimer som er ofre for islam, ikke som Jørgensen Husøy gjør seg skyldige i, tro på at en reform av islam vil føre til større respekt for våre grunnleggende friheter. Store deler av den ekstremt politiske og politiserte Dnk har meget begrenset teologisk forståelse for islam. Se for eksempel min artikkel på Document, Synlige og usynlige murer i debattredaksjonene

I denne artikkelen leser vi om Knut Kittelsaa og Olav D. Svanholm fra Nidaros bispedømme som har vært i dialog med muslimer siden like etter 11. september 2011, men Svanholm sa til meg at han ikke har en Koran, og han har ikke lest Koranen. Da blir svulstige fraser fra en pensjonsert biskop om å skape en human og etisk norsk utgave av islam ikke annet en totalt urealistisk ønsketenking.

På samme måte som kristendom hadde sin oppvåkning med reformasjonen og pietismen, representert i Norge med en fantastisk mann som Hans Nielsen Hauge, har også islam hatt sin oppvåkning som går tilbake til røttene i islamsk teologi. De åtte årene HNH var aktiv fra 1796 til 1804 ser vi spor av også i dag hvor vi ser at kristen tro er sterkere i de områdene han hadde sitt virke enn for eksempel i Hedmark hvor folkereligiøsiteten, ikke det personlige forholdet til Jesus var i sentrum.

Men oppvåkningen på islams side dreier seg om wahhabisme, drømmer om et nytt islamsk kalifat ved opprettelsen av det muslimske brorskap i 1928. I nyere tid har det vært Saudi-Arabia som har stått for denne islamske pietismen med sin finansiering av radikale sunni-moskeer over hele verden. På sjia-siden er det Iran som har vært ledende med sine apokalyptiske endetidsdrømmer. 

Jørgensen, det er positivt at du involverer deg i den offentlige samtalen på VD i dine pensjonistdager, men jeg skulle ønske du brukte mer energi på å få en bedre teologisk forståelse av islam. Hvis vi skal forstå hva slags trussel islam betyr må vi ha grunnleggende kunnskap om ideologien. Her er den nyanserte boken til Hege Storhaug, hvor hun skiller mellom Media- og Mekkamuslimer, til stor hjelp.

Kommentar #3

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Ensretting

Publisert over 6 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Faglig har den fått kritikk.

Her velger den tidligere biskopen et knippe "faglig" kritiske omtaler av Storhaugs bok med stor omhu. Og selvsagt bare negative omtaler fra kilder vi lett mistenker har en like klar politisk/ideologisk (!) agenda som HS blir kritisert for.

Den opplyste leser vil finne en rekke gode kritikker, f. eks. på nettet, av Storhaugs bok.

Ellers er det trist å lese at Jørgensen selv stadfester det mange frykter: en frapperende mangel på kunnskaper om islam blant kirkens toppfolk.

Jeg tror det viktigste bidraget fra HS er at flere vil sette seg inn i hva islam er. Det bør biskopen se som postitivt.

Apokalyptisk? Vel, for mange i Nord-Afrika og Midt-Østen er apokalypsen nå. Men eks-biskopen er vel kanskje ikke klar over det (EU: - ISIS driver folkemord på kristne)?

Kommentar #4

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Øverlandske modell?

Publisert over 6 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tviler på om Storhaugs øverlandske modell er til hjelp i disse prosessene og for de muslimer som har ansvar for å skape en human og etisk norsk utgave av islam.

Man skyves til fortvilelse over hva voksne mennesker i høye stillinger får seg til å skrive i 2016.  Den øverlandske modell har vært det sekulære ateistiske norges modell i over 80 år. Hva vil Jørgensen med dette? Storhaug er vokst med den øverlandske modell hun og med rimelig sannsynlighet er derfor hun ikke er kristen.  Den kritikken som målbæres mot Storhaug representerer en historieløs perversitet. Ikke fordi jeg er enig med henne men fordi de sekulære kritikerne representerer et himmelropende hykleri.  Med en oppvekst i frikirkesammenheng og samfunnsinteressert har jeg ALDRI opplevd noe samfunnsforsvar for min sammenheng. Legger vi så til at media/samfunnsanlytikere systematisk og gjennomgående har tatt feil av islams politiske rolle på den internasjonale arenaen blir man målløs av den dumhet som utvises. Med så springende, manglende indre sammenheng og historieløshet som Jørgensen her målbærer siger håpløsheten inn over kropp og sjel. Det er bare en ting å gjøre: Å advare nåværende oppvoksende slekt mot landets intelligensia.  Norsk utgave av islam?????????

Jeg forventer ikke svar av Jørgensen og vil helst ikke ha det. Dette er skrevet til øvrige lesere slik de kan advares.  

Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hva er det som er naturlig med Islam?

Publisert over 6 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ingen spesialist på islam eller situasjonen rundt muslimske miljøer

Er det ikke på tide at presteskapet tar ansvar og setter seg inn i islam? Burde ikke all terror som avstedkommer i kjølvannet av Islam få kirkeklokkene til å ringe med et faresignal om vår utvikling i Norge også.

Ja en kan gjerne spørre om Norsk Islam????. Er Islam noe annerledes i Norge enn i Saudi-Arabia. Tviler på det. Vi har riktignok ikke Sharialover her da vi har vår egen domstol. Shariloven vil ikke bli noe lov i Norge i morgen. Heller ikke i overmorgen eller neste år.

Det en derimot må se i øynene er at med den utviklingen en ser med fødselstallene, med utenlandsk opprinnelse, vil nok endre vår kultur og vårt samfunn. Når navnet Muhammed er det mest brukte navnet på gutter i Oslo sier det sitt at vi går i møte med Islam over tid. Det er et tidspørsmål, det må alle vite. Spesielt bør Kirken og presteskapet se dette i øynene.

Ja er julenissen norsk? Nei det er den ikke. Er islam norsk? Nei det er den ikke. Islam vil nok være som julenissen uten noen forandringer. Det er Allah sitt ord som står i Koranen. Det vil alltid være Allah sitt ord.

Derfor blir det noe forstemmende at noen ser en utvikling på Islam til en sivilisert religion.

Du skriver: I et samfunn hvor islam, muslimer og moskeer ikke oppfattes som en landeplag, men har sin naturlige plass.

Hva er det som er naturlig med Islam?

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette sier altså en kristen biskop.

Publisert over 6 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
I et samfunn hvor islam, muslimer og moskeer ikke oppfattes som en landeplag, men har sin naturlige plass.

Jeg tviler på om Storhaugs øverlandske modell er til hjelp i disse prosessene og for de muslimer som har ansvar for å skape en human og etisk norsk utgave av islam.

Men man kan virkelig lure på om dagens biskoper virkelig ønsker at kristendommen skal være det samfunnet bør bygges på...?

Dagens biskoper har mer blitt et ekko av klimasaken og det flerkulturelle samfunnet på linje med SVs og Rødts politikk.

Og jeg som alltid har trodd at ledere for kirken hadde en overordnet oppgave.

Å lede mennesker til Jesus.

Der er det mye å gå på. 

Kommentar #7

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Jørgensen har meldt seg ut!

Publisert over 6 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
"Farvel, Storhaug" skriver Olav Elgvin i Morgenbladet (20.11). "Med denne boken har Hege Storhaug meldt seg ut av debatten om islam og muslimer i Norge", lyder ingressen. Lars Gules anmeldelse i Dag og Tid har overskriften: "Storhaug er ein ukritisk kritikar" (29.1.). Og i Vårt Land har Espen Ottosen en interessant, kritisk kommentar,"Underlig kristen støtte til Storhaug" (30.1).

Etter dette innlegget kan jeg bare slå fast at Jørgensen også har meldt seg ut av debatten om islam og muslimer i Norge for mitt vedkommende. Han sier at han ikke har noen spesielle kunnskaper om islam. Jeg har ingen problemer med å tro ham etter å ha lest innlegget. 

Kommentar #8

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Bakover inn i fremtiden ?

Publisert over 6 år siden

Det er gått over 80 år siden Arnulf Øverland holdt sin hånlige  tale med brodd mot religion og de kristne "kannibaler".  Til stor skuffelse, sinne og frustrasjon fra  kristenheten og kirken, og tilsvarende stor fagnad fra ateister, hedninger og den tids heffere.   I de snart hundre år som har gått har Norge blitt et stadig mer sekulært samfunn,  i allefall  hva gjelder den opprinnelig etniske norske befolkning og kulturen slik den  utviklet seg.  Mer målrettet utøvelse av religion ble etterhvert for spesielt interesserte, selv om mange kulturkristne benytter kirkens tjenester  til dåp, konfirmasjon, brylllup og begravelse.  Men som mål for humor, latter,  og det som kaltes blasfemi, det fantes ingen grense for utøverne.  Det gjør det for så vidt ikke enda, vi husker Jespesens bibelbrenning.  Og ingen spurte før om div. påstander var sanne eller ikke.

Så skjer det merkelige at når en ny verdensreligion får fotfeste i landet, så synes den før likegyldige del av befolkningen å få ny forståelse for tro.  Og de som jublet for Øverland har plutselig oppdaget et ord som heter respekt. Gudsfornektere og andre hedninger engasjerer seg som sterke forkjempere i forsvar for religion og religionens utøvere. Og ser  islamofobiske holdninger i det meste og i de fleste som stiller seg tvilende til "den nye vin".  En del av den moderne kirke henger seg også på den høyst selektive forståelse.

Spørsmålet melder seg, hvorfor er det blitt slik ?   Er den nye tro ansett for å være gjevere ?  Er det en form for underdog-sympati ?  Redsel for en mørk fremtid som forsøkes møtt med ryggsleiking ?

Sikkert er det, etter 83 år er nå religionskritikken satt i revers.

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Og de som jublet for Øverland har plutselig oppdaget et ord som heter respekt.

Var det så mange som jublet for Øverlands foredrag, da?

Kommentar #10

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Var det så mange som jublet for Øverlands foredrag, da?

Det vet jeg ikke. Du får ta uttrykket som brukt i litt overført betydning, mens jeg ser etter i arkivene for om mulig  å finne ateister og andre ukristelige, med eller uten posisjoner, som gikk sterkt i rette med dikteren etter seansen.

Kommentar #11

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Apokalypse nå

Publisert over 6 år siden

European Parliament recognises ISIS killing of Christians as genocide

https://www.facebook.com/persecuted/videos/10154142516797454/?fref=nf

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Var det så mange som jublet for Øverlands foredrag, da?

Mitt inntrykk er at samtiden ga ham inn så hatten passet. 

Kommentar #13

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Ditt "inntrykk" Kristiansen, - svada?

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Mitt inntrykk er at samtiden ga ham inn så hatten passet.

Ditt inntrykk er veldig lite interessant!

Du får heller gjøre som Nisi i #10,  - hjelpe han med å lete i  arkivene!

Når du nå sitter med dette "inntrykket", - så kan du gjerne belegge dette inntrykket med SUBSTANS! Fortell litt om hvorfor, samt noe om kilder til dette.

Dersom du ikke kommer med dette, så sier det "sitt", - om deg!

Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Når du nå sitter med dette "inntrykket", - så kan du gjerne belegge dette inntrykket med SUBSTANS!

Alle som er født på riktig side av 1960 vet dette, Rygge. Åndseliten sto på hodet over Øverlands utsagn. 

Kommentar #15

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Falsifisering er på sin plass!

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Var det så mange som jublet for Øverlands foredrag, da?

Du må heller bruke din "studieinnsikt" og "vår beste kunnskap" til å falsifisere innlegget til Nisi!

Samfunnet har visserligen beveget seg i Øverlands "ønskeretning", så da er en falsifisering av "Nisi argumentene" på sin plass!

Slike "speilkommentarer" du her kommer med er ikke annet enn "utenomsnakkskriseretorikk", - når en falsifisering er på sin plass!

Kommentar #16

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Åndseliten vs Makteliten!

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Åndseliten sto på hodet over Øverlands utsagn.

Det blir for dumt!

Hva hjelper det at noen "åndelige" står på hodet i kampen mot flertallet? Kom heller med eksempler på relevant sammenlikning med dagens virkelighet, der en ser konsensus MOT mindretallet.

Sylvi Listhaug og meningsfeller blir sablet ned av bortimot hele partispekteret osv!

Påvis retoriske eksempler der Øverland ble sablet ned av 30-tallets partispekter og datidens "meningsytrere"!

Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Sylvi Listhaug og meningsfeller blir sablet ned av bortimot hele partispekteret osv!

Er ikke Sylvi Listhaug og meningsfeller nå på vei mot å bli det nye PK, da?

Kommentar #18

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Kriseretorikk, igjen!

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er ikke Sylvi Listhaug og meningsfeller nå på vei mot å bli det nye PK, da?

Du er påfallende dyktig til utenomsnakk Kristiansen!

Påvis heller retoriske eksempler på at Øverland opplevde "Sylvikjøret" I mediene! Grunnen til at mange nå (etter hvert) ser fornuften hos Listhaug, er nok "alternativmediene" som har presset frem galskapen i "la det samfunnsskure politikken".

Folk har med andre ord begynt å forstå at "gitt A, så følger B", - fordi nyansene har kommet "til overflaten".

Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Folk har med andre ord begynt å forstå at "gitt A, så følger B", - fordi nyansene har kommet "til overflaten".

Fremfor å forfølge meg og andre fra tråd til tråd med skvalder, har du ingen egentlige meninger om sak å fremme?

Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kristiansen?

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Du er påfallende dyktig til utenomsnakk Kristiansen!

Har jeg byttet navn, Rudshaug?

Kommentar #21

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Litt kjapp i "svingen".

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Har jeg byttet navn, Rudshaug?

Beklager bommerten!

Det hadde vært positivt og tillitvekkende om du ikke kun pirket bort i "retorisk feilkoblinger", men også besvarte spørsmål som er stilt I tidligere spørsmål!

Kommentar #22

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Vi må først og fremst være solidariske med de mange muslimer som er ofre for islam, ikke som Jørgensen Husøy gjør seg skyldige i, tro på at en reform av islam vil føre til større respekt for våre grunnleggende friheter.

Jeg kan ikke se at det må være ei motsetning mellom disse to målene, i alle fall dersom man forholder seg realistisk til det sistnevnte.

Jørgensen skriver mot slutten av sitt innlegg - og noe jeg er svært enig med ham i - følgende: "Møte mellom tradisjonelle islamske verdier og menneskerettigheter, slik disse er utviklet i vårt samfunn, innebærer mange spenningsflater. For egen del framstår trosfrihet, inklusive retten til å forlate islam (apostasi), synet på kvinners plass i samfunn og familieliv og, som et fundament for det alt sammen, ytringsfriheten, som helt avgjørende bærebjelker. Disse verdiene må integreres i et islamsk verdiunivers. I et samfunn hvor islam, muslimer og moskeer ikke oppfattes som en landeplag, men har sin naturlige plass."

For det første erkjenner han at det er store utfordringer å ta tak i, for det andre understreker han at grunnleggende rettigheter må ivaretas og for det tredje slår han fast at "disse verdiene må integreres i et islamsk verdiunivers". Jeg deler hans syn, ikke minst fordi jeg er enig med ham i det han skriver til slutt i sitatet ovenfor.

Det siste er også nøkkelen til å forstå hele diskusjonen; at man stikkeren fingeren i jorda og erkjenner at islam har kommet for å bli og må få sin naturlige plass i Europa. Vi kan alltids reflektere rundt akkurat dette: var dette det vi egentlig ville? hvilke konsekvenser vil dette måtte få for våre samfunn? hvordan skal vi gripe situasjonen an på en måte som ivaretar både individets og kollektivets rettigheter og trygghet? Jeg vil tro at ganske mange, sikkert og mange av de som stemte på de statsbærende partiene i Vest-Europa som satte i gang den store muslimske innvandringa til Vest-Europa på 1960-70-tallet og framover, når de ser på dagens situasjon skulle ønske at de visste mer om hvilke konsekvenser det fikk. Men det er nå en gang sånn virkeligheten er anno 2016.

Jeg er usikker på at islam takler noen form for reformasjon på et større plan, men det vil tida vise. I mellomtida må vi som ikke-muslimer gjøre det vi kan for å skape et godt samfunn for alle. Det nytter ikke å forsøke å forby islam eller stemple bestemte tolkninger av islam på alle muslimer. Vi skal tross alt leve sammen - for det er vel intet alternativ for noen av kritikerne her i tråden å gå fram med vold for å forhindre den demografiske utviklinga vi står overfor? Dersom Europas befolkning frykta for dagens utvikling er det merkelig at de fortsatte å stemme på partiene som regisserte det hele. I dag har Ap og H framdeles over 50 % av velgerne i ryggen, altså er dette noe som folket vil ha. Når vi har erkjent dette må vi bygge et samfunn som forsvarer alle innbyggeres rettigheter, parallelt med at vi bruker de rette kanalene for å motvirke og nedkjempe farlige elementer, f.eks. terrorister eller politiske grupper som vil styrte vår samfunnsordning.

Jeg er på ingen måte naiv eller ignorant hva gjelder islams historie og opphav, men jeg klarer likevel ikke å se hvordan et angrep på alminnelige menneskers rettigheter vil avhjelpe situasjonen. Etter min mening på politi, etterretning og militærvesen styrkes sånn at man kan fortsette å avskjære terrorisme etc. Enten må vi tillate oss selv å ha et berettiget håp om å vinne de muslimske massene for demokratiske idealer, eller så må vi skrape demokratiet og forberede den militære kampen. Du kan ikke få både og...

Kommentar #23

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja hvorfor ikke sammenligne?

Publisert over 6 år siden

Da jeg ble voksen og mistet barnetroen var jeg meget hensynsfull overfor kristne og deres tro. Jeg ristet stilletiende på hodet over alle  tankekors og eiendommeligheter. Så leste jeg i min feighet andres nådeløse påvisninger med en befriende følelse. Slik leste jeg også Øverlands bok En kjetters bekjennelse. Nå ser det ut til å falle i mitt lodd å påpeke at Øverland ikke ble utsatt for det minste trusler fra kristne, har i hvert fall ikke hørt eller lest om noe slikt. Han hadde ikke det minste behov for å gjemme seg bort eller søke beskyttelse; til tross for de kristnes relativt store omfang, og en primitiv tid i forhold til vår.

Kommentar #24

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Det er lov å drømme.

Publisert over 6 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
For egen del framstår trosfrihet, inklusive retten til å forlate islam (apostasi), synet på kvinners plass i samfunn og familieliv og, som et fundament for det alt sammen, ytringsfriheten, som helt avgjørende bærebjelker. Disse verdiene må integreres i et islamsk verdiunivers. I et samfunn hvor islam, muslimer og moskeer ikke oppfattes som en landeplag, men har sin naturlige plass.

Og fremdeles har vi med et islamsk verdiunivers å gjøre? Hvor mange imamer kan dere få på banen å si ja til dette?

Kommentar #25

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Og fremdeles har vi med et islamsk verdiunivers å gjøre? Hvor mange imamer kan dere få på banen å si ja til dette?

Jeg forstod det slik at Basim Gozlan så fram til å diskutere islam, men det måtte ikke skje i Storhaug-tråden.  Du burde åpne egen tråd  med sikte på en dialog med ham, det blir interessant for mange.  Din stil kan vanskelig provosere. Lover at jeg ikke skal blande meg inn, og henstiller også til andre som ikke er begeistret for denne nye norske religionen om å la pennen hvile i det lengste. 

Kommentar #26

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Nå ser det ut til å falle i mitt lodd å påpeke at Øverland ikke ble utsatt for det minste trusler fra kristne, har i hvert fall ikke hørt eller lest om noe slikt. Han hadde ikke det minste behov for å gjemme seg bort eller søke beskyttelse; til tross for de kristnes relativt store omfang, og en primitiv tid i forhold til vår.

Vel, han ble anmeldt til politiet og ble stilt for retten. Heldigvis ble han frikjent. Og hvis han hadde blitt dømt hadde han sikkert kommet noenlunde helskinnet fra det. Men det ble gjort forsøk på å få ham straffet altså. 

Og på nrk.no kan vi lese:

"Øverlands angrep har en helt konkret bakgrunn. Det var et teaterstykke som var satt opp på Nationaltheateret som het "Guds grønne enger", som kristenfolket ville ha stoppet fordi de mente det var blasfemisk. Antakelig hadde ingen av dem sett det, men det gikk rykter om at gud selv ble fremstilt på scenen, røkende på en sigar. Og det var nok til at kristenfolket ville ha denne teaterforestillingen stoppet"

Kommentar #27

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Betydelig forskjell

Publisert over 6 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Vel, han ble anmeldt til politiet og ble stilt for retten. Heldigvis ble han frikjent. Og hvis han hadde blitt dømt hadde han sikkert kommet noenlunde helskinnet fra det. Men det ble gjort forsøk på å få ham straffet altså.

Og på nrk.no kan vi lese:

Anmeldelse for å få prøvet en lovparagraf, og verbalt forsøk på å få stoppet et teaterstykke er en ting. Trusler på person, vold og drap er noe helt annet.

Kommentar #28

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Øverland var en utfordrende satiriker!

Publisert over 6 år siden
Arnulf Øverland utfordret (over)makten med dristige virkemidler av en type som idag nettopp fremheves som viktige for åndsfrihet og demokrati. Hans latterliggjøring av et Jesus-bilde som i sin tid bandt tusener til bedehusbenken, applauderes idag som et frigjørende virkemiddel selv av mange teologer. Selv står jeg i takknemlighetsgjeld til Øverland, ikke bare fordi han som reflektert kunstner også bragte en dybdedimensjon inn i livssynshumanismen - som en av pionerene i Human-Etisk Forbund - men fordi han viste at dristige utfordringer er nødvendige i forhold til den massive og ofte undertrykkende majoritetskulturen. Jeg har ikke lest Hege Storhaugs bok, men mitt inntrykk er at hun i norsk sammenheng har et motsatt perspektiv. Er det ikke en minoritetskultur hun tar et oppgjør med? I noen sammenhenger kan selvsagt det være viktig nok, men sammenligningen med Øverland blir her misvisende som "lignelse" .
Kommentar #29

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Mindretallets "sympatidiktatur", - "ja takk"?

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke en minoritetskultur hun tar et oppgjør med?

Så du er tilhenger av at et mindretall skal få "frie tøyler",- fordi det er så synd på "mindretallet"?

Hva slags argumentasjon er dette da?

Fint om du kan komme med noen bedre argumenter...

Kommentar #30

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Den store forskjellen.

Publisert over 6 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Anmeldelse for å få prøvet en lovparagraf, og verbalt forsøk på å få stoppet et teaterstykke er en ting. Trusler på person, vold og drap er noe helt annet.

Det er ganske så ubegripelig at ikke alle ser denne fundamentale samfunnsmessige forskjellen!

........

En anmeldelse er å gjøre bruk av samfunnets lovverk og retten til å anmelde. Deretter prøver rettsvesenet denne anmeldelsen I forhold til gjeldende lovverk.

Trusler, vold og drap, - dreper de demokratiske rettigheter fordi dette skaper en fryktkultur med konsekvensen at folk holder munnen LUKKET.

..........

Brenning av bibelen,  men IKKE Koranen kan være et av mange eksempler på denne innføringen av fryktkultur i vårt samfunn.

......

Et tenkt scenarie kunne vært "samfunnskaos" og medietrykk MOT Øverland, - ville han da vært frikjent?

Kommentar #31

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

I Fragells verden.

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Arnulf Øverland utfordret (over)makten med dristige virkemidler av en type som idag nettopp fremheves som viktige for åndsfrihet og demokrati. Hans latterliggjøring av et Jesus-bilde som i sin tid bandt tusener til bedehusbenken, applauderes idag som et frigjørende virkemiddel selv av mange teologer. Selv står jeg i takknemlighetsgjeld til Øverland, ikke bare fordi han som reflektert kunstner også bragte en dybdedimensjon inn i livssynshumanismen - som en av pionerene i Human-Etisk Forbund - men fordi han viste at dristige utfordringer er nødvendige i forhold til den massive og ofte undertrykkende majoritetskulturen. Jeg har ikke lest Hege Storhaugs bok, men mitt inntrykk er at hun i norsk sammenheng har et motsatt perspektiv. Er det ikke en minoritetskultur hun tar et oppgjør med? I noen sammenhenger kan selvsagt det være viktig nok, men sammenligningen med Øverland blir her misvisende som "lignelse" .

Det kommer seg helt an på fra hvilket synspunkt man tar utgangspunkt fra.
Fragell ser på latterliggjøring av Jesus som en frigjøringskamp.Han om det.

Disse "teologene" han viser til,kan umulig ha møtt Jesus.

Jeg kan heller ikke begripe hva det har å si at islam er en minioritet i Norge,så lenge mange av oss har fått med oss hva den ideologien fører med seg.

At islam er en landeplage for mange i verden ser vel de aller fleste om de gidder å ha øynene åpne.

Kristendommen har den stikk motsatte virkning på land og enkeltmennesker.

 

Kommentar #32

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Biskop Sigurd Osberg

Publisert over 6 år siden
- bidro til å spre Øverlands "budskap" i vår egen tid. https://www.facebook.com/levi.fragell/posts/974119659340685 http://gammelfritanke.newsflow.no/html/1268.html
Kommentar #33

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
men fordi han viste at dristige utfordringer er nødvendige i forhold til den massive og ofte undertrykkende majoritetskulturen

 Men i en majoritetskultur som er forpliktet til å drepe dersom  noen står opp med satire og meninger lik de som Øverland fremmet, blir det vel smått med "åndsfrihet og demokrati " ?    I slike land, eller i land som med tiden kan bli det, blir det neppe noen  Hege Storhaug.  Eller Salmon Rushdie.

Kommentar #34

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

da sier vi takk tli Biskop emeritus (uttjent)

Publisert over 6 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ingen spesialist på islam eller situasjonen rundt muslimske miljøer

Det oppgjør som Øverland i sin tid tok med kristen-Norge var nødvendig og de ting han påpekte rister selv kristne på hodet av i dag.

Kommentar #35

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
eg er ingen spesialist på islam eller situasjonen rundt muslimske miljøer i Oslo-området.

Forventer at du kan svare dette enkel spørsmålet.

Hva sier bibelen om de som fornekter Jesus Kristus? Altså går aktiv ut å fornekter Jesus som Guds Sønn.

Vanskeligere er det ikke å forstå islam.

Kommentar #36

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Anmeldelse for å få prøvet en lovparagraf, og verbalt forsøk på å få stoppet et teaterstykke er en ting. Trusler på person, vold og drap er noe helt annet

Jeg sa ikke at det var det samme. Men når først Tande tar opp reaksjonene på Øverlands foredrag så bør vi vel få med at de forsøkte å stoppe meningsmotstandere med makt? Er det greit med sensur så lenge den skjer i statlig regi?

Nå er heldigvis blasfemiparagrafen opphevet og den var sovende en lang tid før det. Men jeg må si formuleringen "å få prøvet en lovparagraf" er rimelig bagatelliserende. Hvis muslimer leverte en anmeldlesle basert på blasfemiparagrafen og det førte til tiltale, ville vi da sagt at de bare ville "få prøvet en lovparagraf"? Det tviler jeg sterkt på.

Og Øverlands foredrag kom altså etter at et teaterstykke ble tatt av plakaten etter press. Ifølge Store Norske Leksikon etter at Stortinget hadde henvendt seg til teateret. Det ville ikke ha skjedd idag. Men skal vi sammenligne Storhaug og Øverland (som så mange gjør) så hører dette med til historien.

Det hører også med til historien at Øverland overhodet ikke går inn for bruk av maktmidler. Hvis Øyvind Strømmen på Fri Tanke gjengir Storhaug korrekt ser hun annerledes på det:

"Hun vil også ha strengere innvandringspolitikk, hvilket neppe er noen stor overraskelse. I tillegg mener at hun at «enhver Medina-moské [må] stenges, enhver Medina-bevegelse forbys»; ja, de må «klassifiseres på linje med den høyreekstremismen de vitterlige representerer».

Stenge moskeer. Hvem er det som truer menneskerettighetene i Norge?

Kommentar #37

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Men skal vi sammenligne Storhaug og Øverland (som så mange gjør) så hører dette med til historien.

Min undring går på at det først og fremst er profilerte heffere og andre erklært ugudelige som er de fremste i sin kritikk av Storhaug, og i sine forsvar av islam/muslimer.   Så vi noe sånt ( i omvendt setting ) for 80 år siden og i årene fremover ?   Det har jo også i den senere tid vært rikelig anledning til å vise solidaritet med kristne i kontroversielle spørsmål.

Kommentar #38

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Mål-løs!

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Hans latterliggjøring av et Jesus-bilde som i sin tid bandt tusener til bedehusbenken, applauderes idag som et frigjørende virkemiddel selv av mange teologer.

Jeg blir mål-løs og mattheten sprer seg gjennom kroppen når Fragell i 2016 får seg til skrive dette. Fragell og hans meningsfeller er moralister i en slik grad at de har prestert å etablere et livssyn over temaet.  Hør her: Man kunne tenke seg at man i sin blindhet for samtiden pga. mangel på bedre vett applauderte Øverland. I et historisk lys er og blir Øverland en perversitet langt bortenfor dumhetens grenser. Å beskrive Kristendommen som den 10. landeplage med den Russiske revolusjon, nasistenens frem-masj, folkemordene i Russland, Gulagleirene og med Moskvaprosessene under oppseiling, norsk arbeiderbevegelse innfisert av tidenes terror-organsiasjon som bakgrunnsteppe, vidner ganske enkelt om sosial dysfunksjonalitet langt inn i norsk akademia. Mer feil enn Øverland var det ikke mulig vurdere sin samtid. Dette er utilgivelig av Fragell. Det er et hån mot alle ofrene for forrige århundrets offere og Fragell har altså, med sin egen moralisme, ingen empati med disse. Hvor avstumpet kan en ateist bli?  Dette er ikke personangrep. Dette er realitetsorientering om samtidshistorie og Fragells vurderingsans er en fare for våre omgivelser.

Det er gode grunner til å hevde at det var bedehuset/den tidens vekkelsesbevegelser som hindret Norge fra å være et Latvia, Litauen.  Bedehuset på på -30 tallet bandt ingen eller få. Dette var vekkelsestider der den politiske elite i stort omfang manglet både politisk og etisk retningsans.  Selv Einar Gerhardsen og ikke minst Tranmel mer enn leflet med den tiden store terror-organisasjon fremfor alle, Moskva-kommunistene.  Så prestere man altså i 2016, når man vet hvilke ufattelige tragedier som utspant seg i Øverlands samtid, å gjøre Øverland til noe akseptert og gangbart! Øverland var og er en perversitet som burde vært plassert i klasse med nasister/kommunister og annet politisk avskum for lengst.  

Kommentar #39

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja nettopp, og som jeg sa

Publisert over 6 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Og Øverlands foredrag kom altså etter at et teaterstykke ble tatt av plakaten etter press. Ifølge Store Norske Leksikon etter at Stortinget hadde henvendt seg til teateret. Det ville ikke ha skjedd idag. Men skal vi sammenligne Storhaug og Øverland (som så mange gjør) så hører dette med til historien.

Til tross for den således primitive tid, så ble ikke Øverland truet på livet.

Kommentar #40

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Hva ser vi i Sverige?

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke en minoritetskultur hun tar et oppgjør med?

Jo, hos oss i dag. Men slik jeg forstår det hele så er det viktigste spørsmålet hvor lenge det vil være slik, og hvor mye denne minoriteten kan tillates å vokse før de problemene den ser ut til å kunne skape, blir for store? Her ligger som så ofte svenskene foran oss, og gir oss lærdom.

Kommentar #41

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Islam motarbeider aktivt menneskerettighetene

Publisert over 6 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er det som truer menneskerettighetene i Norge?

Moskeene?

Kommentar #42

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Til tross for den således primitive tid, så ble ikke Øverland truet på livet.

Nei, motstanderne hans forsøkte "bare" å kneble ham med en rettssak. Og de klarte "bare" å stoppe oppføringen av et teaterstykke med påtrykk fra Stortinget. På samme måte ønsker nå Hege Storhaug å bruke statsapparatet til å kneble muslimer. Og mange av hennes meningsfeller ser ikke ut til å ta det så tungt. Svært så lett folk tar på menneskerettighetene når islam er fienden. 

Kommentar #43

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Islam er ikke kompatibel med menneskerettighetene!

Publisert over 6 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Nei, motstanderne hans forsøkte "bare" å kneble ham med en rettssak. Og de klarte "bare" å stoppe oppføringen av et teaterstykke med påtrykk fra Stortinget. På samme måte ønsker nå Hege Storhaug å bruke statsapparatet til å kneble muslimer. Og mange av hennes meningsfeller ser ikke ut til å ta det så tungt. Svært så lett folk tar på menneskerettighetene når islam er fienden.

Hvorfor, skal man fra et ateistisk synspunkt, behandle islam og kristendommen likt. De har jo helt forskjellige konsekvenser!

Pga kristendommen har vi ateister i Norge. Hadde vi hatt islam her, hadde de ikke vært tilstedeværende!

Kommentar #44

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Den grenseløse

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
et historisk lys er og blir Øverland en perversitet langt bortenfor dumhetens grenser.
Det er problematisk å delta i debatter i dette forum når gjengangere som Bjørn David Bratlie i år etter år kan benytte et språk som dette. Jeg formoder at de kirkeledere som både har uttrykt forståelse og sympati for Øverlands satire ikke vil kommentere Bratlie - men jeg vil selv benytte anledningen til å vise til biskop Sigurd Osbergs omtale av Øverland og hans religionskritiske tekster. Her er biskop Sigurd Osbergs positive medvirkning til spredningen av Øverlands tale: http://gammelfritanke.newsflow.no/html/1268.html
Kommentar #45

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Det er problematisk å delta i debatter

Jeg har registret at Fragell kjenner seg langt hevet over å kommentere kommentarer fra amatører.  Men har det noensine falt ham inn, at under en annen religion, om den hadde  vært "statsreligion"i Norge, så hadde denne diskusjonen aldri vært aktuell.

Vel, om Øverland hadde vært så modig, så ville det blitt det siste han gjorde.   Eller ?

Kommentar #46

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor, skal man fra et ateistisk synspunkt, behandle islam og kristendommen likt. De har jo helt forskjellige konsekvenser!

Pga kristendommen har vi ateister i Norge. Hadde vi hatt islam her, hadde de ikke vært tilstedeværende!

Jeg er ateist, ikke trådstarter.

Kommentar #47

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

HEF en trussel mot menneskerettighetene?

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Her er biskop Sigurd Osbergs positive medvirkning til spredningen av Øverlands tale: http://gammelfritanke.newsflow.no/html/1268.html

Mens millioner av mennsker marsjerte under de røde faner, mens andre millioner av mennesker ropte Heil Hitler, mens lovløsheten og avsiviliseringen red Europa som en mare som endte i verdenshistorisen største sosiale katastrofer med Europa i ruiner sto altså Øverland og angrep kristendommen.  Dette er altså gangbar argumentasjon for moralismen ypperstprester i Norge i 2016? Det spiller ingen rolle hvem som applauderer Øverlands blasfemi. For Øverlands blasfemi handler ikke om den kristne Gud eller annen guddom. Dette handler om en grenseløs forakt for de verdier som representerer og er nødvendige siviliserte samfunn. For i 1933 var det kristendommen og ingen andre livssyn av betydning som kunne målbære dette.  Finnes det ingen empati i ateistenes rekker?  Det finnes ikke håp lenger.  Jeg oppfordrer alle som kan tenke til å ta et oppgjør med Fragell og hans samfunns-ødeleggende virksomhet gjennom mange år. Det var ikke kristendommen som var den 10. landplage i 1933. Det var kommunist-terroristene i Norge som leflet med Moskva. Det var NS-folk i Norge som leflet med rasisme og nasiteorier. Det var intellektuelle som ville tvangsterilisere deler av befolkningen. Det var folk innen norsk arbeiderbevegelse som opprettet hemmelige råd og arbeidet for revolusjon i Norge som var 10 landplage i 1933. Det var en europeisk befolkning som var villig til å delta i verdenshistoreins største folkemord som var 10. landplage i 1933. Dette visste Øverland i 1933 og han bevisst valgte det vekk og valgte INN diskrediteringen av kristendommen i dette inferno av politisk og moralsk idioti. Så gjør altså Fragell dette til en gangbar situasjon i 2016? Ufattelig.

Jeg mener oppriktig at HEF representerer en trussel mot menneskerettighetene med slik lemfeldig omgang med historien.        

Kommentar #48

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Den bratlieske svada

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Finnes det ingen empati i ateistenes rekker? Det finnes ikke håp lenger. Jeg oppfordrer alle som kan tenke til å ta et oppgjør med Fragell og hans samfunns-ødeleggende virksomhet gjennom mange år.

Du gjentar deg selv i tråd etter tråd, Bratlie - nesten uansett hva utgangspunktet er.  Dersom du skal være historisk redelig, så får du også ta med Øverlands sterke motstand mot nazismen og de tyske okkupantene.  Dessuten:  Det var både kristne og ikke-kristne som ropte "Heil, Hitler".  Å kjempe mot tyranniske ideologier og despotiske regimer er et fellesmenneskelig anliggende, akkurat som menneskerettighetene er fellesmenneskelige.  Her er det hverken jøde eller greker, kristen eller ateist - for å alludere en kjent bok.

Kommentar #49

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Uinteressant

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du gjentar deg selv i tråd etter tråd, Bratlie - nesten uansett hva utgangspunktet er. Dersom du skal være historisk redelig, så får du også ta med Øverlands sterke motstand mot nazismen og de tyske okkupantene.

Dette er uinteressant for Øverland representerer ikke noe annet enn seg selv. Han måtte i tilfelle være besatt av stormannsgalskap. Fort livet handler ikke om kritikk for alle kan kritisere. Livet handler om å leve livet, gi det innhold og mening. Skape felleskap, glede og feiringer. Øverland/Fragell ødelegger julehøytiden, påske, pinsen, St Hans osv. De river ned, moraliserer og ødelegger. Jeg gjentar: Mens hele Europas sivilisasjon var på full fart ned i helvete bokstavlig talt sto altså denne mannen Øverland og ropte at kristendomen var den 10. landplage! Mannen måtte være stokk stein dum og dysfunksjonell. Mannen er skrekkens eksempel på feilaktig samfunnsanalyse.  Europas kollaps på Øverlands tid var unødvendig og et resultat av tåpelige ideologer som ved sine valg styrtet millioner av mennesker i ulykken. Allikevel applauderes det i 2016 at en mann sto og ropte i 1933 at kristendommen var den 10 landplage! Er det mulig???  Ta til vettet før det samme infernoet kommer over oss igjen.  

Kommentar #50

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Den herskende elite er uten klær

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du gjentar deg selv i tråd etter tråd, Bratlie - nesten uansett hva utgangspunktet er. Dersom du skal være historisk redelig, så får du også ta med Øverlands sterke motstand mot nazismen og de tyske okkupantene. Dessuten: Det var både kristne og ikke-kristne som ropte "Heil, Hitler". Å kjempe mot tyranniske ideologier og despotiske regimer er et fellesmenneskelig anliggende, akkurat som menneskerettighetene er fellesmenneskelige. Her er det hverken jøde eller greker, kristen eller ateist - for å alludere en kjent bok.

Bratlies analyse er verdt hver spaltemillimeter han gir den på VD. Det verste man kan si om den, er at den ikke er PK.

Bratlie er gutten som roper at den herskende elite er uten klær. Alle som vil se det , ser det.

Noen er i ferd med å våge å åpne øynene. Men det er mye jobb som gjenstår.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere