Lars Gule

97

Islamkritikk

Altfor mange lærde har kritikkverdige tolkninger av islam.

Publisert: 4. feb 2016

Islam er en stor og mangfoldig religion. Derfor er det mye som «er» islam. Det handler om tolkninger. For islam tolkes på ulikt vis i ulike samfunn og til ulike tider. En del av tolkningene er åpenbart kritikkverdige. La oss se på noen eksempler.

Forsikring: Muslimer skal ikke forsikre seg, hevder mange muslimske lærde. Dette følges opp av altfor mange, både i muslimske land og i Norge. Lovpålagt forsikring for bileiere blir godtatt fordi man skal følge landets lover og bilkjøring ikke er noe muslimer skal avstå fra. Men å forsikre hus og innbo mot brann, skade og tyveri er ikke godtatt, ei heller reiseforsikring. Begrunnelsen er at det som skjer er guds vilje og guds vilje skal man ikke unndra seg. Dessuten er det hasardspill- og rente-elementer i forsikring, for om huset brenner og man får utbetalt mange millioner uten å ha betalt inn tilsvarende, vil man ha vunnet en premie. Hvis det ikke brenner, har man betalt en betydelig rente til forsikringsselskapet. Begge deler er i strid med islam, hevder altså de lærde. Resultatet er at mange muslimer vil bli sittende igjen i et stort uføre dersom ulykken skulle være ute. Uten at de lærde kan fortelle hvordan dette skal kompenseres.

Hijab: Det er en utbredt oppfatning blant mange muslimer, ikke minst lærde, at kvinner skal dekke sin pryd, som også omfatter håret. Bakgrunnen for dette er det som tolkes som påbud i Koranen og ut fra de første muslimenes praksis. Man kan godt si at religiøse påbud og forbud ikke behøver annen begrunnelse enn at de er guds vilje, men muslimer har forsøkt å gi en rasjonell forklaring på denne tildekningen, nemlig at kvinner kan friste menn til utroskap. Derfor må kvinner dekke seg til, i Taliban- og IS-varianten også med burka eller niqab. Hvorfor det er kvinners ansvar å forhindre mannlig kåtskap, er ikke lett å forstå. Resultatet er i alle fall at for å hindre at menn blir fristet, må kvinner bære en ekstra byrde ved å hylle seg inn i langt mer tøy enn det som pålegges menn.

Kvinnens stilling: Den ekstra byrden som pålegges kvinner ved bruk av hijab, er uttrykk for at de oppfattes som annenrangs borgere av det muslimske samfunnet. Dette kommer også til uttrykk i redusert arverett i forhold til menn og i at kvinners vitneprov i retten bare gjelder for halvparten av menns. Videre er det en alminnelig oppfatning blant (svært mange) lærde at kvinnen ikke er likeverdig mannen. Derfor er det en rekke oppgaver som ikke passer for kvinner, som å lede samfunnet og å være dommere. Kvinnens plass er i hjemmet med hovedansvar for å oppdra barn. Menn har forsørgeransvar, ikke kvinner. Sammen med forestillingene om at kvinnen frister menn til utroskap, fører dette til en sterk kjønnssegregering, også sett som et ideal av mange muslimske lærde. I sine ytterste konsekvenser leder dette til den form for kjønnsapartheid vi ser i Saudi-Arabia og enkelte andre muslimske samfunn, hvor kvinner heller ikke har stemmerett.

Profeten Muhammed som ideal: Det er en utbredt og ortodoks forestilling blant muslimer at Muhammed var et syndefritt menneske. De fleste av hans gjerninger kan derfor etterlignes av den som ønsker å være en god muslim. Resultatet er legitimering av barneekteskap i flere muslimske samfunn, blant annet Jemen. Den holdningen til jenter som Muhammed demonstrerte ved sitt ekteskap med mindreårige Aisha, forsterker den nedlatende holdningen til kvinner fordi de selvsagt ikke kan avgjøre spørsmål om ekteskap selv, verken i ung eller eldre alder. Dermed blir igjen Muhammeds praksis tolket kvinneundertrykkende.

Dette lille knippet av islamsk begrunnede praksiser som er irrasjonelle og kvinnediskriminerende, forteller at islam har stort behov for kritikk. Selvsagt er det ikke alle muslimer som praktiserer sin tro på en irrasjonell og kvinnediskriminerende måte. Det finnes langt mer moderne, rasjonelle og likestillende tolkninger. Men altfor mange fortsetter å praktisere islam på måter som strider mot fornuft og moderne menneskeverds- og menneskerettsidealer. Altfor mange lærde, også i Norge, fortsetter å presentere tolkninger som er uakseptable i vår tid.

Islamkritikken må derfor utvikles og utvides. Det er nødvendig å konfrontere irrasjonalitet og diskriminerende holdninger i muslimske miljøer. Men uten å innskrenke muslimers rett til å praktisere sin tro som de vil – så lenge de ikke skader andre.

Lars Gule

Først publisert i Klassekampen 4.02. 2016.

PS: Denne artikkelen i Utrop, Hvordan driver religionskritikk?, kan interessere flere.

Kommentar #1

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

Mange kloke ord

Publisert over 5 år siden

Men skal vi, som kristne, humanister eller hva nå det skulle være, ha en rettferdig kritikk av Islam og dens gjøren og laden, må vi også våge å gå i oss selv og utføre egenkritikk. Først da tror jeg den gjennomsnittlige muslim vil lytte og forsøke å forstå. 

Mvh Fredrik

Kommentar #2

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Gule er inne på en del riktige ting her.

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Dette lille knippet av islamsk begrunnede praksiser som er irrasjonelle og kvinnediskriminerende, forteller at islam har stort behov for kritikk. Selvsagt er det ikke alle muslimer som praktiserer sin tro på en irrasjonell og kvinnediskriminerende måte. Det finnes langt mer moderne, rasjonelle og likestillende tolkninger. Men altfor mange fortsetter å praktisere islam på måter som strider mot fornuft og moderne menneskeverds- og menneskerettsidealer. Altfor mange lærde, også i Norge, fortsetter å presentere tolkninger som er uakseptable i vår tid. Islamkritikken må derfor utvikles og utvides. Det er nødvendig å konfrontere irrasjonalitet og diskriminerende holdninger i muslimske miljøer. Men uten å innskrenke muslimers rett til å praktisere sin tro som de vil – så lenge de ikke skader andre.

Det er mange muslimer som lever på en måte som er kompatibel med norsk kultur.

De som ikke gjør det må kritiseres.

Der er vi på linje men så blir jeg litt forvirret. Vil Gule her kritisere ekstreme muslimer som privatperson, eller som forsker? For meg virker det som kritikken kommer fra en HEF-er. Det snakkes om kvinnediskriminering og menneskerettigheter.

Der mener jeg ham bommer på problemstillingen. Problemet med er ikke kvinnediskriminering og menneskerettigheter. Problemet er det vi ser altfor mye av i verden. Muslimsk terror og krig.

Tar du ikke den problemstillingen på alvor har du heller ingen mulighet til å gjøre noe med det.

Han har prøvd å kritisere kristne og bekjemper kristendommen. Han har ikke kommet noe særlig vei.

Så tror at han kan komme noe vei med å kritisere islam?

Han bommer, fordi han tilhører et livssyn som ikke tar hensyn til den åndelige dimensjon. Den finnes visstnok ikke, det er bare overtro.

Etter min mening er det omtrent som å prøve å ro uten årer, for de finnes visstnok ikke. Er det ikke noen som har hørt den svenske sangen: "Hvem kan segla foutan vind?" Det er jo på det nivået de lever i Sverige!

Kommentar #3

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Bra

Publisert over 5 år siden

Men du hopper over det verste: Synet på og dommen over homofile og ateister.

Og så kommer spørsmålene: Burde innvandringen av muslimer ha vært stoppet før; bør den stoppes nå; hva skjer med oss dersom den fortsetter? Hvordan integrere slik at misnøye, ufred og til slutt terror ikke oppstår?

Vi må sette alt i Guds hånd pleide min mor å si om fremtiden. Men det kan vel ikke du og jeg bare si?

Kommentar #4

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ironi?

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
PS: Denne artikkelen i Utrop, Hvordan driver religionskritikk?, kan interessere flere.

Det jeg fikk ut av den var at islam (som en paraplyreligion ?) slår fast at shiaer og sunnier kan lyge til hverandre, for ikke å bli drept av hverandre.

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja ?

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Islamkritikken må derfor utvikles og utvides. Det er nødvendig å konfrontere irrasjonalitet og diskriminerende holdninger i muslimske miljøer.

I dette innlegget kommer Gule med flere punkter der det er viktig å kritisere islam,og han skriver til og med at den bør utvides og utvikles...

Men like fullt sikkert som banken går han kraftig ut hver gang noen ytrer seg,og hamrer løs mot de fleste islamkritikere og kaller mange for islamofober,rørebøtter og det som verre er... 

Da må det spørres :Tror Gule at han har monopol på kritikk av islam ? 

Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hva vil du vi skal gjøre?

Publisert over 5 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Vi må sette alt i Guds hånd pleide min mor å si om fremtiden. Men det kan vel ikke du og jeg bare si?

Du kan ingenting gjøre med fremtiden - i fremtiden. Man kan heller ikke gjøre noe med fortiden. Man kan gjøre noe i nuet, for det er bare i nuet vi lever, alt annet hva tid angår er illusjoner vi oppfatter som virkeligheten - men den er det ikke. Virkeligheten er bare i nuet, hverken i fremtiden eller fortiden. Så hva ønsker du vi skal gjøre Robin, ikke bare si?

Kommentar #7

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Gule på banen

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Profeten Muhammed som ideal: Det er en utbredt og ortodoks forestilling blant muslimer at Muhammed var et syndefritt menneske. De fleste av hans gjerninger kan derfor etterlignes av den som ønsker å være en god muslim.

Endelig er Gulepå banen og her mener jeg han er inne på det vesentligste i saken anledning. Gule føyer seg nå endelig inn i rekken av islamkritikere på realisme-nivå og det er bra. Det er bar litt pussig at han nå plutselig målbærer det han har kritisert andre for å målbære tidligere, men det skal vi glatt overse. I Overnevnte sitat utfordrer Gule islam, muligens til det utålelige.  For jeg anser det som rimelig å anta et utøvelse av islam blir en utfordring dersom man skal ta ett oppgjør med det Gule hevder er en utbredt og ortodoks forestilling blandt muslimer.  Gule m.a.o. utfordrer her livssynsfriheten.  Koblingen mellom et moralsk eksempel, etiske retingslinjer, profetens status og livssynets forpliktelser kan neppe oppløses uten å undergrave eller oppløse selve livssynet.  I en slik sammenheng vil nok både muslimer og ikke-muslimer etterlyse et forslag til løsning på denne indre knflikten som Gule legger opp til. Muslimene er nok ikke  helt fornøyd hvis Muhammed skal degraderes til noe lignende generalsekretær eller tilsvarende.

Kommentar #8

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Vi bør stå for ISLAMOFOBI, og motarbeide MUSLIMOFOBI

Publisert over 5 år siden

Håper at Gule vil bruke en krassere kritikk av islam heretter.

Jeg ser på meg selv som venstreorientert, og liker aller best de islamofobe som ikke tilhører høyresida.

Det finnes tre typer islamkritikk:

KATEGORI EN: De etnosentriske høyrepopulistene:

Denne kategorien består av Robert Spencer, Geert Wilders, Mark Gabriel, Pamela Geller.

Disse folka har dessverre svært stereotype oppfatninger om arabere. Pamela Geller er vel aller verst, (til og med Newt Gingrich anser henne som ekstrem)

KATEGORI TO: Forsiktige islamkritikere

Denne kategorien består av Michel Onfray, Mazyar Keshvari, Jørgen Sandemose, Maryam Namazie, Walid al Kubaisi, etc

Disse kommer med krass kritikk av islam, men de unngår heldigvis araberfiendtlige stereotypier.

DEN TREDJE KATEGORI består av folk som er vanskelige å plassere: Daniel Pipes, Irshad Manji Bernard Lewis, Ayaan Hirsi Ali.

Disse er veldig høyrevridde. Men de har i noen ytterst få tilfeller forsvart den aller, aller mest vestliggjorte varianten av islam. Altså den varianten som er mye mer liberal enn den ”moderate” varianten.

Man finner noen få eksempler i Ayyan Hirsi Ali’s bok ”Heretic: Why Islam Needs a Reformation Now”.

http://www.amazon.com/Heretic-Why-Islam-Needs-Reformation/dp/0062333933

Dette minner om at Carl I. Hagen har i noen ytterst få tilfeller omtalt Karl Marx positivt. Skal si det er en inkonsekvent og paradoksal verden vi lever i!

NEI TIL ARABERFIENDTLIGE STEREOTYPIER

Personlig tilhører jeg den andre kategorien. Disse forfatterne kritiserer islam, samtidig som de unngår anti-arabiske stereotypier.  

Vi bør absolutt holde tordentaler mot islamsk dogmatikk.

 Men vi bør også ta avstand fra vestlig sjåvinisme. Fordi den vestlige etnosentrismen inspirerte Anders Behring Breivik.

DET ISLAMSKE FOLKEMORD I MIDTØSTEN

Koranen inneholder oppfordringer til folkemord. I sura 9,5, det såkalte sverdverset, er en oppfordring til folkemord:

“And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.”

 

Jihad-sitatene i Koranen inspirerer ISIS til å begå grusomme, barbariske forbrytelser. Når jeg leser sverdverset, får jeg følelsen av at det drypper blod fra bokstavene!
Kommentar #9

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Tidligere AKP-leder kritiserer islam

Publisert over 5 år siden

Tidligere AKP-leder Pål Steigan skrev en islamofob artikkel. Jeg er motstander av kommunisme. På tross av dette, vil jeg likevel anbefale artikkelen:

http://steigan.no/2015/11/17/hva-onsker-den-islamske-staten-a-oppna/

Her er tre sitater:

”Vestlige politikere sier stadig vekk at IS «ikke har noe med islam å gjøre» og mange muslimske organisasjoner har fordømt dem som u-islamske. Og det er naturligvis betryggende og svært forståelig at de gjør dette. Men det er antakelig en tapende strategi.”

Steigan siterer deretter en artikkel i The Atlantic, skrevet av Graeme Wood:

"The reality is that the Islamic State is Islamic. Very Islamic. Yes, it has attracted psychopaths and adventure seekers, drawn largely from the disaffected populations of the Middle East and Europe. But the religion preached by its most ardent followers derives from coherent and even learned interpretations of Islam.

Virtually every major decision and law promulgated by the Islamic State adheres to what it calls, in its press and pronouncements, and on its billboards, license plates, stationery, and coins, “the Prophetic methodology,” which means following the prophecy and example of Muhammad, in punctilious detail."

Lenger ned i artikkelen skriver Steigan:

”Slik jeg forstår dette er IS og deres like helt klart muslimer, og de er dogmatiske, skrifttro muslimer i tillegg. Det betyr naturligvis ikke at de er representative for muslimene, eller at andre muslimer skal tas til inntekt for deres utlegninger av islam."

Kommentar #10

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Svar til Tore Olsen

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så hva ønsker du vi skal gjøre Robin, ikke bare si?

Du mener med hensyn til det jeg spør om i kommentar #3?

Det jeg strever med er å få til en saklig debatt om hva vi kan og bør gjøre. Den har jeg startet med et innlegg der jeg stiller spørsmål. Jeg tror ikke at jeg er et unikum som alene har det beste svaret. . Så vil eventuelt mine meninger om forskjellig komme til syne etter hvert.

Kommentar #11

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Islam endrer seg

Publisert over 5 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Men du hopper over det verste: Synet på og dommen over homofile og ateister.

Det er mer enn nok å ta av når det gjelder kritikk av islam. Mer enn nok. Det handler om synet på homofile og ikke-muslimer. Menneskerettigheter osv., osv.

Men det er ikke mulig å få alt med i en kronikk på litt over 4 300 tegn. Mer kommer etter hvert.

Og nei, innvandring av muslimer skal ikke stoppes. Muslimer endrer seg. Deres tolkning av islam endrer seg, både "innenfra" og som følge av islamkritikk utenfra. Derfor kan vi ganske rolig akseptere den ganske forsiktige innvandringen vi har av muslimer. Vi trenger trolig flere innvandrere, også muslimer, for å opprettholde folketallet.

Så kan vi bidra til å sivilisere vårt eget samfunn og alle som bor i det, inkludert fremmedfiendtlige og hjerteløse "hjelp dem i nærområdene" nettaktivister, slik at respekten for menneskeverd og menneskerettigheter kan forsterkes.

Lars Gule

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere