Robin Haug

127

Islam er antisivilisasjon

Publisert: 2. feb 2016

Alle kulturer
dyrker en eller annen form for tenkning. Allerede der inntreffer et avgjørende skille: hvilke kulturer ikke bare tolererer men legger til rette for en frisatt og åpen tenkning, og hvilke kulturer undertrykker slik frisatt og åpen tenkning? 

De første aspirerer til adelsmerket sivilisasjon; den andre gruppen er barbari, ja, faktisk hva man kunne kalle bestialitet. (Dyr avgjør med klør og styrke, mennesket med ånd og sannhet.)

Sivilisasjon er hvor man avgjør med det beste argument. Barbariet er hvor man avgjør med tyngste sverd. 

I 2500 år allerede har filosofien
vært stedet som tilbød sivilisasjonens komme. Ikke tilfeldig skriver ordet debatt seg fra latinsk 'de-' og 'battere' (engelsk "battle"), altså hvor man uten unntak erkjenner den frie og åpne tenkning og hvor man aldri avgjør med hverken sverd eller annen makt.

Ovenstående er bare helt korte drag. Men de er viktige, helt avgjørende, for å forstå at verden fortsatt ikke er sivilisatorisk. Ser man verden - som skriver seg fra 'verǫld,' som bokstavelig talt betyr 'mennesketid' - er det tydelig at barbariet fortsatt dominerer. 

Migrasjonen vi ser
må ses i slik sammenheng. Det er, i form av tenkning, enorme mengder antisivilisasjon som inviteres i sivilisasjonens midte. Vi har da også med en gang sett at sverdets tale mer og mer kommer tilbake. Dette er motsatt utviklingen menneskeheten kan ønske. For det er ikke tvil om at sivilisasjonen ligger i menneskehetens absolutte interesse. 

De som plederer for innvandring fra islamske land
skylder de europeiske noen solide forklaringer. Det er ikke tvil om at antisivilisasjon også finnes utenfor islam, men når det kommer til innvandring til Europa er det heller ikke tvil om at det store flertall er fra islamske barbarier. 

Hvorfor er de villige til å risikere sivilisasjonen? Eller eventuelt: hva tilsier at sivilisasjonen vil tåle en islamskdominert minoritet som i de yngre aldersklasser i visse europeiske storbyer allerede nærmer seg 50% og som stadig vokser?

Hva får dere til å tro at barbariets kvantitative tyngde i midten av Europas sivilisasjonsbyggende byer vil enten bøye seg for argumentet, eller vise sverdets nederlag for pennen?  
 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Allahs "konsentrasjonsleir" i det hinsidige

Publisert over 5 år siden

Koranen sier grusomme ting om Allahs vrede, og om Allahs helvete. Helvete inspirerer ISIS og Al Qaeda. For helvete er en viktig del av Allahs apokalyptiske kamp mot vantroen.

Allahs grusomme "gulag-fengsel":

"...fear the Fire whose fuel is men and stones,- which is prepared for those who reject Faith" (2:24).

"...Enough is Hell for a burning fire. Those who reject Our Signs, We shall soon cast into the Fire. As often as their skins are roasted through, We shall change them for fresh skins, that they may taste the penalty. For Allah is Exalted in Power, Wise" (4:55-56).


"But he whose balance (of good deeds) is found to be light, will have his home in a (bottomless) Pit. And what will explain to you what this is? A Fire blazing fiercely!"(101:8-11).

"...Those who deny (their Lord), for them will be cut out a garment of Fire. Over their heads will be poured out boiling water. With it will be scalded what is within their bodies, as well as (their) skins. In addition there will be maces of iron (to punish) them. Every time they wish to get away therefrom, from anguish, they will be forced back, and (it will be said), "Taste the Penalty of Burning!" (22:19-22).


"In front of such a one is Hell, and he is given, for drink, boiling fetid water" (14:16).


"In its midst and in the midst of boiling hot water will they wander round!"(55:44).

Kommentar #2

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Uenig når det gjelder populisme

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Koranen sier grusomme ting om Allahs vrede, og om Allahs helvete. Helvete inspirerer ISIS og Al Qaeda. For helvete er en viktig del av Allahs apokalyptiske kamp mot vantroen. Allahs grusomme

Det er mange ting som jeg og Haug er uenige i, særlig når det gjelder populisme. Jeg tror at skal islamkritikere oppnå gode resultater, så må populisme unngås.

Jeg er motstander av både høyrepopulisme og venstrepopulisme. Og jeg tror det er populisme som er årsaken til at vi har mislyktes i å beseire radikal islam. I hvert fall en av de viktigste årsakene

(kommer tilbake til det senere).

Kommentar #3

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

(tilføyelse)

Publisert over 5 år siden

Jeg har ikke lest en eneste av Haug sine tidligere artikler, så jeg vet ikke om det er populisme i de tidligere artiklene

Kommentar #4

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er de villige til å risikere sivilisasjonen? Eller eventuelt: hva tilsier at sivilisasjonen vil tåle en islamskdominert minoritet som i de yngre aldersklasser i visse europeiske storbyer allerede nærmer seg 50% og som stadig vokser?

Et vanskelig spørsmål. Er det en tenkt villighet, en villet tenkelighet eller rett og slett udugelighet?

For meg ser det ut som det svikter i gjennomføringen av det som tenkes, uten evne eller vilje til å gjøre korrigerende aksjoner.

Slik som Marseilles og Malmø beskrives blir det bare et spørsmål om når en velger å ta en større konfrontasjon - at en venter vil jeg kalle udugelighet.

Kommentar #5

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Islam og underutvikling

Publisert over 5 år siden

Det er godt å se at noen våger å si det alle vet er sant. Islam har produsert noen av verdens minste frie, mest korrupte og verdens mest undertviklede land. Å skylde dette på Vestens kolonisering er direkte latterlig. Koloniseringen av Midtøsten varte ikke lenge. Saudia Arabia, Iran og Pakistan ble aldri kolonisert. Til tross for enorm oljerikdom så er disse noen av de verste landene i Midtøsten. Dette har ikke bare noe med Islam å gjøre. Det har alt med Islam å gjøre. Islam er i motsetning til Kristendommen er et politisk og religiøst system som gjennomsyrer hele samfunnet. 

Det totale nummeret av bøker som oversettes til Arabisk de siste 1000 årene er mindre enn de som ble oversatt til Spansk på 1 år. Hellas med en befolkning på mindre enn 11 millioner oversetter fem ganger mer bøker til Gresk enn 22 Arabiske land kombinert. Dette til tross for at de arabiske landene har hundrevis av millioner av mennesker.

Ved unntak av Indonesia og Mali så er resten av landene i Midtøsten ikke frie: Her

Korrupsjonen er også enormt høy i land der Islam dominerer. Protestantiske land har lavest korrupsjon: Her.

Det som virkelig er uforståelig er at mennesker som kommer til Vesten ofte vil reprodusere samfunnene de måtte rømme fra. Det er som å sage av grenen en sitter på. Forstå det den som kan.

Kommentar #6

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Fundamentalismen har ingen tom å gi

Publisert over 5 år siden

I leserinnleggene til Espen Ottosens siste innlegg om Hege Storhaugs kritikk av islam, går det igjen en ubredt illusjon om islam som religion, og den gjentatte insistering på religionsfrihet.

Den som vil forstå islam i relativ kontekst nærmer seg ikke det faktiske problemet, men forskyver kjernen i det inntil det evinnelige og går vill i labyrinten. Islam er som kjent kidnappet av de to stormakter Iran og Saudi Arabia som siden blodige kupp i 1979 holder verdensreligionen i hvert sitt hovedbein, sjia og sunni. Ikke bare den interne krig mellom disse sier mye om den såkalte religionens sanne karakter. Men også det faktum at ingen åndelig overhode eller profetisk råd hever stemmen med religiøs autoritet over, eller i konkurranse med, det fundamentalistiske stormaktsvelde som utfoldes.

  Som også finnes i maskerte nettverk over hele kloden, som i form av Brorskapets celler og en mengde moskeer finansiert av sine stormaktsparter mv. Osv osv.  

Men den som vil forstå islams absolutte imperativ i den sosiale kontekst vi her debatterer, må ta for seg Ayaan Hirsi Ali sin skjebne, og prøve å forstå og leve seg inn i hennes livsskjebne som forfulgt av de forannevnte makter, der ingen åndelig autoritet foreløpig har tatt til orde for revisjon av verken islam eller dødstruslene mot henne. Hvordan kan en religiøs leder som Espen Ottosen da regne med at det går an å debattere islam på relative premisser, og gå ut fra antakelsen at islam som sosialt fenomen er en instans det kan føres debatt og dialog med på demokratiske, altså relative premisser?

Denne modige kvinnen kan ikke bevege seg fritt uten vakter noe sted. Hun lever i evig eksil i vestlige land fordi hun har erklært nødvendigheten av reform i det hun regner som en religiøs tradisjon som er hørende til islam, og neppe til de salafistiske varianter stormakter har tatt tvangsmessig hånd om. Hvilke av disse er det debattanter som Ottosen tenker seg at det skal føres en debatt med?

Hvordan kan et etisk bevisst menneske greie å debattere islam på relativisererende premisser, opp mot den nøye dokumenterende Hege Storhaug, og hva vi ellers veit om de forhold som gjelder i en rekke islamske land? Meningsmålinger i flere store europeiske land med over 30 millioner muslimer har vist at omlag 27% av muslimsk ungdom regner seg som tilhengere eller sympatisører av Kalifatet og ISIL; og dette er absolutt tilstrekkelig minoritet innen retningen til å kunne tilegne seg fullt herredømmet over de resterende i politisk polariserende situasjoner, hva historisk bevisste mennesker som kjenner til Hitlers framdrift på 30-tallet har full kunnskap om.

Det nytter ikke å debattere på relativiserende og liberalt inviterende måte, opp mot fundamentalisme. Derfor har Robin Haug mest rett av samtlige som deltar i debatten om islam og Hege Storhaugs bok, fordi islamismen som vi ser utfolde seg i våre samfunn representerer antisivilisasjon og barbari kort og godt. 

Derimot kan ingen betvile at det finnes alternative forkynnelsestradisjoner innen islam som kan ha verdifulle betydninger, men innen vår vestlige kontekst der vi debatterer, er vi dermed tilbake til den forfulgte forkjemper for reformert islam, Hirsi Ali sitt eksempel, der dialog møtes med død. Det er fundamentalistene som ikke vil slippe løs en fri variant av islam, Espen Ottesen, de tok denne verdensreligionen som sitt politiske gissel.   

 

Kommentar #7

Geir Wigdel

41 innlegg  2088 kommentarer

Hvordan går det an

Publisert over 5 år siden

å ha slike opphøyde tanker om vår sivilisasjons overlegenhet når sivilisasjonssammenbruddene under 2. verdenskrig og på Balkan i 90-åra er så nær? Og hva med det kristne latinamerikas sørgelige historie og tilstand.

Med en slik forenklet verdensanskuelse, Haug, har du ingen annen mulighet enn å gjøre som IS: Slå deg sammen med en har kjerne likesinnede og skaff våpen.

Kommentar #8

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Protestantisme

Publisert over 5 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
å ha slike opphøyde tanker om vår sivilisasjons overlegenhet når sivilisasjonssammenbruddene under 2. verdenskrig og på Balkan i 90-åra er så nær? Og hva med det kristne latinamerikas sørgelige historie og tilstand. Med en slik forenklet verdensanskuelse, Haug, har du ingen annen mulighet enn å gjøre som IS: Slå deg sammen med en har kjerne likesinnede og skaff våpen.

Det er forskjell på Protestantisme og Katoloisime. Protestantisme har skapt mye mer bærekraftige land. Dette har dype røtter i teologien og måten den påvirker kulturen på. Anbefaler at du leser:

Wealth and Poverty of nations by David Landes

- When Culture Matters 

- Underdevelopment is a state of mind by Lawerence E. Harrison

- Jews, Confucians and Protestants by Lawerence E. Harrison

Jeg synes det er pussig at du så enkelt drar en pensel og sammenligner alle typer Kristendom. Det var en årsak til at vi hadde en Reformasjon. Forskjellene er større enn de fleste tror.

La meg også dele fra boken, The West and the Rest av Niall Ferguson. Dette er en bok jeg anbefaler alle å lese.

Ferguson forklarer hvordan Vesten ble bedre enn resten. Han forklarer hvorfor Vesten har vært milevis foran resten av verden de siste 500 årene. De er ikke før i senere tid at andre sivilisasjoner har tatt Vesten igjen. Spørsmålet er hvorfor det har nærmere tatt 500 år for resten av verden å tatt Vesten igjen? Ferguson forklarer hvordan Vesten klarte dette. 


1. Konkurranse: Europa var oppdelt politisk og hadde dermed ingen sentral makt som styrte alt. Innenfor hvert monarki eller republikk så var det flere konkurrenter. Dette står i kontrast til blant annet Kina som hadde en keiser som styrte alt. Denne konkurransen gjorde at en blir tvunget til å forbedre seg for å være samme nivå som sin fiende. Konkurranse avler fremgang og kreativitet for å bli best. Dette var til Europas fordel.


2. Vitenskap: Den vitenskapelige revolusjonen hadde enorme gjennombrudd i matematikk, astronomi, fysikk, kjemi og biologi. Alt dette skjedde i Europa.


3. Land ble styrt av loven og hadde representativ regjering. Dette gjorde at et optimalt system av sosiale og politisk orden oppstod i den Engelsk talende verden basert på eiendomsrett og representering av eiere av eiendom der eierene ble valgt inn i politikken.


4. Moderne medisin: Gjennombruddene i medisin har vært enorme de siste to hundre årene. De meste av dette skjedde i est Europa og Nord Amerika. 


5. Den Industrielle revolusjonen vokste frem i forbruker samfunnet der det var behov for mer og billigere produkter. Dette begynte blant annet med bomulls klær og flere andre produkter. Ferguson peker på det frie markedet som en viktig del av dette.


6. Arbeidsetikken: Vesten var de første som kombinerte intenst arbeid med høyere sparings priser, noe som opprettholdt kapitalen. Ferguson legger også vekt på den Protestantiske arbeidsetikken.


Ferguson gir gode og mer grundige forklaringer i sin bok hvorfor dette var årsaken til at Vesten ble bedre enn resten. Mye av suksessen til Japan og andre Asiatiske land er at de har kopiert disse tingene. Men alt oppstod i Vesten. Verden har utvilsomt blitt et bedre sted for alle ettersom disse tingene har økt levestandarden over hele verden.

Kommentar #9

Geir Wigdel

41 innlegg  2088 kommentarer

Neida, jeg skiller

Publisert over 5 år siden

både mellom ulike kristendomsformer, ulike kulturbakgrunner og, ikke minst, ulike individer. Mitt utsagn står i forhold til Haugs påstand om at islam alltid er den samme og at islam representerer antisivilisasjon.

Kommentar #10

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Mitt utsagn står i forhold til Haugs påstand om at islam alltid er den samme og at islam representerer antisivilisasjon.

En trenger vel ikke mene at den alltid er den samme, det er vel nok å så på generell fluks av mennesker og ideer for å danne seg et bilde.

Kommentar #11

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Koranens jihad sammenlignet med 100% pasifistiske Hellige Bøker

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Koranen sier grusomme ting om Allahs vrede, og om Allahs helvete. Helvete inspirerer ISIS og Al Qaeda. For helvete er en viktig del av Allahs apokalyptiske kamp mot vantroen. Allahs grusomme

Jeg har lest en del hellige bøker: Bhagavadgita, Koranen, Bibelen, Talmud,

De mest pasifistiske bøker jeg har lest er Dhammapada (Buddhismens hovedtekst), samiske Noaidier, samt mer eller mindre nyreligiøs pasifisme.Gode eksempler på det siste er Mari Perrons «A Course of Love» og bøker av Sri Sri Ravi Shankar.

Det finnes ikke et eneste voldelig vers i denne litteraturen. Denne litteraturen er med andre ord immun mot ekstreme tolkninger.

Muslimer sier at jihadistene har misforstått det som står i Koranen om jihad. Men da vil jeg spørre:

Hvorfor åpenbarte Allah en Koran som er så lett å misforstå? Burde ikke Allah ha gjort som Buddha, nemlig å forfatte en bok som er 100% fri for vold, og som derfor ikke kan misforstås?

Burde ikke Profeten Muhammed ha gjort som den nyreligiøse Mari Perron, nemlig å skrive en bok som er helt 100% fri for voldelige vers?

Hvorfor anstrenger Allah seg for å bli misforstått av ekstremister? Hvorfor anstrengte Muhammed seg for å bli misforstått av ekstremister?

Når Allah åpenbarte en såpass tvetydig og diffus bok, så mener jeg det er Allah sin skyld at Koranen stadig vekk «misforstås» av jihadister, antisemitter, og hellige krigere.

Hvis en general kommer med en forvirrende beskjed om krig, og hæren angriper når den ikke skulle angripe, så blir generalen stilt for krigsrett, og dømt.

Burde ikke derfor hærsjefen Muhammed også bli stilt for krigsrett, fordi hans hær hele tiden angriper når den ikke skulle ha angrepet? Og burde ikke Allah også bli dømt, fordi han forfattet en bok som så lett kan «misforstås»?

Den som formidler et budskap, er ansvarlig for å ordlegge seg på en klar og tydelig måte for å unngå misforståelser. Siden Allah opptrådte såpass uansvarlig, og ordla seg på en veldig diffus måte, så burde Allah bli dømt i rettsalen.

Koranen er vanvittig diffus. Dogmet om utskiftning av vers (arabisk: Naskh) sier at tidlige åpenbaringer er skiftet ut med senere åpenbaringer. Men ingen vet helt sikker hvilke åpenbaringer som ble skiftet ut med hvilke. Og Hadith-litteraturen motsier ofte seg selv når det gjelder Naskh.

OPPFORDRINGER TIL FOLKEMORD I KORANEN

Disse versene viser hvordan Allah anstrengte seg for å bli «misforstått». 

De er egentlig oppfordinger til folkemord, men ifølge de kulturrelativistiske snillistene, er de selvfølgelig oppfordringer til pasifisme.

For erkepasifisten Allah har selvfølgelig aldri gjort en flue fortred. Hør på hva erkepasifisten Allah planlegger å gjøre mot de som ikke bøyer seg for han:

[8.39]: ...fight with them until there is no more persecution and religion should be only for Allah...

[2.193] And fight with them until there is no persecution, and religion should be only for Allah, but if they desist, then there should be no hostility except against the oppressors.

[2.194] The Sacred month for the sacred month and all sacred things are (under the law of) retaliation; whoever then acts aggressively against you, inflict injury on him according to the injury he has inflicted on you and be careful (of your duty) to Allah and know that Allah is with those who guard (against evil).

(9.5) So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

(9.29) Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Apostle have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.

(66.9)O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites, and be hard against them; and their abode is hell; and evil is the resort.

Her er en liste over Koranens oppfordringer til folkemord:

http://www.answering-islam.org/Quran/Themes/jihad_passages.html#Fulltext

Kommentar #12

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

Litt etymologi

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ikke tilfeldig skriver ordet debatt seg fra latinsk 'de-' og 'battere' (engelsk "battle"), altså hvor man uten unntak erkjenner den frie og åpne tenkning og hvor man aldri avgjør med hverken sverd eller annen makt.

Ifølge Yann de Caprona, Norsk etymologisk ordbok: [...] Av fransk débattre, hvis første betydning var "slå hardt" og "seinere diskutere livlig", som bygger på det forsterkende - + battre "slå" og seinere "kjempe", av seinlatin battuere "slå (gjentatte ganger), treske", av ukjent opprinnelse.

Kommentar #13

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Protestantiske land har lavest korrupsjon

Protestantiske vestlige land har lav korrupsjon, mener du vel?

Eller sagt på en annen måte; i sekulære demokratier- spesielt der det religiøse tankegodset har liten innvirkning på tenkning og politikk - finner man noen steder høy grad av protestantisme i den religiøse delen av befolkningen. Til dels er også andelen religiøse lav i slike stater.  

Protestantismens relativt lite autoritære karakter, kan sikkert gi stort rom for annet tankegods. 

Det må også påpekes at det ikke finnes mange stater med protestantisk overvekt, så vidt jeg kan se snakker vi om ca. 25. Av disse utmerker spesielt de 5 nordiske landene, Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island, seg særdeles positivt på korrupsjonsratingen. Andelen troende er også svært lav i denne regionen, relativt sett. 

I andre enden av dette utvalget finner vi også "protestantiske stater" som skårer svært dårlig på korrupsjon (i følge din egen kilde). Zimbabwe, Kongo, Sentralafrikanske Republikk, Papa Ny Guinea, Kenya, Malawi og Liberia, ser ikke ut til å få mye "drahjelp" av sin protestantisme. For øvrig er dette land der religiøsiteten betyr mer enn her hjemme. Like fullt florerer korrupsjonen.

Korrelasjonen mellom protestantisme og korrupsjon synes å være svært lav. Hvis man ser bort i fra Norden, er den omtrent null. 

Kommentar #14

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Islamofobi uten stereotypier

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
I andre enden av dette utvalget finner vi også "protestantiske stater" som skårer svært dårlig på korrupsjon (i følge din egen kilde). Zimbabwe, Kongo, Sentralafrikanske Republikk, Papa Ny Guinea, Kenya, Malawi og Liberia, ser ikke ut til å få mye "drahjelp" av sin protestantisme. For øvrig er dette land der religiøsiteten betyr mer enn her hjemme. Like fullt florerer korrupsjonen.

Det finnes to typer islamofobi:

DEN ENE TYPEN benytter i stor grad forfattere som Robert Spencer, Pamela Geller, David Yerushalmi, Geert Wilders etc. Disse folka har en del stereotype oppfatninger om arabere.

Tro det eller ei, til og med pro-israelske ADL har kritisert disse folka:

http://www.adl.org/civil-rights/discrimination/c/anti-muslim-bigotry.html?referrer=https://www.google.no/#.VrMm6tI19iw 

DEN ANDRE TYPEN benytter i stor grad forfattere som Richard Dawkins, Michel Onfray, Maryam Namazie, Sam Harris, Jørgen Sandemose, Christopher Hitchens etc.

Selv støtter jeg definitivt den andre typen. De kommer med krasse angrep på islam, men de unngår samtidig stereotype oppfatninger om arabere.

Jeg mener det er de stereotype oppfatninger om arabere som har skylda for at vi mislyktes i å beseire radikal islam. 
Kommentar #15

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Årsaken til at vi mislyktes i å beseire radikal Islam

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener det er de stereotype oppfatninger om arabere som har skylda for at vi mislyktes i å beseire radikal islam.

Det samme synspunkt fremmes i noen av historiker Marc Curtis, i boken "Secret Affairs: Britain' Collusion With Radical Islam"

http://www.amazon.co.uk/Secret-Affairs-Britains-Collusion-Radical/dp/1846687640 

(jeg er dog ikke alltid 100% enig med Curtis)

Boken handler om hvordan vestlige stater i flere tiår har støttet islamister, for eksempel i Afghanistan på 80-tallet, og Gulfstatene.

Når man har stereotype oppfatninger om Midtøsten, så blir det helt utenkelig at vestlige regjeringer skulle kunne støtte islamister. 

Dermed har høyrepopulister unngått å kritisere denne støtten, fordi de anså det som utenkelig at de såkalte "siviliserte" regjeringer i England og USA skulle kunne støtte islamister.

For at det såkalte "moralsk overlegne" Washington skulle kunne støtte islamister, er et ubehagelig "fremmedelement" som ikke passer inn sammen med høyrepopulistenes stereotype oppfatninger om arabere.

Det er mange årsaker til at vesten mislyktes i å beseire radikal islam, men årsaken Marc Curtis skriver om, er kanskje den aller viktigste?
Kommentar #16

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Det finnes to typer islamofobi:

Jeg forstår ikke helt hvordan kommentaren din adresserer noe av det jeg skrev i #13. Kan du utdype litt? 

Kommentar #17

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår ikke helt hvordan kommentaren din adresserer noe av det jeg skrev i #13. Kan du utdype litt?

Flinke, edruelige islamkritikere som Richard Dawkins, Sam Harris, Jørgen Sandemose, er istand til å forstå det du skriver om Protestantisme og korrupsjon i Papua Ny Guinea, Malawi etc.

Men skrullete gærninger som Robert Spencer, Pamela Geller etc insisterer på at Protestantisme er "sivilisert" og at andre religiøse tradisjoner er "usiviliserte". Derfor ville disse folka være uenige i dine svært interresante synspunkter om korrupsjon i enkelte afrikanske land

Kommentar #18

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Flinke, edruelige islamkritikere som Richard Dawkins, Sam Harris, Jørgen Sandemose, er istand til å forstå det du skriver om Protestantisme og korrupsjon i Papua Ny Guinea, Malawi etc. Men skrullete gærninger som Robert Spencer, Pamela Geller etc insisterer på at Protestantisme er

Vel, Sam Harris er vel en av de som ofte påpeker at forskjellige religiøse tradisjoner og ideologier representerer svært ulik risiko for det "siviliserte samfunn"

Ofte trekker han frem Jainisme, som et eksempel på en religion som i sin mest ekstreme og radikaliserte form, kun vil lede til ikke-vold. Han nyanserer også med hensyn til kristendom, der noen ideer representerer et problem, andre ikke. Islam anser han til å være den mest samfunnsnedbrytende og lidelsesfremmende av alle moderne religioner, særlig da i form av rendyrket jihadisme og islamisme, uten at han nedtoner problemet med den svært utbredte konservative typen. 

Så vidt jeg husker var Hitchens noe uenig i dette, uten at jeg minnes detaljene i disputten. 

Jeg er for øvrig helt enig med Harris. 

Begrepet "islamofobi" anser jeg for å være meningsløst uttrykk. 

Kommentar #19

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Årsak

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Protestantiske vestlige land har lav korrupsjon, mener du vel?

Eller sagt på en annen måte; i sekulære demokratier- spesielt der det religiøse tankegodset har liten innvirkning på tenkning og politikk - finner man noen steder høy grad av protestantisme i den religiøse delen av befolkningen. Til dels er også andelen religiøse lav i slike stater.

Protestantismens relativt lite autoritære karakter, kan sikkert gi stort rom for annet tankegods.

Det må også påpekes at det ikke finnes mange stater med protestantisk overvekt, så vidt jeg kan se snakker vi om ca. 25. Av disse utmerker spesielt de 5 nordiske landene, Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island, seg særdeles positivt på korrupsjonsratingen. Andelen troende er også svært lav i denne regionen, relativt sett.

I andre enden av dette utvalget finner vi også "protestantiske stater" som skårer svært dårlig på korrupsjon (i følge din egen kilde). Zimbabwe, Kongo, Sentralafrikanske Republikk, Papa Ny Guinea, Kenya, Malawi og Liberia, ser ikke ut til å få mye "drahjelp" av sin protestantisme. For øvrig er dette land der religiøsiteten betyr mer enn her hjemme. Like fullt florerer korrupsjonen.

Korrelasjonen mellom protestantisme og korrupsjon synes å være svært lav. Hvis man ser bort i fra Norden, er den omtrent null.

Jeg anbefaler at du leser Lawerence E. Harrison sine bøker. De er også flere Asiatiske kulturer som har gjort det svært bra. Protestantisme spilte en viktig rolle i å utvikle den moderne verden. Dette har dype røtter i teologien som igjen påvirker kulturen. Den yngre generasjonen er den første generasjonen som er fullt sekularisert. Det var ikke vi som bygget landet. Det er feil å ta æren for noe våre foreldre og besteforeldre har bygget. Om korrupsjonen forblir lav de neste tre generasjonene så har du rett. Men det er for tidlig å si ennå.

Angående Afrika så må jeg igjen si at du bør lese Harrison. Det er av stor betydning hvilken type protestantisme som blir praktisert. Mange Afrikanske land er kanskje kristne i teorien, men har ofte helt andre praksiser. Harrison tar også for seg andre minoriter og forklarer hvordan deres virkelighetsforståelse gjør at de ofte gjør det bra.

Jeg regner med å skrive mer om dette i en annen post. I dette tilfellet så var det relevant med hensyn til det Haug skrev. Mye av problemene med Islam ligger i deres virkelighetsforståelse som igjen påvirker kulturen. Dette gjør at landene ofte er underutviklet.

Kommentar #20

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg er helt enig i at vi bør unngå stereotype oppfatninger om arabare. Dette er grunnen til at jeg alltid snakker om Islam som religion/livssyn basert på orginal kildene. Det som er av betydning er om mennesker handler konsekvent utifra deres livssyn. 

For å svare kort på min kommentar om Protestantismen. Her har du noen få av Harrison sin liste for High Culture Capital:

Livssyn:

1. Religion: Nurtures rationality, achievement, promotes material pursuit. Focused on this world. Pragmatism. 

2. Destiny: I can influence my destiny for the better. No fatalism.

3. Time orientation: Future focus promotes planning, punctuality, deferred gratification. 

4. Wealth: Product of human creativity, expandable positive sum. 

5. Knowledge: verifiable, facts matters. 

Jødedommen og Protestantismen i motsetning til blant annet Islam fokuserer på denne verden, er ikke fatalistisk, er tidsorientert, ser på velstand som menneskelig kreativitet, og legger vekt på fakta. I den Islamske verden finner omtrent presist det motsatte nettopp fordi Islam fremmer en helt annen virkelighetsforståelse. 

Afrikanske land er ofte like mye påvirket av naturreligioner og shamaner som de er av protestantisme. Lawerence E. Harrison, David Landes og flere legger vekt på at en faktisk må ha et livssyn og en kultur som tenker korrekt med hensyn hvordan virkeligheten faktisk er. Å være protestant betyr lite, men å tenke konsekvent med hensyn til det protestantiske livssynet betyr mye. Landene er kanskje kristent i navnet, men de har utvilsomt ikke en kultur som er konsekvent med dette livssynet som gir en bærekraftig kultur.

Det skal også sies at de protestantismen produserte har også blitt adoptert av land med en kultur som er mest påvirket av Confucius. Land som Taiwan, Japan, Singapore har produsert veldig gode samfunn som fungerer veldig bra.

Men la oss prøve å fokusere på Islam som var emnet i denne posten. Haug er inne på noe svært viktig. Islam har produsert noen av historiens verste samfunn. Disse problemene har dype røtter i Islamsk teologi. Kanskje vi burde fokusere på hvordan vi løse problemene med hensyn til ulike kulturer som møtes med økt innvandring.

De to største problemene med Islams møte med Vesten slik jeg forstår det er:

1. Islam har en manglende respekt for ytringsfrihet. Ytringsfrihet eksisterer knapt i et eneste Islamsk land. Dette går tilbake til profeten som ikke godtok at noen kritiserte han. 

2. Islam skiller ikke mellom sekulær, og religiøs, stat og kirke. Dette skillet er ekstremt viktig av flere ulike grunner. Islam er et helt system som påvirker hele samfunnet. Religøs og politisk makt er i en institusjon. Dette gjør at en garantert får maktmisbruk. 

3. Et tredje problem er den Islamske fatalismen. En kan ikke forandre fremtiden men er bundet av Inshalla. Alt som skjer både godt og ondt er et direkte resultat av Allahs vilje. Dette er som et slags Islamsk kaste system. Østelig tenkning har mange likhetstrekk der skjebnen er styrt av stjerner og gudinner. Selv er en ikke ansvarlig og har heller ikke mulig til å forbedre og forandre sin situasjon til det bedre. Både godt og ondt er et direkte resultat av Allahs vilje. En er bundet uten uten mulighet til å forandre sin situasjon til det bedre. Min oppfatning er at denne fatalismen er enormt desktruktiv. Kanskje en av hovedgrunnene til at Midtøsten er slik den er.

Kommentar #21

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Protestantisme spilte en viktig rolle i å utvikle den moderne verden. Dette har dype røtter i teologien som igjen påvirker kulturen.

Ja du sier så, men ingen forklaring eller konkrete eksempler blir presentert. 

Personlig ville jeg heller pekt på fremveksten av parlamentarismen og det liberale demokratiet som grunnpillarene i et godt samfunn, hvilket også synes å være et gjennomgående fellestrekk for de aller fleste stater som skårer godt på korrupsjonsratingen. 

Så er det også slik at det finnes god kunnskap om hva som motvirker korrupsjon. Jeg har aldri hørt at protestantisme har blitt nevnt i den sammenheng...

Kommentar #22

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Jainisme, Buddhistisk Pasifisme og Jihad

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Vel, Sam Harris er vel en av de som ofte påpeker at forskjellige religiøse tradisjoner og ideologier representerer svært ulik risiko for det "siviliserte samfunn".

Ofte trekker han frem Jainisme, som et eksempel på en religion som i sin mest ekstreme og radikaliserte form, kun vil lede til ikke-vold. Han nyanserer også med hensyn til kristendom, der noen ideer representerer et problem, andre ikke. Islam anser han til å være den mest samfunnsnedbrytende og lidelsesfremmende av alle moderne religioner, særlig da i form av rendyrket jihadisme og islamisme, uten at han nedtoner problemet med den svært utbredte konservative typen.

Godt sagt Kvangarsnes!

Det Sam Harris skriver om Jainismen minner jo mye om det jeg skrev i kommentar #11:

"Jeg har lest en del hellige bøker: Bhagavadgita, Koranen, Bibelen, Talmud,

De mest pasifistiske bøker jeg har lest er Dhammapada (Buddhismens hovedtekst), samiske Noaidier, samt mer eller mindre nyreligiøs pasifisme.Gode eksempler på det siste er Mari Perrons «A Course of Love» og bøker av Sri Sri Ravi Shankar.

Det finnes ikke et eneste voldelig vers i denne litteraturen. Denne litteraturen er med andre ord immun mot ekstreme tolkninger.

Muslimer sier at jihadistene har misforstått det som står i Koranen om jihad. Men da vil jeg spørre:

Hvorfor åpenbarte Allah en Koran som er så lett å misforstå? Burde ikke Allah ha gjort som Buddha, nemlig å forfatte en bok som er 100% fri for vold, og som derfor ikke kan misforstås?"
Kommentar #23

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor åpenbarte Allah en Koran som er så lett å misforstå? Burde ikke Allah ha gjort som Buddha, nemlig å forfatte en bok som er 100% fri for vold, og som derfor ikke kan misforstås?

Fordi den er skrevet av et genialt maktmenneske, som visste å fri til analfabetene og spe på  nok av den urgamle kulturen slik at troen  ikke ble ny og fremmed, men tvert  mot ble spiselig for massene, og ga legitimitet til fortsatt undertrykking av kvinner, til pedofili, og rett til skattlegging, evt. drap av ikke-troende.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere