Odd Anders With

54

Flytt hjem, KrF

KrF flytta på hybel på vestkanten ved siste valg. Man ville ta ansvar og minske omkostningene ved et blå-blått skifte. Det er på tide å flytte hjem til sentrum.

Publisert: 28. jan 2016

Hybel er for de fleste av oss et midlertidig sted. Man har gjerne ambisjoner om noe bedre, gjerne bedre kontakt med egne røtter og trivselsenergi. H/Frp-regjeringen har nå synliggjort hvilke muligheter og ikke minst begrensninger som ligger i samarbeidsavtalen med KrF og Venstre.

«Være seg selv nok-ideologi», undergraving av alkoholpolitikken, kommersielt press på søndagen, religiøs polarisering i stedet for dialog, flyktningpolitikk med problematisering av godhet og trusler om å storme kirkeasyl.

Dette representerer avstand i grunnholdninger og verdivalg. Hadde KrF ikke hatt så dyktige ledere, hadde situasjonen vært mye verre. Ambisjonene bør være større enn å minske smertene og hastigheten på en gal kurs.

Det har aldri vært et mål for sentrum å styrke toblokktenkning. Men praksis skurrer litt. Dagens viktigste skille går mellom dem som vil slåss for menneskeverd, likeverd og forvalteransvar – og dem som ser behovs-trengende eller godhet som en trussel mot egne behov og tror de har eiendomsretten til jordas ressurser.

Det er i dette landskapet at sentrum har mye ugjort, og hvor dagens konstellasjon bedøver og disiplinerer ambisjonene. Derfor er jeg også enig i Svein Helgesens analyse og råd i Vårt Land sist lørdag om en snekring av en samarbeidstrategi for sentrum. Dette må innebære bygging av tillit gjennom både kommunikasjon og felles merknader i Stortinget. Avtalen med H/Frp og V hindrer ikke dette, selv om det utfordrer regjeringspartiene.

Frykten for KrF-oppslutningen, om partiet ikke på ny garanterer for en «borgelig regjering», er historisk sett uten grunnlag. De to Bondevik-regjeringene viste i så måte helt ulik effekt til fordel for sentrums-­regjeringen.

Noen mener likevel at KrF har større troverdighet som et «borgerlig samarbeidsparti» enn som et blokkuavhengig sentrumsparti. Det kan man forstå, så lenge man nasjonalt ikke har våget å snakke realistisk om et samarbeid som også inkluderer Ap.

Lokalt har man imidlertid gode erfaringer med dette. Nasjonalt har Høyre kunnet glede seg over at de ikke ble straffet ved å ta med Frp i regjering i stedet for KrF og Venstre. Tvert imot fikk de en disiplinerende samarbeidsavtale. Dette må ikke skje igjen.

Realismen i et tyngre og mer samlet sentrum, og regjeringsdeltakelse, ligger ikke i avisenes lederspalter eller kommentarfeltene. Realismen vokser med viljen hos sentrums-­aktørene.

Først publisert i Vårt Land 28.01.2016

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det ligger i korta.

Publisert nesten 6 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Noen mener likevel at KrF har større troverdighet som et «borgerlig samarbeidsparti» enn som et blokkuavhengig sentrumsparti. Det kan man forstå, så lenge man nasjonalt ikke har våget å snakke realistisk om et samarbeid som også inkluderer Ap.

Lokalt har man imidlertid gode erfaringer med dette. Nasjonalt har Høyre kunnet glede seg over at de ikke ble straffet ved å ta med Frp i regjering i stedet for KrF og Venstre. Tvert imot fikk de en disiplinerende samarbeidsavtale. Dette må ikke skje igjen.

With er en av de Krf-politikerne som har bidratt til å nærme seg Ap.

Han sier det nesten rett ut her også,at Ap kan være noe å satse på.

Håpløst og ubegripelig spør du meg. 

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Lokalt har man imidlertid gode erfaringer med dette. Nasjonalt har Høyre kunnet glede seg over at de ikke ble straffet ved å ta med Frp i regjering i stedet for KrF og Venstre. Tvert imot fikk de en disiplinerende samarbeidsavtale. Dette må ikke skje igjen.

Bak dette ligger Withs søken hjem til en kristen del av AP. I Trondheim lot Krf seg innlemme i en koalisjon som er så stor at den fjerner alle muligheter til en effektiv opposisjon. I dag er det Adresseavisen som utgjør opposisjonen i Trondheim bystyre. Bare to partier i Bystyret står utenfor og de har ikke kraft til å fremme en alternativ politikk på egen hånd. Om With har omsorg for demokratiet sender han Krf ut av denne alliansen som spenner fra Venstre til Raut. 

Sentrum finnes ikke der hvor With leter. Hans hybelprosjekt kan lede Krf til å bo under broene mellom øst- og vestkant. Noe egentlig hjem kan det ikke bli. Siden Krf hadde sine velmaktsdager i det man definerte som en mellomting mellom Høyre og AP, er det klart dette står for ham som paradise lost. Ny velmakt kan komme ved å snekre et partiprogram som har plukket litt av hvert fra andre, eller på en mer grunnfestet måte om man tar en diskusjon om hva man vil og hvorfor, for så å lage et program etter eget hjerte. Konsensus er stor i Norge, så det skal litt til for å skille seg ut. Alle får om vi bare prioriterer godt nok og er tålmodige. Vi har det så bra at det skal godt gjøres å drive et opposisjonsparti innen regjeringskoalisjonen uten å virke troløs. Troløshet skal ha vært en dyd for Krf, men som vi vet kan selv den beste falle i fristelse. 

Hvis man ønsker å være et alternativ til Frp ved å klenge seg på AP er for så vidt det greit. Begge sider kan trenge alle de stemmer man kan legge hånd på. For tiden ser det ut til at det er litt andre saker enn Krfs som er i vinden. Jeg vil tro at Krf har lite i å hente på å følge AP og Frp i sporet av asylforliket. Da må man ut i åpent lende og lage noe eget. Krf sitter i klemmen med å lete etter sin egen identitet, og With bærer igjen ved til det bålet. 

Det er bare en stemme til Høyre som vil garantere en konsekvent konservativ politikk over lang tid. Den beste måten Krf kan profitere på dette er å inngå et så tett samarbeide som mulig med Høyre, og kanskje i løpet av en stortingsperiodes tid bestemme seg for at det er best for Krf å slå seg sammen med Høyre, og slik skyve With hjem til hans AP. 

Kommentar #3

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Hjemme best

Publisert nesten 6 år siden

Hei, Njål!

Om man forutsetter at det bare er to blokkalternativ, og om det ikke betyr så mye om Frp er med på lasset i et "borgelig samarbeid", ja, da er ditt innlegg på mange måter logisk.

For orden skyld: I Trondheim er ikke Rødt med i noen politisk plattform-avtale. Jeg var selv forhandlingsleder begge gangene - og så ikke rødt.. Rødt er både formelt og i sin natur og tradisjon et opposisjonsparti. Så opposisjon er det på begge sider i Trondheim. Styrken i den opposisjon handler om hvilken styrke de er gitt i valg, og hvor flink de er til å utnytte denne oppslutningen. Og det er heldigvis både intern og offentlig debatt i flertallskonstellasjonen. Det betyr ikke at jeg ikke forstår ditt poeng.

(Jeg sitter ikke idag i bystyret, men synes det gjøres en meget god jobb der.)

Mitt budskap i artikkelen er altså at hjemme er best, og hjemme for KrF er i sentrum. Det er latterliggjort før, og så fikk vi likevel tre sentrumsregjeringer. Det ble bra for Norge og bra for KrF sin oppslutning. Det ligger forøvrig i sentrums politiske natur og dilemma at erkjennelsen av å være et sentrumsparti, må følges med åpenhet for samarbeid begge sider - med tyngdepunkt i sentrum. At ikke alle vil oss vel, kan ingen håpe på når man sloss om verdier.

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Mitt budskap i artikkelen er altså at hjemme er best, og hjemme for KrF er i sentrum. Det er latterliggjort før, og så fikk vi likevel tre sentrumsregjeringer. Det ble bra for Norge og bra for KrF sin oppslutning. Det ligger forøvrig i sentrums politiske natur og dilemma at erkjennelsen av å være et sentrumsparti, må følges med åpenhet for samarbeid begge sider - med tyngdepunkt i sentrum. At ikke alle vil oss vel, kan ingen håpe på når man sloss om verdier.

Du forutsetter at det finnes et sentrum som jeg ikke ser eller underkjenner. For meg er sentrum Krf, Sp og tildels Venstre som usurpatorer på de store partiene. Deres makt ligger i hva de kan suge ut av de større partiene. Dette er naturligvis ingen selvstendig kraft. Bare Venstre av disse tre har en selvstendig linje og dypere ideologi. SP løper etter smørprisen, Krf etter hva som sanker flest velgere i øyeblikket blandt de ulike kristne partiene. Kristenpopulisme? Mulig. Velgerne stemmer ikke på slike alternativer men styringsdyktige flertallsmuligheter. Derfor ble det også et flertall for koalisjonen din i Trondheim. 

Naturligvis foregår det diskusjoner internt i denne koalisjonen. Det gjorde det også i totalitære partier i gamle dager, men kanskje innen visse marginer. Når fem-seks partier forener seg må det bli en viss spennvidde og debatt. Det er Høyre/Frp's egen feil at de ikke når frem i politikken. De mangler politikerne som kan fremme bredere standpunkter. Samtidig er det også vanskelig med bare 1/3 av Bystyret bak seg. 

Jeg tok sikkert feil på Rødt, men samtidig har de gitt sin tilslutning til koalisjonen og virker ikke være dramatisk opposisjonelle til denne. 

Nå som det stunder til programarbeide og valg av nye kandidater har du sikkert rik anledning til å påvirke internt for å få den konstellasjon du ønsker. Da slipper du å falle partilinjen i ryggen i et parti som mest av alt trenger samling om dagens politikk som bør ligge fast inntil man har en ny politikk og nye representanter. Jeg vil tro at om Krf har en ideologisk forankring er den til høyre, og jeg vet at du ikke vil være fornøyd med den. Partiene har snakket bedre sammen i det andre året av regjeringstiden enn i det første. Jeg vil tro at Krf har oppnådd ca det maksimale av hva som har vært mulig, og at det ikke vil være bedre i APs favn med mindre man vedkjenner seg en grunnleggende sosialistisk åre. Det er ikke det Krf er kjent for å ha. Politikk er ikke bare pragmatisme men også substans.

Kommentar #5

Kristian Helland

1 innlegg  1 kommentarer

"Huset" er ombygd!

Publisert nesten 6 år siden

Svein Helgesen og Odd Anders With har i senere tid hatt to interessane innlegg om KrFs plassering i norsk politikk. Jeg deler gjerne drømmen og visjonen om KrF som en viktig del av Sentrumspartiene.
Men det er likevel en stor utfordring knyttet til Odd Anders Withs innlegg «Flytt hjem, KrF». For siden Sentrumskameratene utgjorde et viktig tyngdepunkt i norsk politikk, er «hjemmet» blitt ombygd. Partiet Venstre med sin liberale utvikling, er ikke til å kjenne igjen. Hadde enda «hjemmet» bare vært ommøblert, kunne vi endre litt på møbleringen og flytte inn igjen. Men «hjemmet» er faktisk ombygd og det lar seg neppe gjøre å endre den ombygde delen av huset.
Jeg har aldri ønsket meg KrF som en del av en regjering sammen med FrP, og det kan nok argumenteres med at avstanden til Venstre er mindre. Men de liberale kreftene i Venstre sterke, og i viktige politiske spørsmål står disse to partiene langt fra hverandre.

Slik utviklingen har vært i norsk politikk, vil mange av oss mene at avstanden mellom KrF og alle andre partier har økt i viktige verdispørsmål. Ethvert regjeringssamarbeid vil være en betydelig utfordring for KrF. Derfor må det vurderes nøye om det ommøblerte Sentrumshuset fremdeles vil være et godt hjem for partiet. Det er en av de viktige debattene KrF må ta fram mot kommende Stortingsvalg.

Kristian Helland
Leder av Seniorutvalget i KrF

Kommentar #6

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Dristig?

Publisert nesten 6 år siden

Det er dristig å uttale seg om et annets partis ideologi når du i samme innlegget ikke anerkjenner at det har noen.

Du skriver mye rart om sentrum og KrF, men jeg kjenner ikke behov for å kommentere din harselas med partier du ikke liker. Jeg gjør imidlertid gjerne Rødt den tjeneste å dementere enda en feil om dem:

Ja, du tok feil om at Rødt var en del av den politiske flertallskoalisjonen i Trondheim. Så skriver du etter at feilen er påtalt, at "de har gitt sin tilslutning til koalisjonen". Det er også feil. Hadde de lest det, ville de sett rødt.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kristian Helland. Gå til den siterte teksten.
Jeg har aldri ønsket meg KrF som en del av en regjering sammen med FrP, og det kan nok argumenteres med at avstanden til Venstre er mindre. Men de liberale kreftene i Venstre sterke, og i viktige politiske spørsmål står disse to partiene langt fra hverandre.

Hvis du ønsker å unngå en regjering med Frp blir løsningen for deg å arbeide beinhardt for et alternativ som består av Krf, V og Høyre. 

Jeg har et spørsmål eller to i forbindelse med prosessene i Krf. I hvilken grad foregår programarbeidet på fri og uavhengig basis med opprinnelse i Krfs egne idéer? Skuler man mye til hva andre mener og hva som kan gi best mulig effekt på meningsmålingene. Kåre Kristiansen gjorde dette, men vedvarer praksisen?

Kommentar #8

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Tenke og arbeid

Publisert nesten 6 år siden

Hei, Kristian!

Ja, jeg kjenner meg igjen i mye av din omtale av Venstre. Så tenker jeg tre ting samtidig, selv om jeg er mann:

Dersom vi ikke liker todelingen i norsk politikk, må vi ikke støtte det i praksis, i hvert fall ikke over lang tid. Vi må se på erferinger med tre sentrumsregjeringer. Vi må se på hvordan vilje spiller en rolle. Og vi må se hva konkrete handlinger kan utløse.

Samarbeidspartnere som har vært i det politiske nabolaget har de laveste gjerder. Erfaringer fra tidligere regjeringssamarbeid er at også V viser respekt og ikke provoserer for mye på "våre" områder. V sammen med H og Frp (som til og med har flertall) utgjør noe helt annet (jfr ruspolitikk og søndagsåpent) enn et V i regjering med oss. Om det også gjelder fremtiden, kan vi være litt usikker på begge to. Det vil avsløres underveis eller i bakkant, ikke i forkant av en eventuell prosess.

Så kan vi prøve da, etter en åpen debatt. Det var jo gøy da media med et selvsikkert VG i spissen tok feil da Bondevik I og sentrumsregjeringen ble en realitet, tross "ekspertenes" definerte mulighetsrom. Dagens politiske møbelering avgjør ikke mulighetene for en ny sentrumspolitisk plattform. Møbler flyttes lettere enn hus. Realismen av avhengig av vilje og handlinger, bygging av samarbeidskultur gjennom felles merknader osv og til slutt forhandlinger. Dette kjenner du. 

Det er ikke så få som føler partiet er litt på bortebane nå, når vi gir Frp så stort gjennomslag og får folk - også på denne debatt-tråden - til å glemme at sentrum har reist seg før som motkrefter til harselas og forhåndsdømming av media og "eksperter".

Gode ønsker for deg og seniorarbeidet!

Kommentar #9

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Sluttkommentar til Njål

Publisert nesten 6 år siden

1. Den som har fulgt med, vet at Høyre utelukket sentrumspartienes inntreden i regjering ved å velge Frp. Slike spagater slår drepende sprekker. Jeg tror ikke de så/ser konsekvensene av dette fremover.

2. Du sier du har noen spørsmål, Njål. Jeg står ikke i noen posisjon som gjør at jeg kan svare på vegne av KrF. Men jeg er god nok til å lese forskjellen på spørsmål og mer eller mindre underholdende insinuasjoner.

Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Ok. Siden debatten er over for din del With er det hensiktsløst også for meg å gå videre. Jeg har vært i clinch med dine partifeller på gateplan og fra de opplevelsene vet jeg at det er lavt under taket og en grense for det demokratiske sinnelag mht debatt og motstridende standpunkter selv i en valgkamp. 

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja,vi ser det.

Publisert nesten 6 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Men jeg er god nok til å lese forskjellen på spørsmål og mer eller mindre underholdende insinuasjoner.

Du akter ikke en gang å kommentere kommentarer du ikke liker.

Arroganse kler politikere dårlig. 

Kommentar #12

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Håpløst?

Publisert nesten 6 år siden

Men, Runa da. Du har selv skrevet tre korte linjer, hvor en tredjedel er at det jeg skriver er håpløst og ubegripelig. Jeg har skrevet en artikkel og mange oppfølginger på temaet. Kan ikke se at du argumenterer med en eneste setning. Jeg har ikke karakterisert deg, men setter altså pris på en politisk debatt, ikke personlige stemplinger. Om du bidrar med argumentasjon, skal jeg gjerne kommentere det.

Og det du viser til i sitatet er altså en forklaring på at jeg kommenterer det som er politikk, ikke harselas. Og det bør alle være glade for.

med vennlig hilsen

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
2. Du sier du har noen spørsmål, Njål. Jeg står ikke i noen posisjon som gjør at jeg kan svare på vegne av KrF. Men jeg er god nok til å lese forskjellen på spørsmål og mer eller mindre underholdende insinuasjoner.

Jeg regner med at det du kaller insinuasjoner er henvisninger til det du har fremmet i tidligere debatter om din forkjærlighet for et samarbeide mellom AP og Krf, og at jeg har bedt deg roe ned den ytre debatten fordi jeg mener at Hareide har nok å stri med om han ikke skal være nødt til å kjempe stadige omkamper for å beholde sin posisjon når dere er midt i en periode hvor politikken er fastlagt. 

Nå går det mot en ny periode og kortene kan legges på nytt. Da passer det med en intern debatt om kursen videre før man går ut og markedsfører sitt syn. Jeg kjenner ikke til om den interne debatten allerede har funnet sted. Det er fortsatt min oppfatning at du legger hindringer i veien for Hareides arbeide ved å forsøke å velte ham av tronen for at du skal få lov å føre Krf "hjem" til AP, dvs et sted hvor partiet aldri har vært hjemme. Du om det. Hvis du vil gjøre sekten enda mindre vil intet glede meg mer. Ett parti mindre å ta hensyn til i kommende stortingsperiode. Ikke Høyres problem. Jeg håper bare dere blir så grundig satt på plass at dere kan vinke farvel til sperregrensen. Og nei, det vanker ingen premie for å gjette fra hvilken side jeg vil like at du vinker. 

Sånn, nå er det ikke insinuasjoner lenger men rene ord for pengene. 

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er mange som følger med With.

Publisert nesten 6 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
1. Den som har fulgt med, vet at Høyre utelukket sentrumspartienes inntreden i regjering ved å velge Frp. Slike spagater slår drepende sprekker. Jeg tror ikke de så/ser konsekvensene av dette fremover.

Det var ikke opplagt at Krf ikke gikk inn i regjeringen på grunn av Frp.

Det ble først klart etter valget...etter at gamle Krfere hadde presset Hareide til å la være.

Dette på gunn av Bondeviks og andres forakt for Frp.

Men ikke større forakt enn at han brukte Frp-stemmene for å komme til makta to ganger.Da var Frp-velgerne gode å ha.

Nå som SV ikke lenger vil leke med AP,vil nok flørtingen tilta mellom Krf og Ap dessverre.

Men om Krf tror de vil oppnå mer Krf-politikk sammen med grønne drømmere og abortens mødre og fedre,så tror de skammelig feil.

Men de har jo også klimareligionen å bruke når den har tatt plassen til kristendommen blant Krfs politikere.... 

Kommentar #15

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Respekt for avstanden

Publisert nesten 6 år siden
Hei igjen, Rune Du har rett i at samarbeidskonstellasjonen var formelt avklart rett etter valget. Men de fleste som kjenner KrF visste lenge før at det var umulig. Det optimale av relasjon var en samarbeidsavtale, og selv dette har ført til slitasje og nullvekst for partiet. Hvorfor var ikke et regjeringssamarbeid mulig? På grunn av politisk avstand og store kulturforskjeller. Ikke var det dette regjeringsalternativ landsstyret tok høyde for i sine formuleringer. Det var den tidligere Samarbidsregjeringen med KrF, H og V. Ikke hadde man noen vedtak om å være sammen med Frp i andre KrF-organer. Ikke hadde lederskapet sagt at dette var mulig på forhånd, og ikke har det noen gang vært flertall for slike løsninger i de mange partiundersøkelser som er gjort i medlemsmassen om regjeringspreferanse opp gjennom årene. Selv sa jeg både før og i valgkampen at dette var en umulighet på grunn av avstanden. Jeg kjenner til hva som ble sagt i de interne fora da vi drøftet å bli med H og V i samarbeidsregjeringen. Det var tvil i partiets ledende organer om det var riktig å gå inn i regjering igjen. Media sa da at Bondevik var ivrig etter å bli statsminister da. Det er usant. Han ble etter en del frem og tilbake overtalt av landsstyret og stortingsgruppen, etter at H hadde gitt signaler om at dette var mulig. Det er å vise respekt for de store forskjellene at KrF ikke kan sitte i en regjering med Frp, hvor en er avhengig av enighet og felles politikk hver dag.
Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja.

Publisert nesten 6 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
. Det er å vise respekt for de store forskjellene at KrF ikke kan sitte i en regjering med Frp, hvor en er avhengig av enighet og felles politikk hver dag.

Jeg kan jo si at jeg har vært medlem av Krf i ca.25 år fram til Svarstad Haugland og Bondevik innrømte at de hadde tanker om AP-samarbeid.
Da var det tvert slutt.

Hadde KrF fulgt Kristiansens linje den gang,ville Krf gått riktig vei og oppnådd mye mer bra politikk enn det de har gjort.
Jeg syns Krf har blitt tannløse.Og det er et tankekors når Frp viser større troskap til norsk kultur og f.eks Israel enn Krf.

Innvandringspolitikken,bistand og klimapolitikken er tre klare grunner til at deres politikk er uaktuellt for meg.

Og jeg kjenner utrolig mange som tenker som meg. 

Kommentar #17

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Krf stoler mer på Staten enn på Gud?

Publisert nesten 6 år siden

En god del av Krf hører med til venstresida og nå vil partiet samarbeide med Dna, partiet som er utgått fra det kommunistiske partiet.

Hvordan kan dere samarbeide med et parti som har forårsaket over 500 000 aborter siden abortloven kom? I USA er det drept 60 mill. fostre siden 1953.

Hvordan kan en kristen erstatte Gud med Staten?

Jeg tror du må lese deg opp i hvilket opphav du har nemlig kommunismen. Les Jonas Stava glimrende innlegg her om Kommunismens drap eller Sannheten om Nazisemen og kommunismen.

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Så vet vi plutselig at Withs utspill var et forsøk på å påvirke Krfs Landsstyre som har møttes i helgen. Dette ble en interessant helg i og med at SV allerede på fredag kunngjorde at de ikke ville danne grunnlag for AP helt uten videre i neste periode. SVs valg er naturlig for de må gjøre hva som helst for å komme på offensiven og da er ingen sak hellig så lenge det finnes usnudde stener. Vi får se om Lysbakken og Valen har det i seg. Dette blir manndomsprøven for dem begge, å løfte SV ut av dødsskyggens dal . Det er sundt for demokratiet om det finnes et alternativ til venstre for AP, bare det ikke får makt!:-)

Krf forventes å holde avtalen med regjeringspartiene og Venstre ut perioden. With ønsker at partiet skal "komme hjem", dvs i denne sammenheng dra til et sted nærmere AP hvor det neppe har noe hjem. APs Giske takket og bukket både til høyre og venstre i helgen. For drevne hestehandlere ble det plutselig invitert til markedsdag. Men hjem? Nei, som tidligere nevnt er det tvilsomt at Krf finner noe hjem hos AP som de har kritisert for sitt religonssyn og behandlingen av kirken og livssynssaker i alle år. Det er vanskelig å se hva ekteskapet kan tuftes på.

Hvis det er ett fellestrekk i politikken er det at alle partier som forsøker å være noe de ikke er taper velgere. De blir usikre til den grad at trofastheten forvitrer. Hareide lovet i det minste å si fra på forhånd og i god tid om hvor kjærligheten skulle rettes. Et viktig spørsmål er om det kan bli med Hareide som formann Krf skal flirte til venstre. Kan han gjøre det med hvem som helst? Mulig det må komme en ledelse som er villig til endring i så fall. Krf har ikke godt om velgere og slett ingen og miste.

For de som ønsker en regjering som fører konservativ politikk utkrystalliserer det seg bare ett alternativ. Vil man ha konservativ politikk må man stemme på det eneste konservative partiet i Norge, Høyre. Velgerne stemmer på regjeringsdyktige alternativer og for øyeblikket finnes de fleste borgerlige velgerne i aksen Høyre-Frp. Krfs flirt med AP kan koste de borgerlige flertallet. Ledelsen i Trondheim Krf har sagt at de foretrekker en regjering uten Frp selv om dette blir en svak regjering som søker flertall fra sak til sak. Dette kan være godt for hestehandlerne, men velgerne vil ha stø kurs og stabilitet i statsstyret. Det er en aversjon mot at småpartier omkring sperregrensen får influere politikken for mye. Mange oppfatter det som udemokratisk at slike små partier fra sak til sak i en uendelig krangel holder velgerne som gisler for å få til markeringer som kan tjene dem på meningsmålingene. Her er With på kollisjonskurs med velgerne til fordel for egeninteressen. Selv en AP-regjering vil oppleve den daglige kampen som slitasje. Det var det som tok livet av Stoltenbergs siste.

En stemme til Høyre er det eneste som er en sikker stemme til fortsatt borgelig styre. Skal dette skje på tross av Withs spill må riktig mange følge parolen slik at et vaklende Krf uskadeliggjøres. 

Kommentar #19

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Sentrum er vel dødt?

Publisert nesten 6 år siden

På de siste meningsmålingene ligger de tre sentrumspartiene på ca. 14 % til sammen. Men Venstre ligger under sperregrensen, og KrF ligger bare 0,6 % over sperregrensen, mens Sp ligger hele 1,6 % over sperregrensen. Hvordan dette skal vokse til noe bærekraftig fram til valget er mer enn jeg skjønner. Jeg tror heller at folk gir stemmene sine til de store partiene i stedet for utpresningspartiene som gjør det vanskelig å føre en helhetlig politikk. Derfor er det en fare for at en eller flere av disse kommer under sperregrensen til stortingsvalget, og da er sentrum i praksis dødt. Det kan jo være at Hareide og de andre sentrumslederne har noen trumf i ermet, men da må de nok få de fram snart.

Når det gjelder samarbeid, ser jeg ikke at Venstre skal være så mye bedre enn Høyre/FrP. De er veldig liberale på mange av de punktene With ramser opp. Det virker som om flyktninger og bistand er hovedsakene til KrF, og der er det nok en viss enighet i sentrum. Men dette er neppe vinnersaker blant velgerne. Politikerne blir tross alt valgt for å styre dette landet, ikke for å gå FN i næringen.

Kommentar #20

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror heller at folk gir stemmene sine til de store partiene i stedet for utpresningspartiene som gjør det vanskelig å føre en helhetlig politikk.

Ja, dette har du helt rett i. Rett som det er kommer det protester når småpartiene har klart å presse seg til en kjøttbit. Det er derfor jeg sier at velgerne stemmer på styringsdyktige alternativer. Det er bare når alternativene er så uklare at det kan være et rom for det såkallte sentrum for å utøve en maktfaktor med en viss rett. 

Når jeg tenker på alle de gangene Krf har jamret seg over det kalde AP virker det rart at With ønsker samarbeide den veien. Det burde være enkelt for ham å lage et regnestykke over hvem som har gitt Krf størst gjennomslag. Historisk sett må det nødvendigvis ligge til høyre. Jeg tipper at det er egen makt som her er svaret. Krfs lille gruppe i Trondheim Bystyre fikk litt makt gjennom å delta i storkoalisjonen som kveler kommunedemokratiet langt på vei. Spørsmålet blir om hva som gavner den enkelte mer enn kommunen eller samfunnet som helhet. With kan sikkert tenke seg å sitte som formann i en vippeposisjon, som leder for et Krf som skal ta innersvingen på AP. Jeg tror at han heller burde gå inn i AP for å påvirke innenfra, men det gir naturligvis ikke samme innflydelse. Et annet partis innflydelse vil gjerne bli et derivat av det man kan oppnå innenfor. Da sier det seg selv at det ikke blir så veldig mye igjen til With eller Krf i en slik sammenheng. Hvem kan i dag ramse opp SVs og SPs seire i den rødgrønne perioden? En tilsvarende skjebne blir Krfs tildel i et samarbeide med AP. Frp og Krf har Landløftene felles selv om de er adskilte på andre måter. Her vil det bli kamp om Krf-velgerne fortsatt så lenge ingen fred er i sikte i Midt-Østen. Disse kjernevelgerne i det kristne segmentet vil ha lite å gjøre med et AP på gli over mot Palestina. With må i så fall kjempe for å få smulene sine og leve med en sint gruppe som da heller vil smuldre over til Frp. Jeg tror ikke With får makt denne gangen heller. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere