Robin Haug

127

Agenda 2030 og den globale fascismen

Virkeligheten er av underordnet betydning for vår tids suverent mest bisarre fenomen: fundamentalistiske sekularister med globalistiske rettferdighetsambisjoner.

Publisert: 23. jan 2016  /  931 visninger.

Hårstad skriver i innlegget Fornuftens ødeleggelse at elitene i EU i realiteten ødelegger fornuften. Dette skjer ved å nekte fornuften en helhetlig stemme. Man fragmentariserer bildet, pulveriserer ansvaret. Noe som allerede i mer enn hundre år har vært tema i filosofien.

Men disse elitene har lenge vist at virkeligheten ikke er forpliktende for dem. Det er lenge siden de forlot de lokale, regionale og nasjonale lojaliteter. En helt konkret metafor på denne avreise er deres konkrete livsstil: der hvor de ikke befinner seg i møter omgitt av høyeste sikkerhet, avsondret virkeligheten til folk flest, til befolkningene, befinner de seg i luften på vei til andre møter eller også på fasjonable hoteller utilgjengelige for vanlige folk, de som betaler denne nye sort politisk space shuttle hvor elitene nå løper i bane rundt jorden. 

For de har et høyere mål. Da er virkeligheten av underordnet betydning. Virkeligheten har kun betydning i strengt forhold til målet. Den som ønsker en uhildet beskrivelse av målet dreier seg om, kan google seg frem til FNs nettsider som omhandler hva som kalles Agenda 2030. Det store målet handler om hva de som befinner seg i bane rundt jorden høyt hevet over jordelivets trivialiteter kaller global rettferdighet. I korthet går det ut på at man ønsker å sette en strek over all historie og alle ulike samfunnsmodeller, former for tenkning og kulturer og starte som om på scratch. 

Verden skal liksom få en ny start. Den skal med et trylleslag bli globalt rettferdig. Dette gjøres litt som i kjemilaboratoriet: man heller i litt der, reduserer litt her. Man skal jevnt fordele jordens relative fattigdommer og rikdommer. Det gjøres enklest ved å bare flytte jordens befolkninger. Man tar litt der og heller over litt her. 

Når så jordefolkenes bekymringer vokser vil orbit-elitene først benekte, gjerne latterliggjøre. Dette gjøres ved å fragmentarisere kunnskapsområdene, og gi kun partielle bilder. I mange tilfeller unnslås kunnskapen totalt, også, som i senere tid, helt åpent erklært mot befolkningen. Som vi har sett så mange eksempler på. Når likevel virkeligheten ikke lenger kan fornektes eller skjules, vil elitens snakkeklasser bedyre at det nå uansett er for sent og at vi derfor må "forholde oss." Først eksisterer virkeligheten ikke; dernest er den fornektede virkelighet allikevel ikke bare eksisterende, men eksisterende nødvendig. Somme tider vil man også la seg inspirere av klassisk propaganda og erklære at virkeligheten ikke bare er "nødvendig," men også, tillike, "etisk god." 

Men når vi nå vet at disse elitene som befinner seg i evig bane rundt jordkloden, disse ikke-identifiserbare objekter, ser det som et moralsk prinsipp å skjule informasjon fra jordefolket, hvilken anledning har man da for å tro på at de virkelig ønsker global rettferdighet? 

Hva skal vi si om dem når de rett for øynene våre tvinger sine programmer i gjennom, først ledsaget av fornektende anfektelser, snart av bedyrende erkjennelser om det nødvendige og etisk høye? Hvordan kan rettferdighet finnes hvis de som det søkes rettferdighet for ringeaktes og føres bak lyset i slik grad? 

Så langt er det kun ett navn for dette besynderlige og historiske UFO-fenomen, og det er at vi har å gjøre med folk som ser for seg ikke mindre enn globalt herredømme. De kaller det rettferdighet. Selvsagt. Men fenomenet skal heller kalles global fascisme, og det skal bringes til jorden. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Vi er nå i en fase hvor det jobbes aktivt med

Publisert over 5 år siden

* å redusere - eller helst fjerne - menneskets rett til å tenke på seg og sine før andre

* å redusere - eller helst fjerne - lojaliteten og båndet til egen familie og slekt.  I Vest har vi over tiår angrepet familien som stabil og bærende.  Faktisk er det slik at disse som ankommer oss er mer forankret i familie og slekt.

* å redusere - eller helst fjerne - den nasjonale patrotisme.  Tenkte på nasjonalsangen i sine alle vers mens jeg leste tråden til en nordmann i går:  "Er jeg nordmann?"                                      Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir. 

Her er det tydeligvis ikke annet som noen finner bli krevet av de enn snarest og mest omfattende å la nasjonen bli befolket av mennesker vi ikke vet hvem er; hvor de kommer fra eller hva de har i bagasjen - bortsett fra at de fleste er bærere av en eller annen grein av ideologien i ørkenreligionen islam.  Det er ingen patrotisme eller nasjonalfølelse å spore hos de som er villige til å la alt fare for??

og redusere - eller helst fjerne - våre religiøse dogmer/kristne tro. 

Når alt dette er ansett på tøyelig nådd nivå, så åpner globalistene for alvor konseptet som følger med Agenda 30.

Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Førerens ørken / Ørkenens fører

Publisert over 5 år siden

Det er nettopp ørkenen som fungerer så godt som metafor på tenkningen til de globale fascistene. Det er en ørken i tenkningen deres, og det er en ørken etter dem hvor de har vært. 

Også Underkastelsens ( = islams) førerprinsipp fungerer godt: man har bare å underlegge seg, overalt. 

Se fliret, arrogansen, mobbingen, hos de fleste av våre politikere. Som Erik Bye sier klart og tydelig: når politikerne liksom "glemmer" at det er de som er våre tjenere, og ikke omvendt, så er det jaggu på tide å få dem ut. 

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Kjærlighetens gjenskapermakt?

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Verden skal liksom få en ny start. Den skal med et trylleslag bli globalt rettferdig. Dette gjøres litt som i kjemilaboratoriet: man heller i litt der, reduserer litt her. Man skal jevnt fordele jordens relative fattigdommer og rikdommer. Det gjøres enklest ved å bare flytte jordens befolkninger. Man tar litt der og heller over litt her.

Det er vel ngen grunn til å tro at de som sitter med makten ønsker "Global rettferighet"?  - Verdens rikeste 1% eier nå halparten av vår økonomi! 

Istedenfor å sitte og vente på hva den sterke mann og de "snille" politikkerne våre ordner istand, må vi erkjenne at det er et nytt grasrotarbeid vi trenger, for å etablere nye etiske normer og en god moral vi kan leve etter, som ett folk? - Kjærlighetens gjenskapermakt? - "Se Jeg gjør alle ting nye".....

Vi trenger antgeligvis en oppvåkning; -  og den er nok her i kjømda, med delingsøkonomi med mer. - Innenfor en bibelsk forståelse, kjenner vi jo til, at før 1000-årsriket kommer, må "Antiktist" komme? En tilbedelse av "Dyret" (vårt materielle og fysiske liv?), hvor hvert individ fikk et stempel på hånden eller i pannen for å betale med? -Var det ikke slik?

Men dette tror vi vel ikke på? Får se hva WEF kommer fram til i disse dager?

Mette

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Du har nok rett i det

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ngen grunn til å tro at de som sitter med makten ønsker "Global rettferighet"?

Det lille mellomspillet vi har sett hvor man i utvalgte land har hatt noe som heter en middelklasse og hvor man laget noe såvidt uinkt i menneskehistorien som velferdssamfunn er nok en historisk parantes. I det minste om man ser til historien.

Med tanke på mengden mennesker som finnes på denne kloden er det forunderlig at noen mener at man til evig tid vil kunne tviholde på vår rikdom med fredelige midler. I den historiske verden råder den sterkes rett og den som er villig til å være mest grusom vil ofte være den som haler i land seieren. At det ikke er så mye igjen behvøer ikke være noen ulempe.

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Mer utfyllende lesning:

http://www.kristendomforkristne.com/2015/12/17/agenda-2030/

"......At det heter Agende 2030 betyr at hele sulamitten skal være fullført innen 2030. Det betyr enorme omveltinger som vil berøre hvert eneste individ på kloden. Et annet navn for Agenda 2030 er Ny Verdensorden eller New Word Order eller Novus Ordo Seclorum. Dette er selvfølgelig en gammel plan som har vært snakket om av alle amerikanske presidenter og av utallige statsledere. Det har vært snakket om dette som om det er et stort fremskritt for jorda, slik at folk flest nå tror at dette skal løse verdens problemer. Det de ikke vet er at denne planen krever at over 90 prosent av jordas befolkning skal desimeres, for å si det minst mulig brutalt. Det er heller ikke kjent av mange at dette er en okkult plan. Det ser vi blant annet på én dollar seddelen....."

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Leve evig

Publisert over 5 år siden

Utfordringen ligger vel i at noen tror de skal leve evig og ikke i snitt rundt 80 år som er realiteten. Når som helst kan sykdom og katastrofer feie oss av banen slik har hendt og vil hende igjen. De som bekymrer seg om utviklingen glemmer at de rett og slett vil dø før de blir noen del av an utvikling. De sitter da å synser om hvordan nye generasjoner av mennesker vil føle og mene. Det holder med å se hvor lite vi egentlig har nedtegnet om hva folk måtte føle å mene i fortiden. Hva tenkte de som levet for 300 år siden.

Selv i dag med sosiale medier er det ikke sikkert at fremtidens forskere vil få noe fornuftig svar på hva vi som lever i dag virkelig føler og mener. De vil dog ha veldig mye mer skriftlig å lete i men vi ser jo selv at veldig mye av det som legges ut på nett er glansede versoner eller ekstremiteter. Nå som før er det ikke hverdagslivet og hverdagstankene som blir bevart.

Kommentar #7

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Eller.....

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
De vil dog ha veldig mye mer skriftlig å lete i men vi ser jo selv at veldig mye av det som legges ut på nett er glansede versoner eller ekstremiteter.

..... rett og slett et endeløst ogh forholdsvis uforståelig ORDGYTERI.

Eller et av de mest bisarre innslag på VD - - fasitfilosofen R. Haug.

Det finnes rett og slett ikke et eneste tema hvor ikke herr Haug meddeler oss, mindre begavede, sitt syn på sakene sett fra filisofokroken i Køben.

Den kroken er ganske så virkelighetsfjern.

Kommentar #8

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Ulike forståelser av en ny verdensorden

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Med tanke på mengden mennesker som finnes på denne kloden er det forunderlig at noen mener at man til evig tid vil kunne tviholde på vår rikdom med fredelige midler. I den historiske verden råder den sterkes rett og den som er villig til å være mest grusom vil ofte være den som haler i land seieren. At det ikke er så mye igjen behvøer ikke være noen ulempe.

Det har vært svært ubegripelig for meg, at begrepet "En ny verdensorden", som jeg først ble kjent med gjennom troslæra,  også har vært brukt på denne globale økonomiske verdensorden? Nå  Agenda 2030? (se linken til HH) - Jeg forstår jo at det har medført mye motstand? - Ikke minst den harde forfølgelsen bahaiene har vært utsatt for i Iran og av muslimer, - som samfunnsfiender? - Jeg øyner sammenhenger.....

Men forskjellene er jo som natt og dag!. - I "den gamle orden" hersker konkurransen og den sterkestes rett! De på topp får stadig bedre betalt, vi ser det i idretten. Ellers mistror vi hverandre og hverandres hensikter til de grader. - Nå er det islam som sterkt får unngjelde, slik også jøder har fått oppleve; - ikke minst av kristne som egentlig har erkjent visdommen i Jesu ord. - 

"Den Nye Verdensorden" er etter min forståelse en grasrotbevegelse; - som handler om å bli hverandres tjenere! (kan leses om på bahai.no) Den handler om at vi har ulike evner, om hvordan vi lærer å benytte dem, og finner ut av et godt samarbeid med hverandre. Den handler om å skape små og store enheter i det mangfold av utgaver vi kommer i. - Men vi kan bare komme dit, om vi lærer å løfte i flokk, - som én menneskehet - der vi alle erkjenner vårt fellesskap i den éne Gud, og slik får løftet Jesu skikkelse opp til å bli det Han en gang skulle bli! - Slik Gud var ett i Adam, før han og Eva spiste av kunnskapens tre. - Våre religioner er som kapitler i menneskehetens utvikling og historie.

mvh Mette

Kommentar #9

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Mange vil enes - verre for de som ikke samtykker

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
.At det heter Agende 2030 betyr at hele sulamitten skal være fullført innen 2030.

Punktene er på en måte lette å like - for mange - det er 17 hovedmål - vi som er på vd har godt innsyn og god teft på hva som ansporer tidsånden til enhver tid:

Goal 1 End poverty in all its forms everywhere

Goal 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Goal 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

Goal 5 Achieve gender equality and empower all women and girls

Goal 6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

Goal 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

Goal 8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

Goal 9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Goal 10 Reduce inequality within and among countries

Goal 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Goal 12 Ensure sustainable consumption and production patterns

Goal 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts*

Goal 14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

Goal 15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

Goal 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

Goal 17 Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development  

Eller?  Er ikke vanskelig for ... de fleste på vd .... å bifalle disse eller i de minste tenke at de er ok .. nok?  Et noe utvidet Miljøpartiet de grønne program?  Ja, hvem er det som ikke ønsker at fattigdommen i verden skal utraderes?  Eller sette en brems på de elementer som kan være en trussel for det nåværende biologiske mangfold?

Du aner hvor dette bærer hen?  Gjør du ikke?  For å få disse 17 mål på plass blir det ikke mye rom for debatt - her blir det å følge ordre og en hverdag med detaljstyring av individene.  Hele verden skal vandre i takt - intet mindre.  Da går det ikke lenger å si som Randby - jeg bryr meg pent lite - whatever?  Eller som Fladmark - jeg vil ikke være med på dette, selv om jeg er enig i alt/det meste for da gir jeg denne Haug rett i de ekstrimiteter han ordla på vd i jan. 2016. 

Her blir individuell frihet skrudd av og ansett som en fare mot planeten.  For å gi naturen en sjans til å finne tilbake til seg selv, så skal menneskene i enda større grad enn tidligere flyttes sammen i megabyer.  Fattigdommen skal bekjempes ved flytte på de fattige, slik at de oppegående landene blir mer satt tilbake - hvordan de skal få de velutviklede andre veien vet jeg ikke, men målet er at nasjoner og folk i disse skal settes mer inn i samme levekårssjikt.

Globalistene har som mål å endre eller fjerne alt vi setter som viktig i våre samfunn - vår økonomi - ja, vi er vel enig om at vi går mot det pengeløse samfunn - vår regjering og styre - ja, våre nasjonale styresett har lenge vært under angrep - hittil har vi - Norge - greid oss sånn noenlunde, men det er alt for mange nyttige idioter som jobber i globalistenes rekker - det vil være en forskjell på Solberg og Støre - vår underholdning - våre samlingsplasser og våre sosiale møter - vår familie  og vår tro. 

Så - la deg ikke lure av fine fraser som tar seg ut på papiret.  Det kan godt være at Agenda 30 ikke lykkes og målene flyttes til et annet år - Agenda 35, men det er i denne retningen noen med mye makt vil ha oss.  Målet er en verden - en enhet - som styres av byråkratriske kontrollfreakere.  Hvis alle sier whatever, så skulle det være grei skuring - eller?

Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Originalkilder

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Mer utfyllende lesning

Mitt poeng er ikke hva andre tolker Agenda 2030 til. Det finnes mange forunderlige tolkninger. Det finnes også åpenbart gale tolkninger. 

Mitt poeng er alene at folk som er interessert i disse tingene går til originalkildene. I stedet for å følge Herstads lenke, ville jeg nok foreslå at man oppsøkte hva FN selv skriver om dette. Det er jo et prosjekt i FNs regi, med mange store og globale aktører. 

Kommentar #11

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Et totalitært FN

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
"Den Nye Verdensorden" er etter min forståelse en grasrotbevegelse

Det skal ikke jeg uttale meg om. Kanskje har du rett i at det finnes et mylder globalt av slike nedenifraogopp-organisasjoner som lokalt arbeider for én --- 1 --- ny verdensorden. Kanskje det. Men det er ikke hva vi vel legger opp til debatt her?

Jeg har villet henlede oppmerksomheten på hva FN, og tallrike globale aktører, har i sinne. Og hvordan de har det i sinne. 

Det er det ene punkt. Mitt andre punkt er at min egen lesning av den originallitteratur man finner på nettet (se FN!) har tvunget meg til å måtte konkludere at dette omfattende programmet ikke er noe annet enn fascisme, om enn en fascisme som forlengst er vokst ut av sine alt for små nasjonale folkedrakter. Fascismen i dag er global i sitt tilsnitt, Müller.

Til din kommentar: ja, kanskje det finnes et slik rhizomatisk nettverk som du beskriver, men jeg mener du med åpent hjerte bør kunne se og forstå at det også er andre og globale og svært mektige aktører som også arbeider for sin egen type global verdensorden. Er du ikke bekymret for slike totalitære krefter? 

Kommentar #12

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Kortversjonen

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har villet henlede oppmerksomheten på hva FN, og tallrike globale aktører, har i sinne. Og hvordan de har det i sinne.

som jeg redegjorde for hadde 17 handlingsmål i kommentar 9 finner du på linken her:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

Trykk på hvert mål og du får mer info - som her - End poverty in all it's forms everywhere:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere