zvonimir vojtulek

8

KIA Øst krever umiddelbart stans av brudd på menneskerettigheter i Norge!

Troverdighet til Norges lov praktisering og rettssystem står for fall med den nåværende regjerings behandling av asylsøkerne!

Publisert: 22. jan 2016

KIA Øst krever umiddelbart stans av brudd på menneskerettigheter i Norge!

KIA Øst, Kristent Interkulturelt Arbeid, ser med stor bekymring på brudd av rettssikkerheten for nyankomne asylsøkere til Norge.

KIA har over 40 års erfaring fra innvandrerfeltet og lang erfaring med ansatte som meddommere i UNE og har i mange år på denne måten bidratt med kompetanse og erfaring for å styrke nemndas kunnskap og på denne måten sikre rettsikkerhet for asylsøkere i Norge.  

De siste dagens hendelser, hvor regjeringen framstiller innføring av politisk styring av UDI som et hastetiltak for å håndtere situasjon på Storskog, vekker stor uro og bekymring også hos KIA Øst. Situasjonen i Russland for returnerte asylsøkere fra til eksempel Syria, høres svært urovekkende ut! 

Innstramninger som medfører en kraftig reduksjon i adgang til behandling av asylsaker i Norge, ser ut a være i strid med FNs flyktningkonvensjon!

Realiteten nå er at de alle fleste asylsøkere som er i Kirkenes, har ikke fått sine vedtak, dvs de har ikke fått se begrunnelsen for at de ikke får asyl i Norge. Dette er uforsvarlig fordi det betyr at de ikke kan klage på vedtaket. Dette ser ut etter KIA Øst sin oppfatning som et klart brudd på FNs menneskerettighetskonvensjon. FNs høykommissær for flyktninger mener Norge bryter Flyktningkonvensjonen.

Hva mer trenger regjeringen å vite, før de stopper brudd på menneskerettighetene i Norge?  Troverdighet til Norges lov praktisering og rettssystem står for fall med den nåværende regjerings behandling av asylsøkerne!

KIA øst krever umiddelbart stans av en slik praksis!  Vi ber regjeringen sette til side sine hastebestemmelser, som ikke har grunnlag enten i Flyktningkonvensjonen som Norge har skrevet under på, og heller ikke i den rettslige, demokratiske og historiske Nansen praksis; som Norge som nasjon er så stolte av.  

KIA Øst

Rune Fiskerstrand, Victor Calvert,  Zvonimir Vojtulek.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere