Jonas Stava

16

Sannheten og Fascismen og Nazismen

Publisert: 21. jan 2016

Professor Gene Edward Veith Jr. har skrevet en meget god bok som jeg anbefaler på det aller varmeste. Dette er utvilsomt en av de bedre bøkene jeg har lest. I denne posten vil jeg dele noen tanker fra Veith gjennom boken, "Modern Fascism". Jeg anbefaler at den som leser dette kjøper og leser boken selv for en mer grundig gjennomgang. Dette er kun en kort introduksjon hva boken handler om.

Fascismen var ikke bare imot Jødene men også imot hva Jødene hadde bidratt med til Vestens sivlisasjon. Den oversanselige Gud som åpenbarer den moralske lov. Fascistene mente at en slik Gud fremmedgjorde menneskene fra naturen og fra seg selv. Fascistene ville ha en åndelighet som la vekt på naturen, menneskelige følelser og fellesskapet. Fascismen var et opprør mot den Jødisk-Kristne tradisjonen. Altså imot Bibelen. Det fascistiske oppøret mot det oversanselige skulle gjennopprette hedensk samvittighet. Barbarisme kombinert med teknologi og intellektuell eleganse.

By killing the Jews, Western culture, would eradicate those who had "invented" God... The Holocaust is a reflex, the more complete for being long inhibited, of natural sensory consciousness, of instinctual polytheistic and animist needs. - George Steiner

Veith mener at folk flest har ingen aning hva Fascister tror. Fascisme er ikke konservatisme. Høyre ekstremisme er også en feilaktig beskrivelse. Fascisme er et livssyn mener Veith. Dette livssynet får noe av sin inspirasjon fra Romantikken, Darwinismen og Eksistentialismen. Den var basert på antagelsene til den intellektuelle eliten i rundt år 1930. Fascistene avviste Bibelen, objektiv mening, oversanselig moral og autoriteten til språk i seg selv. Nazismen ville bli kvitt Jødene mens Fascismen ville bli kvitt den Jødisk-Kristne tradisjonen fra Vestens kultur. Ernst Nolte definerte Fascismen som, "the practical and violent resistance to transcendence". Landet, folket, blodet og viljen er viktige ord hos Fascistene. Naturen og felleskapet antar en mystisk rolle de hadde i gamle mytologiske religioner. Jødedom og Kristendom fokuserer på Guds moralske lov. Fascistene fokuserer på det som er håndgripelig. Den Jødisk-Kristne innflytelsen var ifølge fascistene ansvarlig for alt det dårlige i Vestens kultur.

Martin Heidegger som er regnet som kanskje den mest innflytelsesrike filosofen det siste århundret var en aktiv, overgitt og ideologisk motivert Nazist. Det finnes en kobling mellom hans eksistentialisme og ideologien som den nasjonale sosialismen bygget på. Martin Heidegger var en miljø teoretiker som kritiserte teknologi. Hans teorier hadde dype røtter i den nasjonale sosialismen.

Er Fascismen politisk høyre eller venstre? Den Marxistiske tolkningen av Fascismen har gjort at mange tror at Fascismen er høyreekstrem og konservativ. Marxisme er venstre og Fascisme er høyre. Om Marxisme er sosialisme så må Fascismen være kapitalistisk tror flere. Det er overraskende å se hvor mange som sitter igjen med slike forestillinger til tross for at de er helt feilaktige. Kommunisme og Fascisme var ulike greiner og rivaler av sosialismen. Marxismen fokuserer på klasse kampen mens Fascistene fokuserer på nasjonal sosialisme som handler om nasjonal enhet. Både Kommunister og Fascister angrep kapitalistene. Begge angrep konservative. Begge var var ute etter de intellektuelle, studenter, artister og arbeidere. De favoriserte begge de sterke, en sentralistert stat og avviste ett fritt marked og idealer for individuell frihet. Fascistene regnet seg selv å være verken høyre eller venstre. De så på selv som det beste av de to ekstreme posisjonene (høyre og venstre).

Fascismen kan også beskrives som en respons til åndsfattigdommen som Vesten har blitt preget av siden Opplysningstiden. Vitenskapen, teknologien og økonomien isolerte individet fra naturen. Dette skapte en indre søken etter felleskap og et organisk forhold og enhet med naturen. Mye av optimismen i Romantikken forsvant etter Darwin og Freud utfordret den med sine teorier. Naturen ifølge Darwin lærte oss ikke fred, men strid og vold. Den sterkeste overlever. Utvikling kommer av at den sterke knuser den svake. Darwins ideer hadde en effekt langt utover biologien. Mange mente at det som var sant om naturen var også sant om mennesket og samfunnet (sosialdarwinisme).

Nøkkel personen som omfavnet både den Darwinistiske vitenskapen og den filosofiske irrasjonaliteten (Freud) var Friedrich Nietzsche. Han kritiserte medlidenhet og gjorde vold hellig. Nietzsche er også kjent for sin kritikk av den Jødisk-Kristne verdi tradisjonen. Alt dette la grunnlag for den fascistiske teorien.

Det er interessant at Fascistene kritiserte Marxistene for å være for lik kapitalismen. Både Kommunismen og Fascismen reduserer menneskeverdet til økonomiske beskrivelser begrunnet i en vitenskapelig rasjonalisme. Kapitalistene var de første målet for fascistene. De hadde problemer med individualismen som kapitalismen fremmer. Fascismen er en ideologi som er kollektiv ikke individualistisk. Kommunismen handler om kampen mellom de ulike sosiale klassene mens Fascismen handler om den økonomiske kampen mellom nasjoner.

- Christianity, sprung from Jewish roots and comprehensible only as a growth on this soil, represents the counter-movement to any morality of breeding, of race, of privilege: it is the anti-Aryan religion par excellence. - Nietzsche

- The heart of Nazism, as Hannah Arendt has observed, is anti Jewishness.

Fascistene hatet Jødene på grunn av ideene og deres livssyn. Mange fascister mente at Jødedommens monoteisme var problemet. Den la også grunnlag for individualisme. Monoteismen var årsaken til at soladaritet, enhet med naturen og synsk integrering ikke lenger eksisterte. Det var monoteismens skyld at naturen ble sett på som en mekanisme. Dette var årsaken til vitenskapelig og teknologisk utnyttelse av naturen.

Både den moderne økonomi, teknologi og vitenskapen ifølge Murras er anti-natur. Alt dette ble oppmuntret av Jødens monoteisme. Fascistene og Nazistene hadde også store problemer med morallov og naturlov som var skapt av Gud. Dette gjorde at rett og galt ble definert av Gud og ikke av natur, felleskap eller mennesket men av Gud. Fascistene foretrakk en moralsk relativisme. Hitler hatet Kristendommen. Målet til Hitler var å gjøre alt Kristent helt og holdent hedensk.

- Verily a man cannot serve two masters. And I consider the foundation of destruction of a religion far greater than the foundation or destruction fo a state.  - Adolf Hitler, Mein Kampf (1921)

- Viktor Frankl, a survivor of Holocaust says: The gas chambers of Auswitz were the ultimate consequence of the theory that man is nothing but the product of heredity and environment, or as the Nazis liked to say, 'Of blood and Soil'. I'm absolutely convinced that the gas chambers of Auswitz Treblinka, and Maidanek were ultimately prepared not in some ministry or other of Berlin, but rather at the desk and in the lecture halls of nihilistic scientists and philosophers.

Dette var bare en kort introduksjon til en bok som omfatter mye mer. Du finner også god dokumentasjon i boken. Naturalisme, Nihilisme og eksistensialisme spilte utvilsomt en viktig rolle i å utvikle disse farlige ideologiene. Det som kanskje er enda mer skremmende er at mye av det samme som ble undervist i Italia og Tyskland før Fascismen og Nazismen er pensum på de fleste universiteter i Europa og Usa. Vi har ikke lært mye av historien. Kanskje det eneste vi kan lære av historien er at vi ikke kan lære av historien.

Ressurser: Modern Fascism er en kanonbra bok som jeg mener alle bør lese. Erwin Lutzer, "Hitler's cross og, "When a Nation forgets God" kan også anbefales. Per M. Aadnanes har også skrevet om en god tekstbok kalt, "Livssyn".

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Kommentar

Publisert over 5 år siden
Einar Jacobsen. Gå til den siterte teksten.
Hva i alle dager er denne kilden? Det har du på ingen måte vist. Det viktigste teorigrunnlaget for sosialismen er marxismen - og det er nettopp, som jeg har sagt tidligere, marxismen nazismen og fascismen er og var reaksjoner i mot. Jeg vet ikke om du har tatt deg bryet med å åpne Nazismens ideologiske grunnlag: Mein Kampf, men gjør du det er det marxismen (og jøde-bolsjevismen) som blir tegnet opp som Hitlers erkefiende.

"As I delved more deeply into the teachings of Marxism and thus in tranquil clarity submitted the deeds of the Jewish people to contemplation, Fate itself gave me its answer. The Jewish doctrine of Marxism rejects the aristocratic principle of Nature and replaces the eternal privilege of power and strength by the mass of numbers and their dead weight"

Sammenhengen er at mange av de fremstående marxistene, også Marx selv, hadde jødisk bakgrunn.

Du skrev i kommentar 12: Jeg gadd ikke å lese hele innlegget ditt for dette er regelrett pissprek.

Det er klart at du ikke har lest mye av det jeg skrev. Om du hadde lest alt så hadde du forstått hva jeg prøver å si. Det gjør det umulig å diskutere med deg om du ikke tar deg tid til å lese mine argumenter. Jeg henviste til tekstbøker og norsk leksikon for å støtte mine påstander. Alt er fra kvalifiserte fagfolk. Ta deg tid til å faktisk lese gjennom mine innlegg og skaff deg gjerne bøkene om du vil. Det er som allerede nevnt helt umulig å ha en fruktbar diskusjon når du kommenterer ting du ikke har lest.

Kommentar #52

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Interessant

Publisert over 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Ifølge forskningen til økonomiprofessor Anthony S. Sutton, - så hadde kommunismen og nazismen et fellestrekk.

De ble begge finansiert fra Wall Street.

Wall Street and the Bolshevik Revolution

The remarkable true story of the american capitalists who financed the russian communists

http://www.amazon.com/Wall-Street-Bolshevik-Revolution-Capitalists/ dp/190557035X


Wall Street & the Rise of Hitler

http://www.amazon.com/Wall-Street-Hitler-Antony-Sutton/dp/0945001533

ANTONY C. SUTTON, Economics Professor at California State University, Los Angeles.

Usa har alltid vært et åpent land med mye frihet. Usa har også lenge hatt mange Kommunister og sikkert også Nazister. At de valgte å støtte sine ideologier har jeg ingen problemer med å tro.

Kommentar #53

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

kollektiv muslimsk rigiditet

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Det er dette som er galt med mer eller mindre konservative varianter av alle de store verdensreligioner. De konservative tror på enkle, absolutte sannheter, og forstår derfor ikke hvor komplisert verden faktisk er. De gjør det umulig å belyse et tema fra mange forskjellige vinkler. Det hele kan illustreres med Jobs Bok. Både Job og

Her er en av mange årsaker til streng, puritansk islam:

Når et flertall av muslimer er noenlunde trangsynte, så vil et mindretall bli ekstremt transynte. Når de fleste muslimer tenker i svart/hvitt, så vil et mindretall ekstremister i enda sterkere grad tenke i svart/hvitt.

Radikalisering skjer gradvis:

Muslimer i faresonen blir mer trangsynte, og enda mer trangsynte, og deretter helt blinde.......og til slutt ender de opp som islamister. 

Mange islamkritikere beskriver radikal islam som en helt vanvittig variant av trangsynthet.

For å bekjempe puritansk Islam bør derfor menneskeheten forstå at virkeligheten er mangefasettert og inkonsekvent, slik Kierkegaard skrev.

Her er det et problem at det finnes såkalte "moderate" som er mer konservative enn det utgir seg for å være. For eksempel Tariq Ramadan, som tilhører det muslimske brorskap. Og Islamnet, arrangør av Peace Conference.

Hege Storhaug mener at Tahir ul Qadri, forfatter av en 500-siders fatwa mot terror, egentlig forsvarer Sharia i pakistan

.

Kommentar #54

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jaha

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Muslimer i faresonen blir mer trangsynte, og enda mer trangsynte, og deretter helt blinde.......og til slutt ender de opp som islamister.

Ser vi det samme fenomenet innenfor humanisme og kristendom? Er dette et fenomen som er bare innenfor islam?

Kommentar #55

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Gjelder også andre typer ekstremisme

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Ser vi det samme fenomenet innenfor humanisme og kristendom? Er dette et fenomen som er bare innenfor islam?

Antar at det samme fenomenet gjelder nok ikke bare Islamisme, men også ekstreme ideologier generellt.

Filmen "Der Baader Meinhof Komplex" handlet om hvordan de folka som etterhvert joinet denne terroristgruppa ble sakte, men sikkert mer og mer ekstreme. 

Kommentar #56

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Du finner en "nisje"

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Antar at det samme fenomenet gjelder nok ikke bare Islamisme, men også ekstreme ideologier generellt.

Filmen "Der Baader Meinhof Komplex" handlet om hvordan de folka som etterhvert joinet denne terroristgruppa ble sakte, men sikkert mer og mer ekstreme.

Du finner enkelte eksemler. Det blir omtrent som om Breivik skulle være en representant for det norske folk.

Når det gjelder islam er det noe ganske annet. Det skjer hver dag. Pressen gidder ikke dekke alt en gang....

Ser du forskjellen?

Kommentar #57

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Islamsk fundamentalisme 100.000 ganger mer ekstrem enn kristen fundamentalisme

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Du finner enkelte eksemler. Det blir omtrent som om Breivik skulle være en representant for det norske folk. Når det gjelder islam er det noe ganske annet. Det skjer hver dag. Pressen gidder ikke dekke alt en gang.... Ser du forskjellen?

Selvfølgelig ser jeg forskjellen, og denne forskjellen har jeg også presentert i tidligere artikler/kommentarer.

Hvis enkelte ikke har lagt merke til dette, så er det fordi noen har som intensjon å "misforstå" det jeg skriver.

Breivik representerer selvfølgelig ikke det norske folk generellt, like lite som Baader Meinhof representerer det tyske folk generellt.

IKKE OVERDRIV KRISTENDOMMENS ROLLE I USA'S REGJERING

Selv om Bush riktignok brukte bibelreferanser i sine taler, er det viktig å ikke overdrive den kristne innflytelsen på amerikansk utenrikspolitikk. Hvis man overdriver den kristne innflytelsen, så gjør man islamistene en tjeneste. Osama bin Laden's propaganda gikk jo ut på at USA er kun en korsfarerstat.

Oxford University Press har gjort en akademisk, velbalansert jobb her, i boken "The God Strategy: How Religion Became a Political Weapon in America":

http://www.amazon.com/God-Strategy-Religion-Political-America/dp/0199746745/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1453895603&sr=1-1&keywords=the+god+strategy+how+religion+became+a+political+weapon+in+america

Oxford skriver at kristen fundamentalisme hadde en mer perifer innvirkning på Bush-administrajonens krigføring. Invasjonen i Irak må forståes i lys av at oljebransjen og våpenindustrien profiterte på den. Dessuten må man ikke glemme USA's geopolitiske målsetninger, alliansen med Gulfstatene, Israel og Storbritania etc etc.

Dessuten må man ikke glemme Neoconservativism. Denne retningen hadde sterk innflytelse på Bush-administrasjonens utenrikspolitikk. 

Det er derfor riktig at kristen ekstremisme kun dreier seg om en nisje.

Forskerne ved Harvard, Oxford etc er dog noe uenige om i hvor stor grad Det Hvite Hus er påviret av Kristendom. De er likevel enige i at man kan ikke ignorere den rollen som oljebransjen, geopolitikk etc etc spilte.

Som om ikke det var nok, må man huske på at det er ENORM forskjell på å stemme på en krigersk president, og å utføre terrorangrep, slik islamister gjør. Dette er også årsaken til at Islamsk fundamentalisme er 100.000 ganger mer ekstrem enn kristen fundamentalisme.

Dersom amerikanske kristne fundamentalister hadde kjent til Amnesty's og Human Rights Watch sine rapporter fra Irak og Afghanistan, så hadde Bush aldri i livet blitt gjenvalgt. Kristne fundamentalister er oppriktige mennesker som stemmer på en president de tror er gudfryktig, barmhjertig etc.

OBAMA-PERIODEN:

I Obama-perioden har kristen fundamentalisme i enda større grad blitt redusert til en knøttliten nisje (på tross av at Obama i sin tid lot pastor Rick Warren holde tale). 

Obama sa "Salaam Aleikum" under sin Kairo-tale. Republikanerne hadde ALDRI I LIVET godtatt noe slikt.

Kommentar #58

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Har dere forsøkt å se verden gjennom ikke-vestlige øyne?

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Forsøk å se verden gjennom USA sin øyne:

jeg har forsøkt å se verden gjennom USA sine øyne.

I kommentar #40 skrev jeg:

"Jeg har lest pro-amerikanske bøker/artikler av Charles Krauthammer, Mark Gabriel, Robert Spencer etc. Men jeg har også lest litteratur som kritiserer USA, for eksempel Noam Chomsky, Reza Aslan etc. Dette er fordi enhver sak har to sider.

Dermed vil jeg spørre: Har dere USA-venner noensinne lest kritikk av USA? Har dere forsøkt å se saken fra begge sider?"

Jeg har enda ikke fått svar på siste spørsmål. Dermed skulle en tro at dere har ikke forsøkt å se verden gjennom ikke-vestlige øyne

Kommentar #59

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Svar til Jacobsen

Publisert over 5 år siden
Einar Jacobsen. Gå til den siterte teksten.
Det er ganske tåpelig å tilskrive kapitalismen menneskelig egenskaper. Kapitalismen er et økonomisk system som baserer seg på produksjon for profitthensyn. Det er det overordnede. Kapitalen er avhengig av profitt for å re-investeres for å reprodusere seg selv igjen. Dersom dette elementet er borte er det ikke lenger kapitalisme.

har desverre ikke rukket å svare på jacobsens innvending før nå.

Mine kunnskaper om kapitalisme er svært begrensede, da temaet har aldri interresert meg.

"Caring Capitalism" er et forsøk på å få selskapene til å opptre etisk forsvarlig, for eksempel ved å ikke bruke kles-slaver i Bangladesh, gi arbeidere i fattige land høyere lønn og bedre arbeidsforhold etc.

Økonomen Ha Joon Chang kritiserer grådighets-kapitalismen. Men han forsvarer den grunnleggende ide som kapitalismen bygger på.

(innrømmer at jeg har aldri lest noen av Ha Joon Chang sine bøker)

Kommentar #60

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Mange ganger

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Dermed skulle en tro at dere har ikke forsøkt å se verden gjennom ikke-vestlige øyne

Dette har jeg gjort mange ganger og har også nevnte dette i det jeg skriver. Men det spørs litt hvor man står på jordkloden for Vesten er så mangt. Det meste besynderlige er imidlertid at så mange fra "ikke-vesten" ønsker å flykte/bosette seg der. Til og med fra de landene der godtfolk flest er indoktrinert med at USA er store satan og Isrel er lille-satan. Forstå det den som kan.  Men med vesten menes i praksis de landene der USA har hatt sterkest innflytelse. Det er i hovedsak de landene der USA har hatt minst innflytelse folk ønsker å flytte FRA og de landene der USA har hatt størst eller middels innflytelse der folk ønsker å bli eller flytte TIL. Man kan f.eks. tenke seg dersom Europas ytre venstre hadde evnet å exportere sine ideologier til sør-Amerika. Det er lite som tyder på disse områdene hadde vært bedre stilt enn f.eks. Moldova eller Ukraina idag.  For det er heller ikke slik at vestlig kolonialisme uten videre har ødelagt idyllen dit den har kommet.  Folk er som folk flest, alle steder og det var/er nok av despoter blandt ur-folk og stammesamfunn.  Det som kommer verst ut er definitivt Europeiske gudløse ideologier og ateist-regimer.  Sett med ikke-vestlige øyne er en ting helt klart: Det temaet som trådstarter har innledet med er det som har vært globalt ødeleggende og skylden ligger entydig på Europeisk sekulære intelligensia. Jeg har alltid synes det har vært merkelig at dette temaet og denne sammenhengen er tabu i norsk offentlighet. 

Kommentar #61

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

tabutema

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Det som kommer verst ut er definitivt Europeiske gudløse ideologier og ateist-regimer. Sett med ikke-vestlige øyne er en ting helt klart: Det temaet som trådstarter har innledet med er det som har vært globalt ødeleggende og skylden ligger entydig på Europeisk sekulære intelligensia. Jeg har alltid synes det har vært merkelig at dette temaet og denne sammenhengen er tabu i norsk offentlighet.

Det store tabutemaet er at masseinnvandringen skjer i hopetall fra verdens mest religiøse land til verdens mest sekulære land.

Flukten går fra Gud til det gudløse. Det morsomme, men også problematiske, er at mange av dem som flykter fra teokratier til sekulære demokratier, har litt av Gud med seg i bagasjen.

Nissen blir med på lasset.

Kommentar #62

Einar Jacobsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jada, det er mulig å forsøke å innføre visse insentiver som skal få kapitalister til å investere etisk. Men dette forandrer ikke en tøddel på det jeg skriver. Slike insentiver har altså ingenting med det kapitalistiske systemet som sådan, men er altså ekstra-økonomiske virkemidler.

Som sagt skjer en kapitalistisk investering med ett formål: avkastning. Insentivstrukturer endrer altså ikke noe på motivet. Å tilskrive systemet slike egenskaper gjør bare at det er vanskeligere å forstå noe som helst av dets bevegelseslover.

Jeg har forøvrig lest to av bøkene til Ha-Joon Chang: The Bad Samaritan og 23 Things they didn`t tell you about capitalism. Begge bøker er meget gode, og lettleste. Dersom du er interessert i en annen tilnærming til økonomi enn den ny-klassiske anbefaler jeg absolutt å lese 23 things... Den avkrefter alle de vanlige frimarkedsmytene. Noen av poengene jeg husker best er hans empiri på at ledere er ekstremt overbetalt ut i fra resultater. Så påstanden om at gode resultater blir premiert er rett og slett løgn. Bedrifter leverer lavere profittrater i dag enn for 50 år siden, samtidig har forskjellen mellom arbeiderlønninger og lederlønninger eksplodert.

Kapitelet om forholdet mellom økonomisk vekst og utdanning  er også interessant. Der viser han at mer utdanning i seg selv ikke øker et lands økonomiske velstand, men heller at det er motsatt.

I kapitelet som heter "Free market policies rarely make a country rich" (det var noe i den duren) viser han at så og si alle land som har blitt rike har gjort det gjennom høye tollsatser og skatteprosenter, sterk statlig innblanding mht investeringer og ulike former for anti-trust-lover er de virkemidlene som går igjen i alle land som har industrialisert og blitt rike. Motsatt ser man at land som følger IMF-liberalismen gjør det elendig.

Les boka!

Kommentar #63

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Hvorfor Nazisme var Sosialisme!

Publisert over 5 år siden
Einar Jacobsen. Gå til den siterte teksten.
Både nazismen og fascismen er høyreideologier. Både teoretisk og rent praktisk. Begge disse ideologiene er diametrale motsetninger til marxismen. Fascismen/nazismen vokste frem som borgerskapets motsvar til bolsjevismen og avviste marxistenes begrep om klassekamp. Det var ikke uten grunn det var fagforeningiene det gikk hardest og som også ble forbudt.

Professor Emeritus of Economics  George Reisman, Pepperdine University skriver bl.a følgende i sin bok "Why Nazism Was Socialism and Why Socialism Is Totalitarian" (Problem med linken?, - bruk den under):

http://www.amazon.com/Why-Nazism-Was-Socialism-Totalitarian-ebook/dp/B00QJJFOKC

Nazi KONTROLL over produksjonsmaskineriet

The basis of the claim that Nazi Germany was capitalist was the fact that most industries in Nazi Germany appeared to be left in private hands. 

What Mises identified was that private ownership of the means of production existed in name only under the Nazis and that the actual substance of ownership of the means of production resided in the German government. For it was the German government and not the nominal private owners that exercised all of the substantive powers of ownership: it, not the nominal private owners, decided what was to be produced, in what quantity, by what methods, and to whom it was to be distributed, as well as what prices would be charged and what wages would be paid, and what dividends or other income the nominal private owners would be permitted to receive. The position of the alleged private owners, Mises showed, was reduced essentially to that of government pensioners.

Kollektivistiske nazi prinsipper:

De facto government ownership of the means of production, as Mises termed it, was logically implied by such fundamental collectivist principles embraced by the Nazis as that the common good comes before the private good and the individual exists as a means to the ends of the State. If the individual is a means to the ends of the State, so too, of course, is his property.

Just as he is owned by the State, his property is also owned by the State.

Pris og lønnskontroll i nazi Tyskland; - sosialistiske prinsipper!

But what specifically established de facto socialism in Nazi Germany was the introduction of price and wage controls in 1936. These were imposed in response to the inflation of the money supply carried out by the regime from the time of its coming to power in early 1933.

The Nazi regime inflated the money supply as the means of financing the vast increase in government spending required by its programs of public works, subsidies, and rearmament. The price and wage controls were imposed in response to the rise in prices that began to result from the inflation.

Kommentar #64

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Chang er kapitalisme-kritiker, men ikke anti-kapitalist

Publisert over 5 år siden
Einar Jacobsen. Gå til den siterte teksten.
Jada, det er mulig å forsøke å innføre visse insentiver som skal få kapitalister til å investere etisk. Men dette forandrer ikke en tøddel på det jeg skriver. Slike insentiver har altså ingenting med det kapitalistiske systemet som sådan, men er altså ekstra-økonomiske virkemidler.

Som sagt skjer en kapitalistisk investering med ett formål: avkastning. Insentivstrukturer endrer altså ikke noe på motivet. Å tilskrive systemet slike egenskaper gjør bare at det er vanskeligere å forstå noe som helst av dets bevegelseslover.

Jeg har forøvrig lest to av bøkene til Ha-Joon Chang: The Bad Samaritan og 23 Things they didn`t tell you about capitalism. Begge bøker er meget gode, og lettleste. Dersom du er interessert i en annen tilnærming til økonomi enn den ny-klassiske anbefaler jeg absolutt å lese 23 things... Den avkrefter alle de vanlige frimarkedsmytene. Noen av poengene jeg husker best er hans empiri på at ledere er ekstremt overbetalt ut i fra resultater. Så påstanden om at gode resultater blir premiert er rett og slett løgn. Bedrifter leverer lavere profittrater i dag enn for 50 år siden, samtidig har forskjellen mellom arbeiderlønninger og lederlønninger eksplodert.

Kapitelet om forholdet mellom økonomisk vekst og utdanning er også interessant. Der viser han at mer utdanning i seg selv ikke øker et lands økonomiske velstand, men heller at det er motsatt.

I kapitelet som heter "Free market policies rarely make a country rich" (det var noe i den duren) viser han at så og si alle land som har blitt rike har gjort det gjennom høye tollsatser og skatteprosenter, sterk statlig innblanding mht investeringer og ulike former for anti-trust-lover er de virkemidlene som går igjen i alle land som har industrialisert og blitt rike. Motsatt ser man at land som følger IMF-liberalismen gjør det elendig.

Les boka!

Jacobsen har åpenbart mye større kunnskaper om temaet enn jeg har.

Begreper som ”insentiver”, ”ny-klassisk økonomi” etc ble jeg faktisk nødt til å slå opp i ordboka.

Forsøkte å lese boken ”Penger” av økonom Erling Røed Larsen, fordi den er skrevet for amatører. Det er flaut å innrømme det, men jeg måtte gi meg halvveis fordi boken var mye tyngre enn førsteinntrykket tilsa. Det er mye fagspråk i den, og den mangler ordforklaring-liste bakerst.

Dersom jeg skulle forsøke å lese Thomas Piketty’s murstein, så måtte jeg bli nødt til å lese tegneserie-versjonen!

CHANG STÅR FOR EN MYKERE VARIANT AV KAPITALISME

Jeg har som sagt aldri lest en Ha Joon Chang-bok.Jeg har kun lest forordet i “23 Things They Don’t Tell You About Capitalism”.

Her er et avsnitt der Chang forsvarer det grunnleggende prinsipp kapitalismen bygger på:

”This book is not an anti-capitalist manifesto. Being critical of free-market ideology is not the same as being against capitalism. Despite its problems and limitations, I believe that capitalism is still the best system humanity has invented.”

Dette avsnittet ignoreres av anti-kapitalister. 

Kommentar #65

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

nazisme og kommunisme

Publisert over 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Kollektivistiske nazi prinsipper: De facto government ownership of the means of production, as Mises termed it, was logically implied by such fundamental collectivist principles embraced by the Nazis as that the common good comes before the private good and the individual exists as a means to the ends of the State. If the individual is a means to the ends of the State, so too, of course, is his property.

Nazismen og kommunismen er begge kollektivistiske ideologier, og som sådanne er de antiteser til den klassiske liberalismen.

Det finnes mange eksempler på sitater (taler) fra Hitler hvor han påpeker svakhetene ved demokrati og liberalisme; Demokrati og økonomisk liberalisme ødelegger nasjonen fordi de motiverer for kortvarige, egoistiske (les: jødiske) interesser. Men slik sett kan vi også langt på vei inkludere konservatismen som en av den økonomiske liberalismens antiteser.

Det gamle, kristne og aristokratiske Europa skal ikke tukles med av fremmede uten land (sigøynere og jøder) og andre dekadente (homofile).

Men empirien viser at også marxismen er en av nazismens antiteser. Ikke bare er marxismen en jødisk oppfinnelse, den er også tuftet på interesser som er fjernet fra landeierskap. Dessuten er den marxistiske kollektivismen materiell, egoistisk og klassebestemt, mens nazismens kollektivisme er åndelig, folkelig og nasjonal

Nazismen er høyre-ekstrem, ikke liberal-ekstrem (ultralibertariansk).

Så til det siterte: Individet skal ikke underordnes staten. Individet skal underordnes nasjonen.

Kommentar #66

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Forklar denne

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
empirien viser at også marxismen er en av nazismens antiteser.

Professor Reisman dokumenterer i boka "Why Nazism Was Socialism and Why Socialism Is Totalitarian" årsaken til at Nazismen (Nasjonal Sosialismen) var sosialisme, - så da er det fint om du kan forklare (beskrive) denne empirien du antyder om at at marxisme og nazisme er antiteser!

Kommentar #67

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Kapitalisme, nykolonialisme og stereotypier som ”Ondskapens Akse”

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Selv liker jeg godt "Caring Capitalism", altså en kapitalisme som IKKE innebærer grådighet. Kapitalisme og Liberalisme trenger ikke nødvendigvis være grådige.

Men det finnes en Rovdyrkapitalisme som vil kunne få svært ødeleggende konsekvenser for fattige land.

For eksempel når USA går til krig fordi krigsindustrien tjener på det. Krigene i Midtøsten har blitt ledsaget av mer eller mindre Fascistisk-pregete stereotypier om Midtøsten. For eksempel i følgende uttalelse fra Bush:

https://www.youtube.com/watch?v=7TRVcnX8Vsw

(Ignorer de idiotiske konspirasjonsteoriene i kommentarfeltet).

Nå var det selvfølgelig ikke Mussolini som inspirerte Bush til å komme med denne forferdelige uttalelsen. Begrepet fascisme brukes ofte løsrevet fra ordets opprinnelige betydning, som for eksempel når forfatter Chris Hedges beskylder Bush for fascisme.

Begrepet løsrives også fra sin opprinnelige betydning når man snakker om "islamofascisme".

Det kunne jo være interessant å høre hva norsk språkråd mener om slik figurativ bruk av begrepet.

Utbredelsen av de vestlige kolonimaktenes imperier hadde i sin tid økonomiske årsaker.  Det britiske punds sterke stilling er en viktig grunn til at Storbritannia greide å etablerte et imperium der ”solen aldri gikk ned”, etter å ha utført grusomme, stormannsgale folkemord.

NY-KOLONIALISME:

Ifølge ny-kolonialismen er det stort sett økonomiske forklaringer på hvorfor vesten  har bombet tidligere kolonier flere ganger etter avkoloniseringen (Både Irak og Libya var kolonier).

Hver militær-intervensjon ledsages av mer eller mindre rasistisk-pregede fordommer mot det landet som angripes. For eksempel Bush-administrasjonens begrep ”Ondskapens Akse”. Og den helt forferdelige talen der Bush brukte begrepet ”crusade”.

Dessuten bør det nevnes at både Condoleeza Rice, Colin Powel og Barack Obama er sterkt assimilert i det hvite amerika.

Ifølge nykolonialismen skaper derfor kapitalismen fascisme. Chris Hedges skrev en bok ved tittelen American Fascists, der han presiserer at Republikanernes kristne ytterfløy preker en jernhard kapitalisme:

http://www.theguardian.com/books/2007/feb/03/featuresreviews.guardianreview24

Hedges har løsrevet begrepet fascisme fra sin opprinnelige betydning, akkurat som de som bruker begrepet ”islamofascisme”.

Mussolinis fascisme var (kanskje) ikke kapitalistisk.

Men den fascismen Chris Hedges kritiserer, er kapitalistisk

Kommentar #68

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Tilføyelser

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Ifølge nykolonialismen skaper derfor kapitalismen fascisme. Chris Hedges skrev en bok ved tittelen American Fascists, der han presiserer at Republikanernes kristne ytterfløy preker en jernhard kapitalisme:

http://www.theguardian.com/books/2007/feb/03/featuresreviews.guardianreview24

Hedges har løsrevet begrepet fascisme fra sin opprinnelige betydning, akkurat som de som bruker begrepet "islamofascisme".

Mussolinis fascisme var (kanskje) ikke kapitalistisk.

Men den fascismen Chris Hedges kritiserer, er kapitalistisk

På den annen side er det galt å stemple alle republikanere som fascister. Det er desverre enkelte i Chris Hedges fanclubb som gjør dette. De misbruker begrepet "fascister" akkurat slik israelvenner misbruker begrepet "antisemittisme".

Kommentar #69

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #68 Empirisk belegg

Publisert over 5 år siden

Jeg vet ikke om du tuller. Det finnes mange empiriske holdepunkter for at marxismen og nazismen er antiteser.

Riksdagsbrannen. Den eneste reelle opposisjonen til den nasjonalkonservative koalisjonen Hitler ledet, var sosialdemokratene og kommunistene. Kommunistene ble fengslet, og sosialdemokratene ble et lett bytte for nazistenes fullmaktslover. Som en lite stykke primærlitteratur som underbygger noe av mitt poeng i #67, skriver Hitler i Mein Kampf, 1926: The Jewish doctrine of Marxism rejects the aristocratic principle in nature.
Kommentar #70

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Nazismen og kommunismen er begge kollektivistiske ideologier, og som sådanne er de antiteser til den klassiske liberalismen.

Man kan opstille alle ideologierne i et tese-antitese-system.

Liberalismen er starten og marxismen en antitese til den. Antitesen til marxisme bliver så socialdemokratisme og fascisme og måske socialliberalisme.

Liberalismen kan også ses som antitesen til feudalismen, som den afløste.

På den måde ser man den sædvanlige menneskelige pendulbevægelse fra yderlighed til yderlighed.

Det hele kan også ses som forsøg på at forene frihed og tryghed/lighed.

Når man/vi prøver at placere fascisme på en højre/venstre-skala er det som om man har glemt kooperatismen, som netop er et forsøg på at forene liberalisme og socialisme.

Socialdemokratier, fascistiske partier og måske flere arbejder med en særlig form for blandingsøkonomi, der hverken er liberalisme eller socialisme, men har træk fra begge - og jeg ville mene mest fra det socialistiske/kollektivistiske.

Kommentar #71

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Langt på vei enig med foregående taler

Publisert over 5 år siden

Jeg vil forsøksvis komme med min skjematiske forståelse av ideologier.

Sosialdemokrati og fascisme er begge langt på vei korporativistiske ideologier, og de oppstår som en ad hoc-reaksjon på den økonomiske liberalismes (periodiske) og den rene sosialismens fiasko. De er, i økonomisk henseende, syntetiske ideologier. Marxisme er en totalitær, intellektuell/materialistisk ideologi. Nazisme er en totalitær, anti-intellektuell/åndelig ideologi.
Kommentar #72

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

"The Naked Communist"

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Marxisme er en totalitær, intellektuell/materialistisk ideologi.

Dr. W. Cleon Skousen skrev på slutten av 1950 tallet boka "The Naked Communist". Han viste hvilke mål kommunistene hadde om endringer av samfunnet. Han påviste at endringene ville gå i faser der første mål var innføring av sosialisme rundt omkring i verden, - og så når alle land er blitt sosialistiske - vil de "kommunistiske prinsipper" ta over. Når en ser hvordan eksempelvis Thomas Piketty blir omfavnet med sitt Marxistiske tankegods, - så bør en vel kunne bli åpen for at verden beveger seg mot noe totalitært.

Professor i økonomi George Reisman har forøvrig skrevet en interessant bok som "plukker i stykker Thomas Piketty", - "Piketty's Capital:Wrong Theory Destructive Program".

Kommentar #73

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Reismans slakt av Piketty på nett

Publisert over 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Professor i økonomi George Reisman har forøvrig skrevet en interessant bok som "plukker i stykker Thomas Piketty", - "Piketty's Capital:Wrong Theory Destructive Program".

As noted, it is perfectly possible to imagine a society in which capital has no uses (other than to serve as a pure store of value, with a return strictly equal to zero), but in which people would choose to hold a lot of it, in anticipation, say, of some future catastrophe or grand potlatch or simply because they are particularly patient and take a generous attitude toward future generations. If, moreover, productivity growth in this society is rapid, either because of constant innovation or because the country is rapidly catching up with more technologically advanced countries, then the growth rate may very well be distinctly higher than the rate of return on capital.[9]

Here Piketty states his belief that it is possible to have rapid productivity growth and the adoption of the technologies of more advanced countries not only without the use of additional capital, but without the use of any capital whatsoever.

For Piketty, “capital” is a word without content—an empty symbol to be manipulated. He does not see that it embraces all the goods that are ready for people to buy, along with the stores and warehouses that hold those goods, along with the factories, farms, and mines, and everything else in between, that is the source of those goods.  He does not grasp that capital is the foundation of the supply of goods that people buy and of the demand for the labor that people sell. Only because he has no serious concept of capital, can he imagine that it might have “no uses” and that its increase is harmful rather than essential.

Han tar for seg mange av Pikettys/marxismens tankefeil.

http://georgereismansblog.blogspot.no/2014/07/pikettys-capital-wrong_28.html

Marxismen/kommunismen vil alltid feile, fordi den starter og slutter med ideologi, ikke virkelighet. Skal man få til noe i virkelighetens verden og samhandle virkelighetsnært, så må man forholde seg til virkeligheten. Det eneste som kan sies positivt om marxister er at de må ha enorme baller. De har feilet konsekvent hver eneste gang de har forsøkt seg, men likevel skal de på død og liv prøve igjen. Det skal de faen meg ha.

Kommentar #74

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

To ting:

Publisert over 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
år en ser hvordan eksempelvis Thomas Piketty blir omfavnet med sitt Marxistiske tankegods, - så bør en vel kunne bli åpen for at verden beveger seg mot noe totalitært.
Verden beveger seg mot noe totalitært. Ja, jeg tror en slik retning er uunngåelig. Verden blir stadig mindre, og individets frihet (og nasjonenes frihet) vil i stadig større grad ha en global innflytelse. (Global oppvarming, kriger, terror, forurensing osv.) Eksempel: Det blir stadig enklere for individer/små grupper å konstruere sine egne kjernevåpen og holde hele verden som gissel. Det vi bør ønske oss, er at den globale styringen er mest mulig demokratisk. Dette krever en del ting: Diktatoriske krefter (fascisme, nazisme, marxisme) må unngås. Demokratiet, for at det skal fungere, krever en størst mulig grad av opplysning av folk flest. Monogudene bør knebles. Slik jeg forstår Marx, var han mer deskriptiv enn normativ. Etter å ha blitt sterkt influert av Hegel og hans dialektikk (i likhet med så mange andre tenkere), kom Marx opp med sin historiske materialisme.

Marx var vitenskapsmann, ikke politiker. Det sies, uten at jeg har prøvd å få det verifisert, at Marx aldri satte sin fot på et fabrikkgulv.

Kommentar #75

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Beklager, - tror ikke på "julenissen".

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det vi bør ønske oss, er at den globale styringen er mest mulig demokratisk. Dette krever en del ting: Diktatoriske krefter (fascisme, nazisme, marxisme) må unngås. Demokratiet, for at det skal fungere, krever en størst mulig grad av opplysning av folk flest.

Hvem skal så overvåke...disse som innehar makten?

Beklager, - men dersom ikke folk og fe forstår at det spinnes et "totalitært nett", til fordel for de FÅ, så vil dessverre boka som professor Carroll Quigley (mentoren til president Clinton) skrev I 1966 gå I OPPFYLLELSE.

"Tragedy and Hope: A histort of the World in Our time"

http://www.amazon.com/Tragedy-Hope-History-World-Time/dp/094500110X

Professor Quigley beskriver TRAGEDIEN for de mange og HÅPET for de FÅ ultrarike, - som går stille i "kulissene". 

Hvem tjener forresten på krig, - om det ikke først og fremst er NOEN med mye penger som finansierer BEGGE SIDER av væpnede konflikter!? 

De store pengene kjenner ingen lojalitet til "folk og fe",- dessverre!

Kommentar #76

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

"Irangate"-skandalen er et eksempel

Publisert over 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Hvem tjener forresten på krig, - om det ikke først og fremst er NOEN med mye penger som finansierer BEGGE SIDER av væpnede konflikter!?

Her er Irangate-skandalen fra 80-tallet et godt eksempel. 

Reagan-administrasjonen forsynte både Saddam Hussein og Ayatollah Khomeini med våpen. Det var derfor Iran-Irak-krigen varte i 8 år. og det var nok også derfor hverken Iran eller Irak greide å vinne krigen:

Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Contra_affair

Kommentar #77

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Sovjet støttet også diktatorer

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Her er Irangate-skandalen fra 80-tallet et godt eksempel.

Reagan-administrasjonen forsynte både Saddam Hussein og Ayatollah Khomeini med våpen. Det var derfor Iran-Irak-krigen varte i 8 år. og det var nok også derfor hverken Iran eller Irak greide å vinne krigen:

Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Contra_affair

For å ikke være urettferdig, bør man huske på at ikke bare USA, men også Sovjet støttet diktatorer: Vasallstatene i øst-europa. 

Kommentar #78

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Den tredje verdens nøytralitet var et klokt valg

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
For å ikke være urettferdig, bør man huske på at ikke bare USA, men også Sovjet støttet diktatorer: Vasallstatene i øst-europa.

Siden både USA og Sovjet støttet diktatorer, må jeg si at den tredje verdens nøytralitet var et svært klokt valg.

Årsaken til at disse landene kalles den tredje verden, er at en god del av dem støttet hverken den første verden (vesten) eller den andre verden (kommunist-statene).

Kommentar #79

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hva blir spørsmålet der hvor ingen overnasjonal myndighet finnes?

Publisert over 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Hvem skal så overvåke...disse som innehar makten?

Hvem skal så overvåke .. disse som tar makten?

Kommentar #80

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Ytringsfrihet, og rett til våpen!

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvem skal så overvåke .. disse som tar makten?

Grunnen til at amerikanerne har sine amendments til grunnloven, og da spesielt nr.1 og nr.2 er for å sikre et fritt folk!

"The 2nd amendment" (retten til å ha våpen), har aldri vært for å kunne forsvare seg mot småkriminelle eller de litt større,- men at folket skal ha mulighet å forsvare seg mot tyranni! 

Når vi ser hvor hardt mediene nå angriper både "1st og 2nd" amendment, så burde alle "de som sover" få opp sine øyne!

Men,- muligens (sannsynligvis, dessverre ), - så sitter "de" nok frivillig i den medieskapte platonske hulen, - der en masse "nyheter" blir SERVERT på utsiden. (Av de som konstruerer "virkeligheten).

Kommentar #81

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Eller med andre ord:

Publisert over 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
"The 2nd amendment" (retten til å ha våpen), har aldri vært for å kunne forsvare seg mot småkriminelle eller de litt større,- men at folket skal ha mulighet å forsvare seg mot tyranni!

"The 2nd amendment" (retten til å ha våpen), har aldri vært for å kunne forsvare seg mot småkriminelle eller de litt større,- men at folket skal ha mulighet til å organisere seg for å skape tyranni!

Det er jo noe vi ser allerede i dag i forbindelse med hvordan enkeltmennesker og mindre grupper bruker sin "frihet" til å tyrannisere og å skape ufattelige trageder og ufrihet for mange av sine medmennesker.

Kommentar #82

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Kriminelle får alltid tak I våpen og....

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
enkeltmennesker og mindre grupper bruker sin "frihet" til å tyrannisere og å skape ufattelige trageder og ufrihet for mange av sine medmennesker.

...og....når de har problemer med å skaffe våpen, hjelper myndighetene!

Yess!

Bare ta og Google "Fast and Furious Scandal", - så kan du se hvordan myndighetene PÅLA våpenselgere å selge våpen til kriminelle! "Pussig nok?", - så kom disse myndighets instruksene først frem I dagen etter at en grensepolitimann ble skutt og drept med et av disse våpen!

Det ble solgt tusenvis av våpen til kriminelle,- og på "hegelsk vis", så hjelper denne myndighetsstyrte våpenleveransen samfunnet til å "forstå" at våpen er farlig. Det er jo så mye kriminalitet!

Den fantastiske "uavhengige" pressen har virkelig gjort en GOD JOBB, - det vil da si å SKJULE denne skandalen!

Pussig hvor interessert norsk og amerikansk PK presse er i "pupper og lår", - men virkelige nyheter ønsker de ikke ta I med ildtang, og dette er ikke utenkelig en av årsakene til fallet i avissalget.

For, - hvorfor kjøpe aviser når de skjuler sannhet BAK svada?

Kommentar #83

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det vi bør ønske oss, er at den globale styringen er mest mulig demokratisk. Dette krever en del ting: Diktatoriske krefter (fascisme, nazisme, marxisme) må unngås. Demokratiet, for at det skal fungere, krever en størst mulig grad av opplysning av folk flest. Monogudene bør knebles.

Jeg tror ikke det er muligt at koble diktatoriske kræfter op på bestemte begreber - dertil er sproget eller sprogbrugen alt for subjektiv og vi er for irrationelle.

Afgrænsning, mener jeg er svaret på de problemer du nævner.

Vi kan ikke i en overskuelig fremtid have én flad global verden uden at det bliver diktatur og vi alle dermed er sat udenfor indflydelse.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere