Jonas Stava

16

Kommunismens drap

Publisert: 18. jan 2016  /  986 visninger.

Kommunismen er en pseudo religiøs politisk ideologi. En sekulær religion for folket styrt av eliten. Den er også totalt ateistisk og materialistisk idet den utelukker noen som helst form for tro på Gud. Det forunderlige med Kommunismen er at GK Chesterton fikk helt rett idet han sa at når mennesket slutter å tilbe Gud begynner de å tilbe alt annet. Marx snakket ofte om doktriner idet han kritiserte arbeidersklassen fordi de nektet å støtte hans ideer om revolusjon. Kommunismen ble et systemet der Marx var profeten og staten ble Gud. Resulatetene ble et av historiens største blodbad.

 

I boken, "The Black Book of Communism (Harvard University Press)" så er drapene til Kommunismen godt dokumentert:

Soviet Union: 20 million

Kina: 65 million

Vietnam: 1 million

North Korea: 2 million

Cambodia: 2 million

Eastern Europe: 1 million

Latin America: 150,000

Africa: 1,7 million

Afghanistan: 1,5 million

En ender opp på rundt 100 million. Tallene er egentlig ganske konservative. Dette inkluderer ikke noen av de som ble gjort til slaver, torturert og voldtatt. Det inkluderer heller ikke de livene som ble ruinert på grunn av mangel på mat og grunnleggende menneskerettigheter.

Til tross for en grusom historie bak seg så må en lure på hvorfor Kommunismen ikke har et like dårlig rykte som Nazismen. Dette finnes flere svar på dette:

1. Kommunistene myrdet deres eget folk. Nazistene myrdet andre. Mao drepte 65 millioner kinesere. Stalin drepte bare russere. Folk har en tendens til å reagere mer når folk med en nasjonalitet dreper noen med en annen nasjonalitet/rase.

2. Kommunismen var mer moralsk og intellektuell tiltrekkende enn den anti intellektuelle rasismen til Nazismen. Ondskapen til Kommunistene blir derfor i større grad sett på som et avvik av en ellers vakker doktrine.

3. Kommunismen er i større grad blitt knyttet til personer mange regner som syke. Stalinisme, Maoisme, altså ikke Kommunisme. De skylder problemet på syke personer personer som fikk for mye makt og ikke den destruktive ideologien. I motsetning til Nazistene så har heller ikke Russland  tatt ansvar for sine handlinger. Tidligere KGB medlem Vladimir Putin ble Russlands mektigste mann. I Kina har Mao fortsatt en høy stjerne hos mange kinesere. Dette til tross for at han er en av historiens verste massemordere. Indoktrinering kan få smarte mennesker til å tenke veldig dumt.

4. Kommunismen vant og Nazismen tapte andre verdenskrig. Vinneren er alltid den som får skrive historien.

5. Kommunismen drepte flere mennesker enn Nazismen men Gulgag var likevel mindre brutalt enn Holocaust. Holocaust gjorde at ondskapen til Kommunismen ble satt i skyggen.

6. Mange på venstresiden mener at den siste gode krigen Amerika var involvert i var mot Nazismen og Fascismen. Krigen mot Kommunismen i Vietnam er regnet som ond.  Krigen mot Korea og Kommunismen i Kina er ofte ignorert.

Dette er noen av grunner til at Kommunismen ikke har blitt like mye kritisert som Nazismen og Fascismen. Desto mer jeg leser om Kommunismen desto mer overbevist er jeg om at det var ideene som produserte ondskapen. Det var ikke syke individer som var årsaken til ondskapen, men dårlige ideer. Kommunismen i likhet med Nazismen og Fascismen vokste alle utav Nihilisme, Eksistensialisme, og filosofisk Naturalisme. Kommunismen hadde vært umulig uten en materiell virkelighetsforståelse. I motsetning til Nazismen og Fascismen så lever mye av ideene i sitt beste velgående i Vestens akademiske institusjoner.Kommentar #1

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Tusen takk

Publisert over 5 år siden

Alle vestlige land er infisert av marxister og kommunister i akademia, politikken, kultureliten, skoleverket og media. Denne ondskapen finner vi altså overalt i tunge institusjoner som har enorm påvirkningskraft. Vi hører likevel stort sett bare om høyre-ekstremisme og islam-ekstremisme. Det er jo innlysende at denne horden av venstreekstreme ikke setter søkelyset på seg selv, de er jo faktisk ideologisk overbevist om at det de holder på med er et gode, men kanskje ikke tåler dagens lys ennå. Jeg antar at flertallet fortsatt er sosiaaldemokrater, men de er nyttige idioter for marxistene, forde de har gått med på marxistenes mest sentrale metode: Politisk korrekthet - ikke såre andre ved å snakke om virkeligheten. Får vi hull på denne kreften i debatten, så vil vi kanskje få marxistene på tilbaketog. Politisk korrekthet skjuler alle former for marxistisk arbeid i kulissene. Å støtte ideen om at man ikke skal såre er å støtte marxisme. Alle ikke-marxister må simpelthen bare si akkurat det de mener og akseptere konsekvensene, dersom de ikke ønsker at vi alle skal ende opp i et marxist-helvete.

Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Asymmentri i det politiske landskapet.

Publisert over 5 år siden

Det er en noe som forundrer meg når jeg ser på tallene.

Hvis vi tenker på høyre-venstre aksen, så finnes det en mengde venstreksreme partier Rødt, Nkp, Mgp, Sv, delvis Dna og delvis Krf, men man finner ingen partier på den høyreekstreme sida. Vi har ikke nynazistiske eller nyfascistiske  partier.

De venstreekstreme partiene har fått stor innvirkning på det siste valget: det ble rødt i mange byer.

I Tromsø fikk Rødt 20% av stemmene. Hva er det som skjer? Hvordan kan Mao og Stalin bli de store heltene blant mange her i landet?

Er det mangel på opplysning? Den sosialistiske media er flinke til å fortelle om nazistenes misgjerninger og bra er det. Men det er ingen opplysning om kommunismens galskap? Kan det være ettervirkning av sektsiåtterne som nå besitter viktige stillinger i samfunnet i dag?

Det er jo intet stigmatiserende å bli kalt maoist eller stalinist, men får man stemplet nazist på seg så er man politisk død.

Kommentar #3

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo intet stigmatiserende å bli kalt maoist eller stalinist, men får man stemplet nazist på seg så er man politisk død.

Det er fascinerende uvirkelig at en av verdens største ondskaper er tilnærmet stueren

Kommentar #4

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Tanker styrer!

Publisert over 5 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Desto mer jeg leser om Kommunismen desto mer overbevist er jeg om at det var ideene som produserte ondskapen. Det var ikke syke individer som var årsaken til ondskapen, men dårlige ideer.

De fleste ideologier og religioner har noe rett i sin analyse av det de betrakter som problemet. Det gjelder kommunismen som peker på hvordan noen utnytter noen andre. Nasjonalsosialismen peker på problemene som oppstår med individualisme og globalisme. Feminismen peker på hvordan kvinnene har blitt undertrykket og utnyttet.

Problemet oppstår når ideologiene kommer med løsninger. De er alltid feil. All idealisme har som utgangspunkt at mennesket gjør det onde på grunn av omgivelsene. Ved å endre miljøet, eller de undertrykkende strukturene, mener idealismen at det fullkomne samfunn vil bli realisert. Dette gjelder også islam som hevder at freden, det vil si den perfekte harmoni, eller salam, vil komme den dagen sharia er innført i hele verden.

Jesu budskap er diamentralt motsatt: For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. (Matt 15:19)

Løsningen på menneskehetens fundamentale problem er metanoia (vanligvis oversatt med omvendelse) som betyr en total forvandling av menneskets indre liv og retning. Jeg tenker at kommunismen (og alle andre "ismer") vil forandre mennesket "utenfra", men Bibelens budskap er at mennesket kan kun forandres eller forvandles "innenfra". All ytre tvang til virkelig indre forandring er totalitær og egentlig nytteløs. Dette er etter hva jeg kan bedømme årsaken til at all idealisme egentlig er ganske farlig og fører til undertrykkelse og ondskap. 

 

Kommentar #5

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Marxisme

Publisert over 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Alle vestlige land er infisert av marxister og kommunister i akademia, politikken, kultureliten, skoleverket og media. Denne ondskapen finner vi altså overalt i tunge institusjoner som har enorm påvirkningskraft. Vi hører likevel stort sett bare om høyre-ekstremisme og islam-ekstremisme. Det er jo innlysende at denne horden av venstreekstreme ikke setter søkelyset på seg selv, de er jo faktisk ideologisk overbevist om at det de holder på med er et gode, men kanskje ikke tåler dagens lys ennå. Jeg antar at flertallet fortsatt er sosiaaldemokrater, men de er nyttige idioter for marxistene, forde de har gått med på marxistenes mest sentrale metode: Politisk korrekthet - ikke såre andre ved å snakke om virkeligheten. Får vi hull på denne kreften i debatten, så vil vi kanskje få marxistene på tilbaketog. Politisk korrekthet skjuler alle former for marxistisk arbeid i kulissene. Å støtte ideen om at man ikke skal såre er å støtte marxisme. Alle ikke-marxister må simpelthen bare si akkurat det de mener og akseptere konsekvensene, dersom de ikke ønsker at vi alle skal ende opp i et marxist-helvete.

Du har helt rett. Denne tenkningen er heldigvis mildere enn det Marx selv prekte, men grunnsynet er mye av det samme. Vi ser samme utvikling i Usa der venstresiden har har forandret seg enormt de siste 20-30 årene.

Ted Cruz beskriver i sin biografi at det er en stor ubalanse i politikken. På venstresiden så finnes de som preker stor og mektig stat og de blir alltid tiltrukket til politikken, journalistikk, underholdning og akademia. Blant de som allerede tror på de frie markedet (ofte de konservative) starter ofte nye bedrifter isteden for å bli politikere. Venstresidens beste ender derfor opp med å dominere de institutsjonene som former kulturen og kontrollerer ting. Jeg synes dette var en god forklaring på hvorfor vi ofte ser denne ubalansen.

Sosiologen David Martin deler noen av sine refleksjoner om Marxismen: It is a paradox that the system which claimed that the beginning of all criticism of religion should have ended up with a form of religion which was the end of criticism. Why was this so? On the one hand, Martin argued that Martin lacked, and the church possessed, "a doctrine of its own failure, " which could be the source of its onging self-criticism and renewal. Marxism and the Communist party could never admit that they were wrong, so they rationalized evil after evil in both the Soviet Union and China, and in other places such as Cambodia, until the spreading of cancer of their own unacknowledged crimes and lies appalled all but their most die-hard believers. 

Kristendommen i motsetning har en lang selvkritisk tradisjon i både GT og NT. Profetene kritiserte sine egne. Det gjorde også Jesus og disiplene. Denne formen for selvkrtiikk koblet med ydmykhet har skapt en kultur der vi i motsetning til Marxistene kan innrømme feil før det er for sent.

Og det som virkeligen er pussig er at Marxismen lever i sitt beste velgående til tross for at det er ett av historiens mest katastrofale prosjekter. Vi vet hva som funker og hva som ikke funker. Likevel har vi valgt det som ikke funker. Det eneste vi kan lære av historien er at vi ikke kan lære av historien.

Kommentar #6

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Enig

Publisert over 5 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
De fleste ideologier og religioner har noe rett i sin analyse av det de betrakter som problemet. Det gjelder kommunismen som peker på hvordan noen utnytter noen andre. Nasjonalsosialismen peker på problemene som oppstår med individualisme og globalisme. Feminismen peker på hvordan kvinnene har blitt undertrykket og utnyttet.

Problemet oppstår når ideologiene kommer med løsninger. De er alltid feil. All idealisme har som utgangspunkt at mennesket gjør det onde på grunn av omgivelsene. Ved å endre miljøet, eller de undertrykkende strukturene, mener idealismen at det fullkomne samfunn vil bli realisert. Dette gjelder også islam som hevder at freden, det vil si den perfekte harmoni, eller salam, vil komme den dagen sharia er innført i hele verden.

Jesu budskap er diamentralt motsatt: For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. (Matt 15:19)

Løsningen på menneskehetens fundamentale problem er metanoia (vanligvis oversatt med omvendelse) som betyr en total forvandling av menneskets indre liv og retning. Jeg tenker at kommunismen (og alle andre "ismer") vil forandre mennesket "utenfra", men Bibelens budskap er at mennesket kan kun forandres eller forvandles "innenfra". All ytre tvang til virkelig indre forandring er totalitær og egentlig nytteløs. Dette er etter hva jeg kan bedømme årsaken til at all idealisme egentlig er ganske farlig og fører til undertrykkelse og ondskap.

Du treffer blinken med å fokusere på den innvendige forandringen. Det er forunderlig at flere mennesker ikke ser dette. Dennis Prager har en veldig god og kort video som peker på disse forskjellene: Her, Are we born good: Her.

Kommentar #7

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Et godt spørsmål

Publisert over 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Det er fascinerende uvirkelig at en av verdens største ondskaper er tilnærmet stueren

Jeg har selv vært nysgjerrig på dette i mange år. Det tok lang tid før jeg fant svar. Men la meg dele hvor jeg fant flere av de beste svarene:

Dennis Prager: Culture Wars

Dennis Prager: Left and Right.

Dennis Prager: Are we born Good

Du finner ellers veldig mange gode korte videoer på prageru.

Boken til Prager tar for seg Leftism, Islamism og Americanism. Han forklarer forskjellene og gir oss gode svar på feks Venstresiden har en slik kjærlighet til radikal Islam. Denne boken anbefales: Her.

David Horowitz kan også anbefales. Både youtube og amazon.

Kommentar #8

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Sigmund Freud om kommunisme

Publisert over 5 år siden

Jeg skrev en artikkel der jeg hevdet at stalinismen er én av flere årsaker til konflikten i Ukraina. Synes det var synd at få leste den:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat9/thread11565725/

Sigmund Freud holdt et foredrag om kommunisme ikke så lenge etter 1917-revolusjonen (Jeg vet ikke det eksakte årstallet). Her er noen sitater der Sigmund Freud sammenlignet kommunisme med religiøs fanatisme:

”I sin virkeliggjørelse i den russiske bolsjevisme har nu den teoretiske marxisme vunnet en verdensanskuelses energi, sluttethet og absolutthet, men også en uhyggelig likhet med det som den bekjemper.

Opprinnelig selv et stykke vitenskap, i sin gjennomførelse bygget opp på vitenskap og teknikk, har den allikevel skapt et forbud mot den fri tenkning, like ubønnhørlig som i sin tid religionens. En kritisk undersøkelse av den marxistiske teori er forbudt, tvil på riktigheten av den blir straffet på samme måte som i sin tid kjetteriet i den katolske kirke.

Marx’ verker har inntatt Bibelens og Koranens plass, skjønt de ikke skal være mer fri for motsigelser og dunkle steder enn disse eldre hellige bøker.

…Ganske på lignende måte som religionen må også bolsjevismen holde de troende skadesløse for lidelsene og savnet i det nuværende liv ved løftet om et bedre hinsides, hvor det ikke lenger finnes noe utilfredstilt behov. Dette paradis skal riktignok være dennesidig, det skal innrettes på jorden og åpnes i en overskuelig fremtid. Men vi skal huske på at også jødene – hvis religion ikke kjenner noe til et hinsidig liv – ventet Messias’ komme til jorden, og at den kristne middelalder gjentatte ganger trodde at Guds rike stod for døren.”

Kildehenvisning:

Sigmund Freud: ”Nytt i Psykoanalysen. Nye Forelesninger til Innføring av Psykoanalysen”. Gyldendal 1992. Side 144-145. 

Kommentar #9

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Mircea Eliade om Marx

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Jeg skrev en artikkel der jeg hevdet at stalinismen er én av flere årsaker til konflikten i Ukraina. Synes det var synd at få leste den: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat9/thread11565725/ Sigmund Freud holdt et foredrag om kommunisme ikke så lenge etter 1917-revolusjonen (Jeg vet ikke det eksakte årstallet). Her er noen sitater der Sigmund Freud sammenlignet kommunisme med religiøs fanatisme:

Mircea Eliade  forresten skrev noe som kan ligne på Freud's ståsted i siste kapittel i hans klassiker "Det Hellige og det Profane".

OVER TIL NOE ANNET:

Vi må få marxister til å slutte å tro at det er syndig å lyttet til hva antikommunistene sier.

Sosialisme er et tankefengsel. Det oppstår er "usynlig berlinmur" mellom sosialisten og mot-argumenter. Jeg forstår ikke at beleste mennesker på eget initiativ stenger seg selv inne i et tankefengsel. En skulle jo tro det er plagsomt å ikke få lov til å tvile? Jeg står for en tvils-filosofi.

Marxisme er en absoluttisk filosofi som hevder å ha monopol på sannheten. Dermed er den ingen filosofi. Fordi den bygger en "usynlig berlinmur" mellom seg selv og andre filosofier.

Platons hulelignelse er en kritikk av sosialisme.

Hvis en ideologi nekter å lytte til selv forsiktig kritikk, så betyr det at den er et "hermetisk lukket system".

Kommentar #10

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Braknappen aktivert

Publisert over 5 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Desto mer jeg leser om Kommunismen desto mer overbevist er jeg om at det var ideene som produserte ondskapen. Det var ikke syke individer som var årsaken til ondskapen, men dårlige ideer.

Kommunismen mangler sin Nurnberg-rettsak. Man kanjo tenkes eg muligheten av at islamsk politisk parti i dag skulle gå til valg med slagordet Væpnet revolusjon! Det kunne man altså gjøre i Norge både på -70 og -80 tallet. I tillegg hadde man muligheter for en lysende akademisk kariere i Norsk akademia og utdanningsinstitusjoner. Samtidig visste man veldig godt om forholdene i Russland/China f.eks. den gangen.  Senere har disse ideologienes lakeier uten skam og blygsel inntatt høye samfunnsposisjoner, som sjefsredaktør i Aftensposten.   Det topper seg når disse voldsprofetene i dag med jamrer seg over noen få islamske relativt lite omfattende terrorbevegelser. De er til og med blandt de som går i demonstrasjonstog for de som benytter ytringsfriheten til å sparke nedover og gjør narr av den jevne mann i gata. 

Den største hinderet for et oppgjør med marxismens uvesen ligger det norske Arbeiderpartiets historie. Såvidt jeg husker var. f.eks. Einar Gerhardsen med i styret til ung-kommunistene i sin tid. Det gikk mange år før Gerhardsen holdt sin Kråkerøytale der han tok et slags oppgjør med kommunistene men det er usikkert om han faktisk tok et oppgjør med kommunismens livssyns-dimensjon. De sluttet jo ikke å synge internasjonalen. Det var sannsynligvis et oppgjør med det politiske tankegodset men det er noe annet.  Kommunistene gjordet et brakvalg etter 2ww, til tross for den finske borgerkrigen.  Nå er det for sent for den marxistiske sekulariseringen har levd sitt undergrunnsliv inne politiske og akademiske miljøer og infisert både stat og kirke.  Menneskene har blitt livssynsløse statens slavesjeler.  Derfor får folk dårlig samvittighet nå de bryter statens lover. Demokratiet forutsetter at godtfolk hele tidene vurderer statens liv og virke. Men man kan ikke vurdere staten dersom staten er den som har lært deg opp til å vurdere statsmaktens gjøren og laden

Kommentar #11

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Ideologi og religion

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Mircea Eliade forresten skrev noe som kan ligne på Freud's ståsted i siste kapittel i hans klassiker "Det Hellige og det Profane".

OVER TIL NOE ANNET:

Vi må få marxister til å slutte å tro at det er syndig å lyttet til hva antikommunistene sier.

Sosialisme er et tankefengsel. Det oppstår er "usynlig berlinmur" mellom sosialisten og mot-argumenter. Jeg forstår ikke at beleste mennesker på eget initiativ stenger seg selv inne i et tankefengsel. En skulle jo tro det er plagsomt å ikke få lov til å tvile? Jeg står for en tvils-filosofi.

Marxisme er en absoluttisk filosofi som hevder å ha monopol på sannheten. Dermed er den ingen filosofi. Fordi den bygger en "usynlig berlinmur" mellom seg selv og andre filosofier.

Platons hulelignelse er en kritikk av sosialisme.

Hvis en ideologi nekter å lytte til selv forsiktig kritikk, så betyr det at den er et "hermetisk lukket system".

Takk for interessante refleksjoner.

Jeg er helt enig i at Marxisme ikke er en filosofi. Det er i realiteten en pseudo religion. Marx er profeten og staten er Gud. Marx snakket mye om hvor viktig det var med doktrine. Den eneste arbeiderklasse kvinnen han kjente gjorde han gravid og skyldte det på Engels. Han betalte henne heller ikke en eneste penny for husarbeidet hun gjorde. Han ville ikke ha noe med folk fra arbeiderklassen å gjøre. Han foretrakk intellektuelle som han selv. 

Marxismens versjon av skapelse, fall, gjennopprettelse:

Skapelsen: Primitiv kommunisme. Dette var før sivlisasjonen der alle eide alt sammen. Selv skapende selv generert materie. Mennesket hadde ikke et forhold til Gud, men et forhold til materie. Menneskenaturen må forstår i forhold til materie. Som en del av materie så kan den manipuleres og møte behovene. Økonomiske forhold forklarer alt. 

Fallet: Privat eiendom. Menneskenaturen kan forandres bare ved å forandre økonomiske forhold (samfunnet/utvendige faktorer). Privat eiendom er årsaken til omtrent alle problemer. Dette har fremmedgjort oss.

Frelsen: Revolusjon! Knus de som undertrykker og skap et paradis på jord med primitiv kommmunisme. Klaus Bockmuehl sier, "It is a secularized vision of the kingdom of God". 

Nancy Pearcey skriver i Total Truth, "By incorporating all the elements of a comprhensive worldivew, it taps into a deep religious hunger for redemption". Leslie Stevenson sier, "It has for many been a secular faith, a vision of social salvation". Kanskje derfor ikke overraskende at Marxisme ofte blir kalt, "Secular Messianism".

Kommentar #12

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Interessant!

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Kommunismen mangler sin Nurnberg-rettsak. Man kanjo tenkes eg muligheten av at islamsk politisk parti i dag skulle gå til valg med slagordet Væpnet revolusjon! Det kunne man altså gjøre i Norge både på -70 og -80 tallet. I tillegg hadde man muligheter for en lysende akademisk kariere i Norsk akademia og utdanningsinstitusjoner. Samtidig visste man veldig godt om forholdene i Russland/China f.eks. den gangen. Senere har disse ideologienes lakeier uten skam og blygsel inntatt høye samfunnsposisjoner, som sjefsredaktør i Aftensposten. Det topper seg når disse voldsprofetene i dag med jamrer seg over noen få islamske relativt lite omfattende terrorbevegelser. De er til og med blandt de som går i demonstrasjonstog for de som benytter ytringsfriheten til å sparke nedover og gjør narr av den jevne mann i gata.

Den største hinderet for et oppgjør med marxismens uvesen ligger det norske Arbeiderpartiets historie. Såvidt jeg husker var. f.eks. Einar Gerhardsen med i styret til ung-kommunistene i sin tid. Det gikk mange år før Gerhardsen holdt sin Kråkerøytale der han tok et slags oppgjør med kommunistene men det er usikkert om han faktisk tok et oppgjør med kommunismens livssyns-dimensjon. De sluttet jo ikke å synge internasjonalen. Det var sannsynligvis et oppgjør med det politiske tankegodset men det er noe annet. Kommunistene gjordet et brakvalg etter 2ww, til tross for den finske borgerkrigen. Nå er det for sent for den marxistiske sekulariseringen har levd sitt undergrunnsliv inne politiske og akademiske miljøer og infisert både stat og kirke. Menneskene har blitt livssynsløse statens slavesjeler. Derfor får folk dårlig samvittighet nå de bryter statens lover. Demokratiet forutsetter at godtfolk hele tidene vurderer statens liv og virke. Men man kan ikke vurdere staten dersom staten er den som har lært deg opp til å vurdere statsmaktens gjøren og laden

Takk for gode refleksjoner. 

Det er igrunn skremmende at denne typen tenkning har hatt så enorm innflytelse etter alle de katastrofale prosjektene de siste hundre årene. Mangelen på selvkritikk er nok hovudproblemet.

Kommentar #13

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Nazifisering av skole og kirke ble stanset av aksjoner under krigen (læreraksjonen bl. annet).

Publisert over 5 år siden

Men spredningen av giften som marxismen er, fikk bre seg til skole og kirke i etterkrigstiden.

Aldri har det vært samlet så mange sosialister på en arbeidsplass som i skolen. Jeg husker at fagforeningsmøter var rene halleluja møter med Mao som guden. Resultatet ser vi: det er lite kunnskap om kommunismens ødeleggelser etter revolusjonen i 1917 blant den oppvoksende slekt.

Avisa VG har store oppslag om nazistenes grusomheter, men ingen historier fra Gulag.

Det mest triste er jo at marxsismen har sneket seg inn i kirken med frigjøringsteologien.

Den er nå iferd med å sprenge kirken med nye samværsformer som kirken skal velsigne. Nå kan det også bli en mulighet for polygami.

Kirken snakker om trygge aborter og det er jo merkelig når dødsraten er 50%.

Andrew Wommack (amwi.net) har nå denne uke en kampanje mot abort.

Han sier at Hitlers filosfi brakte millioner av jøder og andre til døden i dødsleirer.

Med den nye filosofien har 60 millioner fostre blitt drept siden 1973 i USA og 500 000 fostre har bliitt drept her i landet siden abortloven kom.

Vi kan slå fast at den nye filosofien er det mange lik i dens fotspor. 

Kommentar #14

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
I motsetning til Nazismen og Fascismen så lever mye av ideene i sitt beste velgående i Vestens akademiske institusjoner.

Dermed har du vel selv givet svaret på, hvorfor kommunismens bagsider er underbelyste. Ikke at jeg er uenig i at de trænger til at blive hevet ud i dagslyset.

Det samme mener jeg iøvrigt gælder fascismen og nazismen - de er godt nok kritiseret og dæmoniseret, men kritikken er ikke saglig, men mere bygget på mytologiske forestillinger om fascismen - det gør at fascisme kan genindføres uden at det ses.

Jeg mener at bl.a. indvandringsprojektet kunne trænge til et 'fascisme-eftersyn' og det kunne også have godt af et tilsvarende 'kommunisme-eftersyn'. Multikulti mener jeg kan ses som en blanding.

Kommentar #15

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Jeg skrev en artikkel der jeg hevdet at stalinismen er én av flere årsaker til konflikten i Ukraina. Synes det var synd at få leste den:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat9/thread11565725/

Du fik nu et 'bra' for et udmærket indlæg - jeg tror du kan have ret i at de to lande har et ambivalent forhold, måske lidt som Danmark og Tyskland med en tung fælles fortid.

Sigmund Freud holdt et foredrag om kommunisme ikke så lenge etter 1917-revolusjonen (Jeg vet ikke det eksakte årstallet). Her er noen sitater der Sigmund Freud sammenlignet kommunisme med religiøs fanatisme:

Freud har i min optik indlysende ret i at kommunisme har en religions rolle og funktion og mange af dens egenskaber.

Som jeg ser tingene er kardinalsynden at man vil oprette 'Paradis på Jord' - og det har jeg fra Eric Vögelin.

Kommunismen er en romantisk reaktion på 1800-tallets brølende liberalisme - tilbage til noget mere trygt, som under feudalismen, bare i en forbedret udgave uden hieraki, udnyttelse og ulighed.

For at få indskrevet mennesket i den plan måtte man fornægte en længere række af dets egenskaber - at det er socialt og dermed hierakisk, at det er egennyttigt og at det fødes uens, for bare at tage tre af de afgørende fornægtelser.

Kunne mennesket leve op til kristendommens mest radikale bud/krav, ville det også kunne leve kommunistisk. Det ville så også blive et samfund, der lå pivåbent for misbrug og udnyttelse fra mindre ideelt indstillede mennesker. Så det ville nok få kort tid på jord.

Kommentar #16

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Kommunismen i likhet med Nazismen og Fascismen vokste alle utav Nihilisme, Eksistensialisme, og filosofisk Naturalisme.

Nazismen og kommunismen er fælles om at være socialdarwinistiske ideologier og altså mene at visse grupper har ret til og bør udrydde andre grupper af mennesker.

De har jungleloven og den stærkes ret overfor den svagere som grundindstillinger.

Marxismen og hitlerismen pegede endda på nogle af de samme grupper som nogle, der burde udryddes - f.eks. sydslavere som serbere og kroater.

Kommentar #17

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Likheter

Publisert over 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Nazismen og kommunismen er fælles om at være socialdarwinistiske ideologier og altså mene at visse grupper har ret til og bør udrydde andre grupper af mennesker.

De har jungleloven og den stærkes ret overfor den svagere som grundindstillinger.

Marxismen og hitlerismen pegede endda på nogle af de samme grupper som nogle, der burde udryddes - f.eks. sydslavere som serbere og kroater.

Det er liten tvil om at de begge er sekulære ideologier som alle vokste utav Nihilisme, Eksistentialisme og filosofisk Naturalisme. Det som er enda mer skremmende er at disse ideene som produserte Kommunisme og Nazisme lever i stor grad i sitt beste velgående i Vestens akademia. Nazismen har heldigivis liten innflytelse, mens Marxismen har fortsatt enorm innflytelse.

Kommentar #18

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Høyreekstremisme og Venstreekstremisme

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Jeg skrev en artikkel der jeg hevdet at stalinismen er én av flere årsaker til konflikten i Ukraina. Synes det var synd at få leste den:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat9/thread11565725/

Sigmund Freud holdt et foredrag om kommunisme ikke så lenge etter 1917-revolusjonen (Jeg vet ikke det eksakte årstallet). Her er noen sitater der Sigmund Freud sammenlignet kommunisme med religiøs fanatisme:

"I sin virkeliggjørelse i den russiske bolsjevisme har nu den teoretiske marxisme vunnet en verdensanskuelses energi, sluttethet og absolutthet, men også en uhyggelig likhet med det som den bekjemper.

Opprinnelig selv et stykke vitenskap, i sin gjennomførelse bygget opp på vitenskap og teknikk, har den allikevel skapt et forbud mot den fri tenkning, like ubønnhørlig som i sin tid religionens. En kritisk undersøkelse av den marxistiske teori er forbudt, tvil på riktigheten av den blir straffet på samme måte som i sin tid kjetteriet i den katolske kirke.

Marx’ verker har inntatt Bibelens og Koranens plass, skjønt de ikke skal være mer fri for motsigelser og dunkle steder enn disse eldre hellige bøker.

…Ganske på lignende måte som religionen må også bolsjevismen holde de troende skadesløse for lidelsene og savnet i det nuværende liv ved løftet om et bedre hinsides, hvor det ikke lenger finnes noe utilfredstilt behov. Dette paradis skal riktignok være dennesidig, det skal innrettes på jorden og åpnes i en overskuelig fremtid. Men vi skal huske på at også jødene – hvis religion ikke kjenner noe til et hinsidig liv – ventet Messias’ komme til jorden, og at den kristne middelalder gjentatte ganger trodde at Guds rike stod for døren."

Kildehenvisning:

Sigmund Freud: "Nytt i Psykoanalysen. Nye Forelesninger til Innføring av Psykoanalysen". Gyldendal 1992. Side 144-145.

Det er viktig å huske på at det også finnes en ekstrem variant av høyrepolitikk: Fascisme.

Sigmund Freud advarte mot kommunisme, fordi den er hevet over kritikk:

«Opprinnelig selv et stykke vitenskap, i sin gjennomførelse bygget opp på vitenskap og teknikk, har den allikevel skapt et forbud mot den fri tenkning, like ubønnhørlig som i sin tid religionens. En kritisk undersøkelse av den marxistiske teori er forbudt, tvil på riktigheten av den blir straffet på samme måte som i sin tid kjetteriet i den katolske kirke.

Marx’ verker har inntatt Bibelens og Koranens plass, skjønt de ikke skal være mer fri for motsigelser og dunkle steder enn disse eldre hellige bøker.»

Freud påpeker altså at en VITENSKAPELIG undersøkelse av marxistisk teori er forbudt, fordi marxismen er usikker på seg selv. Den er altfor pysete og redd til å svare på vanskelige innvendinger.

Etter min mening er dette også en advarsel til høyresiden. Også høyrepolitikken må kunne bestå en vitenskapelig prøve. FRP må ikke bli for pysete og redd til å svare på vanskelige innvendinger. Spør en hvilken som helst høytutdannet FRP’er, og vedkommende vil bekrefte dette.

Dersom høyrevridde nekter å lytte til selv de aller mest forsiktige innvendinger, så kan de muligens risikere å utvikle høyreekstreme ideer. Da oppstår det en slags «usynlig Berlinmur» mellom høyrevridde og all tvil, og alle motargumenter. For å utrykke det på en metaforisk måte.

Dersom FRP umiddelbart avviser selv forsiktig kritikk, så vil partiet, som Freud sier, utvikle en uhyggelig likhet med den ideologi som partiet ønsker å motarbeide (sosialisme).

Husk at å lytte til venstresiden, og å være enig med venstresiden er to helt forskjellige ting. Man kan lytte til venstresiden på en ydmyk måte, uten å være enig i venstresidens ståsted.

Dersom man nekter å høre på venstresiden, vil man snart nekte å høre på FRP’s forsiktige fløy. Og så glir man lenger og lenger til høyre, og til slutt blir man fascist.

Venstreekstremister er folk som ble gradvis radikalisert på samme måte. Det starter med at de nekter å lytte til FRP. Sakte men sikkert begynner de å nekte å lytte til den forsiktige fløy innen Rødt. Så glir de lenger og lenger til venstre, og til slutt ender de enten opp som kommunister, eller enda verre: islamister.

KILDEHENVISNINGER

Matthew Levendusi’s bok «How Partisan Reporting Polarize America». Boken er en kritikk av medier som er enten VELDIG langt til høyre, eller VELDIG langt til venstre.

http://www.amazon.com/Partisan-Polarize-America-American-Politics/dp/022606901X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1453322471&sr=8-1&keywords=matthew+levendusky

John Avlon’s bok «WingNuts». (Anbefalt av Bill Clinton):

http://www.amazon.com/Wingnuts-Extremism-Obama-John-Avlon/dp/0991247604/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1453322319&sr=8-1&keywords=john+avlon

(Jeg har ikke lest disse bøkene)

Kommentar #19

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Freud tok feil

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
"I sin virkeliggjørelse i den russiske bolsjevisme har nu den teoretiske marxisme vunnet en verdensanskuelses energi, sluttethet og absolutthet, men også en uhyggelig likhet med det som den bekjemper.

Freud tok feil men det er ikke så veldig mange grunner til å fortenke ham i det, på det tidspunktet. Kommunismen, slik den utartet seg i det fleste land der den fikk makt etter sin vilje, var noe langt mer enn at de kneblet ytringsfrihet og fengslet oposisjonelle. Hadde kommunismen begrenset seg til en variant av "inkvisisjon", hadde det ikke vært så ille sammenlignet med det meste annet.  Problemet med kommunismen er dens grenseløshet av tåpeligheter på alle nivåer, på alle arenaer.  Kommunistene var et samlet komplott av løgner ( den kommunistiske utopi ), angiveri ( partiapparates funksjon ), slaveri ( gulagleirene ), ran og tyveri ( tvangsinndrivelse av eidomer fra kulaker )  utført på en gjennomgripende brutal og umenneskelig måte. Dette til tross for sin påberopte gudløse humanitet. Kommunismen var egentlig gudløse mennsker som ønsket et sekulært samfunn i fri dressur. Det jeg aldri har skjønt er hvorfor det er aldri er satt fokus på den grunnleggende menneskelige dimensjon og phsyke som kunne føre til en slik katastrofe.  De fleste skylder på helt marginale forklaringesmodeller som at diktatur, Stali var gal osv.  Katastrofens omfang og innhold er hinsides slikt.   

Kommentar #20

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Kommunistdiktaturer varer

Publisert over 5 år siden

To typer diktaturer.

1)Allende var president fram til 11. september 1973 da han ble styrtet og døde i et blodig statskupp støttet av USA, der demokratiet ble knust av en militærjunta anført av generalen Augusto Pinochet.

Juntaen i Hellas omtalte kuppet som en «revolusjon for å redde nasjonen». Deres offisielle begrunnelse var at en «kommunistisk konspirasjon» hadde infiltrert forvaltningen, akademia, mediene og til og med militære kretser.

Disse militærdiktaturer er eksempler på at slike diktaturer  ikke varer lenge (5-10 år), selv om det er ille  for de som rammes.

2)De kommunistiske diktaturer er så totalitær at disse  er umulig å bli kvitt. Dette gjelder er en rekke ett-partistater i Afrika og i Asia.

Det værste eksempel er vel Nord Korea. Hvis en ser på satelitt bilde over landet nattestid så er det bare hovedstaden som er opplyst. Det forteller mye om tilstanden i landet.

Totalitærstatens opprinnelse er gjordt greie for av 

Hannah Arendt er også kjent for sin bok The Origins of Totalitarianism (tysk utgave Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft), hvor hun prøver å søke røttene til kommunisme og fascisme, og deres forbindelse til antisemittisme. Det var hennes mann som hadde introdusert henne for marxistisk tenkning og politisk teori, men hennes beskjeftigelse med marxismen ble et nådeløst oppgjør med en ideologi hun anså som totalitær og som hun i sin bok sidestilte med fascismen.

Det som  gjør forskjellen på de to typer er den graden av den totalitære tilstand.

Under militærdiktaturer så kan fagforeninger og motstansbeveglene ennå fungere under store tap og lidelser, men under kommunistiske diktaturer så blir du overvåket av slektninger eller naboen (eks Stasi).

Ett eksempel: For å kontrollere ett-barns politikken i Kina, måtte det ansettes  "dyneløftere" i ethvert naboskap.

Kommentar #21

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Det er viktig å huske på at det også finnes en ekstrem variant av høyrepolitikk: Fascisme.

Hvis essensen av høyrepolitikk er færre reguleringer, lavere skatter, bedre vilkår for næringslivet, mer makt til individet, osv, hvordan ender man i høyreekstremisme eller fascisme hvis man tar denne linja helt ut?

Hvilken essens i høyrepolitikk er det som ender i fascisme eller nazisme?

Hvis man tar venstrepolitikk, altså flere reguleringer, større skatter, mer omfordeling, statlig overtagelse av private verdier, osv, så krever det ikke mye hjernekapasitet for å forstå at dette kan ende i kommunisme hvis man tar det helt ut.

Denne ideen om høyre- og venstreekstremisme på hver sin side av en akse er absurd, fordi essensen er svært lik. Akkurat som med shia/sunni er det marginale forskjeller som fører til et enormt hat mellom de to ellers identiske gruppene. Kommunister er internasjonalister, nazister er nasjonalister, kommunister vil ha 100% direkte kontroll av produksjonsmidlene, nazistene vil ha 100% indirekte kontroll. Dette er marginale forskjeller. Hva skiller essensielt mellom høyre- og venstreekstremisme?

Jeg er liberalist og anser meg i motsatt ende av kommunisme og nazisme, fordi all min tenkning springer ut fra et annet ståsted enn deres, fordi individet står øverst kontra deres kollektivisme og fordi alle praktiske konsekvenser er motsatt av de to. 

Kommentar #22

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Høyre og Venstre

Publisert over 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Hvis essensen av høyrepolitikk er færre reguleringer, lavere skatter, bedre vilkår for næringslivet, mer makt til individet, osv, hvordan ender man i høyreekstremisme eller fascisme hvis man tar denne linja helt ut?

Er Fascismen politisk høyre eller venstre? Den Marxistiske tolkningen av Fascismen har gjort at mange tror at Fascismen er høyreekstrem og konservativ. Marxisme er venstre og Fascisme er høyre. Om Marxisme er sosialisme så må Fascismen være kapitalistisk tror flere. Det er overraskende å se hvor mange som sitter igjen med slike forestillinger til tross for at de er helt feilaktige. Kommunisme og Fascisme var ulike greiner og rivaler av sosialismen. Marxismen fokuserer på klasse kampen mens Fascistene fokuserer på nasjonal sosialisme som handler om nasjonal enhet. Både Kommunister og Fascister angrep kapitalistene. Begge angrep konservative. Begge var var ute etter de intellektuelle, studenter, artister og arbeidere. De favoriserte begge de sterke, en sentralistert stat og avviste ett fritt marked og idealer for individuell frihet. Fascistene regnet seg selv å være verken høyre eller venstre. De så på selv som det beste av de to ekstreme posisjonene (høyre og venstre).

Jeg begynte en ny post der vi kan ta opp dette emnet: Her.

Kommentar #23

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Det jeg aldri har skjønt er hvorfor det er aldri er satt fokus på den grunnleggende menneskelige dimensjon og phsyke som kunne føre til en slik katastrofe. De fleste skylder på helt marginale forklaringesmodeller som at diktatur, Stali var gal osv. Katastrofens omfang og innhold er hinsides slikt.

Antar at det ble satt fokus på temaet i "The Black Book of Communism", utgitt på det prestisjetunge Harvard University Press. Wikipedia har en interresant, lærerik og nyansert artikkel om boken:

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Communism

Kommentar #24

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Om Kilder

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Freud tok feil men det er ikke så veldig mange grunner til å fortenke ham i det, på det tidspunktet. Kommunismen, slik den utartet seg i det fleste land der den fikk makt etter sin vilje, var noe langt mer enn at de kneblet ytringsfrihet og fengslet oposisjonelle. Hadde kommunismen begrenset seg til en variant av

Enda et av utallige eksempler på at store deler av kristen-Norge kildehenviser altfor sjelden.

Når man snakker om temaer som uansett er allmenkunnskap, så trengs ikke kildehenvisninger.Men siden de temaer Bratteli tar opp dreier seg om såpass konkrete historiske temaer, så er kildehenvisninger nødvendig.

Når religiøse fundamentalister, marxister, antisemitter, fascister, rasister etc etc etc ALDRI bruker kildehenvisninger, så er det ofte fordi det finnes ikke en eneste vitenskapelig holdbar kilde som kan bekrefte deres påstander. Dermed spres påstander som ikke kan dokumenteres rundt på internett uhindret uten at noen spør «Hvor har du hentet dette fra?».

Dermed ser vi at både høyre- og venstresiden kan muligens utvikle udemokratiske, autoritære trekk, fordi begge mangler en innebygd mekanisme som kan avsløre propaganda.

Dette gjelder også de ulike religiøse fundamentalismer innen forskjellige religioner. Fundamentalismene mangler en innebygd mekanisme som avslører pseudovitenskapelig propaganda.

Jeg har ofte kommet med svært krass kritikk av konservativ kristendom.På tross av dette, vil jeg likevel bruke en allegorisk tolkning av det som står i slutten av Bergprekenen:

Matteus kapittel 7 sier at man skal ikke bygge huset på sand, men på en solid grunnmur. Uvanlige eller spesifikke påstander bør derfor stå på en «grunnmur» av solide kildehenvisninger.

 

TILFØYELSER:

(Det er dog ikke alltid lett å vite hva som er allmennkunnskap, og hva som ikke er det. Og det hender at jeg ikke tilføyer kildehenvisninger hvis jeg har dårlig tid)

Forresten: Stava fortjener takk fordi han nevner de bøker/websider han har hentet informasjon fra.

Kommentar #25

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Kilder og almennkunskap?

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
(Det er dog ikke alltid lett å vite hva som er allmennkunnskap, og hva som ikke er det. Og det hender at jeg ikke tilføyer kildehenvisninger hvis jeg har dårlig tid)

Har ikke Schønning historieundervisning i skolen/videregående skole?  Hvis han har det er hans henvendelse til meg en skandale angående almenkunnskap om samtidshistorie. Har ikke Schønning hørt om Berlinmurens fall? Har han ikke sett de enorme innstallasjonene for borgerkontroll i øst-Tyskland?   Det jeg skriver ut fra er i hovedsak ut fra å ha fulgt med i media i nesten 50 år. Det er imidlertid ikke noe problem å henvise til kilder.

Den store terror.  Av Robert Conquest   Gulagleirene.  Av Anne Appelbaum.  Han Wilhelm Steinfeldt har skrevet en rekke bøker om temaet. En av de nyere er Slutten for det Røde mennesket av Svetlana Aleksijevitsj er av de siste på markedet.  Hvite netter av Menachem Begin. En dag i Ivan Denisovitjs liv av Aleksandr Solzjenitsyn. Eller finnes det en rekke biografier om Einar Gerhardsen, Håkon Lie, Trygve Lie, Martin Tranmel som kaster lys over kommunismens/marxismens påvirkning i Norge.

Her er noen smakebiter som omhandler historisk dokumentasjon til forfatternes selvopplevde møter med Sovjetisk dumskap og menneskelig ondskap i et erklært sekulært samfunn.

 

Kommentar #26

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Om å belyse kompliserte temaer fra mange ulike vinkler

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Freud tok feil men det er ikke så veldig mange grunner til å fortenke ham i det, på det tidspunktet. Kommunismen, slik den utartet seg i det fleste land der den fikk makt etter sin vilje, var noe langt mer enn at de kneblet ytringsfrihet og fengslet oposisjonelle. Hadde kommunismen begrenset seg til en variant av "inkvisisjon", hadde det ikke vært så ille sammenlignet med det meste annet. Problemet med kommunismen er dens grenseløshet av tåpeligheter på alle nivåer, på alle arenaer. Kommunistene var et samlet komplott av løgner ( den kommunistiske utopi ), angiveri ( partiapparates funksjon ), slaveri ( gulagleirene ), ran og tyveri ( tvangsinndrivelse av eidomer fra kulaker ) utført på en gjennomgripende brutal og umenneskelig måte. Dette til tross for sin påberopte gudløse humanitet. Kommunismen var egentlig gudløse mennsker som ønsket et sekulært samfunn i fri dressur. Det jeg aldri har skjønt er hvorfor det er aldri er satt fokus på den grunnleggende menneskelige dimensjon og phsyke som kunne føre til en slik katastrofe. De fleste skylder på helt marginale forklaringesmodeller som at diktatur, Stali var gal osv. Katastrofens omfang og innhold er hinsides slikt

Selvfølgelig er det mye sannhet i dette. Kommunisme er en grusom ideologi.

Men det høres ut som om Bratteli ikke har lest min artikkel om Stalins folkemord i Ukraina, som jeg linket til i kommentar#8.

OVER TIL NOE ANNET

Det er mitt generelle inntrykk at mange konservative kristne lager endimensjonale, overfladiske og unyanserte fremstillinger av svært kompliserte temaer. De unngår å belyse komplekse temaer fra mange forskjellige vinkler.

Alle som utgir bøker på Harvard University Press, Universitetsforlaget etc etc må kunne distansere seg noe fra sitt eget ståsted for å belyse et tema fra mange forskjellige vinkler.

Her er problemet med konservativ kristendom. Den er streng og rigid, og godtar derfor ikke at man problematiserer og ransaker sitt eget ståsted.

Det samme gjelder sosialisme/marxisme. Den er streng og rigid.

Hvis vi skal kunne kritisere sosialistene i SV/Rødt med intergitet, så er vi nødt til å sette vårt eget syn på prøve. Ellers kan vi ikke be dem om å sette sitt syn på prøve.

I Matteus kap 7 sier Jesus:

"Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?  Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når det er en bjelke i ditt eget øye?  Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror."

Kommentar #27

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Korrigerer misforståelse

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Har ikke Schønning historieundervisning i skolen/videregående skole? Hvis han har det er hans henvendelse til meg en skandale angående almenkunnskap om samtidshistorie. Har ikke Schønning hørt om Berlinmurens fall? Har han ikke sett de enorme innstallasjonene for borgerkontroll i øst-Tyskland? Det jeg skriver ut fra er i hovedsak ut fra å ha fulgt med i media i nesten 50 år. Det er imidlertid ikke noe problem å henvise til kilder.

Her har det skjedd en misforståelse. Jeg snakket ikke om Berlinmurens fall, borgerkontroll i Øst-Tyskland etc etc etc.

Jeg påpekte at Bratlies påstander i kommentar #19 om bla.a Sigmund Freud mangler kildehenvisning

Kommentar #28

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Viktig perspektiv

Publisert over 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Denne ideen om høyre- og venstreekstremisme på hver sin side av en akse er absurd,

Dette er godt sagt!

Rudshaug tilfører debatten et svært viktig perspektiv som absolutt bør inkluderes i helhetsvurderingen.

Kommentar #29

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Og mitt generelle inntrykk er at...

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Det er mitt generelle inntrykk at mange konservative kristne lager endimensjonale, overfladiske og unyanserte fremstillinger av svært kompliserte temaer. De unngår å belyse komplekse temaer fra mange forskjellige vinkler.

Og mitt generelle inntrykk er at de som belyser temaer fra mange forskjellige vinkler til stadighet går seg bort i rørete tåpeligeter til fare for seg selv og andre. For oss som har fulgt med i samfunnsdebatten siden ca 1960-70 og til nå sitter jeg igjen med at akademia, mediefolk, politikere og ideologer har gjort  mange feil, tatt feil og konkluderer feil. Ikke alle hele tiden selvsagt men i en utilgivelig omfang. Mange blir ikke akademikere/poltikere/mediefolk fordi de er dugelig til det men fordi de ikke duger til noe annet.  Dette gjelder alt fra økonomi til feminisme. Jeg husker f.eks. frislipp at finansmarkedene p slutten av -80 tallet. Banksjefene var så stupide at de lot bilselgere utstede lån til bilkjøperne, på vegne av banken. Altså høyt utdannede og reflekterte baksjefer innførte dette.  Det endte i sin tid med at DNB gikk konkurs men det viste seg etterpå at det var feil å slå banken konkurs. Dette er siden kalt for Norges historiens største ran av aksjonærenes verdier, såvidt jeg husker gjennomført av statsmakten. De jeg kjenner av "konservative, overfladiske, unyanserte kristne" jeg kjenner forsto at dette gikk ikke an. Selv praktiserte de Gudsfrykt med nøysomhet og avsto fra matrialismens fristelser og ble heller ikke gjelds-slaver slik som mange andre ble på den tiden.  Men slike historier fra virkeligheten har liten tendens til å ha gyldighet i akademiske kretser som har store problemer med sunt vett og forstand. Der dyrker man sine sosiale kosntruksjoner med nidkjær fordomsfullhet. Spesielt gjelder det herværende tema i denne tråden. Hadde man forstått hva Europeisk sekularisme har for slags historie ville norske bedehus vært fulle av folk og HEF vill aldri fått så mye som ei krone i statstilskudd.         

Kommentar #30

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Kommunismen er en pseudo religiøs politisk ideologi. En sekulær religion for folket styrt av eliten. Den er også totalt ateistisk og materialistisk idet den utelukker noen som helst form for tro på Gud. Det forunderlige med Kommunismen er at GK Chesterton fikk helt rett idet han sa at når mennesket slutter å tilbe Gud begynner de å tilbe alt annet.

Ja, det er et poeng her. Man kan ikke stille opp religion på ene siden og f.eks. kommunisme på den andre som to motpoler (siden kommunisme ikke inneholder mye rom for religiøs overtro).

Men det er ikke dermed sikkert at mennesker tilbe noe, og at hvis man tar bort Gud så må mennesker ha en erstatning i form av politisk ekstremisme. Det går faktisk an å være en politisk moderat ateist!!

Men det er iallefall bra at du punkterer myten om at kommunisme er et eksempel på hvor galt det kan gå hvis man fjerner Gud fra folks verdensbilde, et skrekkeksempel på all lidelse som kan komme ut fra ateisme.

For det skadelige med kommunisme er ikke fraværet av religiøs galskap, men tilstedeværelsen av politisk galskap. Begge mangler moderasjon og fornuft, akkurat som andre politiske ytterfløyer, både til høyre og til venstre. Og begge styres av en autoritær ideologi, en mektig sjefs befalinger, og svart-hvitt-tankegang.

Kommentar #31

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

De ateistiske bevissthetsunivers

Publisert over 5 år siden
Rune Foshaug. Gå til den siterte teksten.
For det skadelige med kommunisme er ikke fraværet av religiøs galskap, men tilstedeværelsen av politisk galskap.

De virkelige premisser.  Det du skriver her er bare en ytre "diagnose" på selve fenomenet. Kommunisme var ikke politisk galskap slik den bel oppfattet av Sovjeborgere flest. Det uforklarlige ligger i nettopp dette at milloner av mennesker oppfattet "politisk galskap" som et ønsket gode. Selvsagt lå det mye sorg og menneskelige tragedier over landet men man skal huske på gleden og løsningen som lå i angiveriet. Samfunnsangiveriet der partikommisærene hadde de fleste fullmakter, var selve kjernen i deportasjonene. Samtidig var det en ektefølt glede og stolthet over det det utopia man så for seg en gang i fremtiden. Dette til tross for kaos, irrasjonalitet og meningsløshet som rådet, sammenlignet med hva vi er vant med.  Det var altså mange millioner av mennesker som var fanget inn i et felles bevissthetsunivers der bestialiteten rådet men som emosjonelt opplevdes fasinerende og tiltrekkende. Stalins død opplevdes ikke befriende  men folk gråt av ekte sorg da han døde. For sette det på spissen: Jeg har små problemer med forkynnelse om helvete fordi Sovjetunionen beviste at det er fullt mulig å trives der.  Selvsagt er det umulig for oss å trenge inn og forstå et slikt samfunn fordi det må emosjonelt oppleves. Allikevel er fenomenets dypereliggende premisser underkommunisert i debattene rundt demokrati, sekularisering og livssyn. Sovjetkommunismen var i realiteten ansett som forrige århundrets fremste variant av humanisme av mange millioner mennesker. Ikke av tilbakestående eller kriminelle organsiasjoner, men av intellektuelle akademikere med høyeste utdannelse.     

Kommentar #32

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

GULAG-arkipelet ondskap satt i system.Det er jo misbruk av ord når biskopen uttaler: Biskop ber Listhaug stoppe deportasjonene

Publisert over 5 år siden

Den store terror. Av Robert Conquest Gulagleirene. Kommentar #25

Det viktigste verket ble ikke nevnt. Det var vel disse bøkene som rystet meg mest da jeg leste de i på 80 tallet.

Aleksandr Solzjenitsyns trebindsverk GULag-arkipelet (Arkhipelag GULag, 1973–76) er et av det tyvende århundrets største monumenter over stalinleirenes ofre. I en kombinasjon av historisk dokumentasjon, selvbiografisk erindring og vitnesskildringer avdekker Solzjenitsyn kompromissløst fangeleirenes omfang og systemets kyniske mekanismer.

Stalin drev på med noe av det samme som en gjør i våre dager utviskning av  etnisk opphav. Store folkedeportasjoner ( til Sibir) skulle minske muligheter for folkeopprør.

Kommentar #33

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Å finne den rette balansen

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Og mitt generelle inntrykk er at de som belyser temaer fra mange forskjellige vinkler til stadighet går seg bort i rørete tåpeligeter til fare for seg selv og andre. For oss som har fulgt med i samfunnsdebatten siden ca 1960-70 og til nå sitter jeg igjen med at akademia, mediefolk, politikere og ideologer har gjort mange feil, tatt feil og konkluderer feil. Ikke alle hele tiden selvsagt men i en utilgivelig omfang. Mange blir ikke akademikere/poltikere/mediefolk fordi de er dugelig til det men fordi de ikke duger til noe annet. Dette gjelder alt fra økonomi til feminisme. Jeg husker f.eks. frislipp at finansmarkedene p slutten av -80 tallet. Banksjefene var så stupide at de lot bilselgere utstede lån til bilkjøperne, på vegne av banken. Altså høyt utdannede og reflekterte baksjefer innførte dette. Det endte i sin tid med at DNB gikk konkurs men det viste seg etterpå at det var feil å slå banken konkurs. Dette er siden kalt for Norges historiens største ran av aksjonærenes verdier, såvidt jeg husker gjennomført av statsmakten. De jeg kjenner av "konservative, overfladiske, unyanserte kristne" jeg kjenner forsto at dette gikk ikke an. Selv praktiserte de Gudsfrykt med nøysomhet og avsto fra matrialismens fristelser og ble heller ikke gjelds-slaver slik som mange andre ble på den tiden. Men slike historier fra virkeligheten har liten tendens til å ha gyldighet i akademiske kretser som har store problemer med sunt vett og forstand. Der dyrker man sine sosiale kosntruksjoner med nidkjær fordomsfullhet. Spesielt gjelder det herværende tema i denne tråden. Hadde man forstått hva Europeisk sekularisme har for slags historie ville norske bedehus vært fulle av folk og HEF vill aldri fått så mye som ei krone i statstilskudd.

Selvfølgelig skal man ikke havne i den andre grøfta. En viss grad av påståelighet er nødvendig. Man bør være ikke bli besatt av å skulle nyansere. Da får man til slutt ikke lov til å mene noe som helst.

Det gjelder å finne den rette balansen.

På den ene siden bør man kunne problematisere sitt eget ståsted for å unngå fanatisme. Mitt favoritt sitat stammer fra Sokrates: ”Det eneste jeg vet, er at jeg intet vet”

På den annen side bør man tillate en viss påståelighet. Ørlitegrann fanatisme er positivt og anbefalelseverdig, (så lenge man er villig til å skifte syn dersom det kan bevises at man tar feil).

Kommentar #34

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
På den ene siden bør man kunne problematisere sitt eget ståsted for å unngå fanatisme. Mitt favoritt sitat stammer fra Sokrates: "Det eneste jeg vet, er at jeg intet vet"

Her er et sitat fra Platons dialog der Sokrates og Menon diskuterer seg frem til hva Dyd er. Menon trodde innlendingsvis at han visste hva Dyd er, men innrømmer her at han ikke vet det likevel:

”MENON: Sokrates! Til og med før jeg ble kjent med deg, hørte jeg at du ikke gjør annet enn selv å virre omkring og gjøre andre forvirret, og nå tror jeg jammen du forhekser og forgifter og forfører meg fullstendig med sang så jeg er full av forvirring. Om det er lov å spøke litt, synes jeg du er helt prikk lik denne brede sjørokken du vet, både av utseende og ellers, for også den lammer alle som gjør tilnærmelser og kommer i berøring med den. Jeg tror du har gjort noe lignende med meg nå. Jeg er virkelig lamslått, både på sjelen og på tungen, og jeg kan ikke svare for meg. Og likevel har jeg lagt ut i det vide og det brede for et stort publikum om Dyden, og gjort det temmelig bra syntes jeg selv. Men nå kan jeg ikke si hva Dyd er i det hele tatt…….

SOKRATES: Jeg ligner på rokken hvis den selv er lamslått når den lammer andre, men jeg ligner ikke hvis den ikke er det. For jeg gjør ikke andre forvirret mens jeg vet veien selv. Men ved at jeg selv er forvirret, mer enn noen annen, skaper jeg forvirring også hos andre. Og nå, angående Dyden, hva den er, så vet ikke jeg, mens du kanskje visste det før du kom i berøring med meg. Men nå derimot er du like uvitende som meg. Likevel er jeg villig til å se på dette sammen med deg og undersøke hva Dyd er”

(Sjørokke, eller rokke, er en type fisk.  Sitatet er noe forkortet)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere