Kjell Haugen

6

Hva er egentlig Arvesynden ?

Vi har mange ganger lest historien om Adam og Eva. Før Eva ble skapt, gav Gud ordren til Adam at han ikke måtte spise av kunnskapstreets frukt. Etter at Eva ble skapt hentet hun en frukt der og gav den til Adam.

Publisert: 18. jan 2016

Hvorfor skulle ikke Adam ta til seg fra kunnskaptreets frukter?  Er det arvesynden vi sliter med hver dag.  Vi gnafser daglig på akkumulert kunnskap helt tilbake til den tiden da Adam fikk forbud mot å spise av kunnskapstreets frukter.

Det finnes mange forklaringer om hva arvesynden er.  Men  er arvesynden egentlig at vi akkumulerer kunnskap og fakta.  For jo mer kunnskap og fakta vi har,  jo mindre blir troen på en Gud.  Vår tro på akkumulerte fakta fra vitenskap og akademisk arbeid , var det fakta Gud forsøkte å beskytte menneskene fra gjennom å forby fruktene på fruktenes tre?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Enger

9 innlegg  108 kommentarer

Prøver meg...

Publisert rundt 5 år siden

Historien om Adam og Eva er en litt snodig beretning for å si det slik. Virker på meg som om beretningen er symbolsk, men og at den viser til noe "konkret" som en gang skjedde. Adam som betyr mennesket som i mann og kvinne, er jo skapt før det spiser av kunnskapens tre. Også Eva som er skapt av noe inne i mennesket er skapt før dette skjebnesvangre skjer.

Om Eva så langt i historien er symbolsk for menneskets evne til å reflektere, setter det jo Adams (menneskets) navnsetting på alle dyrene uten å nøle i et undrende lys. Men man kan og spørre seg om det er nødvendig å reflektere for å gi dyrene navn? For Adams førstetanke kan jo også sees på som en skapelse av Gud i nuet som ikke krever refleksjon, om du skjønner tanken min, da mennesket gir dyrene navn.

Så, ved skapelsen av maninnen/refleksjonen har mennesket fått sin frie vilje, og med kjennskap til sin skaper kan mennesket fint lære hva det trenger også med fri vilje, for skaperen skaper mennesket i sitt bilde. Men viljen er og må være fri, og mennesket har valget den gang ved å bli formet av sin Skaper eller ved å bli "sin egen skaper" ved hjelp av årsak og virkning, som former på naturens vis over lang tid og mange feilsteg, tilbakesteg og mye vondt, men også gleder. Tenker jeg.

Med refleksjonen kommer fristelsen, med fristelsen kommer tvilen, med tvilen kommer muligheten til å prøve og feile og ved å prøve og feile kommer erfaring. Slik kommer menneskets egen kunnskap, som ikke er av skaperen til å styre menneskenes ferd gjennom historien. En historie skapt av menneskene selv, med sin frie vilje, som og frykter døden.

Dette er mitt syn så langt på denne beretningen, tar jeg feil så er det greit, jeg ser det gjerne fra andre vinkler :)

Så til et annet poeng. Mennesket tror gjerne at vårt eget geni har gitt oss vitenskapens frukter, men har det virkelig det? Hvorfor ble ikke sykkelen funnet opp med det samme som hjulet ble funnet opp? Greia er vel at våre oppfinnelser følger en naturlig utvikling, altså at man ikke finner opp, men at man forstår hvordan naturen fungerer og derfor er gitt muligheten til å bruke vår faktabaserte kunnskap. Vårt intellekt har slik sett ikke skapt våre verktøy eller en eneste data dings, iphone, fly ol, men har forstått etter en skritt for skritt utvikling hvilke muligheter Skaperen har lagt i naturen.

At mennesket er stolt over sine framganger på disse fronter gir nok en avstand til sin kilde. "Troen" på sine fakta gir mennesket en legering som gjentas og gjentas til det er den eneste "arv" som er igjen. Fakta binder, men de forandres også når tiden er inne. Fakta er fortid og en arv.

Men Skaperen venter tenker jeg da, på den som vender seg hemmat. For der finnes en arv med fredens fylde. Men dette er jo mitt syn da... 

2 liker  
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

144 innlegg  13843 kommentarer

Adam kontra Kristus?

Publisert rundt 5 år siden

Siden bibeltekstene flere steder nevner at kjøtt og blod ikke duger for Gud, som i Rom.8.7-8 og i fortellingen om Adam som måtte dø pgra at han førte synden inn i verden som igjen førte til fortapelse for alle mennesker skulle motstykket, den siste Adam bringe liv og frelse for alle. (Rom.5.12f, 1.Kor.15.22-23,45, 50-57)

Adam står for det hebr. Adamah som betyr av jord (jordisk) og Jesus står for ordet frelse og oppstandelse - himmelske - (jeg er oppstandelsen og livet) Jesus er den neste verdens menneske (uten synd og ikke av kjøtt og blod som Adam, men av Ånd som gir døde mennesker nytt liv etter døden) Siden han betegner seg som Alfa (1.Adam av jord) og Omega (den siste Adam i Ånd) blir derfor arvesynden boende (arv) i mennesker av jord til det blir en felles forvandling og oppstandelse av Ånd ved tidens slutt i denne verden ved den siste basun fra forgjengelig (kjøtt og blod/ jordisk menneske som forgår) til uforgjengelig (evig og fri for synd) skapning.

Det står hos Fork.3.18:Jeg sa i mitt hjerte om menneskene: Gud prøver dem så de selv kan se  at de er som dyr. Arvesynden forsvinner altså når denne verden slutter og den neste overtar, da er Guds hemmeligheten fullbyrdet og sannsynligvis også åpenbart. (Åp.10.5-7)Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Mange tanker og tolkninger..

Publisert rundt 5 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Historien om Adam og Eva er en litt snodig beretning for å si det slik.

Det er mange som oppigjennom årene som har prøvd å forstå de to historiene i bibelen om skapelsen av menneksene.   De sibylsk orakler mente ADAM var forbokstavene til Nord, Øst, Syd, Vest på gresk og var et symbolsk navn på mennekser fra alle kanter.  En annen spennede tanke er den først og andre manninne.  Den første manninne ble skapt i 1. Mos 1. 27  og en andre manninne i 1. mos 2 18.  Den første manninne hette Lilit hadde forlatt Adam, men  Lilit ( Adams første manninne var slangen til Eva) finner vi igjen i Jes 34, 14 som herskerinnen over de andre guds skapinger. For Skaperens Gud er jo skaper for både det synlige og de usynlige. 

Min grunntanke er at tro er noe som må skapes gjennom oss.   Ikke noe som kan lære gjennom kunnskap.  Du tro på mysterine , bruke mysteriene for å lære å tro.  Her snakker vi om alt  fra symbolske handlinger som  nattverd, dåp , forbønn, velsignelser, forbannelser og slikt, til mer avangserte greier som helbredelse , under og profetier.   Dette er tema som det ikke finnes fakta om - bare erfaring.  Denne erfaringen kan man ikke lære fra "kunnskapens" tre - gjemt i en bok eller akademisk artikkel.  Derfor kan man ikke bygge en aktiv tro på kunnskap fra kunnskapens tre.   Tro av typen til kvinnen som tok på dusken ( Matt 14,36  / Luk 8,44) er det vi snakker om her.  Persolig tro er ikke å tilegne seg frukter fra kunnskapens tre om teologiske varianter gjennom tidene - men den typen tro Jesus beskriver i Markus 16: 17-18.

Kommentar #4

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Hva er dogmens opphav ?

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Arvesynden forsvinner altså når denne verden slutter og den neste overtar, da er Guds hemmeligheten fullbyrdet og sannsynligvis også åpenbart.

Slik jeg har forstått arvesyndens histore er det en dogme helt tilbake til Platon og etterfølgende mysterireligioner som mithraisme. Platon lærer at sjelen er forvist til kroppen som straff for en navnløs gammel synd.   Mysteriene lærer at arvesynden er adskillelse fra Gud.  Gudemenneskets offerdød forestiller de innviddes egen symbolsek død fra sin lavere natur og gjennfødelse inn i sin guddommelige natur.   Arvesynd dogmen finner man ikke i NT eller GT så direkte som den beskrives i mysteriene religionene fra den tiden.  Arvesynden stammer fra tiden tilbake fra Adam og Eva - og den eneste regel som fantes da var - nettopp - å ikke spise av kunnskapens tre.  Hele bilde med Adam & Eva er en symbolsk fortelling vi må huske på.  Hva betyr kunnskapens tre i dette bildet.  Er det den kunnskapen vi forvirrer hverandre med som er arvesynden ? 

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

144 innlegg  13843 kommentarer

Platon???

Publisert rundt 5 år siden

Hva har Platon med Rom.5.12-14 og 1.Kor.15.21-22  å gjøre?

Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme.

Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.

Opphavet er den religion som bygger på denne myten siden den ikke er oppfylt ennå.

Kommentar #6

Per Enger

9 innlegg  108 kommentarer

Kunnskap og tro

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Det er mange som oppigjennom årene som har prøvd å forstå de to historiene i bibelen om skapelsen av menneksene. De sibylsk orakler mente ADAM var forbokstavene til Nord, Øst, Syd, Vest på gresk og var et symbolsk navn på mennekser fra alle kanter. En annen spennede tanke er den først og andre manninne. Den første manninne ble skapt i 1. Mos 1. 27 og en andre manninne i 1. mos 2 18. Den første manninne hette Lilit hadde forlatt Adam, men Lilit ( Adams første manninne var slangen til Eva) finner vi igjen i Jes 34, 14 som herskerinnen over de andre guds skapinger. For Skaperens Gud er jo skaper for både det synlige og de usynlige.

Min grunntanke er at tro er noe som må skapes gjennom oss. Ikke noe som kan lære gjennom kunnskap. Du tro på mysterine , bruke mysteriene for å lære å tro. Her snakker vi om alt fra symbolske handlinger som nattverd, dåp , forbønn, velsignelser, forbannelser og slikt, til mer avangserte greier som helbredelse , under og profetier. Dette er tema som det ikke finnes fakta om - bare erfaring. Denne erfaringen kan man ikke lære fra "kunnskapens" tre - gjemt i en bok eller akademisk artikkel. Derfor kan man ikke bygge en aktiv tro på kunnskap fra kunnskapens tre. Tro av typen til kvinnen som tok på dusken ( Matt 14,36 / Luk 8,44) er det vi snakker om her. Persolig tro er ikke å tilegne seg frukter fra kunnskapens tre om teologiske varianter gjennom tidene - men den typen tro Jesus beskriver i Markus 16: 17-18.

Lilit kjenner jeg til, men ikke mye. Jeg ser ikke av oversettelsene at noen Lilit er nevnt i 1. mosebok, men originalen kjenner jeg ikke og den kan jo kanskje kaste lys over fenomenet. Første kapittelet i moseboka viser til Skaperens plan før den er satt ut i livet slik jeg ser det, for Herren hadde jo ikke latt det regne enda og derfor grodde ikke noe på jorden, ikke hadde Herren blåst pust i mennesket heller.

Om jeg skal prøve å si det enkelt, så tenker jeg at evolusjonen hadde gått sin gang (etter at regnet hadde kommet) og at apene hadde hoppet ned fra trærne og gikk på to ben og var klar for Skaperens pust etter sin nødvendige utvikling. Jeg tenker at Skaperen når tiden var inne åpenbarte seg for mennesket. Og slik ble mennesket var sin Skaper. Det er her mennesket får sitt bud om ikke å spise av kunnskapens tre, men mennesket kan spise av treet om det velger så, altså fri vilje.

”Tro” er her et viktig element, ikke å tro noe, som i å mene noe eller å forestille seg. Nei, tro betyr å være tro. Men fristelsen blir en overmakt for menneskene. Men historien er jo skrevet, historien er et minne om noen som forble tro. Det er disse som har gitt oss denne historien å tygge på tenker jeg så langt. Og de er kalt de navngjetne, navnkunnige, som har avlet gudesønnene som nevnes senere i Moseboka.

 Jeg er kanskje som du sier en som leter i mysteriene, kanskje du og på ditt vis   :-) Vi er enige om at ”tro” blir en ikke av kunnskap fra kunnskapens tre, kun erfaring gir slikt, og kunnskap blir det av slikt i mine øyne, ikke skapt av mennesket, men av Kilden til alt. Som har med evigheten å gjøre, freden.

 Jeg vet selvfølgelig ikke, men det aner meg at vi er enig om mye om vi finner de rette ordene,  :-)

Kommentar #7

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Det er mange måter uttrykke tro på.

Publisert rundt 5 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet selvfølgelig ikke, men det aner meg at vi er enig om mye om vi finner de rette ordene, :-)

Det jeg holder på med er å lufte tanker jeg kommer over i min vandring gjennom forskjellige kilder jeg ser igjennom .. Denne tanken med at arvesynen egentlig er akkumulert kunnskap er en jeg snublet over for litt siden. Lill usikker på om jeg tørr å tro dette..bare smaker litt på tanken.

Når det gjelder Lilit som Adams første kone er det en gammel tanke hentet ifra de Jødisk mytologi ca 300 år før Kristus i den "Babilonske Talmud".  Lilit er også omtalt i sangboken som ble funnet i Dødehavsrullene.  Men Lilit er ikke så ofte nevnt i Keiser Konstantin sine utvalgt bøker vi kaller bibelen.

Når det gjelder bruken av vår akkumulerte kunnskap uttrykt i religiøse dogmer og læresetninger har det bare en hensik å begrense Guds storhet slik at vi kan fatte begrepet Guddom i vårt lille hode.   Guds kjærliget er utenfor vår fatteevne, det er bare Guds nåde som er større. 

Og det er her i dette bildet vi må huske på at vi alle er Guds sønner og døtre, vi har Krisus I oss og er Skaperens ambassadør i alt vi gjør.  Det å leve som et talerør i tro på kongenes konge krever full tillit til sin herre og mester.  Det er her alt for mange tyr til fornuft og fakta isteden for tro og tillit til en Gud.  Jesus har gitt klar beskjed i Johannes 14:12 "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. "

Tro er å vise Gud den tillit at han kan gjøre ting gjennom deg , når du spiser nattverdsbrødet og drikker vinen - eller når du  flytter Gallhøypiggen ut i internasjonalt farvann. 

Kommentar #8

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Fullendt platonisme..

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hva har Platon med Rom.5.12-14 og 1.Kor.15.21-22 å gjøre?

Etter sin død var Platon ansett som "menneskesønn" - Det vil si sønn av guden Appolon.  Platon skriver om deres påskefeiring hvor de strødde grener av "visdomspalmen" utover og hvor de bar den korsfestede gudesønnen på palmen ( mye likt kristus sin påske histore). Platon beskriver sin gudesønn slik: "Den rettferdige vil måtte tåle piske og til slutt, etter den ytterske lidelse, blir han korsfestet".   Det vi i tillegg må legge merke til i bibelen er at Paulus (Gal 3,30) og Peter (Apg 5,30)  henger Jesus på en stake/tre, mens evangelistene henger at Jesus på et kors.  Det å bli hengt på et kors symboliserer at menneskesønnen ble knyttet til de fire grunnelementene ( jord, vann , luft og ild). Det å bli hent på en stake/tre knytter døden tilbake til ( arvesynden) kunnskapens tre/ visdomspalmen. Dette var de to måtene de forskjellige mennskesønnene i mysterienes verden ble tatt av dage på - I Nytesteamentet  har vi begge metodene. 

Allerde i tidlig kristendom sammenlignet med Platons lære.  Disse gamle filosofer som Platon, Heraklit og Sokrates blir tidlig kalt "De kristne før Kristus".  På samme måte som "Klemmens av Alexandria" betraktet evangeliene som "Fullendt Platonisme".  

Kirkefader Augustin sier :

"Hvis de som blir kalt filosofer, og platonikere især, har sagt noe som helst som er sant og i harmoni med troen, skal vi ikke bare vike tilbake fore , men gjøre krav på det til eget bruk fra dem som er i ulovelig besittelse av det"( St. Augustin opt, sit. kap 40).

Så det å forstå Kristendom uten å kjenne historien bak uttrykkene som blir brukt (f.eks  korset/treet) er som å kjøre bil i blinde. 

Kommentar #9

Per Enger

9 innlegg  108 kommentarer

Mangel og håp.

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Det jeg holder på med er å lufte tanker jeg kommer over i min vandring gjennom forskjellige kilder jeg ser igjennom .. Denne tanken med at arvesynen egentlig er akkumulert kunnskap er en jeg snublet over for litt siden. Lill usikker på om jeg tørr å tro dette..bare smaker litt på tanken. Når det gjelder Lilit som Adams første kone er det en gammel tanke hentet ifra de Jødisk mytologi ca 300 år før Kristus i den

Jeg mente å sitere hele inlegget dit, men VD ville ikke i dag.

Enig i hva du skriver, men jeg vil brodere litt på min måte.

Akkumulert kunnskap er som kunnskap samlet i hophaug leser jeg i ordboka, i hop over tid. Ja, vi har samlet mye kunnskap etter utkastelsen fra Edens have, sett med dødelige øyne. Hvorfor har vi samlet kunnskap? Vi har er ord på norsk "von", som betyr håp eller tro ol. "Von" kommer av det norrøne "van", som betyr "håp og mangel", og hvem har vel håp uten også å ha mangel? Og denne "mangelen" sammen med sin nødvendige tvillig "håpet" er vel årsaken til at vi har samle denne kunnskapen.

For i vår akkumulerte kunnskap er det også kunnskap om mennesker som har vendt om og entret målet. Jesus er jo den ypperste representant for denne kunnskapen. "Den som søker skal finne" står det skrevet at han sa. Og da er jo noe av denne akkumulerte kunnskapen et fint sted å begynne tenker jeg. Jeg begynte selv der med mine mangler, mitt håp og tro på muligheten.

 Nå finner jeg at stillheten er hva som kan fjerne meg fra det akkumulerte og mine egne ønsker, bort fra kunnskapens tre for å si det slik :)

Her er noen ord fra mester Eckhart:

"Det beste og høyeste man kan oppnå i dette livet, er å være stille og la Gud handle og tale i en."

“Be willing to be a beginner every single morning.”

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

144 innlegg  13843 kommentarer

Symboler

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Det vi i tillegg må legge merke til i bibelen er at Paulus (Gal 3,30) og Peter (Apg 5,30) henger Jesus på en stake/tre, mens evangelistene henger at Jesus på et kors. Det å bli hengt på et kors symboliserer at menneskesønnen ble knyttet til de fire grunnelementene ( jord, vann , luft og ild). Det å bli hent på en stake/tre knytter døden tilbake til ( arvesynden) kunnskapens tre/ visdomspalmen. Dette var de to måtene de forskjellige mennskesønnene i mysterienes verden ble tatt av dage på - I Nytesteamentet har vi begge metodene.

Det er uten tvil mange dogmer ute og går, mange forskjellige tolkninger og forståelser. Man må huske på at NT er en avlegger av GT, og at evangelistene viser tilbake til GT og profetene når de skal bekrefte noe. Dødsårsak kan variere fra å bli hengt på et tre, Apg.5.30 som du viser til, eller vintreet (Joh.5.1, Esek.17 og Salm.80.9) Eller et lam som blir slaktet (Mark.14.12, Esek.16.1, Matt.13.38-43 brennes opp med ild) Slått ihjel (Matt.16.21) Knust ved sykdom (Jes.53.10)

Men korset og staken som du snakker om, er egentlig det samme som en oppreisning for menneskesønnen, det er en ren herliggjørelse og begynnelsen på livet etter døden; korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. (1.Kor.1.18) Her må jeg minne på at dette tilhører endetiden; Men den som holder ut til enden, skal bli frelst - Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes (Matt.24.13,22)

Det samme gjelder staken;Joh.3.14: Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp ; Note : bli løftet opp: Det gr. ordet betyr både løfte opp (korsfeste) og opphøye. (Jf. 8,28; 12,32. - 4.Mos.21.8f - Da sa Herren til ham: «Lag deg en serafslange og sett den på en stang! Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve.»  Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve)

Dette er en inngang til livet på oppstandelsesdagen, så hva Platons menneskesønn hadde med dette å gjøre er jeg usikker på, da alle er sønner og døtre av mennesker.

Det heter i Joh.7.39:Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort.

I Joh.12.26-28 kan det virke som at korsfestelsen skal skje igjen, akkurat som i Pred.1.9-11 og 3.15 minner oss om. ): Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære. Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme.Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen.»

Altså: Å bli hengt på en stang, korsfestet, herliggort, løftet opp eller opphøyet har samme betydning som å bli frelst = oppstandelsen til evig liv = synden fører til død, oppstandelse fører til liv og rettferdighet. (1.Kor.15.51-57)

Kommentar #11

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Fortid og nåtid.

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Å bli hengt på en stang, korsfestet, herliggort, løftet opp eller opphøyet har samme betydning som å bli frelst = oppstandelsen til evig liv = synden fører til død, oppstandelse fører til liv og rettferdighet. (1.Kor.15.51-57)

Det er alltid vanskelig å tolke en så komplisert bok som bibelen utifra dagens tanker og holdninger.  Leser man jødenes historie ser vi at det var 14 forskjellige personer i perioden 500 før kristus og frem til kristus som hevdet de var messias.  I miljøet rundt jødene var det mange som døde for all verdens synder i tiden rundt vårgjevndøgn (Påske).  I denne sammenheng er ikke dødsmetoden tilfeldig - slik du antyder.  Alle metoder har sin årsak - sin sybolske betydning.   Øye for øye - tann for tann, stjeler man kappes armen av,  synder man mot kunnskapes tre - dør man på et symbol for et tre,  skal sjelen frelses må kroppen festes til de fire elementene som armene i korset symboliserer.  Det er mye tankegod som ligger bak symbolske avrettingsmetoder.   Så hvorfor NT bruker to forskjellige avrettings metoder er litt forvirrende , men Jesus har to fødselshistorier også så det er nok ingen tilfeldiget - fra forfatterens side. 

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

144 innlegg  13843 kommentarer

Ja

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
I miljøet rundt jødene var det mange som døde for all verdens synder i tiden rundt vårgjevndøgn (Påske). I denne sammenheng er ikke dødsmetoden tilfeldig - slik du antyder. Alle metoder har sin årsak - sin sybolske betydning.

For ikke å snakke om 1. og 2. verdenskrig og kriger ellers... at metodene er forskjellige har nok med at Bibelen er laget i bildespråk. Bruker man hele Bibelen istedet for bare deler av den forklarer den seg selv slik jeg har vist til. Navn i Bibelen er ikke avgrenset til personer, men grupper av mennesker. (Jefr. Gal.4.22f)

Kommentar #13

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Fruktesløst samfunn å foretrekke?

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
 Hva betyr kunnskapens tre i dette bildet.  Er det den kunnskapen vi forvirrer hverandre med som er arvesynden ? 

Man bør ha i mente at kunnskapens tre ga en frukt, og spiser man av den vil man se forskjell på godt og ondt - slik som Gud ser forskjell på godt og ondt.

Hva er da den frukten sin natur, menneskets natur eller Guds natur?

Er det Gud som er blind eller er det oss?

Når historien fortelles legger jeg merke til menneskenes forargelse over at Eva og Adam bragte døden og synden inn i verden, ikke undring over at vi som dømmer dem ikke hadde hatt fjonet av kunnskap i oss til å dømme om noe som helst, hvis vår all moder ikke hadde spist frukten.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere