Mahmoud Farahmand

8

Islam må reformeres for å gi kvinner samme status som menn

Det er ikke til å stikke under stol at mye av tilnærmingen vi ser til kvinner er begrunnet i islamske lover, regler og tradisjon.

Publisert: 15. jan 2016  /  570 visninger.

Hvorfor er vi så overrasket over at menn fra samfunn med et nedverdigende kvinne­syn føler at det er greit å antaste kvinner?

Mens vi her i Norge bruker millioner på å øke prosentandel kvinnelige regissører, kjemper kvinner i det moderne Iran for å få lov til å gå uten slør. Mens vi jobber for å øke kvinneandelen i styrerommene, har kvinner i Saudi-Arabia i årevis kjempet for å få lov til å stille til valg ­eller noe enda mer banalt å få lov til å kjøre bil.

De to overnevnte nasjonene er de to mest utviklede land­ene i den muslimske verden. Iran gjennomførte en rekke reformer under sjahen og hadde både kvinnelige ambassadører og dommere på 1970-tallet, de fleste kjenner til Shirin Ebadi. Kvinner kunne til og med ­tjenestegjøre i forsvaret, noe min egen mor valgte å gjøre. Disse ­reformene ble reversert etter den iranske revolusjonen. Grunnen var islamsk tradisjon, ifølge denne­ har ikke kvinner like rettigheter som menn.

Betydelig verre.
Situasjonen i de land hvor man har et svakt sentralstyre, eller land som er på grensen til å være en «failed state» er betydelig verre. Kvinner kan bli voldtatt, mishandlet, solgt og drept uten at noen i det hele tatt bryr seg. Kvinner tør ikke å anmelde voldtekter av redsel for å bli utsatt for samme handling av politiet, eller represalier fra familien. Jentebarn giftes bort i en alder av ti år. Alle disse ­eksemplene skjer hver dag i land hvor islam har fotfeste.

Det er selvfølgelig ikke slik at islam alene er ansvarlig for at kvinner og jenter daglig opplever overgrep. Man kan alltids forklare overgrepene med mangel på utdanning, fattigdom og andre strukturelle forhold, slik som mange kulturrelativister og statsledere velger å gjøre.

Islamske verdier. Jeg mener ikke at vi skal se bort i fra ­andre årsaksforklaringer, men vi kan heller ikke velge å se bort fra ­islam. For det er ikke til å stikke under stol at mye av tilnærmingen vi ser til kvinner er begrunnet i islamske lover, regler og tradisjon.

Dette betyr ikke at overgrep kan forsvares i disse verdiene, men kvinnens plass i samfunnet og verdi blir ofte begrunnet med de islamske verdiene. Dermed gjør det noe med synet samfunnet generelt, og menn spesielt, har på kvinner. Dermed kan vi stille oss spørsmålet hvordan ­løser vi dette problemet?

Det er ikke religionen islam man vil til livs. Religion blir ikke noe annet enn hvordan individene­ velger å praktisere den. Slik islam fremstår i dag kan man ikke annet enn å være kritisk. Praksisen innen visse områder er til dels hodeløs, og vi ser hvordan kvinner og jenter lider under denne praksisen. Islam må ­reformeres, praksis og holdninger­ må endres for at kvinner skal få samme status som menn.

Hodet i sanden. Vi kan heller ikke stikke hode i sanden. Slik man har forsøkt tidligere. Hanne Kristin Rohde, tidligere leder av Seksjons for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politisdistrikt, fortalte denne uken at det veldig fort gikk politikk i offentliggjøring av hvem sto bak overfallsvoldtektene i Oslo. Man ville helst ikke snakke om etnisk opphav og tilhørighet. Hun skrev dette i kronikken «Den som tier» på NRK Ytring.

Vi ser også at akademia har vanskelig for å godta analyser som tilsier at minoritetsgrupper er overrepresentert innen vold i nære relasjoner. I tillegg opplever vi at enkelte ikke-statlige organer med ansvar for å «forebygge rasisme» er veldig raskt ute med pekefingrene når noen snakker om etnisitet. Et eksempel er Rune Berglund-Steen i Antirasistisk Senter på Verdibørsen sist lørdag.

Disse handlingene er kontraproduktive.

Bortforklare. Vi må ta inn over oss at noen av de mennene og guttene som kommer, har et kvinnesyn som ikke er forenlig med de norske verdiene omkring likestilling.

Ved å bortforklare, skjule ­eller legge skylden på kvinnene skaper vi grobunn for nettopp den rasismen vi ønsker å unngå. Holdninger og handlinger som ikke er forenelig med de vestlige verdiene må opp og frem i lyset hvor vi kan debattere dem og forhåpentligvis skape endring.
Det er én ting å forsøke å forstå det kontekstuelle rundt holdninger og handlinger, en annen ting er stillesittende å akseptere at en dyrebar verdi som likestilling mellom menn og kvinner raseres i frykt for å stigmatisere eller bli kalt rasist eller islamofob.

Jeg er ikke i tvil om at de fleste­ menn som kommer, forstår at man ikke kan gå rundt og ta på kvinner etter eget forgodt­befinnende. Men det vil være for ­enkelt å anta at kvinners rettig­heter er universelle. Samtidig tror jeg at for å forebygge og innta en proaktiv holdning må det iverksettes tiltak.

Si tydelig. Du og jeg kan gjøre en jobb gjennom hverdagsintegreringen. Det gjelder ikke bare å invitere de nye ­eksotiske hjem til middag eller ta en kopp te og spise litt bakhlava.
Vi må også klart og tydelig, på en ordentlig måte fortelle hvilke normer og verdier som Norge ­ønsker å beholde, og hvilke vi ikke aksepterer. Det blir problematisk når vi aksepterer uønskede holdninger og handlinger fordi det er kulturelt betinget. Som forsker Anja Bredal har sagt det: Ingen praksis eller verdi kan få respekt kun fordi det er kultur.

Kommentar #1

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Å reformere Islam

Publisert nesten 6 år siden

ser nærmest ut som en uoverkommelig oppgave, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan ser du for deg starten på det her hjemme?  Bør vi innføre aldersgrenser i moskène? Forbud mot koranskoler?  Strengere krav til imamer med hensyn til språk, kulturforståelse osv.? Forbud mot visse retninger innen Islam?

Kommentar #2

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Veldig bra innlegg

Publisert nesten 6 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
Si tydelig. Du og jeg kan gjøre en jobb gjennom hverdagsintegreringen. Det gjelder ikke bare å invitere de nye ­eksotiske hjem til middag eller ta en kopp te og spise litt bakhlava. Vi må også klart og tydelig, på en ordentlig måte fortelle hvilke normer og verdier som Norge ­ønsker å beholde, og hvilke vi ikke aksepterer. Det blir problematisk når vi aksepterer uønskede holdninger og handlinger fordi det er kulturelt betinget. Som forsker Anja Bredal har sagt det: Ingen praksis eller verdi kan få respekt kun fordi det er kultur.

Du har truffet spikeren på hode, så bra knappen er aktivert:). Men til det siterte må jeg bare si at jeg ikke anser det som min oppgave å oppdra guttunger som har et forkvaklet kvinnesyn, pga. en religion som er like forkvaklet i kvinnesynet som det disse guttungene praktiserer. Det er ikke bare menn som har dette foraktfulle synet på mennesker, men også kvinner innenfor dette rare produktet av religiøse motiver for å ødelegge både personer og samfunn, praktiserer denne forakten for menneskeverdier og menneskeliv.

Det er ikke bare kvinner som voldtas av disse avartene av et destruktiv kulturliv, men tror du sannelig ikke at etniske nordmenn - de såkalte politisk korrekte, er med på og bifaller det å ødelegge dette samfunnet, det norske, som sannelig var i ferd med å bli et virkelig godt sted å leve. Nå har også venstreeliten blitt voldtatt etisk når de lar seg korrumpere for det globale prosjektets skyld.

Kommentar #3

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Takk, Farahmand

Publisert nesten 6 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
Ved å bortforklare, skjule ­eller legge skylden på kvinnene skaper vi grobunn for nettopp den rasismen vi ønsker å unngå. Holdninger og handlinger som ikke er forenelig med de vestlige verdiene må opp og frem i lyset hvor vi kan debattere dem og forhåpentligvis skape endring.
Det er én ting å forsøke å forstå det kontekstuelle rundt holdninger og handlinger, en annen ting er stillesittende å akseptere at en dyrebar verdi som likestilling mellom menn og kvinner raseres i frykt for å stigmatisere eller bli kalt rasist eller islamofob.

Det føles ekstra vektig når de tankene jeg selv har om saken uttrykkes av en som har bakgrunn i kulturen. Slik jeg oppfatter debatten har jeg, og mange med meg, forsøkt å argumentere for at alle bortforklaringsmanøvrene kun bidrar til mer av det de utgir seg for å skulle forhindre. Muligens har vi ikke uttrykt oss godt nok, men siden vi her snakker om mennesker som ser ut til å være svært så villige til å strekke sin toleranse for å imøtekomme det multikulturelle samfunn, burde vi ikke da kunne forvente at de i det minste forsøkte å tolke oss i beste mening?

Enkelte ganger er det så jeg undres om det ikke er underholdningsverdien i en heftig debatt som er drivkraften, mer enn en faktisk agenda om å motarbeide rasisme. Jeg mener ikke med dette å si at jeg ikke tror det finnes rasisme; og den skal selvsagt bekjempes, men når svært store deler av befolkningen brunbeises for å uttrykke sin skepsis bør det ringe noen varsellamper: Handler dette om faktisk rasisme, eller frykt og uro? Noe frykt og uro er rasjonelt betinget, men ikke all. Jeg mener likevel det er viktig at all frykt og uro møtes med forståelse og gode argumenter. Hvordan kan man ellers forvente at prosjektet skal lykkes?

Kommentar #4

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Frykt? Nei, hellig vrede er mer presist!

Publisert nesten 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener likevel det er viktig at all frykt og uro møtes med forståelse og gode argumenter. Hvordan kan man ellers forvente at prosjektet skal lykkes?

Fremmedfrykt-begrepet mener du? Dette konstruerte begrepet er venstresidens kategoriserende klengenavn på tenkende mennesker som er glad i sin nasjon.

Dette klengenavnet bommer totalt, det er ikke fremmedfrykt, men rett og slett sinne og irritasjon hos de som ser landet gå på billigsalg til fremmede folk ved å forfordele etniske nordmenn med milliardfordeler til fremmede som aldri har gjort seg fortjent til pensjoner og verdier nordmenn bare kan se langt etter, fra gjerringknarkene med 4% begrenset bruk av oljefortjenesten. Som i tillegg også investeres i verdier som ikke er realiserbare under en resesjon. Jammen sa jeg pensjonsfond!

At vi ser at det godtas kulturer som kan gjøre hva de vil, dvs. bryte det norske lovverket beskyttet med fortielser av virkeligheten under global-paraply-prosjektet, forteller om en PK-elit som forakter IQ nivået til eget folk. Fremmedfrykt og rasismebegrepene er så fordummende bomskudd at det må idioter til for å finne på denne raljeringen. (Men på seg selv skal man kjenne andre sies det.) Invandringsmotstandere er ikke dumme nok til å bli med på det globale frelsesevangeliet.

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
Islamske verdier. Jeg mener ikke at vi skal se bort i fra ­andre årsaksforklaringer, men vi kan heller ikke velge å se bort fra ­islam. For det er ikke til å stikke under stol at mye av tilnærmingen vi ser til kvinner er begrunnet i islamske lover, regler og tradisjon. Dette betyr ikke at overgrep kan forsvares i disse verdiene, men kvinnens plass i samfunnet og verdi blir ofte begrunnet med de islamske verdiene. Dermed gjør det noe med synet samfunnet generelt, og menn spesielt, har på kvinner. Dermed kan vi stille oss spørsmålet hvordan ­løser vi dette problemet?

Jeg er veldig enig i det siterte og ser at uansett hvordan dette blir forsøkt formulert i de ulike kommentarfelt (også her på forumet), så er det en hel del mennesker som bare har bestemt seg for at det ikke finnes noen årsakssammenheng mellom islamske verdier og tilnærmingen til kvinner som vi dessverre ser hos endel menn fra kulturer der man er oppvokst med disse.

Derfor må jeg si meg enig med Hagen i at det er ekstra godt å lese noe slikt, skrevet av en med bakgrunn i nettopp denne kulturen. Og ikke minst at du setter ord på det mange nå etterlyser; nemlig en helt nødvendig reformasjon av lite humane og ikke minst lite kvinnevennlige religiøse dogmer innenfor religionen islam.

Det er altfor mange jentebarn og kvinner som er fritt vilt og lever under forferdelige kår pga. mangel på oppgjør med eldgamle skrifter, sammenblandet med like gamle tradisjoner. Dette har kristendommen vært tvunget til. Det samme må islam tvinges til. 

I tillegg er det tvingende nødvendig at opplyste og ressurssterke mennesker tar et oppgjør med sterke lederfigurer som forkynner tolkninger som virker ødeleggende for menneskerettigheter. De må få et ultimatum av egne miljøer. Hva andre utenfor mener om det de forkynner, er som oftest bare med på å trigge dem i enda mer ekstrem retning.

Det finnes ennå kristne miljøer som undertrykker og utstøter dem som forsøker å ta helt legitime oppgjør med sine ledere. Det må vi bare erkjenne. Alt er dessverre ikke rosenrødt i de kretsene heller. Likevel er det langt fra det samme behovet for oppgjør som det ser ut til å være innenfor muslimske miljøer.

Mekanismene er ofte skremmende i slike sammenhenger. Det finnes utrolig stor grad av lojalitet og vilje til å forsvare ukultur. Jeg har nettopp sittet og lest litt om slikt fra en menighet som kaller seg kristen, men som bruker hard hånd overfor medlemmer som våger å opponere.

Jeg er temmelig sikker på at nøyaktig de samme mekanismene er i full aktivitet også der muslimer samles.

Kommentar #6

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Muhammed

Publisert nesten 6 år siden

Takk for et interessant innlegg! 

 Problemet er det at det ikke er lett å reformere en religion når religionsstifteren Muhammed er et såpass dårlig forbilde for hvordan en behandler kvinner. Vi vet alle at Jesus hadde en revolusjonær behandling av kvinner. De blir i de fleste tilfellene behandlet mye bedre enn menn. Med Muhammed er ting desverre annerledes. 

Du finner mye god info i Jesus og Muhammed av Mark Gabriel (Kapittel 16). Mark Gabriel var professor i Islamsk kultur og historie på Al Azhar universitetet i Egypt. Han har skrevet mange gode bøker om Islam. Du finner mer dokumentasjon i boken:

- Flesteparten av menneskene i helvete er kvinner. 

- To kvinners vitnesbyrd tilsvarer en manns vitnesbyrd. (Surah 2:282)

- Mark Gabriel referer til en av Hadithene og sier, " Not only do hadith contain this ruling, but the Quran itself also makes reference to captive women being at the disposal oftheir masters, even if they were currently married" (Surah 4:24). (Dette referer til voldtekt av fanger).

- I tillegg kan vi legge til barnebruden Aisha som var sex år gammel. Muhammed hadde sex med henne når hun var ni år gammel.

- Zainab var konen til Muhammed sin adopterte sønn Zaid. Muhammed ble tiltrukket av henne, men problemet var at hun allerede var gift. Islamsk lov forbyr å gifte seg med sin sønns koner. For å gjøre en lang historie kort. Zainab skiller seg med Zaid og hun gifter seg med Muhammed. Muhammed får nye åpenbaringer som avskaffer adopsjonen av hans sønn. Dette gjorde Muhammed sitt ekteskap lovlig.

Muhammed blir sett på som manifestasjonen av Islam blant Muslimer. Ingen praktiserte Islam mer korrekt enn han. En ekte reform må dermed være å gå tilbake til Muhammed selv. Dette kunne knapt stått i større kontrast til Jesus og hans behandling av kvinner. Muhammed sin behandling av kvinner var nettopp en av de tingene som fikk Nabeel Quershi til å innse at problemet var ikke i kulturelle praksiserer som ikke har røtter i religionen, men hos mannen (Muhammed) og boken (Koranen) selv. Nabeel ble kristen som et resultat å granske grunnkildene. Du finner denne historien i hans biografi, 'Søkte Allah, Fant Jesus'. 


På grunn av Muhammed sitt eget eksempel så er jeg litt mer skeptisk til at reformasjon er mulig. Muhammed er beklagligvis ikke løsningen, men heller en del av problemet. En reformasjon handler om å gå tilbake til grunnprinsippene religionen ble grunnlagt på. Det Muslimer trenger er presist det motsatte. De trenger mindre Islam basert på grunnprisippene, ikke mer.

Kommentar #7

Mahmoud Farahmand

8 innlegg  7 kommentarer

Svar til

Publisert nesten 6 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
ser nærmest ut som en uoverkommelig oppgave, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan ser du for deg starten på det her hjemme? Bør vi innføre aldersgrenser i moskène? Forbud mot koranskoler? Strengere krav til imamer med hensyn til språk, kulturforståelse osv.? Forbud mot visse retninger innen Islam?

Det kan virke slik, men jeg tror ikke vi kommer utom å kreve en reform. 
Det finnes sikkert mange løsninger, men det første steget må mediene ta, man må la sekulære og liberale muslimer slippe til. En periode fikk, til og med, jeg inntrykk av at alle muslimer måtte gå med slør/ ha skjegg. Dette stemmer selvsagt ikke. De fleste muslimer er sekulære. Etter å ha bodd og jobbet i flere muslimske land kan jeg vel påstå at ikke var kø på utsiden av moskeene og at ramaden ikke ble overholdt av alle. 
Jeg vil starte med et forbud mot barnehijab, imamutdanning og slutt på å importerte imamer. Det flere skoler innen islam som bør forbys, blant annet Deobani og Hiz-ut-tahri (ingen skole men en retning).
Det tror jeg er en god start. Dette må selvfølgelig gjøres i samarbeid med våre europeiske naboer.

Kommentar #8

Mahmoud Farahmand

8 innlegg  7 kommentarer

Generell kommentar

Publisert nesten 6 år siden

Mohammed var kun et menneske, ne budbringer. Dersom man skal hodeløst følge alt det han gjorde så er man ut å kjøre. 
Jeg kan også slenge på en sitat fra Rohani, irans president med doktor grad innen islamske studier.   

"Denne avhandlingen bekrefter at ingen ting ved islamsk lov er uforanderlig"

altså alt ved islamsk lov kan forandres.

Nå må dette ikke tas som et forsvar av det iranske prestestyret, men når en person som har den posisjonen sier noe slikt kan norske hobby imamer tas seg en bolle. 

Kommentar #9

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
Nå må dette ikke tas som et forsvar av det iranske prestestyret, men når en person som har den posisjonen sier noe slikt kan norske hobby imamer tas seg en bolle.

Godt sagt :)

...og selv om Rohani har på seg presteutstyret 24/7 så er han, slik jeg har forstått det, den beste presidenten Iran har hatt på lenge - og myyye bedre enn Ahmadinejad.

Kommentar #10

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ikke helt korrekt

Publisert nesten 6 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
Mohammed var kun et menneske, ne budbringer.

Mohammed var kun et menneske er jo jeg som ikke-troende helt enig i. Når det kommer til at han var en budbringer så impliserer det at den han ovberbrakte budskapet fra, les en gud, eksisterte og det tror selvfølgelig ikke jeg som ikke-troende på. 

Eksisterer en gud er alt såre vel og Mohammed er da et menneske som hadde kontakt med gud og som overbragte guds ord til andre mennesker. Eksisterer ikke gud, noe jeg mener, er Mohammed kun et menneske som har tenkt ut og selv skapt disse tankene og lovene man så har utarbeidet religionen Islam fra.

Dette er forsåvidt ikke noe annerledes enn hva jeg også mener om den kristne tro og dens utvikling. Jesus som menneske og Jesus slik han har blitt for den kristne tro er for meg to helt forskjellige størrelser. Mannen som ble en myte og en grunnpilar skiller seg dog ut fra Mohammed da det er langt mer kjennskap til Mohammeds liv og virke enn det er om Jesus liv og virke.

Kommentar #11

Mahmoud Farahmand

8 innlegg  7 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Mohammed var kun et menneske er jo jeg som ikke-troende helt enig i. Når det kommer til at han var en budbringer så impliserer det at den han ovberbrakte budskapet fra, les en gud, eksisterte og det tror selvfølgelig ikke jeg som ikke-troende på.

Det store skille mellom Islam og Kristendommen er det faktiske forhold osm kommer klart til synet gjennom trosbekjennelsen: Det finnes ingen gud enn gud, og Mohammed er hans budbringer. Her kommer det klart frem at det er et skarpt skille mellom det gudommelige og det menneskelig. Det er til stor kontrast fra kristendommen hvor det gudommelige er tredelt. Gud, Jesus og den heldige ånd.
Dermed blir det også ekstremt underlig når folk går helt av skaftet når noen tenger Muhammed med en bombeturban, eller som et svin eller som andre ting. Muhammed har blitt karikert før, både i tekst og tegninger.
Så må vi heller ikke glemme at det har levd muslimer i verden før det inneværende årtusen også. Blandt annet Shahene av Iran, Ata Türk, Sadat og Nasser. Disse var sekulære muslimer.   

Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ikke for en ikke-troende

Publisert nesten 6 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
Det store skille mellom Islam og Kristendommen er det faktiske forhold

Enten finnes det en eller flere guder eller det finnes ikke guder. Til dette utsagnet kommer troen inn, alt vi ikke beviselig vet blir noe vi kan tro eller synse om eller rett og slett bare hoppe over eller ignorere.

Som ikke-troende ignorerer jeg troen på en gud eller guder, det blir uinteressante begreper for meg skapt i menneskers hjerner. Når det er sagt kan jeg selvfølgelig ikke ignorere troende da de er størrelser som kan påvirke og påvirker min virkelighet og mitt liv.

Hva er så hovedessensen i Islam og i Kristendomen, jo guden de tror på. Alt det andre blir staffasje og noe de troende baler med. At troende muslimer baler med andre ting enn troende kristne må jeg leve med i hvert enkelt tilfelle. 

Det hadde selvfølgelig vært mye enklere om det var en eller flere guder jeg kunne skrevet klagebrev til og så hadde vedkommende gud eller guder tatt dette opp med de angjeldende tilhengere. For om guder finnes så finnes det ikke lenger troende, da er de tilhengere eller undersåtter. Man kan jo ikke tro på noe som eksisterer.

Så lenge troende samme hvilken gud eller guder de tror på ikke erkjenner at det i det store og hele er deres gud eller guder vi gudløse må forholde oss til og ikke hva den enkelte troende eller grupper av troende mener om seg selv og sin religion, blir det dårlig med dialog og forståelse.

Kristne kan da hoppe opp og ned så mye de vil med en påstand om at deres religion er snillere enn andres religion.

Kommentar #13

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
For det er ikke til å stikke under stol at mye av tilnærmingen vi ser til kvinner er begrunnet i islamske lover, regler og tradisjon.

To spørsmål til forfatteren av innlegget:

Er det ditt inntrykk at det finnes et reelt ønske om det du kaller reformasjon av islam innen de miljøer som trenger det aller mest?

Hvem mener du, isåfall, er de rette til å igangsette noe slikt? Blir  moderate eller sekulære muslimer lyttet til i denne sammenheng?

Kommentar #14

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Så hvor går veien ?

Publisert nesten 6 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
"Denne avhandlingen bekrefter at ingen ting ved islamsk lov er uforanderlig"

altså alt ved islamsk lov kan forandres.Hvor lenge vil de mange alternative lovforslagene prøves ut i gatedomstoler og hijad - bevegelser ?

Islam har allerede hatt mer enn 40000 profeter, de fleste er nå martyrer.

Kommentar #15

Mahmoud Farahmand

8 innlegg  7 kommentarer

Hvem skal iverksette reformen

Publisert nesten 6 år siden
Jeg mener at muslimer selv må iverksette denne reformen, med bidrag fra mediene og myndighetene. Det er de to sistnevnte gruppene som på mange måter tildeler makt gjennom taletid i mediene, og de har inntil nylig gitt de konservative muslimene fritt spillerom. Dette skyldes nok at de ikke har hatt et klart bilde av hvem og hva som er muslimer. Som jeg sier over i en annen kommentar jeg har bodd i flere muslimske land, blant annet Den islamske republikken Iran, det var ikke akkurat kø utenfor moskeene og muslimene jeg møtte var mer sekulære enn mange av de muslimer jeg møter i vesten.
Kommentar #16

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Kurs om norske kvinner

Publisert nesten 6 år siden

I et media innslag hørte vi en som snakke om skam og skyld. Det er viktige begreper i den religionen, og andre.

Kvinner på landsbygden kan ikke kysse en mann uten å føle skam.

Kvinner som har sex utenfor ekteskapet er horer, i mitt hjemland. Hallo. Hvem gjør dem til horer,  når de blir voldtat av sine egne stadig vekk?

Dette er bare tankespinn og uvitenhet.

Mange menn har ikke hatt sex før de er 30. Det skjer nok i Norge også, men de antaster ikke kvinner av den grunn.

Sex krever ikke bare lyst, også modenhet.

Man skal være klar over at menn fra andre kulturer ikke er dyr.

Man skal også lære seg non-verbal kommunikasjon, som er mer avgjørende enn den verbale,  i mange situasjoner.

Mange ansiktsuttrykk, f.eks å nikke gjentagende med hodet i løpet av en samtale, er et vanlig signal fra en forstyrret person som må dempe angsten.

Å le på feil steder, kan være en virkelighetsbrist. Monoton, affektiv stemme, gir tegn på psykisk ubalanse, depresjon, tvangstanker eller sykdom.

Et smil kan uttrykke omsorg; "Jeg ser deg". "Har du det bra?" Man åpner for en tillitsinvitasjon.

Et blikk kan ofte si mer enn tusen ord, et engasjert, et desperat, et ondt eller et fortapt blikk.

Kommunikasjon er en viktig verktøy i et fargerikt fellesskap.

Det er ikke bare å ta i mot traumatiserte mennesker.

Noen trenger mye psykiatrisk hjelp. Noen ender som kriminelle, og andre finner seg norske kvinner og fungerer optimalt i samfunnet.

Norge må¨gjøre triage.

Det er trist når det blir tapende, hvite menn med et oppdemmet sinne, som skal forsvare seg mot omverdenen. I USA heter de KU Klux Klan.

Mange subkulturer må lyttes til i egne rekker.

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd.

Jeg har møtt mange kvinner i forskjellige land i de forskjellige verdensdelene. De er ikke annerledes enn oss, egentlig.

Frykt gjør noe med kvinner og barn sin frihet på sikt. Kroppene blir full av stresshormoner. Det gir dårlig helse.

Når samfunnet er formet ut i fra mannens mal, blir proporsjonene feil, enten de er i Irak eller i Norge.

Kommentar #17

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Den største blasfemi

Publisert over 5 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
Dermed blir det også ekstremt underlig når folk går helt av skaftet når noen tenger Muhammed med en bombeturban, eller som et svin eller som andre ting. Muhammed har blitt karikert før, både i tekst og tegninger.

Det er vel egentlig den største blasfemi? 

Altså at denne guddommen skulle trenge mordere for å forsvare seg selv? Som om Allah var en meget svak kraft som med en tegning såre enkelt kunne gjøres mindre.

Det er islamistene, derfor, som er islams største blasfemikere. 

Kommentar #18

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det er islamistene, derfor, som er islams største blasfemikere.

Så sant!

Kommentar #19

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Det er muslimske kvinner som må reformere islam

Publisert over 5 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener at muslimer selv må iverksette denne reformen, med bidrag fra mediene og myndighetene. Det er de to sistnevnte gruppene som på mange måter tildeler makt gjennom taletid i mediene, og de har inntil nylig gitt de konservative muslimene fritt spillerom. Dette skyldes nok at de ikke har hatt et klart bilde av hvem og hva som er muslimer. Som jeg sier over i en annen kommentar jeg har bodd i flere muslimske land, blant annet Den islamske republikken Iran, det var ikke akkurat kø utenfor moskeene og muslimene jeg møtte var mer sekulære enn mange av de muslimer jeg møter i vesten.

Ikke for å være polemisk, men jeg ville problematisere tittelen i innlegget. For det er vel ikke slik at islam skal reformeres, men snarere kvinnene i islam som må reformere islam. 

Ikke fra islam til kvinnene - men fra kvinnene til islam. Det er jo nettopp kvinnene som skal frigjøres, så hvordan skal denne tenkes hvis det er mennene som står for frigjøringen? 

Men er en slik reform - i den grad dette begrep gir mening gitt dets strenge betydning - i det hele tatt tenkelig? Altså at kvinner skulle, under påtrykk fra sekularisme, modernitet, demokrati og menneskerettigheter, rikke på Allahs fasttømrede ord i Qur'an? En av grunnene til at muslimer ler av slike ting er jo at Allah selvsagt ikke kan tolerere lover skapt av autonome individer i noe så "kaotisk" som et demokrati. Lovene er jo allerede gitt. Svært detaljerte sådanne. 

Kommentar #20

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
Som jeg sier over i en annen kommentar jeg har bodd i flere muslimske land, blant annet Den islamske republikken Iran, det var ikke akkurat kø utenfor moskeene og muslimene jeg møtte var mer sekulære enn mange av de muslimer jeg møter i vesten.

Jeg la merke til at du skrev dette, ja. Og det er så absolutt interessant!

Men kanskje ikke veldig overraskende...

For moeskeene har vel ikke bare en religiøs funksjon, men også et meget sterkt sosialt engasjement, vil jeg tro.

Og de som kommer hit opp til det høye nord, vil derfor finne et tilholdssted og en tilhørighet de slett ikke hadde samme bruk for da de befant seg i sitt muslimske hjemland, i en moske i Norge.

Dermed blir det slett ikke uviktig for det norske samfunnet hva som foregår i en moske.

Det kan få store ringvirkninger dersom det som formidles der er f.eks. fiendtlig innstilit til norske verdier.

Jevnt over er det nok helt sikkert ikke det, velger jeg å tro. Men at det forekommer, tror jeg de færreste lenger drar i tvil.

Et sted å begynne er nok å ikke importere imamer med holdninger som ikke passer overens med det demokrati vi ønsker å leve i. 

Og som du selv skriver det så fint:

"Holdninger og handlinger som ikke er forenelig med de vestlige verdiene må opp og frem i lyset hvor vi kan debattere dem og forhåpentligvis skape endring."

Og som Haug nettopp har påpekt i en kommentar her i tråden:

I dette muslimske kvinner langt sterkere på banen.

Det er fåfengt å tro at muslimske menn flest, uten videre vil gi kvinner den frihet  de har krav på, på bekostning av sine egne rettigheter.

Kommentar #21

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Finnes det forskning

Publisert over 5 år siden

på at å vokse opp i et ganske sekulært land som f. eks Norge, hvor man som muslim deltar i de samme aktiviteter som etniske norske, medfører større eller lavere frafall fra troen?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere