Atle Pedersen

9

Å si sin ærlige mening

Jeg har merket med at enkelte liker å slå seg på brystet og si sin ærlige mening – ofte om andre. Men er dette egentlig ærlighet?

Publisert: 11. jan 2016

Ærlighet er søken etter sannheten. Men er det i seg selv sannhetssøkende å "si sin ærlige mening"?

Man skal selvsagt generelt være ærlig om hva man mener, i motsetning til å lyve om dette. I dette ligger en dyd. Men en søken etter sannhet bør medføre en viss grad av refleksjon, som igjen bør adstedkomme erkjennelsen om at ens mening er subjektiv, og ikke objektiv sann.

En direkte utblåsning av egen mening er altså ikke nødvendigvis spesielt ærlig.

Ærlighet krever et forbehold om at man kanskje tar feil. Dette forbeholdet kan man utøve i praksis ved å kombinere ærlighet om egen oppfatning med en respekt for de mennesker man taler til.

Kommentar #1

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg tenker at det er ærlig å gi uttrykk for sin oppriktige mening.  Da er det en sannhet at "Dette mener jeg".  Men om meningen inneholder påstander, så kan man gå videre og undersøke om påstandene er sanne.  Er påstandene tynt dokumentert, må det være lov å si at "Her har du ikke søkt sannheten grundig nok.  Prøv igjen."

Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at det er ærlig å gi uttrykk for sin oppriktige mening.

Joda... men dette henger sammen med mange ting.

Min oppriktige mening, behøver ikke å være sannheten om en sak eller en annen person, slik enkelte later til å tro.

Det er vel dette, slik jeg forstår Pedersen, som etterlyses større grad av refleksjon i forhold til.

Da kan man ikke egentlig tillate seg å skrive med utropstegn, men heller med spørsmålstegn. Og det må finnes en mulighet for å kunne forsvare seg, dersom den andres "ærlige mening" ikke stemmer overens med det en selv oppfatter at en står for.

Så handler det vel også om noe så enkelt som "vanlig folkeskikk" - altså å behandle andre som man selv ønsker å bli behandlet. 

De fleste av oss liker dårlig å bli stemplet som dumme eller generelt å bli omtalt nedlatende.

Hvis ens "ærlige mening" innebærer slike stemplinger, bør en sikkert klokelig holde dem for seg selv.

Greier en ikke det, må en kunne forvente å bli møtt på samme måte.

Kommentar #3

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Min oppriktige mening, behøver ikke å være sannheten om en sak eller en annen person slik enkelte later til å tro.

---

Jeg tenkte nok mer generelt om disse tingene, og for å ta et eksempel, så er det min ærlige mening at "Det er min ærlige mening at vi ikke skal ha søndagsåpne butikker".  Jeg finner en slik formulering uproblematisk, like uproblematisk som å si "Det er min ærlige mening at vi skal ha søndagsåpne butikker".

Men går jeg videre, og begynner å argumentere for min mening og kommer med en påstand som det kan dokumenteres er usann, bør jeg være ærlig nok til å skifte mening når bevisene er sterke.

Kommentar #4

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at det er ærlig å gi uttrykk for sin oppriktige mening.

Det er da jeg hevder du er mer opptatt av din egen mening enn om du har rett i det du mener.

Videre påstår jeg at dersom du bryr deg om sannhet, så må du være åpen for at du kanskje ikke forvalter sannheten, men er et subjektivt feilbarlig menneske. Da bør man være ydmyk nok til å fremme sin mening på en respektfull måte, i tilfelle man tar feil.

Dette handler altså om hvordan man oppfører seg ovenfor andre, og hvordan noen misbruker begrepet ærlighet som unnskyldning for å være ufin.

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dette handler altså om hvordan man oppfører seg ovenfor andre, og hvordan noen misbruker begrepet ærlighet som unnskyldning for å være ufin

Og som et lite apropos til det siterte, så kan man jo i debatter, som her på VD, også lett misbruke andres oppriktighet på den måten at man merker seg ting og henter det frem ved det en selv synes er passende anledning. Noen ganger helt tatt ut av sin sammenheng. 

Så blir det den andres ansvar å måtte motbevise at dette gjelder også i denne sammenheng.

Uredelig, men sikkert av mange regnet som "en ærlig sak". Du har jo sagt det - så da får du stå inne for det. Og du var jo enig med den og den - så da er du nok det i dette også. 

Også har du det å dra andres ærlighet i tvil...

Hvordan kan en forsvare seg mot noe slikt?

Kommentar #6

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er da jeg hevder du er mer opptatt av din egen mening enn om du har rett i det du mener.

Videre påstår jeg at dersom du bryr deg om sannhet, så må du være åpen for at du kanskje ikke forvalter sannheten, men er et subjektivt feilbarlig menneske. Da bør man være ydmyk nok til å fremme sin mening på en respektfull måte, i tilfelle man tar feil.

---

Ufinhet som personangrep er aldri bra uansett hvordan man pakker inn ordene.  Men så lenge man er saklig, ser jeg - ærlig talt - ikke noe problem med "Min ærlige mening" formuleringen.  Så da er vi visst uenige, da.  Helt greit for min del.

Hva er forresten "en respektfull måte, i tilfelle man tar feil"?  La oss si at jeg sier: "Hovedstaden i Frankrike heter Paris."  Er det en mindre respektfull måte, og derfor mindre ønskelig i en diskusjon, enn å si: "Det er mulig jeg tar feil omkring begrepet "hovedstad", men slik jeg tolker hovedstad så har det landet som kalles Frankrike - og det er mulig jeg tar feil omkring eksistensen av dette landet for jeg har selv aldri vært der - en hovedstad som heter Paris."

Noen vil kanskje si at eksemplet virker absurd, men jeg forsøker bare å forstå hva du egentlig mener.

Kommentar #7

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det er ikke meg du henvender deg til, men for min del vil jeg si at det jo er stor forskjell på å hevde noe som faktisk er udiskutabelt (som hva som er hovedstaden i Frankrike) og det å hevde noe som så absolutt kan diskuteres (som f.eks. en annens ståsted).

Kommentar #8

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke meg du henvender deg til, men for min del vil jeg si at det jo er stor forskjell på å hevde noe som faktisk er udiskutabelt (som hva som er hovedstaden i Frankrike) og det å hevde noe som så absolutt kan diskuteres (som f.eks. en annens ståsted).

---

Hva som er udiskutable, objektive sannheter på den ene side, og subjektive "sannheter" på den annen side, er faktisk en større diskusjon i seg selv.  Folk er jo ikke engang enige om hvilke spørsmål som har objektive svar og hvilke som er subjektive (normative).  Men vi får avvente Pedersens kommentar.

Kommentar #9

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja hva betyr det?

Publisert over 5 år siden

Hvis jeg skriver: "Dette er min ærlige mening" ? Har jeg da også en uærlig mening? Hva er i veien med å si at dette er min mening? Det betyr ikke at jeg har reflektert nok og funnet en sannhet. Når LG skriver at RH er en rørebøtte så vet vi alle ar det er LG sin subjektive oppfatning, og at han sikkert er ærlig når han sier det - som sin subjektive oppfatning.

Men hvis LG sier at det er hans ærlige mening at RH er en rørebøtte? Da kan det kanskje bety at han mener det er innlysende, og noe alle kan se? Hvis det er definert slik?

Kommentar #10

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Noen vil kanskje si at eksemplet virker absurd, men jeg forsøker bare å forstå hva du egentlig mener.

Eksempel på mangel på respekt: arroganse, beskyldninger, latterliggjøring, hersketeknikker, personangrep.

Kommentar #11

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Når LG skriver at RH er en rørebøtte så vet vi alle ar det er LG sin subjektive oppfatning, og at han sikkert er ærlig når han sier det - som sin subjektive oppfatning.

Ja, men LG er ikke da interessert i fakta. Er han interessert i fakta må han ha forholde seg til muligheten for at han selv tar feil.

Poenget er dette: Tidvis brukes ærlighet som argument for denne typen utsagn. Men denne typen utsagn er ikke forenelig med ærlighet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere