Arild Holta

104

Barnevernsmytene om de skumle foreldrene

Hvorfor er foreldre så skumle for barnevernet at de til og med må unngå nær slekt?

Publisert: 10. jan 2016

Det skyldes en svært underlig ideologi om hvordan barn blir voksne sunne mennesker, som kan illustreres med mytene om såkalt

SOSIAL ARV.

Freud var med å påvirke kulturen vår om at voksne hadde med seg en masse traumer fra barndommen. Dette har dukket opp i forskjellige varianter. Vi kaller det f.eks for

BEHAVIORISME, MILJØDETERMINISME, osv

Det går ut på:

Myte 1. Fordi barn har likheter med sine foreldre, har barna blitt påvirket av foreldrene.

Myte 2. Fordi barn med problemer, har hatt triste opplevelser i barndommen, er disse opplevelsene skyld i problemer som voksne.

Myte 1 kan så utrolig lett motbevises med eneggede tvillinger som vokser opp i vidt forskjellige miljø, men likevel blir like.

Myte 2 har forskningen også punktert.

Årsak:

GENER.

Barnevernet lever i en forestillingsverden fra før man hadde vitenskap om genetisk arv hos mennesket. Joda, man visste om tvillinger, gutter som ble lik sin fraværende far, osv. Man visste om det samme fra dyreavl. Men ignorerte det.

Hva sier da moderne forskning om arv og miljø:

70-80% er genetisk arv
Rundt 10 % er egne valg
En viss prosent er ukjente faktore og tilfeldigheter.
En ikke liten andel er vennemiljøet.
Skoler påvirker ikke rent lite.

Hvor mange prosent er det da igjen for foreldres påvirkning???

Barnevernet er fullstendig på jordet. Basert på ideologi alle fornuftige alltid har kunne tilbakevist, og som nå forskningen fullstendig har knust, så kriger de mot

DET BIOLOGISKE PRINSIPP.

De har byttet det med

UTVIKLINGSSTØTTENDE TILKNYTNINGSPRINSIPP.

Det er et ideologisk prinsipp. Det baserer seg også på deres tro på at tilknytning er en sosial sak. Men mennesket har automatisk tilknytning til alle som språket uttrykker at de er i nær slekt med.

Det kan alle se i Tore på sporet, når folk opplever stor følelsesmessig nærhet til foreldre/barn de nærmest aldri har truffet.

Bevisene mot barnevernets ekstremt forfeilede ideologi er åpenbar for alle som vil se.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Forsøk på kommentar

Publisert rundt 5 år siden

"Hvorfor er foreldre så skumle for barnevernet at de til og med må unngå nær slekt?"

Det er mer nærliggende å tro at barnevernet vet at foreldre som har blitt fratatt barn kan bedrive utilbørlig press på slektninger som (ofte) bor i nærområdet.

At barn får mye læring fra sine sosiale omgivelser, er forøvrig relativt udiskutabelt.

"Freud var med å påvirke kulturen vår om at voksne hadde med seg en masse traumer fra barndommen. Dette har dukket opp i forskjellige varianter. Vi kaller det f.eks for

BEHAVIORISME, MILJØDETERMINISME, osv"

Det undervises ikke i Freud på psykologi lenger, med unntak om du vil drive med psykoterapi. Har du eksempler på at Freuds ideer er det som barnevernet stiller seg bak, eller er det bare en påstand fra din side?

Behaviorisme er forøvrig ikke særlig sterkt linket med psykoanalysen overhodet. Skinners teorier handler om instrumentalisme og reproduserbarhet; Freud sine ideer er jo til sammenligning overhodet ikke testbare.

"Myte 1 kan så utrolig lett motbevises med eneggede tvillinger som vokser opp i vidt forskjellige miljø, men likevel blir like."

Dette er jo ikke en særlig presis påstand. Med unntak av rent fysiske attributter (og delvis IQ) så er det fortsatt en hel del som ikke er direkte arvelig. Det stemmer at mange utvikler lignende personlighet, men ganske mange gjør jo det ikke også. Fra rapporten kan jeg sitere at "the lowest heritability estimates were for traits in the environment, reproduction and social values domains".  Det er jo spesielt social values vi snakker om her. Poenget i slike studier er uansett at om barn får vokse opp i stabile omgivelser, så blir de ofte like pga gode "vekstvilkår for genene" (litt klønete formulert). Du kan dermed ikke bruke slike eksempler når du skal sammenligne med ustabile familieforhold som barnevernet oftest er involvert i. Det er ulogisk å forvente lik adferd fra forskjellige nivåer av stabilitet. Da må du nesten heller argumentere for at å ta barn vekk fra ustabile foreldre er mer skadelig enn å la de få bli der. Jeg vet ikke om det er gjort noen studier i den retningen, men det vet kanskje du?

"Myte 2 har forskningen også punktert."

Hvilken forskning? Dette var et veldig vagt punkt. Barn har såkalte kritiske faser i oppveksten, og traumatiske opplevelser rundt disse tidspunktene kan selvsagt være utslagsgivende for endring i karaktertrekk og personlighetstrekk senere i livet.

70-80% er genetisk arv
Rundt 10 % er egne valg
En viss prosent er ukjente faktore og tilfeldigheter.
En ikke liten andel er vennemiljøet.
Skoler påvirker ikke rent lite.

Har du en førstehåndskilde på disse påstandene? Dette virker det veldig som du har tatt fra en populærvitenskapelig artikkel istedenfor et empirisk anslag.

Det kan alle se i Tore på sporet, når folk opplever stor følelsesmessig nærhet til foreldre/barn de nærmest aldri har truffet

Dette er bare anektdotisk fra din side; alle vet at glede og gråt på TV selger. Om vi først skal snakke om anektdoter hadde vi jo saken i A-magasinet for mange år tilbake siden om en av ungene på Tore på Sporet som bare syntes det var OK å se sin biologiske mor igjen.

Jeg vet ikke hva som har gjort deg så opphengt i gener som forklaringsmodell, men det er ganske lenge siden man trodde gener avgjorde alt. Epigenitikk og andre framskritt har gjort at det er svært få som tror på en så sterk biologisk determinisme i våre dager. Hvordan du får de kristne "frie valgene" dine til å gå i håp med en så sterk tro på genetisk determinisme er forøvrig en gåte for meg.


"Bevisene mot barnevernets ekstremt forfeilede ideologi er åpenbar for alle som vil se."

Vag påstand. Kan du forsøke å kvantifisere dette litt, istedenfor å mene at alle som er uenige med deg er blinde?

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Ei forelesningsøkt

Publisert rundt 5 år siden

Forsker Øyvind Kvello er mye brukt i bl.a. barnevernsoppdatering/-gradering - legger inn ei forelesningsøkt

https://www.youtube.com/watch?v=ndO8SHMktIk 

Legger inn en link utarbeidet av Kvello - Risikofaktorer - Beskyttelsesfaktorer - det kan synes som om sårbare barn blir for lenge i sin sårbarhet i barnevernstrappa - d.v.s. at tiden går i en fase der forebyggende tiltak i hjemmet utprøves i sin fulle bredde.

https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/sammenom/Foredrag/Risikofaktorer-Kvello.pdf

Kommentar #3

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Stråmannsargumentasjon

Publisert rundt 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke hva som har gjort deg så opphengt i gener som forklaringsmodell, men det er ganske lenge siden man trodde gener avgjorde alt. Epigenitikk og andre framskritt har gjort at det er svært få som tror på en så sterk biologisk determinisme i våre dager. Hvordan du får de kristne "frie valgene" dine til å gå i håp med en så sterk tro på genetisk determinisme er forøvrig en gåte for meg.

Jeg er ukjent med at noen har ment at gener betydde alt.

På 90-tallet sa de 60/40 i genenes favør. Nå er tallene høyere etter mer forskning.

Epigenetikk er det nye faget man skal ødelegge for å få det til å høres ut som miljøet er viktigere enn det er.

Det finnes noen saker som er determinert. Sjelden er vel adferd direkte determinert. Mennesket har et valg der og da. De fleste tenåringsgutter er derimot determinerte til å finne jenter fine i begynnelsen av tenåra.

Normer kommer fra miljøet - spesielt foreldre. Dialekten kommer fra kompisene. Karakteregenskaper og psykiske problemer kommer over 70% fra gener. Osv.

Når jeg raskt skriver en artikkel har jeg ikke med like mye som om jeg hadde skrevet en bok. Da skriver jeg bare en del som skal få folk til å tenke.

Her er norsk tvillingforskning: http://forskning.no/psykologi-stub/2008/02/lykken-er-medfodt

Hennes 80% gener er trolig noen prosent lavere.

Poenget er ikke de helt presise tallene, men DET STORE BILDET. Det er veldig feil.

Kommentar #4

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Barnevernets illusjon

Publisert rundt 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
det kan synes som om sårbare barn blir for lenge i sin sårbarhet i barnevernstrappa

Sammenligner man barn som blir tatt tidlig med utagerende tenåringer som blir tatt, så får man feil bilde. Hvorfor må jeg fortelle til Knut Nygaard det som skulle vert hans fag?

Jo, fordi det ikke er et fag men bias, ideologi man forsvarer, moralisme man forsvarer. I en slik grad at faget drukner.

Et mer eller mindre tilfeldig lite barn som blir tatt har en mye mer "normale" gener enn hva en svært utagerende tenåring oftest har.

Altså sammenligner man to grupper med forskjellige genetiske "tilbøyeligheter". Svaret blir dermed en illusjon som man nekter å rette opp. Fordi de har makt. Og fordi de tror på det.

Sammenligner man imidlertid barn som er tatt fra foreldre med tilsvarende barn som ikke er tatt fra foreldre - altså like grupper bort sett fra omsorgsovertakelsen - så kommer barnevernsbarna dårligst ut.

Sitat fra dansk forskning (2011):

RESULTATER
Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår marginalisering, helbred og kriminalitet.

http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_tidligere_anbragte_som_unge_voksne-10248.aspx

Noen av disse forskere startet øyeblikkelig å argumentere panisk mot egen forskning. Biasene sitter som spikret. Men dette var ikke ny kunnskap. Som de også sier i sitatet over.

Siden det er Bibel-troende Nygaard jeg svarte så tar jeg litt fra Bibelen (Paulus):

La det stå fast at Gud taler sannhet, men hvert menneske er en løgner.

Mennesket er et svært uærlig og selvbedragerisk vesen. Det er få av oss som vikrkelig tar dette på alvor, peker på seg selv, og sier: Du er en løgner.

Jeg lærte dessverre ikke det fullt ut blant kristne, og startet ikke med det før jeg var over 35 år, godt og vel 15 år tilbake. Hadde jeg skjønt dette som barn og ung, hadde jeg spart meg for utrolig mye vås i ord og handling som jeg senere har måttet gå tilbake på. Utrolig så mye dumt jeg sa i 20-30 års alder.

Kommentar #5

Geir Wigdel

39 innlegg  2088 kommentarer

Når en ser

Publisert rundt 5 år siden

de mange negative funn for barn som er plassert på institusjon eller annen omplassering, gir det god grunn til å strekke seg langt før en går til skrittet å ta barn fra foreldrene. Selvsagt finnes det tilfeller der dette er nødvendig, bl.a. alvorlig voldsbruk eller alvorlig rusmisbruk, men en bør legge samme prinsipp til grunn som overfor flyktninger: I de fleste tilfeller er det best å hjelpe mennesker der de er.

Kommentar #6

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Begge deler er da ganske så viktig

Publisert rundt 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Når jeg raskt skriver en artikkel har jeg ikke med like mye som om jeg hadde skrevet en bok. Da skriver jeg bare en del som skal få folk til å tenke.

Får beklage om jeg ikke har presentert din posisjon korrekt (ref genetisk determinisme). Men når du tilskriver så mye det genetiske, samtidig som du avskriver så mye av det sosiale, så var det nærliggende å tolke deg i den retningen.

"Når jeg raskt skriver en artikkel har jeg ikke med like mye som om jeg hadde skrevet en bok. Da skriver jeg bare en del som skal få folk til å tenke."

Du kommer med relativt sterke påstander, og da kreves også gode begrunnelser om man skal ta de seriøst.

"Her er norsk tvillingforskning: http://forskning.no/psykologi-stub/2008/02/lykken-er-medfodt

Hennes 80% gener er trolig noen prosent lavere.

Poenget er ikke de helt presise tallene, men DET STORE BILDET. Det er veldig feil."

Du har vist til en doktorgradsavhandling med tvillingstudier, mens jeg har henvist til en meta-studie. Meta-studier har ofte bedre validitet siden de omfatter flere studier samtidig. (Om du trenger link til hele studien kan du få det, siden du virker interessert). Det er du som har brakt opp prosenter i et retorisk forsøk på å si noe om hva som er viktig for barns oppvekst.  Du skriver jo noe om normer, men vil jo ikke diskutere de gangene barn utvikler skadelig psykososial adferd pga usunt miljø/foreldre. Usunt miljø er det jo tydeligvis bare barnevernet som evner å skape, er det det du mener?

Resten av kommentarene mine skulle jeg gjerne også sett fulgt opp av deg.

Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Faglig vås

Publisert rundt 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Legger inn en link utarbeidet av Kvello - Risikofaktorer - Beskyttelsesfaktorer

De såkalte risikofaktorene utelukker nærmere 80% av risikofaktorene som gener og barnets valg.

Skal et slikt "regnestykke" gå opp må man ty til underligheter. Det gjør man bl.a ved å dra inn ikke-empiriske "tilstander" eller problemer med lite faglig ballast som ADHD (hvor er grensen for barnets "sykdom" kontra samfunnets patologier?), tilknytningsforstyrrelser, autisme (grunnet manglende faglighet er ikke asperger en tilfredsstillende diagnose), osv. Risikofaktorene primært knyttet til kjernefamilien er jo en oppramsing i overtro og manglende basering i forskning.

Kommentar #8

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Premiss

Publisert rundt 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Du kan dermed ikke bruke slike eksempler når du skal sammenligne med ustabile familieforhold som barnevernet oftest er involvert i.

Her har du et premiss for debatten som ikke er forskningsbasert. Det er en en mening. Meninger er gjerne miljøbaserte.

Kommentar #9

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Omtaler studiene samme sak?

Publisert rundt 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Du har vist til en doktorgradsavhandling med tvillingstudier, mens jeg har henvist til en meta-studie.

Det ene handler forenklet om psykisk helse.

Metastudiet handler om mer.

Poenget mitt er mindre hvilken adferd barn ender opp med. Hvilket nok metastudiet er svært nyttig for.

Mitt poeng er primært hvilken smerte og skade barn og foreldre blir påprakket. Samt det etiske aspektet i å angripe naturlige rettigheter.

Jurist Marius Reikerås gikk igjennom flere titalls omsorgsovertakelser, i Norge. ALLE basertes på å permanent holde barna borte fra foreldrene. Menneskerettighetene sier at - i hovedprinsipp - ALLE skal ses på som midlertidige. Det er altså et stort sprang mellom barnevernsideologien og menneskerettighetene. Norge bryter menneskerettighetene i nesten hver eneste såkalte omsorgsovertakelse.

Hvorfor gjør de det?

Fordi de har makt til det. Fordi de ikke skjønner naturlige rettigheter. Fordi de ikke har en høy grad av evidensbasert fag.

Hva skal man gjøre med det?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere