Marianne Solli

19

Kem e' du av?

De åtte årstiders folk (samene)

Publisert: 27. des 2015

De åtte årstiders folk spør ofte folk de treffer på  ... og ikke kan plassere slektsmessig: "Kem e' du av?"

Når så avstamningsforholdet er blitt stadfestet ... og oftest også har blitt repetert navnmessig så langt tilbake som det lar seg gjøre, er samhørigheten dem imellom opprettet. Den "nye" er sin slekt, og kanskje også slekten til den som spurte kem e' du av. Det siste sier noe om sjelen dem imellom ... om blodsbåndet; de er av samme sjelsfellesskap, samme herkomst, som regnes langt tilbake. Blodsbånd betyr usedvanlig mye for mange samer; tidligere slekter er dem selv. De nulevende er ledd mellom ur-slektstreet, som med sine utallige forhistoriske ukjente aner binder det evige livet sammen fra urtiden ... gjennom nutiden ... til tider som ennå ikke er opprunnet.

Kommentar #1

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Interessant informasjon

Publisert nesten 6 år siden

Dette var interessant, Marianne Solli! Kom gjerne med mer om samene!

Kommentar #2

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Hyggelig ... Dag

Publisert nesten 6 år siden

at du kommenterer innlegget. :-) Jeg kunne nok ha skrevet og skrevet en hel del, men vet egentlig ikke hvor jeg skal begynne. Det er imidlertid ganske mye stoff på nettet, som fremkommer hvis man benytter søkeord man ønsker å lese mer om. 

Disse årstidene er nok ganske spesielt for samene, siden de deler året inn i 8 årstider. Enkelte steder i Finnmark begynner året i mai. Da har oftest telen gått av jorden, og mange begravelser ble også først utført på den tiden. De døde hadde bokstavelig ligget på is. Det er antakelig litt bedre nå, siden man har sterkere redskaper til å få gravd i jorden ... uanfektet telen, men før måtte de samle på de døde til det lot seg gjøre å få dem jordfestet. Minnestunden over de døde kunne ha foregått for lenge siden i kirken. 

http://www.trestammersmote.no/les_mer.asp?id=222

De har også en artig, rund kalender de benytter.

Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Hva kalles disse åtte årstidene, Marianne? - oversatt til norsk?

Kommentar #4

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Reindriftsamer

Publisert nesten 6 år siden

har (fremdeles?) disse 8 årstidene, som begynner i mai måned. Da er de inne i en måned som kalles vårsommer på norsk. Ellers kommer sommer, høstsommer, høst, høstvinter, vinter, vårvinter, vår.

Gjøremål fra gammelt av har sine faste årstider, og månedene begynner ofte midt i en "vanlig" måned. Høstvinter begynner i november og varer til midten av desember. Innen disse årstidene kommer "faste uker" for vår- og vintermarkeder.

Det kan synes rart for utenforstående at de har en slik inndeling, men i et (størstedelen) arktisk klima, der man ofte kan snakke om 9 måneder vinter og 3 måneder kaldt, har nok denne fordelingen virket mer fornuftig sett fra deres synspunkt.

Kommentar #5

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Veldig interessant, takk skal du ha! 

Kommentar #6

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Enkeltsjeler forgår

Publisert nesten 6 år siden

Enkeltsjeler forgår, men slektssjelen består, eller 

Ovttaskas sielut jávket, muhto sogasiellu bissu.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere