Ole Jørgen Anfindsen

173

Politikere som skaper frykt

Mange av oss er luta leie politikere som slår om seg med store ord med liten substans.

Publisert: 19. des 2015

Den 19. september ble Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås intervjuet av Vårt Land. Han ønsket seg blant annet følgende: «Fri og kritisk tenkning, før konklusjonene trekkes – og politikere som ikke høres ut som floskelmaskiner.»

KrFU-leder Ida Lindtveits innlegg i samme avis 17. desember illustrerer Åmås’ poeng. Vi er faktisk ganske mange her i landet som er luta leie av politikere som slår om seg med store ord med liten substans.

Lindtveit er opptatt av at det er for mye fremtids- og fremmedfrykt i det norske samfunnet. Greit. Samtidig virker det ikke som om hun forstår at det faktisk er grunn til bekymring for fremtiden, blant annet fordi vi nå er i ferd med å ta inn for mange fremmede på for kort tid.

Vanskeligere. Desto flere fra en gruppe som kommer til et land, desto vanskeligere vil det være å integrere dem. For jo flere de er, jo større muligheter har de til å forholde seg til hverandre, og jo mindre behov har de for å forholde seg til majoritetsbefolkningen som de presumptivt skulle integreres med. Det er med andre ord mer enn dobbelt så vanskelig å integrere 100.000 innvandrere som 50.000.

Til vårt kontinent kommer nå millioner av muslimer. Dessverre er islam det vi kan kalle en «schizofren» religion; delt mellom en moderat og en ekstrem fløy (det «brenner i islams hus», som Usman Rana uttrykker det). Et skremmende stort mindretall av muslimer nærer et glødende hat mot alt våre samfunn står for.

Forøvrig er unge, single menn dramatisk overrepresentert blant dem som nå strømmer til Europa. Har Lindtveit reflektert over konsekvensene av å ha tusenvis av sinte, arbeidsledige, mistilpassede og seksuelt frustrerte unge menn gående omkring? Har hun tenkt på at mange av dem kommer fra noen av de mest voldelige, æresbaserte, kvinneforaktende, intolerante og anti-intellektuelle kulturene i verden? Dette vil – blant annet – føre til at mange europeiske jenter og kvinner kommer til å bli voldtatt (slik Sven Egil Omdal påpeker i Aftenbladet 14. november).

Ekkokammer. Den som ikke er bekymret nå, lever i et ekkokammer av virkelighetsfornektelse og ønsketenkning. Den som synes denne utviklingen er grei, er formodentlig en ‘humanistisk’ eller antirasistisk fundamentalist.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 19.12.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Jenters og kvinners frykt - og feige politikere

Publisert rundt 5 år siden

Jeg er hjertens enig med Lindtveit i at det er uhørt at muslimske jenter/kvinner utsettes for trakassering (og i verste fall fysiske angrep) fordi de går med hijab. Nordmenn bør snarest senke skuldrene, og lære seg at hijab slett ikke behøver å være noe symptom på ekstremisme, men er et helt ordinært uttrykk for en religiøs og kulturell tilhørighet. Det er faktisk en del av ytrings- og religionsfriheten at vi alle sammen ved utsmykning, klær eller på andre måter kan markere vår tilhørighet til den ene eller andre gruppen.

Det er likevel påfallende at Lindtveit nevner akkurat dette eksempelet, samtidig som hun går inn for en politikk som garantert vil føre til at norske jenter og kvinner vil komme til å føle seg utrygge i det offentlige rom i årene fremover:

Hvordan tror Lindtveit det vil være for norske jenter/kvinner å bruke et offentlig kommunikasjonsmiddel der en stor andel av de reisende er unge, mannlige asylsøkere (som Lindtveit og hennes meningsfeller velger å gi mer eller mindre full bevegelsesfrihet i samfunnet, uten først å sikre seg DNA-prøver av dem, eller iverksette andre, preventive tiltak som ville kunne ha signifikant virkning)? Hvordan tror Lindtveit det vil være for norske kvinner å få motorstopp eller punktere langs en mørk vei der hundrevis av unge, mannlige asylsøkere har det med å gå (slik situasjonen er (i ferd med å bli) f.eks. i Bolkesjø)? Hvordan tror Lindtveit det vil være for norske jenter/kvinner å ferdes etter mørkets frembrudd i nærheten av det planlagte asylmottaket i Tandberg-bygget på Lysaker? Og så videre.

Lindtveits engasjement for jenters/kvinners trygghet ville få større tyngde og troverdighet dersom hun viste klart og tydelig at hun ikke bare har omsorg for dem som går med hijab (hvilket jeg støtter), men at hun også har omsorg for norske jenter og kvinner som får sin tilværelse snudd på hodet av den politikken Lindtveit ivrer for.

Kommentar #52

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Derfor er det ikke klogt at nedlægge grænserne - foreløbig ihvertfald.

Har virkelig vesterlendingene utviklet "Globalbevissthet"?  - Har dette preget vår historie de siste 150 årene? Selv måtte jeg i allefall østover for å hente min egen.

Ånden lar seg ikke stoppe av grenser. - Så antagelig burde vi vært forenet i ånden med Én Gud, før vi lot de fysiske grensene mellom våre nasjoner falle? - Svært enig i dette.

Men her er det jeg bare må bli en betrakter og tenke;  Vil du ikke så skal du? - Jeg er ingen politikker, men ser, at nå står oppgavene i kø for å løse  fysiske problem med åndelige midler, og ikke bomber!

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #53

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Ekkokammer. Den som ikke er bekymret nå, lever i et ekkokammer av virkelighetsfornektelse og ønsketenkning. Den som synes denne utviklingen er grei, er formodentlig en ‘humanistisk’ eller antirasistisk fundamentalist.

Problemstillingen bør bekymre oss alle. Enda har vi sett bare enkelte milde eksempler på mistilpasning til den nye situasjonen, men det vil sikkert komme alvorligere hendelser med tiden. På den positive siden virker det som at det akkurat nå finnes en annen vilje blandt kommunene til å løse vansker med bosetting og arbeide som vi tidligere ikke har sett. Et annet moment er at flere av flyktningene i denne runden har sagt seg villig til å bli sysselsatt med daglige oppgaver der de bor i tillegg til at noen også har vist seg som bidragsytere til lokalsamfunnet i takknemmelighet for at de har blitt godt tatt i mot. 

Denne idyllen vil ikke vare lenger enn til den første voldtekt, til det første drap, den første skjendige handling. Allerede nå ser vi hvor lite som skal til for å vende folk mot flyktninger. Litt klaging på maten er nok til at vi som fritt kan velge ikke lenger forstår flyktninger som ikke kan.

Utfordringen blir å skape fred i Syria og levelige vilkår i Afghanistan og Eritrea slik at strømmen kan snu. Inntil da må vi handle med varsomhet for ikke å unødig profilere uunngåelige konflikter, samtidig som vi gjennom det daglige arbeidet på mottaket eller i lokalsamfunnet er bevisst i alle ledd på at konflikter må løses raskt og ikke-voldelig. Mange krefter blir nødt til å gjøre sterke grep etterhvert som brakkesyken griper om seg. Vi har mange oppgaver som forblir uløste her i landet. Akkurat nå kan det være bra om man setter igang alle former for arbeide som sysselsetter migranter på en meningsfyllt måte selv om det bare er i påvente av varige forbedringer. 

Kommentar #54

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Intet nytt

Publisert rundt 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Alle undersøkelser viser dette. De "moderate" er ikke så tallrike som mange av oss lenge håpet (de som fortsatt håper er i en egen kategori som er hinsides pedagogisk rekkevidde).

Moderate er en betegnelse på de fleste av oss så lenge vi her det relativt godt og vi og våre oppfattede verdier ikke er truet.

At dette skal være egenskaper som er fundamentalt forskjellige ut fra kultur og livssyn har jeg vanskelig for å tro på. Det er jo godt mulig at mange har glemt andre verdenskrig hvor vi så menneskelig kultur i fri utfoldelse hvor de moderate stort sett var kastet å vannet i alle leire.

Frykten som skapes skapes vel i eget hode og blir i liten grad plantet i oss av andre. Den kan selvfølgelig også plantes i store grupper av mennesker men så langt har vi vel neppe kommet i Norge. Spørsmålet er da om vi som enkeltmennesker klarer å ta ta i vår opplevede frykt eller om vi velger lettvindtheter som å skylde på andre eller stikke hodet i sanden og si at min frykt kan ikke jeg gjøre noe med. 

Islams fremtreden i europeiske land vil neppe bli dominerende. Det er nok langt mer troverdig å se på et fremtidig senario hvor man sammenligner med hva japanskettede i USA ble til del under andre verdenskrig. Vå får da håpe at vi har nok modreate krefter igjen til at det kun blir oppsamling og internering og ikke konsentrasjonsleire vi da vil se.

Kommentar #55

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Dette bør forfølges, som et nyttårsfortsett

Publisert rundt 5 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Vanskeligere. Desto flere fra en gruppe som kommer til et land, desto vanskeligere vil det være å integrere dem. For jo flere de er, jo større muligheter har de til å forholde seg til hverandre, og jo mindre behov har de for å forholde seg til majoritetsbefolkningen som de presumptivt skulle integreres med. Det er med andre ord mer enn dobbelt så vanskelig å integrere 100.000 innvandrere som 50.000.

Til vårt kontinent kommer nå millioner av muslimer. Dessverre er islam det vi kan kalle en «schizofren» religion; delt mellom en moderat og en ekstrem fløy (det «brenner i islams hus», som Usman Rana uttrykker det). Et skremmende stort mindretall av muslimer nærer et glødende hat mot alt våre samfunn står for.

"For jo flere de er, jo større muligheter har de til å forholde seg til hverandre, og jo mindre behov har de for å forholde seg til majoritetsbefolkningen som de presumptivt skulle integreres med" Her vil jeg tilføye: Og jo større blir faren for at respekten for sharia-lover vil komme foran respekten for norske lover. Som grunnlag for denne frykten vil jeg først vise til en artikkel på rights.no av Sidsel Nesse; her siterer jeg kun dette:

"Fahad Qureshi har igjen uttalt at han og de fleste andre muslimske miljøer står for hudoodstraffer slik som å straffe utroskap, homofili og frafall fra Islam med døden. (Dagsnytt 18, 16 minutter ut i sendingen)

Han sier videre at han står for at man skal følge norsk lov, men at disse hudoodstraffene er verdier som han forholder seg til. Og det er nok tilfellet – Muhammed har sagt at muslimer skal adlyde lovene i det samfunnet der de bor, samtidig som et samfunn med sharialover er det ønskelige. I den forbindelse må vi ikke glemme at de såkalte hudoodstraffene bare er en liten del av sharia, men det er disse som får mest oppmerksomhet av oss i vesten.

Hvordan oppfatter Qureshi Norge?

Først av alt – hva ser han her i Norge? Han ser mye godt, men han ser nok også et samfunn i full oppløsning. Selve grunnpilaren i samfunnet, familien, er under stort press. Han ser barn som tilbringer største delen av livet på institusjon. Han ser mennesker jakte etter materielle goder, han ser tomhet, rusmidler, hor og forbrytelser"

Hvor mange muslimer kan så knyttes til dette? Sikkert mange nok, og andelen vil øke med mislykket integrering og opplevelse av å falle utenfor.

.Så kan jeg referere til høyrepolitikeren i Stavanger Summer Ejaz. Han er muslimenes representant i byens innvandrerråd, og i Stavanger STL. Jeg er blitt kjent medd ham på dialogmøter og opplever ham som en hyggelig kar. Men på spørsmål fra meg om synet på kvinner og ikke troende, har han svart meg at det blir for vanskelig å komme inn på i korthet. Og da Likestilling i religionene var tema, møtte ingen muslimer opp: heller ikke Ejaz.

Så leste jeg 11. desember i Stavanger Aftenblad følgende intervju i forbindelse med valg av ny leder i nevnte iinnvandrerråd:

Du har markert deg som en klar motstander av homofiles rettigheter? – Det går på min eligiøse overbevisning. Jeg har min religion som konservative kristne har sin religion. Jeg kan ikke gi meg til å tolke det som står i Koranen og velge bort det ene eller det andre.

Forholdet til sharia

– Hvordan stiller du deg til straffemetoder i sharia-loven, som for eksempel steining av kvinner og menn som har vært utro? –Det er ikke lover som kan brukes i Norge eller Vesten.

Jeg kan ikke som muslim ta avstand fra at dette er straffer som kan anvendes i islamske land . I den islamske verden i dag råder kaos, vanstyre og korrupsjon. Heller ikke i slike stater er det grunnlag for å innføre sharialover. Før det skjer må det være innført full respekt for ennesker og menneskerettighetene. Det kan ikke være slik at konger, sjeiker og statsledere som stikker alle pengene i egen lomme. skal dømme andre mennesker til slike straffer,sier Ejaz (Uthevet her av meg)–Men du kan ikke ta avstand fra selve straffen, at man steiner folk for et forhold som utroskap?

Det høres selvsagt grotesk ut. Men du har USA, som dreper folk med giftsprøyter og elektrosjokk. Slik gjør de det der, men det er ingen som lar være å reise til USA for det. Jeg

kan ikke ta avstand fra noe som står i Koranen. Det kan du ikke be meg om, sier Ejaz

 

Smak på det jeg har uthevet, og relater det til kommentar #40. Herskere som Vesten vil fjerne, stenger veien for Allahs halshuggere, demokratiet vil åpne den - kan det leses annerledes?

Kommentar #56

Knut Arild Andersen

0 innlegg  4 kommentarer

Kloke ord i rett tid

Publisert rundt 5 år siden

Helt enig med artikkelforfatteren her.

Jeg er selv en svært aktiv KrF-politiker i min hjemby, men jeg blir ofte svært frustrert over det jeg vil kalle for KrFs lettere naive holdning til dette spørsmålet. Det skal liksom ikke være verken kristen nestekjærlighet, eller kristendemokratisk, å være en kritisk skeptiker rundt disse spørsmålene om islam i Europa og Norge, og ikke minst om masseinnvandringen til kontinentet og vårt land. Jeg er like lei dette fenomenet som bruken av store klisjeeir og floskler.

Kommentar #57

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hyggelig med nye debattanter.

Publisert rundt 5 år siden
Knut Arild Andersen. Gå til den siterte teksten.
Det skal liksom ikke være verken kristen nestekjærlighet, eller kristendemokratisk, å være en kritisk skeptiker rundt disse spørsmålene om islam i Europa og Norge,

Hyggelig med nye debattanter.

Å bli fortalt at en ikke skal være kritisk skeptiker overfor islam forstår du kanskje blir helt feil. Islam er på andre siden av skalaen for nestekjærlighet. Det som kristendommen har i seg av nestekjærlighet har Islam den såkalte sharialoven. 

Salman Rushdie skrev boken Sataniske vers. Dersom noen kan komme med positive sider ved Islam så er jeg lutter øre.  

Kommentar #58

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Når unge kvinner har grunn til å være redde

Publisert rundt 5 år siden

Tyskland rystes nå av en skandale der flere titalls kvinner er blitt trakassert av unge innvandrermenn rett ved sentralbanestasjonen i Köln, samt på sentrale plasser i Hamburg og Stuttgart; se min VD-artikkel Seksuell trakassering som massefenomen - noe er alvorlig galt i Tyskland.

KrFU-leder Ida Lindtveit skriver om «feige politikere», men selv har hun hittil ikke hatt mot til å svare på de mange innsigelsene som er kommet mot hennes lettvinte synsing om forhold som vil avgjøre landets fremtid. Jeg har ikke spesielt store forhåpninger på at hun vil svare nå heller, men jeg oppfordrer Lindtveit og alle hennes meningsfeller (ikke minst de som har heiet frem innlegget hennes) til å tenke på følgende:

Hva tror dere er årsaken til at hundrevis av innvandrermenn samler seg på sentrale steder i store, tyske byer og trakasserer tyskere generelt og tyske kvinner spesielt? Er det fordi det er synd på dem? Har de ikke fått grundig nok opplæring i hvilke verdier vestlige, liberale demokratier bygger på? Eller kan det tenkes at problemene stikker dypere? Dersom det ikke kan utelukkes at problemene stikker dypere enn til enkle, sosioøkonomiske og kunnskapsmessige forhold, hva slags situasjon har Tyskland da havnet i? Hva må til for å få slutt på det underliggende problemet? Hva har dere tenkt å gjøre for å hindre at Norge om noen år opplever det samme som Tyskland nå opplever?
Kommentar #59

Dag Myhre

5 innlegg  43 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Til vårt kontinent kommer nå millioner av muslimer. Dessverre er islam det vi kan kalle en «schizofren» religion

 

Bra skrevet, men etter å ha lest Anfindsens forrige bok, er jeg overrasket over ryktene om at han selv er blitt muslim. Trodde ikke at Honest (og rasjonell) thinking hadde noe med religion å gjøre.

En kan lure på hvorfor venstresiden og den kristne siden har så lett for å forsvare Islam.

Noen kristne er av den mening at nettopp fordi kristendommen har mistet sitt grep, så er vi blitt så åpne for en annen og historisk sett, konkurrerende religion. For hundre år siden hadde vi nok stengt grensene.

Men de er ikke dominerende.

Men venstresiden, som har tilsynelatende verdier som er så langt fra Islam som tenkes kan, har åpnet sine armer. Hvorfor? Kanskje nettopp fordi verdiene bare er tilsynelatende. Det er ikke så lett å finne ut hva venstresiden egentlig er for, hvis man ser på deres stillingstaken siden verdenskrigen. 

I utgangspunktet stod de jo på de sosialistiske lands side og var derfor «nyttige idioter» for det ene terrorregimet etter det andre. Sovjet, ØstTyskland, Albania, Bulgaria, Romania, Kina, Kampuchea etc. etc. i en uendelig rekke av stater som vi i dag vet sannheten om. En reise i barbarisme, men kanskje med et menneskelig ansikt utad for den som ikke ville se sannheten. Men venstresiden støttet også Argentina varmt under Falklandskrigen enda det her var et fascistisk militærstyre mot et demokratisk England. Et annet eksempel kan være Israel. Den eneste demokratiske staten i et hav av diktaturer.  Har man et eneste eksempel der venstresiden har forsvart et demokratisk land i en konflikt mot et diktatur?

Neppe, for stiller man spørsmålet om hva venstresiden er i mot, så faller brikkene på plass. De er alltid imot oss. Demokratiet, den Vestlige Sivilisasjon.  

Da kan en jo forstå at de taler muslimenes sak for lenger fra det vestlige verdigrunnlag er det vanskelig å komme. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere