Kjell Bjarne Sandvik

19

Hva er riktig?

Publisert: 17. des 2015

Hva er riktig?

Leser vi i Matt 25,1 står det å lese;


Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen.  2 Men fem av dem var dårlige og fem kloke;  3 de dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med sig;  4 men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene.  5 Men da brudgommen gav sig tid, slumret de alle inn og sov.  6 Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte!  7 Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand.  8 Men de dårlige sa til de kloke: Gi oss av eders olje! for våre lamper slukner.  9 Men de kloke svarte: Nei; det ville ikke bli nok både til oss og til eder; gå heller til kjøpmennene og kjøp til eder selv! 10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupet; og døren blev lukket.

Disse bibelvers har jeg brukt flittig som et bilde på oss her nede nå og som går å venter på brudgommen, det er det jeg har blitt lærd men også selv mener å ha fått åpenbaring på. Men er vi alle blitt bedratt som hevder dette må det rettes opp i?

Det nye som er kommet frem er at i den beretninger er kanskje med stor sannsynlighet blitt utelatt et Ord som gir fortellingen et helt annet perspektiv. Jeg har lest mange oversettelser av bibelen men aldri kommet over dette før nå. Order som muligens da mangler er i vers 1;

Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Og ordet da som mangler er Bruden, altså vi er med der det utelukker helt at det kan gå på menigheten og de som tror de er rede idag. Slik jeg ser det kan det heller ikke gå på de syv trengsel sårene for da er vi og feirer bryllup og de som kommer ut av de betegnes som martyrer og da står bare 1000års riket igjen.

Er det så er det noen som har jukset grundig og mange spørsmål dukker opp. 1. Der er det slått fast at i eldre skriverier er brudgommen og bruden nevnt sammen i beretningen om de 10 jomfruer og i en forklaring til den besetningen er det i studiebibelen pocketutgaven ord for ord oversatt ifra gresk til Norsk beskrevet. Da denne opplysningen er så viktig for å tidfeste beretningens virketid forstår ikke jeg at det ikke ikke er kommet frem på noen måte i våre bibler. Selv har jeg ved flere anledninger brukt beretningen som et bilde på menigheten og de som tror de er i et rett forhold til Gud da blir det feil hvis det i virkeligheten går på de i som blir evangelisert i 1000års riket. Beklager har jeg såret noen unødig derfor er jeg meget inntres ert i å få mere kunnskap om hvordan og hvorfor en så viktig begivenhet kunne bare viskes ut. Hvem hadde autoritet til å si at denne opplysningen tar vi ikke med? Er det helt fra gammalt av eller i vår tid, alle seriøse svar taes imot med takk.

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Bruden

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Er det helt fra gammalt av eller i vår tid, alle seriøse svar taes imot med takk.

Vi har ofte blitt fortalt at Menigheten er Kristi brud, men ikke noe sted, hverken i NT eller GT finnes det skriftsteder som understøtter denne tanken. Det betyr ikke at det ligger noen farlig vranglære i antagelsen som vi også bekrefter i sangen Salige Visshet ("Han er min brudgom; jeg er hans brud"). Men noe bibelsk fundament for dette finnes altså ikke. Det eneste stedet hvor Kristi brud er omtalt er først i Åpenbaringbokens nest siste kapittel, men heller ikke her som selve Bruden, men at det nye Jerusalem er smykket SOM en brud. (Johannes bruker imidlertid i Joh. 3:29 en allegori om brudgom og brud fra et tradisjonelt bryllup.)

Men selv om ikke tanken på at Menigheten er Kristi brud er farlig vranglære (og Jesus sammenligner seg jo også dessuten selv som brudgommen i den innleggets nevnte lignelse), så har dette allikevel avstedkommet mye underlig forståelse forståelse av lignelsen.

Som f.eks. at oljen er et bilde på Den Hellige Ånd. (Umulig siden de dårlige jomfruer ble bedt om å gå og kjøpe mer).

Eller at det finnes to slags typer kristne. (Også umulig - enten er man født pånytt eller ikke.)

Kommentar #2

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Spørsmål

Publisert nesten 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Men selv om ikke tanken på at Menigheten er Kristi brud er farlig vranglære (og Jesus sammenligner seg jo også dessuten selv som brudgommen i den innleggets nevnte lignelse), så har dette allikevel avstedkommet mye underlig forståelse forståelse av lignelsen.

Som f.eks. at oljen er et bilde på Den Hellige Ånd. (Umulig siden de dårlige jomfruer ble bedt om å gå og kjøpe mer)

Men dersom "Bruden" ikke er en allegori, eller metafor over Kristi menighet på jorden, hva er "Bruden" da for noe.

Kan du også utdype litt nærmere den siste setningen din ovenfor ?

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Men dersom "Bruden" ikke er en allegori, eller metafor over Kristi menighet på jorden, hva er "Bruden" da for noe.

Kan du også utdype litt nærmere den siste setningen din ovenfor ?

Som antydet så er ikke "bruden" egentlig nevnt før man kommer til Åpenbaringsboken, men heller ikke der som Kristi brud. Det Nye Jerusalem er imidlertid omtalt SOM en brud, smykket for sin brudgom Kristus.

Utover dette er det lite og ingen støtte å finne for det som ofte forkynnes og synges om at Menigheten er Kristi brud.

Så, det litt ufine svaret på ditt spørsmål om "hva 'Bruden' da er for noe" må svaret følgelig bli - en oppdiktet ubibelsk entitet. Samtidig tror jeg ikke noen er skadelidende av å tenke og tro dette.

Problemene oppstår når lignelsen med de 10 jomfruer tolkes på litt for fantasifull måte, og jeg har i mer enn én samtale med mennesker om denne lignelsen stilt spørsmålet - hvorfor er ikke bruden nevnt med ett eneste ord? Det var jo vitterlig et bryllup mellom brudgom og brud? Det bryllupet som Jesus beskriver var da også den gang et typis jødisk bryllup som feiret sent om kvelden fra solnedgang. I lignelsen skjedde det imidlertid noe som gjorde at brudgommen ble forsinket slik at han og følget ankom først ved midnatt. Dessuten var det tradisjon for at følget til brudgommen ropte langs veien "Se brudgommen kommer, gå ham i møte" som en velkomsthilsen til bruden til de ankom brudens hjem.

Bare fraværet av brudens nevnelse i lignelsen burde tilsi at å knytte dette til Menigheten ikke hører noe sted hjemme.

Budskapet til Jesus her bør ikke være til å misforstå: Våk til enhver tid.

Kommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

De ti jomfruer

Publisert nesten 6 år siden

Lignelsen er viet faren ved mangel på utholdenhet under ventetiden hvis så skulle være at brudgommen gir seg tid.  Den hovedtanke som Jesus vil fram til i denne lignelsen, er at vi alltid skal våke og være rede til Jesu annet komme.

Vers 13 er nøkkelordet for hele lignelsen: "Våk derfor!  For dere kjenner ikke dagen eller timen."  Forberedelse er nødvendig, for tiden kommer da det ikke skal bli flere anledninger.  Lignelsen er ikke om årvåkenhet, men om forberedelser.  Lignelsen viser også forskjellen mellom virkelige kristne og slike som er det bare i navnet.

Etter et brylupp va det fest i sju dager hvis bruden var jomfru.  Var hun enke så varte festen i tre dager.  Festen ble feiret i hennes fars hus.  Mot slutten av denne ledet brudgommen henne under stor stas til sitt hjem.  Dette skjedde om kvelden eller natten.  Mange slektninger og venner fulgte dem i tillegg til de som ble med fra brudens hjem, kom det også en flokk fra brudgommens hus for å gå dem i møte og ønske dem velkommen.  Disse er jomfruene i lignelsen,  De visste ikke nøyaktig når brudefølget kom og ventet derfor ofte ute på veien eller i et hus ved veien.

Ingen har mer åndelig kraft og nåde enn det en trenger selv.  Ethvert menneske må bære sin egen byrde og en må personlig oppleve Guds nåde.  Den som skal møte brudgommen uten skam og frykt, må forberede seg selv til den ved personlig å tro på han og vente på ham.

Kommentar #5

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Ingen tvil!

Publisert nesten 6 år siden

Har vel aldri tvilt på at Brudgommen er Kristus og Bruden er et tengn på den overgitte troende Menighet. Problemet for meg oppstår i Matt 25,1;

Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen.  2 Men fem av dem var dårlige og fem kloke;  3 de dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med sig;  4 men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene.  5 Men da brudgommen gav sig tid, slumret de alle inn og sov.  6 Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte!  7 Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand.  8 Men de dårlige sa til de kloke: Gi oss av eders olje! for våre lamper slukner.  9 Men de kloke svarte: Nei; det vilde ikke bli nok både til oss og til eder; gå heller til kjøbmennene og kjøp til eder selv! 10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupet; og døren blev lukket.

Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Problemet mitt oppstår når eldre skrifter hevder at de 10 jomfruene gikk ut for å møte Brudgommen og Bruden. Beklager slett arbeid i forkant av hovedinnlegg som kunne skape forvirring. Bruden og de 10 jomfruer kan umulig være en betegnelse på de samme hendelsene for så fremt brudgommen og bruden oppererer sammen er vi inn i 1000års riket. Vet ikke hva det har av betydning for oss men er lett å misstolke jomfruene med bruden som jeg har gjort og som mange andre også tolker som Bruden og det blir da i alle høve helt feil? 

Spørsmålene blir de samme; . Hvem hadde autoritet til å si at denne opplysningen tar vi ikke med? Er det helt fra gammalt av eller i vår tid.

Kommentar #6

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Som antydet så er ikke "bruden" egentlig nevnt før man kommer til Åpenbaringsboken, men heller ikke der som Kristi brud. Det Nye Jerusalem er imidlertid omtalt SOM en brud, smykket for sin brudgom Kristus.

Utover dette er det lite og ingen støtte å finne for det som ofte forkynnes og synges om at Menigheten er Kristi brud.

Jeg kan overhodet ikke se at "bruden" skal avskrives som metafor på menigheten.  Bryllup er vel et høydepunkt i menneskelivet, hva kjærlighet og lykke angår, og slike jordiske termer og begreper må Himmelen benytte seg av for å bevisstgjøre mennesket om Guds tanker.

Det er sikkert ikke tilfeldig at Jesus gjorde sitt første under i, nettopp et bryllup. Det var begynnelsen til hans jordiske virke (Alfa) Men han er også (Omega)  Det siste som slutten på hans jordiske engasjement ved Åden, og som markeres med det himmelske bryllup, gjenforeningen med Jesus og sin menighet (brud).

Åp 22,13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Når det Nye Jerusalem blir sammenlignet med en pyntet brud, så har ikke dette noe med selve menigheten å gjøre, fordi dette er en LIGNELSE som beskriver, nettopp det nye Jerusalem.

Derimot er Åp. 22, 17 en METAFOR. Sammen med Ånden  sier bruden "KOM".   Hvem andre enn menigheten er utvalgt til dette oppdraget ? Resten av verset er et imperativ til alle dem som vil lytte til budskapet, og vil bli innlemmet i menigheten.

Åp 22,17 Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!

Nå det gjelder de ti jomfruer som Jesus omtaler, så er de også ment som en LIGNELSE. og ikke noe annet.  Slik jeg forstår det må det være bilde på den ennå jordiske menighet og dens virke.  De har fått oppraget å gå ut med sine lys, men de sovner, og noen sørger ikke for å ha sine lys tent. Ikke helt ukjendt dette i virkeligheten heller

Kommentar #7

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Teologmat

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Problemet mitt oppstår når eldre skrifter hevder at de 10 jomfruene gikk ut for å møte Brudgommen og Bruden.

Enig i at dette virker noe merkelig. Kan du nevne hvilke skrifter dette referer til, og gjerne kopiere litt om mulig.

Dette må jo være en sak for teologer å svare på.  Finnes det noen slike her inne på VD som kan gi et godt svar

Kommentar #8

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Magnus!

Publisert nesten 6 år siden

Enig i at dette virker noe merkelig. Kan du nevne hvilke skrifter dette referer til, og gjerne kopiere litt om mulig.Dette må jo være en sak for teologer å svare på. Finnes det noen slike her inne på VD som kan gi et godt svar.

Detsverre det eneste skrevne jeg kan referere til hittil bare en kommentar til Matt 25, 1 i Studiebibelen ord for ord oversatt NT ifra Gresk til Norsk 18 bind der ikke ord for ord oversettelsen heller har med Brudgommen og Bruden men bare Brudgommen. Men der da i en kommentar til vers 1 skriver de også at eldre skriftsteder hevder der står jomfruene går brudgommen OG bruden i møte. Håper da at etter hvet på å få et kompendie over emnet men det må da være andre lærekrefter der ute som har kunnskap om denne spessielle situasjonen så vi kan få mere kjøtt på dette beinet.

Kommentar #9

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Magnus!

Publisert nesten 6 år siden

Kan dette Hjelpe Oss? Er dette riktig ser jeg sannelig en skal kjenne sine kilder før en hevder noe.

http://redeeminggod.com/sermons/matthew/matt_25_1-13/

De ti jomfruer (Matteus 25: 1-13)

Kristus begynner denne lignelsen ved å introdusere oss til ti jomfruer i Matteus 25: 1.

Matteus 25: 1. Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen.

For å forstå denne lignelsen, er det nødvendig å ha et bilde av hva som skjedde på den gjennomsnittlige jødiske vielsen.

Jødiske bryllup ble ofte arrangert av foreldrene til bruden og brudgommen. Hvis du noensinne har sett filmen eller sett stykket Spelemann på taket, vet du at dette fortsatt er en skikk i visse deler av jødisk kultur. Brudgommen og hans fremtidige kone ikke se hverandre på tvers av rommet på en fest, og deretter begynne å date, til slutt de forelsket seg i andre og mannen ville foreslå til kvinnen, og hvis hun sa ja, de ville inngå deres engasjement periode og til slutt komme frem til deres bryllupsdag. Det er ikke slik det skjedde.

Når en gutt var veldig ung, ville foreldrene til den gutten begynner å lete etter en jente for ham å gifte seg. De ville se etter en familie som de ønsker å bli knyttet til, og hvis det familien hadde en ung jente, ville de to familier kommer til en slags ordning, og lover at når barna var gamle nok, vil de gifte seg . Da gutten vokste opp, ville han lære en handel, oftest fra sin far. Da han ble god nok på det, ville han begynne å jobbe som handel på egen hånd, slik at han kunne tjene til livets opphold. Da han gjorde ganske godt på egen hånd, eller i samarbeid med sin far, han ville begynne å bygge huset hans. Han vil være i slutten av tenårene eller tidlig tjue-årene av nå. Avhengig av huset han bygget, eller handelen han hadde lært, han kan til og med være i trettiårene. Da hans handelen ble lært, og huset hans var helt ferdig, ville han få hans venner sammen, og de ville ha et bryllup parade gjennom byen for å gå og få sin brud.

Mens alt dette skjer, bruden å være forberedte seg også. I løpet av årene som brudgommen er å lære et yrke og bygge et hus, er hun lære å bli en kvinne, en kone og en mor. Hun syr hennes brudekjole. Hun er å lære nåde av kvinnelighet. Og siden hun ikke vet hvilken dag eller time henne brudgommen kan komme for henne, må hun være klar for ham til enhver tid. Hun selvfølgelig vet når dagen nærmer seg, for hennes venner sikkert gi henne oppdateringer på hvordan huset byggingen er i gang. "Han har taket på nå," hun blir fortalt. "Han satte opp ytterkledning i går." "De bevegelige møbler i - du vet dagen nærmer" Og som bryllupet dag trekker nærmere og nærmere, må hun være klar til enhver tid!. Det var ikke en god måte å starte et bryllup hvis brudgommens parade dukket opp hjemme hos henne for å få henne, og hun var ikke klar for ham.

Men hvis hun var klar, gikk de avsted til sin familie boligkompleks, der de ville ha en vielsen og bryllups kveldsmat for nære venner og familie av bruden og brudgommen. Etter seremonien og supper, ville det være en bryllupsfest for hele byen. Dette var ikke bryllupet kveldsmat, men var en bryllupsfest. Det var ikke bare for de nærmeste venner og familie, men for alle de ble eksternt kjent med. Alle tenkelige var invitert. Det ville være en kveld med underholdning og feiring. Dette var en tid for hele samfunnet å ønske det nye paret i samfunnet.

Nå, som vi kommer til lignelsen om de ti jomfruer, for noen grunn, tror mange mennesker at disse jomfruene er bruden. Det er noen som mener at denne lignelsen representerer brudgommen kommer til sin brud på en time hun forventer. Men det er hva Matteus 24: 45-51 var om. Her har vi ingen omtale av en brud, men heller ti jomfruer. Kanskje de kan kalles brudepiker. De var en del av bruder bryllup parti, men de var ikke bruden. Så vi kan ikke knytte disse jomfruene med Kristi brud, menigheten.

Så hvem er disse jomfruene? Vi vet fra jødisk kultur, som i bryllupet feiring for hele byen, en av de handlinger av underholdning var å ha ti jomfruer utføre et bryllup dans rundt bruden og brudgommen. De ville holde lamper eller fakler og utføre en fakkel-dans. Det ville symboliserer lys av deres kjærlighet og lys fremtid de hadde sammen. De ville danse for underholdning av gjester og bryllupsfesten. De ville danse til sine fakler utbrent.

Så disse ti jomfruer er en del av bryllupet feiring etter vielsen og bryllups kveldsmat. Dette er som lignelsen handler om. Disse dansende jomfruer. Men dette er en lignelse. Hvert medlem av lignelsen representerer noen eller noe i det virkelige liv. Så hvem representerer disse jomfruene?

Hvem er jomfruer?

La oss begynne med de enkle bildene først. Brudgommen er åpenbart Kristus. I slike lignelser, er brudgommen alltid Kristus. Dernest vet vi at det er en brud. Selv om bruden er faktisk ikke nevnt i denne lignelsen, må hver brudgommen har en brud. Og akkurat som brudgommen er alltid et bilde av Kristus, er bruden alltid et bilde av kirken. Bruden representerer kirken. Og kirken er bygd opp av alle de menneskene, enten vi er jøder eller grekere, som tror på Jesus Kristus for evig liv fra pinse til Rapture. Kirken ble opprettet på pinsedagen og opphører å eksistere på jorden i Rapture. På Rapture, kirken, er Kristi brud tatt opp for å møte Herren i luften. I himmelen, vil den første hendelsen være Bema - den Kristi domstol.

Det er der Kristus bestemmer hvilke medlemmer av hans brud var klar for sin kommende, og som ikke var. Etter Bema, det er vielsen, og deretter Bryllupsmåltidet. Disse hendelsene finner sted i himmelen under trengselen, og er mellom Kristus og menigheten. Men så husker hva som skjer etter seremonien og kveldsmat. Da har vi byens brede feiring. Bruden og brudgommen gå tilbake til byen, og invitere folk til å bli med dem i å feire deres bryllup. Det er mat og dans og underholdning. Dette er når fakkelen-dansen skjer med jomfruer.

Og hvem er de jomfruer? De er ikke bruden. De er ikke hvem som helst i himmelen, så må være en gruppe mennesker igjen på jorden under Tribulation. For å hjelpe oss å svare på dette, må vi slå til Åpenbaringen 14: 1-5.

Og jeg så, og se, Lammet stod på Sions berg, og med ham 144 000, har sin Fars navn skrevet på sine panner. Og jeg hørte en røst fra himmelen som lyden av mange vann og som lyden av sterk torden. Og jeg hørte lyden av harpespillere spiller på sine harper. De sang som det var en ny sang foran tronen, foran de fire levende skapninger og de eldste; og ingen kunne lære den sangen unntatt de hundre og førtifire tusen som ble kjøpt fra jorden. Disse er de som ikke var blitt urene med kvinner, for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet. Og i deres munn er ikke funnet svik, for de er uten feil før Guds trone.

Under Tribulation, som følger Rapture av kirken, plukker Gud opp igjen med sin plan for nasjonen Israel. Foreløpig under kirken alder, Israel har blitt satt til side og Guds primære redskap for å oppnå sin vilje på jorden er kirken. Men i løpet av trengsel, vil kirken være mer på jorden, og så Gud plukker opp igjen og fullfører sin plan for Israel. Trengselen er således ofte referert til som Daniels 70. uke (jf Dan. 9). Dette er når hele Israel skal se på ham som de har gjennomstunget og så skal bli frelst. Disse lagrede jødiske folk er noen ganger referert til som den jødiske rest.

Selv Åpenbaringen 14 snakker bare av de 144.000 som åndelige jomfruer, de er ikke de eneste åndelige jomfruer i trengsel. Alle de jødiske rest under trengselen og alle de hedningekristne kan anses åndelige jomfruer. Det er disse åndelige jomfruer av trengselen, til disse jødiske og ikke-jødiske troende som er i sikte i Matteus 25. De er i trengsel, venter på Kristus og hans brud tilbake til jorden for feiringen. Og når han kommer tilbake, ifølge Matteus 25: 1, disse jomfruer vil gå ut for å møte ham. I Matteus 25: 2 leser vi at disse jomfruene, noen er klok og noen er tåpelig.

Kloke og dårlige jomfruer (Matteus 25: 2-5)


Kommentar #10

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Wycliffe bible 1382..

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Men der da i en kommentar til vers 1 skriver de også at eldre skriftsteder hevder der står jomfruene går brudgommen OG bruden i møte.

Matthew 25Wycliffe Bible (WYC)

25 Then the kingdom of heavens shall be like to ten virgins, which took their lamps, and went out to meet the husband and the wife[a];

John Wycliff oversatte bibelen til Engelsk i rundt 1382.  Denne oversettelsen har en del slike variasjoner som man må se i lys av hans samtid og studere nærmere. Denne ble kun oversatt fra Latinske varianter.

Kommentar #11

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Takk til Kjekk Haugen!

Publisert nesten 6 år siden

Matthew 25Wycliffe Bible (WYC)

25 Then the kingdom of heavens shall be like to ten virgins, which took their lamps, and went out to meet the husband and the wife[a];

Denne opplysningen gir enda mer kjøtt på det beinet jeg gnager på men enda forstår jeg ikke den biten at forje opplysning setter denne historien i og under trengselstiden. Mange teorier om den tiden men den jeg fester lit til er at vi som Bruden er hele de syv trengselsårene i Himmelen og er med han som Hans lønn når Han setter sine føtter på Oljeberget. Slik jeg ser det kan det bare være to kategorier Kristne i trengselstiden 1.Martyrene og 2. den lille prosent av troende som ved DHÅ hjelp klarer å gjemme seg uten å bli tatt intill  1000års Riket er etablert for der vil det være likt for både Jøde først og så Greker. Jødene blir jo beskyttet i Israel så skulle der være noe rom for brudepiker i trengselstiden må nå de være av de troende som klarer seg igjennom den, ja også Jøte troende. Dette er bare tanker ifra meg for jeg har forstått dette helt andeledes.

Kommentar #12

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Husk kildekritikk..

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Mange teorier om den tiden men den jeg fester lit til

De fire evangeliene er skrevet etter Paulus sine menighetsbrev.  Sansynligvis er evangelinene skrevet etter år 70 da tempelet ble revet og jødene var flyktet fra Jerusalem.   Derfor kan vi spore innslag av andre kulturer i testamentene spesielt når det gjelder ekteskapet.  Se f.eks Markus 10.12 hvor Jesus tar opp tanken at en kvinne kan skille seg fra sin mann. Noe som var helt utenkelig i Jødisk kultur men akseptert i Gresk  kultur hvor jødene nå bodde.    

Har også sett oversettelser hvor "Jomfruene" var "Brudepiker".  Da var historen at de etter festen skulle hjem til eget bo og det var da brudepikene  skulle gå brudeparet i møte.  Den forklaringen er mer i trå med Wycliffs gamle oversettelse hvor vers 1 inneholder både brud og brudgom.  Sermonien fra festen og "hjem" med at brudeparet skal hylles på denne veien finnes ennå ifølge William Barcays studebibel,

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere