Anna Ramskov Laursen

7

Nei til religiøse asylmottak

Mottak med kristne symboler er ikke et problem hvis alle som skal bo der er kristne. Men mange av dem som har kommet nå er muslimer, og blir de plassert på et kristent mottak, kan det bli ­vanskelig for noen av dem, av flere grunner.

Publisert: 14. des 2015

Det er leit at den siste ­tidens opphetete diskusjon om kors og andre religiøse symboler på asylmottak ble en diskusjon om religionens plass i det offentlige rom og myndighetenes angivelige berøringsangst overfor religion. Midt oppi forargelsen har andre perspektiver blitt borte, ikke minst menneskene det gjelder.

Det vil si de nyankomne flyktningene som bor på mottakene. For dem har vi hørt lite eller ingenting fra. Ikke rart. De snakker ikke norsk. De har høyst sannsynlig ikke fått med seg at det har vært en slik debatt en gang. De kjenner ikke det norske samfunnet og norske verdier. En god del vil heller aldri komme til å bli kjent med Norge, fordi de vil få avslag på asylsøknaden og bli returnert til hjemlandet. Det gjelder blant annet afghanere, der regjeringen har varslet at de fleste vil bli returnert.

Vi som skriver mener at det er svært viktig at asylmottak er religionsnøytrale, og vi vil i det følgende begrunne dette. Men først litt om hvem vi er. Afghan er afghaner og var muslim ved ankomsten til Norge, men har konvertert til kristendommen under botiden på asylmottak.

Afghan har i dag oppholdstillatelse i Norge, men navnet er et pseudonym, da Afghan har så store beskyttelsesbehov at identiteten ikke kan offentliggjøres. Vårt Land kjenner den. Anna er prest og har de siste årene vært tett på flere asylprosesser, især knyttet til afghanere og til kristne­ konvertitter. Vi kjenner situasjonen best for afghanere og vil derfor bruke dem som eksempel. Men eksemplene kan være overførbare også til andre folke­grupper.

Kristne mottak med kristne symboler er ikke et problem hvis alle som skal bo der er kristne. Men mange av dem som har kommet nå er muslimer, og blir de plassert på et kristent mottak, kan det bli vanskelig for noen av dem, av flere grunner.

Mange muslimer tar sin tro svært alvorlig og vil ha problemer med å forstå hvorfor de skal bo på et kristent sted med kors og andre religiøse symboler. De kommer med sin kultur, sin forståelse av verden og sin religion, og vi vet av egen erfaring at det å bli kjent med norske verdier, er en lang prosess som krever språkopplæring og integrering. Vi mener derfor at det handler om respekt for andres tro eller ikke-tro at man ikke blir tvangsplassert på et sted som tilhører en annen religion.

Det har i denne debatten også vært argumentert med at vi i Norge har dialog mellom religionene, så dette må de som kommer hit tåle. Dialog forutsetter frivillighet, gjensidig respekt og tilnærmet likeverd mellom partene. Derfor er et slikt argument faktisk ikke-dialogisk av natur, fordi det er et forsøk på å tvinge folk til noe de ikke vil ­eller forstår. Og vi vet også at det er mange norskættede kristne som ikke er spesielt interessert i religionsdialog. Dessuten er det et argument som muligens vil være lettere å ta i bruk når man snakker om og med mennesker som har fått opphold og bosetting i Norge.

Vi er også bekymret for hva som kan skje med afghanere som blir plassert på kristne mottak og deretter returnert til hjemlandet. Vi vet fra andre saker at informasjon om hva som skjer i Norge, blir sendt til Afghanistan. For eksempel kjenner vi kvinner som har blitt avbildet uten hijab i Norge.

Noen har sendt disse bildene til Afghanistan, og de har blitt utsatt for vold og andre represalier av familiemedlemmer når de har blitt returnert. Slik informasjon blir spredt via sosiale medier, som Facebook, og det vil alltid være noen her som følger med på hvordan man oppfører seg, og som vil kjenne noen som kjenner noen som kjenner familien din i Afghanistan.

Vi vet også at det er ganske vanlig at returnerte afghanere blir anklaget for å ha blitt kristne utelukkende fordi de har vært i Vesten, også når de er sterkt troende muslimer. Det fører til at de ikke får jobb, ikke får økonomisk eller annen hjelp av familien og har veldig vanskelig for å klare­ seg i hjemlandet etter retur. Skulle det finnes bilder av dem sammen med kors eller opplysninger om at de har bodd på et kristent mottak, vil den informasjonen i Afghanistan bli tolket som om de har konvertert.

Situasjonen for kristne afghanere er så vanskelig i hjemlandet, at de alltid får opphold i Norge (forutsatt at norske myndigheter tror at de er kristne, da). Derfor er det svært farlig å bli koblet med kristne symboler som afghaner. Det kan medføre represalier og forfølgelser, og blir de returnert til talibanstyrte områder, kan det bety døden.

Når det åpnes for religiøse mottak, må det også forventes at det kan komme muslimske mottak med religiøse symboler. Selv om personalet på alle mottak må være nøytrale, vil vi forvente at ­nyankomne muslimer som bor på muslimske mottak, har høye forventninger om at beboerne skal leve etter muslimske regler. Det kan føre til press mot kvinner om å bære hijab og underordne seg mannen sin, også når han er voldelig.

Plasseres kristne der, kan det føre til konflikter, knyttet til mat, atferd og religionsutøvelse. Og skulle det bli plassert kristne konvertitter fra Midtøsten på et muslimsk sted, vil de aldri kunne føle seg trygge. For Afghans vedkommende ville det ha vært svært vanskelig å bo på et muslimsk mottak etter konverteringen.

Vi vet at konvertitter trakasseres på forskjellig vis på mottakene vi har i dag, og ofte må holde lav profil. Det har vært drapsforsøk, og en afghansk konvertitt vi kjenner i Norge fikk følgende beskjed: «Hvis jeg møter deg en mørk kveld, skal jeg ikke drepe deg.»

Underforstått for den som uttalte dette var at det egentlig er en plikt å drepe en konvertitt. Obs! Vi vet at ikke alle muslimer tenker slik. På et muslimsk mottak antar vi likevel at slike forestillinger vil ha sterkere grobunn enn på nøytrale mottak.

På et mottak bor det mennesker fra mange land, folkegrupper og ­religioner. De bor svært tett, og det er forbausende få store konflikter. På bakgrunn av ovennevnte eksempler mener vi derfor at alle mottak skal være ­religionsnøytrale. Ikke fordi vi er redde for religion i det offentlige rom.

Men fordi vi mener dette er den beste beskyttelsen av svært sårbare medmennesker på flukt. Mennesker som ikke kan forsvare seg eller beskytte seg, men er prisgitt de rammene de får tildelt. Vi håper derfor at UDI kan vurdere dette en gang til.

Først publisert i Vårt Land 12.12.2015

Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Begrens innvandring fra islamske kulturer

Publisert rundt 6 år siden
Anna Ramskov Laursen. Gå til den siterte teksten.
Noen har sendt disse bildene til Afghanistan, og de har blitt utsatt for vold og andre represalier av familiemedlemmer når de har blitt returnert.

Selvfølgelig gir Vårt Land spalteplass til dette meningsløse innlegget, både i papiravisen og som hovedoppslag på VD.  Vårt Land er en av de aller verste avisene til å undergrave sin egen kultur og kristne kulturarv som ofres på multikulturens alter.

Innlegget stiller helt feil spørsmål. Hvis det stemmer at afghanske asylsøkere bli utsatt for vold og andre represalier fra egne familiemedlemmer,  hvorfor skulle de seg avbilde med kristne symboler eller uten hijab? 

De asylsøkerne som kommer fra en undertrykkende islamsk kultur i Afghanistan burde vite bedre enn å la se avbilde med slike symboler og sende bildene hjem. Når de kommer til Norge, vil de vite at sjansene deres for å kunne bli er minimale. Sender de da bildene hjem for å ha et pressmiddel for å få opphold i Norge?

Vi i Demokratene sier det på en annen måte. I stedet for å importere innvandrere fra undertrykkende islamske kulturer, ønsker vi å begrense denne type innvandring så mye som overhodet mulig.

Kommentar #2

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anna Ramskov Laursen. Gå til den siterte teksten.
Vi er også bekymret for hva som kan skje med afghanere som blir plassert på kristne mottak og deretter returnert til hjemlandet. Vi vet fra andre saker at informasjon om hva som skjer i Norge, blir sendt til Afghanistan. For eksempel kjenner vi kvinner som har blitt avbildet uten hijab i Norge.

Noen har sendt disse bildene til Afghanistan, og de har blitt utsatt for vold og andre represalier av familiemedlemmer når de har blitt returnert. Slik informasjon blir spredt via sosiale medier, som Facebook, og det vil alltid være noen her som følger med på hvordan man oppfører seg, og som vil kjenne noen som kjenner noen som kjenner familien din i Afghanistan.

Vi vet også at det er ganske vanlig at returnerte afghanere blir anklaget for å ha blitt kristne utelukkende fordi de har vært i Vesten, også når de er sterkt troende muslimer. Det fører til at de ikke får jobb, ikke får økonomisk eller annen hjelp av familien og har veldig vanskelig for å klare­ seg i hjemlandet etter retur. Skulle det finnes bilder av dem sammen med kors eller opplysninger om at de har bodd på et kristent mottak, vil den informasjonen i Afghanistan bli tolket som om de har konvertert.

Og alt dette mener innleggsforfatteren skyldes at norske institusjoner som brukes som asylmottak har et kors eller to hengende på veggen? Må asylantene fotografere seg foran korset når de sender bilder til hjemlandet? Får det konsekvenser for asylantene som hjemsendes at de har vært i Vesten, vil jeg tro det spiller liten rolle om myndighetene ser et kors på en vegg; Vesten er Fienden, uansett, og Fienden vet allerede alt om Norge. 

Kommentar #3

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Vel er islamister

Publisert rundt 6 år siden

fanatiske og ofte grusomme, men de er ikke idioter heller. Vi har utallige eksempler på at de er særdeles oppmerksomme på at Europa i hovedsak er kristent. Da vet de selvsagt at kristne symboler vil forekomme i europeiske land. Et foto der det forekommer et kristent symbol uten at personen har noen direkte tilknytning til dette, er selvsagt like lite kompromitterende som at en nordmann lar seg fotografere foran en pagode. Nå er det på tide å slutte med å tilpasse oss galskapen i visse kretser, ellers ender vi i samme galskap selv. At en prest anbefaler å fjerne korssymbol, bør være et urovekkende tegn.

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Snodig.

Publisert rundt 6 år siden
Anna Ramskov Laursen. Gå til den siterte teksten.
Mottak med kristne symboler er ikke et problem hvis alle som skal bo der er kristne. Men mange 
av dem som har kommet nå er muslimer, og blir de plassert på et kristent mottak, kan det bli ­vanskelig for noen av dem, av flere grunner.

Det viser seg en illevarslende holdning fra mange biskoper og prester for tiden.

De som burde være de første til å fronte kristen tro og korset har vist seg å være de med noe av den slappeste holdningen når vi kommer til å forsvare det kristne korsets betydning.

Det BØR være et stort tankekors når sekulære politikere fra FRP er de som viser størst frimodighet og står med rettest rygg når det kommer til å fronte den norske kristne kulturen. 

Kommentar #5

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Kristne hjem med kors og sånn

Publisert rundt 6 år siden

Det søkes etter fosterhjem for enslige unge asylsøkere.  Svært mange kommer fra hard-core muslimske land,  men det er primært økonomien vår de er sendt hit til.  Bør kristne familier frarådes å bli faddere eller fosterforeldre ?

Kommentar #6

Anna Ramskov Laursen

7 innlegg  5 kommentarer

Utdyping

Publisert rundt 6 år siden

Vil svare dere som skriver her slik:

Afghan, som er kristen konvertitt fra Afghanistan, og jeg er ikke spesielt ute etter å si nei til korset. Forsiden på Vårt Land med Nei til kors, er det Vårt Land som har lagd. Det vi er opptatt av, er at vi ikke ønsker religiøse asylmottak i det hele tatt, verken kristne eller muslimske - eller buddhistiske for den del. Vi mener at det er den beste beskyttelsen av svært sårbare medmennesker på flukt.

Når Kristian Kahrs skriver at han og partiet hans ikke vil "importere innvandrere fra undertrykkende islamske kulturer," men i stedet "ønsker vi å begrense denne type innvandring så mye som overhodet mulig", viser det en merkelig forståelse av realitetene. Norge importerer ikke flyktninger, de kommer av seg selv, fordi de rømmer fra forferdelige ting i hjemlandet. Og mange av dem flykter nettopp fra undertrykkende islamske kulturer, som de ikke ønsker å være en del av.

Samtidig vil det alltid være noen som følger med på hvordan man oppfører seg i det nye landet. Det kan være andre fra samme folkegruppe på mottaket f eks. For Afghans del var det en problemstilling i forbindelse med konverteringen. Afghan måtte derfor holde lav profil på mottaket, så lenge det var uklart om hen fikk opphold. Vi mente derfor ikke å si at asylsøkerne legger ut bilder av seg selv, men det kan være andre som følger med på hvordan de oppfører seg, som sender meldinger til folk de kjenner i hjemlandet. De kan for eksempel sende melding om at den og den har bodd på et kristent sted i Norge eller har konvertert til kristendommen og liknende.  

Til deg som spør om fosterhjem. Det er antakelig ikke asylsøkere, men de som har fått innvilget opphold, som det spørres etter fosterhjem til. Og det er noe annet. Jeg tror kristne hjem kan være gode fosterhjem for enslige mindreårige, så framt de har respekt for at den som kommer kanskje har en annen religion. Det betyr ikke at man skal kutte ut å be bordbønn eller fjerne synlige uttrykk for sin religion, men vise gjensidig respekt. Og det kan det bli mange gode samtaler og fellesskap ut av.

Kommentar #7

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anna Ramskov Laursen. Gå til den siterte teksten.
Norge importerer ikke flyktninger, de kommer av seg selv, fordi de rømmer fra forferdelige ting i hjemlandet. Og mange av dem flykter nettopp fra undertrykkende islamske kulturer, som de ikke ønsker å være en del av.

Jo, Norge og EU importerer aktivt 'flygtninge'.

Det sker ved at give dem så voldsomt priviligerede forhold, når de kommer, at der nødvendigvis vil opstå en permanent strøm af mennesker som ønsker at starte et nyt liv for andres penge.

Der vil i dette århundrede være i størrelsesordenen 3 mia., der vil søge at forbedre deres individuelle liv ved at forlade ulandene og flytte ind hos os.

Hvis man derfor i den situation bare tager imod udfra humanistiske principper, begår man en forbrydelse imod menneskeheden.

Det kan man så abstrahere fra ved at focusere på det positive.

Kommentar #8

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Begrepsforvirring

Publisert rundt 6 år siden
Anna Ramskov Laursen. Gå til den siterte teksten.
Når Kristian Kahrs skriver at han og partiet hans ikke vil "importere innvandrere fra undertrykkende islamske kulturer," men i stedet "ønsker vi å begrense denne type innvandring så mye som overhodet mulig", viser det en merkelig forståelse av realitetene. Norge importerer ikke flyktninger, de kommer av seg selv, fordi de rømmer fra forferdelige ting i hjemlandet. Og mange av dem flykter nettopp fra undertrykkende islamske kulturer, som de ikke ønsker å være en del av.Det virker som Anna Ramskov Laursen ikke helt klarer å holde begrepene ut fra hverandre. “Flyktning” er ikke det samme som “innvandrer”. Mange av dem som kommer til Norge (og andre europeiske land) er ikke flyktninger. Mange av dem ønsker bare en bedre framtid enn det de har utsikter til i sitt hjemland.

Selv vil jeg anbefale at man tar imot kristne, syriske flyktninger. Kristne har ingen framtid i Midtøsten, men de vil integreres i vårt samfunn uten å skape problemer. De vil sikkert bli skuffet over kristentroen i Norge, men de vil aldri kunne bli en trussel for vårt samfunn.

Jarl Henning Ulrichsen

Kommentar #9

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Selv vil jeg anbefale at man tar imot kristne, syriske flyktninger. Kristne har ingen framtid i Midtøsten, men de vil integreres i vårt samfunn uten å skape problemer. De vil sikkert bli skuffet over kristentroen i Norge, men de vil aldri kunne bli en trussel for vårt samfunn.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Vi-bor-alle-i-samme-by_-men-ikke-i-samme-verden-8021162.html

Om kristne assyrere i Sødertelje:

"Her går 9 prosent av befolkningen i kirken hver søndag, men de går ikke i samme kirke. En tredel av befolkningen er assyrere, ortodokse kristne fra Midt-Østen. Mange av dem har bosatt seg i Ronna, en bydel som etterpå har opplevd en kriminell hverdag som har lite med nestekjærlighet å gjøre.

- Jeg vokste opp i Ronna. Det var fint den gang, forteller kriminalinspektør Ove Nilsson når han viser oss rundt i bydelen. Vi ser ikke snurten av noen som ligner på "Medelsvensson" i gatebildet.

- Her i Ronna bor både gjerningsmennene og ofrene deres. Her ligger kirkene deres, som også er innblandet i kriminalitet. Det er kirkene som knytter dem sammen."

Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Om kristne assyrere i Sødertelje:

Eller denne:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Sverige-har-mistet-kontrollen-over-integreringspolitikken-8021812.html

"Reportasjen fortalte historien om hvordan en stor gruppe kristne flyktninger nærmest hadde kuppet deler av den svenske byen, og at deler av kirken var involvert i den godt organiserte kriminelle virksomheten."

Kommentar #11

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Ingen innvandring?

Publisert rundt 6 år siden

Takk til Herstad for kommentar #9 og kommentar #10. Om jeg tolker Herstad riktig, stiller han seg nå kritisk til enhver form for innvandring til Norge. På andre tråder har han vært tilsvarende positiv til innvandring, så her må det ha skjedd noe. Eller er det slik at Herstad bare ønsker muslimer velkommen?

Jarl Henning Ulrichsen

Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Takk til Herstad for kommentar #9 og kommentar #10. Om jeg tolker Herstad riktig, stiller han seg nå kritisk til enhver form for innvandring til Norge. På andre tråder har han vært tilsvarende positiv til innvandring, så her må det ha skjedd noe. Eller er det slik at Herstad bare ønsker muslimer velkommen?

Nei, du tolker meg feil. Mine to kommentarer var ikke ment som en komplett analyse av innvandringsproblematikk eller krigsflyktningspørsmålet eller asylsøkerspørsmålet.

De var kun ment som en realitetsorientering for deg og andre som hevder problemer kun oppstår ved muslimsk innvandring.

Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jeg leste denne reportasjen tidligere, og jeg tror på den. Fremmedkultur er fremmedkultur, uaktet religion.

Meh Herstad, vi har tilsvarende tilstander i en mengde andre byer i Sverige. De aller fleste dominert av en annen tro.

Tror du på dette, eller mener du at islam og den troens  tilhengere så mye bedre ?

Kommentar #14

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Tror du på dette, eller mener du at islam og den troens tilhengere så mye bedre ?

Jeg tror andre forhold er avgjørende. Jeg skylder verken på Kristendom eller Islam.

Kommentar #15

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Realitetsorientering 2

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
De var kun ment som en realitetsorientering for deg og andre som hevder problemer kun oppstår ved muslimsk innvandring.

Takk igjen til Herstad. Jeg hadde naturligvis aller helst ønsket en realitetsorientering om norske forhold. Kan du også bidra med det?

Mener du at det oppstår problemer uansett hvilken bakgrunn innvandrerne har? Og vil du derfor anbefale at vi unngår enhver form for innvandring?

Jarl Henning Ulrichsen

Kommentar #16

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at det oppstår problemer uansett hvilken bakgrunn innvandrerne har? Og vil du derfor anbefale at vi unngår enhver form for innvandring?

Jeg er innvandringsliberal, men ønsker en god integreringspolitikk. Jeg vet ikke om denne tråden innbyr til omfattende debatt om dette?

Jeg oppfatter det som i strid med norske og vestlige verdier å registrere flyktninger etter religiøs tilknytning med baktanke å innføre særlover.

Kommentar #17

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

OK

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg er innvandringsliberal, men ønsker en god integreringspolitikk. Jeg vet ikke om denne tråden innbyr til omfattende debatt om dette?

Nei, denne tråden innbyr kanskje ikke til en debatt om dette. På den annen side var det du selv som straks så muligheten for å “informere” om at kristne nok ikke er mors beste barn.

Derimot kunne du kanskje kommentere det som tross alt var mitt hovedpoeng, nemlig at Anna Ramskov Laursen blander sammen begrepene “flyktning” og “innvandrer”.

Jarl Henning Ulrichsen

Kommentar #18

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
På den annen side var det du selv som straks så muligheten for å "informere" om at kristne nok ikke er mors beste barn.

Jeg syntes det burde nevnes som en respons på denne:

"Kristne har ingen framtid i Midtøsten, men de vil integreres i vårt samfunn uten å skape problemer. De vil sikkert bli skuffet over kristentroen i Norge, men de vil aldri kunne bli en trussel for vårt samfunn."

Jeg har ikke noe behov for å delta i noen kampanje mot innvandring av kristne eller mot Kristendommen som helhet. Men jeg har lite sans for den brune, kristenkonservative linje Kahrs og du selv står for.

Til ditt andre spørsmål, flyktning og innvandrer kan ha overlappende meningsinnhold, men er selvsagt ikke synonymer.

Kommentar #19

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Den gode gamle Herstad

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke noe behov for å delta i noen kampanje mot innvandring av kristne eller mot Kristendommen som helhet. Men jeg har lite sans for den brune, kristenkonservative linje Kahrs og du selv står for.

Ja, nå kjenner jeg deg igjen! Her har vi endelig den gode gamle Herstad! Jeg har sittet og ventet på denne typen kommentar fra deg og er egentlig litt overrasket over at du har klart å holde deg så lenge.

Jarl Henning Ulrichsen

Kommentar #20

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

ad hominem

Publisert rundt 6 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, nå kjenner jeg deg igjen! Her har vi endelig den gode gamle Herstad! Jeg har sittet og ventet på denne typen kommentar fra deg og er egentlig litt overrasket over at du har klart å holde deg så lenge.

Here we come!

Kommentar #21

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Ikke så farlig. Det er ikke Ulrichsens småironiske slengbemerkninger som er mest skremmende

Kommentar #22

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Hva?

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ikke så farlig. Det er ikke Ulrichsens småironiske slengbemerkninger som er mest skremmende

Det som skremmer meg mest er personer som jevnlig anklager andre for brune holdninger. Jeg regner med at det er det Frøland sikter til med uttrykket “ad hominem”. Det er vanligvis siste argument hos noen når alt annet slår feil.

Jarl Henning Ulrichsen

Kommentar #23

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Reductio ad Hitlerum

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Men jeg har lite sans for den brune, kristenkonservative linje Kahrs og du selv står for.

Kommentarene fra Herstad har null verdi, og derfor er det ikke alltid jeg får med meg hans personangrep. Men nå fikk jeg det med meg på grunn av at Herstad ble sitert av den meget kompetente Jarl Henning Ulrichsen. Jeg har i alle fall viktigere ting å gjøre enn å gå i polemikk med det kunnskapsløse våset Herstad og hans medsammensvorne på VD kommer med. Jeg tror ikke det nytter, men jeg kan anbefale Herstad å lese mer om hitling, eller det som på latin kalles Reductio ad Hitlerum.

Kommentar #24

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Kommentarene fra Herstad har null verdi, og derfor er det ikke alltid jeg får med meg hans personangrep. Men nå fikk jeg det med meg på grunn av at Herstad ble sitert av den meget kompetente Jarl Henning Ulrichsen.

Jeg skjønner at faktaopplysningene jeg videreformidlet, ikke helt passet inn i herrene Kahrs og Ulrichsens demagogi i deres forsøk på å rettferdiggjøre religiøs utsiling på grensa. Skal det også innføres kors, halvmåner og jødestjerner i passene til folk?

Kommentar #25

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Anstendighetskrav

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner at faktaopplysningene jeg videreformidlet, ikke helt passet inn i herrene Kahrs og Ulrichsens demagogi i deres forsøk på å rettferdiggjøre religiøs utsiling på grensa. Skal det også innføres kors, halvmåner og jødestjerner i passene til folk?

Nei, for Kahrs og meg er det mer enn nok at det stilles anstendighetskrav til debattantene på Verdidebatt. Da slipper ikke Herstad mer til på Verdidebatt, men vil noen savne hans kommentarer?

Jarl Henning Ulrichsen

Kommentar #26

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Nei, for Kahrs og meg er det mer enn nok at det stilles anstendighetskrav til debattantene på Verdidebatt. Da slipper ikke Herstad mer til på Verdidebatt, men vil noen savne hans kommentarer?

Jarl Henning Ulrichsen

Hvordan har Ulrichsen tenkt seg at denne utvelgelsen på grensa skal foregå? Hvodan skal norske myndigheter sikre at ingen med "feil" religiøs tro får entre landet vårt?

Er det på hodet ut om de ikke tilber korset på veggen i asylmottaket?

Kommentar #27

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Brunbeisingen

Publisert rundt 6 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Det som skremmer meg mest er personer som jevnlig anklager andre for brune holdninger.

Det er slik han alltid ødelegger debatter (Herstad er ikke alene om å vandalisere tråder) hvor han ser meningsuttrykk han selv ikke liker. Det slår aldri feil. Vi kan alle verifisere dette ved å se Herstads første ad hominem på tråden. 

Han brunbeiser de han ikke liker og får dreid debattene over i diverse former for ad hominems, hvor det ofte ender med at vedkommende må forsvare seg mot de grove invektivene - det er faktisk vanskelig å la være. Ofte lar Moderator seg lure og trådene blir stengt. Svært ofte får fascistkarakteristikkene dog stå. Det burde være et tankekors for Verdidebatt at de tilsynelatende huser og er talerør for såpass mange renskårne fascister - skulle man altså tro Herstad. Og modereringen hvor brunbeisingen las stå. 

Ofte er det pøbelen herinne som styrer modereringen. 

Hva hadde skjedd om vi andre begynte å skrike 'nazist' og'rasist' opp i ansiktene til våre respektive meningsmotstandere? Skulle vi ikke gjøre det, som en slags test, som en slags generaliserende demonstrasjon?

Nei. Vi ville selvsagt ødelagt hele debatten. Men hvorfor lar Moderator denne Herstad og diverse andre - ingen nevnt, ingen glemt - skrike fascist etter alle som har andre meninger enn dem? 

Og: er det ikke slik virkelige fascister opererer? Altså: ser man en mening som fraviker skal meningsbære uskadeliggjøres ad diverse metoder. 

Jeg foreslår at vi går tilbake til innlegget. For der er det mangt som bør kritiseres kraftig. 

Det ville være flott hvis Moderator kunne skjære vekk disse brunbeisingene og personangrepene slik at debatten om sak kunne dykes. 

Kommentar #28

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Spørsmål til Laursen

Publisert rundt 6 år siden

Før vi overhodet kan komme videre må Ramskov Laursen fortelle hvorfra hun vet at det er tale om flyktninger på disse 'mottakene.' Hvilke mottak? 

Slik situasjonen jo er, vet ikke en gang myndighetene om de som er kommet inn i landet reelt er flyktninger eller også en annen form for ikke-flyktning. 

Hva er det Laursen mener å vite om slik status, og hvordan står denne viten seg mot hva Laursen mener å vite om hva myndighetene vet om det samme? 

Kommentar #29

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Herstads brune fantasi.

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke noe behov for å delta i noen kampanje mot innvandring av kristne eller mot Kristendommen som helhet. Men jeg har lite sans for den brune, kristenkonservative linje Kahrs og du selv står for.

Her ser vi nok et angrep under beltestedet fra Herstad som får stå i fred på VD.

Dette er som de fleste skjønner aller simpleste sortering innen ubehjelpelig ren dumskap kombinert med total mangel på vurderingsevne. 

Kommentar #30

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Dette er som de fleste skjønner aller simpleste sortering innen ubehjelpelig ren dumskap kombinert med total mangel på vurderingsevne.

Jeg har vært noe kritisk til Ulrichsen i denne tråden, men han skal slippe å stå som ansvarlig for parhestene Haug/Holt! :-)

Kommentar #31

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er bare å slå fast.

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg har vært noe kritisk til Ulrichsen i denne tråden, men han skal slippe å stå som ansvarlig for parhestene Haug/Holt! :-)

Herstad bryr seg ikke et døyt med å svare på kritikken om brunfargen har slenger rundt seg.Han syns det er helt ok å male sine motdebattanter med nazifarger.

Det ser det også til at redaksjonen syns så lenge slikt får stå i fred på deres debattside.

Jeg fatter ikke at det går an !! 

Kommentar #32

Jan W. Herland

1 innlegg  14 kommentarer

Den gudetroa, den gudetroa....

Publisert rundt 6 år siden

VÅRT LAND 30. NOVEMBER:
"Filosof Henrik Syse advarer mot å skjule religiøse symboler Han er glad for at UDI nå har snudd i korsnekt-saken. Det skriver Vårt Land tirsdag.- Forviser man religionen til sidelinjen, kan det skape mer motsetninger mellom religionene og overfor religioner."

http://www.vl.no/…/advarer-mot-%C3%A5-skjule-religi%C3%B8se…

Men trolig knapt være forbokstaven på den motsetning/ polarisering som framover blir av spenningsfeltet/ dynamikken mellom både samfunnet og for eksempel internt mellom muslimer som må leve på mottak "under" kors og de på mottak "uten" kors.
Den gudetroa, den gudetroa, den gudetroa…..

"Derfor er det svært farlig å bli koblet med kristne symboler som afghaner. Det kan medføre represalier og forfølgelser, og blir de returnert til talibanstyrte områder, kan det bety døden." http://www.verdidebatt.no/.../subcat2/thread11617172/...

Kommentar #33

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Verdidebatt?

Publisert rundt 6 år siden

Er det noen som kan forklare meg hvorfor denne spalten heter Verdidebatt?

Jarl Henning Ulrichsen

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere