Atle Pedersen

9

Islams grep om moderate muslimer

Jeg kom i dag over en god artikkel som setter ord på noe av det jeg selv har fundert på rundt islams forhold til vesten. Dette er skrevet av en kvinne som er tidligere muslim, og bringer derfor en innsikt jeg aldri ville kunnet få.

Publisert: 9. des 2015

Artikkelen finnes her: http://www.patheos.com/blogs/camelswithhammers/2015/12/moderate-muslims-have-hit-their-wall/

Siden jeg ikke tror på "les dette fordi jeg sier det er verdt å lese", så bringer jeg et utsnitt.

How do you tell a radical homicidal Muslim from a moderate peace loving one?

Every Muslim humanist is asking themselves this question I first asked myself in September 2001.

And here is my train of thought.

The 9/11 hijackers reminded me of boys I had gone to school with in Dubai in the 80s and 90s. They were the same age, background, and modern enough to have listened to 80s pop and chased girls. Meaning that just like most young people in the Muslim world, we weren’t that religious.

So, I thought, maybe I could locate the differences between them and me, and at some point I would identify a breakaway point. Something they would do that I never would. And it took me a while to realize this, and now with the California shootings, it has reaffirmed for me, that indeed, when it comes to being able to tell a moderate from a radical in Islam, you can’t.

You really can’t tell until the moment before they pull the trigger, who is moderate and who is jihadi. Tashfeen has broken our moderate backbone, by revealing that she lived among us, unnoticed, normal, experiencing motherhood, enveloped in our secure community and yet, had radicalized.

And that’s the problem, that there are many others like her with exactly the same beliefs, who may not have been ignited yet by a radical cleric, but if the opportunity presented itself, they would follow. They’re like a dormant stick of dynamite, waiting for the fuse to be lit. The TNT is already in there.

...

Les resten.

Det er nettopp dette med de antivestlige ideene jeg har fundert på. I mange år, egentlig, siden jeg en gang for lenge siden så et intervju med en muslim som tydelig så ned på det vestlige livet, med kvinners frihet til å drikke og ha sex.

I det siste har jeg også fundert litt på om det antivestlige har noe å gjøre med den omsorgen islam ofte får fra venstresiden. Føler en del på venstresiden et slektskap til de antikapitalistiske ideene, og en felles forakt for vestlig overfladisk livsstil? Jeg mener ihvertfall å spore liknende idéer i en del innlegg som snakker om hvor overfladiske vi er blitt. Det er alltid "vi", selv om forfatteren av slike som regel ser ut til å selv mene at vedkommende har skjønt mer enn "resten".

Slike innlegg får som regel mange likes, både her på VD og andre steder. Jeg har fundert på det, men får ikke helt grep om det. Det virker tilforlatelig, men det skurrer litt også, med tanke på islams patriarkalske natur og homofientlighet. For jeg kan virkelig ikke si at jeg følger at venstresidens kvinner egentlig har et undertrykt ønske om å underkaste seg strenge skjeggete menn. :)

Det er kanskje den evige omsorgen for de svakeste som er bakgrunnen? Nå spekulerer jeg mye. Men jeg er ikke eneste som mener at hvite apologister for islam bør tenker seg om. Dear white liberal apologists ...

Kommentar #51

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
B: islam-apologetisk venstreside

C: antikapitalistisk venstreside (som er venstresiden som er motstandere av kapitlsime, vestlig imperialisme, overfladisk livsførsel og konsumkultur)

Så spekulerer jeg i om likhetene mellom gruppe A og gruppe C fører til at gruppe B oppstår i gruppe C.

Dette forholder jeg meg til helt konseptuelt, uten å konkretisere hvem som befinner seg i A, B og C.

Men du kan vise noen eksempler på hvem som tilhører gruppe c og som også tilhører gruppe b. Selvsagt kan vi lage konsepter, men de må være relatert til virkeligheten.

I tillegg så ønsker jeg A) å vite hvor stort problemet er, for og se om det er viktig og relevant B) gjøre et poeng ut av å bli såpass nøyaktig at du ikke sverter 99% av venstresiden for noe 1 % står for.

The friend of an enemy is a freind. Selvsagt kan det skje i varierende grad, og det skjer hos alle. Jeg ville tro de er få som forsvarer steining av kvinner fordi de misliker USA. Noen kan bruke nok en mulighet til å kritisere USA, og ignorere overgrep utført av andre grupper. Noen kan støtte ekstreme grupper fordi de ikke er USA. Alt kan skje og skjer.

Hvor stort problem er det? Hvem snakker vi om?

Kommentar #52

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Posten svarer ikke på innvendingen min.

Kommentar #53

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Men du kan vise noen eksempler på hvem som tilhører gruppe c og som også tilhører gruppe b.

Nei, det er konseptene som er temaet.

At du ikke klarer å forholde deg til konseptene uten konkrete eksempler kan jeg ikke hjelpe deg med. Da er som sagt dette antagelig ikke et tema for deg.

Nå synes jeg du skal respektere at dette er en avsporing og ødeleggende for temaet. 

Kommentar #54

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
At du ikke klarer å forholde deg til konseptene uten konkrete eksempler kan jeg ikke hjelpe deg med. Da er som sagt dette antagelig ikke et tema for deg.

Vi forsøker å finne ut om dine "opplevelser" er fantasifostre eller om de bygger på konkrete eksempler fra det virkelige liv?

Kommentar #55

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Vi forsøker å finne ut om dine "opplevelser" er fantasifostre eller om de bygger på konkrete eksempler fra det virkelige liv?

Hvorfor det? Ta tak i sak i stedet!

Dersom dere mener at de fenomenene (altså gruppene) jeg beskriver ikke eksiterer, så argument gjerne for det. I stedet for en "endeløs" kverrulering på falske premisser.

Med referanse til #42, er det A, B eller C dere ikke mener eksisterer?

Kommentar #56

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor det? Ta tak i sak i stedet!

Dersom dere mener at de fenomenene (altså gruppene) jeg beskriver ikke eksiterer, så argument gjerne for det. I stedet for en "endeløs" kverrulering på falske premisser.

For en time siden sendte jeg deg en privat mail om hvor du selv kan undersøke om dine teorier stemmer. I stedet argumenterer du som en ung-jord kreasjonist!

Kommentar #57

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
For en time siden sendte jeg deg en privat mail om hvor du selv kan undersøke om dine teorier stemmer. I stedet argumenterer du som en ung-jord kreasjonist!

Interessant nok det. Men den gruppen du der henviser til er et sidespor. Interessant, men det er ikke noen erstatning for denne tråden.

I innlegget mitt ga jeg to linker og noen tanker rundt venstresidens forhold til islam.

Jeg har argumentert for at det finnes

C: en venstreside som har problemer med visse deler av vår vestlige kultur, slik som kapitalisme, vestlig imperialisme, overfladisk livsførsel og konsumkultur. Jeg kan også legge til en forkjærlighet for fellesskap.

B: en venstreside som viser sympatier med islam og muslimer som ikke står i forhold til islams innhold, og som heller ikke harmonerer med hvordan venstresiden forholder seg til ulike andre grupper med problematiske verdier. Se #6.

A: muslimer som har et fellesskap med C i de egenskaper/verdier jeg har tillagt gruppe C. Dette relaterer til  artikkelen jeg linket til i innlegget mitt, som altså vektlegger anti-vestlighet i muslimske miljøer.

Så spekulerer jeg altså i at denne relasjonen mellom A og C, altså likheten i verdier, er det som fører til B.

Disse tre gruppene, A, B og C, er ikke spikret i stein. Disse er løselige beskrivelser, og det er lov å justere dem for argumentets skyld. Det er ikke meningsfullt å koble dem opp mot konkrete personer eller grupper med mindre argumentasjonen krever det. Jeg ser heller på det som forstyrrende fordi man da fort begynner å diskutere disse personene og gruppene, og om de passer inn, i stedet for den generelle problemstillingen.

Dersom noen mener at gruppene jeg skisserer ikke finnes, så er det selvsagt helt greit å argumentere for dette. Eller justere gruppene, dersom det passer argumentet. Det er tross alt det jeg legger opp til.

Så Herstad, om du eller andre mener at min virkelighetsforståelse er fullstendig feil, at en eller flere av gruppene mine er fantasiprodukter, så fortell hvilken, og argumenter begrunnet for hvorfor.

Kommentar #58

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Så Herstad, om du eller andre mener at min virkelighetsforståelse er fullstendig feil, at en eller flere av gruppene mine er fantasiprodukter, så fortell hvilken, og argumenter begrunnet for hvorfor.

Jeg har vist deg et mer plausibelt alternativ om du har behov for å lete etter bevisste eller ubevisste "motiver" bak argumentene.

Jeg kunne også gå videre i min dokumentasjon av korrelasjon i synspunkter mellom sterkt anti-vestlige krefter på venstresiden og synspunktene til ytre høyre, men det er sjelden at vi i samfunnsvitenskaplige spørsmål kan operere med absolutte false/true konklusjoner.

Jeg mener at dine påstander/hypoteser bærer mer preg av politisk retorikk enn av virkelighetsbeskrivelse, men selvsagt kan det være at du er ærlig når du hevder at det er slik du opplever det.

Hege Storhaug nyter stor grad av popularitet i dette liberalisme/kapitalisme/imperialisme hatende miljøet! :-)

Kommentar #59

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Hvem og hvorfor?

Publisert over 5 år siden

Også jeg har viet disse spørsmålene oppmerksomhet når det gjelder de som viser mest forståelse for liberale muslimer og deres tro.

Og jeg mener at dere glemmer noe som kan være av en viss betydning. Våre følelser i utgangspunktet spiller ofte en avgjørende rolle. I det her aktuelle tilfelle tror jeg et noe forkjært satt likhetstegn mellom palestinere og arabere/muslimer har hatt sin virkning. Helt naturlig har palestinerne fått mest medfølelse og støtte fra venstresiden og ikke-kristne. De positive følelsene for de muslimske palestinerne, og de negative overfor disse muslimske araberne, er bitt hengende ved overfor våre muslimske innvandrere.

Kommentar #60

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
I det her aktuelle tilfelle tror jeg et noe forkjært satt likhetstegn mellom palestinere og arabere/muslimer har hatt sin virkning.

Jeg er glad for at en seriøs og høyt respektert debattant som  Robin Tande sier dette.  For meg har det vært ganske åpenbart lenge.

Kommentar #61

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Psykologisk sett det samme

Publisert over 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
en underlig forståelse og velvillighet i forhold til islam

Slett ikke underlig. Det er en stor del av venstresiden som både historisk og i nåtid, via bestemte psykologiske typer, lar seg begeistre av totalitære og autoritære tankesystemer. Hvis man ser på de underliggende psykologiske transaksjoner i slike ideologier er de alle det samme: en underkastelse som krever alle andres underkastelse. Motoren i motivasjonen er nettopp å kue andre. Gjerne med drap og terror. Nettopp gjerne. For tvangen og undertrykkelsen, ikke minst frykten, er det helt sentrale. 

Det er denne alliansen, den psykologiske, som i dag setter verden i brann. Igjen

Kommentar #62

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Psykologisering av meningsmotstandere er en uting

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Slett ikke underlig. Det er en stor del av venstresiden som både historisk og i nåtid, via bestemte psykologiske typer, lar seg begeistre av totalitære og autoritære tankesystemer. Hvis man ser på de underliggende psykologiske transaksjoner i slike ideologier er de alle det samme: en underkastelse som krever alle andres underkastelse. Motoren i motivasjonen er nettopp å kue andre. Gjerne med drap og terror. Nettopp gjerne. For tvangen og undertrykkelsen, ikke minst frykten, er det helt sentrale.

Heisann, forhenværende psykologistudent her; hvilke psykologiske "typer" og "transaksjoner" snakker du om? Jeg kommer ikke på noen slike sammehenger i farten, uavhengig om du har tenkt til å nevne Milgram og/eller Zimbardo. Bruker du egentlig mistenkeliggjøring som våpen, eller ønsker du å si noe mer enn bare det rent retoriske?

Kommentar #63

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Slett ikke underlig. Det er en stor del av venstresiden som både historisk og i nåtid, via bestemte psykologiske typer, lar seg begeistre av totalitære og autoritære tankesystemer.

Dette har du jo rett i, men denne del av venstresiden befinner seg for tiden i allianse med de høyreradikale kreftene. Riktignok med noen retoriske kunstgrep som å utpeke franske Najonal Front som en del av venstresiden!?

Det er få skritt mellom denne totalitære og autoritære venstresiden og Demokratene!

!(Moderator2 har fjernet en bisetning som går på person istedenfor sak)

Kommentar #64

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg har vist deg et mer plausibelt alternativ om du har behov for å lete etter bevisste eller ubevisste "motiver" bak argumentene.Hva snakker du om? Hva slags atlernativ på hva da? Og hvorfor følger du aldri opp påsander med utdypninger eller begrunnelser?

>Jeg kunne også gå videre i min dokumentasjon av korrelasjon i synspunkter mellom sterkt anti-vestlige krefter på venstresiden og synspunktene til ytre høyre, men det er sjelden at vi i samfunnsvitenskaplige spørsmål kan operere med absolutte false/true konklusjoner.

Har du dokumentert noe som helst? Hva er relevansen?

>Jeg mener at dine påstander/hypoteser bærer mer preg av politisk retorikk enn av virkelighetsbeskrivelse, men selvsagt kan det være at du er ærlig når du hevder at det er slik du opplever det.

Jeg har bedt om begrunnelse på hva du mener er feil minst to ganger?

>Hege Storhaug nyter stor grad av popularitet i dette liberalisme/kapitalisme/imperialisme hatende miljøet! :-)

Hvilket miljø snakker du om nå?

Det er jo helt umulig å få noe sammenhengende og begrunnet ut av deg. Bare vage antydninger om det ene og det andre, noe som virker som skjuøte beskyldninger, men alt er ullent, og ingenting utdypes eller begrunnes på forespørsel.

Kommentar #65

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Jeg "filosoferer" deg

Publisert over 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Heisann, forhenværende psykologistudent her; hvilke psykologiske "typer" og "transaksjoner" snakker du om?

Jeg snakker om alminnelige psykologiske mekanismer. 

Det er et faktum 1) at det finnes totalitære og autoritære tankesett, Marthinussen. Det er et faktum 2) at slike tankesett gjennom historien og samtiden finner skarer av tilhengere. Du må da ha tenkt over de psykologiske aspektene i dette? (Uten å "psykologisere.")

Kommentar #66

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Slett ikke underlig. Det er en stor del av venstresiden som både historisk og i nåtid, via bestemte psykologiske typer, lar seg begeistre av totalitære og autoritære tankesystemer. Hvis man ser på de underliggende psykologiske transaksjoner i slike ideologier er de alle det samme: en underkastelse som krever alle andres underkastelse. Motoren i motivasjonen er nettopp å kue andre. Gjerne med drap og terror. Nettopp gjerne. For tvangen og undertrykkelsen, ikke minst frykten, er det helt sentrale.Jeg leser heller fasinasjonen for totalitære krefter som det samme jeg spekulerer i, en motkultur mot det man ser på som kapitalistiske, forbrukssentrerte, overfladiske, egoistiske, individualistiske verdier.

Men at man drages mot det totalitære og autoritære og mot underkastelse ... den følger jeg ikke.

Kommentar #67

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Bevisst feil bruk av ord

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
de mest muslimhatende, kristne grupperingene.

Dette har Herstad fått forklart så uendelig mange ganger nå at det burde gå inn snart.Men det ser dårlig ut.

I den grad hat kan brukes her,er det ISLAM det er snakk om. IKKE muslimer. 

Kommentar #68

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette har du jo rett i, men denne del av venstresiden befinner seg for tiden i allianse med de høyreradikale kreftene.

Disse høyreradikale kreftene du stadig vender tilbake til. Hvem er de, og hva karakteriserer disse?

Kommentar #69

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Fordomsfullt deluxe

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Angrepene mot muslimer og andre fremmedkulturelle oppleves i blandt som tradisjonell rasisme i nye klær. Da hjelper det lite at det er representanter fra de mest tradisjonellt undertrykkende retninger i Norge som oftest går sterkest ut mot innvandrermiljøene. Fremskrittspartiet sine argumenter har ikke samme troverdighet som når AP bruker de samme argumentene.

Hvem er disse "tradisjonellt undertrykkende retningene" ?

Og hvorfor i grønne granskauen er det mer stuerent når AP stjæler argumenter som i lange tider har blitt hevdet fra FRP ?? 

Kommentar #70

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Hvis jeg får lov, vil jeg gjerne komme med et kompromissforslag? Om du er på leting etter årsaker for at muslimers undertrykkende holdninger tidvis ikke har møtt den samme fordømmelse fra vestlig venstresidesom andre gruppers undertrykkende holdninger, tror jeg svaret ligger i den anti-rasistiske tradisjonen. Angrepene mot muslimer og andre fremmedkulturelle oppleves i blandt som tradisjonell rasisme i nye klær. Da hjelper det lite at det er representanter fra de mest tradisjonellt undertrykkende retninger i Norge som oftest går sterkest ut mot innvandrermiljøene. Fremskrittspartiet sine argumenter har ikke samme troverdighet som når AP bruker de samme argumentene.

Jeg overså denne først, fordi du svarte deg selv.

Og endelig noe med en sammenhengende tankegang, det setter jeg pris på. Hvorfor så langt mellom hver gang? Og kompromissforslag? Hva slags kompromiss?

Jeg ser ikke bort ifra at du er inne på noe viktig, at man reagerer instinktivt med å være uenig med ut-gruppene. Så ruller gruppedynamikken, og det blir viktig å ha de rette holdningene. Jeg klarer allikevel ikke å se helt for meg at det er forklaring god nok.

Man har også samme tendensen i andre vestlige land, noe som tyder på at denne forklaringen ikke er god nok. Med mindre man har akkurat samme dynamikken stort sett over alt. De som er kritiske regnes som rasister, og antirasister må da kappes over å ta avstand fra de kritiske. Men hvorfor regnes kritisk holdning til islam for rasisme i utgangspunktet?

Det kan kanskje forklares med hvem som roper høyest og først?

Forøvrig angrer jeg på at jeg sporet inn på dette med venstresiden. For artikkelen jeg linker til er egentlig alt for god og interessant, og ingen har engang kommentert den eksistens.

Kommentar #71

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Men at man drages mot det totalitære og autoritære og mot underkastelse ... den følger jeg ikke.

Helt fint. 

Men jeg mener nok man må vurdere dette også psykologisk. Tallene er for store til å ignorere, snart radikalt den ene retning, si, kapitalistisk! Snart den radikalt andre veien, si, antikapitalistisk! Det handler ikke, mener jeg, om politikk per se. De store tallene peker på noe psykologisk, og ikke egentlig politisk - eller religiøst. 

De får uttelling psykologisk i det autoritære og totalitære. En sadomasochisme. 

Kommentar #72

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Og endelig noe med en sammenhengende tankegang, det setter jeg pris på. Hvorfor så langt mellom hver gang? Og kompromissforslag? Hva slags kompromiss?

Takk for ros, så får jeg heller overse de usaklige tornestikkene! :-)

Kommentar #73

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
De store tallene peker på noe psykologisk, og ikke egentlig politisk - eller religiøst.

Psykologi ligger nok til grunn for både det politiske og det religiøse. Individuell psykologi, massepsykologi og andre kulturelle effekter og gruppeeffekter.

Og man skal ikke se bort ifra at det er et samspill av ulike årsaker.

Men kan det finnes en essens i det. Noe som gjør at ballen triller ene veien når det gjelder kristne og kristendommen og andre veien når det gjelder muslimer og islam?

Det er ikke måte på hvilken nedsettende forakt mange kan oppvise ovenfor kristne amerikanere. Men tilsvarende holdninger mot muslimer ville ført til kraftig fordømmelse.

Er det forakten for det kommersielle, rasismekompasset eller en dragning mot det totalitære? Litt av hvert, eller noe helt annet?

Kommentar #74

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Takk for ros, så får jeg heller overse de usaklige tornestikkene! :-)

Det er ikke usaklig å be om begrunnelser når du kommer med en masse utspill og påstander om hist og pist. Det er ikke ment som stikk på verken ene eller andre måten, bare en oppfordring til å utdype dine innspill og kommenater, og begrunne dine konklusjoner. Hvis ikke blir det umulig med en rasjonell diskusjon.

Et kort spørsmål: Leser du velidg mye mellom linjene i kommentarene mine?

Kommentar #75

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke usaklig å be om begrunnelser når du kommer med en masse utspill og påstander om hist og pist. Det er ikke ment som stikk på verken ene eller andre måten, bare en oppfordring til å utdype dine innspill og kommenater, og begrunne dine konklusjoner. Hvis ikke blir det umulig med en rasjonell diskusjon.

Et kort spørsmål: Leser du velidg mye mellom linjene i kommentarene mine?

Til spørsmålet, egentlig ikke. Men jeg deler selvsagt ikke din påstand om at at mine innspill, kommentarer og konklusjoner umuliggjør rasjonell diskusjon. Tvert i mot er det slike utspill fra din side som avsporer den rasjonelle debatten. Kanskje et noe mer selvkritisk blikk ville vært til hjelp?

Kommentar #76

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Men om du med anti-kapitalistisk, tenker på de samme gruppene som jeg tenker på (venstresidas autoritære, antiliberale fraksjon), står likevel mine påstander ved like. Disse gruppene har ganske entydig plassert seg selv i samme leir som de mest muslimhatende, kristne grupperingene.

Det måtte du gerne pege på eksempler på - for jeg ser autonome grupperinger igen og igen søge samarbejde med muslimske grupper af den mere kriminelle og voldelige slags.

De var f.eks. ovre i Rosengården for at støtte muslimerne, som dog ikke satte pris på støtten og gav de autonome nogle på hovedet.

I andre sammenhænge ved store demoer, har Soldiers of Allah o.l. fungeret i tandem med de autonome.

Jeg kan også anekdotisk fortælle at jeg overhørte en ung autonom pige, der kom ud af en indvandrerkiosk hvor der var lidt chikane fra unge muslimer at - 'de er nok ikke klar over at vi er nogle af de eneste venner de har'.

Jeg bor lige ved de autonomes 'Ungdomshus' og omtalte kiosk.

Kommentar #77

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Angrepene mot muslimer og andre fremmedkulturelle oppleves i blandt som tradisjonell rasisme i nye klær. Da hjelper det lite at det er representanter fra de mest tradisjonellt undertrykkende retninger i Norge som oftest går sterkest ut mot innvandrermiljøene.

Dette mener jeg er utvivlsomt - det var også sådan Stalin brugte antiracisme til sin herostratisk berømte del og hersk politik.

Begrebsparret 'racisme/antiracisme' er perfekt til at skabe modsætninger og had imellem grupper af mennesker - og magthaveren har det nemt.

Kommentar #78

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne også gå videre i min dokumentasjon av korrelasjon i synspunkter mellom sterkt anti-vestlige krefter på venstresiden og synspunktene til ytre høyre, men det er sjelden at vi i samfunnsvitenskaplige spørsmål kan operere med absolutte false/true konklusjoner.

Mon ikke forvirringen kommer af at det du kalder ydre højre er nazister og altså venstreorienterede og dermed selvsagt også imod f.eks. USA og Israel.

Kommentar #79

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det måtte du gerne pege på eksempler på - for jeg ser autonome grupperinger igen og igen søge samarbejde med muslimske grupper af den mere kriminelle og voldelige slags.

Jeg har pekt på Hårstad og jeg kan jo også peke på Pål Steigans nyvunne popularitet blandt høyreradikale innvandringsmotstandere. Sistnevnte dog noe mer "raffinert" i sin blogg.

Kommentar #80

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Mao - 3rd world'ism

Publisert over 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
I det siste har jeg også fundert litt på om det antivestlige har noe å gjøre med den omsorgen islam ofte får fra venstresiden. Føler en del på venstresiden et slektskap til de antikapitalistiske ideene, og en felles forakt for vestlig overfladisk livsstil? Jeg mener ihvertfall å spore liknende idéer i en del innlegg som snakker om hvor overfladiske vi er blitt.

Har du slet ikke tænkt på venstresidens satsning på ulandsbefolkningerne i klassekampen, hvor de er 'proletarerne' og europæere er 'kapitalisterne' - og så følger jo resten af sig selv.

Man kunne også sige at islam er imod kristen civilisation og derfor er den 'god', da den er dårlig for os selv - og vi er jo dårlige.

Skulle man dybere, mener jeg ikke man kommer udenom Frankfurterskolen og neomarxisme, freudomarxisme.

Kommentar #81

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg har pekt på Hårstad og jeg kan jo også peke på Pål Steigans nyvunne popularitet blandt høyreradikale innvandringsmotstandere.

Jeg vidste ikke at de to var 'ekstreme' eller 'autoritære', men ok, så ved jeg, hvad du mener.

Kommentar #82

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Heisann, forhenværende psykologistudent her; hvilke psykologiske

Et dybt skadet forhold til faderen, som medfører at ætsende had mod al autoritet og et ønske om at udslette al orden.

Et narcisistisk ønske om at staten træder i den altomfattende og grænseløst accepterende moders sted.

Kommentar #83

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jeg vidste ikke at de to var 'ekstreme' eller 'autoritære', men ok, så ved jeg, hvad du mener.

Pål Steigan var leder for AKP-ml i partiets mer stalinistiske perioder på 70-tallet.

Kommentar #84

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Pål Steigan var leder for AKP-ml i partiets mer stalinistiske perioder på 70-tallet.

Marxister, der holder fast i den økonomiske marxisme, vil ofte være kritiske overfor islam og er sådan set konsekvente i deres rationalistiske religionskritik.

Kommentar #85

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Marxister, der holder fast i den økonomiske marxisme, vil ofte være kritiske overfor islam og er sådan set konsekvente i deres rationalistiske religionskritik.

Som vi har fått demonstrert her på Verdidebatt et par ganger, er det noe forskjell på Sandemoses rasjonalistiske religionskritikk bygget på "den økonomiske marxisme" og på Hårstads kritikk! :-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere