Martin Enstad

28

Sykehjemsprester trengs

Det er ikke riktig at sykehjemsprestene eller andre spesialtjenester som fengsels- eller studentprester mister legitimiteten når statskirkeordningen blir borte.

Publisert: 5. des 2015

Rolf Reikvam går inn i en viktig debatt når han i VL 03.12 etterlyser en prinsipiell diskusjon om åndelig omsorg i institusjoner. Derimot er det ikke riktig at sykehjemsprestene eller andre spesialtjenester som fengsels- eller studentprester mister legitimiteten når statskirkeordningen blir borte.

Prester utgjør i dag en naturlig del av det tverrfaglige samarbeidet i mange institusjoner i samfunnet. Prestetjeneste ved sykehjem og sykehus er svar på et dobbelt behov i store og moderne helseinstitusjoner: eksistensiell omsorg og religiøs betjening.

Helsefaglig sett har institusjonene ansvar for å tilby helhetlig omsorg – fysisk, psykisk, eksistensielt og sosialt. Prestetjenesten ved helseinstitusjoner svarer på dette med spesialisert kompetansepå ivaretakelse av eksistensielle og åndelige behov. Samtidig gir presten religiøs betjening til kirkens medlemmer.

I flere større kommuner finnes spesialiserte sykehjemsprester. Slike stillinger gjør det mulig å balansere disse to anliggendene og lar presten være aktiv i det tverrfaglige samarbeidet for helhetlig omsorg. Om dette arbeidet skal utføres av menighetsprestene alene, vil nok kapasiteten tilsi at den kirkelige betjeningen må prioriteres.

Det pågår en levende debatt om hvordan flere tros- og livssynssamfunn kan få plass i det tverrfaglige arbeidet omkring pasientene. Prestene er aktivt og konstruktivt med i denne debatten, og man kan se til St. Olav hospital i Trondheim og Oslo universitetssykehus for å finne eksempler på litt forskjellige løsninger for å nå dette målet.

I Oslo har kommunen valgt å støtte opp om sykehjemmenes helhetlige omsorgsansvar økonomisk. Reikvam anfekter egentlig ikke dette, men vil at midlene som spares ved kommunens kutt tilføres menighetene slik at de kan ta ansvaret for prestetjenesten ved sykehjem. I dag gjør bispedømmet dette på menighetenes vegne ved hjelp av midler tilført nettopp fra kommunen. Ordningen Reikvam etterlyser finnes, og den bør videreføres og utvides.

Martin Enstad

Leder, Presteforeningen

Først publiserte i Vårt Land lørdag 5. desember 2015

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere