Stefan Hallman

17

Den mørke ideologien II

Dette innlegget følger som svar på Vårt Lands stenging av tråden "Den mørke ideologien" av Robin Haug.

Publisert: 29. nov 2015

Robin Haug åpnet en tråd hvor han gir utrykk for sin misnøye med styringen av Norge, og statsapparatet som har åpnet for en storstilt demografisk endring av Norge, noe han opplever som "mørkt". Dette utrykker han som et svik mot det norske folk, og gir til utrykk for å gjøre lederskapet «fredløse». Han sier selv at han bruker sterke ord, noe som gjenspeiler det han føler. Den endringen av Norge som statsapparatet legger til grunn for fjerner noe av den tryggheten og freden vi føler. Derfor oppleves det som vanskelig. Og det må det være lov å utrykke! For hvordan skal vi kunne forholde oss til det om det blir forbudt å lufte det? 

Om ytringsfriheten skriver Store Norske Leksikon: «Den er en forutsetning for demokrati – uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati, hverken gjennom individers informerte stemmeavgivelse eller mulighet for deltakelse i samfunnsdebatten.»

Jeg jobbet en gang som kundebehandler i Telenor. Det jeg opplevde der, var at mange av de kundene som var mest misfornøyd, er de som ble mest fornøyd bare de opplevde å bli hørt og tatt på alvor. At deres klage ikke ble avsluttet med å legge på røret, men ble tatt alvorlig, lyttet til og gjort noe med. Jeg hørte derfor alltid på klagemålet, da det er viktig å lyttet til folks klager. Det er bare ved å lytte til folks klager, man kan gi dem svar. Ofte trenger folk bare å få lufta sin frustrasjon også! Jeg vet ikke hvor mange ubekvemsord jeg fikk skylt over meg, før jeg kunne si: «Vel, jeg skjønner at du er frustrert, men det du sa der, det er ikke min feil. Men du har problemer med det, det forstår jeg, så da må vi finne ut hva vi gjør med det.» Når jeg sa noe som det, hørte jeg bare et sukk i andre enden – vedkommende ble hørt, budskapet nådde frem, og jeg inkluderte vedkommende og foreslo å samarbeide om å finne en løsning. Kunden var jo ikke sint uten grunn! Og når jeg forsto hvorfor han var sint, så tok jeg brodden av sinnet.

Det er derfor med stor forundring jeg registrerer at Vårt Land avsluttet Robin Haugs tråd med begrunnelsen: «Denne tråden kommer ikke til å gå noe sted, og blir derfor avsluttet.»

Det ble hengende i løse lufta.

Jeg kan bare forestille meg hvor sinna min Telenor-kunde hadde vært dersom jeg hadde vært så arrogant og sagt noe sånt og lagt på røret. Jeg tror ikke en sånn melding ville gjort situasjonen noe lysere for noen. Jeg tror personlig, moderator i Vårt Land dømmer Robin Haugs tråd utfra tidligere tråder og innlegg, for jeg ikke kan ikke se at det var nødvendig å stenge denne tråden.

Som svar på Haugs åpningsinnlegg i denne tråden skriver undertegnede et innlegg om FN’s overordnede ikke-utalte strategi om å utvanne nasjonalstatene til fordel for en ny verden hvor alle skal være ett. Sindre Rudshaug gir etter mitt skjønn et meget godt innlegg om kulturmarxisme, som svar på min påstand. Noe jeg satte pris på, da jeg aldri har hatt et navn for denne formen for politikk, før jeg fikk det av Sindre Rudshaug: kulturmarxister.

Så jo, jeg må virkelig si, at for min personlige del, har denne tråden gitt meg noe. Jeg er derfor uenig med Vårt Lands stenging av tråden.

Ironisk nok blir tråden stengt etter Robin Haugs siste kommentar om at norske medier flykter fra virkeligheten.

Med vennlig hilsen

Stefan Hallman

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Robin Haug åpnet en tråd hvor han gir utrykk for sin misnøye med styringen av Norge,

Jeg synes at de som er misfornøyde med styringen av Norge kan pakke seg tilbake til det landet de kom fra. 

Kommentar #2

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes at de som er misfornøyde med styringen av Norge kan pakke seg tilbake til det landet de kom fra.

Godt med humor midt oppi det hele :)

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Som svar på Haugs åpningsinnlegg i denne tråden skriver undertegnede et innlegg om FN’s overordnede ikke-utalte strategi om å utvanne nasjonalstatene til fordel for en ny verden hvor alle skal være ett

Dette er ikke et uuttalt mål. Det var i sin tid selve hensikten med å opprette FN. Man ville forene verden så mye som mulig for å leve opp til målsetningen om Aldri Mer Krig. Ingen så for seg at verden skulle smelte sammen under én verdensregjering eller bli helt og fullt ett. Ingen tror på alvor at det vil skje. Men vi har en vei å gå i å nærme oss hverandre. I dag er G8 eller G20 slike arenaer hvor det er stor splittelse men likevel det nærmeste et samarbeidende fellesskap vi kommer. Dette er noe også FN er med på. I grunnen vil det være en bra idé om all verdens land sto nærmere hverandre men det er bare å åpne en avis så ser vi at det enda er noe å arbeide med, selv etter 70 år. Ingenting av dette er noen mørk og hemmelig ideologi. Alle som har lest mer enn én avis siden 1945 vet at det alltid har vært slik. 

Kommentar #4

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

"Den fattiges død."

Publisert rundt 6 år siden

Den som måtte ønske en dypere forståelse av hvorfor fedrelandet går under anbefales å lese «The Paupers death» (Den fattiges død) av Peter Frost:

http://www.unz.com/pfrost/a-paupers-death/

Kommentar #5

Verdidebatt Moderator2

0 innlegg  59 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Om ytringsfriheten skriver Store Norske Leksikon
Det er ikke full ytringsfrihet på Verdidebatt. Verdidebatt er privateid av Vårt Land (og drives med støtte fra stiftelsen Fritt Ord), som har det redaksjonelle ansvaret. Vårt Lands redaksjon fjerner dermed automatisk tekster som (og jeg siterer fra retningslinjene): kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte er i strid med norsk lov. Å oppfordre til drap av folkevalgte politikere ("lyses fredløse") er selvsagt langt unna det som kan regnes for god debattskikk. Om man ønsker å skrive slikt, så får man heller starte opp sin egne privateide blogg. Moderator har til enhver tid rett og plikt til å redigere debatten ved å slette hele eller deler av innlegg og utestenge debattanter som bryter retningslinjene.
Tråden skulle med andre ord vært slettet før det var mulighet for å kommentere på tråden. Når det likevel ble kommentert, velger jeg å la tråden stå stengt slik at de som har kommentert ikke skal få se alt arbeidet sitt forsvinne.  Om det var ting der som man mener det hadde vært interessant å diskutere, så kan man selvsagt åpne opp en ny tråd med nytt tema. Moderator har noe mer erfaring med hvordan tråder utvikler seg enn Hallman i dette tilfellet. At Hallman synes kulturmarxister er et godt begrep å bruke om folk, deler uheldigvis han og Rudshaug med Fjordman og Anders Behring Breivik. Som moderator noterer jeg meg bare at det, sammen med åpningsinnlegget, neppe er en god åpning for videre konstruktiv debatt. Det er nok av ting i en slik betegnelse på meningsmotstandere som bryter med punkt 4 i retningslinjene.  Da blir debatten naturligvis også stengt

I sum mente jeg vel egentlig at alle disse punktene var såpass åpenbare, at jeg valgte å begrunne stengingen med en kort setning. Men nå har altså Hallman (og alle andre) fått en lengre utdypende begrunnelse. Merk at denne begrunnelsen ikke er til debatt, men kun for opplysning. Om man fortsatt er usikker på hva som er innenfor eller utenfor god debattskikk på Verdidebatt.no, så anbefaler jeg å lese retningslinjene en gang til.

Håper dette var oppklarende, og ønsker en god debatt videre.

Mvh Moderator2

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Kulturmarxisme

Publisert rundt 6 år siden
Verdidebatt Moderator2. Gå til den siterte teksten.
At Hallman synes kulturmarxister er et godt begrep å bruke om folk, deler uheldigvis han og Rudshaug med Fjordman og Anders Behring Breivik.

Guilt by association er ikke veien å gå. 

De som søker, finner. Halvannen million treff på Google. Og nesten like hurtig finner man ut at begrepet er langt, langt eldre enn Breivik. 

"The gradual process of destroying all traditions, languages, religions, individuality, government, family, law and order in order to re-assemble society in the future as a communist utopia."

Ovenstående er én definisjon.

Men noe som er helt klart er at vår egen Hylland Eriksen tidlig beskrev det nye prosjektet: det gjaldt om å "dekonstruere" befolkningen. Det er i mine øyne et livsfarlig forehavende - hvis man bare vet hva dekonstruksjon er. Dekonstruksjon er ellers en mer tekstlig øvelse; å dekonstruere folk av kjøtt og blod er altså en helt, helt annen historie. 

Det er enorme mengder informasjon om dette fascistoide globalistiske prosjektet, ikke minst FNs Agenda 2030.

Poenget er å bryte ned grenser - overalt. Kjønn, biologi, gener, nasjonalstater og geografi, religiøse, kulturelle, familiære, osv., institusjoner og tradisjoner, osv. 

Om 'kulturmarxisme' er det beste uttrykket vet jeg ikke. Det er da heller ikke det viktigste; det viktigste er at folk får lov til å uttrykke hva de mener om de enorme endringene vi har sett på bare 1 generasjon.  

Om Vårt Land ikke skulle like dette og benytte seg av sin selvskrevne rett til å redigere slike uttrykk vekk er det kurant - skjønt støtte fra Fritt Ord forplikter. 

Kommentar #7

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Om 'kulturmarxisme' er det beste uttrykket vet jeg ikke.

Før dette begreb blev almindeligt udbredt og dengang, jeg selv arbejdede i og med den ideologi, talte man nok mest om Frankfurterskolen og dens Kritiske Teori og snævert indenfor pædagogik om Kritisk Erfaringspædagogik.

Som på det økonomiske område med marxistisk økonomi, var der tale om et alternativ til den dengang enerådende sovjetpædagogik - den såkaldt strukturerede pædagogik - over imod den i skolens ideologi centrale 'kulturelle frisættelse'.

Senere gik det op for nogle af os at dette sidste var ensbetydende med 'afkulturalisering' og at det førte til primitivisering og forråelse - junglelov og fascistisk medløberi.

Man bør vide at denne skoles tænkere trak den konklusion af Holocaust at den vestlige civilisation tilbage til og med Sokrates og Platon bør udfases, da den regelmæssigt vil føre til den slags - man afviste rationalismen.

Jeg og andre trak den konklusion at konservatisme er den position, der bedst forsvarer og bevarer det bedste i vores civilisation - det er en anden måde at afvise rationalismen på.

Jeg har til gode at se en rationel begrundelse for at afvise begrebet.

Et andet bud kunne være neomarxisme i analogi med den herskende neoliberalisme.

Måske kan den øjensynligt blokerede tankegang komme af at Hitler talte om kulturbolchevisme og vi ved jo at har Hitler sagt noget, så er det modsatte det rigtige.

Kommentar #8

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Ja men kjære deg

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Ofte trenger folk bare å få lufta sin frustrasjon også!

du trenger da ikke konspirere mot gud og hvermann bare fordi du er frustrert? Jeg er helt enig med moderator. Denne anekdotiske sutringen og misantropiske gjallingen som du og flere på tråden til enhver tid skal ha rom for er jo rett og slett dørgandes lite virkelighetsorientert. 

Dessuten er det lite høvisk og ufint. Passer seg ikke på dette forum. Dere har da vitterlig document.no og nyhetsspeilet dere fritt kan benytte.

Kommentar #9

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Verdi debatt

Publisert rundt 6 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
du trenger da ikke konspirere mot gud og hvermann bare fordi du er frustrert? Jeg er helt enig med moderator. Denne anekdotiske sutringen og misantropiske gjallingen som du og flere på tråden til enhver tid skal ha rom for er jo rett og slett dørgandes lite virkelighetsorientert.

Verdi debatt kan vel for meg være anekdotiske sutringer og misantropiske gjalling ?

Selv om det for deg ikke er Høvisk ?

Disse her dørgandes lite virkelighetsnære sutrere, er for meg en kilde til utvikling. 

Ikke at jeg mestrer språket og tankeganger til en hver tid, men jeg menes å merke min egen utvikling mot å forstå "noe" :)/.

Trangen/ønsket vårt til å forstå, å være en del av ett hele, om ikke annet  en leseren av det som skrives her inne, er kan hende drivkraften til vårt eget bidrag, i vår egen tankeverden, eller også i å delta skriftlig her inne.

Om jeg noen gang blir en liten del av det universelle "vi er ett", eller forblir en liten del av min kulturs lille oss,  vil jeg så lenge det går, være uenig med deg i hva som er tankeløst og virkelighets fjernt, og hva som er nødvendig innblanding fra moderator, eller ei.

Jeg kan dog ikke gjøre meg ett med de annekdotisk tenkende sutrere, grunnet at  Men jeg liker denne  anekdotiske sutringen og misantropiske gjallingen, selv om jeg ikke hvet hva som ligger i ordene.

Kommentar #10

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

En evt debatt om verdier

Publisert rundt 6 år siden

har vel allerede fått et solid skudd for baugen i det innlegget tituleres "den mørke ideologien". Hva inviteres det til?

Følelser har samtlige mennesker. Da finner jeg det merksnodig at noen igjen og igjen skal trampe på, i ren frustrasjon, annerledes troende og tenkende menneskers følelser. Hvor i alle dager er fornuften her? Europas skinnende crescendo? Fornuften! 

At kristne og ateister nå allierer seg rundt bedriten retorikk er neppe hva de gamle grekere og Jesus hadde forestilt i sin ringeste fantasi.

Kommentar #11

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Bitteliten bokstavering til Festø

Publisert rundt 6 år siden

En debatt om en ideologi hvor demokratisk valgte representanter aktivt flytter sin lojalitet fra de som har vist dem tillit ved å velge dem som representanter for en demokratisk styrt makt til en globalistisk idé. Fra konkrete mennesker i lokale omgivelser med konkrete behov til en abstrakt idé om global governance. Dermed motarbeider de sine velgeres interesser. Dette kan kalles mange ting, men 'svik' er nærliggende. 

Hvis du ikke synes dette er debattverdig, Festø, forteller du tydelig hvor du selv står. Alle som følger litt med vet at for folk flest er dette en svært, svært viktig debatt.

Ideologien er 'mørk' blant annet fordi de viktigste avgjørelser løftes ut av demokratiet. EUs ledelse er i seg selv et grelt eklatant eksempel på den arroganse som utvises overfor de nasjonale befolkninger. 

Og media er tydeligvis kjøpt og betalt: man har gått fra å granske makten til å granske folket, ispedd store doser eskapisme. Media er i dag noe som formørker. Media er anti-Opplysning.

Jeg har invitert deg også, Festø. Hvis du imidlertid ikke skulle forstå hvorfor debatten er nødvendig, er du hjertelig velkommen til å avstå. Du burde i så fall debattere de ting du selv gjerne ser debattert. Jeg skal i hvert fall ikke stoppe deg. 

Kommentar #12

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
du trenger da ikke konspirere mot gud og hvermann bare fordi du er frustrert? Jeg er helt enig med moderator. Denne anekdotiske sutringen og misantropiske gjallingen som du og flere på tråden til enhver tid skal ha rom for er jo rett og slett dørgandes lite virkelighetsorientert.

Dessuten er det lite høvisk og ufint. Passer seg ikke på dette forum. Dere har da vitterlig document.no og nyhetsspeilet dere fritt kan benytte.

Det er heller ingen som har sagt at man trenger å konspirere mot hverken Gud eller hvermann bare fordi man er frustrert, kjære deg. 

Jeg var uenig i moderator i dette tilfellet, men jeg gir moderator rett i at han helt sikkert har mer erfaring enn meg med hvordan tråder utvikler seg, ikke bare i dette tilfellet, men i alle tilfeller, i den grad, jeg ikke har noen erfaringer med det.

Når det er sagt, så sa moderator at han ønsket ikke at hans innlegg skulle bli gjenstand for en videre debatt, så jeg valgte å ikke utdype det noe mer. Men siden du nå utrykker din støtte til moderator, i din lille misantropiske anekdote, så kan jeg også benytte anledningen til å si det jeg hadde på hjertet i forhold til det.

Da One World Trade Center åpnet i New York i november i fjor, så var det mange som reagerte på valg av navn. Det er nok dørgandes lite interessant for deg, men det er da noen virkelighetsorienterte mennesker som i det minste stusser litt over navnevalget.

Om du mener at mennesker som stusser over dette er uhøviske og ufine, ja vel. Det er du i din fulle rett til å mene. Som Evelyn Beatrice Hall utrykte det så godt: Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem. Fordi jeg er enig med deg? Nei, fordi retten til å ytre seg er det som skaper rom for å få ting frem i lyset, og bare i lyset kan det avsløres, avdekkes, justeres og nyanseres.

Det syns jeg passer seg, uten at noen blir lyst fredløs fra dette forum av den grunn.

Kommentar #13

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Hva du inviterer til er i beste fall

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har invitert deg også, Festø.

svært diffust. Det innlysende er at du inviterer til verbal agitasjon om ting du ikke forstår. Dette elsker du jo. 

Nei media er ikke kjøpt og betalt. Har du beviser for at de er det? 

"Fra konkrete mennesker i lokale omgivelser med konkrete behov til en abstrakt idé om global governance. Dermed motarbeider de sine velgeres interesser. Dette kan kalles mange ting, men 'svik' er nærliggende." 

Igjen, er dette noe annet en mening fra din side? Nei det er det ikke. Der er en sterk logikk i å knytte folk og fe nærmere sammens. På alle måter. Verden påvirkes fra mange hold. Ikke minst utvikler mennesket seg, utvider sin horisont. Det er en sterk logikk i å samle seg, enes og møtes. Dette for å sammens møte de utfordringer planeten står ovenfor både på det fysiske og spirituelle plan. 

Nasjonalisme er av den gamle orden. Det var en gang nødvendig. Folk flest idag er åpen for å møtes, samtale og utfordres. Kun irrasjonell frykt av det eksistensielle slaget kan holde et menneske i den nasjonalistiske sinnstilstand i dag.

Å skylde på en global elite som innehar onde hensikter er svært infantilt. Hvorfor skulle de ha onde planer? Hva vil de?

Og hva består dette "sviket" ditt i? Så vidt meg bekjent eier ikke du noe forhold til en såkalt kristen kulturarv. Dessuten så har kristendommen skjedd. Arven er her og går ingen sted. Bibelen forblir i våre bokhyller. 

Kommentar #14

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Helt enig i det siterte.

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Nei, fordi retten til å ytre seg er det som skaper rom for å få ting frem i lyset, og bare i lyset kan det avsløres, avdekkes, justeres og nyanseres.

Da gjenstår det bare å justere språk og tiltaleform så kommer lyset og nyansene letter frem. 

Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
Å skylde på en global elite som innehar onde hensikter er svært infantilt. Hvorfor skulle de ha onde planer? Hva vil de?

Du kommer nok ingen vei med Haug.  Han later til å være fastlåst i sitt dystopiske univers.  Slik tror jeg det er med den saken.

Kommentar #16

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Mørke

Publisert rundt 6 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
har vel allerede fått et solid skudd for baugen i det innlegget tituleres "den mørke ideologien". Hva inviteres det til?

Mørke som demonisk, noe Haug ikke tror på i religiøs sammenheng, mørk som ikke belyst, mørk som dyster lite ønskelig ?

Grunnen til at jeg liker å lese, noe jeg ikke nødvendigvis helt forstår, er ønsket om å forstå. Lære, utvikle, avsløre egen uvitenhet.

Debat form fremfor, er viktigere for meg en innhold. Og ønsket, behovet for å kunne skrive det jeg tenker føler, er større en avsløringen som dum, ensformig, gjentagende etc. 

Debat kan lite sansynlig utvikle endringer, eller berike kunskapsmessig om ikke debatantene mestrer å se at den andre om ikke annet en ønsker å gjøre sitt beste, selv om he`n ikke i våre øyne  mestrer det.

Så ta da den "mørke" idiologien. Hvordan kan den belyses, og evnt åpenbares for dens utøvere  ? Gjennom dialog ? Hvilken dialog ? Gjennom media ? Hvilke media ?

Om en ikke i det minste forsøker å belyse, det en selv ser som mørkt, om ikke annet for at andre også skal tørre og si at keiseren er uten klær, hva har en da av mulighet for å fremme sitt eget ønske ? Hva fremmer denne idiologien, og hva kan evnt jeg gjøre for å belyse det jeg mener den fremmer.

Kommentar #17

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
Da gjenstår det bare å justere språk og tiltaleform så kommer lyset og nyansene letter frem.

Nei, det beviser du jo, at så lett er det ikke.

Kommentar #18

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Nei lett er det ikke

Publisert rundt 6 år siden

men noen enkle grep kan man jo ta. Om man virkelig ønsker.

Kommentar #19

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
men noen enkle grep kan man jo ta. Om man virkelig ønsker.

Sant

Kommentar #20

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Dere er overalt

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes at de som er misfornøyde med styringen av Norge kan pakke seg tilbake til det landet de kom fra.

Men dere onde kontroll-mennesker er overalt. Ikke noe sted å flykte til.

Kommentar #21

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Men dere onde kontroll-mennesker er overalt. Ikke noe sted å flykte til.

Ja sånn er et. Vi er ikke lett å bli kvitt. :-)

Kommentar #22

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Populærmusikk

Publisert rundt 6 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
Å skylde på en global elite som innehar onde hensikter er svært infantilt. Hvorfor skulle de ha onde planer? Hva vil de?

Jeg tror ikke, når sant skal sies, du forstår stort av hva som foregår rundt deg; stort sett alle dine kommentarer vitner om en nærmest like-gyldig aksept av alt fra elitene. Du minner meg om en bekjent fra ungdomstiden som på spørsmål om hva slags musikk han likte, svarte: "det på listetoppen." "Er det populært? Count me in!" Men du er i selskap: akkurat det samme gjelder også slike som Johannessen, Herstad og Kristiansen.

Jeg mener ikke her 'ondt' i metafysisk eller religiøs forstand. Elitene jeg snakker om har - unektelig, da dette er demonstrert og endog eksplisitt uttrykt utallige ganger - en agenda som jeg mener er i direkte motstrid med demokratiets mulighet. Elitene har sin lojalitet til en globalistisk idé, og i sin iver etter å realisere dette prosjektet er de både de jure og de facto nødsaget til å ødelegge nasjonalstatenes institusjon. Dermed også alt hva vi kan forbinde med et demokrati. Det sier man da også høyt eksempelvis i EU, blant alle de ikke-valgte elitene som når de ikke er i møter befinner seg i luften eller i flotte suiter. Poenget er at disse ikke lenger har noen jordforbindelse, de er ekstra-terrestriale, en slags uidentifiserbare objekter - om vi kan driste oss til slik besynderlig retorikk ( :-) ). De har ikke mulighet til å kjenne hvor stenen i skoen trykker. De er blitt rene abstraksjoner, som drives av sine teorier, dess mer fanatisk dess mer de mister kontakten med virkeligheten. 

Hva du kaller nødvendig er ikke desto mindre direkte og aktivt antidemokratisk. Og det er da også hva din tenkning er. Den er antidemokratisk, den er farlig, og den setter verden i brann. Jeg håper at du og andre som er beruset av denne ideologien - jeg sier ideologi også fordi de egentlige interesser er svære kapitale interesser som forlengst har frakoplet sin egen logikk fra logikken som råder i nærområder, regioner og nasjoner - en dag våkner fra søvnen. 

Kommentar #23

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er det letteste

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke, når sant skal sies, du forstår stort av hva som foregår rundt deg; stort sett alle dine kommentarer vitner om en nærmest like-gyldig aksept av alt fra elitene. Du minner meg om en bekjent fra ungdomstiden som på spørsmål om hva slags musikk han likte, svarte: "det på listetoppen." "Er det populært? Count me in!" Men du er i selskap: akkurat det samme gjelder også slike som Johannessen, Herstad og Kristiansen.

De som nesten konsekvent bejubler det de fleste tror på og liker,er jo de ekte populistene.De har den tro at ingen elite kommer til å stemple dem som radikalister eller konservativister.Det blir de aldri.

Å flyte med tidsåndens strøm føles sikkert behagelig og er lite energikrevende.Man trenger ikke løfte en finger for å være IN i tiden.Man trenger aldri være redd for represalier eller forfølgelse av den til en hver tid rådende korrekthet.

Men fysj så meningsløst og kjedelig..og totalt uten framskritt.

Man utretter null og niks med mening. 

Kommentar #24

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Om å utrette noe

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Man utretter null og niks med mening.

Flott, Holt!  Jeg forstår det da slik at du fra din outsiderposisjon - til tross for represalier og forfølgelse - virkelig evner å utrette noe.  Virkelig makter å utgjøre en forskjell.  Stå på!

Mvh

Eliteglobalisten (som flyter med tidsåndens strøm); listetoppslukeren (jf. Haug); det onde kontrollmenneske (jf. Rudshaug)

Kommentar #25

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Har ikke noe valg

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Flott, Holt! Jeg forstår det da slik at du fra din outsiderposisjon - til tross for represalier og forfølgelse - virkelig evner å utrette noe. Virkelig makter å utgjøre en forskjell. Stå på!

Jeg har ikke sagt noe om hva som kommer ut av det man sier og mener.Men å flyte med strømmen fører som regel til en bakevje et ukjent sted i en mørk avkrok...eller langt til havs uten mål og mening.

Kommentar #26

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
Å skylde på en global elite som innehar onde hensikter er svært infantilt. Hvorfor skulle de ha onde planer? Hva vil de?

Det er lidt paradoksalt at du finder tanken om ondskab fra eliten infantil.

Det er jo da for voksne mennesker noget af det mest elementære at man må være på vagt overfor magthavere og det er da også derfor vi hverken har (oplyst) enevælde eller en diktator.

Det er for så godt som muligt at kunne kontrollere og styre magthaverne.

Er noget purilt, er det da din blankøjede tillid.

'Hvorfor' spørger du - har du aldrig hørt om konfliktende interesser ?

Kommentar #27

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Lys i mørket

Publisert rundt 6 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
Å skylde på en global elite som innehar onde hensikter er svært infantilt. Hvorfor skulle de ha onde planer? Hva vil de?

Menneskeheten har diskutert ondskap i uallminnelige tider.

For hva er ondskap? Og kan det ikke sies at målet helliger midlet?

Så det som kalles ondskap av enkelte, vil for andre være en dyd av nødvendighet.

Men, hva søker de da? Denne såkalt onde eliten?

Vel, svaret er foruroligende enkelt.

De søker noe så enkelt som

makt

Og hvorfor det?

Jo, fordi med dem ved roret vil de sikre at alle får det godt.

Men disse som søker denne makt for å befeste sin egen stilling og frihet og likhet for alle uten Gud, glemmer én bitte bitte liten ting:

Liten tue kan velte stort lass.

Fordi - for å sikre at alle får det godt - må de tråkke ganske mange ned. Og derfor er det ondt.

Men uungåelig for menneskeheten.

Det er dit vi er på vei.

Derfor er det mørkt, som Robin Haud sier.

Kommentar #28

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Jo, fordi med dem ved roret vil de sikre at alle får det godt.

Jeg kan ikke dy mig for at gentage et Elliot-delcitat:

Half the harm done i this world is done by good people

They don't mean to do harm, but the harm they do, does not interest them.

Kommentar #29

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Stenen som velter lasset

Publisert rundt 6 år siden

"Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig, fast hjørnesten; den som tror, haster ikke." (Jesaja 28,16)

"Den stenen som bygningsmennene forkastet er blitt hovedhjørnesten. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne." (Salme 118,22-23)

Hvorfor henviser aldri noen av verdens såkalte kristne ledere til Jesus - det er han som er hovedhjørnestenen - og det er til syvende og sist han som får Babels tårn til å falle.

Grunnen er enkel.

"Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt." sa den britiske historikeren, John Dalberg-Acton (1834-1902) treffende.

Fordi - makt - uten han som gir den, han som makten tilhører, er negativ makt.

Det er bare hovedhjørnestenen som evner å være gjenstand for denne makt som et bindeledd mellom Gud og mennesker - og det er Jesus Kristus.

Det er bare Jesus Kristus som kan være gjenstand for Guds makt uten å pervertere makten.

Derfor er det ikke bare sånn at Herren har all makt, han fortjener den.

Kommentar #30

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hva du kaller nødvendig

Og dette som kalles "nødvendig", blir tilrettelagt som det av nettopp de samme elitene. Følger deg her Robin.

Når tilretteleggingen er kommet tilstrekkelig langt, så er  uendelig mange  tråkket ned (se også Hallmanns kommentar 27).   I denne kommentare av Hallmann sier skriver han også:

" Men uungåelig for menneskeheten.

Det er dit vi er på vei"

Jeg håper det ikke viser seg rett, men for øyeblikket er det mørkt.

Kommentar #31

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Carl Bernstein om LØGN i media

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
media er tydeligvis kjøpt og betalt: man har gått fra å granske makten til å granske folket, ispedd store doser eskapisme. Media er i dag noe som formørker. Media er anti-Opplysning.

Carl Bernstein, kjent journalist som avslørte Watergateskandalen bør ha en "viss autoritet". Han snakker bl.a om oppkjøp av viktige redaktører (over hele verden) (Operation Mocking Bird), journalister osv for å sørge for at offentligheten fikk vite den ønskede "sannheten".

Hvordan er det mulig å konkludere med at så ikke også er tilfelle i dag, - og også i Norge?

Det ble betalt flere hundre millioner dollar i året til disse "sannhetselskende nyhetsformidlerne" - slik at FOLKET fikk "ordentlig journalistikk"...

Å, ja da, - en ser jo at det ikke er noen grunner til å kritisiere media.... De formidler selvfølgelig ALLTID "SANNHETEN" med stor "S".

http://www.carlbernstein.com/magazine_cia_and_media.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Mockingbird

http://consciouslifenews.com/operation-mockingbird-exposed-congressional-hearing-proves-cia-controls-mainstream-media/1170056/

 

Kommentar #32

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

"Into the Buzzsaw", - journalistiske blodbad.

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
media er tydeligvis kjøpt og betalt: man har gått fra å granske makten til å granske folket, ispedd store doser eskapisme. Media er i dag noe som formørker. Media er anti-Opplysning.

 

A collaboration of essays by award winning journalists that examines and demonstrates how suppression, manipulation, and distortion of information in news have reached a crisis level- to the point of posing a significant threat to a free American society.

 

http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1080086

Kommentar #33

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Operation Northwood

Publisert rundt 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Carl Bernstein, kjent journalist som avslørte Watergateskandalen bør ha en

For ikke å snakke om Operation Northwood hvor amerikanske myndigheter planla terrorangrep mot den amerikanske befolkningen som en pretekst for å gå til krig mot Kuba.

Dokumentene bærer overskriften: "Rettferdiggjøring av invasjon av Kuba" og ble deklassifisert i tiden rundt 9/11. For dem som ikke orker å lese dokumentene, finnes det også mange videor på youtube om emnet.

Planen innebar å sprenge et amerikansk skip i Guantanamo og skylde på Kuba. Skyte ned et sivilt amerikansk passasjerfly med jagerfly malt i kubanske farger og skylde på Kuba. Sprenge strategiske bomber i Washington og Miami og skylde på Kuba.

Planen ble designert for å kunne danne grunnlag for en amerikansk invasjon av Kuba (en dyd av nødvendighet)

Planen har av noen blitt kalt den mest korrupte planen USA noen sinne har forefattet. Men ikke alle Pentagons planer har blitt deklassifisert. Når deklassifiseringen av Northwood dokumentene inneholder styrting av fly, terror på egen jord, for å skylde på andre, og disse blir offentliggjort i og rundt tiden for 9/11 - kan man spørre seg om dette bare er en del av mobbingen fra de høyere sfærer. "Vi gjør hva vi vil - og det er ingenting dere kan gjøre med det".

Kommentar #34

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

John F.Kennedy avslo planen...

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Når deklassifiseringen av Northwood dokumentene inneholder styrting av fly, terror på egen jord, for å skylde på andre, og disse blir offentliggjort i og rundt tiden for 9/11 - kan man spørre seg om dette bare er en del av mobbingen fra de høyere sfærer.

Det var John F.Kennedy association som gikk til sak vha Freedom of information act, - og etter langt om lenge ble arkivene åpnet. Uten denne organisasjonens påtrykk, så ville nok denne planen aldri kommet frem I dagen. Slike "false flag" planer/handlinger kalles også for SCAD ("State Crimes Against Democracy). John F.Kennedy nektet å akseptere denne planen, - men - er det da utenkelig at andre, liknende SKITNE planer har blitt gjennomført - for å "tjene" en agenda?

Kommentar #35

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

John F.Kennedy som "konspirasjonsteoretiker".

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
med dem ved roret vil de sikre at alle får det godt.

Du skriver at målet kan være at "alle får det godt", - men det spørs når en leser og hører hva Quigley og Kennedy sier.

 

Tragedy and Hope, skrevet av den tidligere mentoren til Bill Clinton, Historieprofessor Carroll Quigley.

En 1300 sider "tung blekke", - med diverse "eksplosivt stoff"..

Et lite illustrerende sitat fra professoren sier "sitt".

"I know of the operations of this network because I have studied it for twenty years and was permitted for two years, in the early 1960’ s, to examine its papers and secret records. I have no aversion to it or to most of its aims and have, for much of my life, been close to it and to many of its instruments. I have objected, both in the past and recently, to a few of its policies… but in general my chief difference of opinion is that it wishes to remain unknown, and I believe its role in history is significant enough to be known."

http://www.amazon.com/Tragedy-Hope-History-World-Time/dp/094500110X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1449036716&sr=1-1&keywords=Tragedy+and+hope

Tragedy & Hope 101

For de som ikke orker alt "utenomsnakket" (økonomiske/kulturelle betraktninger i denne boka), så finnes det en annen bok som har trukket ut "the real stuff" fra boka til Carroll Quigley. Boka heter "Tragedy & Hope 101" av Joseph Plummer, - og boka har undertittelen "the illusion of justice, freedom and democracy".

http://www.amazon.com/Tragedy-Hope-101-Illusion-Democracy-ebook/dp/B00K5KRQ34/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1449036716&sr=1-3&keywords=Tragedy+and+hope

John F.Kennedy som "konspirasjonsteoretiker".

JFk holdt en tale om hemmelige samfunn like før han ble "tatt ut", - som illustrerer at det finnes flere sider av "kabalen".

"We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence — on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day"

"It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations".

Link til talen:

https://www.youtube.com/watch?v=HL6v8nzFiUk

 

MEN, - for "PK generalene" her inne, så vil selvfølgelig disse bøkene (samt talen til John F.Kennedy) AVSKRIVES som konspiratorisk drittprat uten substans i virkeligheten.

Kommentar #36

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Operation USS Liberty

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
For ikke å snakke om Operation Northwood hvor amerikanske myndigheter planla terrorangrep mot den amerikanske befolkningen som en pretekst for å gå til krig mot Kuba. Dokumentene bærer overskriften:

President Lyndon B Johnson, sannsynlivis en av de eller verste presidentene som noensinn har sittet i det hvite hus, gjennomførte en identisk plan i 1967, da han regisserte et forsøk på å senke det amerikanske krigsskipet USS Liberty som befant seg i farvannet utenfor Israel.

Operasjonen var en felles Israelsk-Amerikansk operasjon, og siktemålet var å gi Egypt skylden, slik at USA med god grunn kunne gå inn i krigen på Israelsk side.

Men skipet "nektet" å synke, og det er kjent at Johnson beordret at resultatet av de svært mangelfulle undersøkelsene skulle være at det dreide seg om et ulykkestilfelle. 34 amrikanere ble drept.

Vi vet foreløbig kun en liten brøkdel av alle disse skitne operasjonene som ble regissert av USA for å legitimere mord og krig.

Johnsons ultimate udåd, var da han fikk myrdet presidenten av USA og klarte å lure nesten hele verden til å tro at han ble drept av en gal kommunist. I virkeligheten var planen et samarbeid mellom våpenindustrien, oljeindustrien, CIA, FBI, mafiaen og visepresidenten.

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/ussliberty.html

Mvh Sverre

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere