Robin Haug

127

Underkast deg eller dø - eller utrydd de som gir deg valget

Hva vi står overfor.

Publisert: 21. nov 2015

Når man står overfor personer som gir en et slikt ultimatum, er er død før man får bokstavert 'dialog.' 

De kontinuerlige krigserklæringene og angrepene på oss kommer ikke til å stoppe. Islamsk Stat råder over enorme landområder, har flust av finanser, folk og våpen. Islamsk Stat vil fortsette med å sende sine folk inn til oss. 

Hva er et kalifat? Det er et område som består av to typer mennesker: alle som har underkastet seg ideologien til et militant imperialistisk islam, og alle de drepte. Et kalifat er ikke et sted for dialog. Det er ikke et sted hvor en vender det annet kinn til uten å finne at ens hodet triller på sandbakken.

I denne setting er det nesten ikke til å beskrive hva våre politikere gjør - og ikke gjør. Grensene er aktivt satt ut av spill. Migranter fra områdene i kalifatet strømmer inn. Vi aner ikke hvem disse er; de kan være reelle flyktninger og de kan være reelle terrorister. Dette er altså aktiv politikk. Politikken nå er altså å aktivt invitere flere. Og flere og flere. 

Folk oppflasket i røde lekestuer diskuterer nå om dette egentlig er vår egen skyld, og alternativt at vi burde få disse muhammedanerne (de følger jo Muhammeds eksempel med en militant imperialistisk islamsk stat) i dialog. Men ingen muhammedaner er interessert i debatt eller dialog. De er opptatt av å følge sin profets glassklare eksempel. De sier: "underkast deg, eller dø!" 

Når de kommer til Europa plaffer de bare folk ned. I Europa er det kun 'dø!' som gjelder. Når disse forbrytere (et kalifat er alltid en forbrytelse mot menneskeheten) råder over landområder hvorfra de kan spre deres ideologi, utdanne flere forbrytere og samtidig ha et fristed hvorfra de kan sende terrorister til utlandet (som politikere som Merkel, Cameron, Hollande og Löfven aktivt inviterer), så har vi bare sett starten. Dette vil bare fortsette til vi, ikke våre politikere, til vi aktivt setter en stopp for denne islamske kalifatske ur-drøm.

Krigserklæringene triller inn. Den røde lekestuen diskuterer videre. Realiteten er - uansett og knekkende likegyldig hva eller hvor lenge vi diskuterer - at vi enten underkaster oss, blir drept, eller også utrydder de som gir oss dette alternativet. 

En meget vanskelig kamel å sluke for de som er vant til å kunne sette seg ned ved et bord, innlede en dialog og komme frem til et felles kompromiss.

Kommentar #151

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Hva gjør jeg "nå" for å sikre meg en rett i fremtid , til å kunne si det jeg tenker ?

Sementerer en sekulær stat? Kan starte med enkle ting som å fjerne KRLE faget, for slikt driver ikke en sekulær stat med. Gjør det sekulære så sterkt du kan, når du kan og så lenge du kan.

Kommentar #152

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Du synes ikke utsagn som dette kvalifiserer som "mistenkeliggjøring", da?Jeg har ved mange anledninger opplevd at du sliter med å abstrahere. 

Men la meg forklare: nei, det er ikke "mistenkeliggjøring." Jeg sier at alle kan si dette. For meg, i min verden, er det slik at slike utsagn ikke egentlig skulle applauderes. De er i min verden 100% selvfølgelige, noe jeg bare tar for gitt. 

Ikke "mistenkeliggjøring," derfor. Men et trekk på skulderen, som i betydningen at: hva så, vi mangler fortsatt masse? 

Det er selve den dype troen på martyrdøden i terroristisk skikkelse som man må til livs, teologisk. Dette er heller ingen "mistenkeliggjøring"; det er en konstatering av noe som mangler, altså en konstatering av et faktum. 

Jeg forstår godt hvorfor slik teologi lar vente på seg: den vil få problemer med å forholde seg til Allahs sanksjonering av Muhammeds angrepskrigstenkning. De vil kunne kanskje fordømme dette eller hint terrorangrep, i sin partikularitet, men vil de noensinne kunne fordømme slik krigføring prinsippielt og absolutt uten å bryte med islam? Nei. 

Det vi derfor venter på er et teologisk oppgjør fra høyeste hold i islam som tar dette bruddet. Intet mindre. 

God natt alle sammen! 

Kommentar #153

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

En liten zen-meditasjon

Publisert nesten 6 år siden

Jeg siterer en venn av meg, på noe det er verdt å tenke over innen man sover:

"Hvordan kan den megen kritik af islam føre til, som nogen påstår, at der kommer mere terrorisme, når vi samtidig hele tiden hører, at terrorisme ikke har noget med islam at gøre?"

:))) 

Kommentar #154

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det vi derfor venter på er et teologisk oppgjør fra høyeste hold i islam som tar dette bruddet. Intet mindre.

Fortsatt er det vanskelig å forstå hvilken relevans dette har for flyktningene som kommer til Norge. De representerer jo ikke høyeste hold i islam - de representerer seg selv. Hvorfor skal vi mistenkeliggjøre dem, bare pga. holdningene som "høyeste hold i islam" holder seg med?

Vi vet jo allerede at det finnes mange muslimer i Norge, mange av dem har levd her i flere tiår. Hvor mange av disse er det som har latt seg påvirke av hva "høyeste hold i islam" har ytret, ift. aggresjon mot vantro og mot Vesten?

Det er jo dette som er problemet med ditt åpningsinnlegg, Haug: Det er helt OK at du er kritisk til "høyeste hold i islam". Feilen du begår er å avlede denne kritikken - den aggressive kritikken - over mot uskyldige flyktninger og andre vanlige muslimer bosatt her i Norge/i Vesten.

Kommentar #155

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Fortsatt er det vanskelig å forstå hvilken relevans dette har for flyktningene som kommer til Norge.

Flyktninger er flyktninger, Horn. Migranter er en term vi bruker når status ennå ikke er fastlagt. 

God natt! 

Kommentar #156

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det var en vrang tolkning, vil jeg påstå.

Det var ingen tolkning, men et spørsmål.

Kommentar #157

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det var da en forferdelig mistenkeliggjøring av andre mennesker?

Skal vi si det slik at når kristne ber om fred på jorden, så mener de det godt, mens når muslimer ber om fred på jorden, så er det mistenkelig og egentlig et ønske om islamistisk diktatur?

Hmmm, jeg får nesten lyst til å spørre: Tror du alltid så dårlig om dine medmennesker?Litt av sitatet du reagerte på:

"Sitatet er en bønn en Muslim helhjertet kan be."

Antar at helhjertet  gjelder for muslimer som for kristne, og også for meg og deg. ?

Mistenkeliggjøring er også når vi som meddebatanter ikke mestrer å se det beste i den andre. Og det er også en del av debattens vesen, at den fremmer tanker og følelser, og forårsaker at vi forhåpentlig også skriver det vi tenker uten filtrer.

Når kristne ber om fred på jorden, er det også en underliggende tanke av at om alle hadde vøri kristne, hadde det lett blit fred. En kristen er vel forpliktet til å ha dette som underlag, da kristendom også er en av de  frelsende religionene.

En "sovende" kristen, en som meg, trenger ikke frelse noen, og da er ikke aggesjon aktuelt. En brennende kristen er forpliktet i henhold til å "gå ut og gjør alle folkeslag til lærlinger/etterfølgere", og akkurat gjøre dette.  Gå ut , forkynne, og gjøre til etterfølger den som ikke er det.

Likeså er det for muslimer. Noen trives med å være sovende, og noen tar frelsesbudskapet på alvor og går ut. Uansett vil både en sovende kristen en brennende kristen en sovende muslim og en brennende muslim kunne istemme helhjertet et ønske om "Fred på jord".

Så hva er mitt motiv for å skrive?

Hva er ditt?  Fred på jord, eller noe annet. Hva er Haugs motiv, Horns , Johansens og de andre?

Kommentar #158

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det var ingen tolkning, men et spørsmål

Jeg regnet med at siden du i det hele tatt tok deg bryet med å spørre, så hadde du allerede tolket meg dithen og ville ha meg til å bekrefte.

Men nei, jeg mener ikke indirekte at det lyves. Jeg mener at det ofte er lettere å skrive fine ord enn å leve etter dem i praksis.

Kommentar #159

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dersom alle var kristne.....

Publisert nesten 6 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Mistenkeliggjøring er også når vi som meddebatanter ikke mestrer å se det beste i den andre. Og det er også en del av debattens vesen, at den fremmer tanker og følelser, og forårsaker at vi forhåpentlig også skriver det vi tenker uten filtrer.

Når kristne ber om fred på jorden, er det også en underliggende tanke av at om alle hadde vøri kristne, hadde det lett blit fred. En kristen er vel forpliktet til å ha dette som underlag, da kristendom også er en av de frelsende religionene.

Jeg er helt enig i at det finnes mange gode kristne. Men det finnes åpenbart mange gode muslime også. Jeg har satt inn en del sitater fra nettstedet www.islam.no i løpet av de siste dagenes debatter, og de muslimene som står bak dette nettstedet, fremstår uten tvil som like så fredelige, tolerante og menneskekjære som mange kristne.

Men dessverre er ikke den kristne troen noen garanti for fred. USAs president George W. Bush er f eks kristen, men han gikk da til krig både en og to ganger, og hans angrepskriger i Irak og Libya må sies å være en sterkt medvirkende årsak til at IS klarte å etablere seg. Og Norge var med!

Ja, enig, vi skal alltid forsøke å tro det beste om hverandre, og det er selvsagt ikke alltid like lett. Men jeg kan anbefale alle som er overdrevent skeptiske til enhver muslim å lese litt på www.islam.no På meg virker deres håp om fred, toleranse og nestekjærlighet svært ærlig og overbevisende.

Og jeg synes vi skal tro dem på deres ord!

Mvh Sverre

Kommentar #160

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

"Vi aner ikke hvem disse er; de kan være reelle flyktninger og de kan være reelle terrorister. Dette er altså aktiv politikk. Politikken nå er altså å aktivt invitere flere. Og flere og flere. " (RH)

Jeg forstår Haug slik at han mener det er riktig å stenge grensene inn til europa? Når Haug sier `aktivt` så peker dette tilbake på reelle flykninger og reelle terrorister. Det høres ut som om politikere, på en aktiv måte, ønsker terrorister til europa. ? 

"Når disse forbrytere (et kalifat er alltid en forbrytelse mot menneskeheten) råder over landområder hvorfra de kan spre deres ideologi, utdanne flere forbrytere og samtidig ha et fristed hvorfra de kan sende terrorister til utlandet (som politikere som Merkel, Cameron, Hollande og Löfven aktivt inviterer), så har vi bare sett starten. Dette vil bare fortsette til vi, ikke våre politikere, til vi aktivt setter en stopp for denne islamske kalifatske ur-drøm." (RH)

Politikere vil fortsette å øke risikoen for borgere i europa og bare folket selv kan stoppe dette? Med å ta til våpnene? Kanskje mot både egne politikere og mot migrantene? Selv om det ikke sies rett ut er dette en mulig tolkning av Haugs tekster, som sitert. Aktivist innlegg.

I en by i Norge akkurat nå så er det noen som har spredd plakater rundt om i byen hvor det står: Flykninger ikke velkomne. Er dette et eksempel på hvordan `vi` kan aktivt prøve å stoppe at migranter (en gruppe som har både flykninger og terrorister) til å komme til `våre` byer? Hva tenker du, Robin H?

Kommentar #161

Verdidebatt Moderator2

0 innlegg  59 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

God morgen. Det har vært litt begrenset kapasitet over helgen. Jeg stenger derfor denne tråden midlertidig, til alt er blitt lest grundig igjennom og eventuelle redigeringer/slettinger har funnet sted.

Beklager ulempene det medfører.

Kommentar #162

Verdidebatt Moderator2

0 innlegg  59 kommentarer

Oppdatering

Publisert nesten 6 år siden

Denne tråden har vært oppe til diskusjon i redaksjonen. Det var litt lav kapasitet over helgen, slik at det var mye som gikk for fort som ikke ble fanget opp i første omgang. Dermed utviklet tråden seg til 160 kommentarer. Å slette dette vil virke nedbrytende på alle de som har tatt seg tid til å diskutere, kommentere og analysere. Tråden vil dermed bli stående uten direkte redigeringer/slettinger, men holdes stengt for videre kommentarer. Hadde enkelte redigeringer vært gjort tidligere i diskusjonen hadde tråden kanskje utviklet seg annerledes.

Se gjerne Erling Rimehaugs kommentar om generaliseringer generelt i en annen tråd, "om "generalisering i VD's retningslinjer".

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere