Robin Haug

127

Underkast deg eller dø - eller utrydd de som gir deg valget

Hva vi står overfor.

Publisert: 21. nov 2015

Når man står overfor personer som gir en et slikt ultimatum, er er død før man får bokstavert 'dialog.' 

De kontinuerlige krigserklæringene og angrepene på oss kommer ikke til å stoppe. Islamsk Stat råder over enorme landområder, har flust av finanser, folk og våpen. Islamsk Stat vil fortsette med å sende sine folk inn til oss. 

Hva er et kalifat? Det er et område som består av to typer mennesker: alle som har underkastet seg ideologien til et militant imperialistisk islam, og alle de drepte. Et kalifat er ikke et sted for dialog. Det er ikke et sted hvor en vender det annet kinn til uten å finne at ens hodet triller på sandbakken.

I denne setting er det nesten ikke til å beskrive hva våre politikere gjør - og ikke gjør. Grensene er aktivt satt ut av spill. Migranter fra områdene i kalifatet strømmer inn. Vi aner ikke hvem disse er; de kan være reelle flyktninger og de kan være reelle terrorister. Dette er altså aktiv politikk. Politikken nå er altså å aktivt invitere flere. Og flere og flere. 

Folk oppflasket i røde lekestuer diskuterer nå om dette egentlig er vår egen skyld, og alternativt at vi burde få disse muhammedanerne (de følger jo Muhammeds eksempel med en militant imperialistisk islamsk stat) i dialog. Men ingen muhammedaner er interessert i debatt eller dialog. De er opptatt av å følge sin profets glassklare eksempel. De sier: "underkast deg, eller dø!" 

Når de kommer til Europa plaffer de bare folk ned. I Europa er det kun 'dø!' som gjelder. Når disse forbrytere (et kalifat er alltid en forbrytelse mot menneskeheten) råder over landområder hvorfra de kan spre deres ideologi, utdanne flere forbrytere og samtidig ha et fristed hvorfra de kan sende terrorister til utlandet (som politikere som Merkel, Cameron, Hollande og Löfven aktivt inviterer), så har vi bare sett starten. Dette vil bare fortsette til vi, ikke våre politikere, til vi aktivt setter en stopp for denne islamske kalifatske ur-drøm.

Krigserklæringene triller inn. Den røde lekestuen diskuterer videre. Realiteten er - uansett og knekkende likegyldig hva eller hvor lenge vi diskuterer - at vi enten underkaster oss, blir drept, eller også utrydder de som gir oss dette alternativet. 

En meget vanskelig kamel å sluke for de som er vant til å kunne sette seg ned ved et bord, innlede en dialog og komme frem til et felles kompromiss.

Kommentar #101

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Hvorfor skal dette være så vanskelig for deg?

Jeg skrev humanetikeren i deg, han som osv. Jeg har også forklart dette for deg. Andre her forstår dette umiddelbart. Det virker som om du vil konstruere dette som et slags ankepunkt. 

Du må tåle at folk har bestemte oppfatninger om en slags typisk humanetiker. 

Du har i denne tråden nesten ikke i det hele tatt forholdt deg til tema. 

Kommentar #102

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
mistenkeliggjøring av muslimske flyktninger

Tull. Jeg har sagt at dette er mennesker vi stort sett egentlig ikke vet hvem er. Det er noe alle sier. Det er jo også realiteten. Derfor har jeg også villet bruke det eneste korrekte uttrykket: migranter.

Så jeg har slett ikke "mistenkeliggjort." Når man ikke vet, fordi de har kastet sine papirer, eller fordi opphavslandet ikke har registrert vedkommende, når vi vet at falsk ID er et eget marked, osv., så må vi kalle en spade for en spade: de er, foreløpig, å benevne 'migranter.' Inntil status blir avklart på adekvate måter. Vær klar over at jeg like godt kunne anklage deg for uansvarlighet slik du strør om deg med upresise og direkte misvisende ord. Men jeg er kun interessert i sak, ikke hvilke ord akkurat du velger å bruke og ikke bruke.  

Du leser meg svært vrangt. Eller så forstår du bare ikke. Jeg vet ikke. Det er ikke så viktig for meg. Det er viktig for å forsøke å sette noen ord på hva jeg finner å være en uhyre viktig debatt. 

Forsøk heller å diskutere hvordan vi bær forholde oss til en slik situasjon hvor Midtøsten utrenskes for jøder og kristne, og hvor disse ofte møter nettopp dette ultimatumet, ikke minst også muslimer som skulle stille seg i veien for kalifatdrømmen. Obersten jeg refererte mener vi bør gå til krig. Hva mener du, Horn? Er du mer på dialoglinjen til det norske partiet SV? Eller hva egentlig? Det kunne så absloutt være interessant å få vite noe om. 

Jeg ser helst at du deltar på slike sakssvarende premisser. 

Husk også å vise respekt for de du er uenige med, jfr. punkt 4 i retningslinjene. 

Kommentar #103

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Derfor har jeg også villet bruke det eneste korrekte

Så greit når alt kan summeres i det eneste rette, og da i betydningen det Robin mener.

Kommentar #104

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

over stokk & stein

Publisert nesten 6 år siden

Du siterte Haug på følgende::

"Det er her humanetikeren i deg avslører seg"

Så fulgte din kommentar:

Her er det vel ikke Horn som person, men den humanetiske form for tenkning som Haug angriper, eller er det meg som misforstår?

Så kommer det som du valgte å "leave out":

"Det er her humanetikeren i deg avslører seg. Han forstår intet av menneskets religiøse lengsler. Han ser ikke hva det betyr at en halvannen milliard mennesker er muslimer. Han evner ikke å tenke utenfor humanetikerens snevre rammer, så han ser overalt den samme humanetikeren. Dermed får han alle til å bli enige med seg selv. Han kan ikke fatte at andre kan motiveres av helt andre krefter enn de marxistiske sosioøkonomiske teoriene han lærte på gymnasiet."

Take it or leave it! - You chose to leave it.


Kommentar #105

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er bare å innse det: Haug og IS er helt på linje mht. hvordan Koranen skal forstås.

Også du? 

Det er talende hvordan slik mangel på intellektuell empatievne ('å leve seg inn i hvordan annerledestenkende tenker') preger debatten. Klarer dere virkelig ikke å sette dere inn i hvordan andre mennesker tenker og vurderer?

Det er heller ikke bare ISIS som, åpenbart, ikke uten store vansker kan nektes å ha hold i islams essens slik denne er definert av Allah og Muhammed slik denne person bekreftes av Allah. Vi kunne også trekke inn land som iran, Quatar, Saudiarabia, osv. Forskjellene er egentlig ikke så store. Strategien er der; det er mest de taktiske spørsmål som besvares til dels ulikt. I mine øyne samsvarer stort sett alle dagens islamske land med de viktigste identitære markører i islam. Det fordeler seg etter de 5 skoler.

Det er ikke lenger enn 100 år siden, Johannessen, det var en "islamsk stat": det osmanske riket. Det muslimske brorskap tok med en gang etter fallet sikte på dgjenopprettelsen; spørsmålet var hele tiden hvilke taktikker man skulle bruke. 

Så det handler ikke om meg. 

Det er trist hvordan du nekter å ta debatten, men støtter opp om de evindelige personrettede kommentarene. 

Kommentar #106

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ja,

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Så greit når alt kan summeres i det eneste rette, og da i betydningen det Robin mener.

det finnes mange mennesker der ute som er tilfredse med å bli foret med "sannheten"

Kommentar #107

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Tekstanalyse

Publisert nesten 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
"Det er her humanetikeren i deg avslører seg. Han forstår intet av menneskets religiøse lengsler. Han ser ikke hva det betyr at en halvannen milliard mennesker er muslimer. Han evner ikke å tenke utenfor humanetikerens snevre rammer, så han ser overalt den samme humanetikeren. Dermed får han alle til å bli enige med seg selv. Han kan ikke fatte at andre kan motiveres av helt andre krefter enn de marxistiske sosioøkonomiske teoriene han lærte på gymnasiet."

Tekstanalyse: humanetikeren i deg avslører seg. Deg peker på personen HornHan, og alle oppramsingene, peker på seg, altså den typifiserte humanetikeren. 

Det er tydelig at dette er et tema som fanger - men som mange likevel bruker store mengder energi på å ikke omtale. 

Kommentar #108

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
For å si det mildt: Din selektive sitering står til stryk (i beste fall).

For å si det mildt, Sissel Johansen: Hvis du er interessert i å legge deg borti kjekling mellom Robin Haug og meg, så får du i det minste forholde deg til det som er skrevet. Alternativet er å bare la det ligge. Det er greit at jeg reagerer på at Haug trekker inn (grunnløse) spekulasjoner om min gymnastid, men det har lite for seg at andre hiver seg på.

Kommentar #109

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

NORSK ISLAM

Publisert nesten 6 år siden

Kanskje debattantene kunne ha interesse av å lese hva norske muslimer skriver på www.islam.no ?

"Vi ber Allah (swt) om en fredelig verden, fri for undertrykkelse, okkupasjon, diktatur og terrorisme. En verden hvor alle mennesker føler at de er søsken og handler deretter.

Id ul-fitr er en tid for solidaritet, tilgivelse og omtanke."

Kanskje kunne dette meget kjærlige, tolerante og menneskevennlige utsagnet bringe et sterkt påkrevet kjærlig input i debatten? Det er som jeg ser Jesus, den hengivne kristne eller den nestekjærlige humanetikeren tale gjennom disse muslimene!

Hva med å gå over til å debattere det siterte utsagnet?

Mvh Sverre

Kommentar #110

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Så greit når alt kan summeres i det eneste rette, og da i betydningen det Robin mener.

Du utstiller deg selv. 

De norske myndigheter aner ikke hvem disse er. Men du gjør? Du vet at de alle er reelle flyktninger? Hvor i all verden har du denne informasjon fra? 

Kommentar #111

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
spekulasjoner om min gymnastid

Milde Moses. 

Nei, her er det bare å trekke inn årene! :))) 

Kommentar #112

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg skrev humanetikeren i deg, han som osv. Jeg har også forklart dette for deg. Andre her forstår dette umiddelbart. Det virker som om du vil konstruere dette som et slags ankepunkt.

Du må tåle at folk har bestemte oppfatninger om en slags typisk humanetiker.

Du har i denne tråden nesten ikke i det hele tatt forholdt deg til tema.

Tøyser du, eller?

Jeg startet mitt engasjement i kommentar #4 med knallhard kritikk av 1) at du generaliserer om muslimske flyktninger til Norge og 2) at du bruker ord om disse som jeg opplever som en oppfordring til vold. Hvordan kan det bli noe annet enn å forholde seg til nettopp det tema du la opp til i ditt hovedinnlegg?
Jeg er altså fundamentalt uenig i din tolkning av dette temaet - jeg ser andre problemer enn deg. Men det er jo likevel on-topic så det holder.

Og så presterer du her å si: "Du må tåle at folk har bestemte oppfatninger om en slags typisk humanetiker." Tja, dine oppfatninger får du ha om du vil det. Men VD har altså retningslinjer som tar sikte på å hindre generalisering. En form for generalisering er hvis du danner deg et inntrykk av hvordan "en slags typisk humanetiker" er, og så appliserer dette på tilfeldig valgte humanetikere du møter til debatt. Du tillegger meg til og med meninger om hvilke motiver som driver folk, du tillegger meg en gymnastid preget av marxistiske teorier - bare fordi du anser at dette hører til hva "en slags typisk humanetiker" er preget av.

Du får altså ha de fordommer om "typiske humanetikere" du måtte ha, men hvis du vil poste på dette forumet bør du unngå denne typen generaliseringer. En løsning kunne jo være å spørre, heller enn å påstå - utforske hvilke motiver og erfaringsbakgrunn dine meningsmotstandere måtte ha.

Kommentar #113

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Kanskje kunne dette meget kjærlige, tolerante og menneskevennlige utsagnet bringe et sterkt påkrevet kjærlig input i debatten? Det er som jeg ser Jesus, den hengivne kristne eller den nestekjærlige humanetikeren tale gjennom disse muslimene!

Det hadde vært fantastisk hvis de rett utt kunne fordømme ISIS og alle slike organisasjoner som frafalne og vantro, og at deres handlinger ville bringe dem til et evig helvete. Samt ikke minst imamene og alle de høyere læringsanstaltene. 

Alle kan si at de ønsker en verden i fred uten terror. Alle. 

Dessverre, det holder ikke. 

Kommentar #114

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
det må være i strid med retningslinjene

Innlegget er myntet på islam og ikke muslimer. Her må en skille mellom religionen og dem som tror på religionen. Å si at religionen er ond har Robin full dekning for. En trenger ikke trekke frem IS. Helt fra Muhammed sin tid og til vår tid har vi hatt jihad. Muhammed var den første jihadist.

Det at islam er ond må en få frem og ikke slik som her en krangel om det er riktig å si at religionen er ond. Hvis du mener islam ikke er ond så kom med eksempler på det motsatte.

Du sier: Likefullt har norsk kristendom vist at den har evnen til fornyelse - om enn tregt og motvillig.

Sammenligner du Jesu liv med Muhammed sitt liv?

Kommentar #115

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Vel, nå har jeg ikke sett slike uttalelser fra IS!

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Alle kan si at de ønsker en verden i fred uten terror. Alle.

Har du?

Du har ikke tenkt over at disse muslimene faktisk MENER det de sier? At de faktisk ER kjærlige, tolerante og fredelige mennesker som ber om fred og nestekjærlighet? Hvorfor mistro dem?

Mvh Sverre

Kommentar #116

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Nei. Jeg har allerede eksplisert dette for deg personlig mange ganger nå. Vil du ikke høre, vil du ikke høre. Jeg kan ikke hjelpe deg. Du får slite med det videre. Beklager. 

Nå kan jeg ikke kaste bort mer tid på det. 

Kommentar #117

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Du har ikke tenkt over at disse muslimene faktisk MENER det de sier?

Jo, helt sikkert. 

Jeg sier bare at det er noe svært viktig som mangler

Jeg sier flott til A, men skulle gjerne sett B også. Ok? 

Kommentar #118

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvem tror du har drept flest i Guds navn?

Publisert nesten 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Innlegget er myntet på islam og ikke muslimer. Her må en skille mellom religionen og dem som tror på religionen. Å si at religionen er ond har Robin full dekning for. En trenger ikke trekke frem IS. Helt fra Muhammed sin tid og til vår tid har vi hatt jihad. Muhammed var den første jihadist.

Det at islam er ond må en få frem og ikke slik som her en krangel om det er riktig å si at religionen er ond. Hvis du mener islam ikke er ond så kom med eksempler på det motsatte.

Kristne eller muslimer?

Kristendommens historie er dessverre full av drap, tortur, brenning på bål og menneskeutrydning i Jesu navn!

Har du glemt alt dette?

Jeg siterer igjen fra www.islam.no :

"Vi ber Allah (swt) om en fredelig verden, fri for undertrykkelse, okkupasjon, diktatur og terrorisme. En verden hvor alle mennesker føler at de er søsken og handler deretter.

Id ul-fitr er en tid for solidaritet, tilgivelse og omtanke."

ER dette islam og ER det muslimer, Bye-Pedersen? Les godt!

Mvh Sverre

Kommentar #119

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Vi ber Allah (swt) om en fredelig verden, fri for undertrykkelse, okkupasjon, diktatur og terrorisme. En verden hvor alle mennesker føler at de er søsken og handler deretter.

Id ul-fitr er en tid for solidaritet, tilgivelse og omtanke."

Står det noe om vantroende som jøder og kristne?

Kommentar #120

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Innlegget er myntet på islam og ikke muslimer. Her må en skille mellom religionen og dem som tror på religionen.

Javel, men åpningsinnlegget til Robin Haug skiller jo nettopp IKKE på religionen og de som tror på religionen. Hans innlegg handler om de som tror på religionen, den trussel de utgjør mot oss, og hvordan vi bør forholde seg til disse.

Han har også, i ulike innlegg, skrevet at det bare finnes ett svar religionen Islam gir, og at alle muslimer forholder seg til dette svaret fordi de må det.

Hadde han skilt mellom religionen og utøverne, akseptert at utøverne kunne forholde seg mer variabelt enn det religionens tekster og imamer gir inntrykk av, akseptert at det fantes ulike varianter av islam - ja da ville vi ikke hatt denne delen av diskusjonen.

Kommentar #121

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
det finnes mange mennesker der ute som er tilfredse med å bli foret med "sannheten"

Og du selv?

Kommentar #122

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Vil gjerne at du svarer på dette?

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Kristendommens historie er dessverre full av drap, tortur, brenning på bål og menneskeutrydning i Jesu navn!

Det er viktig å skille mellom religion og dem som tror. Mener du at Jesu liv vitner om drap, tortur, brenning på bål og menneskeutrydning.

Vil gjerne at du svarer på dette?

Kommentar #123

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Alle kan si at de ønsker en verden i fred uten terror. Alle.

Du synes ikke utsagn som dette kvalifiserer som "mistenkeliggjøring", da?

Noen sier at de ønsker fred - men du mener at "nei, det holder ikke", fordi du mener at den eneste mulige lesning av koranen tilsier at disse folka ønsker eller aksepterer vold og utryddelse av vantro (eller hva du nå helt nøyaktig har skrevet, det spinner rundt dette).

Kommentar #124

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Står det noe om vantroende som jøder

Ikke forvent deg svar.

Spurte Avnskog om dette med muslimers syn på jøder i en annen tråd.

Han hoppet galant bukk over det.

Det passer dårlig inn i det fredfulle bildet hans.

Kommentar #125

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Javel, men åpningsinnlegget til Robin Haug skiller jo nettopp IKKE på religionen og de som tror på religionen

Jo det gjør det. Tror bare du er litt motvillig her. Muslimer er mennesker som oss. Dessverre er det noen som ofrer seg helt for sin religion. Da blir innlegget til Robin helt realistisk

Kommentar #126

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Så greit når alt kan summeres i det eneste rette, og da i betydningen det Robin mener.

Haug evner i det minste å vise respekt for troende selv om han ikke selv tror.

Han slår ikke fast, lik deg selv og andre her i tråden:

det finnes ingen Allah!

Tvert imot forholder han seg til virkeligheten, som handler om hvordan et menneske som tror på Allah og ønsker å gjøre hans vilje, forholder seg til skriftene. 

Kommentar #127

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Tvert imot forholder han seg til virkeligheten, som handler om hvordan et menneske som tror på Allah og ønsker å gjøre hans vilje, forholder seg til skriftene.

Problemet er altså at det ikke stemmer det Robin Haug påstår, at folk som tror på Allah forholder seg slik til skriftene slik han framstiller det. Noen gjør det, men ikke alle - tvert om er det mange muslimer som fortvilet forsøker å få fram et mer nyansert bilde. Men hvis de forsøker det, avfeier Haug dem med at han enten ikke tror på dem, eller at de må være "kvasimuslimer".

Kommentar #128

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det spørsmålet så jeg ikke!

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Spurte Avnskog om dette med muslimers syn på jøder i en annen tråd.

Han hoppet galant bukk over det.

Det passer dårlig inn i det fredfulle bildet hans.

Islam diskuteres på tre eller fire tråder for tiden, og det er ikke helt lett å få meg seg alt. At jeg hadde fått et spørsmål angående muslimers holdninger til jøder var jeg ikke klar over. Jeg tar selvsagt avstand fra all form for antisemittisme, og jeg vet at innen enkelte muslimske miljøer finnes det svært negative holdninger til jøder. Det fornekter jeg ikke, men tar klar avstand fra det.

Men man må heller ikke glemme at etter den forrige terrorismen i Paris, der jøder ble drept, tok norske muslimer initiativet til å danne en menneskelig ring rundt en synagoge i Oslo, i sympati og medfølelse med de drepte jødene.

Sissel Johansen fikk sannsynligvis med seg denne medmenneskelige demonstrasjonen, eller?

Hva synes du om den?

Mvh Sverre

Kommentar #129

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Det vil jo skje.

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
"Vi ber Allah (swt) om en fredelig verden, fri for undertrykkelse, okkupasjon, diktatur og terrorisme. En verden hvor alle mennesker føler at de er søsken og handler deretter.

Om eller når hele jorden ligger under islams herredømme, vil der bli fred. 

Sitatet er en bønn en Muslim helhjertet kan be. Om motivet er fred på jorden som jorden i dag med diverse regioners forskjellige religioner, eller fred grunnet absolut islamsk herredømme, vil det jo ut fra islams tenkning en dag gå i oppfyllelse.

Eller ikke ?

Hvorvidt du den dagen får lov å praktisere din tro åpentlyst om freden kommer med islams herredømme , er en annen sak.  

Hva tror du om så blir tilfelle?

Om siste senario blir det endelige, vil sansynligvis heller ikke den ikketroende ha noen rett til å offentligjøre sine meninger. 

Er det ikke dette vi debatterer?

Hva gjør jeg "nå" for å sikre meg en rett  i fremtid , til å kunne si det jeg tenker ? 

Jeg har ingen anelse. Det har vel heller ikke Muslimer som ønsker å være en ligth formet troende.?

Om så skulle være, at de sist nevnte en dag må ta parti, grunnet ekspanderende motsetning mellom religionen Islam og resten av verden, hva velger da majoriteten av disse ?

Jeg er redd for at det blir deres brødre. Og hvilket senario har vi da?

Sansynligvis lite fred.

Kommentar #130

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nei Jesu liv vitner ikke om drap, tortur, brenning på bål osv

Publisert nesten 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er viktig å skille mellom religion og dem som tror. Mener du at Jesu liv vitner om drap, tortur, brenning på bål og menneskeutrydning. Vil gjerne at du svarer på dette?

Men uhyggelig mange slike onde handlinger er utført av kristne.

Skal vi dermed påstå at kristendommen er en religion som oppfordrer til slike handlinger?

Mvh Sverre

Kommentar #131

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Norske muslimer tar avstand fra all terror!

Publisert nesten 6 år siden

Jeg kan bringe flere sitater fra www.islam.no F eks dette:

"Vi er motstandere av all form for ekstremisme, fanatisme og rasisme. I tråd med islamske idealer ønsker vi å legge hovedvekt på fred og forsoning. Det er vårt ønske at islam.no skal fungere som en brobygger mellom muslimer og det norske samfunn, og det er i så måte vi også stiller vår kompetanse og tid til rådighet for alle slags spørsmål og problemstillinger folk måtte ha angående islam og muslimer.

All form for kvinneundertrykkelse, tvangsekteskap, kvinnelig kjønnslemlestelse, vold i og utenfor hjemmet og moralsk forfall generelt, tar vi sterkt avstand fra. Gjennom spredning av kunnskap og forståelse for islam håper vi å minske og forebygge både dette og den økende islamofobien vi er vitne til i samfunnet. Sameksistens med gjensidig respekt og toleranse er etter vårt skjønn fullt mulig, men det krever bevisstgjøring og redelighet fra alle parter.

Når det gjelder all slags terrorisme, tyranni, urettferdighet og undertrykking er det vår plikt som muslimer å stille oss kritiske til dette og gjøre vårt beste for å motarbeide slike tendenser i samfunnet."

Les ovenstående, kjære dere som påstår at islam er EN ting, og det er den utgaven som IS står for.

Les til øyet blir stort og vått og ta til deg det jeg har gjentatt mange ganger at islam er mange ulike ting, akkurat som kristendommen.

Disse muslimer tar sterk avstand fra all vold og all terror. Les det ovenstående og vær så snill å ta til deg det som står der! Ikke lat som om du ikke har lest at denne gruppen norske muslimer faktisk er motstandere av all vold og ekstremisme!!!

Ikke lat som om du ikke har lest det! Fortsett debatten med den ovenstående informasjonen i minnet.

Jeg påstår ikke med dette at alle norske muslimer mener dette, jeg påstår bare at islam er MER enn en ting. Det finnes mange utgaver av islam, og her kan du lese om EN av retningene.

Vær så snill, ikke benekt det ovenstående.

Mvh Sverre

Kommentar #132

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Problemet er altså at det ikke stemmer det Robin Haug påstår, at folk som tror på Allah forholder seg slik til skriftene slik han framstiller det. Noen gjør det, men ikke alle

Det er vel ingen som kjenner til eksakt antall muslimer som forfekter en bokstavtro Islam. 

Jeg tror at også du har forstått at det holder at et fåtall muslimer gjør det - for at det kan være en enorm trussel for alle andre. Det er denne trusselen Haug innledningsvis peker på.  Nå vet vi at det heller ikke dreier seg om et fåtall, dessverre.

Det er ikke som en bagatell å regne når mennesker setter sine religiøse lover over lovene i landet de bor i. Dette i tillegg til at de skisserer grupper av mennesker som sine fiender med guddommelig rett til å straffe.  

Kommentar #133

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder all slags terrorisme, tyranni, urettferdighet og undertrykking er det vår plikt som muslimer å stille oss kritiske til dette og gjøre vårt beste for å motarbeide slike tendenser i samfunnet.

Og til tross for disse flotte ordene på en nettside, kan vi stadig lese om kjønnslemlestelser, kvinneundertrykkelse,  tvangsekteskap osv. Mange av ofrene forteller at deres miljø kjente til hvordan det var fatt, men ingen grep inn.

Men pytt pytt, det ser flott ut, slik det står. Javisst!

Kommentar #134

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Skal vi dermed påstå at kristendommen er en religion som oppfordrer til slike handlinger?

Nei hvorfor skulle vi det. Kristendommen og Jesu liv vitner som du sier om kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse.

Det har ikke Koranen

Kommentar #135

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at også du har forstått at det holder at et fåtall muslimer gjør det - for at det kan være en enorm trussel for alle andre. Det er denne trusselen Haug innledningsvis peker på. Nå vet vi at det heller ikke dreier seg om et fåtall, dessverre.

Da er vi tilbake til min kritikk av Haugs åpningsinnlegg: Han bidrar ikke til å få fram at dette dreier seg om et fåtall - og han bidrar gjennom generalisering til å mistenkeliggjøre store grupper av muslimer - f.eks. de som kommer til Norges grenser nå. Attpåtil bruker han ord som "nødverge", og "utrydde", som kan føre til en kobling fra mistenkeliggjøring over til voldelige handlinger.

Kommentar #136

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ingen som kjenner til eksakt antall muslimer som forfekter en bokstavtro Islam.

Jeg tror at også du har forstått at det holder at et fåtall muslimer gjør det - for at det kan være en enorm trussel for alle andre.

Men det er et faktum at det store flertall av dem som er ofre for de ekstreme islamistenes terror, er andre muslimer.

Kommentar #137

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Så når en muslim ber om fred på jorden, så mener han det egentlig ikke?

Publisert nesten 6 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Sitatet er en bønn en Muslim helhjertet kan be. Om motivet er fred på jorden som jorden i dag med diverse regioners forskjellige religioner, eller fred grunnet absolut islamsk herredømme, vil det jo ut fra islams tenkning en dag gå i oppfyllelse.

Det var da en forferdelig mistenkeliggjøring av andre mennesker?

Skal vi si det slik at når kristne ber om fred på jorden, så mener de det godt, mens når muslimer ber om fred på jorden, så er det mistenkelig og egentlig et ønske om islamistisk diktatur?

Hmmm, jeg får nesten lyst til å spørre: Tror du alltid så dårlig om dine medmennesker?

Her er mer fra www.islam.no

"Demokratisering og velferd er prinsipper vi setter høyt, vi har ingen intensjoner om å velte demokratiske regimer, tvert imot anser vi oss som støttespillere i forhold til demokratiske prosesser, så sant de ikke går på bekostning av sivile liv.

Vi lever som mennesker i en globalisert verden. Verden føles som en liten landsby, hvor ting som skjer på andre siden av kloden kan få konsekvenser også her i lille Norge. Det er vår hensikt å være realistiske i forhold til hvordan hendelsene i verden arter seg og forsøke å bidra på en positiv måte hvor enn det måtte være behov for det, først og fremst som formidlere av kunnskap og informasjon om islam og muslimer.

Islamsk etikk og moral ligger til grunn for vår tenkning og våre handlinger. Mangfoldet og variasjonene innen islam er store. Vi er ingen homogen gruppe og ønsker heller ikke å fremstå som det. Vi er forskjellige individer som jobber etter islamske retningslinjer mot felles mål som rettferdighet, velferd og trygghet."

Mvh Sverre

Kommentar #138

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Disse muslimer tar sterk avstand fra all vold og all terror. Les det ovenstående og vær så snill å ta til deg det som står der! Ikke lat som om du ikke har lest at denne gruppen norske muslimer faktisk er motstandere av all vold og ekstremisme!!!

Det gjorde de ikke på Karl Johan hvor de satte skrekk i politi, butikker og folk på gaten.

Å rope Allah akbar er et krigsrop.

Kommentar #139

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Det syntes jeg selvsagt også var flott, men jeg har lyst å si: det skulle bare mangle!

Har det kommet dithen at vi skal rose folk som tar avstand fra hets mot jøder, Avnskog?

Kommentar #140

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Men pytt pytt, det ser flott ut, slik det står. Javisst!

Mener du med dette indirekte å si at de som har skrevet den siterte teksten på islam.no, lyver?

Kommentar #141

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jo, det har koranen!

Publisert nesten 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Nei hvorfor skulle vi det. Kristendommen og Jesu liv vitner som du sier om kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse.

Det har ikke Koranen

16 hvorved Gud leder dem som søker Hans velbehag på fredens veier. Han fører dem fra mørket til lyset ved Sin bestemmelse og leder dem på den rette vei.

90 Be Herren om tilgivelse, og omvend dere til Ham! Herren er nåderik, fylt av kjærlighet.»

92 Han svarte: «Ingen bebreidelser over dere i dag! Gud vil tilgi dere. Han er den største i barmhjertighet.

96 De som tror og lever rettskaffent, dem vil den Barmhjertige møte med kjærlighet.

208 Dere som tror, søk hen til fred og harmoni alle sammen. Følg ikke i Satans fotspor. Han er deres erklærte fiende.

Mvh Sverre

Og dermed sier jeg takk for meg for i kveld! Guds fred og universelle kjærlighet til alle!


Kommentar #142

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Skal vi si det slik at når kristne ber om fred på jorden, så mener de det godt, mens når muslimer ber om fred på jorden, så er det mistenkelig og egentlig et ønske om islamistisk diktatur?

Her vil jeg gjerne at du leser om Muhammed sitt liv. Føler det er nødvendig å si i denne debatt.

Kommentar #143

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Les ovenstående, kjære dere som påstår at islam er EN ting, og det er den utgaven som IS står for.

Det ser unektelig ut som et fremskritt. 

Men det mangler at man løfter den teologiske biten: fordømme som frafalne og vantro og love de evig helvete. Dette må komme fra Norge og alle andre land. Så er vi der. Denne biten må gjerne komme fra folkedypet som en grasrotbevegelse; men vi forventer selvsagt også at den kommer fra høyeste teologisk kyndige hold. Selvsagt. 

Men igjen: det er islams egne bærende tekster og dogmer som definerer islam, ikke hva vi andre måtte mene, tro, ønske og drømme. Det er bare slik det er med ideologier. Man kan ikke selv utenfra putte inn masse ting der som forfatteren(e) ikke selv intenderte og hevde denne nye hybrid er ideologien.

Hva du siterer fra dette nettstedet er ikke islam slik islam er definert - av Allah og Muhammed. 

Men ikke desto mindre: det er fint hvis dette er de nye takter fra det store flertall norske muslimer fremover! Bravo! Men som sagt: vi verden venter på den klare og tydelige islamteologiske fordømmelsen. 

Kommentar #144

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men det er et faktum at det store flertall av dem som er ofre for de ekstreme islamistenes terror, er andre muslimer.

Og hvorfor skulle det ikke også kunne utvikle seg til å bli slik i vestlige land?

Det er jo nettopp dette som gjør mennesker engstelige, ikke sant?

Tilstandene for kristne eller andre minoriteter i muslimske land, skremmer alle tenkende mennesker.

Og muslimer som regner seg som sekulære har gitt uttrykk for at de føler sterk bekymring for utviklingen de ser her til lands. Tendenser som minner sterkt om det de valgte å rømme fra.

Lilly Bandehy, som flyktet hit fra Iran på 80-tallet, spurte seg i 2013: hvor skal jeg flykte om 10-15 år?

Det er det vel all grunn til, hvis radikaliseringen fortsetter. Vi får inn veldig mange nye som det ikke er sikkert vil bli så enkelt å integrere i samfunnet. Det er god grunn til bekymring.

Kommentar #145

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Og dermed sier jeg takk for meg for i kveld! Guds fred og universelle kjærlighet til alle!

Du er en koselig kar. Det du må ta med er at Koranen skiller mellom troende og vantroende. Det er ingen kjærlighet til vantroende, Heller ingen barmhjertighet og særdeles ingen tilgivelse uten du omvender deg.

Ha en god kveld du også.

Kommentar #146

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nei

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Har det kommet dithen at vi skal rose folk som tar avstand fra hets mot jøder, Avnskog?

Men det er greit å ta slike hendelser med i helhetsbildet! Det er det eneste jeg sier! Min agenda er å vise at det muslimske miljøet er veldig mangfoldig. Jeg fornekter ikke negative trekk, men ønsker også å se i øynene at det finnes positive trekk.

Det virker som Sissel Johansen utelukkende er opptatt av alt hun kan finne å kritisere muslimer for og ønsker å bagatellisere eller bortforklare det som er godt og positivt?

Hvorfor det, egentlig? Er det ikke fint at det finnes ting å glede seg overP

Var forresten du med i demonstrasjoner i Oslo der du viste din solidaritet og medfølelse med de jødiske ofrene?

Eller satt du hjemme i sofaen? Lett å vise litt hånlig overbærenhet med dem som faktisk brukte en hel kveld til å vise sin sympati med jødene?

Jeg er ikke ut etter å hvitmale alt. Jeg er for å innse at det finne mye å glede seg over, selv om det også er tvilsomme trekk i en del ortodokse muslimske miljøer.

Men dermed er det over og ut fra meg i kveld.

Mvh Sverre

Kommentar #147

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det er det vel all grunn til, hvis radikaliseringen fortsetter.

Jo, jeg er selvsagt enig i at radikaliseringen av en del unge muslimer er svært bekymringsfull.  Hvem er ikke bekymret for det?  Det er jo i høyeste grad også de jeg vil kalle "mainstream muslimer" - og det er jo de som utgjør flertallet av muslimer her til lands.

Kommentar #148

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Han har også, i ulike innlegg, skrevet at det bare finnes ett svar religionen Islam gir, og at alle muslimer forholder seg til dette svaret fordi de må det.

Ja, og slik er det. 

Jeg har, selvsagt, sagt at det er en viss variasjon i islam, gjenspeilet i de 5 skolene. Men alle islamske land i dag, og gjennom historien, har vært temmelig ens. Strategien er der, men taktikkene har variert. ISIS er den retning i senere tid som har vært de mest militante. 

Alle muslimer forholder seg til Allah og Muhammeds definisjon av islam; hvis ikke, var de jo ikke muslimer. Derfor: det er mange som kaller seg muslimer som ikke er det. 

Igjen: du er ikke kartesianer hvis du nekter at menneskets rasjonalitet er likt fordelt kjønnene, f.eks. Det handler om ideologiens bærende elementer, de uten hvilke den ikke var noe eget. 

Kommentar #149

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Mener du med dette indirekte å si at de som har skrevet den siterte teksten på islam.no, lyver?

Det var en vrang tolkning, vil jeg påstå.

Jeg viser til at veldig mange har stått frem og fortalt om svært uheldige praksiser i endel av Norges muslimske mijøer.

Det må være lov å stille spørsmålstegn med hvorfor ikke flere går hardere ut mot slik praksis, hvis de virkelig jobber mot undertrykking osv.

Kommentar #150

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det virker som Sissel Johansen utelukkende er opptatt av alt hun kan finne å kritisere muslimer for og ønsker å bagatellisere eller bortforklare det som er godt og positivt?

Jeg syns du kler rollen som det godes forsvarer så godt at jeg overlater det til deg.  :)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere