Hans Aage Gravaas

53

Det vi ikke kan feie under teppet om muslimske land

I de fleste muslimske majoritets­land utsettes minoriteter for hatkriminalitet,­ religiøs diskriminering, vold, forfølgelse, fengsling, tortur eller drap. Dette kan ikke feies under teppet.

Publisert: 19. nov 2015

Hat og hevn utløser en voldsspiral som skaper større avstand mellom mennesker med divergerende livssyn.

Etter terroren i Paris uttalte statsminister Erna Solberg: «Vi skal være forsiktige med å trekke raske konklusjoner», Dette var en klok formaning. Selv om ­Daesh (IS) har påtatt seg ansvaret for udåden, har ingen full oversikt over det totale hendelsesforløpet og alle årsakskjeder. Uansett er det viktig å understreke at når slikt skjer, er det først og fremst terroristene selv som må bli stilt til ansvar for sine ugjerninger, uavhengig av hvem og hva som har motivert dem til å begå de uhyrlige handlingene.

Frykt. Terroren rammer oss alle, enten direkte eller indirekte.­ Det er likevel viktig å skjelne­ mellom hvordan vi rammes og hvilke konsekvenser terrorhandlingene får for ulike grupper av vårt samfunn:

For det første: Terroristene ­ønsker å ramme utvalgte vestlige myndigheter og å skape ­generell frykt i befolkningen. Det tror og håper jeg ikke de lykkes med. Det verste som vil skje er at terror­istene får lov til å styre vårt liv og livsførsel. Samtidig er det myndighetenes oppgave å sørge for befolkningens sikkerhet og opplevelse av trygghet.

For det andre: Terroristene rammer de mange flyktningene­ som i desperasjon har søkt ­beskyttelse og som har flyktet fra de miljøer, regimer, og religiøse/­politiske ideologier som terror­istene selv representerer. La oss ikke ramme dem som allerede er rammet av krigens lidelser og terroristenes handlinger. Disse fortjener vår omsorg, ikke skepsis.

Lettvint. For det tredje: Terroristene rammer gode, fredelige, norske borgere med innvandrerbakgrunn. Lettvinte feilkoblinger og påstander fra majoritetsbefolkningens side om en automatisk sammenheng mellom innvandring, islam og terrorisme­ kan fort bidra til å gjøre livet vanskelig for gode borgere. Å si at alle muslimske innvandrere er terrorister, er skivebom. Slike uttalelser bidrar til stigmatisering og hat.

God integrering og gode relasjoner mellom majoritetsbefolkning og minoriteter, er imidlertid nødvendig i ethvert demokratisk samfunn. De hendelser som nå skjer flere steder i Europa, minner oss om at sosial utfrysning, segregering og opprettelse av isolerte «parallellsamfunn» er farlig. Disse grupperingene fungerer som trykk-kokere eller ­eksplosiver når de over tid settes under umenneskelig press.

Hat og hevn utløser en ustanselig voldsspiral som skaper større avstand mellom mennesker med divergerende livssyn. Fransk teppe­bombing av IS-­okkuperte områder i Syria i etter­kant av ­terrorhandlingene kan derfor ikke rettferdiggjøres av et hevnmotiv eller av intenst hat.
Dette er terroristenes språk, ikke vårt. Det eneste som kan rettferdiggjøre deltakelse i krig er et sterkt og velbegrunnet ­ønske om å få slutt på den langvarige krigen og de enorme lidelsene som blir påført lokalbefolkningen og verdenssamfunnet av stridende parter.

Forkludrer. Om Erna Solberg bidrar til nødvendig sindighet, bidrar hun dessverre ikke til ­religiøs selvransakelse:

– Det er viktig å si at de radikale, ekstreme, voldsbrukende terroristene ikke er eksempler på alle som er medlemmer av en religion. Det er på samme måte som ekstreme kristne ikke er eksempler på allmenne, kristne,­ hevdet hun.

Slike uttalelser forklarer og forkludrer på samme tid. Hevn og hat står i sterk kontrast til en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier. Om historien har mange eksempler på vold som er begått i kristendommens navn, vil det være feilaktig, som flere har forsøkt i den senere tid, å sammenligne «islamistisk fundamentalisme» med «kristen fundamentalisme».

Vold. Vold, terror og drap av annerledes troende er ikke hva en forbinder med konservative kristne i bedehus og frikirker her til lands. Islamistisk ekstremisme eller fundamentalisme derimot, er hovedårsaken til at kristne i 36 av 50 land forfølges.

I de fleste muslimske majoritetsland utsettes minoriteter for enten hatkriminalitet, religiøs diskriminering, vold, forfølgelse, fengsling, tortur eller drap. Dette­ kan ikke feies under teppet. Det må bli gjenstand for debatt, ikke minst blant muslimer og deres ledere. Islamismen­ kan ikke bombes i hjel, men knebles av et tilstrekkelig antall muslimer­ som viser at det finnes gode ­alternativer.

Uten at muslimske stater ­aksepterer religiøs pluralisme i sine samfunn, vil de for alltid leve i kontinuerlig konflikt med demokratiske verdier som ytringsfrihet og religionsfrihet. De vil gi grobunn for hat, hevn og krig på religiøst grunnlag. Dette­ skaper religiøs ekstremisme. Dette må vi våge å si.

Verdier som ytringsfrihet og religionsfrihet bør ikke bare stå til debatt på den internasjonale arena, men også her hjemme. De som nå flykter fra andre land for å få beskyttelse, må oppleve reell beskyttelse i de land de flykter til.
Jeg blir trist når jeg stadig får opplysninger om at konvertitter fra islam til kristendom trakasseres og utsettes for hatkriminalitet og drapstrusler i Norge. Dette kan vi ikke være bekjent av. Dette handler om hvilket land vi ønsker Norge skal være.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 19.11.2015

Kommentar #1

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Les og tenk!

Publisert over 6 år siden

Et meget viktig innlegg som fortjener refleksjon!

Kommentar #2

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Nettopp !

Publisert over 6 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Uten at muslimske stater ­aksepterer religiøs pluralisme i sine samfunn, vil de for alltid leve i kontinuerlig konflikt med demokratiske verdier som ytringsfrihet og religionsfrihet. De vil gi grobunn for hat, hevn og krig på religiøst grunnlag. Dette­ skaper religiøs ekstremisme. Dette må vi våge å si

Godt innlegg midt i alt angstbiteriet nå.  Det er desverre ikke bare vår statsminister som feier på overflaten av dette problemkomplekset.  Vestlige statsledere ser ut til leve i et ekkokammer av gjengjeldelse, krig, våpen, teppebombing som kanskje rammer mer den uskyldige sivilbefolkningen enn målgruppen de sikter mot.  Helt siden President Busch dager har denne krigsretorikken mot den religiøse ekstremismen florert og realisert i vestlig politikk.  Men, har det hjulpet ?

Jeg vet ikke, men mitt store spørsmål er som følger:  Har vestlige statsledere gjort nok, elle noe som helst for å nærme seg en seriøs dialog med muslimske statsledere om dette.

På sikt, ville jeg tro, er dette det eneste som kan gi resultater.  Muslimske stater (de fleste av dem) har vel også en egeninteresse av å få leve fred og trygghet.

Det er vel kanskje en utopi, men kunne vestlige og muslimske statsledere gå sammen om dette, for å hjelpe muslimene  å få "ryddet i eget reir", som det heter, da er nok det den farbare vei ut av det hele.

Slik det nå er, bidrar det hele bare til å øke hat og gjengjeldelstanker, stigmatiserer vanlige muslimer, og øker rekrutteringen til religionsekstremister som IS, m.fl.

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Kan ikke sies for ofte

Publisert over 6 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Lettvinte feilkoblinger og påstander fra majoritetsbefolkningens side om en automatisk sammenheng mellom innvandring, islam og terrorisme­ kan fort bidra til å gjøre livet vanskelig for gode borgere. Å si at alle muslimske innvandrere er terrorister, er skivebom. Slike uttalelser bidrar til stigmatisering og hat.

Innlegget er en påminnelse om ting som ikke kan sies for ofte og som vi hele tiden bør ha i bakhodet.

Det er og blir et faktum at terrororganisasjoner som ISIL, Boko Haram, Al-Qaida, Taliban og Al-Shabab har drept langt flere muslimer enn ikke-muslimer.

Så kan det samtidig være nyttig og minnes at toneangivende muslimske røster internasjonalt gjør sin del av arbeidet med fordømmelsen av terrorhandlinger utført i islams navn. Sågar sunnimuslimske (ISIL er sunnimuslimer) Saudi Council og Senior Scholars skrev: "Terrorister er ikke sanksjonert av islam, og disse handlinger er i strid med de gode verdier den [islam] brakte til verden."

Faktum er at så godt som alle muslimske akademiske sentra og ledere verden over har fordømt ISIL på en eller annen måte. Totalbildet er m.a.o. litt annet enn det som nyhetsmedier kan gi inntrykk av, og her tror jeg de kunne vært litt mer bevisste på å demme opp for den muslimfrykten som nå brer seg i vårt eget samfunn, og som ikke akkurat bidrar til å bistå myndighetene med å løse den akutte flyktningekrisen som nå UDI forteller om.

Kommentar #4

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Dette er jo ikke Norges feil

Publisert over 6 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg blir trist når jeg stadig får opplysninger om at konvertitter fra islam til kristendom trakasseres og utsettes for hatkriminalitet og drapstrusler i Norge. Dette kan vi ikke være bekjent av. Dette handler om hvilket land vi ønsker Norge skal være.

Det er et religiøst påbud i religionen islam som påbyr "gode" muslimer å drepe frafalne. Det er ikke muslimer flest som er problemet, det er Islam, og aller mest går det ut over muslimene , spesielt den kvinnelige halvdelen av dem.

De som ønsker å forlate eller fornorske sin islam, må reise seg mot dem som vil islamisere hele Norge. Og vi andre må hjelpe dem å stå opp mot dem...

Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

På den annen side:

Publisert over 6 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Å si at alle muslimske innvandrere er terrorister, er skivebom.

Å sprette opp og si at dette "ikke har noe som helst med Islam å gjøre" hver gang islamistiske terrorister dreper under krigsropet "Allahu Akbar", er like mye skivebom.

Selvfølgelig har det noe med islam å gjøre. 

Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

De trodde jo at det skulle bli så fint

Publisert over 6 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
I de fleste muslimske majoritets­land utsettes minoriteter for hatkriminalitet,­ religiøs diskriminering, vold, forfølgelse, fengsling, tortur eller drap. Dette kan ikke feies under teppet.

Ikke bare "majoritetsland", men også i land der islam og denne troens disipler er gitt for stor makt, Der blir det etterhvert utrivelig for den opprinnelige befolkning. Svensker vandrer ut, de fleste høyudannede. Svært mange velger  Norge, og takk for det.

Samtidigt som invandringen från tredje världen förra året slog nytt rekord så lämnade 24.000 kvinnor landet. Det är det högsta antalet någonsin i svensk historia. Och till skillnad från tidigare så är det nu framförallt unga och högutbildade kvinnor som emigrerar.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere