Christian Lomsdalen

Lektor
24

Skolegudstjenestene fungerer ikke godt i Bjørgvin, Nordhaug

Biskop Halvor Nordhaug hevder i Vårt Land 16. november at skolegudstjenesteordningen fungerer godt i hans bispedømme. Det er det ingenting som tyder på…

Publisert: 17. nov 2015

Jeg er ikke veldig overrasket over biskopens forargelse over Utdanningsdirektoratets endringer i regelverket for gudstjenester i skoletiden. Dette var klart i hans innlegg i Bergens Tidende 5. november allerede før endringen skjedde. Argumentasjonen hans i Vårt Land 16. november er til forveksling lik det tidligere innlegget og inneholder således lite nytt fra den kanten.

 

Det er midlertidig noen momenter i denne argumentasjonen som fortjener å bli kommentert. Biskopen hevder blant annet at skolene er fornøyde, at gudstjenesteordningen fungerer godt i hans bispedømme, og at det er spesielt at Den norske kirke ikke ble spurt i forkant av denne endringen. Her er det mye som skurrer. Det er blant annet ikke spesielt rart at skolene er fornøyd med skolegudstjenesteordningen. Det er jo de som velger å gjennomføre den og hvordan de velger å legge denne ordningen opp. Skoler som ikke er fornøyde med med hvordan gudstjenestene skal legges opp velger rett og slett å ikke arrangere dette. Hvis de mener at gjennomføringen er dårlig så kan de med letthet sørge for at informasjon, fritaksordning og alternativ blir organisert på en bedre og mer likeverdig måte, og sørge for at ingen av elevene blir utestengt. Det er med andre ord ikke et relevant argument om skolene som mottager av denne tjenesten fra Kirken er fornøyd, siden alternativet for dem er så lett å oppnå. Det er elevene ordningen må og skal være god for.

 

Dernest påstår Halvor Nordhaug at skolegudstjenesteordningen fungerer godt i hans bispedømme. Det er det dessverre lite som tyder på. Human-Etisk Forbund Hordaland gjennomførte i 2013 en undersøkelse av praksis i Bergensskolene om denne tematikken. Dette resulterte i en rapport om temaet som kom ut i 2014. De færreste skolene i Bergen var villige til å svare på denne undersøkelsen, men av de rundt 20 skolene som svarte så var det kun en skole som hadde et godt og likeverdig alternativt opplegg. Flertallet av skolene informerte enten ikke om innholdet i det alternative opplegget, informerte veldig sent og uten å gi foreldrene rimelig tid til å gjøre en vurdering. Mange hadde opplegg for alternativet som var langt unna det man må kunne forvente av en slik kulturell happening som vi må kunne anse gudstjenesten som. Det var også en hel del andre problemområder i Bergensskolene dette året; som forkynnende undervisningsopplegg, påskespill i kirken, med mer. Jeg har problemer med å tro at biskopen ikke fikk med seg rapporten, men der kan jeg være behjelpelig om han ønsker det. Virkeligheten i Bjørgvin er langt unna den Halvor Nordhaug portretterer. 

 

Det som er oppsiktsvekkende er ikke at Utdanningsdirektoratet sørger for at regelverket inneholder anbefalinger som vil gjøre denne ordningen bedre. Det som er oppsiktsvekkende er at biskopen har så stor motstand mot at elevene skal få rettighetene sine oppfylt.

Kommentar #1

Halvor Nordhaug

35 innlegg  21 kommentarer

Skolegudstjenester og fritak

Publisert over 6 år siden
Det er ingen uenighet om at fritaksordningen skal være reell og at alle skal informeres godt om denne, og i rett tid. Likedan skal det alternative opplegget være pedagogisk og innholdsmessig tilfredsstillende. Dersom dette ikke er tilfelle, må praksis endres slik at regelverket oppfylles. Det er i alles interesse, ikke minst i kirkens. Min referanse for å hevde at skolegudstjenestene fungerer godt er samtalene jeg har med rektorer og lærere under visitasene i Bjørgvin. Utfra disse samtalene er det et positivt bilde som tegnes. Men at forbedringer både kan og bør foretas, er utvilsomt riktig mange steder.
Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Halvor Nordhaug. Gå til den siterte teksten.
Min referanse for å hevde at skolegudstjenestene fungerer godt er samtalene jeg har med rektorer og lærere under visitasene i Bjørgvin

Det er ikke godt nok. Det er en rekke individer som berøres og det er deres meninger som er viktig. Det er deres rettigheter vi skal beskyte. At du har funnet et ekkokammer gir deg det du trenger for å fortsette en praksis som ikke burde være der, men du fanger ikke opp det problematiske.

Kommentar #3

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Problemet...

Publisert over 6 år siden

Problemet Halvor er at det ikke er skolen denne ordningen skal fungere godt for, det er for elevene dette skal være godt. Jeg kjenner også mange lærere som hevder at nettopp deres skole har gode opplegg, så når man spør dem så dukker det opp den ene synden etter den andre. Slik situasjonen er i Bergensskolene i dag så er det en klar fordel for elevene at vi har fått ny skolebyråd som er villig til å undersøke hvordan forholdene er, som krever at det skal være reelt likeverdige tilbud, og som ikke aksepterer at dette blir skoleavslutning. Så klare signaler er det lenge siden vi har fått fra skolebyrådene i Bergen.

Når du velger å gå ut å hevde at dette fungerer godt uten å ha snakket med foreldre og elever er dette nærmest å være respektløs overfor disse som faktisk er de som må ta konsekvensene. Har du hatt mulighet til å se på rapporten for skoler i ditt distrikt?
http://issuu.com/christianjohander/docs/rapport_hordaland_01-02.digital_ny4

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Noen gang

Publisert over 6 år siden
Halvor Nordhaug. Gå til den siterte teksten.
Min referanse for å hevde at skolegudstjenestene fungerer godt er samtalene jeg har med rektorer og lærere under visitasene

Har du noen gang stilt deg spørsmålet ved om disse visitasene kan være en uheldig kobling mellom skole og DNK i et samfunn som er ganske så forskjellig fra når kirken var gitt veldig mange og viktige oppgaver av regenten som styrte landet.

Det er sjeldent at lærere sier rektor imot og skolen er som kjent flink til å fremsnakke fremfor å ta opp utfordringer. Slik kan du nok lett bli som mange andre isolerte ledere som stort sett møter ja mennesker og ikke egentlig er i kontakt med virkeligheten. 

Hva med å samtale med de som ikke finner disse skolegudstjenestene greie. Hopp over HEF og organisasjoene, tal til de berørte slik Jesus talte til de syke og de trengende.

Kommentar #5

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Grunnlaget for skolegudstjenestene

Publisert over 6 år siden

Et annet problem Nordhaug, denne gangen fra innlegget ditt i Bergens Tidende er at det ikke ser ut til at du og din rådgiver vet hvorfor det arrangeres gudstjenester i skoletiden. Jeg finner det bekymringsverdig at de som arrangerer gudstjenestene i skoletiden ikke selv er klar over regelverket og realitetene på saksfeltet. Det er svært uheldig, og kan absolutt være med på å forsterke feil praksis ute i skolene.

Du hevder og er med på å spre feilinformasjon om at skolene har gudstjenester for å gi opplæring i verdiene formulert i formålsparagrafen. Dette stemmer ikke, noe som man lett kan se hvis man først leser formålsparagrafen og så leser gudstjenesteregelverket fra Utdanningsdirektoratet. Gudstjenestene er en del av skolens tradisjonsformidling. Fortsatt forankret i formålsparagrafen, men langt i fra det samme. Når du som biskop og dermed kirken er uklare på disse områdene er det ekstra viktig at den politiske og faglige ledelsen i kommunen er klare på hvilket regelverk som gjelder.

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere