Jan Hårstad

1125

Bemerkninger om krigen i Frankrike.

Det man ikke vil snakke om.

Publisert: 14. nov 2015

        

                            "Om du verken kjenner deg selv eller fienden,vil du være i fare i hvert slag".   Sun Zi.(400 f.K)

                             Vestlige folk tenker i kategorier nasjoner og analysere problemer innenfor nasjonalstatsrammer.

                             Noe sånt finnes ikke i militant Islam. Den deler verden opp i to kategorier:Dar al-Islam som betyr Islams Hus og Dar al-Harb som betyr Krigens Hus.

                            Det blir aldri fred på jorda før Islams Hus har nedkjempet Krigens Hus og Islam har seiret i verdensmålestokk. Slik er en Jihad-terrorists verdensbilde.

                            Vestlige folk tror at Jihadister kjemper for lokaliserte nasjonale problemer men de kjemper for Allahs sak - "kill and be killed" - for at hans herredømme skal råde på hele jorden.

                            Utfra dette var det logisk at det var lett for Nato/USA å rekruttere Jihadister fra hele verden til å krige mot den ateistiske marxistiske staten Sovjetunionen i perioden 1979-89. Her fikk et sted mellom 30 og 40 000 Jihadister opplæring i gerilja og asymmetrisk krigføring.

                             Nato/USA betraktet denne proxy-krigen som en så vanvittig suksess at de brukte den samme oppskriften på to Tsjetsjeniakriger på 1990 tallet. Nok en generasjon av Jihadister ble trent og skolert. Resultatet er at TsjetsjeniaJihadistene idag utgjør offiserstanden i det globale Jihad i Syria og Irak.

                            På Balkan kjørte Nato/USA inn 4000 Jihadister som også fikk opplæring og erfaring og Libyakrigen gikk etter samme lesten: å bruke terroristisk islam til å knuse regimet til Gadaffi. I Libya fantes det ufattelige mengder med kvalitetsvåpen som CIAs misjon i Benghazi videresendte til Jihadistene i Syria, men de nye herskerne i Libya startet også massiv innsmugling av våpen til Jihadistene i Frankrike,via Marseilles. Resultatet er at Frankrike idag er fyllt opp av våpen.Også i krigssonen Calais.

                            Dette er hva det siste Gadaffi sa på tv før han ble drept:

  "Hør nå her,dere folk i Nato. Dere ødelegger en Mur som står iveien for den afrikanske invasjonen av Europa. Dere bomber også Muren som sperrer for Qaidas terrorister. Denne Muren er Libya. Dere er idioter som vil brenne i helvete for støtten til innvandring fra Afrika og for å støtte Al Qaida. Sånn vil det bli."

      Hektiske forberedelser til en ny krig mot Syria fant sted i 2006-2007 og etter nøyaktig samme oppskrift som Libyakrigen. Syria var jo en gammel fransk koloni og Frankrike oppviste en nesten rabiat krigsaktivisme,åpenbart håpet man på å være tungt inne i en nykolonisering av Syria etter at Bashar al-Assad var vekk.

     Derfor ble franske fallskjermjegere og avdelinger av Fremmedlegionen tidlig inne i krigen med både våpen og militær trening,ved siden av amerikanere og brittene. Selv i Aftenposten kunne man lese om alle treningsprogrammene som USA,England og Frankrike ga til fundamentalistisk terroristisk islam i norsk nyspråk "opprørerne". Det var i årevis forbudt å påpeke at de 40 000 Jihadistene i Syria var leiesoldater som kom fra den ganske verden. Bare fra EU kom det 5000 med pass derfra. Russisk-talende oppgikk til 2-3000,ja helt fra Ziang i Kina og Uzbekistan kom de og fra Lislebygata i Fredrikstad.

      Hvordan så det offisielle Norge på dette? De anerkjente Jihadistenes regjering,Syrian National Council,som landets legale regjering. Både Aftenposten og Klassekampen var enige om at de globale Jihadist-halskutterne var "Spaniakjempere" og på tv2 jobbet Pål T.Jørgensen som et utrettelig hurrakorps for Jihad.

    Krigen hadde ikke vart mere enn omkring et år før Bashar al-Assad sa til Nato-statene: dere må være sprøyte gale. Med denne satsingen på globale Jihadister endrer dere maktbalanse,ikke bare her,men i verden. Dere forårsaker et JORDSKJELV som også vil ramme dere!!! Jordskjelv var det ordet han brukte.

   Dette var noe av et hovedtema i alle intervjuer Assad ga til vestlig tv og aviser. Var det noen i Norge som plukket opp noe av dette? Ingen. Absolutt ingen. Jeg skrev om Syriakrigen i samfulle fire år og oppnådde ikke annet enn å bli utskjelt som fascist.

   Situasjonen nå er at det globale terroristiske Jihad idag er en verdensmakt utdannet og væpnet av blant annet Frankrike. I Syria nå har det globale Jihad følgende eksklusive Nato-våpen til disposisjon: Tow-anti panser rakett, Stinger for å skyte ned fly og ManPad for å skyte ned fly.

   Er det noen som er så tjukke i hue at de ikke forstår at disse våpnene og disse Jihadistene  vil bli smuglet inn i Dar al-Harb? Dvs  Europa?

   Idet jeg sørger over de alle de døde; Frankrike har gjort alt de kunne i Libya og Syria for å gjøre terroristisk Jihad mektig i Middelhavet og i Frankrike. Uten Natos militære opplæringer hadde ikke islamistisk terrorisme idag vært en verdensmakt. 

Kommentar #1

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Det mest effektive

Publisert nesten 6 år siden

ville vært å stoppe saudiske oljefinanser. Det er disse som for en stor del finansierer terrorvirksomheten. Også der har amerikanerne et stort ansvar. Jeg er enig i at det har vært uhyre naivt av Vesten å tro at en kunne forbedre forholdene i disse statene ved å erstatte sterke ledere med et annet, pro-vestlig, lederskap. Ikke minst fordi befolkningen i disse landene ikke føler solidaritet til noen "nasjonalstat", fordi det ikke finnes noe slikt i vår forstand. Solidariteten ligger hos klanen, gruppen, stor-familien eller trosfellene (i snever forstand).

Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hollande, Merkel, Cameron og Löfven

Publisert nesten 6 år siden

De som står med hovedansvaret for de siste års terror er Hollande, Merkel, Cameron og Löfven. 

Det er disse som har vært de store pådriverne for en historisk masseinnvandring fra barbariske islamske land, hvor majoriteten har vært unge menn i militær alder, og hvor en substansiell minoritet har hatt klare radikale islamske holdninger. 

Det har således aldri vært et spørsmål om hvis - bare når. Når? De siste 20 årene viser en lang, vond liste over terrorangrep fra militant islam vi visste ville skje, bare ikke når og hvor.

Hva i all verden er det disse politikerne ønsker? Hva er det som tydeligvis er så dyrebart med innvandringspolitikken deres at de godtar så mange uskyldige menneskeliv på samvittigheten? Bare på 2 uker har ISIS nå drept mer enn 350 europeere, og kvestet tusenvis. 

Hvis ikke disse land foretar en radikal endring i innvandrings- og integreringspolitikken, er det bare å sette seg ned å vente på neste spektakulære islamistiske krigshandling på europeisk jord uten at disse "ledere" foretar seg noe som helst. 

Kommentar #3

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Krigenes finansiering

Publisert nesten 6 år siden

Geir Wigdel: det hersker absolutt ingen dissens om at wahhabi-staten SaudiArabia i tiår har vært den sentrale finansiør for internasjonal islamistisk terrorisme. Ifølge de fleste bøker delte SaudiArabia og Nato/USA utgiftene både til Afghanistankrigen (1979-89) og til Tsjetsjeniakrigene på 1990-tallet.

  SaudiArabia er selve hjørnesteinen for vestlig politikk i Midtøsten. Petrodollar resykleres til bankene i Paris,London og New York. Mye av våpenproduksjonen i USA,England og Frankrike går nettopp til SaudiArabia og CCG-statene i Gulfen.  Disse landene som spiller nøkkelrolle i finansiering av det globale Jihad, er å betrakte som uoffisielle medlemmer av Nato.

  Nå vil vi få se at Paris-terrorismen vil trappe opp krigen i Syria noe enormt og på det nåværende tidspunkt er det umulig å si nøyaktig hva som vil skje. Det vi imidlertid vet et at Nato-Tyrkia og SaudiArabia/Qatar har vært de sentrale støttespillere for Islamsk Stat og Nato/USA har helt inntil det siste halvåret ikke motsatt seg dette. Det å drive ut Iran/Hizballah fra Syria og fjerne Bashar al-Assad er fremdeles det viktigste for Nato/USA og Parisattentatet åpner muligheten for et nytt forsøk med ny taktikk.

Robin Haug: Forut for masseinnvandringen hadde vi en serie med kriger som de amerikanske neo-cons var arkitekter for. Masseinnvandringen er et blowback fra vestlig destabilisering og krig. Det nærmest fantastiske er at de elitene i Norge som bifalt og støttet alle disse krigene også opptrer i rollene som ultrahumanistiske elskere av den tredje-verden-invasjonen som pågår nå.

   Masseinnvandringen er nå politiske våpen både styrt av globalister av typen Soros og av islamister som Nato-Tyrkias sultan Erdogan som faktisk leker seg med EU-kommisjonen. Han får Tyrkia inn i EU uten at noen har redegjort for hva som er forskjellen mellom denne kurdermorder og demoniserte Bashar al-Assad som alltid har hatt de syriske kristnes støtte.

  Norskinger gjør klokt i å berede seg på kriger av alle slag.

 

Kommentar #4

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Fremtiden?

Publisert nesten 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Norskinger gjør klokt i å berede seg på kriger av alle slag.

Donald Trumps forslag:

"When you look at Paris, toughest gun laws in the world, nobody had guns but the bad guys… And I will tell you what—you can say what you want, if they had guns, if our people had guns, if they were allowed to carry guns, it would have been a much, much different situation," Donald Trump said in an address Saturday, as quoted by the Time magazine.

Kommentar #5

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Joda, Trump

Publisert nesten 6 år siden

kan få sagt det. Det er jo bare å se på mordstatistikken i USA. Da blir massakrene i Paris bare blåbær. Og Haug, det er vel ikke bare europeiske liv som teller, eller?

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Oppklaringsspørsmål til Wigdel

Publisert nesten 6 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Og Haug, det er vel ikke bare europeiske liv som teller, eller?

Hva mener du relevansen med dette spørsmålet er? 

Kommentar #7

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Ikke mitt

Publisert nesten 6 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Det er jo bare å se på mordstatistikken i USA. Da blir massakrene i Paris bare blåbær.

forslag men mannen som leder på meningsmålingene om vervet som republikanernes neste presidentkandidat i "Gods own country".

Kommentar #8

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Deler du dette innholdet, Hårstad?

Publisert nesten 6 år siden

Personlig har jeg ikke helt skjønt dette med makteliter og konspirasjon ut fra disse i og med at livet er så kort og så uforutsigbart for de fleste av oss  - og de som er innvalgt i posisjoner bare bekler denne maktrollen i svært begrenset tid, men da jeg så denne kommentaren i går så ga det meg noen refleksjoner om at vi kanskje bare ser det som det er ment at vi skal se:

Politikerna styr inte längre i Europa. Utan det är en maktelit som styr genom grupper som Bilderberg och sen Soros som verkar tillhöra allting men ändå kör sitt eget race. Jag är inte vänster men det verkar som att en grupp människor i världen har blivit så rika och maktgalna så dom vill leka GUD själv. Utan makten måste återgå till medborgarna titta på den arabiska våren det är ett bevis på att andra länder ska inte lägga sig i utan man ska sköta sitt eget. Men dom så kallade globalisterna dom vill ju styra hela världen och det ska bara finnas en världs domstol. Kan bara sluta på ett sätt i ett världskrig. Och tyvärr kommer det att börja häruppe genom att man pressar Ryssland och undrar om det inte är medvetet och dom får skulden för alltihopa. Låga oljepriserna ingår väl i det för att göra Ryssland fattigare. Globalisternas fattigsamhälle ska genomföras. 

Jo, det kan stemme at vi vil få samfunn der de rike bare blir rikere og mektigere, mens den såkalte middelklassen blir fattigere og de fattige blir virkelig fattige.  D.v.s. klasseskillet blir tydeligere og vi er tilbake i et samfunn med en virkelig overklasse og oss andre betydelige nærmere de fattige.

Den innvadering som pågår nå får for alvor ørkenreligionen på plass i Vest.  Den har vel heller ikke makteliten kontroll på og hvis den og de som bidrar som i Paris velger sine mål på en annen måte enn den 13. så vil vel dette bli en felles skjebne a typen tikkende bombe selv for makteliten.

Kommentar #9

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Absolutt.

Publisert nesten 6 år siden

Ja,Knut,dette overenstemmer med mye av det jeg skriver her gjennom lang tid. Hellas er et lærerikt eksempel. Der er nå arbeidsløsheten i landet 25-30% og lønningene daler mot et nivå som kan sammenlignes med de fattigste østeuropeiske landene og Kina.

 Syriza-lederne drar til globalistene i New York og oppfordrer dem til å investere i Hellas. Hva kan sa Syriza tilby: arbeidskraft på tredje-verden nivå. Det er omtrent det eneste. Venstresida i Norges forbilde dette.

  Samme tankegang gjør seg gjeldende blant industrialistene i Tyskland. 1 million fra den tredje verden til Tyskland vil eksplodere fagforeninger og lønninger tvert og tysk industri vil derfor bli konkurransedyktig med Kina. Sånn tenker de det seg.

  For de som leser tysk. På mmnews.de/   12 november ligger det ute en veldig god artikkel som heter "Flüchtlinge: Der kühl kalkulierte Plan der Bundesregierung" som skreller vekk alle illusjoner om den overgode Mutti Merkel. Det er den industrielle globalisteliten i Tyskland som ønsker seg dette og for folk/arbeiderklasse blir det et sant helvete.

  I Norge er det folk som Bjørn Nistad,Eivind Reitan og Pål Steigan som er gode på samspillet mellom globalister fra industrien,politikere og pressen på å lage humanitær science fiction av noe som er "kühl kalkulierte Plan". Som Eivind Reitan formulerte det: "den globale tvillingmafia - av Davos-kapitalister og globalsosialister." Helt riktig.

Kommentar #10

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hva er det som tydeligvis er så dyrebart med innvandringspolitikken deres at de godtar så mange uskyldige menneskeliv på samvittigheten?

Indvandring er vor tids statsreligion og formålet er udslettelse af europæisk indentitet og udfasning af europæisk eksistens.

Kommentar #11

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Den innvadering som pågår nå får for alvor ørkenreligionen på plass i Vest. Den har vel heller ikke makteliten kontroll på og hvis den og de som bidrar som i Paris velger sine mål på en annen måte enn den 13. så vil vel dette bli en felles skjebne a typen tikkende bombe selv for makteliten.

Den af globalisterne stipulerede fremtid er en udvidet udgave af apartheid - der vil ingen fysisk kontakt være mellem elite og undersåtter.

Læs: Fagre nye Verden.

Kommentar #12

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Hva er en gigantisk majoritet ?

Publisert nesten 6 år siden

Newsweek: 16% of French Citizens Support ISIS, Poll Finds

ABC nyheter, omtale av Gøteborg som stor-leverandør av IS- Krigere:  "Heldigvis er det en gigantisk majoritet av muslimer som tar avstand fra terror.

Kommentar #13

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Prosentuelt spill

Publisert nesten 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Heldigvis er det en gigantisk majoritet av muslimer som tar avstand fra terror.

Man leker seg med prosenter. 

Men prøv å omsette prosentene til tall på konkrete borgere som har disse holdningene, så finner man en katastrofe. Ikke noe "heldigvis." 

Kommentar #14

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Skape historie.

Publisert nesten 6 år siden

Jeg får den forestillingen når jeg leser disse utallige innlegg/kommentarer her om "hverdagsmuslimer",om moderate usynlige og godt bortgjemte gode muslimer,at skriverne langs denne aksen tenkning aldri kan ha lest noe historie.

  Det har aldri noensinne vært skapt noen historie av et flertall mer eller mindre tilskuere og passive.All historie begynner med miljøer som har nærmest fanatisk tro på de ideene de kjemper for. Dette gjelder for kristenhistorien såvel som nazisme,kommunisme og fascisme. Når en slik aktivistretning har etablert makt,kan den naturligvis få tilslutning av den tause majoritet.

  Bruker vi denne innsikten på Frankrike nå,har jeg noen bemerkninger.

  Omkring år 2000 vedtok både EU og FN at multikulturalisme var den moderne globalismens STATSFILOSOFI. Dette var ikke ulikt lignende vedtak under Stalin som laget "marxism-leninisme" til påbudt STATSFILOSOFI.

  Sånne saker er livsfarlige  da det innebærer at det er forbudt å tenke utenfor den vedtatte statsfilosofi. Og hærskarer av godt betalte "intellektuelle" vokter alle avvik.

   Dette slo slik ut under Intifadaen i Frankrike i november 2005,den første muslimske oppstand i Europa. Men takket være vedtatt statstenkning måtte denne forståes på en sosiologisk måte og de mest anvendte ordene var "fracture sociale" og "justice sociale".

  Stakkars de modige franskmenn som sa at dette var ungdommelig Jihadisme med metoder som var identiske med en palestinsk Intifada. Nesten blåkopi.

  Akkurat samme fortolkningsmetode hersket i Norge og jeg var vel en av de få som dengang skrev om voksende Jihadisme blant ungdommen i Frankrike.

  Såfremt den franske staten dengang hadde renset landet for Wahhabimoskeer,for No Go Zones,Jihad våpenhandlere og narkobander, hadde det vært helt utenkelig at terroristisk Jihad kunne massemyrde i Paris fredag 13 november 2015.

  Men på grunn av multikulturvedtaket som tenkemetode var dette helt umulig. Det var vedtatt sosiale problem ikke voksende islamistisk bevissthet. De som skrev det,havnet i kjempetrøbbel på jobb og i anseelse.Alain Finkielkraut være nevnt som eksempel.

  Nå blir det jo krig i Frankrike og en må ikke se bort fra at Jihad tar etter de siste motene fra Palestina: stabbing med kniv og bilen som et våpen.

  Eller en norsk fjellregelvariant: det for seint å snu.

Kommentar #15

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Fordi du

Publisert nesten 6 år siden

påpekte at 350 europeere er blitt drept. Men de arabiske tapene for IS  er faktisk betydelig høyere, og jeg fant grunn til å minne om dette faktum. Så må en gjerne diskutere i hvilken grad vi europere skal blande oss i interne arabiske (evt muslimske) konflikter.

Kommentar #16

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
"Hør nå her,dere folk i Nato. Dere ødelegger en Mur som står iveien for den afrikanske invasjonen av Europa. Dere bomber også Muren som sperrer for Qaidas terrorister. Denne Muren er Libya. Dere er idioter som vil brenne i helvete for støtten til innvandring fra Afrika og for å støtte Al Qaida. Sånn vil det bli."

"Krigen hadde ikke vart mere enn omkring et år før Bashar al-Assad sa til Nato-statene: dere må være sprøyte gale. Med denne satsingen på globale Jihadister endrer dere maktbalanse,ikke bare her,men i verden. Dere forårsaker et JORDSKJELV som også vil ramme dere!!! Jordskjelv var det ordet han brukte."

Spesielt å reflektere over at både Assad og Gadaffi utmerket godt kjenner fremtiden som konsekvens av spesifikke handlinger, men at europeiske myndigheter tilsynelatende ikke aner hva som kan komme. Hvor lenge skal man fortsette å innbille seg at noen politikere utmerket godt vet, men at andre politikere ikke aner hva som skjer og hva som kan komme? Hvem vil bli brennemerket som landssvikere etter at oppgjøret er tatt? Kapitalismen?:-)

Forunderlig nok har jeg samme strategi som Daesh. (https://www.freewordcentre.com/blog/2015/02/daesh-isis-media-alice-guthrie/)

Hurtigst mulig komme igang med det endelige oppgjøret mellom den vestlige sivilisasjonen og islam. Dess lenger vi venter, dess vanskeligere blir det. Daesh tror fortsatt på koranens ide om 1/10 styrkeforholdet, som passer ganske bra med virkeligheten i Europa akkurat nå. 500 millioner europeere og 50 millioner muslimer. Jada, kjør på Daesh og venner:-)

Kommentar #17

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Den dødelige sosialismen

Publisert nesten 6 år siden

http://onarki.no/blogg/2015/11/den-dodelige-sosialismen/

Kommentar #18

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Hurtigst mulig komme igang med det endelige oppgjøret mellom den vestlige sivilisasjonen og islam.

Glemte å presisere at strategiene våre skilles ad. Jeg vil som alle siviliserte mennesker ha mest mulig av et ideologisk oppgjør og minst mulig vold, bare nok vold til å eliminere alle tilhengere av initiering av vold mot fredelige.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere