Sturla J. Stålsett

25

Felles liturgi med variasjoner

Bispemøtets vedtak ser ut til å legge opp til klart atskilte og gjensidig utelukkende liturgier: Dette oppleves for mange av oss som et springende punkt.

Publisert: 14. nov 2015

Evangeliet er en gave gitt til alle – i samme monn. Det må kirken kommunisere entydig. I mitt innlegg i Vårt Land 6. november påpekte jeg en tendens til «rangering» både i dåpsforståelsen og ekteskapssynet som har kommet til uttrykk i kirkevalgkampen.

Åpen folkekirkes posisjon kommer tydelig fram i kontrast her: Vi ønsker ikke en kirke som rangerer medlemmenes tro eller forskjellsbehandler ektepar.

Selvsagt er det forskjell på dåp og ekteskap, både teologisk og som ordninger i Den norske kirke. Jeg ser at min sammenstilling kunne være ­egnet til å skape misforståelser her. Takk til Harald Hegstad (Vårt Land 10. november) og Roald Iversen (Vårt Land 12. november) som fra ulike posisjoner har påpekt dette, og dermed gir meg anledning til å presisere:

Velsignet. Dåpen er et sakrament. Ekteskapet er det ikke. Det er ifølge luthersk teologi, som Roald Iversen så tydelig minner oss om, en «borgerlig ordning». Det betyr ikke en degradering eller devaluering av ekteskapets teologiske kvalitet eller dignitet. Hegstad synes å være bekymret for det. Som borgerlig ordning er ekteskapet sekulært, og kan rettmessig ses som det Hegstad tydelig skeptisk betegner som en «rent sosial konstruksjon».

Men det er ikke mindre velsignet av Gud av den grunn. Som andre ordninger på skapelsens plan handler også denne om hva som tjener livet, og slik fremmer Guds gode vilje, her og nå – i vår tid.

Slike ordninger er underlagt den allmenne fornuft og tidens skiftende betingelser og krav. Derfor er det ikke bare teologisk mulig, men også nødvendig og rett å få en vigselspraksis i Den norske kirke som i tråd med ­ekteskapsloven likestiller ulikekjønnede og likekjønnede par.

Felles liturgi. En slik likestilling bør komme til uttrykk ved at det ikke ­etterlates noen tvil om at den liturgiske handlingen rundt ekteskapsinngåelsen handler om det samme, uavhengig av ektefellenes kjønn. Det kan best sikres ved en felles liturgi. Men en slik felles liturgi kan være åpen nok, og utformes med så mange og gode alternativer, at den kan romme ulike situasjoner så vel som ulike teologiske syn på ekteskapet:

De ektepar og prester som for ­eksempel ønsker å eksplisitt uttrykke kjønnspolariteten som ekteskapskonstituerende (slik som Hegstad understreker) hindres ikke i å gjøre dette ved at en har en felles liturgi som ikke legger det til grunn, men tilbyr valgvarianter i den som tydeliggjør det.

De av oss som har et ekteskapssyn som ikke forutsetter kjønnspolariteten, hvor god og gudgitt vi enn holder denne for å være, kan feire vigsler med utgangspunkt i den samme liturgien, men med varianter som ikke trenger henvise til «mann og kvinne» som om det var dette som konstituerte ekteskapet.  

Gjensidig utelukkende? Jeg mener altså det er i dette landskapet vi bør søke en løsning som ­ivaretar begge sider i denne saken.

Dette ­betyr at jeg fullt ut deler Roald Iversens anliggende når han framholder betydningen av «én felles velsignelse av ekteskapet, for heterofile som for homofile…». Det er mitt hovedpoeng i «ett ekteskap». Når Iversen går inn for «flere alternative liturgier som alle som vil inngå ekteskap i kirken kan velge mellom», er det i praksis da ikke så ulikt en felles liturgi med mange variasjoner. Poenget er å fastholde at disse variasjonene eller ulike liturgiene feirer det samme for alle, nemlig ekteskapet.

Les Bispemøtets vedtak og følg debatten

Men Bispemøtets vedtak ser ut til å legge opp til klart atskilte og gjensidig utelukkende liturgier: En tilleggsliturgi forbeholdes likekjønnede par, mens alle ulikekjønnede par fortsatt må vies etter nåværende liturgi. Dette oppleves for mange av oss som et springende punkt når det gjelder likebehandling og likeverd.

Dersom vedtakets punkt tre ikke må leses slik, men at en kan se for seg at liturgiene skal være åpne for alle, stiller saken seg noe annerledes.

I samtalen om dette fram mot Kirkemøtets behandling ønsker Åpen folke­kirke å være en aktiv og konstruktiv deltaker.

Kommentar #1

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sturla J. Stålsett. Gå til den siterte teksten.
må vies etter nåværende liturgi.

Må?

Kommentar #2

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Guds gode vilje

Publisert nesten 6 år siden
Sturla J. Stålsett. Gå til den siterte teksten.
Men det er ikke mindre velsignet av Gud av den grunn. Som andre ordninger på skapelsens plan handler også denne om hva som tjener livet, og slik fremmer Guds gode vilje, her og nå – i vår tid.

er at alle mennesker skal bli frelst og få del i Guds evige rike. Dette er jo evangeliets hovdbudskap. "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." (Joh. Evangelium 3:16)

Men hvordan kan du være opptatt av Guds gode vilje og samtidige velsigne homoseksuelle ekteskap, når Paulus klart sier at dette fører til fortapelse? "Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike." (1. Kor. 6:9)

Kommentar #3

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sturla J. Stålsett. Gå til den siterte teksten.
En tilleggsliturgi forbeholdes likekjønnede par, mens alle ulikekjønnede par fortsatt må vies etter nåværende liturgi. Dette oppleves for mange av oss som et springende punkt når det gjelder likebehandling og likeverd.

Jeg bare lurer på:

hvem har bestemt at ulikekjønnende må benytte den `gamle` liturgien? Dette har ikke jeg hørt noe om. Jeg er sikker på at det finnes heterofile par som kunne tenke seg å benytte den nye - for jeg regner med at i den så vil det ikke stå: ektemann og ektemann / kone og kone. En velger nok noen andre ord.

Hvis det ikke stemmer at ulikekjønnede MÅ benytte den gamle liturgien så er det viktig at du opplyser leseren om dette slik at en ikke føres bak lyset av deg.

Kommentar #4

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Vranglære fremheves av VL

Publisert nesten 6 år siden

Det er trist, men ikke overraskende at Vårt Land konstant fremhever Sturla Stålsetts vranglære som redaksjonens lesertips.

Kommentar #5

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Det er trist, men ikke overraskende at Vårt Land konstant fremhever Sturla Stålsetts vranglære som redaksjonens lesertips.

Du vet at Vårt Land er en avis ...og at dette er deres debattforum? Skjønner ikke helt denne insisteringen på redaksjonell stillingtagen til hva som er "vranglære" og ikke.

Kommentar #6

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Skjønner ikke helt denne insisteringen på redaksjonell stillingtagen til hva som er "vranglære" og ikke.

Det siktes vel kun til at sist gang Stålsett skrev innlegg på VD så sa han at det var kun en ny liturgi som skulle utformes, noe som var feil da bispemøtet ikke nevnte dette med ett ord. Det forvirret leseren slik Stålsett uttrykte seg.

Hvis det nå viser seg at heterofile ikke må (altså ikke er pålagt) å benytte den `gamle` liturgien, slik Stålsett påstår, så villeder han leseren igjen. Stålsett er ikke en hvilken som helst debattant, men en representant for en kristen organisasjon som forventes å komme med korrekt informasjon om slik saken står. Hvis han ikke gjør det, og innleggene hans spres og løftes opp så er det et problem. 

Kommentar #7

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

Paulus igjen

Publisert nesten 6 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Paulus klart sier at dette fører til fortapelse?

Tror du at Paulus ante noe som helst om at homofili ikke er sosialt betinget, men noe man er født som?

Spørsmålet er selvsagt retorisk for Paulus levde i en tid hvor man ikke ante hvorfor noen var homofile og andre ikke.

Kommentar #8

Harald Hauge

7 innlegg  113 kommentarer

Svar til Elisabeth Hoen

Publisert nesten 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Jeg bare lurer på:

hvem har bestemt at ulikekjønnende må benytte den `gamle` liturgien? Dette har ikke jeg hørt noe om. Jeg er sikker på at det finnes heterofile par som kunne tenke seg å benytte den nye - for jeg regner med at i den så vil det ikke stå: ektemann og ektemann / kone og kone. En velger nok noen andre ord.

Hvis det ikke stemmer at ulikekjønnede MÅ benytte den gamle liturgien så er det viktig at du opplyser leseren om dette slik at en ikke føres bak lyset av deg.

Det er slik flere av oss har lest vedtaksforslaget fra biskopene. Se punkt 3 her:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/bispemotet-kirkemotet-2016-ma-apne-for-ny-vigselsliturgi/

Biskop Halvor Nordhaug er blant dem som har uttalt seg slik at det er naturlig å lese dette punktet som avgrenset, altså at den nye liturgien kun skal kunne benyttes av likekjønnede par:

http://www.dagen.no/Nyheter/bispem%C3%B8tet/Biskopene-vil-ha-vigselsliturgi-som-alle-kan-leve-med-262597

"For Nordhaug er det viktig at den nåværende ekteskapsliturgien ikke erstattes, men at det kan komme en tilleggsliturgi for likekjønnede par." (Sitat fra Dagen-artikkelen.)

Kommentar #9

Harald Hauge

7 innlegg  113 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

For ordens skyld: Jeg er enig med Stålsett her. Modellen med to liturgier må vurderes forskjellig alt etter om alle par har frihet til å benytte begge liturgier eller ikke.

Kommentar #10

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Spørsmålet blir da

Publisert nesten 6 år siden
Svein-Tore Andersen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er selvsagt retorisk for Paulus levde i en tid hvor man ikke ante hvorfor noen var homofile og andre ikke.

om vi vedkjenner oss Paulus ord som en tidløs åndelig åpenbaring og sannhet til veiledning i liv og lære. Alternativt om Paulus kun taler ut fra sin samtid og kultur? Altså uvesentlig for oss i 2015.

Jesus kom med en klar formaning som det gikk mange år før jeg forstod betydningen av: Han sa: Den som har ører å høre med, han høre! Dette sa han etter lignelsen om såmannen. Jesus gjentok det med andre ord etter å ha forklart disiplene samme lignelsen: Se derfor til hvordan dere hører! 

Kommentar #11

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

hva visste man på Jesu tid?

Publisert nesten 6 år siden

Jeg tror hverken Jesus eller Paulus visst noe om Homofile. De trodde nok det var en villet legning og at folk gjorde det for å vanære skriften.

I dag vet vi bedre

Den største feil DnK kan gjøre er å lage 2 liturgier. Da vil det ikke bli ro og "såret" vil ikke gro.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere