Dag Løkke

10

Hva skal vi nå kalle ekteskapet mellom kvinne og mann?

Vi som støtter kirkelig vigsel av likekjønnede, og sikkert mange av dere andre også, har passet på å bruke ord som ikke oppfattes som en negasjon til ekteskapet mellom kvinne og mann. Derfor sier vi nettopp likekjønnede (eller samkjønnede) ekteskap.

Publisert: 14. nov 2015

Vi sier altså ikke noe med "u-" eller "anti-" eller "ikke-". 

Men nå har noen begynt å kalle det gamle, gode ekteskapet med et ord som egentlig er en negasjon til noe annet! (Unnskyld at jeg sier "det gamle gode", men det har vi jo vokst opp med, så jeg må få lov til å omtale det slik.) Ekteskapet mellom kvinne og mann blir nå kalt for ulikekjønnet! 

Det ordet synes jeg fungerer svært dårlig. Etter først å ha kjempet for like rettigheter for homofile og lesbiske i forhold til heterofile, kan vi ikke nå snu det hele på hodet å omtale ekteskapet mellom kvinne og mann som noe som avviker fra noe annet. Det er faktisk det vi gjør (riktig nok uten å tenke over det) når vi omtaler det tradisjonelle ekteskapet med et ord som begynner med "u-". Jeg har selv gjort det her på Verdidebatt, i alle fall én gang, men kan vi ikke finne på noe bedre?

Intern konkurranse

Herved utlyses en intern konkurranse om et nytt ord som beskriver ekteskapet mellom mann og kvinne på en mye bedre og mer konstruktiv måte! Konkurransereglene sier at det nye ordet ikke må oppleves diskriminerende for noen.

Kan vi klare det? Premien er hederlig omtale i en sluttkommentar!

Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Samlivskontrakt

Publisert nesten 6 år siden

Samlivskontrakt er vel et godt dekkende begrep. I samme slengen kan man endre ekteskapsloven til samlivsreguleringsloven. Så kan de som ønsker å benytte litt gammelmodige begreper som ekteskap fortsette med det til begrepet dør ut av seg selv. 

Kommentar #2

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Ekteskap

Publisert nesten 6 år siden

Jeg mener at ekteskap er ekteskap og er definisjonen på to personer som er gift med hverandre. 

Kjønn, etnisitet, osv, spiller ingen rolle.

Evt kan det jo bare kalles for heterofilt ekteskap :P Så har man likekjønnet ekteskap, flerkulturelt ekteskap, osv.

Hva heter ekteskap mellom to mennesker av samme etnisitet? Trenger man ord for det også, bare fordi det finnes utrykk som flerkulturelt ekteskap?

Ofte så holder det jo å bare forklare litt rundt de personene som er gift dersom man vil frem til et poeng som går på en eller annen "forskjell" eller "likhet" på disse to.

 

Kommentar #3

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Det gamle er ofte best

Publisert nesten 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Herved utlyses en intern konkurranse om et nytt ord som beskriver ekteskapet mellom mann og kvinne på en mye bedre og mer konstruktiv måte!

Jeg er enig i at forskjellige forhold bør ha forskjellige navn. Nye forhold bør få nye navn og gamle institusjoner bør beholde sine gamle kjente navn.

Jeg foreslår derfor å gå tilbake til de gamle betegnelsene, ekteskap og partnerskap. Jeg viser til begrunnelser her.

Kommentar #4

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Sluttkommentar

Publisert nesten 6 år siden

Takk for gode bidrag. Som dere skjønner, så var dette en høyst privat initiert "konkurranse". Jeg husker ikke hva som sto i den slettede kommentaren (#1), men ellers var det i alle fall tre gode bidrag her.

Begrepet samliv vil neppe bli tatt i bruk. Det blir nok alt for generelt. Men det var et godt forsøk! 

Ordet ekteskap vil sikkert bli beholdt for alle varianter, men noen vil ha behov for en egen betegnelse for ekteskapet mellom kvinne og mann, og da tror jeg ikke ord som peker direkte på seksualitet vil være aktuelt (heterofilt). Men dette var også et konstruktivt innspill! 

Det siste forslaget er kanskje det beste, nemlig ekteskap og partnerskap, slik som det var fram til 2009. Problemet er bare at dette toget har gått. Og det var ikke Kirkemøtet som endret dette. Det var det Stortinget som gjorde. Jeg kan ikke huske at mine homofile og lesbiske venner hadde noe imot begrepet partnerskap. Jeg kan selvsagt forstå at mange vil ha et ord som ikke diskriminerer. Men gjorde dette ordet det? Opplevelsen av diskriminering (for noen) lå vel bare i det faktum at vi hadde to forskjellige ord. 

Det blir i alle fall spennende å se hva Kirkemøtet gjør videre. Tusen takk for bidragene her!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere