Jahn Otto Johansen

69

Ikke bare muslimer mot kristne

Det er altså ingen som helst tvil om at det er blitt myrdet langt flere muslimer av andre muslimer enn av jøder og kristne.

Publisert: 10. nov 2015

I mediedekningen og debatten om utfordringen fra IS er det fortsatt forenklede, for ikke å si feilaktige forestillinger som hersker. Det avspeiler høyst sviktende historiekunnskaper. Både Irak og Syria er kunstige statsdannelser som vestmaktene opprettet etter den første verdenskrig.

Vestens politikere og generaler tenkte den gang ikke på at det innenfor disse stater er store etniske og religiøse motsetninger. Det gjaldt å sikre Storbritannias og Frankrikes interesser etter at det ottomanske riket gikk i oppløsning. Da spilte det mindre rolle at etniske og religiøse grupper som ikke hadde noe med hverandre å gjøre, ble tvunget til å leve sammen og at britene og franskmennene brukte dette for å fremme sine egne mål, først og fremst oljeinteressene.

Kynisk. I dette kyniske spill brøt vestmaktene de løfter de hadde gitt til armenerne som ble utsatt for det første folkemord i vår verdensdel. Hitlers og hans folk trakk sine konklusjoner av dette da de gikk løs på jødene og sigøynerne.

Etter den annen verdenskrig og etter at den jødiske stat ble opprettet fortsatte dette kyniske spill. Strategiske interesser, oljen og Suezkanalen som en snarvei til Østen, var for britene og franskmennene viktigere enn hensynet til jødene. Stalin og de østeuropeiske land han hadde kontrollen over, satset på Israel som en motvekt til de vestlige interesser. Uten våpenhjelpen fra Tsjekkoslovakia og de mange stridsdyktige jøder som kom til Israel fra Sovjetunionen og Øst-Europa hadde den unge jødiske stat ikke klart seg.

Benekter. De jødiske kolonister tok lite hensyn til de arabere som allerede bodde der og nektet å kalle dem palestinere. Fortsatt kan jeg møte i debatter folk som i fullt alvor hevder at det ikke eksisterer noe palestinsk folk.

På den annen side bør det ikke være noen tvil om at dersom araberne hadde fått overtaket, ville jødene ha blitt massakrert eller kastet på havet. En slik situasjon fremmet ikke akkurat diplomatiske hensyn.

Palestinerne ble en brikke i araberstatenes maktspill, og israelerne ville ikke ta hensyn til de fordrevne palestinere som skulle komme til å friste en bitter tilværelse i flyktningeleirer i årevis. Den folkerettsstridige kolonisering hadde arbeiderpartiregjeringer et like stort ansvar for som de som fulgte etter.

Jødisk stat. Bare David Ben-Gurion som slett ikke var noen due, hadde store betenkeligheter, ikke av moralske, men befolkningsmessige grunner. Jeg har i bokform og på annen måte referert et møte jeg hadde med Ben Gurion i hans leilighet i Tel Aviv etter Seksdagerskrigen i 1967. – Palestinerne føder langt flere barn enn vi gjør, sa han, hvis vi tviholder på de palestinske områder, blir det ikke mulig å opprettholde Israel som både en jødisk og en demokratisk stat. 

Ledere for Shinbeth og Mossad, verdens mest profesjonelle hemmelige tjenester, har gitt uttrykk for den samme vurdering, og de har advart mot en økende rasisme blant jødene.

De pensjonerte etterretningsfolk, som jeg har møtt noen av, hadde ingen illusjoner om hva som ville skje dersom ikke Israel hadde et effektivt forsvar, og de så ikke bort fra at israelerne engang ville bli stående helt alene og bare hadde seg selv å stole på.

Boikott. Disse holdninger er ikke blitt forstått i Vesten der stadig større grupper vil ha en boikott av Israel uten tanke på at dette også vil ta arbeidsplasser fra palestinerne. Derfor er jeg imot boikott. Men jeg mener at de vestlige land må kunne presse Israel, slik president Nixon gjorde med sin jødiske sikkerhetsrådgiver Kissinger både før og under Yom Kippur-krigen.

Skulle USA ha fulgt Nethanyhus ønsker ville Iran for lengst ha blitt bombet sønder og sammen, med de skjebnesvangre konsekvenser dette ville ha fått for vestlige interesser i hele den muslimske verden.

En utbredt misoppfatning, ikke minst blant kristelige Israel-kritikere, er at israelerne har tatt livet av flest muslimer siden 1948. Ja, visst har israelerne og deres forbundsfeller begått grusomheter og myrderier, men det er et ubestridelig faktum at langt flere muslimer er blitt drept av andre muslimer. Jeg så selv hvordan kong Husseins beduinstyrker bombarderte de palestinske flyktningleirer i Amman i 1970 da Yassir Arrafat forsøkte å ta makten i Jordan. Flyktningene ble overlatt til sin skjebne, men ca 30 000 PLO-folk kom seg til Syria. Der ble de massakrert av gamle Hafez al-Assad, far til den nåværende hersker. Arafat kom seg så vidt unna til Nord-Afrika.

Blind. Man må være ganske blind for ikke å forstå at de arabiske land aldri har brydd seg om palestinerne. De har benyttet deres arbeidskraft; palestinerne er de beste utdannede. Men hverken Kuwait, Qatar, De forente arabiske emirater, Oman eller Saudi-Arabia har vært villige til å ta imot de syriske muslimer som flykter fra IS`s terrorvelde.

Når jeg møter norske politikere, skolefolk og journalister registrerer jeg at de vet lite eller intet om den grunnleggende konflikt mellom shia-muslimer og sunni-muslimer. Den er blodig og hensynsløs, og den sparer hverken barn, mødre eller gamle. I krigen mellom Irak og Iran, der Saddam Hussein fikk etterretningshjelp fra vestmaktene, ble det drept millioner. Hvor mange vet vi ikke. Det var i denne krigen Saddam brukte gass mot kurderne.

Dreper muslimer. Det er altså ingen som helst tvil om at det er blitt myrdet langt flere muslimer av andre muslimer enn av jøder og kristne. Og det er skjønnmaling å fremstille det som om kristne og jøder ble tolerert i det ottomanske riket. De fikk status som egne folkegrupper, men var alltid underkastet det muslimske overherredømme.

Jeg er som mange andre en beundrer av Salladin, men å bruke ham som et bevis på at kristne og jøder slett ikke hadde det så dårlig under islam, holder ikke historisk.

Min erfaring med muslimer, etter å ha bodd og arbeidet i flere muslimske land, er at de aller, aller fleste av dem er fredelige og gjestfrie mennesker. De er ikke hatefulle fanatikere, men er selv ofte ofre for de ekstreme.

Luthers jødehat. Mange muslimske forfattere og akademikere har ment at islam kunne ha trengt en Martin Luther, men da uten hans fanatiske jødehat. Det skal bli interessant å se hvordan de lutherske kirker under jubileumsåret neste år vil forhold seg til Luthers jødehat som ble en inspirasjon også for nazistene.

Kommentar #1

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Johansens historieskrivning

Publisert nesten 6 år siden

Johansens nevner nærmest som i en bisetning at Saddam fikk etterretningshjelp fra Vesten. Det er den snodigste meldingen jeg noen gang har lest om Iran-Irak krigen som varte fra september 1980 til september 1988.

  Iran fikk 1 million døde og Irak 400 000.

  Åpenbart har ikke Johansen bladd i "The Death Lobby, How the west armed Iraq," av Kenneth R. Timmerman som utkom i 1992 på 563 sider.

  Poenget for denne krigen var at Nato-stater bevæpnet,solgte våpen og ekspertise til begge stater samtidig. Nato/USA ønsket at begge stater skulle krympes som regionale stormakter,bli  småmakter som Vesten lett kunne kontrollere og beherske. Kjemiske våpen til Saddam ble levert av Nato.

  Hvorfor det er så viktig å vite noe om Iran-Irak krigen er at denne erfaringen og denne taktikken ble vidreutviklet av de militære tenketankene Brookings og Rand for noe som heter "Kreativt Kaos" og som er i bruk i Irak og Syria de siste årene.

  Kreativt kaos går ut på at har man la oss si 3 stridende grupper så kan man med penger og våpenhjelp sette disse opp mot hverandre. Hvis gruppe A blir for mektig,kan man gi våpen til gruppe C,eller med nye endrede styrkeforhold gruppe B. Sluttresultatet som er ønsket er en mektig stat (Irak/Syria) omdannet til små emirat eller "fyrstedømmer." Årsaken til at norske lederskribenter har klødd seg i hodet over USAs Syriapolitikk er at de ikke er kjent med Creative Chaos-teorien. Bruke proxier for å hakke opp stater i småbiter.

  Johansen bemerker også at de arabisk-islamske statene i Gulfen ikke er villig til å ta imot flyktninger. Selvfølgelig ikke. Islam er et krigsprosjekt som helt siden Muhammeds tid siklet etter å erobre Europa og en ny invasjonshær sannsynligvis er subsidiert fra de nevnte statene.

Kommentar #2

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

"Leading from behind".

Publisert nesten 6 år siden

Rognerød skriver mye sannferdig i sin kommentar nr.2 men hans oppfatninger om "Obamas bidrag til politisk vakuum og amerikansk fravær" er med respekt å melde totalt feilaktig.

  Dengang Obama kom til makten,var befolkningen i USA krigsfiendtlig av mange,mange grunner. Neo-con krigene hadde ruinert landet økonomisk,sykehus var overfylte av krigsskadete,etc etc

  Da Obama satte sammen sin regjering,utbrøt John McCains kampanjeleder Max Boot:

Herremingud,dette er jo den samme regjeringen som McCain ville hatt.

  Amerikansk krigsimperalisme fortsatte som før, men en måtte foreta nye grep: Den militære strategien til Obama var: "Leading from behind" vilket innebar:

  privatisering av krig,dvs hyre inn firmaer av typen Blackwater.

  Dronekriging som ble utøvd fra baser i Florida og Nevada,

  mobilisering av klient og vasallstater til å yte maksimalt.

  Krigen i Syria har vært ledet av amerikanske generaler fra warrrooms i Jordan,Tyrkia og SaudiArabia.

  Klientstatene deres har igjen hyrt inn folk fra det globale Jihad som betalte leiesoldater, som igjen har blitt trent av franske,britiske og amerikanske offiserer.

  Når nå USA sender inn Special Forces i Syria er det for å redde ut amerikanske "private contractors",etterretningsagenter og annet spesialistpersonell som befinner seg i Jihadorganisasjonene.

  Det er ren uvitenhet å tro på noe amerikansk fravær. Det er Aftenpostens lederartikler.

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Spørsmål til Hårstad

Publisert nesten 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Kreativt kaos går ut på at har man la oss si 3 stridende grupper så kan man med penger og våpenhjelp sette disse opp mot hverandre. Hvis gruppe A blir for mektig,kan man gi våpen til gruppe C,eller med nye endrede styrkeforhold gruppe B. Sluttresultatet som er ønsket er en mektig stat (Irak/Syria) omdannet til små emirat eller "fyrstedømmer." Årsaken til at norske lederskribenter har klødd seg i hodet over USAs Syriapolitikk er at de ikke er kjent med Creative Chaos-teorien. Bruke proxier for å hakke opp stater i småbiter.

Hva mener du er hensikten med denne "Creative Chaos" - teorien, Hårstad? -  

mvh  Mette

Kommentar #4

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Til Mette:

Publisert nesten 6 år siden

Kreativt kaos er siste parole i Pentagon. Det vil vi se i krigen mot Russland sommeren 2015 eller 2016. En utplasserer Jihadister på baser i Kaukasus,Tartarstan, Ukraina og får disse til å lage militære bataljoner med nazistiske organisasjoner som Høyresektoren.

Det samme gjelder for destabilisering i kinesiske Ziangprovinsen hvor uighur-Jihadister fraktes inn til Syria for trening. Disse vil etterhvert bli sendt tilbake for å medvirke til en destabilisering av Kina.

 Dette er praktiske aktuelle eksempler på anvendelse av denne teorien hvis strategiske målsetting er at USA skal herske suverent over verden. Til evig tid. Tror man.

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Takker for svar JH

Publisert nesten 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Dette er praktiske aktuelle eksempler på anvendelse av denne teorien hvis strategiske målsetting er at USA skal herske suverent over verden. Til evig tid. Tror man.

Det er tydeligvis innfløkt å forstå alle sammenhengene i vår tid. Jeg velger derfor å fortsette spørsmålene siden du var så grei å svare meg. -

Dette vil vel i praksis si, at vi gir fra oss all makt og myndighet til store multinasjonale selskap, som allerede sitter på storparten av den amerikanske kapital? - Er ikke dette som å gi all makt til "Mammon" hvis vi bruker et religiøst språk? - Jeg sitter her med en maskin i fanget, som allerede ser ut til å vite alt om meg og kan styre "mine skritt" unna de sider den ikke vil presentere meg for?

Hvilke motkrefter har du eventuelt tro på - når du skriver "tror man"? - Ut av kaos vokser som kjent orden, så det blir vel da en ny orden vi alle kan tilhøre?

Vennlig hilsen Mette

 

Kommentar #6

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

All makt til Mammon.

Publisert nesten 6 år siden

I øyeblikket,Mette,er det globalistene med sine internasjonale banker og konserner som er på offensiven og vil omdanne Europa til en sentralisert Europas Forente Stater som igjen skal være en komponent i One World Government,styrt av USA og Nato.

 Som du ser hver dag: dette går overhodet ikke. EU-prosjektet går i total oppløsning. Offisiell kristendom overgir seg og blir dhimmier,annenrangs borgere under Islam. Det er bare å lese verdidebatt:kapitulasjon overfor Islam er meget utbredt også i Norge.

 Det vi derfor kan si med stor grad av sikkerhet: her blir det kaos og kriger så langt øyet kan se. Mye av dette kaoset er beslektet med første og andre verdenskrig og kan forståes på en historisk bakgrunn.

 Det som for meg er det mest gåtefulle er dette: hvorfor forlater kristne kristendommen og kryper for Islam? 

  Det skulle jeg gjerne hatt et godt svar på.

   Vil de være på vinnernes side?

Kommentar #7

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Islam og Mammon?

Publisert nesten 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Som du ser hver dag: dette går overhodet ikke. EU-prosjektet går i total oppløsning. Offisiell kristendom overgir seg og blir dhimmier,annenrangs borgere under Islam. Det er bare å lese verdidebatt:kapitulasjon overfor Islam er meget utbredt også i Norge.Igjen takk for et fint svar. - Ja, det synes også for meg som om vi gir all makt til Mammon!

Men i det jeg her siterer deg på, ligger det problemet jeg ikke har funnet ut av i forhold til det du skriver om: -

Jeg opplever at du ser på islams globalisering og USA's globalisering som om disse var forenet? At alle religioner og ideologier har i seg en global faktor, betyr vel ikke at den ene form for globalisering faller sammen med den andre? Tidligere en gang fant jeg at USA ville trengt 6 jordkloder om alle på jord skulle ha samme levestandard som dem. Norge lå den gang på 3,5 jordkloder, mens land som Afghanistan lå på 0,2 jordkloder. - Da får jeg problem med å se på USA og islam som en allianse?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #8

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

For et surr, for et hykleri, for en tragedie

Publisert nesten 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Krigen i Syria har vært ledet av amerikanske generaler fra warrrooms i Jordan,Tyrkia og SaudiArabia.

Og vi i Norge har gitt Obama fredspris!

For et surr, for et hykleri, for en tragedie

Kommentar #9

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Terrorplanlegging mot Italia

Publisert nesten 6 år siden

Nyheter i dag:

Alle tre er begjært utlevert til Italia, og ifølge TV 2s opplysninger skal én av de pågrepne være mulla Krekar. De tre blir fremstilt for Oslo tingrett fredag, hvor retten tar stilling til utleveringsbegjæringen fra italienske myndigheter.

Kommentar #1

Islam er et krigsprosjekt som helt siden Muhammeds tid siklet etter å erobre Europa og en ny invasjonshær sannsynligvis er subsidiert fra de nevnte statene.

Det er en stor risiko vi løper med den strømmen av  illegale invandrere.

Flere har skrevet at neste attakk blir mot Italia, det er kort vei fra Libyia(Isil stat) til Italia.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere