Ervin Kohn

Forstander Det Mosaiske Trossamfund Oslo
38

Når store løgner skremmer

Det tegnes et bilde av muslimer og islam som er egnet til å skremme. Utsagn som borgerkrig i Europa. Sivilisasjonskamp. Muslimsk invasjon.

Publisert: 10. nov 2015

Markering av Novemberpogromene/Krystallnatten – Oslo 2015.

 

Natten mellom 9. og 10. november 1938, mellom kl 2 og 6, ble 200 jøder slått i hjel, alle større synagoger, 1574 i tallet, ble brent og 7500 forretninger eid av jøder ble vandalisert. I tillegg ble 30 000 jøder internert i konsentrasjonsleirene Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen.

 

Det er vanlig å assosiere Novemberpogromene i Tyskland og Østerrike med annen verdenskrig og Holocaust. Men det var ikke krig i 1938. Det industrielle folkemordet på Europas jøder hadde på dette tidspunktet ikke materialisert seg i verken idéer, planer eller beslutninger. En plan om å deportere alle jødene fra Tyskland til Madagaskar hadde fortsatt mange tilhengere. Novemberpogromene skjedde i FREDSTID. Hvordan var dette mulig? Hvordan kunne det tyske samfunn ha blitt slik at naziregimet fant at tiden var moden og samfunnet modent til et så omfattende og systematisk angrep på jødiske tyskere, jødiske institusjoner og jødisk eiendom?

 

Svaret er massiv og vedvarende propaganda gjennom mange år. Ord påvirker tanker. Tanker påvirker holdninger og holdninger leder til handlinger. Da Hitler kom til makten i Tyskland i 1933 utnevnte han Josef Goebbels til propagandaminister. Ett av Goebbels mest kjente utsagt er: ”Wenn man eine große Lügen erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben”.”Når man forteller en stor løgn og repeterer den ofte nok vil folk etter hvert tro på det”.

 

Det eksisterte en antisemittisk grobunn, et godt jordsmonn, for nazistenes antijødiske propaganda. Gjennom hele 1920-tallet tiltok demoniseringen av jødene i Tyskland. Da nazistene kom til makten i 1933 kom det bare en ekstra omdreining i verbal, fysisk og juridisk forfølgelse av jødene. Lørdag 1. april 1933 innførte Hitler og Goebbels en nasjonal boikott av jødiske forretninger. Selv om man ikke hadde internett og sosiale medier på 30-tallet hadde man oppmerksomhet rettet mot det som skjedde i Tyskland.

Følgende er sakset fra en leder i Aftenposten 4. april 1933.

”Det kan ikke være tvil om at tyskernes aksjon mot jødene i disse dager skaper en forsterket jødesympati ute i verden, som disse Israels sønner neppe fortjener. Imidlertid mangler vi her i landet forutsetninger for å kunne dømme rettferdig om aksjonen mot jødene. Vi vet ikke noget om i hvilken utstrekning det tyske folks lidelser skyldes jødenes metoder og mentalitet. Vi vet bare at de er blitt forhatt, og vi får gå ut fra at dette ikke skyldes bare mindre dyktighetsfølelse og misunnelse, men har reelle årsaker ... Det er et tiltalende trekk å sympatisere med den forfulgte, men det er neppe grunn til å overdrive sympatien.”

Arierlovene ble vedtatt 7. april 1933. Jødiske leger, sykepleiere, advokater, dommere, funksjonærer i forvaltningen og lærere mistet jobbene sine.

Nürnberglovene av 1935 fratok jødiske tyskere statsborgerskap og borgerrettigheter. Det ble kriminelt for jøder å gifte seg med ikke-jøder.

 

Novemberpogromene var IKKE starten på jødeforfølgelsene i Tyskland. De hadde pågått i mange år.

Harvardprofessor Georg Satayana sa at den som ikke husker sin historie er dømt til å gjenta den. Det er derfor vi er her i dag. For å huske historien.Og for å forebygge.

Allerede i flere år er vi blitt servert store løgner. Omfanget av omtalen av muslimer og islam i det offentlige ordskiftet overgår det meste. For å gi et ikke-vitenskapelig bilde av misforholdet i den oppmerksomheten vi gir våre muslimer har jeg gjort noen enkle google-søk.

Vi har i høst lagt bak oss en intens valgkamp. I den har man naturlig nok diskutert ting som er av betydning for oss alle. Oljefondet, som er garantisten for vår rikdom, ga 34 000 treff. Formuesskatt, et av de viktigste temaene for både regjering og opposisjon, ga 54 000 treff. Mens halalslakt ga 88 600 treff. Radikal islam ga 633 000 treff. Islamisering ga 758 000 treff. Muslimer alene ga 3,2 millioner treff.

Det tegnes et bilde av muslimer og islam som er egnet til å skremme. Utsagn som borgerkrig i Europa. Sivilisasjonskamp. Muslimsk invasjon. Muslimer har rett til å lyve til ikke-muslimer. Muslimer er forpliktet til å drepe vantro. Muslimer verden over vil helst innføre sharia. Sharia er synonymt med barbari. Muslimer hater vesten. Alle terrorister er muslimer.

Med en dose kunnskapsmangel som grunnmur bidrar gjentagelse av store løgner til å skremme, fremme fordommer og fore hatet. Vi ser hatet i avisenes kommentarfelt og FaceBook trådene.

Med det store antall flyktninger som kommer til vårt land har vi reelle problemer å hanskes med. Vi behøver ikke forvirres av skremmebilder. Om det noen gang har vært viktig å ha varme hjerter og kalde hoder er det nå.

Hitlers Mein Kampf ble publisert i 1925. Konspirasjonsteorien over alle konspirasjonsteorier, Sions Vises Protokoller ble del av læreplanen i Det tredje riket i 1933. Dersom vi vil unngå gjentagelser må vi lære historien. Vi må lære å være kritiske og gjenkjenne løgner. Vi må avvise løgner. Vi må ta oss i det når vi gruppetenker. Vi må øve oss på å se mennesker som individer og ikke som representanter for en gruppe. Vi må si NEI til fordomsfull og hatefull propaganda. Vi må si NEI til konspirasjonsteorier. Vi må si NEI til demonisering den andre. Vi må si NEI til dehumanisering av den andre.

Vi kan alle bidra til dette i praksis - slik vi har gjort her i dag. Vi kan gjøre det i morgen foran tastaturet når vi kommer over det fordomsfulle, det hatefulle eller det konspiratoriske.

Jeg vil avslutte med å sitere fredsprisvinner og holocaustoverlevende Eli Wiesel som sa at det motsatte av kjærlighet er ikke hat. Det motsatte av kjærlighet er likegyldighet.

Takk for din deltagelse i dag. Takk for at du bryr deg. Takk for at du ikke er likegyldig.

Kommentar #1

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Stor takk til Ervin Kohn !!

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Vi kan alle bidra til dette i praksis - slik vi har gjort her i dag. Vi kan gjøre det i morgen foran tastaturet når vi kommer over det fordomsfulle, det hatefulle eller det konspiratoriske.

Meget vektige ord fra en som vet ganske mye om hva det vil si å bli utsatt for fordomsfullhet, hatefullhet og konspiratoriske usannheter.

Kommentar #2

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Det tegnes et bilde av muslimer og islam som er egnet til å skremme. Utsagn som borgerkrig i Europa. Sivilisasjonskamp. Muslimsk invasjon. Muslimer har rett til å lyve til ikke-muslimer. Muslimer er forpliktet til å drepe vantro. Muslimer verden over vil helst innføre sharia. Sharia er synonymt med barbari. Muslimer hater vesten. Alle terrorister er muslimer.

Jeg tror egentlig ikke de fleste i vårt land tenker så ensidig. Men, om så er: Jeg synes det er like betenkelig at det blir satt likhetstegn mellom jøder og muslimer når det gjelder de to folkegruppenes tilstedeværelse i Norge. Så vidt jeg vet har jødene aldri stilt store krav om at det norske samfunn måtte tilpasse seg jødenes utøvelse av jødedommen, slik muslimer har krevd i henhold til sin religion; når det gjelder påkledning (hijab i ymse yrker), mat (alle restauranter skal nå ha bare imam-velsignet kjøtt), interiør (ingen grisetegninger i vår barnehage, takk) eller annet. Jødene har vel bare bedt om fritak for de som ikke ville ha kristendomsundervisning i skolen.

Muslimene har heller ikke opplevd en så massiv forfølgelse som jødene, og om man hadde spurt 20 000 muslimer i Norge i dag om de anså jøder for å være like verdige mennesker som muslimer, vil jeg tippe at 95 prosent, om de sa sannheten, hadde svart nei - i tråd med læreboken Koranen.  

Kritikk av islam er ikke forfølgelse.

Kommentar #3

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Underlig - og konspiratorisk - fra Kohn

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Mens halalslakt ga 88 600 treff. Radikal islam ga 633 000 treff. Islamisering ga 758 000 treff. Muslimer alene ga 3,2 millioner treff. Det tegnes et bilde av muslimer og islam som er egnet til å skremme. Utsagn som borgerkrig i Europa. Sivilisasjonskamp. Muslimsk invasjon. Muslimer har rett til å lyve til ikke-muslimer. Muslimer er forpliktet til å drepe vantro. Muslimer verden over vil helst innføre sharia. Sharia er synonymt med barbari. Muslimer hater vesten. Alle terrorister er muslimer.

Krystallnatten er det viktig å markere, og Ervin Kohn har jeg generelt oppfattet som en vår jødiske minoritets viktigste og tydeligste stemmer. Men jeg finner denne talen fra Kohn, og særlig de to siterte avsnittene, nokså underlig.

Han trekker en parallell mellom antisemittisme anno 1930-tallet og dagens "skremmebilde" av islam; ja, mellom Krystallnatten og ... ja, hvilken "natt" eller hvilken aktuell episode som involverer muslimer kan egentlig sammenlignes med Krystallnatten? Absolutt ingen. Det måtte være islamistiske angrep på jødiske forretninger i Midtøsten - eller angrep her i landet på forretninger eid av islamkritiske nordmenn. Men forøvrig er det ingen mørke skyer på horisonten. Kohn roper på høylys dag. Men han gjør det med særskilt autoritet; fordi han selv er jøde, og mistet mange familiemedlemmer i Holocaust. Derfor er det så forstemmende å se at han ikke bare har kjøpt den enkle retorikken til Antirasistisk Senter, men nå er nestleder for organisasjonen og derfor titt og ofte taler på dens vegne. Og derigården må man, som kjent, gå stramt i takt.

Kohn hopper uforbeholdent mellom google-søk og konspirasjonsteorier og insinuerer en sammenheng. Insinuere gjør han i grunnen hele talen igjennom. Men kan ikke norske google-søk på "muslimer" og "halalslakt" like gjerne være et uttrykk for et forsøk på forståelse som noe annet? Dette er relevante søk særlig i et valgår der en muslim stiller som ordførerkandidat i landets hovedstad, og hundretusener av muslimske flyktninger strømmer innover Europa.

Ja, er ikke behovet for kunnskap om islam ikke bare en mer velvillig, men en mer sannsynlig lesning? Kohn nevner at hans lille google-undersøkelse er "ikke-vitenskapelig", men det er bare fornavnet. Den forteller det motsatte av hans hovedargument, nemlig: "Med en dose kunnskapsmangel som grunnmur bidrar gjentagelse av store løgner til å skremme, fremme fordommer og fore hatet." Hvordan bidrar google-søket "muslimer" til en slik kunnskapsmangel?

Jeg gjorde et søk selv. Første treff er en artikkel om islam på norsk Wikipedia. Ikke en konspirasjonsside - et brukerstyrt (og oftest temmelig ryddig) leksikon. Ingen konspirative artikler dukket opp på første side med treff. Tvert imot en rekke nyhets- og faktaartikler.

Å antyde at helt generelle google-søk på "muslimer", "islam" osv. kan knyttes til fenomenet antiislamisme, er en langt mer finurlig - og søkt - konspirasjonsteori enn noen av dem Kohn beskylder sine meningsmotstandere for å operere med. Kohn følger direkte opp google-"argumentet" med et abstrakt utsagn med bruk av passiv verbform: "Det tegnes et bilde av ..." Virkelig? Hvem tegner, og hvordan? De stakkars googlerne? Siden jeg nå har gjort et søk selv, er jeg automatisk innlemmet i Kohns liste over antimuslimske konspirasjonsteoretikere?

Neida, jeg skal ikke være for vrang. Jeg skjønner like godt som noen annen at Kohn for anledningen trenger å knytte historiske fakta til aktuelle problemstillinger. Da kan vi relatere oss til saken, sette skråblikket på oss selv, osv. Men det er nettopp dette som blir problemet for Kohn, når analogien mellom jøder da og muslimer nå bommer så grovt. Kohn siterer alvorlige begivenheter i Tyskland (og Norge, ved Aftenposten) i opptrappingen til Endlösung, hvor Krystallnatten ganske riktig var den foreløpige toppen av, og langt fra begynnelsen på forfølgelsen. Hvordan passer så dette historiske forløpet inn i vår egen kontekst, jødenes rolle med muslimenes? Nei, det er akkurat det - det passer ikke inn overhodet.

I mangelen på argumenter ellers, er google-statistikken ens beste venn. Er dette gjengs praksis hos Antirasistisk Senter? Deres kritikk av Storhaug og HRS' metoder fremstår i dette lys som grotesk ironisk. De anvender i alle fall den rette statistikk til rette tid.

Ikke bare fremstår talen som retorisk overdreven og konspiratorisk, men den truer med å undergrave den høyst reelle og reelt skremmende Krystallnatten som den er skrevet for å markere. Den undergraver antisemittismen, både slik den kom til uttrykk da og slik den kommer til uttrykk nå. Den er langt fra død, og Kohn er den siste som trenger å påminnes dette. Hvorfor ikke da benytte denne anledningen til å snakke om jødenes vilkår i dag?

Ærlig talt, muslimene er en hellig ku i det offentlige ordskiftet. Jeg argumenterer ikke for deres desakralisering, bare for en større grad av balanse i omtale og dekning. Vi vet hvordan Israel/Palestina-dekningen finner sted i dette landet, og hvilken smitteeffekt dette har på nordmenns (og særlig norske muslimers) antisemittiske holdninger. Dette har påviselig hatt alvorlige konsekvenser for de få jøder som finnes i landet. Jeg håper at Antirasistisk Senter v Ervin Kohn kan ta tak i denne aktuelle problematikken ved neste markering. Dette var en forspilt mulighet.

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Meget vektige ord fra en som vet ganske mye om hva det vil si å bli utsatt for fordomsfullhet, hatefullhet og konspiratoriske usannheter.

Helt enig. Et innlegg preget av storhet og en vidåpen favn. All ære til Kohn!

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja!

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Helt enig. Et innlegg preget av storhet og en vidåpen favn. All ære til Kohn!

Jeg slutter meg til dette!

Kommentar #6

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Kohn beretter

Publisert rundt 6 år siden

selfølgelig med autoritet om jødehatet og konspirasjonsteoriene om jødene i førkrigstidens Tyskland. Han bruker så dette som bakteppe for å advare mot  hat og fremmedfrykt som han mener utspiller seg i dagens situasjon, og da tenker han først og fremst på muslimenes stilling i Norge og ellers. Han mener tydeligvis at de samme type løgner blir servert om dem som løgnene mot jødene, og bruker netthets mot islam og muslimer og et enormt antall google-treff på ord som "radikal islam", "islamisering", "muslimer" som et bevis på at noe av det samme som foregikk mot jødene i førkrigstiden i Europa nå også kan ramme muslimene. Likens at noen advarer mot borgerkrig p.g.a. den enorme innvandringen( f.eks.Sverige,Tyskland,Frankrike)og påfølgende islamisering.

Jeg er enig i at vi som er kritiske til denne enorme innvandringen, alltid må vokte oss vel for å gli over i hatrollen mot muslimene som gruppe da de er mennesker som oss og skal behanles med respekt og likeverd. De som får lovlig opphold skal behandles som alle andre borgere.

Det er likevel noe som skurrer i Kohn's argumentasjon når han bruker løgnene om jødene som bakteppe for å advare mot gruppetenkning og fremmedfrykt overfor muslimer. Antisemittismen og løgnene den baserte seg på, var  og er en irrasjonel frykt for jøden, en frykt som som bygger på løgner som ikke hadde eller har  rot i virkeligheten. Det fikk uttrykk som ekkelt rasehat og resultatet kjenner vi alle. Holocaust.

Innvandringsskepsisen mot muslimer, derimot, retter seg ikke mot muslimer som sådann, men mot det som de har med seg i bagasjen,nemlig islam. Frykten for islam og islamisering er en rell frykt for at samfunnet i stadig større grad skal bli islamisert. Denne frykten vedkjenner jeg meg fordi jeg ser på islam som en ideologi som slavebinder mennesket til ufrihet, kjønnsegregering og kvinneundertrykkelse og at den i sitt vesen, er rasistisk og agressiv over annerledestenkende. Jeg påberoper meg retten til å argumentere mot  denne ideologien som jeg ikke ønsker skal få en dominerende rolle hverken i samfunnsliv,politikk eller på annen måte.

En kan gjerne kalle dette fremmedfrykt, men det gjelder altså frykt som er rasjonell da vi ser nærmest i alle land der islam får innpass at den personlige friheten og menneskerettighetene ellers kommer under press. Hege Storhaug gir i sin nye bok et skremmende bilde av Malmø/Rosengård der hun lar to kvinner fortelle om livet der og utviklingen de siste 30 år. Et slikt samfunn ønsker jeg ikke at vi skal kunne få her , hverken for  mine barn eller barnebarn eller  for andre nordmenn og fremtidige innvandrere. Vil en så stemple dette som rasisme og fremmedfrykt, så får så heller være. I denne avstandstagen mot islam lever jeg i godt selskap med nålevende  frihetselskende menn og kvinner, og historiske personer som Churchill,   Voltaire, Thomas Aquinas,David Hume,Bertrand Russel, Carl Jung og Carl Grimberg for å nevne noen.

Jeg er enig med Kohn, vi må alle ta avstand fra fremmedfrykt og hets, men det må ikke hindre oss i å tale ut mot ideologier og religioner vi mener er samfunnsnedbrytende og totalitære, selv om det skulle støte grupper eller enkeltindivid. En har full anledning til å ta til motmæle og argumentere for sitt syn.

 På den andre siden er det heller ikke historisk redelig å bruke løgnene om jødene for å kritisere islam- og innvandringsskepsis.

Kommentar #7

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hva er løgn?

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Takk for at du ikke er likegyldig.

A si: "Takk for at du ikke er likegyldig" krever at en har oversikt og kunnskap om det saken går på. Nei vi skal ikke være likegyldige. Vi skal følge med.

Følger du og media med omkring at Muhammed fikk drept 700 jøder da de ikke ville konvertere og slutte seg til Muhammed som hærfører?

Du vet sikkert at Muhammed okkuperte hele Saudi-Arabia for sin tro. Enten overga de seg og konverterte eller de ble tatt livet av. Er dette løgn? Ja jeg spør.

Du skriver: "Allerede i flere år er vi blitt servert store løgner. Omfanget av omtalen av muslimer og islam i det offentlige ordskiftet overgår det meste".

Hva er det som er løgn? Du burde svare med å tilbakevise dette!

Det synes jeg du skal gjøre før du sier det er løgn.

Kommentar #8

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Arierlovene ble vedtatt 7. april 1933. Jødiske leger, sykepleiere, advokater, dommere, funksjonærer i forvaltningen og lærere mistet jobbene sine. Nürnberglovene av 1935 fratok jødiske tyskere statsborgerskap og borgerrettigheter. Det ble kriminelt for jøder å gifte seg med ikke-jøder.

Heldigvis er vi langt unna at muslimer blir utsatt for slike statlige overgrep. (Men muslimer får vistnok ikke lov til å gifte seg med ikke-muslimer, og ateisme er vistnok terrorlistet i Saudi Arabia.)

«Det tegnes et bilde av muslimer og islam som er egnet til å skremme. Utsagn som borgerkrig i Europa. Sivilisasjonskamp. Muslimsk invasjon. Muslimer har rett til å lyve til ikke-muslimer. Muslimer er forpliktet til å drepe vantro. Muslimer verden over vil helst innføre sharia. Sharia er synonymt med barbari. Muslimer hater vesten. Alle terrorister er muslimer.»


Det bør ikke underslås at handlinger og meninger utført og uttalt av muslimer verden rundt også er egnet til å skremme. Det blir virkelighetsfornektende å ensidig legge skylden på islams kritikere.


Disse eksemplene må heller ikke gjøres til representative for kritikken av islam, ikke all kritikk er like alarmerende i formen.

Kommentar #9

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Det er merkelig innlegg all den stund den stund Israel blir nesten overkjørt av aggressive  muslimer og som forsøker på å opprette kalifatet med hovedsete i Jerusalem.

Kommentar #10

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Som i Nazi-progomene på 30-tallet

Publisert rundt 6 år siden

- og jeg slutter meg til de tidligere kommentarer som finner det merkelig at Kohn kjenner seg mer forpliktet til å dra urett mot jøder over til urett mot muslimer i en tid der invasjonen av muslimer nå i 2015 vil gjøre det enda vanskeligere for de igjenværende jøder i Europa - så

er linken til BDS selvsagt mer nærliggende - også nazistene ville ha folket til å slutte å handle med jødene.  BDS er den moderne formen av den samme oppskriften som nazistene kjørte - "Ikke kjøp fra jødene!"

http://www.jpost.com/International/Munich-gives-municipal-forum-for-Dont-buy-from-the-Jewish-State-event-432010 

At 9,500, the Jews in Munich make up Germany’s second largest Jewish community. Knobloch oversees Holocaust memorial days for the World Jewish Congress.

The BDS event is slated to coincide with remembrances held for German pogroms against the Jews, which begin on November 9.

Knobloch, a Holocaust survivor, and one of the most prominent representatives of German Jewry, said Munich should cancel the event because “in these times we are experiencing anti-Semitism being expressed continuously in a more open and cavalier way, especially disguised as criticism of Israel, and particularly in the Muslim community.”

“A high degree of anti-Semitism can be found in mainstream society.

The passionate obsession to disproportionately criticize Israel and thus Jews –a difference can hardly be seen – is clearly noticeable. Everything should be done to prevent an expansion of this campaign [BDS] in this country,” she said.

“In no way should a state or city institution provide space to this movement. BDS gives the appearance of legitimate criticism and wanting to protect human rights.

In fact, the movement is shaped by ideology, totalitarianism, and works with exaggerated criticism and symbols.

“The movement is steeped in anti-Semitism with the goal of isolating Israel. Israel is [from BDS] defamed, discriminated, and demonized.

Its character as a Jewish state is not accepted. Especially in Germany should one be alert and analyze sensibly which goals stand behind an event, rather than giving this type of propaganda a platform,” Knobloch said.

Kommentar #11

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Det er merkelig innlegg all den stund den stund Israel blir nesten overkjørt av aggressive muslimer og som forsøker på å opprette kalifatet med hovedsete i Jerusalem.

Egentlig ikke. En bekymring for hets av muslimer i Norge kan fint kombineres med alle mulige standpunkt om konflikten mellom Israel og palestinerne.

En bekymring for islams konsekvenser kan også kombineres med bekymring for hets av muslimer.

Problemet er å skille sak fra individer. Det er overraskende vanskelig for overraskende mange.

Kommentar #12

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Jøder trives ikke i Malmø lenger

Publisert rundt 6 år siden

Den svenske byen Malmø er en magnet for fremmedkulturelle innvandrere, og de har satt sitt fargerike preg på byen i flere decennier.  Av en eller annen grunn så trives ikke jøder i byen, om vi skal tro på oppslag i flere aviser, sitatet under er fra en artikkel signert Monica Csango.  Hun sier at en veninne er redd, har fått davidsstjernen malt på døra 15 ganger.  Etter å ha lest Ervin Kohn's innlegg må vi tro at dette er rent tilfeldig, og har ingenting å gjøre med byens  store fremmedkulturelle befolkning forøvrig. Eller at hele oppslaget er reinspikka  løgn og oppkok. 

1500 jøder har forsvunnet fra Malmö

I 2013 og 2014 har 137 tilfeller av hatkriminalitet i Malmö blitt anmeldt. Ingen er blitt oppklart.

På 70-tallet talte den jødiske forsamlingen i Malmö rundt 2000 personer. Idag snakker man om rundt 500 personer. Mange har flyttet til andre steder i Sverige, andre utenlands.

Kommentar #13

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Mange muslimer kommer til Europa og mange jøder forlater kontinentet.

Publisert rundt 6 år siden

Grunnen har jeg skrevet om i innlegget:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread11602058/

Kommentar #14

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvor tegnes dette bildet?

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Det tegnes et bilde av muslimer og islam som er egnet til å skremme. Utsagn som borgerkrig i Europa. Sivilisasjonskamp. Muslimsk invasjon. Muslimer har rett til å lyve til ikke-muslimer. Muslimer er forpliktet til å drepe vantro. Muslimer verden over vil helst innføre sharia. Sharia er synonymt med barbari. Muslimer hater vesten. Alle terrorister er muslimer.

Jeg leser de fleste store avisene i Norge hver dag. Jeg følger nyhetene på NRK og TV2 og på flere radiokanaler.

Jeg ser ALDRI noe av det Kohn her forteller om hvilket bilde som tegnes av muslimer.

Jeg har store vansker med å se at dette skal være en realistisk parallell til førkrigstiden da selv Aftenposten var en åpent antisemittisk avis.

Ja, det forekommer kritikk av islaministiske terrorister, det forekommer kritikk av islamske styresmakter som praktiserer diktatur og særdeles harde straffemetoder, det forekommer kritikk av prestestyre som utsteder fatwa og hevder at det er enhver muslims plikt å drepe navngitte mennesker, det forekommer kritikk mot grusomme og vilkårlige drap utført av f eks IS.

Men hva i all verden er likhene mellom dette og mellomkrigstidens antisemittisme, som anså jøder som rotter og avskum?

Forskjellen er så gigantisk at det er nærmest umulig å finne noen likheter.

Ja, man finner sikkert marginale utgrupper som bruker samme type retorikk som fra mellomkrigstiden, men det er altså marginale grupper.

Offentligheten er så godt som fri for usaklig kritikk av muslimer. Tvert imot, det understrekes nærmest DAGLIG at vi ikke må skjære alle muslimer over en kam.

Påstanden om likheter mellom dagens islamkritikk og mellomkrigstidens antisemittisme er oppkonstruert og så godt som ikke-eksisterende, annet enn i obskure kretser.

Mvh Sverre

Kommentar #15

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Svaret er massiv og vedvarende propaganda gjennom mange år.

Den helt dominerende store propagandaløgn i Vesten siden 1965 har været at fremmedkulturel indvandring er godt og at den kommer, om vi vil det eller ej - som en naturlov.

Dette stiller europæere i en situation, der stille og roligt over årtierne, er ved at blive sammenlignelig med den jøderne stod i i trediverne.

Overdrevet, nej - se til de områder, hvor muslimer er i flertal - jazidierne er et skoleeksempel - og det bliver de i Europa med den hidtidige politik i løbet af dette århundrede.

Kohn søger at forstå nutid og fremtid ved at fæste blikket stift på bakspejlet.

Stort set alt i de to situationer er forskelligt og disse evindeligt gentagne tæt på enslydende tekster er et eksempel på mor karen logik.

Kommentar #16

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Pseudo-humanistisk babbel.

Publisert rundt 6 år siden

Siste halvdel av Ervin Kohns artikkel er så totalt løsrevet fra de siste tiårs hendelser i Europa,at det nesten er godt gjort å skrive et sånt pseudo-humanistisk tungetaleri. Kohn burde kanskje ha nevnt at jødiske institusjoner i Holland,Belgia og Frankrike er bevoktet natt og dag og bostedsområder patruljert av sikkerhetsfolk. Utfra masse dødelige erfaringer med militant islam.

  Kohn er sikkert også oppmerksom på at videoen med Barbara Lerner Spectre er å finne på alle nettsteder som demoniserer jøder. Der sier hun at jøder skal spille en nøkkelrolle i å bygge det nye multikulturelle Europa. Dette taes som et bevis i de miljøene om at tunge jødiske miljøer jobber for en radikal tredje-verden- isering og islamisering av Europa. Som er good for the jews.

  Kohn legger seg på nøyaktig samme linje og hans tekst vil nok vekke interesse ikke bare i Norge,men også utover landegrensene? Det skulle ikke forundre meg.

 

Kommentar #17

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
- og jeg slutter meg til de tidligere kommentarer som finner det merkelig at Kohn kjenner seg mer forpliktet til å dra urett mot jøder over til urett mot muslimer i en tid der invasjonen av muslimer nå i 2015 vil gjøre det enda vanskeligere for de igjenværende jøder i Europa - så er linken til BDS selvsagt mer nærliggende - også nazistene ville ha folket til å slutte å handle med jødene. BDS er den moderne formen av den samme oppskriften som nazistene kjørte -

En politisk engageret jøde, jeg har kendt i årtier, mener at det måske ikke har så meget med jødiskhed som med elitestatus at gøre.

Europæiske og jødiske eliter er på vej ind i en dhimmirolle, fordi det bedst kan betale sig i disse tider - er hans begrundede hypotese.

Det er, som du selv er inde på, endnu mere paradoksalt med den jødiske elite, end med en europæiske og den er ikke bare mere synlig og påfaldende af denne grund, men fylder også mere i medierne, fordi jøder gennemsnitligt er overrepræsenterede i den intellektuelle elite - hvorfra der i dise tider generelt strømmer megen fortænkt vansindighed ud.

Dette mener han så også som en kommentar til den mening at jøder generelt er antinationale og dermed nemt kommer i modsætningsforhold til de nationalstater de bor i.

Han mener at det simpelthen handler om dels en generelt god uddannelsesmæssig og dermed socioøkoniomisk stilling og dels den betydelige overrepræsentation i informationsformidlende fag - noget der altsammen peger i retning af nok så ekstremistiske samfundsutopier.

Med alt dette bringer de jødiske eliter sig i et endnu værre modsætningsforhold til almindelige jøder, end europæiske eliter bringer sig i i forhold til almindelig europæere - mener han - og jeg.

Kommentar #18

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Tiltredes!

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Helt enig. Et innlegg preget av storhet og en vidåpen favn. All ære til Kohn!

Ervin Kohn er en klok og balansert mann. Det samme kan man dessverre ikke si om de som angriper hamn her på Verdidebatt,.

Kommentar #19

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Ervin Kohn er en klok og balansert mann

Er han klok kommer han igjen og gir oss en forklaring på hva han mener er løgn og hvorfor han mener det er løgn. Starter en et innlegg på Vd så forventes det at han responderer på det som sies.

Kommentar #20

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Et argument består av

Publisert rundt 6 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Ervin Kohn er en klok og balansert mann. Det samme kan man dessverre ikke si om de som angriper hamn her på Verdidebatt,.

en påstand og en begrunnelse.

Her er det bare en påstand, og så en slags konklusjon som i realiteten også bare er en påstand.


Det er et faktum at europeiske jøder igjen i økende grad blir forfulgt.
Det er også et faktum at innvandrede muslimer står for en uforholdsmessig stor del av disse forfølgelsene.

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/04/is-it-time-for-the-jews-to -leave-europe/386279/

But what makes this new era of anti-Semitic violence in Europe different from previous ones is that traditional Western patterns of anti-Semitic thought have now merged with a potent strain of Muslim Judeophobia. Violence against Jews in Western Europe today, according to those who track it, appears to come mainly from Muslims, who in France, the epicenter of Europe’s Jewish crisis, outnumber Jews 10 to 1. 

Kommentar #21

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Storsinnet

Publisert rundt 6 år siden

Kohn er storsinnet. Dette til tross for at jøder blir jaget ut der muslimer kommer inn, det skjer over hele Europa, og at importert antisemittisme gir ny næring til den gamle vi hadde her i landet og som etter hvert stort sett befant seg i krokene. Det er ikke bare i Aleppo at de siste jødene er blitt berget ut de senere årene.

Men som nevnt, Kohn framstår som forbilledlig storsinnet. For den kloke mannen er nok klar over at han som jøde ikke vil få noe tilbake fra de andre som han mener er stigmatisert og forfulgt. Tvert imot. 

Kommentar #22

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Påstanden om likheter mellom dagens islamkritikk og mellomkrigstidens antisemittisme er oppkonstruert og så godt som ikke-eksisterende, annet enn i obskure kretser.

Helt enig! En helt meningsløs sammenligning. Kunne vi få noen gode henvisninger til artikler og personer i dag? Er det noen som tegner et bilde som kommer opp mot det bildet Koranen og den muslimske verden selv tegner?

Kommentar #23

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Et hodeløst innlegg

Publisert rundt 6 år siden

Jeg er redd Ervin Kohn er blitt smittet av det fryktede dialogviruset. Det medfører at evnen til å realitetsorientere seg forsvinner. Om Kohn ikke ser hva som skjer mange steder i Europa, bør han snarest utstyre seg med kipa og davidsstjerne og begi seg inn i områder kontrollert av muslimer.

Jarl Henning Ulrichsen

Kommentar #24

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Om Kohn ikke ser hva som skjer mange steder i Europa, bør han snarest utstyre seg med kipa og davidsstjerne og begi seg inn i områder kontrollert av muslimer.

Kohn ser hva som skjer i Europa og har åpenbart fått med seg det økende nivået på mord, vold og brannstiftelser rettet mot asylsøkere og fremmedarbeidere. Denne økte volden skjer paralellt med økende omfang av hatretorikk og selvsagt er det riktig av Kohn å advare mot dette.

Kommentar #25

Frode Klettum

10 innlegg  409 kommentarer

Positiv generalisering er ikke mer rasjonell enn negativ

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Vi vet ikke noget om i hvilken utstrekning det tyske folks lidelser skyldes jødenes metoder og mentalitet. Vi vet bare at de er blitt forhatt, og vi får gå ut fra at dette ikke skyldes bare mindre dyktighetsfølelse og misunnelse, men har reelle årsaker

Det sitatet Ervin Kohn har klippet fra Aftenposten i 1933, stemmer med den oppfatning jeg selv har vedrørende årsaken til jødeforfølgelsen, dvs. «[tyskernes] mindre dyktighetsfølelse og misunnelse» før og under krigen.  Utover dette er det ikke funnet noen objektive data om jødene som tilsier andre «reelle årsaker» til Holocaust.

Det Kohn i realiteten gjør i innlegget er på en subtil måte å generalisere førkrigsjødenes uskyldspresumpsjon og kanskje også deres dyktighet til å gjelde dagens muslimer som gruppe. I motsetning til innvandrere fra Israel, viser signifikant statistisk materiale at innvandrere fra muslimske land ikke gjør det så godt på skolen, er vanskelig å integrere i arbeidslivet og rangerer høyt på kriminalitetsstatistikken, jf. innlegget 24.11.14 Innvandrere fra monoreligiøse islamske stater er vanskeligere å integrere i arbeidslivet enn innvandrere fra multireligiøse stater i Asia og Afrika og http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf s. 25. Problemet er neppe at etniske nordmenn føler seg underlegne og mindreverdige i forhold til en del bokstavtro muslimer, men snarere at en større andel av disse unge menneskene utvikler seg asosialt og faller ut av arbeidslivet i betydelig sterkere grad enn innvandrere fra sammenlignbare ikke-muslimske stater.

I Verdidebatts retningslinjer punkt 4 står det: «- Ikke generaliser enkeltpersoner ut fra gruppetilhørighet (muslimer, fundamentalister, pietister etc.)». Lørdag den 31.10.15 fikk Robin Haug slettet sitt gode innlegg: «Hva skal skje med de som forrådte Europa?» etter min mening etter nye regler med tilbakevirkende kraft. Moderators begrunnelse var at Verdidebatt «forbyr generalisering av grupper, inkludert muslimar», jf  «Ikkje sensur» #99. Moderator tolket innlegget slik at Haug generaliserte halshuggingene utført av Koran-lesernes bokstavfortolkere (IS) slik at de også å omfattet muslimer som helhet.

Et par dager senere fikk Hans Olav Brendberg slettet sitt innlegg fordi han etter moderators synspunkt rent faktisk generaliserte Halacha-jødene til dagens jøder, og at merknaden om at han ikke gjorde det ikke var tilstrekkelig synliggjort.

I Forskning.no  (2004) skriver Omar Âm at han tror Askenasim-jødenes høye IQ på over 120, kan være årsaken til at de er så sterkt mislikt. Jødene var i Tysklands mellomkrigstid fremstående matematikere, dyktige i forretningslivet og boklærde. Spørsmålet jeg stiller meg, er hvorfor man, som Kohn tilsynelatende synes å gjøre, er mer berettiget til å "bryte" retningslinjenes punkt 4 om ikke å generalisere jøder over på muslimene som gruppe bare fordi «stigma» i dette tilfellet blir positivt. Generaliseringen og konklusjonen blir ikke mer sannferdig av den grunn.

Det er mulig jeg vil skrive et særskilt innlegg på tema generalisering av grupper og logisk slutning, men da kunne det ha vært greitt å ha Haugs og Brendbergs slettede innlegg tilgjengelig.

Kommentar #26

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det er jo ikke DETTE Krohn advarer mot!

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Kohn ser hva som skjer i Europa og har åpenbart fått med seg det økende nivået på mord, vold og brannstiftelser rettet mot asylsøkere og fremmedarbeidere. Denne økte volden skjer paralellt med økende omfang av hatretorikk og selvsagt er det riktig av Kohn å advare mot dette.

Mord, vold og brannstiftelser er noe helt annet enn det Krohns artikkel handler om. Han påstår at hat retorikken mot muslimer som gruppe kommer helt på linje med antisemittismen i mellomkrigstiden!

Det er noe HELT annet enn Herstad trekker frem som er ikke ille nok - men hvor er islamhatet i den saken?

Og jeg spør igjen: Hvor er det vårt samfunn flommer over av hatretorikk mot muslimer? I Dagbladet? VG? Aftenposten, Dagsavisen, NRK? TV2, Radiokanalene?

Jeg må innrømme at jeg overhode ikke har sett noen slik fremstilling av muslimer noe sted i det offentlige Norge, og om det forekommer på debattsider, blir det øyeblikkelig slettet!

Kanskje Herstad kan fortelle hvor vi finner disse grove generaliseringene om muslimer og fremstiller dem som rotter, parasitter og utøy, slik jødene ble fremstilt?

Ja, det forekommer kritikk når en del muslimer land praktiserer tvangsekteskap, blodhevn, steining, avkapping av hender osv og det forekommer kritikk når enkelte muslimske presteskap utsteder fatwaer som gjør det til en plikt og rett for enhver muslim til å drepe navngitte personer, ja det forekommer kritikk når enkelte muslimske land styres etter autoritære, religiøse lover, og ja det forekommer kritikk når det står i Hamas' charter at enhver muslimsk palestiner har rett og plikt til å drepe jøder i hele verden.

Er det dette Herstad tenker på når han sammenligner islamkritikk med jødeforfølgelsen som endte i den systematiske utryddelsen av 6 mill jøder?

Jeg synes sammenligningen er hårreisende dårlig. Ja, en hån mot alle de jødene som ble utryddet under den antisemittiske bølgen i Europa.

Meg bekjent er ikke en eneste muslim drept i Europa som en følge av denne grusomme antimuslimske hatpropagandaen de utsettes for, i følge Herstad. Men muslimer har da drept jøder - det vet vi alle!

Og det er dessverre muslimer som står for den økede tendensen til hets mot jøder i Norge. OG IKKE OMVENDT!

Har Herstad tallet på utryddede muslimer i Europa?

Mvh Sverre

Kommentar #27

Kjersti Marie Grinde

0 innlegg  2 kommentarer

Å se mennesker som individer og ikke som representanter for en gruppe

Publisert rundt 6 år siden

Ervin Kohn, du sier: "Vi må lære å være kritiske og gjenkjenne løgner. Vi må avvise løgner. Vi må ta oss i det når vi gruppetenker. Vi må øve oss på å se mennesker som individer og ikke som representanter for en gruppe."

Og jeg er helt enig. Men så kommer jeg på at du, Kohn, ikke synes at guttebarn har rett til å få beholde sine friske kjønnsorganer intakte. I det du støtter rituell omskjæring av guttebarn, tenker jeg du ikke ser guttebarna som individer, men som medlemmer av en gruppe - og at deres rettigheter som individer blir underordnet hensynet til denne gruppen. Gjør du det, Kohn? Hvorfor vil du ikke omfavne Brit Shalom, et rituale der man lar guttebarnas kjønnsorganer i fred?

Du siterer Eli Wiesel som sa at "det motsatte av kjærlighet er ikke hat. Det motsatte av kjærlighet er likegyldighet."


Jeg er enig i dette også. Og det er med kjærlighet jeg ikke stiller meg likegyldig til amputasjon av guttebarns friske, høyst funksjonelle og sensitive forhud. Jeg er ikke hatefull mot dem som bestiller rituell omskjæring av sine barn. Jeg bryr meg om dem og ber dem om dialog om dette. Omtrent ukentlig er jeg i dialog med mennesker om dette, og det blir som regel godt mottatt.

Rituell omskjæring av barn strider mot Barnekonvensjonen og medisinsk etikk. Guttebarnas kroppslige integritet blir ikke ivaretatt. Amputasjon av forhuden endrer form og funksjon. Det er en irreversibel amputasjon med risiko for mange ulike komplikasjoner, også død (for eksempel i Oslo i 2012 og nylig i Canada). Omskjæringen og helingen er særdeles smertefull, og flere leger og psykiatere hevder dette traumet kan endre nervesystemet, hjernens utvikling og barnas tilknytning til foreldrene. Jenter har fått sitt vern mot kjønnslemlestelse. Hvorfor skal ikke gutter få det?

Legger ved Svend Ravns kommentar til dette. Han ble omskåret åtte dager gammel: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Omskjaring-er-en-forbrytelse-7605709.htm l

Rituell amputasjon av forhud bør ikke gjøres før den voksne eieren av penis kan ta en velinformert avgjørelse om at han ønsker dette. Vi må ta oss i det og erkjenne at barn er individer med rettigheter til å bestemme over sin egen friske kropp - også forhuden.


Kommentar #28

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjersti Marie Grinde. Gå til den siterte teksten.
Rituell omskjæring av barn strider mot Barnekonvensjonen og medisinsk etikk. Guttebarnas kroppslige integritet blir ikke ivaretatt. Amputasjon av forhuden endrer form og funksjon. Det er en irreversibel amputasjon med risiko for mange ulike komplikasjoner, også død (for eksempel i Oslo i 2012 og nylig i Canada). Omskjæringen og helingen er særdeles smertefull, og flere leger og psykiatere hevder dette traumet kan endre nervesystemet, hjernens utvikling og barnas tilknytning til foreldrene. Jenter har fått sitt vern mot kjønnslemlestelse. Hvorfor skal ikke gutter få det?

Sitatet jeg viser til er en avsporing fra tema, men når avsporingen har skjedd, tillater jeg meg å kringkaste min undring: Når omskjærelse er så skadelig som Grinde påstår - hvordan kan da 9 999 av 10 000 jøder unngå komplikasjoner? Det må jo være under på under. Og angående Grindes bekymring for jøders nervesystem og hjerneutvikling: Vet hun ikke at jødene er de største leverandører av vitenskapelig materiale; forskningsresultater som har plassert jødene på topp når det gjelder Nobel-priser? Jeg tror jødene selv, som har praktisert dette i tusener av år (også jødiske leger), vet mer om omskjærelse på guttebarn enn helsepersonell i Norge.

Kommentar #29

Kjersti Marie Grinde

0 innlegg  2 kommentarer

Gruppetenkning som slår ihjel moderne verdier og universelle menneskerettigheter

Publisert rundt 6 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Vet hun ikke at jødene er de største leverandører av vitenskapelig materiale; forskningsresultater som har plassert jødene på topp når det gjelder Nobel-priser?

Mitt innlegg er i aller høyeste grad relevant. Med slik retorikk slår du ihjel moderne verdier som skal sikre individer frihet og trygghet - våre universelle menneskerettigheter - ved å begå nettopp slik gruppetenkning som du demonstrerer her - ved å gi unntak for ulike grupper når det gjelder å overholde Barnekonvensjonen. Du er villig til å ofre barns forhud som i ulik grad forringer deres opplevelser av seksualitet - og som Svend Ravn forteller - er en daglig plage og et forsøk på å forme eller kanskje kontrollere hans identitet på.

Jevnlig ofres barns liv på grunn av denne eldgamle praksisen. Se for eksempel hva som skjer i New York.

Jøder som forlater ritualet med forhudsamputasjon (på barn) har for eksempel utviklet ritualt Brit Shalom, som jeg skrev i første innlegg. Truer dette jødedommen, synes du? Moderne verdier og vitenskap må brukes til å beskytte barn.

Det er også en supremasistisk gruppetenkning å trekke frem at jøder er (eksepsjonelt) gode på slikt og slikt. Jøder er individer akkurat som vi alle er individer, intet mer eller mindre. Ja, vi formes av miljøer og kan ha ulike muligheter, begrensninger og utgangspunkt i livet, men å bedømme grupper av mennesker slik og slik er farlig og destruktivt. Om jeg var supergod i matte og vant nobelpris, så skal jeg likevel ikke ha lov til å tatovere pi på mine barn for det, som et litt flåsete eksempel. Barnekonvensjonen skal beskytte alle barn uansett hvilken gruppe vi mener de tilhører eller "skal" tilhøre. Status på individers kjønnsorganer er eller må være underordnet.

Nobelprisene har forøvrig gått til flere som har syndet mot menneskerettigheter og har kriget og torturert, for eksempel fikk Obama Nobels Fredspris.

Her er en psykiater som diskuterer det langvarige traumet omskjæring gir. Han omtaler også personlig og kulturelt/sosialt bias, fornektelse og annet som gjør at mange aldri stiller spørsmål ved eller undersøker praksisen. Han er jøde, omskjært og har omskjært en gutt selv, men det bør være underordnet saken.

Kommentar #30

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjersti Marie Grinde. Gå til den siterte teksten.
Han omtaler også personlig og kulturelt/sosialt bias, fornektelse og annet som gjør at mange aldri stiller spørsmål ved eller undersøker praksisen. Han er jøde, omskjært og har omskjært en gutt selv, men det bør være underordnet saken.

Jeg tror Gud skapte mennesket perfekt og at man ikke trenger å fjerne kroppsdeler for å bli godtatt av Gud. Han kjenner oss læll. Om andre kjenner oss er ikke så farlig om Gud gjør det. 

Kommentar #31

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er vel noe med

Publisert rundt 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
For den kloke mannen er nok klar over at han som jøde ikke vil få noe tilbake fra de andre som han mener er stigmatisert og forfulgt. Tvert imot.

å fortsette å mate krokodillen og håpe på at man selv er den som blir spist sist?

Kommentar #32

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Oljefondet, som er garantisten for vår rikdom, ga 34 000 treff. Formuesskatt, et av de viktigste temaene for både regjering og opposisjon, ga 54 000 treff. Mens halalslakt ga 88 600 treff. Radikal islam ga 633 000 treff. Islamisering ga 758 000 treff. Muslimer alene ga 3,2 millioner treff.

Disse tallene forteller oss at du har en svært dårlig sak i dette innlegget. 

Kommentar #33

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hjertelig velkommen til Nørrrebro

Publisert rundt 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke bare i Aleppo at de siste jødene er blitt berget ut de senere årene.

Kohn inviteres herved til mitt kjære Nørrebro i København. Han kunne være synlig jøde, og jeg kunne vise ham rundt i bydelen. 

Så hadde pipen fått en annen lyd. 

Problemet er bare at forklaringen allerede ligger rede: når muslimer forgriper seg, er det fordi de er så opprørt over etniske europeeres retorikk og slettede Facebookkommentarer. 

Kommentar #34

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Media som formidler av hat ?

Publisert rundt 6 år siden

Det blir vanskelig for de fleste vanlige mennesker å dikte opp historier som overgår virkeligheten i Midtøsten slik vi opplever den gjennom media.

Det er kanskje virkeligheten Ervin Kohn vil tillivs ? Det er ofte sagt at dagens virkelighet i de mange muslimske land er slik at ingen vil eller tør beskrive den. Det ville bringe innbyggerene inn i en enda dypere fortvileles og depresjon.

Kommentar #35

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Men som nevnt, Kohn framstår som forbilledlig storsinnet. For den kloke mannen er nok klar over at han som jøde ikke vil få noe tilbake fra de andre som han mener er stigmatisert og forfulgt. Tvert imot.

Dette er misforstået - loyale og ikke for store mindretal finder fint en plads i nationalkonservative statsdannelser.

Som du sikkert ved er der i de kredse generelt stor opslutning om Israel og dermed jødisk nationalisme - en opslutning man selvsagt forventer bliver modtaget med den reciprocitet, der karakteriserer europæisk kultur.

Kommentar #36

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Kohn ser hva som skjer i Europa og har åpenbart fått med seg det økende nivået på mord, vold og brannstiftelser rettet mot asylsøkere og fremmedarbeidere.

Ja, og så overser han de langt værre og langt flere ting, der overgår europæerne.

Hvad kaldes det ?

Kommentar #37

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Er han klok kommer han igjen og gir oss en forklaring på hva han mener er løgn og hvorfor han mener det er løgn. Starter en et innlegg på Vd så forventes det at han responderer på det som sies.

En klog mand søger ikke at forsvare det uforsvarlige.

Demagoger henholder sig til monologen - i dialoger går det galt for dem og deres uholdbare retorik.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere