Robin Haug

127

Regjeringen må gå!

Kan de ikke regjere, skal de erstattes av noen som kan.

Publisert: 7. nov 2015

Hvis våre ledere ikke evner å holde nasjonens grenser i hevd, så gjelder bare ett: de skal erstattes av noen som vil og kan. 

Våre ledere teller noen håndfuller, og de har ordninger som sikrer dem livet ut. Alle vi andre har helt andre vilkår, og vi er mange fler. Når våre ledere med viten og vilje raserer alt som er bygget opp, må de avsettes.

Kommentar #151

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Verden er jo i endring og 2015 er året som vil gå inn i historieboken i så måte - det vil bli før - og etter - vurderinger og analyser.

Jeg forstår godt hva du skrev.

Verden er en annen. Afrika og Midtøsten vokser enormt i folketall neste generasjon. Informasjonen er global. Mange av de refererte landene har hatt nok økonomisk bedring til at mange får råd til å betale reisen. Velferdsstatene i Europa er fortsatt ikke kalibrert til den nye virkeligheten, noe asylinstituttet ikke minst vitner om. 

På et tidspunkt, hvis ikke push- og pullfaktorene snart endres, kan det bli nødvendig med grenser av en mer solid karakter. 

Kommentar #152

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg må få be Johannessen og Kristiansen om å debattere sak. Ikke person.

Jeg kan ikke se at jeg noe sted diskuterer person, men jeg nevner personer ut fra hva de har sagt. 

Du er ellers ikke bemyndiget til å instruere meg om noe som helst. 

Kommentar #153

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er en faktafeil. Erna Solberg har tidlgiere vist en restriktiv holdningn i innvandringsspørsmål. Hun kan sies å være kjent for dette fra tiden som kommunalminister. Da oppsto ett av hennes klengenavn, Jern-Erna eller Jerna. Det er også en grunn til at mullah Krekar har truet henne.

Når vi ikke er enige her er det vel fordi, jeg ikke mener at det, der kaldes 'stram' indvandringspolitkk er stram.

Jeg mener som tidliger sagt at idéen om at det er en selvfølge at have stor og kontinuerlig migration fra syd til nord er en anomali og en i objektiv forstand ekstremistisk politik.

Ekstremistisk udfra økologiske, sociologiske, politologiske, økonomiske, demografiske, kulturelle osv. osv. kriterier.

Selve det at man, som Solberg (og alle andre mainsteampolitikere), går ind for denne anomali, gør at jeg mener man kan kalde det en kæphest - en fiks idé - en tvangstanke - eller, hvad jeg mest tror på - fritflydende pseudoreligiøsitet.

Som liberalist kan det meget vel være at hun også har de motiver, du nævner i andet afsnit - jeg er så bare uenig i at fremmedkulturel indvandring vil hjælpe hende mod hendes mål - medmindre det er rekordstor arbejdsløshed og erodering af solidariteten i samfundet.

Kommentar #154

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du er ellers ikke bemyndiget til å instruere meg om noe som helst.

Bare hold deg til sak, så går det nok bra. 

Kommentar #155

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Normalt skal slike Regjeringer avsettes. For det er og blir Regjeringens oppgave å påse at landets myndigheter ivaretar borgernes og rikets sikkerhet. Dette ligger allerede i Grunnlovens §1. Så finnes det mange andre lovparagrafer, som Klettum har vært inne på, som kommer til anvendelse.

Nogle tyskere prøver at løbe en anklage for højforræderi i gang imod Merkel.

https://www.compact-online.de/pflicht-zum-widerstand-strafanzeige-gegen-angela-merkel/

Kommentar #156

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg leser også at det beskrives som både en krise og vanskelig, og som noe som tas på alvor.

Situationen søges fremstillet som noget uventet og særligt - en undtagelse - selvom alle ved at det er normalbilldet fremover.

Der søger oppisket en sentimental stemning med alle reklameindustriens virkemidler med det formål at få befolkningen til at opgive sig selv og lade staten og indvandrerne tage sig selv til rette.

Der er tale om en himmelråbende falskhed.

Kommentar #157

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Jern-Erna

Publisert rundt 6 år siden

Bare så dansken ikke skal få for meget at grine af: "Jern-Erna" er bildet på hva vi i dag ser.  

Hva vi i dag ser utspille seg, denne samtale- eller rundebordspolitikken, var, sannsynligvis etter 68-lest av John Lennons Imagine, den samme politiske forståelse som var selve bakteppet for invitasjonen av Rabin og Arafat, hvor de i idylliske omgivelser kunne legge fortiden bak seg. De ble faktisk invitert til å være snille med hverandre. De skulle drømme om den fremtidige freden. Vi skulle lære dem å drømme de riktige drømmene. 

Den norske politikk under Jern-Ernas knallharde stramme linje er i sin helhet utarbeidet av Thorbjørn Egner. Jern-Egner. 

Det er derfor hun evler løs om hva grensen i nord er, hvor lang den er, hvor lite bevoktet den er, og at Norge må slippe alle inn i riket så snart det er 10 minusgrader. Uansett er det EMK som bestemmer, kan hun fortelle. 

Kommentar #158

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Bare hold deg til sak, så går det nok bra.

Når man ender en debatt med å begynne å pipe om formaliteter og ubetydeligheter understreker det at debatten har avlidd. 

Kommentar #159

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener som tidliger sagt at idéen om at det er en selvfølge at have stor og kontinuerlig migration fra syd til nord er en anomali og en i objektiv forstand ekstremistisk politik. Ekstremistisk udfra økologiske, sociologiske, politologiske, økonomiske, demografiske, kulturelle osv. osv. kriterier.

Jeg må bare innrømme at jeg ikke kjenner den planeten hvor denne beskrivelsen stammer fra. Det er lett å forstå at du ikke liker mainstreampolitikk med den eksentriske måten å ytre seg på. Jeg tror du vil finne mer fred om du tar et par syvmilssteg inn mot midten. 

Kommentar #160

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Nogle tyskere prøver at løbe en anklage for højforræderi i gang imod Merkel.Ja, det var Alternativ for Tyskland, ikke? De krever Merkels avgang. Det er etterhvert svært mange som gjør det. 

Hvis Jern-Erna fortsetter plapringen sin, hvor hun nettopp plaprer fremfor å handle, kanskje for ikke å vise hva hun akter, kan det skje ting her også. 

Kommentar #161

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Til det er flyktningene uansett for få og det er grunnløse påstander å si at de sikkert vil vokse seg store og sterke. Ikke noe sted med stor islamsk innvandring har dette skjedd eller ligger an til å skje.

Kosovo, som blev til Kosova - hvorfra de nu 'flygter'...

Kommentar #162

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Bare så dansken ikke skal få for meget at grine af: "Jern-Erna" er bildet på hva vi i dag ser.

Jeg har som dansker slet ikke noget at grine af - som du sikkert husker fra DR stod tusinder og sang 'Imagine' efter de to drab for et par måneder siden.

De er ukorrigerbare i deres utopiske fantasier - giver 'no borders' kedelige resultater, så er løsningen mere åbenhed, mere holdningsløshed, mere eftergivenhed.

Kommentar #163

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg må bare innrømme at jeg ikke kjenner den planeten hvor denne beskrivelsen stammer fra.

Nej, det er jo det ;-)

Infoen er frit tilgængelig, men du får den ikke fra MSM.

Kommentar #164

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Bare hold deg til sak, så går det nok bra.

Jeg holder meg til min erfarne lærer Knut Nygaard i innlegg 145 i denne forbindelse. Da kan det ikke gå galt. 

Kommentar #165

Frode Klettum

10 innlegg  409 kommentarer

Årsaksforhold politisk islam og nød

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ingen kan integreres med makt. Det er heller ikke hensikten. Som sagt tidligere hander dette om å hjelpe mennesker i tildels stor nød. Det handler ikke om å innføre et muslimsk teokrati i Norge. Til det er flyktningene uansett for få og det er grunnløse påstander å si at de sikkert vil vokse seg store og sterke. Ikke noe sted med stor islamsk innvandring har dette skjedd eller ligger an til å skje.

Søren Ferling skriver kort og godt i #161: «Kosovo, som blev til Kosova - hvorfra de nu 'flygter'...». Kosovo er bare ett av mange eksempler hvor majoriteten (96 %) av befolkningen har konvertert til islam, jf islam in Kosovo. I Wikipedia under Kosovos historie står det at «En viktig årsak for konvertering var antagelig av økonomiske og sosiale grunner da muslimer hadde betydelig flere rettigheter og privilegier enn kristne undersåtter [uthevet her]».

Islamiseringen kan også skje hurtig, som i Albania. Før 2. verdenskrig var 20 % av befolkningen muslimsk, i dag utgjør de majoriteten (70-80 %), jf Albania.

Kristendommen kom til Sudan i 540 AD, men her skjedde islamiseringen over en lengre periode via “intermarriage and contacts with Arab merchants, sufi ascetics and settlers. Additionally, exemption from taxation in regions under Muslim rule were also a powerful incentive for conversion [uthevet her]. I 1881 innførte Mahdist regime Sharia-styrt teokrati. I dag er 97 % av befolkningen muslimer.

I Burma livnærer buddistmunker seg på almisser fra befolkningen og ultraortodokse jøder støttes økonomisk av den israelske staten. Dette kan lett forsvares fordi samfunnet ønsker å bevare sin grunnleggende kultur. På samme måten kan man kanskje også se et rasjonale i at samfunnet og kulturen ønsker å støtte islam og muslimer økonomisk. Problemet oppstår imidlertid når de som må bære byrden bare utgjør 3-4 % av befolkningen. Etter hvert som stadig flere av de vantro konverterer til islam, blir det lite penger igjen å dele på det voksende antallet muslimer. Jeg forstår godt at det oppstår fattigdom og nød og at mange vil «flykte» fra Kosovo, Albania og Sudan til velferdsstater som Tyskland, Nederland, Danmark, Sverige og Norge der velferdsgodene i prinsippet skal tildeles alle broderlig og etter likhetsprinsippet.

Det er klart at Norge må hjelpe mennesker i "stor nød", men man kan ikke helt frikoble denne nøden fra det som sannsynligvis er årsaken til den, nemlig ideologien islam. Deler av Koranen og Hadith tolkes og/eller praktiseres av mange tusen muslimer i dag slik at den oppfordrer eller legitimerer til handlinger som kommer i strid med norsk lov. Dette er med på å undergrave det norske rettssystemet og demokratiet. Før man setter inn maktmidler, må man finne ut statistisk og på annen vitenskapelig måte ut om det rent faktisk er en årsakssammenheng mellom enkelte politiske koranvers og utførte ulovlige handlinger.

Kommentar #166

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Frode Klettum. Gå til den siterte teksten.
Det er klart at Norge må hjelpe mennesker i "stor nød", men man kan ikke helt frikoble denne nøden fra det som sannsynligvis er årsaken til den, nemlig ideologien islam.

Jo, i nødsituasjonen kan man det. Man spør ikke om hudfarge, tro, opprinnelsesland på et ulykkessted eller annet på et ulykkessted. Slike spørsmål finner sin naturlige avklaring når pasienten er ute av koma. Selv om det var en massemorder som ble skadet i en bilflukt fra Politiet ville hun blitt gjenstand for den samme behandling som du eller jeg. Ja, hennes skader kan til og med være større enn vår så vi må legges på vent til de får hentet en turnuskandidat til. Det er denne grunnleggende forskjellen jeg synes det er synd at du ikke forstår. Vår kultur er basert bl.a. på slike prioriteringer innen synet på mennesket. Ditt syn avviker derfor fra den kultur du så gjerne vil forsvare og fremheve. 

Kommentar #167

Frode Klettum

10 innlegg  409 kommentarer

Begrepene nød, livstruende skadet og flukt må ikke sammenblandes

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er denne grunnleggende forskjellen jeg synes det er synd at du ikke forstår. Vår kultur er basert bl.a. på slike prioriteringer innen synet på mennesket. Ditt syn avviker derfor fra den kultur du så gjerne vil forsvare og fremheve.

Før vi kan bli enige må begrepet «nød» defineres. 2,7 milliarder mennesker lever av mindre enn 2 $ dagen. Disse lever i fattigdom og nød. Noe ganske annet er mennesker som er alvorlig skadet i trafikkulykker. Man plikter å stoppe for å hjelpe dem så godt man kan og eventuelt tilkalle ambulanse.

Etthvert menneske som «flykter» fra fattigdom og nød, har ikke krav på flyktningstatus. Flyktningkonvensjonen gir retten til asyl for dem som «har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning», jf Utlendingsloven § 28 a).

Tyskland sender «asylsøkerne» fra Kosovo og Albania tilbake med hurtigekspressen. Ja, de kosovo-albanske «flyktningene» lider helt sikkert stor nød under den islamske majoriteten og vanstyre, men det gir dem ingen rett til å migrere til Tyskland og Norge hvor de innfødte straks vil bli forpliktet til å hjelpe dem ut av denne nøden og opp til det samme velstandsnivået som oss selv.

Kommentar #168

Frode Klettum

10 innlegg  409 kommentarer

Når avledningsargumentene slår tilbake

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
"Husk at bare en liten del av den er stengt med bom," sier hun.

Men hva i all verden mener hun å oppnå med den type retorikk?

I denne kommentaren er dr. philos. Robin Haug virkelig i sitt rette element.

Personlig synes jeg Erna Solberg har gjort en fin jobb som statsminister og holdt riktig fokus med hensyn til å stoppe flyktningstrømmen over Storskog. Men hennes uttalelse virker her lite gjennomtenkt og var nok egentlig ment for å forsøke å rettferdiggjøre de manglende tiltak for å kontrollere strømmen av «flyktninger» over grensestasjonen. Men overfor «flyktninger» som ikke lenger føler seg trygge på at de ikke vil bli returnert direkte fra grensestasjonen og inn i Russland igjen, kan uttalelsen virke mot sin hensikt. «Flyktningene» kan i stedet se dette som en oppfordring om gå rundt grensestasjonen, for det har jo Solberg "sagt at de kan gjøre". Men å ta en omvei for å unngå grensestasjonen er ulovlig og kan straffes, noe som også kan få betydning for behandlingen av asylsøknaden etter flyktningkonvensjonen.

Utlendingsloven § 14 bestemmer at «Dersom ikke annet er bestemt, skal inn- og utreise skje over grenseoverganger fastsatt av departementet». De fleste afghanere som passerer grensen er utlendinger (ikke asylsøkere). De er forpliktet til å henvende seg til grensestasjonen etter bestemmelsene i § 15. Selv om de er reelle asylsøkere, er det ingen grunn til å disse skal ta seg over den norske grensen på annet sted enn ved Storskog grensestasjon, idet de alle er forpliktet til å komme syklende mot grensestasjonen på norsk side.

Det neste spørsmålet som Solberg tar opp, har langt på vei samme formål som hennes tilsynelatende formildende argument om den 20 mil lange grenseovergangen: Hva gjør "vi hvis det står mennesker der i minus 10 grader?"

Her appellerer hun til følelsene våre, og nærmest underforstår at så mye som 10 kuldegrader må få betydning for asylsøknaden. En syklist som ikke kler seg etter værforholdene, vil fryse. Fryser han sterkt, må han selvsagt gis mulighet til å få varmen tilbake; dernest ringer man nærmeste drosje eller norsk diplomat på russisk side og denne henter han og sykkelen.

Kommentar #169

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Solbergs misære

Publisert rundt 6 år siden

Jeg skal ikke legge meg opp i debatten, men bare si at Erna Solberg & co medregnet hele Stortinget, burde vært stilt for riksrett for å ha løpt unna sitt ansvar ved sin åpne grensers politikk. Skal ellers hilse fra Hans Olav Brendberg, som jeg tror ville ha hatt en del kommentarer på denne tråden, om han ikke var utmeldt herfra. Han kan nå "treffes" på:

www.derimot.no

der han skriver om boka som Michael Hudson har gitt ut om finanskapitalen. Hudson er, etter min mening, en av de aller beste på dette området.    

Kommentar #170

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Frode Klettum. Gå til den siterte teksten.
Søren Ferling skriver kort og godt i #161: «Kosovo, som blev til Kosova - hvorfra de nu 'flygter'...». Kosovo er bare ett av mange eksempler hvor majoriteten (96 %) av befolkningen har konvertert til islam, jf islam in Kosovo.

Dette er en del af historien, en anden er en stor indvandring fra Albanien til Kosovodelen af Jugoslavien i løbet af sidste århundrede.

Uanset er mønsteret det samme overalt - når muslimer bliver mange nok i et område, vil de have selvstændighed og når de så får det, er de utilfredse med de levevilkår, de kan skaffe sig selv og begynder at 'flygte'.

Pakistan er vel det største eksempel på dette gennemgående fænomen - Kosovo et minieksempel.

Kommentar #171

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jo, i nødsituasjonen kan man det.

Du forvrider billedet.

Patienter bosætter sig jo ikke på et hospital og forventer slet ikke at få sin familie forsørget af det.

Kommentar #172

Frode Klettum

10 innlegg  409 kommentarer

Migrantene kunne vært stoppet av Russland ved en endring i innreiseblanketten

Publisert rundt 6 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Jeg skal ikke legge meg opp i debatten, men bare si at Erna Solberg & co medregnet hele Stortinget, burde vært stilt for riksrett for å ha løpt unna sitt ansvar ved sin åpne grensers politikk.

Norsk grenseinspektør Ulf Mathisen,  Grensekommessariatet mener Norge kunne stanset asylstrømmen over Storskog ved enkle midler, NRK Dagsrevyen 10.11.15. «Russland har gitt Norge et godt løsningsforslag for hvordan man kan håndtere det som nå skjer», sier han. «Hadde norske myndigheter hørt på Russlands råd, ville aghanerne fortsatt vært i Russland».

I innreisedokumentet til Norge står det: «Ditt reisedokument (pass) innholder ikke visum til Norge, og gir derfor ikke adgang til innreise eller opphold i Norge». Grenseinspektøren sier at hadde dokumentet vært tilføyd at disse skal nektes innreise til Norge, ville Russland ikke gitt dem adgang til å ta seg til Norge (Storskog). Justisdepartementet på sin side mener at de har gitt klar beskjed til russiske myndigheter om at disse skal nektes adgang til Norge. Hvis departementet mener at Russland burde stoppet migrantene, så burde det ikke være store jobben for norske dem å lage nye innreiseblanketter med denne tilføyelsen om at de skal nektes innreise slik at det fra russisk side ikke var noen tvil.

Når jeg snakker om at Erna Solberg har gjort en relativt fin jobb som statsminister, er det fordi jeg mener hun har holdt fokuset på å stoppe migrantene og ikke som V, Krf. SV og andre som heller vil bruke tid på hvordan man skal forbedre tiltak for de asylantene som allerede er i Norge. Selv har jeg ment at man burde stenge grensen, men da må man først ha et politisk flertall bak seg. Men å gjøre denne tilføyelsen i innreisedokumentet kunne vært gjort enkelt rent administrativt. Riksrett er et altfor kraftig virkemiddel.

Kommentar #173

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Riksrett?

Publisert rundt 6 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Erna Solberg & co medregnet hele Stortinget, burde vært stilt for riksrett for å ha løpt unna sitt ansvar ved sin åpne grensers politikk.

Ja, ja...  Lykken er sterke meninger og et tastatur.

Kommentar #174

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Klettum & Ferling

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Du forvrider billedet.

Jeg registrerer kort at ingen av dere kvalifiserer til å bli ambulansesjåfør. Det er den logikken en slik person møter ute på skadestedet jeg beskriver. Jeg trenger hverken leksikale definisjoner eller utenomsnakk. Dere har ikke fattet denne logikken som jeg har i bunnen for min vurdering av nødstedte. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere