Jan Hårstad

1125

Forut for shooting wars.

Absolutt informasjonsboikott.

Publisert: 3. nov 2015

  

        Før man begynner å skyte på hverandre med Kalasnikover,Revolvere og Haggelgevær,vil det være en periode hvor man skyter på hverandre med ord. Nå er det slik at den norske eliten har absolutt informasjonsboikott om hva som foregår i Tyskland og Sverige tiltross for at Der Spiegel på forsida skriver om Unntakstilstand i Tyskland. Deutschland in Ausnahmezustand.

      I både Tyskland og Sverige beskylder de polariserte delene - mot eller for innvandringstsunami - hverandre for å være nazister av verste slag. Det er knapt grenser for vilke skjellsord og hatord som nå anvendes.

      Som eksempel kan vi nevne en venstreorientert svensk web som heter Nyheter24 som har erklært regelrett utryddelseskrig mot den innvandrerkritiske "arbetarklassvenskar". Det er klart: "venstresida" er rasende over at den svenske arbeiderklassen ikke følger deres faner.

     Her er hva redaktør Stig-Matz skriver:

     "Jag skulle ärligst talat fylla landet med IS-soldater om det betydde at ni försvann."

     Våren 2010 gikk den sveitsiske Hærsjefen,Blattmann,ut med en melding om at det ville komme til militære konfrontasjoner i Europa utløst av problemene med innvandring. Han ble selvfølgelig latterliggjort etter alle kunstens regler. Det samme ble Hans Magnus Enzensberger og Udo Ulkotte,etc som for mange år siden skrev om den tyske borgerkrigen.

     Nå skal vi se på nyhetene ikveld på tv om dette sensasjonelle kommer fram:

     Selv i Kanzlerin Merkels eget parti CDU,har det lenge vært Intifada mot hennes politikk. Det er ikke bare Pegida og Alternative für Deutschland som mener at hun må gå av som Kanzler. Koalisjonspartner CSU er også på krigsstien og selv store deler av det tyske etablissementet er av den oppfatning at det må settes opp et grensegjerde mot Østerrike samt innrettes asylkontrollsentra. De overgode kaller dette Konsentrasjonsleire.

     På mandag 2 november var da Merkel i toppmøte om disse problemene og inntok den posisjon - med henvisning til utvikling på VestBalkan - at såfremt Tyskland satte opp et grensegjerde kunne dette føre til MILITÆRE SAMMENSTØT INNI EUROPA. "Militärische Auseinandersetzungen."

    Dette er første gang en ledende europeisk politiker sier akkurat det samme som de forhatte "høyrepopulistene" har sagt i flere år.

   Akkurat her har den pessimistiske Schopenhauer helt rett når det gjelder sannheten: først latterliggjort,deretter...

Kommentar #1

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Sjølvhat og verbal krig

Publisert rundt 6 år siden

Eit positivt sjølvbilete er ein føresetnad for å kunna diskutera fornuftig og ta kloke avgjerder. Det nasjonale sjølvhatet i land som Sverige og Tyskland er difor farleg. Det står i vegen for ein nasjonal samtale som finn vegar vidare. I eit land som Noreg er vi heldigvis framleis i stand til å inkludera ulike røyster og synspunkt i det nasjonale ordskiftet – og vi greier framleis å feira nasjonaldagen vår på brukeleg vis. Også inkludert våre nye borgarar

http://www.unz.com/ldinh/germany-against-itself/

Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
"Jag skulle ärligst talat fylla landet med IS-soldater om det betydde at ni försvann."

Oj!

Kommentar #3

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Tenk over parolene

Publisert rundt 6 år siden

Hårstad: "Nyheter24 som har erklært regelrett utryddelseskrig mot den innvandrerkritiske "arbetarklassvenskar". Det er klart: "venstresida" er rasende over at den svenske arbeiderklassen ikke følger deres faner."

Meget presist. Slike saker viser hvor fatalt det kan være om ikke arbeiderklassen blir fokus for seriøs analyse og agitasjon.  PK-folk, som har all nytte av å spre myter om "marxismens fall" og det klassiske venstres sammenbrudd, samt liknende fantasier, kan her lett alliere seg med naive innvandringskritikere. Til det verste for oss alle.

Kommentar #4

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Slike saker viser hvor fatalt det kan være om ikke arbeiderklassen blir fokus for seriøs analyse og agitasjon.

Men hva er arbeiderklassen i dag ?  Det har jeg lenge lurt på.  Selv har jeg hele mitt liv hatt et yrke som har gjort meg svart på hendene.  Tilhører jeg da arbeiderklassen ?  Nå har jeg en del av denne tiden har vært min egen arbeidsgiver, som "ansatt" bare kona med regnskapet. Om jeg hadde ansatt folk, ville jeg da forlatt arbeiderklassen ?

Kommentar #5

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Nøkkelen

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Slike saker viser hvor fatalt det kan være om ikke arbeiderklassen blir fokus for seriøs analyse og agitasjon. PK-folk, som har all nytte av å spre myter om "marxismens fall" og det klassiske venstres sammenbrudd, samt liknende fantasier, kan her lett alliere seg med naive innvandringskritikere. Til det verste for oss alle.

til dei politiske ulukkene som vil velta over oss i åra som kjem ligg ikkje i arbeidarklassen - sjølv om ein naturlegvis må sloss for å forsvara fagrørsla sin plass i norsk arbeidsliv og liknande.

Det klassiske venstres samabrot er eit faktum, og ingen ritual og ingen liturgi og ingen preiker kan gjera noko med dette. Røyndomsfornekting er ein strategi for å barrikadera seg mot tunge realitetar - men gjev inga von om gjera noko med desse realitetane.

Sandemose må gjerne agitera for førti nye år med ørkenvandring. Men han kan ikkje forventa at dette er noko alle synest er like fornuftig. Sandemose har naturlegvis fornuftige ting å seia - og desse tinga får vi diskutera sakleg.

Men eg reserverer meg mot å bli innforstått i Sandemoses fiktive kategoriar. Den klassiske venstresida si skal han få ha for seg sjølv. Good riddance.

Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
er tydelivis klar til at træde i Hitlers og Stalins fodspor.

Jeg synes Nisi og dansken skal lese denne rabulistens oppsummering en gang til? :-)

"Jag vet att det är dessa människor som har rätt. Sådana som du och jag låter våra dåliga sidor styra våra tankar. Sådana som du och jag använder överdrifter och generaliseringar för att få fram poänger. Du gör det genom att säga att vårt land håller på att gå under, jag genom att säga att jag vill fylla landet med IS-soldater."

Men jeg er enig, han er ikke helt PK i måten han omtaler sine meningsmotstandere. Kanskje han burde få heltestatus hos alle selverklærte anti-PK`ere? :-) 

Kommentar #7

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes Nisi og dansken skal lese denne rabulistens oppsummering en gang til? :-)

Sidestillingen, af at være bekymret for sit land og kultur i en folkevandringstid og at fylde samme land med vor tids nazikommunister, er helt hen i vejret.

For Matz er indvandring noget helligt.

Kommentar #8

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Den sorte hånd

Publisert rundt 6 år siden

Nisi: Men hva er arbeiderklassen i dag?

Arbeiderklassen i dag som i går er ansamlingen av de mennesker som produserer varer for en kapitalist eller flere. Er du sjølstendig med familiemedlemmer i markedsrettet bedrift, så er du en småborger, hvis du ikke fyller på med fremmed arbeidskraft. da kan du bli kapitalist. Jobber du aleine i markedsrettet materiell bedrift er du også en småborger. Men i motsetning til borgerskapets hyrete illusjonsmakere er du en progressiv småborger, alliert med arbeiderne. Føler meg helt sikker oå det.

Kommentar #9

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Erfaring

Publisert rundt 6 år siden

Brendberg: "Det klassiske venstres samanbrot er eit faktum, og ingen ritual og ingen liturgi og ingen preiker kan gjera noko med dette. Røyndomsfornekting er ein strategi for å barrikadera seg mot tunge realitetar - men gjev inga von om gjera noko med desse realitetane."

Jeg diskuterte nettopp med en type borti hogget her, som sa at han ikke ville prate med meg fordi det ikke kom noe nytt fra meg. Dette sa han etterat jeg hadde påvist at han hadde tillagt meg synspunkter jeg aldri hadde hatt.

Så viste han seg ikke mer.

Slike røyndomselskere er jeg ikke redd for.

Kommentar #10

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Meget presist. Slike saker viser hvor fatalt det kan være om ikke arbeiderklassen blir fokus for seriøs analyse og agitasjon. PK-folk, som har all nytte av å spre myter om "marxismens fall" og det klassiske venstres sammenbrudd, samt liknende fantasier, kan her lett alliere seg med naive innvandringskritikere. Til det verste for oss alle.

Dagens venstrefløj følger Sartres opfordring til at søge mod racekrig.

Den ser Vestens befolkninger som den kapitalistiske klasse, som ulandenes fattige skal gøre kål på, for at slippe fri fra deres undertrykkere.

Som altid socialdarwinisme og nu i samdrægtighed med højfinansen.

Om dagens venstrefløj er mest kommunistisk eller nazistisk kan diskuteres - tysk venstrefløj fremfører i vore dage klart nazistiske paroler som at man 'elsker folkemord' og lignende - men man er ligeså sporet ind på massemord og del og hersk gennem oppiskning af racehad som grundlæggende politiske arbejdsredskaber, som man altid har været.

Kommentar #11

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Poenget mitt

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Slike røyndomselskere er jeg ikke redd for.

har aldri vore å gjera deg redd. Eg har faktisk ingen slike ambisjonar.

Eg trur aldri nokon har vorte skremt til djupare forståing.

Elles takk til Ferling for fornuftige bidrag.

Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Elles takk til Ferling for fornuftige bidrag.

Jeg stoler på at dette var ironi? :-)

Kommentar #13

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Nei

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg stoler på at dette var ironi? :-)

eg synest Ferling seier mykje fornuftig. Vi er nok litt usamde når det gjeld Stalin, men elles synest eg han har eit alternativt perspektiv som er svært nyttig.

Kommentar #14

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Aha!

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Dagens venstrefløj følger Sartres opfordring til at søge mod racekrig.

Den ser Vestens befolkninger som den kapitalistiske klasse, som ulandenes fattige skal gøre kål på, for at slippe fri fra deres undertrykkere.

Så der ligger altså forklaringen til Vestens selvhat. Den kapitalistiske klasse må til pers fordi de er undertrykkere. Så hjelper det altså ikke om en selv skulle være en del av den. Det overopphøyde mål er å skape en verden av likhet. Metoden går altså ut på å ødelegge det som er bra i stedet for å bygge opp det som er dårlig og på den måten skape likhet! Det er den eneste muligheten de ser, å ødelegge, fordi de har ikke skapt noe som helst selv i sitt liv. Marx satt aldri sine ben i en produksjonsbedrift. Han ville bare ødelegge og rive ned det han syntes var urettferdig.

Kommentar #15

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Den sorte hånd II. (Trykksverte)

Publisert rundt 6 år siden

Kvinlaug: "Marx satt aldri sine ben i en produksjonsbedrift."

Joda, han oppsøkte trykkerier og fulgte settingen av sine verker.

Kommentar #16

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Linker

Publisert rundt 6 år siden

"Dette innlegget har blitt slettet av moderator på grunn av feilpublisering."

Den er grei. Jeg vet jo at jeg ikke skal sitere hele tekster, men jeg sliter med å få lagt ut klikkbare linker.

http://nyheter24.se/nyheter/kronikor/816290-jag-hatar-ert-ackliga-ullaredssverigeKommentar #17

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Post mortem?

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Joda, han oppsøkte trykkerier og fulgte settingen av sine verker.

Det meste av hans skriblerier ble utgitt etter hans død!

Kommentar #18

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Du må nok

Publisert rundt 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Så der ligger altså forklaringen til Vestens selvhat. Den kapitalistiske klasse må til pers fordi de er undertrykkere. Så hjelper det altså ikke om en selv skulle være en del av den. Det overopphøyde mål er å skape en verden av likhet. Metoden går altså ut på å ødelegge det som er bra i stedet for å bygge opp det som er dårlig og på den måten skape likhet! Det er den eneste muligheten de ser, å ødelegge, fordi de har ikke skapt noe som helst selv i sitt liv. Marx satt aldri sine ben i en produksjonsbedrift. Han ville bare ødelegge og rive ned det han syntes var urettferdig.

freista gå litt djupare ned i spørsmåla om du vil forstå vestens sjølvhat. Marx visste svært mykje om korleis kapitalismen utvikla nye produktivkrefter og dytta til sides dei føydale utsugingssystema som hadde dominert tidlegare. Og det er framleis svært god grunn til å lesa mykje av det Marx skreiv - Marx har med rette klassikarstatus.

Ein av grunnane til at den konservative høgresida og kyrkja historisk har gjort det dårleg er at det dette i lange periodar har vore tilnærma idetomme rom. Denne typen lettvintretorikk er oppskrifta på intellektuell parkering.

Kommentar #19

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg kunne nok det

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Ein av grunnane til at den konservative høgresida og kyrkja historisk har gjort det dårleg er at det dette i lange periodar har vore tilnærma idetomme rom. Denne typen lettvintretorikk er oppskrifta på intellektuell parkering.

Ha lest mer. Men kan du forklare meg hva Marx ville rive ned og hva han ville bygge opp. Var han ikke mest interessert i å rive ned ting?

Den konservative høyresiden har vært med på å gi oss stabilitet. Endringer er ikke bare bra. Se på alle de sosialistiske endringer i skolen. Endringer er ikke alltid til det bedre. Ofte er det motsatt.

Kommentar #20

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Så der ligger altså forklaringen til Vestens selvhat.

Sådan har jeg forstået det - også fra min fortid på fløjen.

Sartre skrev det sådan nogenlunde som: 'Når en sort mand dræber en hvid, slår han to fluer med ét smæk - han dræber en undertrykker og han skaber en fri mand'.

På venstrefløjen er det en selvfølge at hvide er mindre værd end andre mennesker - 'de (hvide/europæere) har en kim af noget ondt i sig, som andre mennesker ikke har' - ser man efter, er det figurer, der går igen i PK.

Det er en grundforståelse. Det definerende for venstrefløjen idag er racehadet - som altså er rettet indad, som deprimerede patienter vender sine aggressioner imod sig selv. En af de væsentligste grunde til at jeg forlod fløjen.

De venstreorienterede aner at de vil selv gå til grunde i den proces, de søger at løbe igang, men der er tale om et helligt projekt, hvor de troende sætter livet og deres børns liv til for en større sag. Jonestown om igen - religiøs forrykthed er ikke til at spøge med.

Oplysningsideologierne er grundlæggende socialdarwinistiske - det var ikke bare Hitler, der beundrede Darwin (som han nu blev forstået) - også Marx gjorde og ville dedikere Kapitalen til ham, men Darwin afslog dog.

Ja, jeg mener man har opkastet lighed som det altovergribende princip - altså reelt en radikal form for verdenskommunisme - og nok derfor venstrefløjen har slået pjalterne sammen med højfinansen.

Ja, forklaringerne om at vi skulle hjælpe nogen med noget som helst hænger slet ikke sammen - så skulle jo netop vores overlegne samfundsdannelser udbredes og ikke de dårlige ind i de godt fungerende områder.

Formålet med al 'godheden' er destruktion af alt, hvad der betyder noget for mennesker.

Man får det til at se ud som godhed ved at focusere yderst snævert og skiftende efter formål - ude af øje, ude af sind.

Den pågående massepsykose startede med en druknet dreng på en strand - og der dør tusindvis af børn af fattigdom hver enenste dag året rundt - de to ting er så skingert disharmoniske at 'de gode' fremstår som totalt menneskeligt afstumpede.

Jeg er ikke sikker på at hadet kommer af at man intet selv har skabt - en del venstreorienterede er faktisk produktive og dygtige og har grundlæggende et ofte endda meget stort ønske om at være ordentlige mennesker - jeg tror det er kulturmarxismen i Skolen, der har fostret racehadet.

Jeg husker hvordan jeg selv af og til gik hjem fra gymnasiet sydende af raseri over den forbryderiske hvide race.

Ja, Marx arbejdede ikke selv, men vigtigere synes jeg at det er at han, i Engels mund *), var ligeså meget folkemorder wannabe som Hitler - det drejede sig om 'forældede og reaktionære nationer og folkeslag' og det var bl.a. ungarere, serbere, skotter, baskere og husker ikke flere.

*) Det var i en artikel i Neue Rheinische Zeitung i 1849.

Jeg mener på den baggrund at venstrefløjen idag er nazister by proxy.

De varetager ulandenes interesser og identificerer sig med ulandenes befolkninger på vores bekostning - herunder ikke mindst forsvarer ulandenes moralske ret til at ekspandere på vores bekostning.

Kommentar #21

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Angående noen foreldede fordreininger.

Publisert rundt 6 år siden

Ferling: " ...det drejede sig om 'forældede og reaktionære nationer og folkeslag' "

Dette har vært misforstått, for å si det mildt. Jeg tror nok du først må gi oss sitatet helt presist, med en henvisning - mer enn det du serverer inntil nå.

Kommentar #22

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Og det er framleis svært god grunn til å lesa mykje av det Marx skreiv - Marx har med rette klassikarstatus.

Hans kapitalismekritik har en del for sig - det er mere hans moral, konservative ikke kan tolerere.

Kommentar #23

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Dette har vært misforstått, for å si det mildt. Jeg tror nok du først må gi oss sitatet helt presist, med en henvisning - mer enn det du serverer inntil nå.

https://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1849/01/13.htm

The next world war will result in the disappearance from the face of the earth not only of reactionary classes and dynasties, but also of entire reactionary peoples. And that, too, is a step forward.

Dette er slutreplikken i artiklen: The Magyar Struggle

www.marxists.org har slettet artiklen siden jeg var der sidst - damagecontrol...

Kommentar #24

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Merkel frykter krig

Publisert rundt 6 år siden

Angela Merkel frykter uroligheter og  kanskje krig.  Flere land iversetter tiltak  med stengte grenser og økende opposisjon mot flyktningestrømmen. At det gjærer i områder som i århundrer har  solid erfaring  med  blanding av  ulike etnisiteter og religioner skal ikke overraske oss.  De nærmeste nabostater til Balkan vil ha seg frabedt den samme utvikling.  Men det fargerike fellesskap flyttes nordover i Europa.  Her er det inntil videre gjevt.  Jo, er det god grunn til å bli bekymret. 

Overumenneske jeg ?  Kanskje det.  Jeg vil  stenge Tyrkias og Libyas kyster, kjøre folk og båter på land igjen. Og så vil jeg ta ca 375 millarder, halvparten av det et relativt fåtall angivelig vil koste oss her hjemme. Og  med det hjelpe folk der de er.  Skape arbeidsplasser for medmennesker og til medmenneskers beste.  Dette har Europa hatt flere måneder på seg til å gøre. En "normal" okkupasjon må takles på timen.

Kommentar #25

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Den moralen

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Hans kapitalismekritik har en del for sig - det er mere hans moral, konservative ikke kan tolerere.

du siktar til har Marx i stor grad til felles med alle "progressive" ideologiar - inkludert det liberale humanisteri. Og denne framstegsmoralen saknar fundament - og slepp difor demonismen inn bakvegen.

Kommentar #26

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Forfalskninger

Publisert rundt 6 år siden

Direkte til Ferling: Når jeg ba deg om presist sitat, var det på grunn av ditt referatforsøk, idet du skrev: 'forældede og reaktionære nationer og folkeslag' .

Det er ikke riktig "sitert". I Engels' artikkel, som Marx altså slett ikke har skrevet, står det, på originalspråket, som er tysk, ikke Ferlings engelsk:

"Der nächste Weltkrieg wird nicht nur reaktionäre Klassen und Dynastien, er wird auch ganze reaktionäre Völker vom Erdboden verschwinden machen. Und das ist auch ein Fortschritt."

Hadde det virkelig stått "nasjoner og folkeslag", ville jeg blitt forbauset.  Det er nemlig slik at i Engels' artikler om tilsvarende emner, er "Nation" brukt synonymt med "Volk", noe som var vanlig i 1900-talls tysk. Jeg tror nok Duden fortsatt har "Nation" som førstevalg på "Volk".

Hadde Engels brukt de to ordene slik du forsøkte å få det til å virke, så ville det ene for så vidt vært overflødig, og man kunne tro at "folk" (entall eller flertall) var noe annet enn "nasjon(er)". Og så kunne man begynne å la de smarte spekulasjonene rulle.

Det Engels påsto, var altså at nasjoner ville forsvinne, dvs. visse politiske former ville bli oppløst til fordel for andre.

Disse tingene skulle du sannelig ha visst. Vrien har vært flittig forsøkt, og dessverre har du altså latt deg lure. Kvak-professoren Øystein Sørensen har påstått noe liknende, og blitt klart tilbakevist uten å ha turt gå videre. Se min artikkel i Klassekampen juli 2012, referert på Verdidebatt 2013 i forbindelse med at Lars Gule prøvde å jukse med samme sak. Han (Gule) løp sin vei etter å være blitt korrigert - slik mange andre gjør.

Hva med deg?

Kommentar #27

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
- inkludert det liberale humanisteri. Og denne framstegsmoralen saknar fundament - og slepp difor demonismen inn bakvegen.

Ja, alle oplysningsideologier er som sagt socialdarwinistiske og jo også opstået i den periode, hvor Darwins tanker blev kendt.

De er alle en pervertering af kristendommen, uden hvilken de ville være utænkelige.

'De politiske religioner'...

Ja, alt går galt, når man begynder at lyve - også selv om løgnen er så inderligt velkommen hos den menneskelige forfængelighed.

Når man tror at ting, der 'føles' godt også 'er' gode, fordi mennesket 'jo' er ene godt, så åbnes der, som du siger, for det dæmoniske i os.

Det mest modbydelige er at dæmonien udføres med et sagligt smil og glasserede øjne - henført...

Kommentar #28

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Disse tingene skulle du sannelig ha visst. Vrien har vært flittig forsøkt, og dessverre har du altså latt deg lure. Kvak-professoren Øystein Sørensen har påstått noe liknende, og blitt klart tilbakevist uten å ha turt gå videre. Se min artikkel i Klassekampen juli 2012, referert på Verdidebatt 2013 i forbindelse med at Lars Gule prøvde å jukse med samme sak. Han (Gule) løp sin vei etter å være blitt korrigert - slik mange andre gjør.

Hva med deg?

Jeg løber ingen steder.

Jeg vil tro at min forståelse er den rigtige. Det flugter med fløjens mentalitet og andre har samme opfattelse, som her:

http://www.orgonelab.org/MarxEngelsQuotes.htm

"Among all the nations and sub-nations of Austria, only three standard-bearers of progress took an active part in history, and are still capable of life -- the Germans, the Poles and the Magyars. Hence they are now revolutionary. All the other large and small nationalities and peoples are destined to perish before long in the revolutionary holocaust. ["world storm" ? J.D.] For that reason they are now counter-revolutionary. ...these residual fragments of peoples always become fanatical standard-bearers of counter-revolution and remain so until their complete extirpation or loss of their national character ... [A general war will] wipe out all these racial trash [Völkerabfälle - original was given at Marxist websites as "petty hidebound nations" J.D.] down to their very names. The next world war will result in the disappearance from the face of the earth not only of reactionary classes and dynasties, but also of entire reactionary peoples. And that, too, is a step forward." 
- Friedrich Engels, "The Magyar Struggle," Neue Rheinische Zeitung, January 13, 1849 - See more at: http://www.orgonelab.org/MarxEngelsQuotes.htm#sthash.xBeNJA2O.dpuf

Extirpation: 1) Surgical removal of a body part or tissue 2) The act of pulling up or out; uprooting; cutting off from existence.

Hvis du finder de omtalte tekster, skal jeg læse dem og svare, men det bliver ikke iaften.

Kommentar #29

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

"Revolusjonær verdensstorm"

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Det Engels påsto, var altså at nasjoner ville forsvinne, dvs. visse politiske former ville bli oppløst til fordel for andre.

Det sies vel også at "misjonen" til kontrarevolusjonære nasjoner er å gå under i en "revolusjonær verdensstorm."

Det lyder som noe av et globalt ragnarokk. 

Kommentar #30

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ja, alle oplysningsideologier er som sagt socialdarwinistiske og jo også opstået i den periode, hvor Darwins tanker blev kendt.

Opplysningstiden kom lenge før Darwin. Men du mener kanskje noe særlig med 'oplysningsideologier'? 

Kommentar #31

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Om en samling meningsløsheter.

Publisert rundt 6 år siden

Ferling: "Jeg løber ingen steder.

Jeg vil tro at min forståelse er den rigtige. Det flugter med fløjens mentalitet og andre har samme opfattelse, som her:

http://www.orgonelab.org/MarxEngelsQuotes.htm"

Jovisst løper du. Og du springer ut i et utilgjengelig buskas hvor ikke et fornuftig setningsbygg kan finnes, uten å ane hva du tenker på, og uten å gi spesielle henvisninger. Dine "kilder" er i stil med de en fant hos Moralsk Opprustning. Slik var det med den saken. Og det kaller du "verdidebatt"!

Kommentar #32

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Opplysningstiden kom lenge før Darwin. Men du mener kanskje noe særlig med 'oplysningsideologier'?

Jeg mener de ideologier, der udvikledes som følge af oplysningstænkningen, som jeg mener er delvist værdifuld omend noget illusioneret.

Ideologierne derimod er decideret forkerte og overlever på at smigre menneskers forfængelighed. (En dygtig sælger komplimenterer altid kunden).

De er liberalisme, socialliberalisme, radikalisme, georgisme, socialdemokratisme, fascisme (nazisme), socialisme og kommunisme - og så anarkisme i mindst to udgaver.

Kommentar #33

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Kom nu bare med de links...

Kommentar #34

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil stenge Tyrkias og Libyas kyster, kjøre folk og båter på land igjen. Og så vil jeg ta ca 375 millarder, halvparten av det et relativt fåtall angivelig vil koste oss her hjemme. Og med det hjelpe folk der de er. Skape arbeidsplasser for medmennesker og til medmenneskers beste.

Så ville der ikke være det samme pres mod Europa, for at opnå indvandring og det er det overordnede mål - jvf. Peter Southerland fra FN og Goldman Sachs.

At hjælpe mennesker er ikke et emne i de kredse - det er bare noget, man foregiver - et alibi for at begå sine overgreb.

Kommentar #35

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Links

Publisert rundt 6 år siden

I likhet med Ferling ser jeg med spenning på at Sandemose legger fram links som imøtegår det Ferling har funnet fram til på et nettsted som ikke ser ut til å drive med noen Marx-Engels-kult,såvidt jeg kan se i farten. At det kan ligge "noe" i linjen opplysningsideologiene-darwinisme-marxisme ville ikke forundre meg, men det er et altfor omfattende arbeid for meg å gå inn på. Jeg har ikke tid og kan hende heller ikke den intellektuelle balasten som Ferling og Sandemose har til å følge opp med en analyse av denne linjen.

Apropos Sartre. Jeg hørte en gang et intervju med Simone de Beauvior som fortalte om sitt samliv med Sarte og hans forunderlige prinsipprytteri. Han ville for eksempel ikke ete stekt biffkjøtt, tomater eller frukt fordi det er matvarer som ikke er bearbeidet av mennesker.  Hans mat skulle altså være bearbeidet eller rettere sagt, formidlet i bearbeidet form, av mennesker, en tanke han nok  har utviklet fra sin lesning av Hegel og Marx. At marxister har vært "flinke" til å utarbeide slikt prinsippielt tøv, kan altså ha noe med deres intellektuelle substrat å gjøre.

Vi er etter hvert blitt en liten flokk av frafalne på venstresiden på dette nettstedet som bærer venstresidens polemiske arv videre, som Brendberg påpekte på en annen tråd i dag, en arv det ikke er mye godt å si om, bortsett fra at den faktisk kan være ganske underholdende til sine tider, men egentlig slitsomt. Problemet er jo hva som kan gjøres med den absurde politiske virkeligheten som den politiske korrektheten har brakt oss opp i.  Jeg frykter at det ikke er noe annet enn å slåss med de politisk korrekte elefantene på slike nettsteder som verdidebatt, noe som jo er ganske håpløst. Jeg noterer meg i denne sammenheng at Hans Olav Brendberg forlater nettstedet for godt etter at en tråd han skrev, er blitt fjernet av nettsjef Morken. Det "diskursive rom" ser ut til å bli smalere og smalere, ser det ut som. Jeg håper jeg tar feil, men jeg kjenner noen andre som også har signalisert at de er i ferd med å resignere, og som salig Goethe sa og som er altfor ofte sitert: "Gegen die dumheit kämpfen auch die Götter vergebens".

Kommentar #36

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Ferling-moral

Publisert rundt 6 år siden

Ferling: "Kom nu bare med de links..."

Jeg oppdager med ett at Ferling har forlangt av meg at jeg skal servere ham noen "links". Hva for "links"?

Det er ganske utrolig, men sikkert i overensstemmelse med den Ferling-Brendbergske nyutviklede konservative "moral": Først serverer Ferling en feilsitering fra et sted i tåkeheimen, dernest påberoper han seg et stykke oppklistret US-propaganda unnfanget rundt 1950 og med kulturelle greiner til MRA og radio Free Europe, og så forlanger han at undertegnede skal dokumentere innsigelser!

Om han vil ha en eller annen "link" kan han jo begynne å med å sette sitatet jeg brakte, inn i søkefeltet. Klarer han da å trykke på en tast, er han straks fremme.

Gud hjelpe oss alle sammen.

Kommentar #37

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Folgerøs refleksjoner

Publisert rundt 6 år siden

"Jeg noterer meg i denne sammenheng at Hans Olav Brendberg forlater nettstedet for godt"

Gjør han det? For to uker siden ville jeg beklaget det sterkt, men etter noen meningsløse usakligheter den siste tiden tror jeg det bare er en fordel - for en tid, iallfall.

Jeg tror Folgerø på sin side nå vil gjøre mer nytte ved å forklare grundigere hvilke lyspunkter han har funnet hos Ferling. Og kanskje han (Folgerø) også kan følge opp med søkefunksjonen, framfor å gi meg ansvaret for Ferlings foreldede bløff?

Kommentar #38

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Peter Southerland fra FN og Goldman Sachs

Ikke minst det nyrenoverte Agenda 2030. Sannelig opplysende lesning man i disse dager får på FNs hjemmesider. 

Kommentar #39

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Lyspunkter?

Publisert rundt 6 år siden

Sandemose: "Jeg tror Folgerø på sin side nå vil gjøre mer nytte ved å forklare grundigere hvilke lyspunkter han har funnet hos Ferling. Og kanskje han (Folgerø) også kan følge opp med søkefunksjonen, framfor å gi meg ansvaret for Ferlings foreldede bløff?"

Sandemose: Det er nesten som jeg slutter meg til kritikken fra Hårstad om at du bør lese skikkelig hva folk skriver. Hvor i all verden har jeg skrevet om Ferlings lyspunkter? Og har jeg gitt deg ansvaret for Ferlings bløff? Jeg synes at de sitatene som Ferling bringer til torgs, er såpass deskrediterende for Engels at jeg skulle gjerne sett de "autentiske" og "ekte" sitatene, om de fins. Som jeg påpekte er sitatene hentet fra en nettside som ikke akkurat kan beskyldes for å dyrke Marx og Engels, at det med andre ord er kanskje forvridde for å kaste dårlig lys på de to herrer. Jeg har ikke tid til å sjekke  alle de sitatene som legges fram i debattene her inne, og når det finnes en marx-ekspert her, ventet jeg en sitatopprydding, for å si det på den måten. Men det burde jeg nok ikke vente, for er det noe jeg har lært her i verden, så er det at skal noe gjøres, så må en gjøre det selv, men så engasjert i problematikken er jeg altså ikke. Jeg har faktisk andre ting å gjøre. 

Ellers virker det som om det er en del hårsåre folk her inne, og Sandemose ser ut til å være blant dem, og det synes jeg er rart for det virker jo som du har erfart en del gjennom livet, men det er ikke sikkert at det hjelper mot hårsårhet. Jeg er langt fra enig med Brendberg i ett og alt og kunne ha skrevet en god del om det. Men hva i all verden skulle det tjene til? Hvis det er Brendberg & co som er "fienden", så melder jeg pass. Jeg har ikke registrert hans usakligheter som Sandemose viser til, men det kan jo skyldes at de ikke er rettet mot meg. Jeg har alltid opplevde han som en saklig og ryddig debattant, og det samme har jeg ment om Sandemose, men nå begynner jeg sannelig å lure på det. Ferling med sine allehånde innspill kan man jo si mye om, men han peker ofte på interessante, mulige sammenhenger, linjen han trekker mellom opplysningsfilosofien-Darwin-Marx ga meg visse assosiasjoner som kanskje ikke er så interessante å gå inn på. Det er andre ting som er viktigere, men hans Sarte-sitat var en sterk melding og fikk meg til å tenke på hans matvaner. Jeg er ingen Sarte-kjenner, men det er en kar jeg absolutt kan styre meg for. Med nordnorsk språkbruk og for å være ufin, kunne jeg tenke meg å kalle Sartre en intellektuell tullpeis. Det er muligens urettferdig fordi han ikke har sjansen til å svare på tiltalen, men vi har jo Morken som kan moderere bort denne uttalelsen. Og da kan jeg trygt si god natt og gå og legge meg.

Kommentar #40

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Hei Folgerø,

Publisert rundt 6 år siden

Hei igjen,

,

Jeg takker for kritikken, som jeg i hovedsak kan slutte meg til, og jeg beklager at jeg ikke hadde beherskelse nok til å ta Ferlings utspill mer humoristisk.

 

Det Ferling driver med, er imidlertid ganske hårreisende, og jeg gikk grunnløst ut fra at du som gammel industrimaler ville gjennomskue saken. Og forholdet er at det nettsted Ferling bringer, er et rent propagandistisk, profesjonelt-antimarxistisk  vannhull, deretter uttørket, og derpå fyllt opp med kaskader av urin. Det har slett ikke noe med kritisk virksomhet å gjøre. Jeg overdriver ikke når jeg sier at Ferling like godt kunne ha kommet trekkende med Zions Vises Protokoller. (Og den venter man ikke å møte på VD, tross alt.) Slike “sites” har foreligget siden Nettets barndom, og er arvtakere av middle-tech antibolsjevisme fra 1950-tallet. Det er heller ingen overdrivelse å si at det hører hjemme på Behring-Breivik-nivå.

 

La oss ta et eksempel, selv om en føler at en får vorter på tastene: De sitater om “demokratiet” som er brakt av Engels, og tildels Marx. Disse har utelukkende å gjøre med at demokratiet her anvendes som bilde på den borgerlige stat, som for M/E selvsagt alltid var og er et undertrykkelsesapparat. Intet av det som sies, strider imot deres oppfatning om at det borgerlige demokratiet er den beste styreform under kapitalismen. Når 1848-demokratiet nevnes, er det i tillegg fra deres side tale om det undergangsdømte styret som fulgte av “demokratenes” Frankfurt-kongress I 1848. Alle kunne se at det var et forstadium til en Bismarckiansk "Sozialstaat" – og verre. Det er et nydelig selskap Ferling befinner seg i!

 

Saken er nå at alle andre eksempler på Ferlings nettsted kan forklares på samme vis eller etter samme lest. Marx’ karakteristikk av “Jøden” (=Jødedommen in actu) er for eksempel av prinsipielt samme karakter som hans harakteristikk av den kristne borger i samme artikkel, “Zur Judenfrage”, og i den noenlunde samtidige "Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie".

 

En annen sak er at når det kommer til Engels, kunne han aldri måle seg med Marx, og skrev klossete om stater og kriger – noen mer “enkle” emner han hadde spesialisert seg på.

 

Det jeg har reagert på, er at Ferling, etter å være grepet i useriøs “sitering”, og i en kildebruk som forlengst er avslørt på VD, åpenbart ikke selv vil ta ansvaret for å diskutere ut fra sin sitatsamling, men overlater til meg å kommentere noen titalls eksempler. I denne diskusjonen er det selvsagt han, og ikke motstanderen, som skal gjøre dette. Han skal legge fram for meg stykkevis og delt det han har problemer med, og så skal jeg svare så godt jeg kan. (Hvis det da er dét han mener å få i gang, med den kryptiske henvisningen til “links”.)

 

Legg for øvrig merke til at Ferling ikke engang forsøker å legge fram sine kilder på originalspråket.

 

La oss nå være enige om at vi skal holde oss mindre furiøse, at Hårstad skal rette opp sine påstander om rasereligiøsitet og rasistiske slagsmål mellom albanere og afghanere, og at Brendberg sikkert har godt av en pause fra VD.

 

Brendberg er ikke noen fiende på annen måte enn at han er en rabulist når det kommer til forholdet til arbeiderklassen og dens rolle og muligheter. Ellers er han etter hva jeg kan se en ressurs, spesielt når det gjelder oversikt over reaksjonære sneglehus i Norge, og visse religioner. Ikke desto mindre kan han kunsten å oppføre seg mindre passende, når han synes det kreves. Han har ikke mye imot å fremme beskyldninger han ikke har dekning for.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #41

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Marxismens norske islamist.

Publisert rundt 6 år siden

   Sandemose er en slags marxismens takfirist som utdømmer alle som etter hans mening ikke har den rette tanke og den rette tro.  Det nytter heller ikke å forsøke å forklare ens oppfatninger til Sandemose da leseevnen og lytteevnen er minimal - som hos en som er hellig overbevist om å forvalte sannheten om verdens gang.

  En gang til og for siste gang fra meg:

  Da vi for kort tid siden hadde en kort debatt her på verdidebatt, var det flere som ville legge Marx foraktfullt død. Dette protesterte jeg imot med henvisninger til de store klassekamper som nå raste i Europa. Det er bare dumme "sosialister" som vil legge Marx død,skrev jeg.

  Når det gjelder de forestående Intifadaer og høyst sannsynlig borgerkriger i Europa, hevder jeg at disse ikke vil bli ført under verken klassekampens eller Marx banner, men være dominert av religiøse og etniske motiver.

  Hos vår takfir-marxist kommer det da i kommentar 43:

"Hårstad SKAL (!) rette opp(!) sine påstander om rasereligiøsitet og rasistiske slagsmål mellom albanere og afghanere."

  Nok engang takfiri Sandemose:

  Det akter jeg overhodet ikke å gjøre. Jeg bøyer med ikke for Koran-marxisme.

Kommentar #42

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Friskt mot

Publisert rundt 6 år siden

Hårstad: "Det akter jeg overhodet ikke å gjøre."

Jeg tror han allerede har gjort det. Derfor venter jeg nå stadig mer effektive og stadig mer fornuftige innlegg fra Hårstad angående invasjonen fra de despotiske tankesystemene. Jeg tror vi i framtida vil få nær null problemer med å referere til Hårstad når vi skal ytre oss.

Kommentar #43

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Hårstad.

Publisert rundt 6 år siden

Se opp for manipulering!

Kommentar #44

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Om likheter og forskjeller

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Eit positivt sjølvbilete er ein føresetnad for å kunna diskutera fornuftig og ta kloke avgjerder. Det nasjonale sjølvhatet i land som Sverige og Tyskland er difor farleg. Det står i vegen for ein nasjonal samtale som finn vegar vidare. I eit land som Noreg er vi heldigvis framleis i stand til å inkludera ulike røyster og synspunkt i det nasjonale ordskiftet

Det er så utrolig sant, at det trengs et positivt selvbilde for å kunne møtes som likeverdige parter i vanskelige konflikter. - Vi vet at det vi kjenner til fra våre individuelle nivå, også gjelder for større grupper og nasjoner. - 

Mitt anliggende i debatten har vært å lytte til ulike røster. Jeg har vært særs glad for din undersøkende journalistikk og gode tone, og du vil bli dypt savnet fra spaltene her. - Jeg håper du har rett i, at vi også fremover klarer å inkludere ulike røster og synspunkt i vårt nasjonale ordskifte.

For enkelt sagt, så handler det om "å se seg selv i den andre", om å se hvor like vi egentlig er. - Når vi begynner å se på andre som forskjellige fra oss selv,  ja så bygger vi fordommer mot hverandre. Dette er faretruende i dagens situasjon.

Vennlig hilsen Mette

PS Det er lov å ombestemme seg og komme tilbake til debatten her.


Kommentar #45

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Jeg oppdager med ett at Ferling har forlangt av meg at jeg skal servere ham noen "links". Hva for "links"?

Du skrev at andre havde forsøgt sig med samme forfalskninger og var blevet tilbagevist:

Disse tingene skulle du sannelig ha visst. Vrien har vært flittig forsøkt, og dessverre har du altså latt deg lure. Kvak-professoren Øystein Sørensen har påstått noe liknende, og blitt klart tilbakevist uten å ha turt gå videre. Se min artikkel i Klassekampen juli 2012, referert på Verdidebatt 2013 i forbindelse med at Lars Gule prøvde å jukse med samme sak. Han (Gule) løp sin vei etter å være blitt korrigert - slik mange andre gjør.

Hvis disse tilbagevisninger er så overbevisende, ville det vel være en god idé at se på dem i den her sammenhæng og du må vel nemt kunne finde dem på nettet.

Om han vil ha en eller annen "link" kan han jo begynne å med å sette sitatet jeg brakte, inn i søkefeltet. Klarer han da å trykke på en tast, er han straks fremme.

Jeg søgte på dit tyske citat og fandt samme artikel på originalsproget, men jeg synes ikke meningen er anderledes end i den oversatte.

Du skriver i dit midterste afsnit at det jeg bringer er gammel amerikansk antikommunistisk propaganda.

Det kan selvfølgelig ikke afvises at der er tale om en fabrikation, men jeg synes ikke, du har skrevet noget, der støtter det synspunkt.

Kommentar #46

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ikke minst det nyrenoverte Agenda 2030. Sannelig opplysende lesning man i disse dager får på FNs hjemmesider.

Jo, de fleste kalder det kommunisme - jeg synes lige så godt man kunne kalde det neofeudalisme.

Jeg tror stadig Polanyi posthumt får ret i at vi får kapitalisme med alle socialismens kontrol- og undertrykkelsesmekanismer.

Kommentar #47

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Ferling # 48

Publisert rundt 6 år siden

Ferling skriver nå: "Hvis disse tilbagevisninger er så overbevisende, ville det vel være en god idé at se på dem i den her sammenhæng og du må vel nemt kunne finde dem på nettet."

Tør jeg spørre hvorfor jeg skal bry meg om det? Enda en gang: Dette er opp til Ferling. Han har fått letenavn og mye mer. Det er han som har kommet dragende med en uholdbar samling av "sitater". Han får ta arbeidet selv.

Dessuten kan han kontrollere mye av dette i et nylig nummer av "Materialisten", hvor Oscar Djupedal har laget en oversikt over juksemakeriet.

Ferling: "Jeg søgte på dit tyske citat og fandt samme artikel på originalsproget, men jeg synes ikke meningen er anderledes end i den oversatte."

Dette innebærer simpelthen at Ferling ikke har tatt poenget. I de tekster han har fått opp, vil han selvfølgelig se at originalen anvender ett ord, flertallsformen av "Volk". Dette ordet skal altså oversettes med 'nasjon' (evt 'nasjoner'). Som du vil huske, var utgangspunktet for at jeg reagerte, at du forvirret hele dette oversettelsesspørsmålet med å sette sammen to likebetydende ord.

Ferling: "Det kan selvfølgelig ikke afvises at der er tale om en fabrikation, men jeg synes ikke, du har skrevet noget, der støtter det synspunkt."

Dette betyr at Ferling ikke ønsker noen debatt, ut over den han kan føre med sand over nebbet. En elementær påminnelse om Marx' statsteori er mer enn nok til å invalidisere "demokrati"-sitatene. Horfor synes han dette er uholdbart? Enn videre har Ferling ikke kommet med noen konkret påstand og bedt meg ta meg av den. Dette er han forsåvidt bedt om å gjøre - for det tilfelle at han vil fortsette, da.

Saken er altså at Ferling, i stedet for å gå inn på en av tusen faglige holdbare nettsider, tar for seg en som spesialiserer seg poå å trekke utsagn fra revolusjonæres side ut av all sammenheng.

Leserne får selv avgjøre hva de vil tenke om dette.


Kommentar #48

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Er dette en

Publisert rundt 6 år siden

profesjonell situasjonsvurdering fra Slagsvold? Isåfall inneholder denne vurderingen antipatier og sympatier du burde redgjøre for. Du er vel ikke uredelig igjen.. 

Du vet kanskje at det å beskylde noen for manipulasjon sånn uten videre inneholder mye insinueringer og psykologiseringer om den der tales om. 

Er du psykolog?

Kommentar #49

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Saken er altså at Ferling, i stedet for å gå inn på en av tusen faglige holdbare nettsider, tar for seg en som spesialiserer seg poå å trekke utsagn fra revolusjonæres side ut av all sammenheng.

Det gør den sidste måske nok (derfor kan citatet jo godt være korrekt), men såvidt jeg kan se er

https://marxists.anu.edu.au/admin/intro/index.htm

hvor jeg hentede det andet citat, positiv - de skriver:

Are you looking to join a union or a political party? While our work is about education, not party or union building, we are happy to give you information about these things through our sister site: Leftist Parties of the World.

Ellers må vel det citat, du selv bragte, være troværdigt.

Her står striden så, såvidt jeg forstår, om betydningen af 'völker', som du mener skal forstås som 'nation/nationer' og jeg som 'folk'/'folkeslag'.

Det er muligt du har ret, men erfarineg vise vel også at den skelnen ikke holder, når først festen begynder - egenskaberne genetik, historie, kultur, sprog, religion, nation, folk m.fl. hænger jo i praksis mere eller mindre sammen og mennesker under pres generaliserer hæmningsløst.

Vi så jo også at Sovjets ukrainske såkaldte 'kulakker' af det kommunistiske styre fik en skæbne lig den jøderne fik af det nazistiske styre i Tyskland.

Jeg mener at kommunisme og nazisme har afgørende fællestræk, som at man eliminerer dem, man ikke kan bruge, og de, som er uenige - eller man kunne udtrykke det som, 'dem der står i vejen for ens ambitioner'.

Dette mener jeg er mere eller mindre fællestræk i alle de politiske ideologier oplysningstiden affødte og særligt stærke i de mest radikalt venstreorienterede som de nationale og internationale socialismer.

De ting mener jeg det wer vigtigt at holde sig for øje i en tid, hvor jeg mener vi kæmper med oplysningsideologierne - eller bare ideologierne, for de har alle udspring i den såkaldte oplysning - og de skader de gør på vorers liv og fremtid - og hvor man søger at bøde på skaderne med mere af det samme.

Fuldstændig uforstående overfor at man, i sin illusionerethed overfor menneskets egenskaber, graver sig stadigt dybere ned i knapt løselige problemer.

Kommentar #50

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Javel?

Publisert rundt 6 år siden

Ferling: ”Jeg mener at kommunisme og nazisme har afgørende fællestræk…”

 

Jeg skulle gjerne høre noe mer om disse påståtte ”fellestrekk”. Man kan selvsagt si at nazister som regel går på to bein, og at det samme gjelder for kommunister. Noe mer substansielt ser jeg ikke. Mener Ferling at de har det til felles at de lyver alle sammen?

 

Jeg tolker ellers saken slikt at Ferling har oppgitt sine innledende påstander.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere